20-11-2016

 

Yesterday Origins

 

Help de onsterfelijke John Yesterday van zijn geheugenverlies af te komen in “Yesterday Origins”.
Vijfhonderd jaar geleden werd de jonge John Yesterday (deel 1) op verdenking van hekserij door de Spaanse inquisitie gevangengenomen.

De Inquisitie (Latijn inquisitio = onderzoek), was een rechtbank van de Katholieke Kerk, belast met de opsporing van, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters.
 

Nadat hij uit zijn cel was ontsnapt, werd hij gedwongen een alchemistisch ritueel te ondergaan. Het ritueel heeft hem onsterfelijk gemaakt.
Steeds als John sterft, komt hij opnieuw tot leven. Hij heeft dan weer de leeftijd die hij had toen hij voor de eerste keer stierf.
Het ritueel is echter niet helemaal goed gegaan. Elke keer dat John uit de dood herrijst, lijdt hij aan geheugenverlies.
Hij weet dan niet meer wat aan zijn wederopstanding vooraf is gegaan.
 

Tegenwoordig leeft John, samen met zijn onsterfelijke vriendin Pauline Petit, een rustig leven.
Ze besluiten de rust echter te verruilen voor een gevaarlijke zoektocht naar een speciaal artefact.
Het artefact zal hen in staat stellen het ritueel opnieuw uit te voeren, zodat John geen last meer van geheugenverlies zal hebben.
Ga met John en Pauline mee op een meeslepende zoektocht vol onverwachte gebeurtenissen.
Ontdek en verken uiteenlopende, duistere locaties en reken zo vindingrijk mogelijk met obstakels en problemen af.
Geniet van verrassende verhaalwendingen, prachtige visuele effecten en verrukkelijke zwarte humor.
Zet alles op alles om het brein van de onsterfelijke John te herstellen!

Website

NL Denda Website

De Interface in Yesterday Origins is Nederlands en Nederlandse ondertiteling, spraak is Engels.
 

 

In de steam uitgave kan je 36 prestaties verzamelen. Hotspots worden getoond door een witte cirkel als je er met je cursor over gaat. Of klik linksboven in het scherm op de pictogram om alle hotspots in het scherm te tonen (verplaats de muiscursor boven in het scherm). Om sommige prestatie te krijgen moet je in elk hoofdstuk alle hotspots in het scherm onderzoeken en de hotspots op objecten/voorwerpen en alles in je inventarissen en observeer alle personages. Klik op een voorwerp in de inventaris, om het vergroot te zien. Je kan voorwerpen in het vergrootvenster met elkaar combineren. Is de inventarisbalk vol, schuif dan de balk met de muiscursor naar links of rechts aan de onderkant.

 

Proloog

 

Deze prestaties kan je op het einde krijgen:
 

"Ik zie alles" prestatie
Speel het spel van begin tot eind zonder tussenfilmpjes over te slaan.

 

 

 

"Ren, onsterfelijke, ren" prestatie
Wie zegt dat je een adventure-game niet kunt speedrunnen? Laten we zeggen... binnen 250 minuten?

 

 

 

Kerker Spaanse inquisitie
Onderzoek altijd alle hotspots. Ga links dichter naar de celdeur. Klik op de pijl, en je ziet de cipier. Klik op de cipier om op hem in te zoomen - praat met hem (ballonpictogram boven zijn hoofd). Praat met hem over alles - achter de dialoogvraag komt een "v" teken als je alles gevraagd hebt over dat onderwerp. Klik buiten het actieve venster om het venster te sluiten. Rechtsonder in het scherm is nu je informatie-inventaris. Daarin is nu een sceptisch (cipier) en een bloed (zwijn) pictogram. Als je erop klik krijg je informatie daarover. Klik weer op de cipier om op hem in te zoomen - kijk/onderzoek/observeer hem (vergrootglaspictogram boven zijn hoofd). Klik dan met ingedrukte muisknop op de ingezoomde cipier, en je kan dan om de cipier heen draaien. Ga met de cursor over de silhouet. Er verschijnen witte cirkels (hotspots) op zijn silhouet, en klik op die cirkels. Observatie Cipier:

 • Litteken op de linker wang (uit het zicht van de speler)

 • Rode vlekken op zijn buik

 • Riemgesp

 • Bierpul in zijn rechterhand

 • Linker hand

Kijk terug in de cel (pijl op de celdeur).
Ga en kijk naar de verlichte vlek, achter in de cel.
Onderzoek het opgehangen lichaam van Alonso, de zoon van de kok:

 • Neus

 • Hals - geen polsslag

 • Bovenkant touw

Klik op de touwknoop bij zijn linker arm en hij valt op de grond.
Onderzoek het liggend lichaam van Alonso:

 • Wang

 • Hals - geen polsslag

 • Kleine perkamentrol op de borstkas

 • Lapjes op de trui

 • Buidel aan de riem

Tijdens het onderzoek van het dode lichaam heb je informatie over Alonso's kleding gekregen.
In je voorwerpen inventaris (linksonder in het scherm) heb je nu een perkamentrol en een giftige pad gekregen.
Klik op de perkamentrol, draai het rond, open de rol en lees het bericht.
Pak het metalen voorwerp in de rol. Tot slot, kijk naar het touw boven Alonso's lichaam.
In de inventaris is in het midden een pictogram van Miguel. Klik erop om hem te observeren.
Observatie Miguel:

 • Wallen onder zijn oog

 • Linkerarm (uit het zicht van de speler)

 • Linkerschouder

 • Rechterhand

 • Rechterknie

 • Boei om zijn linkerbeen.

 • Linker enkel (achterkant).
  - Klik op de boei om in te zoomen.
  - Klik dan in de inventaris op het stuk metaal.
  - Miguel zal zich bevrijden van de voetboei.

Kijk naar de plank tegen de muur, links van de open haard.
Neem de lap stof (aan de rechterkant).

Naar links, kijk in de plank naar het symbool van Satan.
Neem links de ​​lege bierpul. Zie links een droge bloedvlek op de plank.
Onderzoek de ketel in de open haard. Kijk naar het vuur en in de ketel.

Als je probeert de pad in de ketel te gebruiken, krijg je de:

 

"Heksenketel" prestatie
Bewijs dat je een liefhebber bent van zwarte magie en probeer een typische heksensoep te brouwen.

 


Kijk naar de houten plank met gaten, rechts van de open haard - de cipier zegt dat het voor een schandpaal is.
Pak de ​​ijzeren staaf tegen de stutpaal. Kijk en neem het martelinstrument (Spaanse laars) op de grond.
Klik in je inventaris op het martelinstrument en de cipier zal er iets over vertellen.
Onderzoek de zwijn:

 • Snuit

 • Buik

 • Boei om zijn achterpoot

Kijk weer uit de cel. Kijk naar het gewei tegen de muur, ijzeren maagd in de hoek (martelwerktuig), vaandel van de Inquisitie en uitgang kerker. Kijk naar het biervat. Gebruik je bierpul op het biervat, om bier te vragen.

 

"Laatste rondje" prestatie
Vraag de bediende om een drankje. Ik bedoel, de cipier.


 

 

Praat met de cipier over alle nieuwe onderwerpen. Klik in je inventaris op de bierpul, dan op de giftige pad en dan op de pictogram van de cipier. Je hebt dan een bierpul met paddengif. Klik op de ketel in de open haard, kijk onder naar het vuur en klik dan in je inventaris op de ijzeren staaf. Je verhit de punt van de ijzeren staaf. Gebruik dan snel de verhitte ijzeren staaf op de buik/maag van het zwijn (klik dus op de zwijn, kijk naar de maag en klik op de verhitte ijzeren staaf in je inventaris, om het te gebruiken). Is de staaf afgekoeld moet je het opnieuw verhitte. De cipier gooit zijn bierpul in de cel. Klik dan snel op de bierpul op de grond, om in te zoomen, voordat de cipier zijn bierpul terug neemt. Klik dan in de inventaris op Miguel's bierpul met paddengif, om de bierpullen te verwisselen. Dit moet allemaal snel, anders moet je opnieuw beginnen bij het verhitte van de ijzeren staaf. De cipier neem de bierpul met paddengif, drinkt ervan en in je inventaris verschijnt een duivelpictogram. Klik in de inventaris weer op Miguel's pictogram.

 

Klik op de witte cirkel op de linker onderarm. Gebruik de Spaanse laars op zijn onderarm.
Gebruik (klik) dan de lap stof en het bloed (zwijnpictogram) op de onderarm.
Je hebt dan een lap stof met bloed.


Kijk weer naar Alonso's lichaam op de grond.
Kijk naar zijn gezicht (witte cirkel), klik op de lap stof met bloed en dan op de duivelpictogram.
Filmpje.
 

Als je alle hotspots en voorwerpen in de kerker onderzocht hebt,

+ de voorwerpen in de inventaris en alle personages geobserveerd hebt, krijg je de:

 

"Kerkerverkenner" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in de kerkers van de inquisitie.

 

 

Voor het ontsnappen uit de kerker krijg je de:

 

"Filius diaboli" prestatie
Ontsnap aan de inquisitie.

 


Tijdens het gesprek met de broeder selecteer opties die je wilt.

 

Hoofdstuk 1: Parijs

 

Appartement: Slaapkamer

Heden: John ontwaakt uit zijn nachtmerrie, waarin hij aan de inquisitie ontsnapte.
Neem de ​​metro munt op het nachtkastje en het dagboek van Pauline's vader.

Open en lees het dagboek. Onderzoek in de inventaris John's pictogram:

 • Linkse oog

 • Rechterkant hoofd

 • Linkerhand

Klik in de inventaris op John's mobiele telefoon. Klik op de witte cirkel.

Luister en kijk naar de zelf opgenomen boodschap van John.
In de informatie inventaris is nu John's WWW pagina pictogram. Pauline is uitgedoucht.

Je kan nu van personage wisselen, door in de inventarisbalk op hun portretpictogram te klikken.

Pauline: Observeer John. Praat dan met John over alles.

John: Observeer Pauline. Praat dan met Pauline over alles.
Als Pauline klik in de inventaris op je eigen pictogram.
Observatie Pauline:

 • Rechteroog

 • Mond

 • Buik

 • Tatoeage op de rug

Ga terug naar de badkamer en kijk in de spiegel - Pauline ziet rimpels = rimpels oogpictogram in de informatie inventaris. Open het kastje onder de wastafel. Neem de haarlakbus, haardroger en op de onderste plank de anti-aging crème pot. In de inventaris klik op de haardroger om het uit elkaar te halen in twee delen. Neem de verborgen pistool. Open het crème potje (klik op de deksel) en neem er een ​​kogel uit. Open de haarlakbus (onderkant) en neem er een geluiddemper uit. Laad nu het pistool met de kogel en gebruik dan de geluiddemper op het pistool (klik dus op het pistool, dan op de kogel en dan op de geluiddemper). Ga naar de douche en zoom in. Combineer het geladen pistool met de oogpictogram. Filmpje.

 

"Optimale slaapkamer" prestatie
Los alle puzzels op in Pauline en John's flat terwijl je maximaal 2 keer van personage verandert.

 

 

 

"Ken je plaats" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in het appartement van Pauline en John.

 

 

 

Werkhuis
Pauline: Kijk rond. Kijk naar de schilderijen in de hoek en achterste schilderij.  Zie daar ook een koffer met beveiligingscamera's. Kijk naar de lamp met paraplu. Kijk naar het Niou beeldhouwwerk en onderzoek alle hotspots op het beeld.

Als je probeert om de hamer in de linkerhand te plaatsen krijg je de:

 

"Dondergod" prestatie

Zie een Japans snijwerk aan voor een Noorse god.

 

 

Zie drie symbolen onder op het voetstuk. Kijk naar het engelstandbeeld. Kijk naar de kist van je vader, links van de groene ingangdeur. Je bent niet sterk genoeg, om de pin uit de grendel te schuiven. De klepjes aan de linker en rechterzijde kan je wel ontgrendelen. Kijk naar de werktafel en planken boven de werktafel.

Neem van de bovenste plank de fijne kwast (penseel).
Neem van de onderste plank het fixeermiddel busje voor verf te drogen en het inktpotje.
Kijk onder naar de 3-D model foto's van de munt.
Neem de hamer op de werktafel.
Kijk weer naar de kist en gebruik de hamer op de pin.
Je zegt dat je de grendel zal vernielen met deze hamer.
Je moet je nylon hamer vinden = hamerpictogram.
Verlaat het werkhuis. Praat buiten op straat met Boris over alles.
Als je over de nylon hamer vraagt geeft hij je de nylon hamer.

 

"Momentje" prestatie
Dring erop aan dat Boris het busje moet parkeren tot je een andere oplossing hebt gevonden.

 

 

Observeer Boris:

 • Halsdoek op zijn hoofd

 • CCCP T-Shirt

 • Linkse mouw

 • Broek - linkerbeen

Kijk naar het busje. Links van het busje is de ingang naar de werkkamer van de antiekwinkel (pijl).

De trap aan de linkerkant leidt naar de straat met de voorkant van de antiekwinkel.

Ga terug naar binnen in het werkhuis.


Gebruik de nylon hamer op de kistgrendel en open de kist.
Kijk naar het boek met een kruis op de kaft.
Pak de fotocamera en vergrootglas uit de kist.
Kijk naar het beeldhouwwerk.
Probeer een foto van het beeldhouwwerk te maken.
Je hebt een SD-kaart nodig = SD-kaart pictogram.
Onderzoek de fotocamera in je inventaris en zie de SD-poort.
Switch naar John.

Le Tout Petit Antiekwinkel - Werkkamer
John: Je zoekt op goolgle naar Victoria Baxter = Baxter pictogram.
Kijk naar de laptop op je bureau. Klik op het scherm (witte cirkel).
Klik dan op de WWW pictogram, om je webpagina te openen.
Klik op de litteken op de hand (scar). Kijk en klik (witte cirkels) op alle foto's.

Kijk naar de laptop, draai naar de linkse zijkant en neem de SD-kaart uit de SD-kaartopening.
Kijk boven het bureau naar de ingelijste tafel met alchemistische elementen.
Zie het gescheurde behang boven aan de muur. Zie links een harnas. Kijk naar het antiek midden in de kamer.

Kijk naar de antiekvaas, grammofoon (je hoort een melodie van een roodharig meisje), Feniks beeld en pak het doosje.

Ga door de dubbele deur naar de gesloten antiekwinkel.

Antiekwinkel
Kijk naar de twee Azteekse figuren beeldjes. Pak de pijp tussen de beeldjes.
Kijk naar de plafondlamp en twee nep schilden tegen de muur.
Kijk op de toonbank naar de Chinese kandelaar en brochurebakje.
Neem aan de bovenkant een rood inpakpapier.
Kijk onder naar de brochures en neem een visitekaartje van de antiekwinkel.
Kijk naar de printer op de toonbank.

Het heeft geen inktpatroon = inktpatroon pictogram.
Ga terug naar de werkkamer en naar de bovenverdieping.

Kijk naar het Keltische kruis met een complex diafragmamechanisme.
Onderzoek de hotspots op het kruis en klik op het voetstuk.
Na het filmpje heb je een kruispictogram (dagboek).
De deur is naar de zolderkamer. Ga door de open roldeur naar de straat.
Praat buiten op straat met Boris en vraag zeker alles.
Na het lange gesprek geeft hij je een inktpatroon.
Toon hem de metromunt (talisman).

Observeer hem ook en ga terug naar de antiekwinkel.
Plaats de inktpatroon in de printer.

Neem het familiewapen van Victoria Baxter uit de printer.
Ga naar het werkhuis.

Werkhuis
Praat met Pauline. Geef haar de SD-kaart. Als je over de pijp vraagt, geef je haar de pijp en de print van het familiewapen van Victoria Baxter. Zeg ook over het dagboek en ze krijgt de kruispictogram (dagboek) in haar inventaris. Vraag daarna alles verder en observeer haar. Na het gesprek verlaat je het werkhuis. Switch naar Pauline. Combineer in je inventaris het vergrootglas met de pijp, familiewapen print, kwast en inktpot. Je schildert het familiewapen van Baxter op de pijp. Combineer het fixeermiddel met de pijp, om de inkt te drogen. Combineer de fotocamera met de SD-kaart. Kijk naar het beeldhouwwerk. Klik op een hotspot en dan op de fotocamera, om foto's van het beeldhouwwerk te nemen.
De SD-kaart met foto's komt in je inventaris. Ga naar John in de werkkamer.

 

Werkkamer

Praat met John. Geef hem de pijp en volle SD-kaart. Switch naar John.
Combineer in je inventaris het doosje met de pijp, inpakpapier en visitekaartje. 

Je hebt nu een cadeau voor Baxter. We moeten eerst nog de echtheidsverklaringen vinden.
Switch naar Pauline. Kijk naar de symbolen onder op het voetstuk van het beeldhouwwerk.
Gebruik het kruisboek (dagboek) op de symbolen.
De symbolen beginnen te draaien, maar je weet de combinatie niet.
Kijk naar de foto van je vader, op de plank boven de werktafel.
Je vader heeft in de foto een geheime boodschap verstopt:72,77, 82 = Jaren pictogram.
Kijk weer naar de symbolen onder op het voetstuk en gebruik de jaren pictogram.
Het voetstuk opent en je neemt er de authentiek Niou-papieren uit.
Ga naar John en geef hem de Niou-papieren. Filmpje.

 

"Optimale winkel" prestatie
Los alle puzzels op in de antiekwinkel terwijl je maximaal 5 keer van personage verandert
.


 

"Professionele kennis"prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in de antiekwinkel.

 

 

 

Landhuis - Victoria Baxter
John staat voor de gesloten deur. Kijk naar de intercom en druk op de belknop.
Zeg "ja" dat je een afspraak hebt, maar je moet na een minuut terugkomen.
Kijk naar de deur en onderzoek de drie hotspots op deur.
Kijk naar de twee beveiligingscamera's en busje.
Kijk naar de intercom en druk weer op de belknop.
Nu mag je naar binnen.

Je wordt ontvangen door Victoria Baxter en praat met haar over alles.
Ze geeft je een leeg visitekaartje - deze moet geactiveerd worden!
Geef in het gesprek het cadeau. Doe alsof je beledigd bent en vraag dan over Niou.
Je geeft haar de SD-Kaart met foto's en de Niou-papieren van de echtheidsverklaringen.
Ze zal het bestuderen en verlaat de kamer. Je mag rond kijken.

Onderzoek alles hotspots in de kamer en de hotspots (witte cirkels) op sommige voorwerpen.
(Klik linksboven op de pictogram om alle hotspots in het scherm te tonen).
Kijk naar de envelop op de ronde tafel - boek in envelop.
Als je de stenen Samoerai onderzoekt neem je de Katana (Samoerai zwaard) .
Zie hars op de plant. Gebruik het lege visitekaartje op de hars, om er wat hars op te krijgen.
Neem de plantenspuit naast de plantenpot. Speel op de piano - filmpje 

 

"Melodie van de roodharige" prestatie
Er spookt een melodie door je hoofd in de winkel en in Baxters landhuis.

 

 

Als je alle hotspots en voorwerpen in het landhuis

onderzocht hebt,
+ de voorwerpen in de inventaris en alle personages geobserveerd hebt, krijg je de:

 

"Jouw huis, mijn huis" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in Baxters landhuis.

 

 

Kijk weer naar de envelop op de ronde tafel. Combineer/gebruik de plantenspuit op de envelop.
Gebruik dan het zwaard op de vochtige envelop om het te openen.

Gebruik het visitekaartje met hars, om de envelop later weer dicht te kunnen plakken.
Je leest het boek "Mythe of realiteit " van Leopold Kovac met een "Y" op de kaft over het verdrag van het vlees. Filmpje.
 

"De legende van Hyperborea" prestatie
Vind een boek met je favoriete symbool op de kaft.

 

 

Hoofdstuk 2: Spanje, 1483: Klooster van Santa Brigida

Scriptorium
Miguel is nu Broeder Yago en moet de geheime bibliotheek vinden. Je bent in het scriptorium.

Het scriptorium is de ruimte in een klooster waar monniken teksten en boeken overschreven en vertaalden.

Kijk in de kast achter je bureau. Neem het zeezout en zie papier. Neem de kompas/passer van de onderste plank.
Kijk naar het middelste bureau van Giuseppe. Pak de lege draadspoel. Kijk links naar de boekenkast.
Observeer en praat met broeder Toribio. Kijk naar de bel boven de boekenkast.
Kijk uit het venster van Broeder Toribio. Kijk en raak het blinddoek aan op het venster bij je bureau.
Yago wordt verplaatst naar de herinneringen van de laatste avond in de geheime bibliotheek.

 

Observeer Ursus:   Toribio: Yago: Giuseppe: Ginés de Orduna:
 • Oog
 • Keel
 • Rozenkrans
 • Tonsuur (Kaal)
 • Buik
 • Gewaad
 • Kap (op de rug)
 • Tonsuur (achterkant hoofd)
 • Kap op de rug
 • Gevlochten knopen ceintuur
 • Sokken (rechtse hiel)
 • Moedervlek wang
 • Kap op de rug
 • Oog
 • Linkerhand

Praat met iedereen (ook met jezelf, en Ursus kan niet praten).
Kijk naar het moordlustige boek op de lessenaar voor Gin
és.
Kijk naar de glas in lood ramen = raampictogram.
Kijk naar de tralieraam, achter Ursus = koorpictogram.
Verlaat je geheugen (rechts) en het scriptorium (pijl in de linkerbenedenhoek).
 

Kantoor
Ga naar de volgende kamer, kantoor van Broeder Ginés.
Yago merkt dat de Broeder de sleutel van de geheime bibliotheek in zijn bureaulade verbergt = sleutelpictogram.
Praat met Ginés over alles. Tijdens het gesprek geeft hij je een mal met de laatste "E" letter.

 

"De oude man en de zuigeling" prestatie
Laat Ginés je iets vertellen over de eerste dagen van je leven.

 

 

Werkplaats
Na het verlaten van het kantoor ga je in de gang, trap boven naar de werkplaats van Broeder Ezequiel.
Praat met hem over alles. Iemand heeft alle soorten "E" lettertypes gestolen van de drukpers.
De letterdief heeft zijn habijt gescheurd aan een pin van de drukpers = scheurpictogram.
Als je over de dief en verdachten praat, krijg je de:

 

"De gebruikelijke verdachten"prestatie
Ga alle verdachten van een misdaad na met het slachtoffer.

 


Als je alles gevraagd hebt kijk je weer naar hem.
Gebruik dan de koorpictogram (informatie) en de raampictogram op Ezequiel.
Je wordt automatisch naar de oostvleugel verplaats waar de deur van de bibliotheek moet zijn.
In plaats van de deur zie je een schilderij, 'De Hellepoort'.
Onderzoek het schilderij, en zie een klein metalen plaquette aan de onderkant.
Gebruik je kompas/passer op de plaquette. Er is een sleutelgat, maar je hebt geen sleutel.
Ga terug naar de werkplaats van Ezequiel (rechts en omhoog).
Observeer Ezequiel:

 • Oog

 • Haar

 • Gereedschapsgordel

 • Sokken

Vraag Ezequiel over zijn bril = brilpictogram.
Kijk linksonder naar de tafel, en neem de periscoop (een spiegel ontbreekt).
Neem uit de werktafel (op de grond, naast het aambeeld) de beitel.
Kijk naar de muur, boven de haard en neem het touw naast het raam.
Klik op het raam en gebruik de brilpictogram.
Je ziet de bril op de balk onder het raam liggen.
Gebruik het touw om de ​​bril te nemen. Verlaat de werkplaats.

Ga op de gang links naar de bibliotheek in de oostvleugel.
 

Kijk naar de doopvont. Zoek de hotspot. Je ziet onder de dikke laag ijs een kleine plaquette op de bodem.
Strooi het zout op het ijs en probeer de plaquette te pakken, maar dat lukt niet.
Gebruik dan de beitel, om de zilveren plaquette te nemen. Het moet gepolijst worden.
Ga terug naar de werkplaats en polijst de zilveren plaquette op de slijpsteen.
Combineer de gepolijste zilveren plaquette met de periscoop. Verlaat de werkplaats.

 

Klik in de gang op het kleine ronde raampje boven in de muur, tussen de twee deuren.
Gebruik de periscoop op het raampje - je bespioneert Toribio = spionpictogram.
Ga naar het scriptorium, en praat met Toribio over alles.
Observeer hem en zie een scheur in zijn gewaad (bij zijn linkerhand) = scheurpictogram (of je hebt deze als).
Gebruik de scheurpictogram op de scheur = diefpictogram.
Combineer de beitel met de mal, om de laatste letter 'E' eruit te nemen.
Klik op Toribio en gebruik de spionpictogram, diefpictogram en "E" letter op hem.
Yago ziet waar Toribio de letters verbergt.

Ga naar de werkplaats en toon de draadspoel (zeldzaam stuk hout) aan Ezequiel.
Hij zegt dat hij de spoel aan Giuseppe heeft gegeven. Een zeer fijne en bijna onzichtbare stevige draad = draadpictogram.
Ga naar het scriptorium. Klik op de pijl bij je bureauraam, om terug in je herinneringen van de laatste avond te gaan.
Vraag Giuseppe over de onzichtbare draad. Ga terug naar het scriptorium. Onderzoek Giuseppe's bureau.
Gebruik de draadpictogram en brilpictogram op het bureau.
Je ziet het uiteinde van de onzichtbare draad vastgeknoopt aan het plafond en over het boek op het kleine bureau.
Trek aan de draad, en Yago zal de gestolen 'E' letters terug nemen.
Ga naar de werkplaats en geef de "E" letters terug aan Ezequiel.

 

Scriptorium

Na het filmpje verlaat Toribio het scriptorium. Zie een zweep onder zijn bureau.
Neem het martelinstrument (zweep), "de kat met de negen staarten".
Ga door het raam bij het bureau van Toribio.  Je staat buiten op de richel.

Kijk boven naar de balk en probeer het touw erover te gooien.
Combineer dan het touw met de zweep en gooi het over de balk.


Yago slingert naar het kantoor van Ginés en steelt de sleutel van de geheime bibliotheek.
Verlaat het scriptorium en ga naar links. Gebruik de sleutel op het sleutelgat. Filmpje.

Voor het vinden van de geheime bibliotheek, krijg je de:

 

"Kennis van het occulte" prestatie
Onthul het geheim van Santa Brigida

 

 

Als je alle hotspots en voorwerpen in het klooster onderzocht hebt,

+ de voorwerpen in de inventaris en alle personages geobserveerd hebt, krijg je de:
 

"Mysterie in het klooster" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in Santa Brigida.

 


Landhuis
Selecteer in het gesprek met Victoria Baxter wat je wil.
Dit ook in de gesprekken met Pauline en in het vliegtuig met Amanda Royce.
 

Hoofdstuk 3 - New York


Hotel
In je inventaris heb je de informatie van het boek "De legende van Hyperborea: Mythe of werkelijkheid?" = boekpictogram.
Kijk naar de voorpagina en achterkant van de kaft. Kijk naar je colbert op het bed - geen visitekaartje van Amanda.
Kijk naar de ventilatierooster bij het raam. Schuif helemaal naar rechts en zie Amanda's kaartje.
Observeer John door op zijn portretpictogram te klikken:

 • Haar

 • Linkerhand

 • Schoen

 • Achterwerk

Probeer je mobiele telefoon te gebruiken, maar je kan niet bellen en geen internet.
Gebruik de telefoon op het nachtkastje. Bel de receptie en gebruik alle gesprekopties = Wi-Fi pictogram.
Als het avondeten geleverd wordt, neem je de eetstokjes.
Gebruik de eetstokjes om het kaartje van Amanda Royce uit de ventilatierooster te trekken.


Combineer je mobiele telefoon met de Wi-Fi pictogram. Je hebt nu een Wi-Fi verbinding.
Kijk op de achterkant van Amanda's kaartje en zie het telefoonnummer.
Combineer je mobiele telefoon met Amanda's kaartje - je kan haar beter met de vaste telefoon bellen.
Bel haar met de hoteltelefoon, maar ze neemt niet op.

Als je meerdere malen Amanda probeert te bellen met de hoteltelefoon en je mobiele telefoon, krijg je de :
 

"Obsessie" prestatie
Probeer weer in contact te komen met de dame van het vliegtuig.

 

 

Combineer je mobiele telefoon met de boekpictogram - de uitgeverij is onderdeel van trabex, Inc = corporatie pictogram.
Combineer de corporatie pictogram met Amanda's kaartje. John belt Amanda.

Vraag ​​of zij je in contact kan brengen met Kovac, de auteur van het boek.
De volgende dag ontmoet je Kovac in zijn woning. Vraag hem over alles.

Terug in je hotel ben je je mobiele telefoon kwijt.
Kijk onder de bedkussens, ventilatierooster, TV en brochures op de tafel en pak de envelop.
Open de envelop en je neemt er een briefje uit. Lees het briefje.
Bel de receptie, vraag over je mobiele telefoon en bestel de 'Diablo'.
Probeer ook Kovac en de andere te bellen.
Klik op het 'Diablo' gerecht, kijk onder de deksel en zie een Cryptex mechanisme.
Om het te openen moet je het juiste woord van vijf letters in de kolommen draaien.
Klik op een kolom en klik dan op die kolom  (witte cirkel) om naar de juiste letter te draaien.
Schuif met de cursor naar de volgende kolom, voor de volgende letter. Spel het wachtwoord: G-I-N-E-S.


Als je bij het eerste gebruik het wachtwoord 'Henry' of 'White' draait, krijg je de:
 

"Oude vriend"prestatie
Soms zou je echt willen dat hij hier was, hè?

 


Neem de USB-opslagapparaat. Klik op de tv, draai naar de achterkant en steek de USB-stick in de USB slot.
Zie een mysterieus bericht over een bijeenkomst = ontmoeting pictogram.
Om te weten komen waar je Scarpetta in Central Park ontmoet, kijk je naar de linkse hoofdkussen.
Draai naar de achterkant, klik op de rits en je vindt een UV zaklamp.
Kijk naar de Central Park kaart boven het bed.
Gebruik de UV zaklamp erop en je vindt de ontmoetingsplaats in de buurt van het meer.

 

Central Park
De volgende dag ga je naar het park. Je loopt naar het standbeeld van Hans Christian Andersen. Praat er tegen.

Onderzoek het standbeeld op alles hotspots en zie het kleine kistje op de hoge hoed, aan de linkerkant.

Controleer de vier zitbanken. Neem onder de eerste (linkse kant) een afstandsbediening.

Neem onder de tweede een rode USB kabel. Neem onder de derde (rechterkant) John's portret.

Neem onder de vierde de foto van het boek (onder de zitting).


Ga naar het meer. Zie een speelgoedbootje in het meer.
Je kan het bootje bedienen met de afstandsbediening, maar het is niet opgeladen en heeft geen antenne.
Onderzoek het rode karretje van de parkonderhouder. Neem de antenne op de voorkant.
Draai in het karretje en zie de hondfoto op het stuur = hondpictogram.
Combineer in je inventaris de afstandbediening met de antenne.

Kijk naar de USB-poort rechts van het stuur.

Gebruik de rode USB-kabel en de afstandsbediening op de USB-poort, om de afstandsbediening op te laden.

Draai naar de achterbak en zie tuingereedschap.


Observeer de tuinman van Central Park:

 • Oog

 • Kale plek op het hoofd

 • Paardenstaartje

 • Logo op de T-shirt

Praat met de tuinman over alles. Je mag zijn verrekijker niet even lenen.
Klik na het gesprek weer op de tuinman. Klik dan op de hondpictogram, om erover te praten.
John krijgt dan zijn verrekijker. Gebruik de verrekijker op het speelgoedbootje.
Zoek naar het sleuteltje en naar het nummer op het zeil = Frequente pictogram.
Combineer de afstandsbediening met de Frequente pictogram.
Gebruik dan de afstandsbediening op het bootje, om het naar de oever te krijgen.

Je kan dan het sleuteltje pakken. Ga naar het Hans Andersen standbeeld - je geeft de verrekijker terug.
Kijk naar het kistje (doos) en open het kistje met de sleutel.
 

"Small Apple" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit tijdens Johns bezoek aan New York.

 

 

Hoofdstuk 4 - Kasteel van Inverloch
 

Kerk
Na het verlaten van Caytir, sta je op de binnenplaats. Zie de valk Hermodr op de muur.

Ga naar de Schotse Sint Fergus kerk (in het midden).

Kijk in het inganghalletje naar het schild van Heer Rodric De Gayre. Neem de ​​sleutel verborgen in de kroon.

Als je naar alle hosspots kijkt op de linkse en rechtse waterspuwer - bek, symbolen op de vleugels en voetstuk, krijg je de:
 

"Grotesk"prestatie
Toon je genegenheid voor de minder aangename wezens in Sint Fergus.Open de deur aan de rechterkant met de sleutel en ga in de hoofdzaal.
Kijk naar het beeld van Sint Edan op de rechtse pilaar. Neem de pijlenkoker aan de onderkant.
Kijk naar het beeld van Sint Alick op de links pilaar. Neem de kruisboog aan de onderkant.
Kijk naar de beelden aan de zijkanten van het altaar en naar het teken boven het altaar.

Kijk naar de grafsteen op het altaar met de 4 compartimenten.

 

"Gealfabetiseerde heiligen" prestatie
Vereer de heiligen in een bepaalde Schotse kerk zonder voorkeursbehandeling.

 

 

Ga door de opening in de grond voor het altaar, beneden naar de kerker/kelder.

Praat met Ginés over alles en hij vertrekt.

Observeer Vulcanus (je eigen portretpictogram):

 • Medaillon op de borst

 • Linkerhand

 • Borst - rechterkant

 • Schoen

Probeer met het kind te praten - hij is bewusteloos.
Neem de Spaanse laars (martelwerktuig) op de vloer.
Ga naar het midden van de kelder. Kijk naar het gat van de put = alibi pictogram.
Onderzoek alles: bloederige pentagram, pijnbank, 5 symbolen rondom de put en tribune.

 

Als je op de tribune klikt tot je alle informatie hebt over elk lid van de Orde van Vlees, krijg je de:

 

"Maak kennis met de bende" prestatie
De Orde van het Vlees is een interessant groepje mensen, nietwaar?

 


Ga naar de werkplaats van Gin
és (rechts van de trap aan de achterkant).
Observeer Ginés:

 • Plek tussen de wenkbrauwen

 • Medaillon op de borst

 • Gewaad (riem)

Praat met Ginés over alles. Neem rechts op het plankje de spoel witte draad, leren koker, en flesje mierikswortel.
Kijk in het plankenkastje. Zie een veerpen in inktpot en schedel. Pak het flesje met slaappoeder en een papiertje.
Zie een potje met twee munten op de werktafel, links van Ginés en zijn valkeniershandschoen boven de werktafel.

 

Ga terug naar de kerker. Klik op het bewusteloze kind. Gebruik de mierikswortel op het kind.
Kalmeer of bedreig hem.  Praat dan met de jongen over alles.
Observeer Fergus Quinlan:

 • Rood haar

 • Leren riem voorhoofd

 • Oog = oogpictogram (ze lijken op die van Caytir).

 • Vlek aan de onderkant van zijn shirt.

Je moet een bericht naar je minnares Caytir sturen, om Fergus te redden.
Ga naar de werkplaats. Kijk in de plankenkast naar de veerpen in de inktpot.
Gebruik het stukje papier en oogpictogram op de inktpot om een brief naar Caytir te schrijven.
Combineer de leren koker met het briefje (klik op de koker en dan op de brief).

 

Om de kokerbrief met de valk te versturen moet je de valkeniershandschoen stelen.

Vraag aan Ginés of hij buiten een frisse neus wil halen, maar daar heeft hij geen tijd voor.

Je moet Ginés afleiden. Kijk naar de houten emmer op de vloer. Neem er een knikker uit.
Kijk naar de hangende metalen emmer, boven aan de ketting.
Gebruik de knikker in de metalen emmer = afleiding pictogram.
Neem een ​​andere knikker. Combineer de spoel witte draad met de pijlenkoker en je bindt draad om een pijl.
Kijk naar de valkeniershandschoen boven de werktafel.

Gebruik de pijl met de draad, kruisboog, en afleiding pictogram op de valkeniershandschoen om het te nemen.

 

Als je maximum 2 knikkers in de emmer gooit, krijg je de:

 

"Jaknikker" prestatie
Voer een list uit met maximaal 2 knikkers.Kijk naar de houten emmer op de grond (bij de slijpsteen) en neem de zaag eruit.
Kijk naar de pompende blaasbalg. Trek een ​​baksteen uit de muur (rechts van het draaiende tandwiel).
Neem de gouden ring verborgen achter de baksteen.
Klik op de lege plek om de baksteen weer terug te plaatsen.
Verlaat de werkplaats, ga in de kerker boven naar de hoofdzaal en verlaat de kerk.

Klik buiten op de binnenplaats op de valk.
Kijk naar zijn poot en gebruik de koker met brief en valkeniershandschoen.
Na het filmpje sta je weer in de kerker.
Ga boven naar de hoofdzaal en praat met Caytir.
Praat over alles en geef haar de gouden ring. Caytir geeft je haar rode cape.
Ga naar het inganghalletje van de kerk. Ursus bewaakt de ingang.
Observeer Ursus:

 • Masker gezicht

 • Y teken op de borst

 • Metalen handschoen

 • Rozenkrans

 • Bloed op de vloer = bloedpictogram

Praat met Ursus - als je over zelfgeseling vraagt, geeft hij je een tweede Spaanse laars.
Verlaat de kerk. Buiten op de binnenplaats is nu een man met zijn trekkar.
Ga naar hem toe en observeer de man:

 • Neus

 • Kartrekkers kleren (borst)

Praat met de man - de tonnen op de trekkar zijn leeg.
Onderzoek de trekkar. Zie er leren bandjes op liggen.
Aan de linkerkant ligt op de rand van de trekkar een vieze vod.
Klik op de vod en gebruik de slaappoeder erop.
Neem de leren bandjes. Klik op een lege ton = ontsnappen pictogram.
Ga terug naar de kerker in de kerk. Combineer beide Spaanse laarzen met de zaag. Klik op Fergus, (jongen).

Gebruik dan de leren bandjes, rode cape, gedemonteerde Spaanse laarzen en ontsnappen pictogram op hem.

 

Kies in het gesprek met Ginés wat je wil.
 

"De jongen (Fergus) die overleefde" prestatie
Red het leven van het eerste lid van een Vaticaanse orde.


 

Als je alle hotspots en voorwerpen in het kasteel onderzocht hebt,
+ de voorwerpen in de inventaris en alle personages geobserveerd hebt, krijg je de:
 

"Kasteelheer" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in het kasteel van Inverloch.Praat met Gabriel Scarpetta over alles en daarna Pauline met Victoria Baxter.

 

"New York, New York" prestatie
Ontmoet het laatste lid van een Vaticaanse orde.


 

Hoofdstuk 5 - Parijs

 

Catacomben
Je staat in Parijs bij de ingang van de catacomben.
Praat met het meisje genaamd Mol (vraag over de betaling als laatste).
Boris en John krijgen een hoofdlamp op hun hoofd en ze gaan onder naar de catacomben.
Observeer John:

 • Hoofdlamp

 • Rugzak

 • Schoen

Kijk naar de inscriptie plaquette en onder naar de sokkel.
Zie de "Y " teken die voor Yago achtergelaten werd door Fergus opvolger.
Kijk dan naar het hek. Zie een staaf, die je niet kan nemen.
Gebruik de klimhaak in je inventaris op de klemmen aan de boven- en onderkant van de staaf.
Je neemt dan de staaf. Het hek kan je nog niet openen.
Kijk naar een van de skeletten en gebruik de laserpointer in je inventaris op de actieve hotspot op de schedel.
Je steekt het in een neusgat. Ga uit de close-up. Kijk naar de laserpunt op de grond.
Gebruik het water uit de fles in je inventaris en de klimhaak. Er is nu een gat in de grond.

Gebruik de staaf in het gat om er een spindel uit te trekken. Neem de laserpointer terug uit het skelet.

Steek dan de laserpointer in de neus van het andere skelet. Kijk weer naar de laserpunt op de grond.
Gebruik het water uit de fles en de klimhaak. Gebruik de staaf in het gat om er een tweede spindel uit te trekken.
Gebruik dan de staaf op de spindel en je draait samen met Boris het hek open.

 

Je staat boven een putafgrond. Kijk naar de bodem van de put. De brug naar de overkant is gebroken.
Zie vier zware ijzeren ringen op de muur boven de verwoeste brug.
Gebruik het klimtouw in je inventaris op een van de ringen = klimmen pictogram.
Zie twee fakkels bij de ingang en neem de fakkel op de grond.
Ga terug naar Boris. Neem de laserpointer terug uit het skelet.
Ga naar rechts - klik op de schedelmuur.

Gebruik de laserpointer in de donkere tunnel om Mol te roepen.
Observeer Mol:

 • Tatoeage - harten aas op de borst

 • Tatoeage - rechterzijde nek

 • Oorring

 • Linkse hand

 • Linkse arm

 • Schoen

Praat met Mol over alles. Vraag als laatste over de put. We lopen naar de put, maar Mol vindt John's idee te gevaarlijk.
Als je haar opnieuw wil roepen, klik je op de schedelmuur en praat verder.
Als je haar drie domme vragen over haar werk als een toeristische gids vraagt, krijg je de:
 

"Domme vragen" prestatie
Want sommige vragen moeten gewoon gesteld worden.

 

 

Observeer Boris:

 • Hoofdlamp

 • CCCP op T-shirt

 • Moedervlek op de wang

Praat met Boris over alles. Vraag over de hoofdlamp en aansteker.

Blijf doorvragen over de lamp en het lenen van de aansteker tot hij je de aansteker geeft.
Combineer de fakkel met de aansteker en je hebt een brandende fakkel.
Ga naar de putafgrond. Gebruik de aansteker op de twee fakkels tegen de muur.
Kijk in de put, gebruik de fakkel en aansteker, om een brandende fakkel in de put te gooien = putpictogram.

Kijk in de put. Je ziet de mysterieuze Triskelion op de bodem. 
Ga naar de tunnel en roep Mol. Gebruik de putpictogram of klimpictogram op haar.
Ze spant het klimtouw door de ringen. Klik op de pijl op de doorgang aan de overkant en John gaat naar de andere kant.

 

Je komt in een klein kamertje - is hier het 'verdrag van het vlees' te vinden?

Kijk links meerdere keren in de spiegel, om vele incarnaties van John in de spiegel te zien.
Ga rechts naar de tafel en neem de olielamp.
Open de lade van de tafel en neem de perkamentrol. Lees het in je inventaris.
Kijk nu naar het monument in het midden van de kamer.
Steek de kaarsen aan met je aansteker en lees de inscriptie.

 

"Laat er licht zijn" prestatie
De catacomben zijn dankzij jou een stuk lichter geworden.

 

 

Kijk dan op het monument naar het symbool op de metalen ronde plaat.
Plaats de Yago medaillon in je inventaris op deze ronde plaat, maar er gebeurt niets.
Kijk naar de olielamp, draai naar de onderkant en gebruik de klimhaak erop.
Je ziet dan op de bodem van de olielamp een Y symbool.
Combineer dit symbool met de medaillon.

 

Gebruik dan de olielamp met symbool op de ronde plaat.
Eindelijk heb je het boek gevonden. Lang filmpje.

Voor het vinden van de uitgang, krijg je de:
 

"De catacomben" prestatie
Verrijs uit de Dodenstad van Parijs.


 

 

"Heerser van de onderwereld" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit in de catacomben van Parijs.

 


Kelder
Je ligt vastgebonden en gekneveld in de kelder.
Klik op Boris zodat je weet dat hij nog leeft en klik op de oude man in de hoek.
Controleer rechtsonder de wijnvaten.
Observeer John (klik op zijn portretpictogram):

 • Getapete mond

 • Knoop achterkant blinddoek

 • Linkse broekzak

 • Vastgebonden handen

 • Vastgebonden voeten

Klik op het koffertje, op de grond naast John. Open het koffertje en neem de kurkentrekker.
Onderzoek de kurkentrekker, draai het naar de bovenkant, klik er dan op (witte cirkel) om het mesje eruit te schuiven.
Kijk dan naar John's vastgebonden handen (klik dus op zijn portret) en gebruik het mesje om ze handen vrij te krijgen.
Praat met de oude man over alles. De volgende gesprekken worden automatisch gestart, selecteer wat je wilt.

Parijs: Antiekwinkel
Pauline zoekt op de laptop naar Wezel maar is nergens te vinden.
Gebruik het (geactiveerde) kaartje van Baxter en je download haar gegevens.
Gebruik dan alle andere zoekopties om alles te weten te komen over Baxter en collega's.
Klik als je naar 'Kavel #3' kijkt, op de munten, waarvan een dezelfde munt is als die John nodig heeft om zijn geheugenverlies te genezen. Als je op 'stop met zoeken' klikt, krijg je de opties: Blijf zoeken, Waarschuw John, Bespioneer Baxter, Zoek de munt.
Als je alle ideeën en plannen gemaakt hebt ga je naar Amsterdam, om Wezel op te zoeken.
Je neemt het stilleven schilderij mee.

Hoofdstuk 6: Amsterdam

 

Boothuis
Kijk meerdere keren naar de Westertoren en licht op het boothuis.
Spring onder op het boothuis. Pak een roeispaan en de reddingsband.
Kijk door het patrijspoortje - je ziet twee kerels in het boothuis.
Kijk naar de doornplant. Kijk tegenover je in de open kist en pak de rol tape.
Zie een gereedschapkistje op de kade bij de loopbrug staan.
Klim op de ladder. Kruip op het dak naar de andere kant.
Je ziet vanaf het dak de deuringang van het boothuis = verrassing pictogram.
Kruip terug. Kijk weer door het patrijspoortje en kijk naar de kerel op de stoel.
Gebruik dan de reddingsband, roeispaan, tape en verrassing pictogram.


Je hebt dan een kerel uitgeschakeld. Nu de slapende kerel op de bank nog uitschakelen.
Kruip nu over de loopbrug naar de gereedschapskist (klik op de gereedschapkist).
Pak de nijptang, 3 Pvc-buizen, en een buisbochtje.
Kijk naar de plant en onder naar de steel.
Gebruik de nijptang om er een doorn vanaf te knippen.
Combineer de (twee) Pvc-buizen met het buisbochtje, om het dan als een nepwapen te gebruiken.
Kijk weer door het patrijspoortje en naar de slapende kerel op de bank.
Gebruik dan het nepwapen, losse Pvc-buis en doorn. Je hebt de tweede kerel ook uitgeschakeld.
Je hebt de pistolen van de kerels afgenomen en vastgebonden in het boothuis.

 

Na het filmpje ga je in het boothuis, beneden naar Wezel.
Praat met haar over alles. Vraag je over de ontmoeting = vliegtuigpictogram.
Geef haar het stilleven schilderij - Pauline vraagt aan Wezel of ze 'De Munt Des Oordeels' kan vervalsen.
Vraag je over het vervalsingsysteem geeft ze je een tablet om iets uit de tijd van Van Gogh te fotograferen.
Vraag je over de munt = goudpictogram.

Observeer Wezel:

 • Oog

 • Halsband

 • Hackersymbool bij de schouder

 • Feministisch symbool op de borst

Als je klaar bent ga je naar boven.
Observeer de twee gevangen kerels:

 

Markus Julius
 • Bril
 • Colbert
 • Rechtse handschoen
 • Mond = tandenpictogram
 • Litteken boven wenkbrauw
 • Halsketting
 • Kraag jas = achterkant

Praat met Markus over alles.
Als je over het vliegtuig vraagt en geld, helpen ze je en brengen ze je naar Londen = afspraak pictogram.

 

"Menselijke rekenmachine" prestatie
Laat 9 verschillende prijzen berekenen voor je vliegticket naar Londen.

 

 

Praat met Julius over alles. Kijk weer naar Julius en gebruik de nijptang, goudpictogram en tandenpictogram op hem.
Je trekt de drie gouden tanden uit zijn mond. Verlaat het boothuis.

 

Kijk naar de Westertoren. Gebruik de tablet om er een foto van te maken.
Ga terug naar Wezel. Geef haar de drie gouden tanden en de tablet (foto Westertoren).
Filmpje. Je neemt de echte 'Munt Des Oordeels".

 

"Scheepskapitein" prestatie
Probeer alle hotspots en voorwerpen uit tijdens Paulines bezoek aan Amsterdam

 


 

Hoofdstuk 7: Parijs

 

Landhuis
Pauline kruipt uit de riool en Mol wacht onder in het riool.
Onderzoek de munt en tablet in je inventaris.
Klik op de man achter de rolstoel (Ursus) als ze voorbij het straatje lopen, om hem te observeren:

 • Gezicht

 • Rechterarm

 • Touwtje in de linkse broekzak = sleutelpictogram

Observeer ook zo de man (Gines) in de rolstoel:

 • Gezicht

 • Monitor

 • Symbool medaillon

 • Achterkant rolstoel

Als er niemand te zien is probeer je het raam tegenover je te openen.
Je kijkt naar binnen. Probeer het glas met de munt te bewerken, maar dat lukt niet.
De deur is afgesloten. Pak de wig onderkant deur.
Pak in het straatje 3 ingeklapte dozen van drie verschillende maten.
Vouw ze naar een doos en in de 90x90x90 doos zou je je kunnen verbergen = schuilplaats pictogram.
Kijk naar de kleine doos van 40x4-x40 op de grond op het einde van het straatje.

Kijk naar het handvat = handvatpictogram. Kijk naar de grondtegel in het binnenhof.

De rolstoel rijdt steeds over die verhoogde hobbelige tegel. Gebruik de wig op die tegel.

Klik weer op de kleine doos en verwissel het met de grote 90x90x90 doos.
Ben zeker dat het de 90x90x90 doos is. Kijk dan naar de grote doos die je net neergezet hebt.
Kijk naar het handvat en gebruik dan de handvatpictogram, schuilplaats pictogram en sleutelpictogram.

Je verbergt je in de doos en je pakt dan de sleutel als Ursus voorbij loopt.
Je opent de deur van de kelder en je komt en een wijnkelder.


Kijk naar de celdeur - het heeft een cijferslot.

Zie links van de celdeur een hendel.

Trek aan de hendel. Praat met John over alles.

Open op de tafel het koffertje en neem de kurkentrekker.
Klik op de celdeur en observeer John:

 • Ogen

 • Gulp

Klik op de celdeur en praat met John over alles. Geef hem de kurkentrekker.
Vraag over de cijfercode, vraag alle gebeurtenissen en noteer de jaartallen.
Een van de jaartallen is de cijfercode van de celdeur.
De cijfercode is van de Transmutatie.
Open dus de celdeur: 1501.
We switchen naar John.
Observeer de bewusteloze Boris:

 • Gezicht

 • Vastgebonden handen/voeten

Observeer John

 • Voorhoofd

 • Rug

 • Linkse broekzak

Kijk naar de labtafel. Onderzoek het labmateriaal en neem de mierikswortel.
Kijk naar Boris, gebruik de mierikswortel om hem wakker te krijgen.
Praat dan over alles met Boris.
Onderzoek de kurkentrekker en schuif het mesje eruit.
Kijk naar Boris en gebruik het mesje om hem, om zijn handen en voeten te bevrijden.
Observeer Boris:

 • Gezicht

 • Mierikswortel in zijn hand

Praat met Boris en zeg dat de Mol op ons wacht.
Pauline kijkt op de tablet wat er allemaal gebeurt in het landhuis.
Ze gaat naar het landhuis en zeg wie je bent.
Kijk naar het eindfilmpje - blijven we onsterfelijk?
 

Kijk naar het filmpje na de aftiteling:

 

"Het is nog niet afgelopen" prestatie
Speel het spel uit.

 

 

 

Einde

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
NL Forum

Henk

www.000webhost.com