09-05-2007

Download:

 

Deel I: De Wereld van Tulle: Zwervend in Candale

Tulles World: Roving in Candale

Hints

Q: Hoe kom ik de cel uit?

A: Loop rechts het scherm uit (is moeilijk te zien).

Q: Wat doe ik met de brievenbus?
A: Gebruik een afvalprikker (trash picker)

Q: Waar kan ik de afvalprikker krijgen?
A: In de steeg achter het huis van Artram.

Q: Wat doe ik wanneer de winkelier met de ring verdwijnt?
A: Neem zijn wijn, door de kom op de kraan te gebruiken

Q: Hoe open ik de  krat?
A: Ga grote toren in, ladder naar boven en laat de krat naar beneden vallen.

Q: Hoe en waar krijg ik de kom?
A: Geef de vlaggen aan de souvenirverkoper.

Q: Hoe kan ik de burgemeester (mayor)  ontmoeten?
A: Geef de uitnodiging brief aan de secretaresse. 

Q: Hoe kom ik de naam te weten van de man die in de toren woont?
A: Geef het krijt aan de spelende kinderen buiten op de binnenplaats (rechtse scherm bij de poort van het kasteel)

Q: Hoe open je het kleine kistje die ik heb gevonden binnen in het herenhuis?
A: Gebruik de loper (
pick-lock) die je van Marcus, met het geld uit je eigen huis koopt.

Q: Wat doe ik de roos?
A: Ik weet het niet, ruik eraan en geniet ervan of geef het aan een meisje.

Deel II: De Wereld van Tulle: De Beproeving

Tulle's World: The Ordeal

Dit spel wordt opnieuw gemaakt. Er zitten teveel fouten en andere problemen in het spel. Er zal een remake van dit spel zijn na de derde episode.

Deel III: De Wereld van Tulle: Het glorieus koninkrijk van Thendor

Tulle's World: The glorious realm of Thendor

Deel 1

Dag 1

- Intro.

- Pak een dolk en geldbuidel uit de zak bij de voet van het bed.

- Lees de encyclopedie die op de plank ligt. Lees over (Type de namen in) "terrace," "laudra," "thamas," "candale," "eboria," en "talyros. Type "quit" om het boek te verlaten.

- Verlaat de kamer linksonder in de hoek en ga de trap af.

- Pak het vrouwenbeeldje dichtbij de plant.

- Praat met de Herbergier.

- Verlaat de Herberg en ga links naar het kruispunt.

- Ga Noord naar de Stad Terrace.

- Ga de Broken Tortoise-Shell bar in.

- Pak het tinnenkopje van de bar.

- Praat met Everbow die aan het middelste tafeltje zit.

- Accepteer de opdracht en vraag dan aan Everbow over Baron Talyros en koningin Laudra.

- Verlaat de bar en ga Noord naar het kasteel.

- Praat met de bewaker en vraag of je de baron mag spreken.

- Ga terug naar de stad en ga Zuid.

- Praat met de visser.

- Ga rechts, pak een stuk steenkool van de stapel buiten op werkplaats van de smid.

- Ga terug naar de Herberg en pak vis uit de boot die aan de pier ligt.

- Ga terug naar de stad Terrace, ga naar de linkerzijde naar een molen.

- Leg de vis in het water alvorens het sterft.

- Ga rechts en praat weer met de visser.

- Ga de winkel in, in hetzelfde scherm.

- Bekijk de noten op de toonbank.

- Praat met Melindor om een noot te kopen, begroet haar en vertel dan je opdracht aan haar.

- Vraag Melindor over de prinses en zij zal je uitnodigen voor een diner met haar tante. Koop een noot.

- Verlaat de winkel, loop naar links en ga de molen in.

- Pak de fles met vers water.

- Ga terug naar het kruispunt en ga Zuid.

- Plant de noot in de tuin en geef de noot vers water uit de fles.

- Wacht tot de bloem groeit.

- Ga Zuid naar de grens Thendor/Thamas en bekijk alles.

- Ga links terug naar de grot/tuin scherm.

- Praat met de genie die de bloem bewaakt.

- Ga de grot van Hermit Cucly in en wacht tot je met hem gaat praten.

- Gebruik de zwarte steenkool op het vrouwenbeeldje (schaakstuk) en geef het aan Cucly.

- Ga terug naar de Herberg om de dag te beëindigen en zie een scène die tot dag 2 leidt.

Dag 2

- Bekijk en Onderzoek dan de bank om een sleutel te vinden.

- Verlaat het huis van Melindor (uitgang onder linkerhoek).

Ga de werkplaats van de smid in door de geopende deur.

- Onderzoek de zwaarden op de rechtse muur  en pak die het meest geschikt voor je is.

- Ga naar het kasteel en kondig je aan, aan de bewaker dat je toestemming hebt om naar binnen te gaan.

- Ga het kasteel in.

- Probeer de rechtse deur in te gaan maar Everbow is niet daar.

- Ga naar de eerste deur aan de linkerzijde (bewaker voor) en praat met de Baron.

- Je kan de tweede deur aan de linkerzijde niet ingaan.

- Ga naar het kruispunt en vind Everbow.

- Onderzoek het lichaam van Everbow voor een sleutel.

- Ga naar de pier bij de herberg.

- Gebruik de schelp op de oceaan.

- Ga de herberg in en praat met de Herbergier.

- Ga naar de grot van Hermit Cucly en vertel hem de huidige situatie.

- Ga terug naar het kasteel en gebruik de rechtse deur om naar de kamer van Everbow te gaan.

- Lees het dagboek van Everbow dat op het bureau ligt.

- Lees het recepten papiertje over ingrediënten voor een formule (spell) dat op de tafel met de chemische producten ligt.

- Ga naar het kruispunt en zie de grafsteen van Everbow.

- Ga naar de grot van Hermit Cucly en vraag over het graf van de slapende.

- Ga naar het huis van Melindor (tegenover de smid) en snij met je dolk een stukje van haar van haar af.

- Gebruik je dolk op het zwaard om de robijn los te krijgen.

- Ga naar de molen en leg de robijn tussen de molenstenen.

- Gebruik de hefboom op de linkerzijde om de molensteen te laten zakken.

- Gebruik de hefboom aan de bovenkant van het scherm om de molensteen te laten draaien. Als het klaar is zet je de steen weer stil met de hefboom.

- Gebruik de hefboom op de linkerzijde om de molensteen op te heffen.

- Pak de verguisde robijn.

- Ga terug naar de kamer van Everbow in  het kasteel.

- Voeg het haar en de vergruisde robijn toe met het rode mengsel.

- Gebruik het tinnenkopje met het mengsel.

- Ga naar de magische poort bij de grens van Thendor en Thamas. Praat met de Poortbewakers.

- Gebruik de poort en zie een scène.

Deel 2

- Neem het rechtse pad.

- Pak het anker.

- Gebruik de schelp op het  watermonster.

- Ga links terug naar het pad en ga boven naar het kasteel.

- Gebruik het anker op het kasteel om naar binnen te klimmen.

- Ga links waar je neer gekomen bent de deur door. 

- Save. Loop een beetje naar voren en ga dan rechts. Je komt achter in de gang een bewaker tegen die je moet doden. Klik op de spatiebalk om aan te vallen met een stekende beweging van je zwaard en de B toets om je te verdedigen als hij een stekende beweging. Klik niet zomaar want anders verlies je snel.   

- Onderzoek de bewaker en zie een nummer getatoeëerd op zijn arm: A2 B6 C1 D5 E3 F4.

- Open de zilveren deur om Hadraskar te bevrijden en praat met hem.

- Ga de trap op en Hadraskar zal de geheime passage in de muur openbaren die je door ingaat (loop door de muur).

- De Donkere bewaker zal je aanvallen maar Hadraskar zal je redden.

- Lees het papiertje op het houten paneel om de code B,F te weten te komen.

- Trek aan hendel volgens de code: nummer 6 en 4.

- Ga de magische lift in.

- Ga door de martelkamer naar de indrukwekkende kamer.

- Ga achter links de geopende deur door.

- Ga kamer in en wacht op Hadraskar die wat dingen uitlegt.

- Pak de urn van het voetstuk.

- Gebruik je geldbuidel op het voetstuk.

- Wacht tot Hadraskar begint te praten, Cutzer zal binnenkomen en Hadraskar zal je weg stralen.

- Loop dan naar de grenspost.

- Een scène zal je terug brengen naar het Kasteel van Talyros.

- Ga naar de kamer van Everbowen en loop door de muur waar de kaart Berendien is.

- Ga blauwe pad over tot bij het graf en praat met Laudra.

- Gebruik het kopje met het magische mengsel op de deur, raak het graf aan en zie de eind scène. 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
http://www.gamesolves.tk
Forum
http://gamesolves.proboards23.Com/

Henk

www.000webhost.com