The Journeyman project 3Na je aankomst (1262 B.C.) stap je aan land in de richting van de windmolen, doe nogmaals een stap voorwaarts en het pak van Agent 3 zal verschijnen. Klik erop en ga daarna 6x via de stenen in het water tot aan de kant. Kijk omlaag, neem het touw en ga terug naar de windmolen. Ga binnen via de opening, neem plaats onder de afgebroken trap en kijk omhoog. Neem het touw en klik ermee op de trap boven je hoofd. Ga halverwege de trap, klik op het wielmechanisme en daarna op Arthur's gedacht om zijn opinie te horen. Ga verder naar boven, klik op het luik en ga tot op de dakverdieping. Ga tot aan de ladder, kijk naar het luik boven je en klim via de ladder tot op het dak. Kijk op de vloer naar de tijdcode van Agent 3 en zoom erop in. Arthur zal het opnemen. Klik bovenaan het scherm op Andes Mountains.

Andes Mountains

Daar aangekomen zit je in de put ? Verplaats de steen naast het touw en klik op de hendel. Klim nu uit de put, draai je om en neem de zwengel. Ga tot op het pad en sla linksaf op de splitsing. Ga naar boven tot aan de rune van de boerderij en neem links de grote rieten mand. Keer terug tot op het pad en ga links tot aan de afgrond. Draai links, ga tot aan de ballonlanding (soort kraanarm), zet de zwengel erop en draai de ballon naar beneden. Klik met de rieten mand op het loshangend touw van de ballon. Zoom nu in op het naar beneden hangend touw en trek het omhoog zodat je de haak aan het uiteinde ervan te pakken krijgt. Gebruik touw & haak op de andere ballon om hem dichtbij te trekken. Zoom in op de tijdcode in de ballonmand zodat Arthur het kan registreren. Klik op het bovenste gedeelte van het scherm en selecteer het Himalaya gebergte.

Himalaya Gebergte

Ga iets naar beneden en neem de staf van de dode bewaker. Neem het controle wiel, ga terug naar boven en ga het gebouw binnen. Binnen ga je iets naar beneden tot je terug buiten op een soort terras staat. Klik op de hangbrug die er hangt te bengelen. ga terug in het gebouw en bekijk het wielenmechanisme. Plaats het controle wiel en laat de hangbrug iets bewegen. Klik er nu nogmaals langs naar beneden. Ga naar het vernielde gebouw rechts en gebruik de staf op het raam. Kruip erdoor tot je binnen bent en ga naar de blauwe Boeddha. Maak gebruik van zijn hoofd om tot bij de venster richel te komen. Kijk naar beneden en zoom in op de tijdcode zodat ze kan geregistreerd worden, kijk daarna naar de film

Middellandse Zee

Open de trapdeur en ga naar beneden tot in de wielenkamer van de windwolen. Raap de twee tandwielen op en leg ze op de speciaal voorziene plaats. Klik nu 5x op de hendel tot er een wiek voor het raam verschijnt zonder zeil. Klim uit het raam en klik dan nog nmaal op de hendel. Je gaat automatisch springen tot je op de muur komt en zo verder kunt gaan tot aan de kraanarm. Spring erop en ga via de arm tot aan de zeilmast. Ga iets naar rechts op de mast en klik naar beneden om tot op de boot te geraken. Neem de zijden doek op het dek, ga voorwaarts en neem links de enterhaakstok. Draai je om richting kaai en spring aan wal. Draai rechts en ga naar de bedelaar. Klik op hem om zijn image te nemen en praat dan met hem. Als hij vraagt om geld zeg je sorry . Wanneer hij om het weer vraagt, antwoord je gelijk wat en daarna ga je terug naar de boot. Verwissel van gedaante de bedelaar en ga naar de gevangen Egyptische kapitein rechts op de boot. Klik op hem om zijn image te nemen en praat daarna met hem. Vraag wat muntstukken, die zal hij je geven. Als hij vraagt of je nog wat te zeggen hebt zeg dan thanks en daarna goodbye . Ga naar de overzetboot en verander in de Egyptische kapitein. Klik op de bootsman om zijn image te nemen en praat daarna met hem. Selecteer de Tempel en geef hem de muntstukken. Terug aan wal ga je tot achter de hoek en klik je op de bewaker om zijn image te nemen. Praat daarna met hem en vraag hem uit over alles. Zeg tenslotte goodbye en ga terug naar de overzetboot. Praat met de bootsman, selecteer de Potterie en geef hem het geld. Terug aan wal ga je links om de hoek en vanuit het deurgat klik je op de pottenbakker om zijn image te bekomen. Verander in de bewaker, ga binnen en praat met hem over alles. Draai daarna rechts en ga naar de kleimachine. Draai er aan de zwengel en neem het stukje klei uit de mand op de grond. Ga naar buiten tot aan het water en draai er naar links. Verander in de bewaker en klik op het meisje binnen in de oliewinkel om haar image te bekomen. Praat met haar over alles. Draai daarna naar de tafel met de vazen en zoom in op het (zegel) teken op de grootste vaas. Druk nu met het stukje klei op het zegel. Na wat commentaar van Arthur verlaat je de winkel en maak je een tijdsprong naar het Andes gebergte.

Andes Gebergte

Draai er rechts en ga naar beneden via het pad tot aan de waterput. Klik op de slapende jongen die er ligt om zijn image te bekomen en keer dan terug tot op het kruispunt. ga er links naar boven tot aan de stallen en verander in de jongen. Ga rond de stallen en klik er op de boer om zijn image te bekomen. Praat daarna met hem over alles. Na het gesprek ga je terug naar beneden tot op het kruispunt. Ga links tot op de landingsplaats voor de luchtballons. Stap er in de mand en steek er de ravijn mee over tot aan de Mesa.

Mesa

Verander in de jongen en ga de trappen op tot in de tempel. Zoom in op de linkse muurschildering en als de muiscursor een « ? » is, klik er dan op. Arthur zal je dan wat uitleg geven. Doe dit ook met de muurschildering waar de schilder nog mee bezig is. Klik nu op het ventilatierooster in de vloer en zoom in op het beeld beneden op de bodem. Klik nu op de schilder om zijn image en vraag hem dan uit over alles. Draai na het gesprek links en neem het gouden blad uit de grote mand. Verlaat de tempel en neem een tijdsprong terug naar Atlantis

Middellandse Zee

Ga naar de pottenbakkerij, verander aan de ingang in de vrouw van de oliewinkel (zijn zuster) en ga binnen. Praat met de pottenbakker en zeg hem dat je wel een poosje zult blijfen om op zijn potten te letten. Als hij weg is, ga je naar bakoven. Open hem en doe een stap voorwaarts. Kijk naar beneden en plaats het stukje klei met de afdruk van het zegel op de roterende schijf. Leg het gouden blad op de klei, draai je om en verlaat de oven. Sluit de deuren, draai aan het rad, open de oven en neem de gouden medaille eruit. Draai rond en neem de kruik en de kom van het tafeltje. Verlaat de pottenbakkerij en ga naar de oliewinkel. Ga er naar het vat met olie en schep erin met de kom. Ga naar de overzetboot en vraag om naar de tempel te worden gebracht. Betaal de bootsman en terug aan wal ga je naar de bewaker. Laat hem het medaillon zien en ga daarna terug naar de overzetboot. Hij zal nu automatisch tot in de tempel varen.

Tempel

Ga teneinde tot aan de ketel. Schep er met jouw kruik in om ze te vullen met het levenselixir (water). Ga nu rechts tot op het einde van de weg en kijk naar beneden in de bron. Klik met de enterhaakstok op het luik om het water af te sluiten. Ga terug naar de overzetboot en laat je naar de windmolen brengen

Windmolen

Ga via de trappen tot aan de ingang van de molen en verander in de Egyptische kapitein. In de deuropening ga je richting kist, open ze voor de sleutel. Ga naar de volgende kamer en praat met de molenaar. Antwoord met eender wat op zijn uitspraak over slecht weer. Arthur verrijkt jouw woordenschat met « looks like nasty weather ». Ga nu naar de overzetboot en verander in eender wie behalve in de bedelaar, dan kom je nergens. Vraag de bootsman om je naar het Dock te bengen.

Dock

Terug aan wal verander je in de bedelaar. Ga aan boord van de boot met de gevangen Egyptische kapitein en zeg hem « nasty weather » waarop hij antwoordt « it may even rain ». Arthur noteert ook deze zin. Ga terug van boord en verander in de Egyptische kapitein. Ga met de bedelaar praten en zeg « sorry ». Hij antwoordt « nasty weather » waarop jij antwoordt « it may even rain ». Vraag dan uitleg over alles. Keer terug naar de overzetboot en laat je naar de windmolen brengen.

Windmolen

Ga in de molen en klik op het touw dat op de grond ligt juist naast de deur. Sleep nu het touw tot aan de mast. Als het op de juiste plaats (het touw licht dan op) komt, zal het vanzelf aan de mast vast blijven zitten. Draai dan aan de hendel en het vloerpaneel zal opengaan. Ga in de geheime opening tot je in de middelste kamer komt. Verander in de bedelaar en klim op het laddertje. Klik op de muurschildering en vraag Arthur om uitleg. Draai daarna links en doe een stap voorwaarts. Draai rechts en klik ook op deze muurschildering om uitleg te verkrijgen. Draai links en ga naar de volgende kamer. Vooraleer je een gesprek met Saros begint, klik je eerst even op de muurschildering eb vraag je uitleg erover aan Arthur. Praat nu met Saros de bewaker over alles. Hij zal je de zonneschijf geven. Neem een close-up van de waterklok en draai daarna aan de zwengel. Er gebeurt niet veel dus, plaats de zonneschijf tussen de zwengel en de klok en draai nogmaals aan de zwengel. Heb je dat geknars in de verte ook gehoord ? Draai nu links en ga tot aan de trap, het zijn er drie waar je op moet en je bent plots terug aan de bron waar je daarstraks het waterluik afsloot. Open het luik terug en een piramideachtig voorwerp zal tevoorschijn komen in de waterstraal. Grijp het en er volgt een filmpje. Na de film kies je richting Himalaya.

Himalaya Gebergte

Ga naar de pelgrim die wat verderop in de sneeuw ligt en klik op hem om zijn image te bekomen. Draai terug en ga tot aan de hangbrug. Steek ze over en klik aan de overkant op de zes kleuren. Arthur zal zeggen « Om, Ma, Ni, Pad, Me, Hum ». Onthoud dat en klik vervolgens op de tekst rechts naast de kleuren. Draai rechts en ga tot aan de buffels. Draai links en klik op de groene Boeddha zijn opschrift onderaan het beeld. Je krijgt dan een hele uitleg. Draai je om en ga terug naar de andere kant tot aan het rooster in de muur. Steek er de enterhaakstok door naar binnen om zo de hendel te verzetten. Het rooster zal opengaan. Kruip erin en ga zo via de tunnels en de ladder tot in het greenhouse.

Greenhouse

Klik wat verderop op de tuiner om zijn image te bekomen en verander dan in de pelgrim. Praat met de tuinier over alles en na « goodbye » te hebben gezegt, daal je terug af via de ladder tot in de tunnel. Onderzoek er de zieke wortels en giet er met de kruik op. Het leven zal wederkeren in de wortels. Ga terug naar boven en klim wat verder op het laddertje. Pluk de appel van de boom en neem het mes en de map van de stoomtunnels. Ga terug via het laddertje tot aan de gele Boeddha en klik op de tekst onderaan het beeld. Arthur zal het voor je vertalen. Leg de appel in de schaal van de Boeddha en neem de gele bol die tevoorschijn komt. Ga terug via de ladder tot in de tunnel.

Stoom tunnels

Ga tot aan de gloed en ga eromheen zodat je links van de tunnel nog een tunnel ziet, ga daar in. Ga tot je aan een hendel komt (staat op de grond) en kijk daar naar boven. Op het plafond staat een symbool van een kruis. Arthur zal de map van de tunnels updaten. Neem de map en sleep ze in jouw speelvenster. De pijl staat in de tegengestelde richting vanwaar je kwam. Ga gewoon verder tot aan de volgende hendel, op het plafond staat het symbool van twee ringen (op de map kun je de weg volgen). Ga verder tot aan de volgende gloed. Ga er links en in de tunnel. Stap in de duisternis en vervolg je weg tot aan de volgende hendel. Hier staat het symbool van een schelp op het plafond. Aan deze hendel mag je eens trekken, zo komt er een nieuwe tunnel vrij. Ga in de tunnel tot aan de gloed en zo tot aan de hendel in de andere tunnel. Het symbool van een kaboutermuts ? prijkt hier aan het plafond. Vervolg gewoon je weg tot aan de ladder en klim naar boven. Hier moet je wel even snel handelen. Je komt uit in de tent van Kahn. Draai vlug naar links, neem het zwaard en duik terug de tunnel in of je krijgt de mep van je leven. Met het zwaard in jouw bezit ga je dan terug tot aan de kaboutermuts (op het plafond) en daar verzet je terug de hendel zodat de tunnel terug gesloten wordt. Draai je nu om en ga terug tot aan het schelp symbool (6x vooruit). Trek ook hier aan de hendel om de tunnel af te sluiten en ga in de nieuwe tunnel. Aan de volgende hendel zie je het symbool op het plafond van twee diamanten snoeren. Ga verder tot aan de volgende hendel, daar staat het symbool van twee hoorns op het plafond. Trek aan de hendel en ga de tunnel binnen. Aan de volgende hendel staan drie ogen op het plafond. Ga verder tot je aan de muurschildering komt van het skelet. Klik erop en op de tekst links ervan. Draai links en klik op de boter Boeddha zijn sokkel « Hell's Realm ». Neem de kom van de tafel links en verlaat de plaats. Ga via de drie ogen tot aan de twee hoorns en trek er aan de hendel. Draai je om en ga nu via de diamanten snoeren tot aan de schelp. Trek aan de hendel en draai je om. Ga tot aan de twee ringen en zo verder tot aan het kruis. Van hier ga je tot aan de vloed en zo tot aan de ladder (wortels). Klim naar boven en je bent terug in de serre. (Op de map valt de weg goed te volgen mocht je verdwalen naar het noorden). Verander nu in de gedaante van de pelgrim en ga met de tuinier praten. Verlaat de serre en ga tot aan de hangbrug. Steek ze over en ga de trappen op tot aan het gebouw (gate house). Ga er binnen en draai aan het wandtapijt links de trap op. Neem boven het image van de gate house keeper en praat met hem. Geef het zijden doek wanneer hij erom vraagt en praat met hem over alles. Zeg dag en ga naar beneden tot aan de brug, ze zal heel worden zodat je naar de overzijde kunt gaan. Daar aangekomen ga je het gebedshuis binnen. Ga tot aan de Boeddha en klik met het « ? » als cursor op zijn sokkel. Ga naar het vertrek rechts en neem het image van de Lama. Praat met hem over alles en ga daarna terug naar de blauwe Boeddha. Plaats de bedelaarskom (ligt in Atlantis op zijn plekje waar je hem ontmoet hebt) in zijn hand en neem de blauwe bol. Verlaat het huis en ga links voor de brug de trappen af tot beneden. Draai daar links en Arthur zal de opmerking maken dat het een Mongoolse tent is die daar staat. Ga erheen en klik op de rode Boeddha links van de tent. Klik op de tekst op de sokkel, plaats het zwaard in zijn hand en neem de rode bol. Ga baarna binnen in de tent en praat met de Khan over alles. Ga buiten links tot je aan de tempeldeuren komt. Ga binnen en klik op de Boeddha zijn sokkel. Draai je om en klik op de gebedsgeluiden. Door op ieder stuk afzonderlijk te klikken met het « ? » zal Arthur de woordklanken nabootsen zodat je ze beter verstaat. De buis uiterst rechts van boven moet wel even gesmeerd worden. Gebruik daar de oliekom voor of de buffelboter. Klik nu (niet met « ? ») met de vinger op de klanken in de volgende volgorde. OM, MA, NI, PAD, ME, HUM. Als je het juiste doet, kun je uit de Boeddha zijn hand de witte bol verkrijgen. Ga door de volgende deur tot in de tempel en ga rechts tot aan het wandtapijt van het levenswiel. Zoom erop in en bekijk de zes verschillende delen ervan. Zoom uit en draai je om. Ga de trap af naar beneden en onderzoek de vloer. Wandel rond tot je in de opening in de pilaar de witte Boeddha ziet staan. Bekijk ook hem, verander in de Khan en ga terug naar het gebedshuis. Vraag de Lama over de test en daarna over alles (ook over de Realms). Nadat je over de animal realm hebt gevraagd is het even aan de lama om de lakens uit te delen. Hij vraagt je wat de oorzaak is van al die ellende. Antwoord hier met « ignorance » en de Lama zal je het boek van het leven overhandigen. Zeg dag en steek de zaal over. Ga in de tunnels via het rooster in de vloer.

Tunnels

Ga tot aan de eerste hendel (boom symbool op het plafond) en zo verder door tot de hendel van de « twee hoorns ». Trek aan de hendel zodat de steen opzij rolt. Ga verder en trek aan de hendel « aan de drie ogen » zodat ook deze steen opzij rolt. Ga nu to aan de « kaboutermuts » en zo verder tot aan de oostgloed (stoom) de schelpen de midden gloed en uiteindelijk de twee ringen. Klik hier op de hendel om de steen weg te rollen. Arthur zal zeggen dar er een grote temperatuursverandering is opgetreden. Ga nu terug tot aan de muurschildering van het skelet en neem uit de gesmolten boter Boeddha de zwarte bol. Verlaat de plaats en ga naar de drie ogen. Rol de steen naar de andere kant en ga via de twee hoorns tot aan de diamanten. Trek aan de hendel, ga tot aan de twee ringen en verzet de hendel. Ga via het kruis tot aan de west gloed. Ga daar iets naar links de tunnel in en verzet de hendel om het rooster in de muur te openen. Ga richting buffels en steek het levensboek in de opening van de groene Boeddha sokkel. Neem de groene bol. Ga nu als de Khan naar het gatehouse en ga er met de bewaker praten. Ga daarna naar beneden tot aan de open brug en verander er in de Lama. De brug zal heel worden. Ga naar de tempel waar je de puzzel wacht van het levenswiel. Ga in de tempel tot aan de pilaar en plaats de witte bol in de hand van de witte Boeddha. Er zal een stuk trap oprijzen, lees de tekst erop en ga dan naar boven. Plaats de bol met de juiste kleur in de hand van de Boeddha en er zal weer een stuk trap verschijnen. Lees weer de tekst en plaats de juiste bol enz.... tot je uiteindelijk al de bollen kwijt bent en helemaal boven bent. Klim daar op de blaadjes van de lotus die zojuist is opengebloeid en klik er op de muurschilderingen van de piramides. Neem dan de ronddraaiende lotusbloem. Klik op de rode vlek (lens) tussen de ogen op de muur om de pelgrim te zien. Verlaat de tempel en ga naar de bel om terug aan de oeverzijde te geraken. Ga via de gate house trap naar beneden tot aan de pelgrim aan de andere hangbrug. Praat met hem en geef hem de lotusbloem. Verander nadat je ze hebt teruggekregen in het kameleonpak en geef dan de lotusbloem terug. Nu pakt hij ze wel aan. Na de film gaan we naar het Andes gebergte.

El Dorado

Als de jongen sta je voor de ravijn, draai je om en ga rechts. Blijf de weg volgen tot aan de stenen trap. Een bewaker zal je tegenhouden. Vraag hem over alles, draai je dan om en ga een stap terug op het pad. Draai dan links en verdwijn in de bosjes. Neem je mes en snij er het touw van de ballon mee door. Ga nu door de opening (de bewaker hangt intussen aan zijn ballon te bengelen) en ga rechts de trap op naar boven. Een bewaker verschijnt maar de Shaman zegt hem dat het in orde is en hij verdwijnt. Klik op de Shaman om zijn image te verkrijgen. Hij vraagt of je bent gekomen om een verhaal te horen. Vraag hem over alles en antwoord ook een keer met ja. Om de talisman te verkrijgen moet je helemaal terug tot aan de tempeltrappen gaan en daar rechts naar beneden tot aan de ballon oversteek. Stap in de ballon en ga naar de overzijde. Verlaat de mand en blijf rechtdoor gaan op het pad tot je aan de waterput komt. Verander in de Shaman en praat met de jongen over alles. Zeg hem dat de talisman stuk is en je krijgt die van hem. Ga terug naar de ballon en steek over. Verander in de jongen en ga terug naar waar de Shaman was. Draai daar links en ga omhoog langs de smalle trap. Zo kom je op een open plaats waar de grote ballon staat. Stap in de mand en gebruik de talisman op de lont om het vuur aan te steken zodat de ballon opstijgt. Zoom boven in op alles wat je ziet (3 gebieden) om close-up's te bekomen en doof dan het vuur zodat de ballon terug neerdaalt. Verlaat de mand en ga helemaal terug tot aan de tempeltrappen (waar rechts de ravijn gaapt). Ga hier nog verder door tot je aan een totaal verwilderd pad komt. Klik erop tot de pijl verschijnt zodat je op het pad geraakt. Ga verder tot je aan de waterpoel komt en zoom daar in op het voetstuk. Leg er de talisman in en de waterpoel zal droog lopen. Ga tot op de droge bodem. Daar staan op de zijmuren vier sets van zes hoofden, hier komt de volgende puzzel. De oplossing ligt in de opname die je hebt gemaakt boven in de ballon. Druk het hoofd in op de juiste plaats (per set van 6 telkens het juiste hoofd indrukken) en er zal een geheime ingang vrijkomen tussen de trappen van de waterpoel. Bij een poging om binnen te gaan zal het vuur je de doorgang beletten. Ga terug uit de waterpoel en neem je amulet uit het voetstuk. Het water zal terug spoelen en het vuur zal verdoofd worden. Nu moet je nog enkel terug gaan ten einde van de gang op de tong van de slang te klikken om het derde en laatste stuk van de eindpuzzel te bemachtigen. Er volgt een time jump naar het hoofdkwartier en tevens de eindpuzzel. De drie piramiden kunnen gedraaid worden in verschillende richtingen. Het is niet simpel want sommige zijden overlappen elkaar. Je moet gewoon het volledige beeld verkrijgen zoals linksboven in beeld staat. Begin met de piramide linksonder en vraag geregeld raad aan Arthur. Als het beeld compleet is, volgt de eindfilm en krijg je antwoord van de Legacy. The END


Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolveswww.000webhost.com