STARTREK VOYAGER ELITE FORCE:

Cheats:

Druk tijdens het spel op de ~ (tilde) toets, typ dan in sv_cheats 1 (denk om de spatie voor de 1) en druk op enter, typ dan de volgende cheat codes in:

God of god = godmode; noclip = door muren; give + wapennaam zoals Phaser, Compression Rifle, Scavenger Rifle, Imod, enz...,  Give weapons = gelijk alle wapens Map_brig = een verborgen/geheim level

MISSIE 1: The Rescue:

Het spel opent met jou, MUNRO, staande in een vreemd ogende ruimte. Je ontvangt onmiddellijk een boodschap (via je communicator) van TUVOK. Druk op de TAB toets om de boodschap te nogmaals te kunnen zien. In het schermpje lees je dan nogmaals je missie orders. Je bent dus in een BORGCUBE en je opdracht is het om je team genoten uit de handen van de Borg te bevrijden. Liefst levend. Als je je weg probeert te vinden door de Borg Cube kom je uiteraard Borgs tegen. Probeer, in eerste instantie, ze te vermijden. Je KAN de eerste 3 Borgs die je tegenkomt doden met je Phaser, maar daarna zijn alle andere Borgs dus immuun voor jou Phaser omdat ze hun persoonlijke schild steeds aan de frequenties van jou Phaser kunnen aanpassen. Dus het is misschien beter om niet meteen te proberen de Borgs die je in het begin tegenkomt te doden, maar ze te ontwijken, totdat je een ander wapen hebt gevonden.  Ga vooruit en ga dan naar links. Je ziet een doorzichtig groen scherm welke een passage blokkeert en links ervan een groenachtige "doos" aan de muur. Die groenachtige "doos" aan de muur zul je in de Borg Cube veelvuldig tegen komen. Het zijn zgn. "DISTRIBUTIE NODES". Deze Nodes controleren dus de Force Fields waarmee sommige doorgangen zijn afgesloten. Schiet ze stuk met je Phaser en het blokkerende scherm verdwijnt en tevens dood je dan alle Borgs die in de buurt van de desbetreffende Distributie Node staan. Wacht even tot de Borg bij deze Node weg is en schiet dan 2* met je Phaser op deze Node. Het groene schild verdwijnt, maar tevens zijn nu wel de Borgs in de buurt gealarmeerd. Ontwijk ze. Ga dus door de nu open doorgang. De Borg rechts is gedeactiveerd (hij "slaapt") dus laat hem met rust. Kijk naar het einde van de gang en je bemerkt een "Plasma Filter" bij een klein rooster. Schiet het filter stuk en de explosie verwijderd ook het rooster. Kruip door het ontstane gat en draai dan rechts en je ziet een "Weapon Energy Terminal". Deze Terminals zijn heel handig want je kunt er je Energie wapens mee OPLADEN, dus onthoud waar ze zijn. Loop dus naar deze terminal en druk op je Actie toets om je wapen op te laden, kruip dan terug door de opening naar de gang. Ga links de helling op en ga bovenaan naar rechts, Je ziet verschillende Borg die gedeactiveerd zijn, maar maak je over deze Borgs maar niet druk. Probeer de rondlopende Borgs te ontwijken. Ga recht door de gang vooruit en je ziet rechts weer passage geblokkeerd door een groen schild, er komt een Borg doorheen. Draai naar links en je ziet aan de linker muur van de korte doodlopende gang weer een "Distributie Node". Dus vernietig deze Node en het schild verdwijnt. Ga dus door de nu geopende doorgang en ga dan naar links, je komt bij een Y-splitsing, ga rechtsaf de helling naar beneden af en loop door tot aan de muur beneden. Draai naar rechts en onder aan de volgende helling zie je een groot hek met een Plasma Filter ervoor. Vernietig het plasma filter om het rooster weg te krijgen en ga dan door de opening, draai rechts en je vindt er een Health Energy Terminal waarmee je je gezondheid weer kunt opvijzelen (Actietoets). Ook deze terminals moet je onthouden want je kunt er altijd weer naar toe als dat nodig is. Goed, ga terug naar de gang en ga terug de helling op, boven is dan links de eerste helling waar je daarstraks vanaf kwam en rechtdoor zie je links in de muur een klein rooster met alweer een Plasma Filter ervoor. Schiet op dit plasma filter en de explosie ruimt het rooster op. Ga naar het ontstane gat, Spring omhoog en buk dan en ga de schacht in. In de schacht draai je naar rechts en je ziet een ladder. Loop tegen de ladder op, kijk omhoog en hou dan je JUMP key ingedrukt om via de ladder omhoog te klimmen. Boven ga je rechtdoor, langs de groene paal met de lichten, erachter spring je naar beneden, rechtdoor, linksaf (even bukken) en nogmaals rechtdoor. Als je de rand nadert valt er voor je iets naar beneden. Spring ook naar beneden. Beneden ga je links of rechts van de kolom in het midden, naar achter de kolom en hier ga je in de nis op het platform staan. Druk op de Knop en het liftje brengt je een verdieping lager. Als de lift stopt, draai je om. Je ziet in de ruimte voor je een Borg bezig bij een controle paneel. Loop vooruit en dood de borg met je Phaser en met je Shotgun. Is ie dood, loop dan naar de achterzijde van dit controle paneel (je bemerkt 1 van je maten op die hier achter een Force Field gevangen is gezet) en loop tegen de IMOD gun op om dit op te pakken. Gebruik het meteen op de Borgs die komen "binnenvallen". Zijn deze uitgeschakeld, ga dan naar het controle paneel en gebruik dit d.m.v je actietoets. Je maat komt vrij en ook is nu het Force Field welke de uitgang achter het controle paneel afsloot nu weg. Ga even zowel je Health als de IMOD van nieuwe energie voorzien bij de terminals aan beide zijde van de uitgang en ga dan door deze uitgang de gang in. Volg deze gang de linkse bocht om en dan verder vooruit. Opeens zie je 2 van je andere teamleden, rechts uit een doorgang komen. Ze zijn in gevecht met een Borg. Ga ze met de IMOD een handje helpen. Je kan niet voorkomen dat 1 van je maten gewond raakt en zij beamen alle twee weg. Je andere maat blijft nog bij je. Er worden nu nog 4 Borgs ingeteleporteerd, dus KILL.(is hierna je healt miniem, volg dan deze gang gewoon helemaal rechtdoor en een paar hoeken om naar een Health Terminaal, laat daar je Health bij en keer dan weer hier terug) Na dit gevecht ga je rechts door de smalle doorgang (waar dus je twee maten uitkwamen), ga Links en rechtdoor naar de "Blauwe" ruimte. Er worden verschillende Borg ingestraald, dus Kill en loop dan verder deze ruimte in. Achter de centrale kolom is een doorgang die wordt afgesloten door een BLAUW Force Field. Je ziet helaas nergens een knopje om deze uit te schakelen, dus dit moet je blijkbaar ergens anders doen. Ga naar rechts en ga de nis in en op het liftplatform staan, druk op de knop en je daalt nogmaals een verdieping lager. Draai om en ga vooruit naar de ruimte met alweer een centrale kolom in het midden. Dood de 3 Borgs die in komen stralen en laad dan bij de Terminal aan de kolom je IMOD even bij. Ga naar rechts van de kolom. Je ziet een groene tunnel met nog een klein stukje van een rooster ervoor. Schiet dit stuk, buk en kruip door het gat en door de tunnel. Aan het eind van deze tunnel kom je bij een schacht. Spring naar beneden, dan rechtdoor naar de "blauwe" tunnel, buk en kruip dan door deze tunnel, naar de volgende hele diepe, hoge en brede schacht. Pas op dat je hier niet naar beneden valt. Kijk omhoog naar de centrale kolom. Boven op deze kolom zie je een Plasma Filter, schiet deze kapot. Er volgt een enorme explosie. Draai dan onmiddellijk om en ga terug door de blauwe tunnel, de ladder op en kruip terug door de groene tunnel, als je eruit komt staan er verschillende Borgs op je te wachten, maar de IMOD weet daar wel raad mee. Ga dan met de lift weer terug omhoog. Boven, nog meer Borgs. De deur die voorheen was afgesloten met een Blauw krachtveld is nu open, (helaas je komt te laat om je maat te redden) dus ga daar nu door en dan rechts. Je ziet een controle paneel naast een Groen krachtenveld. Activeer het paneel om het groene krachtenveld te deactiveren en ga dan door die opening. Je krijgt nu de mededeling op het scherm dat je een NIEUW GEBIED BETREED (Entering New Area). Het volgende level wordt nu ingeladen.

Incursion: Als dat is gebeurd vindt je onmiddellijk links van je een Health Energy Terminal, dus vul indien nodig je health hier even aan. Ga dan verder door de gang en dan naar links. Je vindt een Weapon Energy Terminal aan de linker muur, dus laad je wapens even bij. Ga dan verder rechtdoor naar de links/rechts splitsing. Van links komen er een 4 tal Borgs aan. Kill ze. Ga dan naar rechts naar de volgende links/rechts splitsing. Hier komen de Borgs nu van zowel Links als Rechts. Kill en ga dan naar rechts, volg de gang links om en vul dan eerst bij de wapen terminal je wapens bij en vernietig dan de Distrubition Node. Ga nu terug naar de splitsing, ga links de gang in en ga nu rechtdoor, dus achter de kolom (ga niet weer links af want daar kwam je daarstraks vandaan). Volg de gang het rechter hoekje om. Rechts zie je een Plasma Filter aan de muur. Loop verder, ga rechts en er komen Borgs op je af, draai om en ren terug. De Borgs komen achter je aan, schiet het Plasma Filter aan flarden en de meeste Borg hebben het dan wel gehad. Leg de rest neer met de IMOD. Ga dan de helling op waar de Borgs vanaf kwamen, draai links en volg de gang. Aan het einde vermoord je even de Borg die in zijn alkoof rechts staat te rusten en ook de Borg die dan in komt stralen. Draai naar links en ga achter de grote liftknop even je wapens opladen. Activeer dan de liftknop. Voor je komt er een liftje naar benreden. Ren daar naar toe en ga erop. Je gaat omhoog, stap er boven weer af en ga links de gang in. Je loopt tegen één van je maten op die op de grond zit. Het is Chang. Hij wijst je waar de Borgs de rest van je teamleden hebben heen gebracht. Het is aan de overzijde van deze brede schacht. Jij moet dus de gang in aan de overzijde van de schacht. Je ziet aan beide zijde van de gang aan de overzijde, een groenachtig liftje op en neer gaan. Zo’n liftje is er ook aan de zijde van het platform waar jij nu bent. Ga voorzichtig vooruit naar de rand, draai rechts, en loop naar ietsje naar rechts, draai nogmaals rechts zodat je het liftje kunt zien. Als deze zich weer NAAR BOVEN BEGEEFT, dus van af een verdieping lager, dan ga je op het juiste moment erop en ga je ermee 1 verdieping hoger, ga er dan rechts van af op het platform. Van uit de gang links komen een paar Borgs, dood ze en volg nu deze bovenste omloop naar de overzijde van de schacht. Hier komen er weer een paar Borgs je lastig vallen. Dood ze en loop dan voorzichtig helemaal naar de rechtereinde van de omloop. Ga hier op het liftje als deze naar beneden gaat en ga er dan 1 mee naar beneden, stap eraf en ga rechts de gang in. Dood de ene Borg die hier rechts staat te werken en loop verder. Aan het einde zie je links en rechts een Borg in hun alkoven staan. Dood ze. Tussen de twee Borg Alkoven zie je een soort "zuiger" op en neer bewegen. Dit is feitelijk een lift. Ga naar de linker alkoof, draai dan naar rechts en als de "zuiger" helemaal beneden is, stap je erop en ga je ermee naar boven. Stap boven links ervan af, dood de 2 Borgs en loop helemaal naar achteren. Je komt op een volgende liftplatform welke nu vanzelf naar beneden gaat. Tijdens je korte rit naar beneden, draai je vast om. Beneden stap je het liftje af, en ga je naar rechts. Kill de Borg en loop vooruit naar de links/rechts splitsing. Je krijgt weer de mededeling dat je een New Area binnengaat. Ga rechtsaf, spring naar beneden en er wordt een nieuw gebied ingeladen.

Tactical Decision:Is dit gebeurd dan loop je vooruit en je hebt je vermiste teamleden gevonden. Helaas, ze zitten gevangen in door Force Fields afgeschermde cellen. 1 van je teamleden ligt dood op een tafel. Tussen de twee cellen zie je een groot controle paneel welke door zijn eigen Force Field beschermt wordt. Dit Force Field moet je dus eerst uitzetten. Ga naar rechts (Achter de tussenmuur), dood de 3 Borgs hier en vernietig de groene Distribution Node. Hiermee heb je het Force Field uitgeschakeld. Ga naar de cellen terug en ga vlak voor het grote controle paneel staan en druk op je Actie toets. Er start nu een Filmpje., Uiteindelijk blijkt deze missie dus een trainings simulatie te zijn geweest op het holodek van Voyager en Tuvok is niet erg tevreden over je prestatie. De animatie vervolgt met een aanval van een Aliën schip op Voyager. Omdat gewoon Phaser vuur niks uithaalt, geeft Janeway het commando om de Foton torpedo's maar te gebruiken. Dit vernietigd het vijandelijk schip, maar Voyager beland ,via een isodimensenal rift in een soort ruimteschip kerkhof en is zwaar beschadigt. Nu begint feitelijk het spel pas echt. Je krijgt nu de Leader film te zien, dus de Voyager begin intro, waarna Janeway weer het een en ander uitlegt en je je nieuwe orders geeft. Missie 2 begint.

Missie 2: Condition

Voyager bevindt zich, na de aanval en vernietiging van het Aliën ruimteschip, ver van hun voorgaande locatie midden in wat lijkt op een space schroothoop. Al haar communicatie en voortstuwings systemen zijn offline. Jij, dus Munro, krijgt de opdracht om met de Turbo Lift naar Engineering op Deck 11 te gaan. Neem eerst even de tijd om hier op de brug van Voyager eens rond te kijken, maar neem ook weer niet te veel tijd daarvoor, want dan beland je in de Brig (cel) van Voyager en dan is het game over. Je opdracht is het dus om met de Turbo lift naar dek 11 te gaan. Vindt de Turbo lift, achter Tuvok, en ga erin, draai links druk op het controle paneel en je zakt naar deck 11, tenminste.......

Unavoidable Delays: De Turbo Lift komt abrupt tot stilstand ter hoogte van Deck 9. Ga de lift uit en ga vooruit door de gang naar de links/rechts kruising. Draai naar links en je zit een collega aan een paneel werken. Een vrouwelijke college komt naar hem toe gelopen, ze praten wat en de vrouw loopt weer terug. Volg haar door de gang, links de hoek om. Het vrouwtje gaat links ook aan een paneel zitten werken en jij gaat dus maar de gang rechts in, want rechtdoor loopt dood. Ter hoogte van de volgende afslag links komt er vooruit in de gang iemand hard naar je toe rennen. Achter hem volgt een explosie en hij roept iets naar je over een "containment Field". Ga snel naar de Controle Console bij de splitsing, wacht tot je rennende collega op jouw hoogte is en gebruik dan je actie toets om het console te activeren, hiermede de gang voor je als achter je afsluitend d.m.v een Force Field. Er volgt nu een praatje met je collega die je verteld dat de enige nog werkende lift naar deck 11 zich nu ACHTER deze Force Field bevindt. Hij probeert, via de Console, het Force Field weer weg te halen, maar helaas dat lukt niet. Hij verteld je dat je opzoek moet naar het "override" paneel. Je missie objectives wordt nu geüpdate met nieuwe orders, die luiden dat je naar de centrale controle ruimte voor dek 9 moet gaan om daar het Force Field, die je zojuist hebt geactiveerd, weer te kunnen uitschakelen zodat je de Turbo lift naar dek 11 kunt bereiken. Dus, draai naar links en ga de enige gang in die je nu kunt nemen, dus rechtdoor. Halverwege deze gang is er links een deur die is afgesloten, en rechts een luik. Dit luik is de toegang tot Jeffries tube 9. Ga eerst nog verder door de gang naar de volgende links/rechts kruising, draai haar links en je ziet 2 mannen aan het werk in een gat, één ervan is Cheng, hij roept dat je het console hier moet gebruiken want deze twee mannen staan op het punt om geëlektrocuteerd te worden, dus loop snel naar de console en gebruik deze. Hierna verteld Cheng je dat je via de Jeffries tube hier op dek 9 de controle ruimte voor dit dek kunt bereiken alwaar je dan de "override" switch voor het Force Field kunt vinden. Ga dus nu terug door de gang naar het luik van de Jeffries tube. Loop tegen dit luik aan, deze gaat open, buk en kruip de Jeffries tube in. Helaas net binnen volgt er een explosie en een deel van het plafond komt naar beneden en het puin blokkeert je verdere weg door deze buis. Geen nood....draai om en ga weer de gang in. Voor je is nu, waarschijnlijk door de explosie, de deur waar je net niet door kan, wel open en je ziet een cirkelvormige ruimte. Het is de Jeffries Tube waar Chell het over had. Ga hierin, draai om en je ziet links een ladder. Klik de ladder om helemaal omhoog, draai ietjes naar rechts en je ziet een richel met weer zo'n hoekig beige luik. De ingang van Jeffries tube op dek 8. Spring op de richel, het luik gaat open, buk en kruip erdoor de Jeffries tube in. Hier binnen ga je naar het gat in de vloer en laat je je (voorbij de rommel in de buis eronder) naar beneden vallen Jeffries tube 9 in. Als je het goed doet ben je nu dus achter de puinhoop, ga verder door het volgende luik, door het vervolg van de Jeffries Tube en dan door nog een luik. Je beland in een cirkelvormige ruimte. De controle kamer. Links is hier een groot controle console, ga er naar toe en gebruik het. Ga dan weer de Jeffries Tube in en bij de versperring klim je weer naar boven (3*springen) en ga je terug naar de ladder en klim je naar beneden naar dek 9. Ga nu in de gang naar rechts naar de links/rechts kruising met het console waar je het Force field activeerde. Draai links en zie, het Force field is weg (het force field rechts is er nog wel. Ga dus de linker gang in, volg deze en ga dan weer links. Voor je zie je een collega aan het werk vlak voor een geopende TurboLift Schacht. Het is Renner. Ga naar hem toe en hij verteld je het een en ander. Shit, je moet dus naar de stuurboord zijde. Dus ga nu helemaal terug naar de Links/Rechts splitsing waar Cheng en zijn maat aan het werk zijn. Hier ga je rechtsaf, rechtdoor en nogmaals rechtsaf. Loop naar het einde van deze korte gang, draai naar links en de deuren gaan open. Ga naar binnen, loop naar en op het luik in de vloer voor de ladder. Deze gaat open, kijk naar beneden en begin de ladder naar beneden te klimmen. Er wordt nu een nieuw gebied ingeladen.

Hazard Duty: Heb je weer controle, klim verder naar beneden en eenmaal beneden (je bent nu eindelijk op dek 11) draai je om en ga je door het luik de Jeffries tube in, kruip naar en door het volgende luik en SAVE. Je staat op een rooster halverwege een smalle ruimte. Onder je is de vloer bedekt met een vloeibaar giftig goedje. Als je daarin terecht komt, ga je niet meteen dood, maar wordt langzaam je energie uit je beschermende pak gezogen. Dus je moet voorkomen dat je in aanraking komt met dit goedje. Rechts boven je zit een controle paneel waarmee je dit goedje kunt laten verdwijnen, maar je zult dit paneel eerst moeten zien te bereiken. Loop recht vooruit naar de rand van het rooster waar je nu op staat. Kijk naar beneden en laat je op de grijze doos onder je vallen. Draai dan op deze doos naar rechts en stap op het volgende rooster. Kijk voor je en je ziet in het midden van de ruimte een lang rooster uit de troep schuin omhoog steken. Spring van af waar je nu staat OP DAT ROOSTER, klim dan omhoog en Spring dan naar en op de grijze dozen bij de muur met de ladder. Via deze dozen bereik je dan de ladder, klim via deze ladder omhoog, draai naar rechts en spring op de bovenste walkway. Activeer hier het controle paneel en zie...het giftige goedje onder je stroomt nu weg. Klim weer naar beneden en ga naar het luik rechts, activeer hier links van het luik het controle paneel en het luik gaat open, ga erdoor de gang in. Links kun je niet verder omdat daar een Force Field is, dus ga rechtsaf naar de Links/Rechts Splitsing, ga hier naar links en loop de gang in. Er start nu een animatie waarin je van B'Elanna nieuwe orders krijgt. Je moet in Main Engineering de Warp Core Breach zien te voorkomen EN JE HEBT NIET VEEL TIJD. Je stapt dus vanzelf door de deur Main Engineering binnen en je krijgt weer controle over het spel. Een blauw Force Field blokkeert je weg vooruit. Loop ietsjes terug, of wacht gewoon even, en dit Field verdwijnt. Loop dan naar voren en meteen links is een console waarmee je de power uitzet. Helaas je hebt de Access code voor dit console niet. Loop door en ga naar rechts (dus VOOR de blauwe Warp Core rechts de hoek in) en je ziet een ander controle paneel met een ROOD scherm (hier in deze hoek rechts). Gebruik dit paneel om de Access code voor het vorige paneel te verkrijgen. Ga dan terug naar het eerste paneel en gebruik dit. Er volgt nu een waarschuwing van de shipscomputer dat over 30 seconden de WARP CORE explodeert, dus je krijgt nu ontzettende haast. Je moet naar de bovenste verdieping hier gaan. Ga rechtdoor en ga naar de Blauwe Warp Core. Ga hier links van en in de hoek voor je zie je een ladder. Ga via deze ladder omhoog, draai rechts en spring op de bovenste omloop. Loop recht door naar achteren (klein trapje af), ga rechtdoor dan links en dan naar de console voor je (links) en gebruik dit console. Als je op tijd bent heb je Voyager van de ondergang gered. Je krijgt een paar complimentjes van B'Elanna. Ga via de ladder weer naar beneden en verlaat Main Engineering door de deur. Je komt dus weer in de gang en krijgt onmiddellijk een oproep van Chachoty dat er Indringers aan boord van Voyager zijn. Je moet naar de Docking Bay gaan om daar een potje te gaan schieten.

 

Missie 3: DEFENSE:

Ga (vanuit Engineering) rechts af en dan rechtdoor door de gang. Er gaat links van je een deur open. Dit is de TURBO LIFT. Ga erin en gebruik het lift paneel om naar beneden te gaan (Munro zegt vanzelf waar ie naar toe wilt). Als de lift stopt wordt je opgewacht door Chang die je een Phaser geeft. Loop rechthoudt de lift uit. Je ziet de DOKTER bezig met een gewonde collega. Loop naar hem toe, wacht tot hij klaar is en druk dan op je actie toets om je health op peil te laten brengen als dat nodig is. Onthoud dat, als je in de schietpartij, die zo meteen begint, gewond raakt dat je dus hier de Dokter kunt vinden, die je dan weer oplapt. Bij de Dokter vindt je op de grond ook een Compression Rifle, dus pak deze op want je zult hem zo meteen nodig hebben. Ga links en voeg je bij je teamleden die daar voor de deur staan te wachten. Er volgt een korte briefing en dan ben je klaar om de indringers, achter de deur, te lijf te gaan. De veronderstelling is dat er maar 2 indringers zijn, maar hou rekening met meer. Zodra je door de deur de Docking Bay binnen gaat, ga dan meteen naar links, blijf een beetje achteraan staan, en GEBRUIK VOORAL JE ZOOM MOGELIJKHEID VAN JE VUURWAPENS en de Alternatieve vuurmode ervan.

In feite is hier verder niks over te vertellen. Je moet gewoon zoveel mogelijk van de vijanden die je ziet neerknallen. Er komen steeds nieuwe ingetransporteerd. Zorg dat je niet te veel health verliest. Gebeurd dit wel ga dan even bij de Dokter in de gang je Healt bijvullen. Als alle vijanden hier in deze Docking Bay zijn geëlimineerd, krijg je een noodoproep van Tuvok over je radio (ja echt waar zelfs Tuvok (de chagrijn) is wel eens in moeilijkheden). Tuvok is in grote problemen in Cargo Bay 2 waar hij onder vuur ligt door andere indringers en heeft jou hulp nodig. Voor dat je op weg gaat om Tuvok te gaan helpen, loop even door de Docking Bay heen om zoveel mogelijk geweren te verzamelen. Je zou hier nu de Scavenger Gun moeten verkrijgen welke meer vuurpower heeft dan je Phaser of Compression Rifle. Ga dan naar de rechterzijde van deze Bay naar de lift, ga erop en jij en je maat Foster gaan naar boven. Volg Foster over het platform naar een T-splitsing. Foster gaat linksaf, maar jij gaat hier eerst naar rechts om nog wat vuurpower te verzamelen, volg dan Foster verder. Foster opent de volgende deur en jullie gaan er door. Je komt bij een opening boven een grote ruimte. Schakel nu vanaf hier eerst zoveel mogelijk vijanden uit (denk om de Zoom functie van je geweren) voordat je de lift naar beneden gaat gebruiken, wat je uiteindelijk wel moet doen. Gebruik dus dan de liftknop rechts en je zakt naar beneden naar de vloer van Cargo Bay 2. Wel, leef je hier uit in het killen van alle indringers. Als dat is gebeurd verlies je vanzelf de controle over het spel en begint er weer een animatie waarin je ziet dat het schip van de indringers Voyager verlaat. Je krijgt weer controle over het spel. Pak alle Ammo op in de ruimte en loop dan naar Tuvok. Er start weer een korte animatie. Jij en je Hazard Team krijgen orders om te verzamelen in "the Hazard Operations" ruimte.

MISSIE 4: Hazard Ops.

Goed we zijn in de Briefing Room van het Hazard Team. Het gehele Team is hier verzameld en krijgt een briefing over de huidige situatie waarin Voyager zich bevindt. Tuvok legt uit dat Voyager langzaam, maar zeer zeker, Power verliest. Er is een schip vlakbij, en via Voyager scanners heeft de Bridge geconstateerd dat dat schip een werkende Power Source aan boord heeft waarmee Voyager zeer geholpen zou zijn. Verder verteld Tuvok dat ze geen levenstekens aan boord van dat schip hebben gedetecteerd zodat ze aannemen dat dat schip verlaten is. De bedoeling is dat het Hazard Team aan boord van dat schip zal gaan om de Power Source ervan naar Voyager over te brengen. Lt. Foster zal "Alpha team leiden en naar Controle Room A worden gebeamd, en jij leid dan Beta Team en zal naar Control Room B worden gebeamd. Tuvok benadrukt nog eens dat deze missie een "Fact Finding Mission" is en dat hij geen tegenstand van enige betekenis verwacht. Wel drukt hij het Hazard team nog op het hart dat wat er ook gebeurd de TECH jongens die meegaan TOT ELKE PRIJS BESCHERMD DIENEN TE WORDEN aangezien zij de POWER SOURCE moeten loskoppelen en naar Voyager moeten overbrengen. Ik zou er allemaal maar niet zo zeker van zijn...........Na het praatje van Tuvok geeft Foster je de opdracht om naar de wapenkamer te gaan om wapens en andere spullen bij te steken en dan naar de Transporter ruimte te gaan zodat de missie kan beginnen. Hiermee eindigt dan deze lange animatie en krijg jij weer controle over het spel. Je staat dus in de Hazard Ops ruimte, draai rechts ga de trap op en dan door de deur links. (Je kunt nu even, bij een paar gesprekjes tussen wat andere teamleden, luistervink spelen of meteen doorlopen naar de voorraadruimte) Ga door de deur rechts. Je komt in een gang, ga rechts en dan door de eerste deur links en je komt nu echt in de Equipement Room. Om je Equipement op te pakken loop je langs de linker en de rechterzijde van deze ruimte. Zodra je, links, je eerste Scavenger Gun oppakt zal Oviedo je vertellen over de nieuwe SNIPER mogelijkheden ervan en ook over de optie om er Granaten mee af te vuren. Deze Sniper mogelijkheid activeer je met de toets voor het Zoom commando en het afvuren van de granaten doe je door middel van de Alt Attack toets. Heb je deze twee toetsen nog niet ingesteld dan adviseer ik je om dat alsnog te doen via het optie menu en dan Attack/Look. Oviedo nodig je nu uit om je nieuwe wapens eerst even op het HOLODECK uit te proberen. Dit kun je gaan doen of niet, de keuze is aan jouw. Besluit om wel het holodek te betreden (achter Oviedo) druk daar dan op één van de controle panelen en er start een simulatie missie waarin je je wapens kunt testen. Als je niet het Holo dek op gaat, maar nu meteen naar de transporter ruimte gaat, dan gebeurd er even niks. Je moet wachten tot het programma je andere teamleden ook naar Oviedo stuurt om zich te bevoorraden. Ik heb zelf hier wel het Holodek gedoe gedaan waarna het spel gewoon verder ging. Verlaat dan de voorraadruimte en ga rechts de gang in en ga dan door de eerste deur rechts (voorbij de kaart aan de muur). Dit is de Transporter ruimte. Nadat team 1 is weggestraald ga je op het platform op één van de witte cirkels staan, wacht een ogenblik. "Entering New Area" verschijnt op je scherm en je begint aan :

MISSIE 5: Data Retreval.

Na een korte animatie zijn jij en je 2 teamleden op het andere ruimte schip. Controleer je missieorders (TAB). Je moet hier dus een werkende computer terminal vinden, daar uit de data downloaden en deze terug naar Voyager brengen. Chell vindt bijna meteen een nog functionerende terminal en begint met het downloaden. Links van hem is een Weapon Terminal en rechts een Health terminal voor het geval je die straks nodig hebt. Terwijl Chell aan het downloaden is komt er een bericht van Foster dat ook zij een terminal hebben gevonden en aan het downloaden zijn geslagen. Tijdens dit bericht wordt Foster's team aangevallen en enige ogenblikken ondergaat jou team hetzelfde lot. Indachtig je missie orders stel je NU DUS ALLES IN HET WERK OM CHELL TE BESCHREMEN TERWIJL HIJ NOG MET HET DOWNLOADEN BEZIG IS. Je wordt aangevallen door gigantische "RUIMTE MOTTEN" . Kill ze en zorg ervoor dat Chell, terwijl hij nog aan het downloaden is niet dood gaat. Even zo plotseling als de aanval begon, houdt deze ook weer op. Chell is klaar. Ga naar voren en ga door de rechter deur, door de gang, spring over de drie gaten (of ga er voorzichtig langs) naar de volgende deur en ga hierdoor. Loop naar het einde van het pad naar de cirkelvormige verhoging met het paarse licht. Chell zegt dat het een soort transporter is. Kill wel even de Motten. Ga dan op de transporter en je komt uit links bij de volgende deur. Je 2 gezellen volgen je, door de volgende deur, 6 Motten te killen, Loop door deze ruimte en ga naar links. Pak het Ammo Kristal bij de volgende deur en ga dan door deze deur en door de volgende naar en op de volgende transporter. Je beland beneden. Kill de 4 of 5 Motten, draai om en ga links van de aankomst transporter even je wapens bijtanken. Draai dan weer om, loop naar de volgende deur, pak hier het Ammo Kristal en ga dan door de deur de volgende ruimte in. In deze ruimte is in het midden een "open Pilaar". De deur erachter gaat niet open. Chell roept iets over een Controle Panel hoog boven je. Ga naar de pilaar en klim er aan één van de zijkanten in en omhoog. (dus niet aan een "deurzijde" ). Boven spring je op de omloop en via deze loop je nu naar tot boven de deur waar je deze ruimte binnen kwam. Hier vindt je nu een Controle paneel (wordt pas als zodanig aangeduid als je er vlak bij bent). Gebruik dit paneel en je ziet dat er ergens een transporter de grond inzakt. Tevens is nu de deur achter de pilaar van slot. Klim of spring naar beneden en ga dan door die deur. Kill de Motten eerst even, en eenmaal door de deur komen er nog meer Motten op je af, dus....kill. Ga dan eventueel rechts je wapens bijtanken en ook je health en vervolg dan je weg rechtdoor naar de volgende deur en dan door de volgende gang, weer een deur en je komt in een grotere ruimte. Weer Motten to kill. Links is hier een transporter en rechts vindt je een Health en een Wapen terminal. Nadat je alles hebt bijgetankt ga je dus de transporter in en je komt rechts boven uit. Ga door 2 deuren en je komt nu in een grotere ruimte. Stop blijf staan. Ga niet meteen verder. Er "zweven" hier rare dingen in de lucht die op je vuren. Gebruik je ZOOM optie om te Sniperen en kill al die zwevende freubels die op je vuren voor zover je ze vanaf jou plek kunt zien. Schiet voor alle zekerheid ook al die zilveren bollen stuk die je ziet. Ga dan verder het pad volgen en na een paar stappen kun je links in een nis een Ammo Kristal vinden. Ga nu even het pad af en naar rechts om deze ruimte verder te onderzoeken want je kunt hier nog zo'n kristal vinden en tevens een health en weapon terminal, maar pas op want je zult nog enkele van die zweef beestjes moeten neerknallen. Volg dan het pad door deze ruimte verder. Deze draait naar rechtsom en naar boven, ga hier door de deur en je komt uit bij de volgende transporter. Ga op deze transporter en dan door de volgende deur. Er volgt nu een korte animatie waarin jij en je 2 teamleden aankomen bij Section 29. Je krijgt van Foster je volgende orders. Blijkbaar kunnen jullie niet terug naar Voyager gebeamd worden omdat er een force field is die de transporter straal blokkeert. Deze moet eerst worden uitgeschakeld en die taak neemt team Foster op zich. Jou taak wordt het nu om opzoek te gaan naar de Computer Core en om deze dan uit te schakelen. Als de animatie voorbij is pak je de Ammo Kristallen (voor je en achter je) en tank je eventueel je Health bij. Voor je zie je tussen een paar uitstekels een Stasis Wapen. Ga door naar toe en probeer het op te pakken. Dit is het sein voor een massieve Motten aanval . Nadat je deze allemaal gekild hebt ga je nogmaals het Stasis wapen pakken. Deze keer lukt dat wel. Dit wapen krijgt zijn power uit de zelfde ammo kristallen die je hier vindt die je ook voor de Scavenger Rifle gebruikt. Links en rechts van de vindplaats van de Stasis gun is er een Health en een Wapen Terminal, dus laat eventueel alles even bij en ga dan door de deur links van de vindplaats van het Stasis Gun. Als je door deze deur en door de volgende krijg je weer "Entering New Area"

Deep Echoes:Je krijgt weer controle en begint vooruit te lopen en dan doet Telsia opeens haar mond open. Ze wil blijkbaar voorop. Gun haar dat genoegen en volg haar dan. In de volgende ruimte worden er van 3 kanten, links voor je, rechts achter je en links van de deur, steeds Motten in getransporteerd. Het zijn er bij elkaar wel een stuk of 15. Kill ze en ga dan verder over het pad rechtdoor door de volgende opening. Na een bocht gaat deze gang omhoog en mondt uit in een kleine ruimte. Er volgt nu een animatie waarin we nu helaas Telsia verliezen. Zij wordt door die POD voor je op de kolom aan gevallen en lost op in moleculen.. Je kan even niet verder want de vloer voor je is bedekt met een dodelijk energie schild. Pak één van je wapens en schiet die POD (de "parel" op zijn kolommetje) rechts van de transporter aan diggelen. Je zult meerdere keren moeten vuren. Het vloer energie schild verdwijnt. Ga links eerst even de Ammo kristal pakken en ga dan naar en op de transporter. Je komt uit boven op een lang "balkon" boven een grote ruimte. Kill gelijk al die zwevende "kwallen" en achter in deze ruimte zie ook nog iets groens vliegen. Ik noem het maar een vliegende mot. Gebruik je ZOOM toets om deze neer te knallen. Je ziet dat onder in deze ruimte helemaal achterin er weer zo'n transporter cirkel is, alleen deze lijkt niet operationeel. Loop rechtdoor over dit "balkon" naar achteren en je komt bij een Controle Paneel. Gebruik dit en nu is die transporter beneden je wel weer actief. Spring naar beneden en ga dus op deze transporter. Je komt in de volgende grotere ruimte. Chell neemt de leiding, loopt naar achteren en vindt hier dus de MainComputerCore. Loop dus ook naar achteren, pak van links en rechts van de Core de Ammo Kristallen. Er zijn 4 Controle Panelen rondom deze Computer Core. Activeer ze alle 4. Chell zal zeggen wat er op de 4 consoles te zien is. Hij verteld ook dat je hier deze Computer niet kan uit zetten. Dat moet dus op een hoger gelegen level gebeuren. Hij vindt wel de Access Code voor de veiligheidsdeur (nu) links. Hij loopt door naar toe en maakt deze deur open en loopt weer terug. Dus ga terug richting ingang en ga nu door de deur rechts, volg gang, deze bocht wat en na de laatste bocht volgt er weer een Motten aanval van zo'n 20 Motten. Kill en ga verder. De gang bocht naar rechts en gaat dan omhoog, volg gang verder, bocht linksom, omhoog, bocht rechts, Health terminal links en Wapen Terminal rechts, ga verder naar en door de volgende deur een volgende grote lange ruimte in. Gebruik ZOOM om de Vliegende Mot achterin te killen. Meteen worden er dan weer zo'n 20 Motten ingestraald. Kill ze allemaal en loop dan, via het midden deel, naar achteren en ga door de deur. Volg gang, linkse bocht, omhoog, door deur en je komt in weer een ruimte. STOP en kijk eerst even rond. Links is er een transporter en een wapen terminal. Rechts is de eigenlijke ruime. In het midden is er een Kolom in de vorm van een "paddestoel"? De vloer rondom die kolom bevat weer een dodelijk energie field en rondom de kolom zweeft dus weer een vlieg mot. Achter de kolom zie je in een nis weer van die "Kwallen" hangen. Goed, ZOOM IN en Kill de Vlieg Mot en die Kwallen. Draai dan om Laad bij de terminal je energie wapens bij en ga dan op de transporter. Je komt dus uit in de nis achter de kolom. Loop naar voeren, maar niet op de vloer met het energie field. Schiet nu die "parel" voor de kolom aan gruzelementen (2*) en de vloer is nu veilig te betreden. Pak nu links van de kolom de 2 Ammo Kristallen en verlaat deze kolomruimte door de deur rechts. Volg gang en net voordat je de bocht naar links ingaat komen er uit die bocht achter elkaar een stuk of 10 Motten op je af. Kill, volg gang verder, deze gaat nu weer een stukje naar beneden, ga door deur en je komt in de ruimte BOVEN de Main Computer Core uit. Kijk even rond. Rechts is een deur en links een controle paneel. Loop naar binnen. Chell gaat naar de deur rechts om te proberen deze open te krijgen. Jij gaat naar het controle paneel links en activeert deze, loop dan verder naar rechts en activeer het volgende paneel. Er volgt een animatie waarin je ziet dat de Computer Core wordt uitgeschakeld en waarin je ervaart dat Foster's team wordt aangevallen. Er wordt nu een nieuw gebied ingeladen.

 

Encounters:I s dat klaar dan ga je dus door de deur rechts de volgende ruimte binnen. Recht voor je is een Health+Wapen terminal+Ammo kristallen. Het pad draait hier naar rechts en gaat dan verder. Dus volg pad en kill de Kwallen. Volg de gang verder die bocht naar links en dan naar rechts. Chell rent opeens naar voren de volgende ruimte in, en voordat jij de kans krijgt om links in de gang de ammo kristallen te pakken komt er een zwerm motten op jullie af. Kill. Helaas heeft Chell tijdens dit gevecht ook de transporter achter in deze ruimte kapot geschoten. Ga eerst even de ammo kristallen pakken en links in de hoek je andere wapens bijvullen. Ondertussen doet Chell oppert Chell een suggestie om die transporter weer operationeel te krijgen. Hij heeft het over Vuurvliegjes. Draai je om naar de ingang van deze ruimte en Chell begint onmiddellijk op de terminal te schieten waar jij zonet die ammo kristallen op pakte. Help hem een handje door de andere terminal aan flarden te knallen. Kijk er komen vuurvliegjes aan gewapperd en zie....deze REPAREN de kapot geschoten terminals en ook de kapotte terminal. Handig om te onthouden......Ga nu dus achter in deze ruimte op de nu weer werkende transporter. Weer een gang dus volg deze. Deze draait naar links, pak de ammo kristallen en ga dan naar de poort. Stop!!! Je ziet voor je een MOT aan een terminal werken. Kill. Meteen komen er een hele zwerm Motten op je af. Kill en ga dan door de poort en volg de gang naar rechts, dan naar links en weer rechts draait en tenslotte uitmond in een grote hoge ruimte. Weer Motten..... Kill en ook de groene Zweef Mot verder op. Links vindt je Healt+Wapen terminals en links boven zie je de volgende poort waar je door moet. Ga dus rechts en vervolg je weg hier omhoog. Chell loopt naar de terminal links van de omhoog gang en zegt dat hiermee het Force Field dat de poort boven blokkeert kan worden uit gezet. Helaas moet één van jullie bij deze console blijven om op het knopje te blijven drukken. Chell biedt zich hiervoor aan, dus jij Rent nu omhoog en gaat daar door de poort. Chell blijft beneden achter. Zodra je door de poort bent gegaan komen er van voor je en links van je Motten op je af. Het zijn er een heleboel dus kill. Ook zweeft er hier weer zo'n groene Zweef Mot in de lucht die je moet neerhalen. Kill ze, pak links een ammo kristal, loop dan verder deze ruimte in, pak nog 2 kristallen en ga dan links in de hoek op de transporter die je brengt naar de boven omloop. Volg deze naar achteren naar de volgende transporter. Deze brengt je naar een lage smalle ruimte. STOP en kijk eerst even rond. Deze ruimte heeft een vloer welke bedekt is door een energie schild. In het midden is er een "eilandje" met daarop de paal met de parel. Als je de parel stuk schiet zal het bodem field verdwijnen, maar helaas, de vuurvliegjes herstellen de parel, en dus het schild, te snel voor je zodat je geen voldoende tijd krijgt om naar de overzijde naar de volgende poort te rennen. Kijk nog eens goed vlak voor je. Links zie je nog een controle paneel. Schiet nu eerst dit paneel aan flarden. De vuurvliegjes komen hier nu eerst op af. Wacht tot ze voorbij de parel zijn en schiet dan ook de parel stuk en REN nu snel naar de overzijde. Je red het nu wel. Aan de overzijde vindt je links Health en rechts wapen terminals, dus..... en ga dan door de poort verder, volg de gang die nu naar beneden gaat en dan naar links draait en uitmond in een gang naar rechts. Volg deze gang en je komt uit bij......FOSTER die in gevecht is met een paar Motten. Ga hem een handje helpen en ga dan verder rechtdoor, samen nu met Foster. Pak de ammo kristallen en volg de gang verder, deze draait naar rechts en dan komen er van rechts uit een transporter weer een boel Motten. Kill ze en loop verder. Je komt in een grote, hoge paarskleurige zaal. In deze zaal staan een boel pilaren. Loop naar rechts richting de groene poort en bekijk de pilaren. Jezus....je team maten zitten erin. Ze blijken nog allemaal in leven maar zijn in Stasis. Foster bediend het paneel bij de poort zodat het Groene Force Field verdwijnt. Ga door deze poort, volg gang , rechts bocht, ammo kristallen. Je komt uit op een omloop boven in een zaal. Zet 1 stap en er komt een oneindige stroom motten op je af. Begin te schieten, maar er schijnt geen einde aan de hoeveelheid motten te komen (tijdens het gevecht kun je dus even terug de gang in naar de terminals voor ammo en health). Ikzelf heb gewoon maar door gevuurd en na zo'n 50 motten was het wel gebeurd. Heb je geen geduld of geen ammo mee, REN dan door die stroom van motten heen helemaal over de omloop naar achteren en duik daar de transporter in. Je komt op een andere omloop. Loop naar voren en er start nu de eind animatie van deze missie waarin je de HOOFDMOT ontmoet die het een en ander uitlegt. Het blijkt allemaal een vergissing te zijn welke te wijten is aan een gebrek aan talen kennis. Ook blijkt al dat geschiet geen Mot gedood te hebben. Zij regenereren namelijk. Ook je team leden zijn, weliswaar gewond, maar niet dood. We sluiten vriendschap met het Motten volk en worden terug gebeamd naar Voyager en belanden bij Doc in de zieken boeg, alwaar je nieuwe orders krijgt van Foster. Einde Missie.

 

 

Missie 6: Renewal

We krijgen nu een paar tussen missies aan boord van Voyager.

Je bevindt je in de ziekenboeg. Loop naar de Dokter en gebruik je actie toets. De Dokter zal je dan "oplappen". Ook als je geen schade hebt opgelopen moet je dit doen, want het is onderdeel van je huidige Missie Orders. Verlaat de ziekenboeg door de deur en ga rechtsaf de gang in, volg deze naar de links/rechts kruising en ga hier links, en dan bij de volgende rechts. Loop naar en dan in de Turbo Lift en gebruik hier het paneel. Je gaat naar dek 4. (Entering New Area)

Union:Verlaat de lift en ga helemaal door de gang en dan door de deur achterin, ga dan rechts en door de eerste deur links. Je bent in de Lounge. Dit lijkt een beetje onzinnig omdat hier absoluut niks te doen is, maar, alweer, het is onderdeel van je huidige missie orders en als je meteen vanuit de turbo lift naar de Locker Room zou zijn gegaan dan was daar niemand). Goed draai om en verlaat de Lounge en ga terug naar de eerste gang (dus waar je uit de lift kwam). Ter hoogte van de kaart links aan de muur in deze gang ga je rechts door de deur de Locker Room in en hier zijn nu je overige teamleden verzameld. Loop naar ze toe en na enige conversatie start er een animatie waarin je verzameld in de Briefing Room en waar Chakhotay de situatie uitlegt. Na de animatie heb je nieuwe orders gekregen. Verlaat Ops, via de Locker room de gang in, ga rechtsaf en loop naar Chakhotay. Hij wenst je nog even succes en loopt weg. Ga de eerste deur links door naar Oviedo, de Foerier, Pak hier links en rechts de noodzakelijke wapens en vergeet vooral de Grenade Launcher niet. Save Game en ga eerst even een potje vechten op het Holodek achter Oviedo. Hierna verlaat je de Wapenkamer, ga links de turbo lift in en ga naar Dek 10.

Departure:Ga uit de lift, volg de gang helemaal naar achteren en ga door de deur, dan door de deur links. De crewman hier verteld dat ze beneden al op je staan te wachten en dat er problemen zijn met Clamps. Draai rechts, ga door de deur, loop naar achteren, ga met het liftje naar beneden en loop dan langs de neus van de Delta Flyer helemaal naar voren. Hier vindt je Foster, en ook Paris. Paris zal Foster informeren over een gaslek beneden in de ruimte onder de Delta Flyer en Foster geeft jou de opdracht om er te gaan kijken en om de Clamps waarmee de Delta Flyer vast zit los te maken. Loop helemaal terug naar het liftje, ga hier rechts naar de andere hoek en ga hier door de deur. Je kan nu met het liftje links naar beneden maar dat is niet echt een goed idee om dat je dan door het stromende gas moet. Inplaats daarvan schiet je rechts het glas stuk (De ruit meteen bij de deur), ga dan door de opening en loop voorzichtig over de richel rechts naar voren. Buk dan en kruip door het gat rechts, kruip verder naar achter en ga hier via de ladder naar beneden. Je land meteen voor een groot controle paneel. Gebruik dit paneel onmiddellijk om het gaslek te dichten. Ga dan door de deur rechts de volgende ruimte binnen en gebruik hier het paneel links. Je hebt hiermee de Delta Flyer los van zijn ankers gemaakt. Je wordt gefeliciteerd door Foster en krijgt de order om terug te keren. Ga door de deur rechts en je komt pal onder de Delta Flyer uit. Gebruik de ladder rechts in de hoek om omhoog te klimmen.

The Visit:Nu volgt er een lange animatie waarin we zien hoe de Shuttle vertrekt en aankomt bij het Scavenger schip. Foster geeft nog wat laatste instructies en we beginnen aan

 MISSIE 7: Dangerous Ground

De levels in deze missie zijn echt Half Life -achtig, dus veel Springen, Kruipen, door tunnels en Pijpen enz. Goed je opdracht is duidelijk, check je orders anders even onder de TAB toets. In dit gehele level is het van belang om zo geluidloos mogelijk te zijn. Je mag dus niet ontdekt worden. Het betekent veel saven. (in het belang van deze walkthrough ben ik niet zo voorzichtig geweest, ik heb gewoon alle Klingons die ik tegen kwam neergemaait, anders schiet het niet op, en dat werkt dus ook)

Loop naar de ladder en klim naar boven en ga dan door de deur. Je ontvangt een boodschap van Foster. Loop rechtsdoor naar de volgende deur maar deze is op slot. Ga recht het kleine trapje af en dan naar links en gebruik het controle paneel om de deur boven open te maken. Terug het trapje op en dan nu door die deur de gang in. Je gaat naar links en krijgt weer een boodschap van Foster. Loop door de gang tot de afslag naar rechts. Dit is de ingang van een voorraad ruimte. GA NOG NIET NAAR BINNEN. Buk en kijk voorzichtig om het hoekje deze ruimte in. Je ziet een Klingon die, geleund tegen een stapel kisten, op de grond zit te slapen. Achter hem loopt een vrouwelijke Klingon heen en weer, wapen in de aanslag. Als dit Klingonninnetje nu weer VAN JE AF LOOPT (dus haar rug is dan naar jou gekeerd) loop je deze ruimte binnen en ga je je verschuilen achter de stapel kratten waartegen die Klingon links zit te slapen. Hierachter buk je en sluip je naar voren tot dat je van achter de laatste ton het midden pad weer kan zien. Wacht tot dat je voor je de benen van het Klingonninntje weer ziet. Als je ziet dat deze zich weer omdraait en weer van je af gaat lopen, sta je op en ga je vlug via het midden pad achter haar aan en ga je je verschuilen achter de stapel kratten rechts. Buk en probeer over de laagste krat te kijken (naar het midden pad) Op een gegeven moment kun je dan nog net het wapen van het Klingonninnetje zien. Deze draait zich weer om en loopt weer van je af. Snel (MAAR NIET RENNEN) sta op ga op het midden pad en volg de Klingon vrouw en duik meteen achter de stapel kratten LINKS. Buk weer, sluip naar voren zodat je weer op het pad kunt kijken en wacht tot de Klingon vrouw je weer voorbij loopt richting de eerste slapende Klingon. Sta op en ga op het midden pad en volg deze nu naar waar de Klingon vrouw vandaan kwam en ga door de deur. Ga rechtsaf en door de volgende deur. Weer een laadruimte. Ga meteen je verbergen achter wat kratten rechts van de deur. Boven op de Walkway staan namelijk 2 Klingons. Je hoort ze maar kunt ze niet zien. Wacht achter de kratten. Opeens komt er van links een groot vies beest te voorschijn die dan door die Klingons wordt neergeschoten. Deze twee lopen boven nog wat heen en weer en verdwijnen dan ergens door een deur (kijk even omhoog tussen de stapel kratten kun je dan 1 van deze Klingons zien en je ziet hem en hoort hem dan ook weg gaan). Je bent nu alleen in deze ruimte en kunt nu even zonder gevaar op onderzoek uit gaan. Dus kom achter de kratten vandaan en onderzoek deze ruimte. Achter de kratten links vindt je een wapen terminal en aan de rechter muur een Health terminal. Bij deze health terminal klim je rechts op de stapel kratten met bovenop een ton. Eerst op de lage krat, dan op de volgende (hoek) dan op de volgende en dan op de bovenste ton. Vanaf deze ton spring je dan op de bovenomloop. Ga hier naar links naar een controle paneel. Gebruik deze en spring dan weer naar beneden. Ga dan naar de andere zijde van deze ruimte en daar door de nu geopende deur. Save.

GA NIET LINKS AF want dan kom je in een ruimte vol met Klingons en wordt je ontdekt, dus ga hier rechtsaf en door de deur. Wacht en kijk. Je ziet links een Klingon zitten. Hij doet wat onduidelijks bij een paneel in de rechter hoek. Hij staat op en loopt naar links en uit beeld. Wacht....De Klingon komt terug en gaat in de hoek weer gehurkt. Zijn rug is naar jou toe dus hij kan je niet zien. Ga dus achter de Klingon naar links en dan snel de ladder op, spring boven van de ladder. Ook hier is in de korte gang (tegenover de ladder) een Klingon aan het werk, ook deze heeft waarschijnlijk zijn rug naar je toe gekeerd, dus snel achter hem langs rechtsaf door de deur. Loop door de gang. Je komt bij een opening. Beneden je is een ruimte vol met Klingons en je weg wordt hier onderbroken want het Plafond, dus jouw vloer is stuk, maar je moet naar de overzijde zien te komen. Save. Draai rechts en je ziet een plank die twee van de draagbalken verbindt. Loop voorzichtig over deze plank en aan het eind neem je een aanloopje en spring je over het gat naar de volgende plank (beetje schuin naar links) en ga dan verder door de deur en SAVE ONMIDDELLIJK! Rechts in de volgende gang staat weer een Klingon. Kijk voorzichtig om het hoekie en je ziet dat ie rechts een gang in gaat. Dit is voor jouw het sein om nu naar en door de deur rechts te gaan. Je komt dan in een ronde ruimte. Ga naar achteren en je ziet een controle paneel onder een beeldscherm. Het is een soort video security systeem. Wacht tot dat je de Klingon (op het beeldscherm) ziet als ie voor de deur staat van deze ruimte. Hij gaat rechtdoor en nu gebruik je het controle paneel en je ziet dat er een deur open gaat. Blijf op de monitor kijken tot dat je ziet dat de Klingon weer terug komt, weer voor jouw deur gaat staan en dan weer links de gang in gaat. Verlaat nu snel deze ruimte door de deur en NU NIET MEER RENNEN, ga naar achter in deze gang, deze bocht wat, en door de geopende deur. In deze ruimte pak je nu links het eerste ISODESIUM Sample op. Hier vindt je ook een Ammo Kristal, health en wapen terminal. Pak alles op en gebruik dan het controle paneel achterin. Op het schermpje zie je nu dat in de kleine gang (waar die Klingon dus steeds inloopt) nu een andere deur is open gegaan. Ga dus terug door de gang, wacht bij de bocht en kijk voorzichtig de bocht om. Als je ziet dat de Klingon weer dat gangetje rechts in gaat ga dan achter hem aan en links door de deur. Spring door het gat in de vloer naar beneden en je land op een platform. Je hoort het gesnurk van een Klingon. Spring verder naar beneden en ga door de deur met de groene lichtjes. Ga nu links en dan nogmaals links. Je ziet een grote deur (rechts) die een klein beetje open staat. De ruimte erachter is vol met Klingons, dus loop er snel voorbij, zonder te rennen, ga nogmaals links aan het eind van de gang en ga dan via de ladder naar beneden. Beneden volg je de gang en zodra je door de volgende opening gaat duik je achter de kratten om je te verbergen want er zijn in deze ruimte ook weer een aantal Klingons. Er zijn er 4, waarvan er 3 aan de diverse muren aan het werk zijn bij controle panelen en 1 loopt er heen en weer op het pad tussen de kratten. Het is deze bewegende Klingon die je in de gaten moet houden. Blijf achter de kratten zitten wachten en zodra je die lopende Klingon voorbij ziet komen en hij zich weer heeft omgedraaid (en hij je dus zijn rug laat zien) loop je naar rechts (waar die Klingon vandaan kwam) en ga je meteen achter de eerste stapel kratten links je weer verschuilen. Wacht hier tot de Klingon je weer voorbij gaat, blijf links en ga snel naar en achter de laatste stapel kratten. Weer wachten tot de Klingon weer naar de andere kant gaat en je kunt dan veilig door de deur met de groene lichtjes, rechts. Save!. Achter deze deur kom je in een ruimte en hier is helemaal rechts een ladder. Ga richting deze ladder. Op je weg daar naar toe zie je een roodachtige kruipruimte met stoom in de rechter wand. Kruip hierin en kruip naar achteren om hier je 2e ISODESIUM Sample te pakken. Kruip er weer uit en ga nu verder naar de ladder. Klim naar boven. Je ontvangt nieuwe missie orders inhoudende dat je ergens een terminal moet vinden waarmee je Power kan omleiden. Ken zegt dat je die terminal op het bovenste level in de Engineering Area kunt vinden.

Dus klim verder de ladder op en spring op de volgende verdieping. Sluip achter de kratten om je te verbergen voor de 2 Klingons naar een volgende ladder links, klim deze halfweg op, draai om zodat je nog net hier de volgende verdieping in kunt kijken. Wacht even. Je ziet een Klingon van jouw links komen en hij gaat verder rechts. Zodra hij zijn rug naar je keert, klim je verder omhoog en spring je van de ladder. Ga meteen voor je, achter de stapel dozen schuilen, wacht tot dat de Klingon weer naar links ziet gaan. Hij verdwijnt door een deur. Ga links en dan helemaal naar achteren naar een controle paneel en gebruik deze. Telsia zegt dat het Oké is. Ga nu terug naar het begin van de gang. Je hoort twee Klingons praten. Wacht ongeveer 15 seconden nadat ze opgehouden zijn met praten en ga dan links en dan rechts door de deur waar ook die Klingon door ging. Voor je is een geopende deur. Ga daar door en dan ook door de volgende deur met groene lichtjes. Je krijgt nu weer de mededeling "Entering New Area".

Conflicting Views:Deze wordt ingeladen en hierna meteen SAVEN! Ga door de deur voor je (ze hebben nu 3 groene lichtjes) en volg de gang naar links. Je komt in een ruimte waar een groep Klingons met een groep Malons staan te bekvechten over de Power omleiding die jij even eerder hebt uitgevoerd. Wacht tot dat deze bekvechterij is afgelopen. Verscheidene van hun verdwijnen door een deur direct onder je. Ga rechts over het rooster naar en op de ladder en klim naar beneden, hier ga je naar links (terwijl je dus met je neus naar de ladder staat) en dan rechtdoor. Je passeert een opening. Geen van de Klingons zal je opmerken zolang je maar blijft doorlopen. Ga links en je ziet het 3e en jou laatste ISODESIUM Sample op de grond staan. Even ervoor en Rechts is een deur waar je door gaat en er is een Wapen Terminal links. Ga naar de volgende deur en je begint een gesprekje met Foster. Hij vraagt je om Odell te gaan zoeken en dan pas naar de Exrtaction Point terug te komen. Kenn zal de deur voor je open maken. Ga door deze deur en je komt in een grote ruimte. De linker wand bestaat uit een metalen hekwerk. Je ziet dat er dicht bij de grond een deel enigszins los zit. Schiet dit deel aan flarden en kruip door de ontstane opening. Ga dan naar achter de "pijpen" en klim via de ladder naar beneden. Er van uitgaande dat je beneden met je gezicht naar de ladder komt te staan, draai je je om en loop je vooruit naar de ventilatieschacht. Buk en kruip eronder en SLA METEEN RECHTSAF de "roodachtig verlichte" tunnel in. Volg deze tunnel, maar hou een wapen gereed want in deze tunnel bivakkeren Space Insecten die je moet killen, de tunnel gaat naar links, rechts, links en nogmaals links en dan zie je rechts een vierkante opening die wit verlicht is. Hier ga je in en springt naar beneden en je gaat door de ovale deur met de 2 groene driehoekjes. Achter deze deur sta je op een rooster. Draai naar links en je ziet een schuin omhoog staande plank. Ga via deze plank omhoog naar en op een richel en volg deze naar rechts tot op de hoogte van de grote krat in het midden. Spring van af de richel op deze krat, draai naar links, loop naar de rand en spring dan naar beneden op het midden pad. Loop een paar stappen vooruit tot dat je ter hoogte van de ladder rechts van je bent. Draai dan dus naar die ladder en RUN/JUMP op de ladder. Klim deze ladder niet helemaal tot naar boven, maar ga ongeveer halverwege omhoog, draai dan rechts en spring op de richel (dus halverwege de ladder). Volg deze richel naar rechts, schiet het rooster weer stuk, kruip er door en in de ruimte erachter spring je op het schuine deel, draai rechts, spring op de pijpen, draai links en kruip de volgende tunnel in. Volg deze naar het eind, draai links en ga door de opening en VERSCHUIL JE METEEN ACHTER DE PILAAR (dus blijf aan deze kant van de pilaar). Er zijn twee Klingons in deze ruimte. 1 ervan is aan de overkant aan het werk bij een paneel en de andere loopt aan de andere zijde van "jouw" pilaar heen en weer. Kijk voorzichtig aan de rechter kant van de pilaar om het hoekje. Rechts aan de overzijde krijg je de aanduiden voor een controle paneel en je ziet dat daar ook een pad rechts de hoek in gaat. Wacht nu achter je pilaar tot dat je ziet dat de Klingon aan de rechter zijde blijft staan met zijn rug naar je toe, loop dan snel rechts de hoek in (richting controle paneel.) Je moet hier naar de andere zijde lopen (dus het pad rondom volgen) naar een controle paneel. Gebruik dit om ergens pompen uit te zetten. Draai je om en ga naar rechts (je kunt eventueel een Kristal mee pakken). Kijk om het hoekje en wacht tot dat je ziet dat de twee Klingons in het midden van de ruimte via een lift naar beneden gaan. Ga dan de grotere ruimte in en ga rechts naar het controle paneel (waar die ene Klingon bij aan het werk was). Gebruik dit paneel om de Klingons beneden te verzuipen. Draai dan naar links, ga vooruit, linksaf en ga door de nu geopende deur in de linker hoek. STOP. Je bent nu bovenin de ruimte met die grote krat waar je eerder van af de richel op sprong. Nu staat deze ruimte helemaal onder water en de krat drijft in het midden. Je moet nu, via deze krat, naar het platform aan de overzijde (rechts). Hoe....Wel doe een RUNNING/JUMP vanaf de deur opening tot op die krat, of loop rechtdoor over de plank en stop op de plek waar deze plank het dichtst bij de krat is, draai dan naar de krat en spring erop. SAVE zodra je op de krat bent want nu volgt er een tamelijk moeilijke sprong. Het platform waar je nu op moet springen heeft een uitstekels die bijna, maar net niet helemaal, tot bij de krat komt, wel op die uitsteeksel moet je nu springen. Is het gelukt dan klim je via de ladder op het platform naar boven en ga je door de volgende deur. "Entering New Area".

Conflicting Views part 2Achter deze deur sta je boven een ruimte. Onder je hoor je een aantal klingons praten. Recht voor je is de weg stuk. Draai meteen naar rechts en je ziet 2 pijpen. Laat je in het gat van de onderste pijp vallen, draai dan om, buk en kruip door de groenachtig verlichte buis naar het einde. STOP hier. De pijp komt uit in een vierkante verzamel ruimte waar nog 3 andere pijpen in uitmonden. Rechts van, rechtvoor je en links boven je. Helaas staat er op de bodem van deze ruimte een fikse laag giftig "water". Je moet naar de overzijde naar en in de pijp rechtvoor je. Er drijft een rooster en een smalle pijp in het "water". Ga op deze smalle pijp en loop naar het einde ervan. Ren dan snel door het laatste stuk met giftige troep de buis voor je in en ga hier op het rooster. Draai in deze pijp naar rechts (de weg links is door puin afgesloten). Je ziet in deze pijp een aantal roosters. Je moet nu door deze pijp heen en dat doe je dan door van het ene rooster op het andere te springen en er voor te zorgen dat je niet in de giftige troep tussen de roosters terecht komt. Dus volg deze pijp, deze bocht twee keer naar links en je gaat verder van rooster op rooster naar het einde. STOP . De pijp mond uit in een smalle hoge ruimte. Rechts voor je zie je een brede richel met achteraan een deur. Op deze richel staan vlak voor de deur twee van die Insecten. Kill ze eerst even van uit de pijpmonding. Voor je zie je een grote kist drijven. Spring van uit de monding van de pijp op deze kist (RUN/JUMP) en dan vanaf de kist op de smalle richel erachter. Loop nu via deze richel naar achteren, ga rechts en naar de deur. Helaas, deze heeft 2 rode driehoekjes en gaat dus niet open. Kijk even omhoog en je ziet rechts boven deze deur een Wapen terminal. Draai je om en loop naar achteren, dus naar de witte ton naast de pijpmonding waar je zo-even uitkwam. Klim op de ton, dan op de pijp en dan op het platform. Ga links en volg het platform richting de wapen terminal. Hier moet je nog even springen om de terminal te bereiken, vul je wapens bij, spring terug en volg het platform nu terug en voorbij de ladder vindt je rechts in de hoek een Health terminal. Vul eventueel je Health bij en ga dan naar de ladder en klim omhoog. Bovenaan ga je naar links en neem je de eerste rechts een korte gang in. Aan het einde klim je hier de korte ladder omhoog. Buk en kruip de kruipruimte in en ga meteen linksaf. Kruip nu door de kruipruimte, deze draait naar links, kruip verder en je hoort een paar Klingons onder je praten. Kruip verder, de ruimte draait naar rechts en eindigt bij een gat. Spring naar beneden maar probeer te landen op die witte dingen in de hoek. Beneden, draai je om en wacht je een ogenblik.....SAVE.

Tot hier was dit een STEALTH missie, dus het was van belang om niet ontdekt te worden. Wel dat is vanaf nu wel voorbij. Dus trek je favoriete wapen en wees gereed om er weer eens ouderwets tegenaan te gaan. (de Grenade Rifle is een goede keuze).

Goed loop door en ga door de deur links. Meteen links en rechts achter deze deur wordt je door Malons onder vuur genomen, dus KILL. Ga dan naar achteren en door de LINKER deur. Draai rechts en kill de Malon achter de krat. Je ziet dat achter hem nog een deur is met daar ook een Malon. Ga die ook even killen en kom dan hier terug. Ga naar de linkerzijde van deze ruimte, vul eventueel rechts je health bij bij de terminal en ga dan links naar en op het liftje. Gebruik de Controles ervan, draai meteen om. Je zakt naar beneden en beneden dien je 3 Malons te killen. Ren dus meteen in dekking en gebruik je zoom optie om de Malons te killen. (Mocht je schade oplopen dan kun je met het liftje terug naar boven om bij de terminal weer health op te doen). Heb je de Malons te pakken genomen dan loopje verder deze ruimte door. De deur rechts gaat niet open, dus ga naar de achtermuur (de muur recht tegenover het liftje). Hier is een nis en je ziet in de muur een gat. Spring op de ton en dan in het gat, buk en kruip naar en door deze korte tunnel, welke naar rechts buigt en uitmond in een schacht. Kijk naar beneden naar de bodem van de schacht en je ziet Odell onder je liggen. Spring naar beneden naar Odell en er volgt een Animatie waarin het duidelijk wordt dat Odell gewond is en, helaas, maar 2 ISODESIUM Sample heeft weten te bemachtigen. Odell wordt weg gebeamt en het is nu aan jou om zijn 3e sample te gaan halen.

Kijk links en kruip door de korte tunnel. Kill meteen de Malon die in de volgende ruimte tegen een krat staat te duwen, of wacht tot hij links door de gang verdwijnt. Spring uit de tunnel. Links vindt je Health en rechts voor achter een aantal kratten in de hoek kun je een ammo kristal pakken. Ga dan door de korte doorgang links en je komt in een zeer grote ruimte. Het is een soort Cargo Bay en deze is verdeeld in twee helften welke door een grote diepe "kloof" zijn gescheiden. Ga meteen in dekken achter de grote stapel kratten recht voor je want er wordt meteen op je gevuurd. In het deel van deze ruimte waar jij nu bent bevinden zich 3 Vijanden die je eerst even moet uitschakelen (gebruik de Zoom optie), daarna draai naar rechts want aan de overzijde van de "kloof" staan nog 4 vijanden op je te schieten. Ook deze moet je uitschakelen. Als je de laatste hebt uitgeschakeld start er een animatie waarin je ziet dat het ISODESIUM Sample zich bevindt op een platform rechts boven de kloof en dat die van uit jouw zijde niet te bereiken is. Telsia komt te hulp om de kraan, die boven de "kloof" hangt in beweging te zetten, maar helaas Telsia wordt gevangen. Je hebt er een probleem bij want je nieuwe opdracht is nu om ook Telsia te gaan bevrijden.

Na deze animatie zie dat er boven de "kloof" nu een platform zich van links en rechts beweegt. Loop nu langs de kloof naar links en je ziet bijna aan het einde onder je in de kloof een vast platform met een gele ladder er op. Spring op dit platform en klim dan in de ladder. Je moet nu even de goede hoogte bepalen, want je moet net zo hoog deze ladder inklimmen dat je op dezelfde hoogte komt te staan als het heen en weer bewegende platform. Draai dus op de ladder op de goede hoogte naar links en als het platform op jouw hoogte is dan kun je er zo vanaf de ladder opstappen. Dit platform zal zich dus weer naar rechts begeven dus zorg ervoor dat je met je gezicht ook naar rechts staat zodat je het platform aan het einde kunt zien. Zodra het bewegende platform daar is neem je een RUN/Jump naar en op het vaste platform. Pak links het ISODESIUM Sample en ga dan ook links de ladder af naar beneden of spring gewoon naar beneden. Loop recht naar de muur en ga door de GELE deur en erachter links door de RODE deur. Je bent nu in een Turbo lift dus gebruik één van de 3 hendels (maakt niet uit welke) en je zakt naar beneden. "Entering New Area".

Disorder:Verlaat de lift en ga links en weer links door de grote deuren die open schuiven. Door de korte gang en door de volgende open gaande deuren. Je komt in een ruimte met slapende mensen op de vloer. Niet gaan rennen en ze blijven slapen. Ga rechts en door de rode deur en dan rechts af een volgende ruimte met slapers binnen. Loop hier door en achterin ga je door de volgende rode deur. Voor je zie je nu een lange gang met aan het einde iemand aan een tafeltje zitten. Je hoort een conversatie. Blijkbaar zitten er daar twee een spelletje te spelen. Ga meteen rechtsaf en volg de gang die een beetje rond bocht tot aan een rode deur rechts die wordt afgeschermd door een force field. Draai hier links en je ziet dat er tegenover deze rode deur een blauwachtige metalen deur is. Loop daar tegen aan. Je "klopt" er dan op hiermee die twee wachters aan het tafeltje alarmerend. Loop verder de gang in, bocht om en kill meteen de twee Kakkerlakken. Draai om en wacht hier nu. Je hoort die twee wachters de deur, waar jij zonet tegenaan klopte, open maken. Ze zeggen iets over die rot deur en dan iets over het halen van eten en je hoort ze dan door de gang van je weg lopen. Ga dan nu terug naar die metalen deur en zie...hij is nu open. Ga erdoor en ga meteen het 1e kamertje links binnen en gebruik hier de Controle Switch op het tafeltje. Hiermee heb je nu het Force Field voor die rode deur uitgeschakeld en deze is nu gelijk ook open. In dit kamertje vindt je links in de hoek een Health terminal. Ga weer naar buiten en ga eerst even linksaf en loop naar het zitje aan het einde van de gang. Als je daar komt zie je links ervan in een kamertje een aantal Ammo Kristallen die je kunt gaan pakken en als je rechtdoor voorbij het zitje de gang ingaat en dan de 2e deur rechts door gaat vindt je een wapen terminal. In ieder geval moet je terug naar de gang met de rode deur waar het force field voor was. Die is nu dus weg, dus ga door de opening en loop door en voor de blauwe deur draai je naar links. Je kijkt een kruipruimte binnen en je ziet een Kakkerlak. Kill hem (er zijn er 2) Kruip in de ruimte en kruip naar links achter (onder de pijpen door) naar de ladder en klim dan naar beneden.. Beneden aan de ladder ga je rechts en volg je het rooster naar links en dan ga je rechts door de opening. Weer een gang. Ga meteen links door de rode deur. In de ruimte erachter zie je een gele deur en rechts ervan een gele ladder. Ga via deze ladder naar boven en spring hier boven links een soort controle ruimte binnen. Kruip naar het rooster rechts en luister naar de conversatie tussen de mensen beneden je. Dat is dus de ruimte achter de gele deur. Deze mensen zullen nu deze ruimte verlaten (op 1 na). Wacht nog ongeveer een 15 tal seconden en ga dan via de ladder weer naar beneden en ga dan nu door de gele deur. Ga meteen naar links en dan rechts naar een controle paneel. Kijk hier even naar rechts en je ziet een persoon staan in de tegenoverliggende hoek. Goed je kunt deze nu proberen te doden, maar dan springt hij weg en neemt jou onder vuur en tevens zullen dan de andere weer binnen komen. Je kunt het doen maar je kunt nu ook meteen het controle paneel gaan gebruiken. Kijk dan naar rechts om de explosie te zien. Achter dit controle paneel is nog een kleine ruimte waar je wat ammo kristallen kunt pakken. Ga dan naar rechts en dan links het rode trapje op en dan links door de gele deur. Schiet achter in deze korte gang, links het rooster stuk, ga door de opening, draai rechts, buk en kruip in de tunnel. Volg deze, linksom, pas op 2 kakkerlakken, kill en kruip verder naar een links/rechts kruising. Links zit een kakkerlak, kil maar je moet rechts verder. Ga dus rechts en dan links, bocht naar rechts en naar links, 2 kakkerlakken, ga verder en de tunnel komt uit bij een schacht met een rode ladder naar beneden. Je krijgt weer het bericht "Entering New Area" en je gaat via de ladder naar beneden. Het volgende stuk wordt nu ingeladen.

Infiltration:Beneden draai je om en ga je door de blauwe deur en dan rechts de gang in. Pas op....om de eerste bocht staan de personen bij een werkstation rechts te werken en te praten. Draai om en loop terug en ga aan het einde rechts door de zilverkleurige deur. Ga recht door de kamer naar de overzijde en door de volgende zilverkleurige deur. Ga rechts de gang in maar blijf in deze gang aan de linker muur lopen om te voorkomen dat je de deuren rechts open maakt. Na dat je voorbij de eerste blauwe deur in de rechter gang muur bent gekomen zie je rechts een stapel kratten, sluip daar naar toe en verberg je erachter. Verder op inde gang staat een stoel en daar zijn nu 2 mannen. Ze hebben een gesprekje. Je hoort op een gegeven moment hun voetstappen weg lopen. Kijk voorzichtig om het hoekie van je kratten richting de stoel. Je ziet de mannen van je af lopen, maar 1 van hen blijft hier heen en weer lopen. Wacht tot hij je zijn rug laat zien, loop dan naar de stoel en ga hier links de gang in en dan onmiddellijk links door de rode deur. Er volgt een korte Animatie waarin een gesprekje met Foster en waarin Munro een idee krijgt. Na de Animatie zie je jezelf in de spiegel. Goed, je bent nu dus verkleed als een Scavenger maar denk er wel om dat je vanaf nu dus geen ander wapen (zichtbaar) draagt dan de Scavenger Rifle, want anders wordt je herkent als een bedrieger. Ga, rechts van de spiegel door de rode deur, ga links en het trapje af en loop naar de man en de vrouw die voor je staan. Achter de man, links, is een deur en in de kamer daar kun je eventueel je health bijvullen. Is dit niet nodig, ga dan meteen onderaan het trapje naar rechts. Je komt in een schacht met een rode ladder. Klim naar beneden, dan door de rode deur, door de blauwe deur, links, rechts en meteen weer links, door rode deur, draai naar rechts en je ziet op het achterste bed Telsia liggen met de dokter naast hem. Loop naar de Dokter en hij vraagt je om een Hypo-Spray met Veritax 12 waarheidsserum uit het Lab te gaan halen. Ga links de volgende ruimte in, dan weer links het lab in. Op de tafel voor je ligt nu de Hypo-Spray met Veritax 12 waarheidsserum (blauw) maar uiteraard laat je dit liggen en ga je naar de andere tafel. Hier pak je de Hypo met het Solinol Tranquilazer op. Je houdt deze in je hand, loopt terug naar de dokter en gebruikt bij hem je VUUR toets om hem te injecteren. Slaap lekker doc.

Telsia wordt bevrijd en jij stelt voor dat je doet alsof zij je gevangene is. Zij loopt links weg. Volg haar, rechtdoor de kamer en door de geel/oranje deur. In de gang staat Telsia bij een deur controle paneel. Zij bedient deze en maakt de deur rechts open. Ga daar door de scheeps brug binnen. Jullie lopen naar voren naar de 4 vijanden. Zij vertrouwen het niet en beginnen uiteindelijk te schieten. Draai meten eerst even om naar de deur waardoor je binnen kwam. Deze is nu dicht. Schiet het kastje rechts van de deur aan diggelen om er zo voor te zorgen dat die deur ook dicht blijft en er niemand meer binnen kan komen en ga dan Telsia snel helpen om de 4 vijanden te killen. Is dat gebeurd ga dan naar de stoel v.d. captain en gebruik hier de controle switch op de leuning. De deur achter de stoel gaat open en hier ga je nu door. Ga door de gang en ga door de deur met de groene lichtjes. Je komt in een ruimte met kratten en er zijn hier 4 Scavengers. Munro probeert hun af te leiden en je ziet hoe Telsia door een deur verdwijnt. Je raakt nu in een vuurgevecht. Gebruik je Zoom en je wapens om de 4 uit te schakelen, pak alle ammo kristallen die je kunt gebruiken en ga dan door de deur waar door je Telsia zag verdwijnen. Door de korte gang en dan door de volgende deur. Weer een ruimte met kratten. Ga rechts en loop naar de "kooi" in het midden (eventueel kun je erachter nog je health bijtanken) Ga in de "kooi" op het vloer luik staan en gebruik de Switch. Je zakt naar beneden en krijgt weer de mededeling "Entering New Area:

 

The Hunter:Na het inladen ontmoet je dus de HUNTER. Hij is de jager en jij bent de prooi. Zodra hij begint te vuren, spring naar beneden op de vloer met de kratten en verschuil je je. De HUNTER blijft op de bovenste omloop steeds op je vuren. Als hij aan het schieten is, is hij "GEEL". Hij is dan onkwetsbaar. Maar hij moet steeds ophouden met op je te schieten om zijn geweer weer op te laden. OP DIE MOMENTEN IS ZIJN ENERGIE BESCHERMINGS PAK OOK LEEG EN IS DE HUNTER DUS BLAUW. Dan kun jij hem schade toe brengen. Dus als hij op je schiet verschuil je je steeds achter kratten (je kunt hier aan beide zijde een health- en wapen terminal vinden) en zodra hij even ophoudt met vuren kom je te voorschijn, zoek dan snel waar hij zich boven bevindt en trakteer je hem op een paar granaten uit je grenade launcer. Maar hij "laat" zich zelf snel weer op en begint weer op je te schieten, dus zoek weer dekking en wacht weer tot hij weer moet laden. Weer trakteer je hem dan op een paar granaten. Dit gaat zo'n 10 keer door. Uiteindelijk heb je hem zo verzwakt dat hij neerstort en jou, voordat hij sterft, tot winnaar uitroept. Vul je health en je wapens nog even bij en klim dan via de stapels kratten op de boven omloop. Ga naar de dode HUNTER toe en PAK ZIJN WAPEN OP. Het is de Tetryon Disrupter. Het kan zijn dat deze tijdens zijn doodsstrijd naar beneden is gevallen. Hoe dan ook ZORG DAT JE DIT WAPEN IN JE BEZIT KRIJGT want het is een uitstekend wapen om er je vijanden vanaf een grote afstand mee te doden. Zodra je dit wapen oppakt krijg je nieuwe orders. Je moet nu als de bliksem naar het Extraction point gaan. Je hoort ook Scavengers aan komen. Ga terug naar de beneden vloer. Je hoort hoe de Scavengers zich een weg door de deur branden. Er komen 3 Klingons binnen. Gebruik je Grenade Launcher op ze (bewaar je nieuwe Tetryon Disrupter voor later), en als ze zijn uitgeschakeld ga je door de gang waar zij uitkwamen. Deze bocht naar rechts en achter deze bocht staan er weer een stuk of 5 Klingons op je te wachten. Gebruik een goed wapen en kill ze. Ga verder en neem de afslag naar links, maar voorzichtig want in deze ruimte zijn weer Klingons, ook achter de kratten. Misschien kun je ze van af een afstand nu met de Tetryon Disrupter neerleggen (zoom gebruiken). Nadat je de ruimte gezuiverd hebt ga je erdoor (he...Deze ruimte ken je wel, het is de "kratten" ruimte waar je je heel in het begin van deze missie ook al door heen begaf. Ga aan de overzijde door de deur, maar pas op...Klingons. Kill en ga links de gang in en dan aan het eind rechts door de deur en je bent weer in de "cockpit". Kill de domme Klingon en ga door de volgende deur, door de korte gang, spring naar beneden door de schacht en ga door de volgende en laatste deur. Je hebt het gered. Je komt aan bij het Extraction Point. Animatie waarin Jij en de rest van het team voorbereidingen treffen om terug naar Voyager te worden gestraald als opeens een aantal BORG inbeamen, Kenn doden en Foster gevangen nemen, maar nog erger ze pikken je zo moeizaam verkregen Isodesium Samples ook mee. Je kunt er niks tegen beginnen dus je beamt terug naar Voyager alwaar je er door een pissige Tuvok flink van langs krijgt en de volgende fase wordt ingeladen.

Fallout:Dit is weer een tussenlevel aan boord van Voyager. Na de animatie met Tuvok verlaat je de Transporter Room en in de gang ga je rechtsaf en naar het einde, door de deur en weer rechts. Ga door de 1e deur rechts de Hazard Team Lounge in en praat hier met al de verzamelde teamleden. Ga dan weer de gang in, rechts en links en in de lange gang ga je, bij de muurkaart links, rechts door de deur de Hazard Team Locker room in. Rechts zijn nu Rick, Telsia en Chenn. Rick is een klein beetje over de rooie. Als zij zijn uitgepraat ga je met ieder van hen een praatje maken (Telsia is inmiddels aan de andere zijde). Rick wordt maar niet kalmer. Als je met Telsia hebt gepraat ontvang je een boodschap van Chagrijn Tuvok die je commandeert naar Astrometrics op dek 8. Verlaat de Locker room, ga rechts door de gang en door de deur aan het einde. Turbo lift. Tuvok is er ook en er start nu een langere animatie waarin je in Astrometrics van Janeway je orders krijgt. Je gaat dus naar de Borg Cube (Seven gaat mee deze keer) en je prioriteit is het heroveren van het Isodesium, mocht je erin slagen om ook Foster te redden dan is dat meegenomen, maar je eerste prioriteit is, en blijft, het Isodesium. DE animatie gaat verder in de Transporter Room, waar Seven zich bij de groep voegt en waar Munro Rick uit de groep gooit en vervolgens wordt het team aan boord van de Borg Cube gebeamt en je nieuwe missie is begonnen.

Missie 8: Proving Ground:

Pak je I-mod gereed. Recht voor je zie je achter in de ruimte waar je begint een Groen Force Field. Ga vooruit en schiet links in de hoek de groene Distributie Node stuk en dat groene veld is weg. Ga door die opening, rechts, rechts, links en links. Je komt bij een gigantische schacht. Draai naar rechts en ga de gang in. Er komt je een Borg tegemoet maar laat hem met rust en loop door de gang naar de volgende ruimte, draai naar rechts en je ziet een Blauw Force Field. Loop daar naar toe. Seven probeert het Force Field te deactiveren maar dat mislukt en geeft dan Chang de opdracht om de generator links ervan op te blazen. Dus zoek even dekking. Na de explosie is weliswaar het Blauwe Force Field weg maar van uit de gang waar jij net uit komt komen er een paar Borgs aan en ook boven de ruimte waar je in bent staan er nu een aantal Borgs op een omloop. Zij wachten even en beginnen dan te vuren. Schiet ze neer, begin met de Borg boven je. Na de schietpartij legt Seven uit dat deze Borgs zich hebben aangepast. Ga nu door de opening waar daarnet dat Blauwe Force Field nog voor was. Ga links, rechts, trapje af, links, en je komt in een lange gang. Aan beide zijde van deze gang zijn openingen afgeschermd door gele force fields en ook aan het einde is de opening door zo'n geel veld afgesloten. Achter het eerste force field links vindt je Foster. Seven wil dat je voorrang geeft aan het vinden van de Isodesium, maar jij wilt eerst een poging wagen om Foster te redden. Chang is inmiddels doorgelopen en roept dat hij een doorgang heeft gevonden. Ga naar achter in de gang en ga recht door de opening de kamer in. De Borgs hier doen je (nog) niks. De ene Borg gaat op een liftje naar boven. Ga rechts en ga naar het platform voor je aan de overzijde. Ga erop en gebruik het controle paneel. Je gaat ook naar boven. Boven ga je naar links en door de vierkante opening. Buk en kruip onder de pijpen en de kabels door. In de volgende ruimte ga je linksaf, over het vloerrooster en je komt bij weer zo'n liftje. Ga er rechts van en kill de 2 Borgs. Ga op het liftje, gebruik het controle paneel en je zakt naar beneden. Je bent nu aan Fosters kant. Ga links naar waar Foster was. Deze is hier niet meer en het liftje staat hier ook omhoog. Seven zegt wat. Ga achter het omhoog staande liftje het controle paneel gebruiken om alle gele force fields te deactiveren en ga dan weer de gang in. Seven is nu behoorlijk pissig. Ga links, de gang door helemaal rechtdoor, links en kill de 2 Borgs in hun alkoven. Draai snel naar links en kill ook de 2 Borgs die daar halverwege de afrit naar beneden staan. In de muur rechts van de afrit, dus naast de Borg alkoof zie je een rooster die al een beetje stuk is. Schiet dit rooster verder stuk, loop dan naar het gat, spring, buk, en kruip het gat in en laat je dan in de schacht vallen naar beneden. Draai om, buk en kruip door de opening, pak eventueel het ammo kristal en ga dan naar rechts, buk en kruip door de opening en ga links. Weer een rooster. In de ruimte erachter zie je een aantal Borgs en er zijn er nog meer die je niet kunt zien. Schiet het rooster stuk en daarna onmiddellijk de groene Distributie Node die je voor je ziet om zo alle Borgs in een klap uit te schakelen. Spring dan door de opening en je team maten komen weer bij je. Ga rechtdoor naar de "blauwe" muur en volg deze een beetje naar rechts een korte gang in met links een wapen terminal en rechts een grote opening welke groen omlijnt is. Ga door en je bent op de bodem van die gigantische schacht. In deze schacht zijn op de verschillende verdiepingen dus Borgs in hun alkoven. Draai rechts en kill meteen de Borg in zijn Alkoof, loop dan de gang in. Er komen Borgs op je af. Kill ze en loop verder maar telkens als je links een opening voorbij gaat wordt je van af die kant door Borgs aan de overzijde van de schacht onder vuur genomen. Probeer ze dus te doden maar je kunt niet voorkomen dat Nelson dood gaat. Als alle Borgs hier dood zijn wordt het lichaam van Nelson terug naar Voyager gebeamt en de rest van het team gaat verder door de gang. Aan het einde nog 2 Borgs. Kill en ga dan rechts door de Groen omlijnde openingen. SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE want nu wordt het heftig. Loop naar de andere zijde van deze ruimte en Seven neemt het over. Na haar praatje loop je tegen haar aan om haar inbeweging te krijgen en volg je haar. De rest van het team blijft in deze ruimte. Seven loopt de gang door en gaat dan naar links en naar een opening welke een Blauw Force Field heeft. Seven probeert dit Force Field te deactiveren maar zegt meteen dat het wel even kan duren. Onmiddellijk hoor je dat de rest van je team wordt aangevallen. Ga naar ze toe en help ze een handje maar de hoeveelheid Borgs die constant wordt ingebeamt is zo groot dat jij en je team het hier niet red. Trek je terug tot bij Seven en BLIJF HAAR NU BESCHERMEN DOOR CONSTANT MAAR DE BORGS NEER TE MAAIEN. GEEN ENKELE BORG MAG HAAR BEREIKEN. BLIJF BORGS KILLEN TOTDAT SEVEN JE MELD DAT HET HAAR GELUKT IS HET BLAUWE SCHILD TE DEACTIVEREN EN REN DAN DOOR DE NU TOEGANGELIJKE OPENING Er wordt nu een nieuw level ingeladen. Lukt het je niet om Seven in leven te houden, dan is het game over en moet je dit hele level opnieuw doen.

Information: Loop naar de health terminal voor je, gebruik deze eventueel, en ga linksaf en een kort stukje gang door. Je kan nu linksaf maar ook recht door en Seven zegt dat beide goed is, dus ga rechtdoor de gang volgen. Deze komt uit bij een links/rechts gang. Rechts is er een wapen terminal. Ga linksaf, rechtdoor en kill de 2 Borgs in hun alkoven, ga links, rechtdoor en je komt weer bij een links rechts kruising. Van beide kanten komen er Borgs dus kill en ga dan rechts de gang in. Deze mond uit in een ruimte met in het midden een kolom en links een korte nis. Van alle zijden komen er hier Borgs op je af dus KILL. Achter de kolom is de doorgang verspert door een groen force field, dus ga links de korte "nis" in en in de hoek rechts zie je de ingang van een tunnel. Buk en kruip erin en volg de tunnel, welke met een haakse bocht naar rechts gaat en aan het einde door een rooster is afgesloten. Dit rooster is niet stuk te schieten. Kijk erdoor naar rechts en je ziet zo"n groene distributie Node naast de Poort waar je doorheen wilt. Vanuit de tunnel schiet je deze node aan diggelen en het force field is weg, dus kruip terug door de gang en ga achter de kolom dan door de poort waar voorheen het groene force field voor was.. Rechts gaat de gang verder maar links kun je een wapen terminal vinden en aan de andere zijde van het rooster in de hoek een health terminal dus ga indien nodig even bijtanken en vervolg dan je weg rechts door de korte gang. Deze mond uit in een cirkelvormige ruimte met in het midden een ietwat cirkelvormige reusachtige kolom. Als je er links of rechts omheen begint te lopen komen er weer van alle kanten Borgs binnen die je eerst moet killen. Loop dan naar de voorzijde van de kolom en ga erin en het blijkt een lift te zijn. Wacht tot al je teamleden ook in de lift zijn (vooral Seven, want die heb je hard nodig) en gebruik dan de lift switch. Je zakt naar beneden en gaat de lift uit. Meteen weer van alle kanten Borgbezoek. Weer killen, maar dat hoef ik eigenlijk niet meer te vermelden en ga dan bij de wapen terminal je I-MOD bijtanken. Achter deze lift is een  nis en ook dit is een lift. Weer even wachten tot iedereen erop staat, gebruik de switch rechts en je zakt verder naar beneden. Ga de lift uit weer een cirkelvormige ruimte in met een kolom en weer van alle kanten, en  nu een hele horde, Borgs. Kill ze en loop naar de andere kant. Er volgt nu een Animatie waarin Seven haar arm in de gigantische computer steekt en informatie begint te downloaden. Je leert wat er allemaal aan de hand is, ze verteld over "THE FORCE". Ze vindt ook uit waar het Isodesium zich bevindt en zal het blauwe force field deactiveren. Na deze animatie bevindt jij en je team zich aan de andere zijde van het blauwe force field. Ga rechtdoor door de gang welke naar rechts bocht en uitkomt in een grote ruimte met alweer een centrale kolom. Weer komen er van alle kanten Borg. Nadat deze zijn geëlimineerd ga je eerst even al je wapens opladen bij de diverse terminals en dan ga je naar rechts waar je Seven ziet staan voor een Groen Force field. Links hiervan zie je een nis met daarin een Distributie Node. Helaas de nis is afgesloten door een hek, maar het hek sluit niet helemaal. Links is er een gleuf tussen hek en de muur. Pak je Granade Launcher en vuur een granaat door de gleuf. Deze explodeert en vernietigd daarmee de Node en het groene Force Field is we. Ga door de opening, linksaf, trapje af, kill de 2 Borgs, ga links, rechts en op het rooster "Entering New Area". . Draai naar rechts en je ziet weer een Elevater Switch. Het rooster waar je op staat is dus een lift. Kijk even of al je overgebleven teamleden ook op het rooster staan en gebruik dan de Switch. Je zakt naar beneden en het volgende level wordt ingeladen.

Convenant.: Je bevindt je op een ijzeren platform boven een meer met geel giftig spul. Val niet in het meer. Het platform gaat rondom dit meer. Rechts kun je een wapen terminal vinden. Ga linksaf en volg het pad rondom naar de gang aan de overzijde. Onderweg komen er voor je en achter je Borg ingestraald. Na de Kill ga je dus de gang in. Deze komt uit in een grotere ruimte met 6 kolomen 2 aan 2 achterelkaar. Eerst even wat Borgs elimineren. Links in de hoek kun je 2 ammo kristallen vinden en achter de 2e rij kolommen kun je rechts in de hoek een wapen terminal vinden. Loop helemaal naar achteren en links achter de 6e kolom vindt je een lift. Wel komen er steeds Borgs binnen die je dus even uit de weg ruimt. Ga met de lift naar beneden en nog voor de lift helemaal beneden is volgt er een Borg aanval. Kill ze snel maar pas op dat je je team maten niet dood, wat best wel moeilijk is want ze gaan steeds heel irritant in de weg staan. Loop dan door de ruimte en verken deze ondertussen nog meer Borgs uit de weg ruimend. Rechts in een hoek vindt je een wapen terminal. Ga op hert midden pad en loop helemaal naar achteren, ga dan rechtsaf de hoek in en je vindt weer een liftplatform. Ga erop en gebruik de Switch, draai meteen rechts naar de blinde muur van de schacht en je ziet een rooster met ervoor een Plasma filter terwijl de lift daalt. Beneden weer Borgs en weer oppassen dat je je maten niet doodt. Loop de korte gang in en je eindigt bij een doorgang welke weer door een Groen Force Field wordt afgesloten. Je vindt hier nergens een Distributie Node om stuk te schieten. Ga terug op het liftje en nadat je de switch hebt gebruikt om terug omhoog te gaan draai je zo op het platform dat je zo meteen dat rooster met het plasma filter kunt zien. Als je dat dan ziet schiet je snel op het plasma filter. De explosie vernietigt het rooster, maar de lift gaat verder omhoog. Als de lift boven stopt gebruik je weer de liftswitch en draai je meteen naar rechts om in de goede richting te staan. Als je de opening ziet waar daarstraks dus nog het rooster was doe je snel een RUN/JUMP naar die opening. Buk en kruip in en door de tunnel. Hier vindt je na de eerste bocht de gezochte groene NODE welke je nu dus kapot schiet. (je kan hierna verder door de tunnel kruipen naar het eind waar je dan links een Health Terminal vindt, maar je kan er daar niet uit), dus draai om en kruip terug en spring in de liftschacht naar beneden, draai om en ga door de gang en door de nu toegankelijke poort. Na 2/3 stappen start er nu een lange animatie. Munro en zijn overgebleven team leden worden in een blauw Force Field gevangen en Lt. Foster, als Borg, verschijnt en legt uit. De Borg willen onderhandelen want hun Cube is bezet door Species 8472 en deze zijn sterker dan de Borg. Species 8472 heeft ook het Isodesium gejat. De Borg willen dat jij Species 8472 even gaat uitroeien. Je hebt geen keuze dus ga je akkoord. Na de animatie ga je vooruit, links en dan links de gang in. Deze draait naar links, je stapt over 2 roosters (rechts is een Health Terminal, de gang gaat verder linksom, rechtsom en eindigt bij een Blauw Force Field welke door Seven zal worden gedeactiveerd. Seven zegt ook dat al je wapens nu geschikt zij (updated) om Species 8472 te doden. Ga dan door de poort en je krijgt de mededeling: "Entering New Area" welke dan wordt ingeladen.

Infestation: Je begint dit level dus aan de andere zijde van het blauwe Force field. Het eerste wat je nu moet doen is de Tetryon Disruper gereed hebben want dit wapen is uiterst effectief tegen Species 8472. Ik noem deze Species 8472 in het vervolg maar even Engerds

Goed je bent dus aan de andere kant van het Blauwe Force Field (deze is overigens weer geactiveerd dus er is geen weg terug). Ga rechtdoor door de gang en vlak voor je door de volgende poort wilt gaan krijg je je eerste "ontmoeting" met de Engerds. Kill. Links vindt je een Health Terminal indien nodig. Ga verder en de gang neemt een bocht naar links en als je voorbij de volgende poort bent gegaan komen er, rechts uit de gangmuur, een stuk of 5 Engerds. Kill en ga verder rechtdoor. Zodra je door de volgende poort stapt komen er van uit de bocht naar rechts weer Engerds op je af. Kill en ga verder. Pak voor je het ammo kristal, draai iets naar rechts en ga verder recht vooruit de hoek in, rechts, links en je komt bij een poort met daarachter een smalle brug. Stap door de poort op de brug en loop erover naar de overzijde. Stap door de volgende poort en er komen dan van links en rechts een bende Engerds op je af. Stap achteruit terug op de brug want dan kun je al die engerds lekker achter elkaar neerknallen omdat zij zich dan 1 voor 1 door de poort moeten wringen. Kill ze en ga dan weer door de poort en ga meteen naar links en pak de kristallen. Draai om, loop voorbij de brug naar achteren, ga links en op het vloerrooster naar rechts en kruip onder het web door. Achter het web ga rechts, spring door de opening, loop door de smalle gang en je komt in een ruimte met links een Health- en rechts een Wapen terminal. Voor je zie je een brede richel waar dan links achter de gang verder gaat. Gebruik eventueel de terminals, klim voor je op de richel, ga links, rechts en rechts en zie...je bent nu bij het gat in de gangmuur waar door daarstraks in het begin van dit level die 5 Engerds de gang in sprongen. Wacht hier even en er zullen rechts uit de gang nog 3 Engerds komen, die jij nu makkelijk kunt neermaaien. Draai dan om en volg de route terug naar het web, kruip er weer onder door en je bent weer bij je team. Loop recht door naar het midden deel van de ruimte, ga rechts en dan links en loop naar de "blauwe" poort. (eventueel kun je hier links nog Health opdoen en links achter nog een kristal pakken. Voorbij deze 'Blauwe" poort, zie je een smalle doorgang met in het midden een blauw pulserende paal. Zodra je door de poort stapt komen er rechts van die paal een bende Engerds op je af (en misschien ook wel van links). Kill ze en ga dan verder naar achter die paal en dan de korte oprit op. Boven draait de gang naar links en uit de bocht komen nog meer Engerds. Kill en ga verder door de volgende poort. Net als je door deze "groene" poort wilt stappen stromen er weer een bende Engerds op je af. Kill en ga dan echt door die poort en dan rechtsaf door de "blauwe" poort en door de volgende. Je komt uit in een grote ruimte met cirkelvormige platforms en meteen komen er van uit de gang aan de overzijde weer de onvermijdelijke Engerds op je af. Kill en loop verder over het cirkelvormige platform. Halverwege nog meer Engerds. Kill en loop verder en voordat je door de volgende poort gaat pak je eerst even het kristal links ervan. Ga door de poort en volg de gang die naar links, rechts gaat en tenslotte uitmond aan in een werkelijk gigantische ruimte met aan beide zijde gigantische cocons. Loop door deze ruimte helemaal naar achteren. Op je weg door deze ruimte wordt je een paar keer door groepjes Engerds aangevallen en kun je aan de rechter muur 2 keer een ammo kristal pakken. Aan het andere einde van deze ruimte ga je rechts de gang in welke rechts, links draait en uitmond in weer een ruimte met van die cirkelvormige platforms. Engerds komen van links en rechts, kill en ga dan naar links naar de doorgang, net voordat je daar door heen wilt komen er nog een paar Engerds uit de gang. Kill en ga dan de gang in en volg deze, korte gang, naar achteren en ga op het liftplatform (er vallen nog een paar Engerds van boven op je). Gebruik de Switch en doe meteen een paar stappen terug want anders kom je tegen de onderkant van een web aan die boven je hoofd hangt. Draai om en loop boven de lift af, pak in de gang tussen de 2 blauwe poorten het kristal en loop verder over het smalle platform. Tijdens deze tocht over dit platform wordt je 3 maal aangevallen, steeds door 2 Engerds. Heb je de laatste 2 Engerds gekild dan zijn er geen Engerds meer. Berg, voordat je nu verder loopt door de laatste poort, eerst je Tetryon Disrupter op en pak je I-Mod. Loop door de volgende poort en er start nu een animatie. Je wordt omsingeld door Borgs, en een van hen is Foster. Je kunt ook geen afspraken maken met Borgjes, zijn niet te vertrouwen. Gelukkig heb je iemand in je team die, anders dan jijzelf, wel zijn hersens heeft gebruikt en dat is Chang, hij heeft een bom geplaatst die hij nu tot ontploffing brengt waardoor nu de Meeste, maar echt niet alle, Borgs omkomen. Je krijgt weer controle en begint nu als een gek ALLE BORGS hier neer te knallen. Foster schijnt immuun te zijn, zelfs voor I-MOD, dus bewaar Foster als laatste. Als er alleen nog Foster over is, switch dan naar de Genade Launcher en trakteer FosterBorg op een paar granaten. Animatie waarin je het einde van Foster ziet en waarin het team terug worden gebeamt naar Voyager en de Borg Cube explodeert. Het volgende level begint.

R&R: Nu volgen er een aantal levels aan boord van Voyager, die bedoeld zijn om je kundigheden wat op te vijzelen. Nadat het filmpje waarin het team in de transporter room aan boord van Voyager door Chagrijn numero Uno Tuvok wordt begroet met, zo zo.....complimentjes (die hij helaas weer met zijn laatste opmerking richting Munro weer teniet doet) teneinde is, bekijk je nog eens je orders onder de Tab-toets en ga je achter Tuvok aan naar buiten. Ga links de gang in en Telsia komt je tegemoet en vraagt je haar in de Mess te ontmoeten als je straks klaar bent op het holodek. Ga door de eerste deur links en je bent weer bij Oviedo de Foerier. Deze geeft je nu een nieuw wapen, de PHOTON BURST en nodigt je uit deze op het holodek eens uit te proberen. Dus ga het holodek binnen, activeer het controle paneel naast de deur en er start nu een simulatie betreffende een Aztec stad waarin je 25 Klingons moet doden.

Training Programm: Er valt niet veel over te zeggen. Loop gewoon door het gebied en leg de 25 "vijanden" om met je wapens. De bedoeling ervan is dat je vertrouwd raakt met vooral je nieuwe Photon Burst. Probeer vooral de alternatieve firemodus ervan uit (die ik via de rechtermuisknop heb ingesteld). Her en der kun je je wapens bij de terminals bijtanken. Heb je er genoeg van, voordat je 25 "hits" hebt gescoord, zoek dan het controle paneel op, activeer dit en de simulatie is afgelopen, en het "normale" spel wordt weer geladen. In ieder geval ga je, na deze holotraining de gang weer op, ga links de turbolift in, gebruik het paneel en je gaat naar dek 2.

Visual Confirmation: Verlaat de lift en ga linksaf of rechts af. Het maakt niet echt uit. Als je rechtsaf ga dan vervolgens linksaf de gang in en volg deze naar achteren, voorbij de afslag linksaf ga je dan door  de dubbele deuren met ronde ramen erin. Dit is de toegang tot de Mess. Ga hier binnen en je ziet Telsia links aan het einde van de bar staan. Ga met haar praten. Praat herhaaldelijk met haar. De conversatie is niet bijster hoogstaand en uiteindelijk vertrekt Telsia voor een douche (je kunt haar volgen als je hoopt op wat pittiger beelden, maar helaas....) Als Telsia weg is ga je met de rest van de figuren hier even een praatje maken, inclusief Neelix. Het lijkt of er verder helemaal niks meer gebeurd en of het spel nu een abrupt einde neemt. Verlaat de Mess en ga even een paar ommetjes maken door de gangen van Voyager hier op dek 2, (via één van de deuren hier kom je trouwens in je eigen hut. Ga hier naar de badkamer en kijk in de spiegel om jezelf te zien. Hierdoor versnel je het spel op dit punt een beetje en zal de volgende animatie eerder beginnen) en kom daarna weer hier (in de Mess) terug. Hierdoor "trigger" je een animatie. Er is een zwaar bewapend (en veel sterker) schip op weg naar Voyager en Munro identificeert het als een "Harvesters" van "the Forge" die schepen ontmantelen en de bemanning inlijft. Janeway, begint dan nu te piepen via de intercom en zij roept alle officieren, dus jou ook, bij haar. Nieuw level begint.

Offence:  We bevinden ons in Janeway "kantoor" Tuvok verklaart dat het schip dat nadert werkelijk door the Forge is gezonden om Voyager te "ontmantelen" . Janeway vraagt om suggesties en men besluit dat de beste optie is om aan boord te gaan van één van de andere, verlaten, schepen in dit "kerkhof". De keuze valt op een schip welke bekent staat als een "Dreadnought". Dat ding is niks meer en niks anders dan een gigantisch kanon, dus met veel FirePower aan boord. Jij en Tuvok gaan nu de tactiek voor het Hazard Team door praten, in Hazards Ops, d.w.z Tuvok verteld wat de opdracht van het Hazard Team zal zijn. Het komt neer op het volgende: je gaat aan boord en moet de Controle ruimte lokaliseren om vervolgens met het kanon van dat schip de Harvester aan diggelen te knallen. Jij en een paar andere Hazard Team leden zullen Tuvok (jawel in hoogst eigen persoon) naar die controle ruimte begeleiden.

Animatie stopt en we zijn weer LIVE. Ga links Hazard Ops uit en ga naar je eigen kastje. Pak de helm (actie toets gebruiken) Ga naar de andere zijde van de kastjes en praat met Chell. Verlaat de locker Room, ga rechts en dan de 1e deur door om weer bij de Foerier te komen. Grijp alle wapens links en rechts en ga weer naar buiten, rechtsaf en naar de Transporter room . Loop naar het transporter platform en Tuvok sluit zich bij je aan. Je wordt nu naar de "Dreadnought" gebeamt om je volgende missie te beginnen: Jij moet wel op de voorste witte stip gaan staan.

Missie 9: The Breach:

Je bent aan boord van de Dreadnought. Door het gat in de romp, waar jullie door naar binnen zijn gebeamt, is hier op het dek sprake van én verminderde zuurstof én verminderde zwaartekracht. Dus hou je helm op!. Volg het platform naar rechts en ga naar de grote deuren in de linker hoek. Chell probeert deze te openen maar helaas Er wordt gezegd dat er op het bovenste platform een computerterminal bevind waarmee de deuren kunnen worden geopend en jij krijgt van Tuvok de taak om daar naar toe te gaan, maar hoe?

Draai je om en ga rechts van het platform af en loop naar de stapel "dozen" die ziet staan tussen die twee ronde "buizen" aan de muur. Spring op deze stapel dozen (denk er om je springt nu erg hoog en ver door de verminderde zwaartekracht. Boven op de stapel draai je naar links en spring je op de linker "buis". Vanaf deze "buis" moet je nu springen naar de smalle richel voor je aan de zijmuur. Maar je kunt deze niet bereiken als je rechtvooruit springt want dan stoot je je kop tegen de steunbalk aan die daar aan het plafond zit. Dus mik een beetje schuin naar links en doe een RUN/JUMP tot op de richel. Loop nu over deze richel nar links. Je moet een paar maal naar een iets hoger gelegen richel springen en achteraan draai je naar links en spring vanaf de richel tot op hert bovenplatform. Loop hier rechtdoor naar achter de Fighter en ga naar de terminal rechts in het midden en gebruik hier het controle paneel. Chell kan nu die deuren beneden openen. Draai om en ga op het aparte stuk van het platform staan en dit blijkt een liftje waarmee je nu naar beneden gaat. Voeg je bij de rest van het team, Tuvok dringt jou de kop te nemen, ga door de deur en dan de volgende gang links in, loop ook deze deur naar de volgende gang. Hier zijn er links 2 kakkerlakken die door je team worden afgemaakt. Rechts is dan de volgende deur die, als je daar naar toe loopt, door Chell wordt geopend. (je kan hier ook nog even boven op het platform je Health bijtanken). Ga dus die deur door en het blijkt een grote lift te zijn waar je in komt. Gebruik de Lift switch. De rest van het team komt ook binnen en jullie gaan omhoog (je moet wel in de lift even een stapje vooruit doen). Boven ga je de lift uit en volg je de gang naar achteren. Hier is de gang door puin geblokkeerd. Er is een deur links en een deur rechts. De linker deur wil niet open, de rechter deur wel. Ga dus rechts door de deur en in de kamer deelt dan Tuvok verdere orders uit. Draai naar links en je ziet een stapel "dozen" tegen de linker muur. Loop daar naar toe en ga er rechts van. Je ziet dan achter deze stapel een tunnel in de muur. Kijk nog eens goed naar de stapel dozen en je ziet dat sommige okerkleurig zijn met tekens erop. Een aantal van deze dozen staan vlak bij de tunnel ingang. Pak je Compression Rifle en schiet op deze dozen, die exploderen en jij kunt de tunnel inkruipen. Volg de tunnel en spring aan het einde door de schacht. Beneden draai meteen naar links en kill de 2 kakkerlakken en volg dan deze tunnel naar een ladder en klim naar boven. Je komt uit in de Grote Gang maar nu aan de andere kant van het puin. Ga rechts de kamer binnen en ga meteen linksaf naar de andere deur. Je ziet dat deze wordt geblokkeerd door een stoel. Draai om en achter in de kamer zie je een Laser Straal welke gericht is op een andere omgevallen stoel. Ga daar naar toe maar ga dan naar rechts naar het midden deel van de ruimte. Ga hier in het "hok" en gebruik nu het controle paneel. Je ziet dat de rode laserstraal geel wordt en hoe de stoel vernietigt wordt. Nu je dat weet moet je dus die laser gericht krijgen op de stoel die de ingang blokkeert. Ga naar achter het "Laserbed" en je ziet hier 4 panelen. Elk paneel geeft met richtingspijlen naar welke kant de laser gaat als je op zo'n paneel drukt. Gebruik het linker paneel nu 29 keer en dan het Up paneel 7 keer om de laser op de stoel te richten, ga dan terug naar de afvuurknop in het hokje en gebruik deze. De stoel wordt vernietigd. Ga terug naar de controle panelen van de laser want je moet deze nu weer van de deur af richten anders kunnen Tuvok en de rest niet nog niet naar binnen. Is dat gedaan loop dan naar die deur om deze open te doen. Je team komt binnen. Ga naar links en door de vorige deur weer naar buiten de gang in. Ga links naar achteren. Chell opent deze weer. Stap in de lift, gebruik de liftknop en je gaat naar boven "Entering New Area" Het volgende level begint.

Command: Ga de lift uit en volg de bochtige gang en na een haakse bocht naar links kom je in een grote ruimte met een helebende......KLINGONS....Kill Kill Kill   gebruik eens je nieuwe Photon Burst op ze. Je weet dat je alle klingons hebt gedood als je teamleden weer beginnen te babbelen over Scavengers. Na dit gevecht zal Chell de deur links openen en hier ga je dan door en je komt eindelijk in de controle ruimte. Hier moet je heven heen en weer lopen totdat Tuvok heeft uitgemaakt wat er nu te doen valt. Als dat zo is start er een animatie waarin Tuvok uitlegt dat hij van hier weliswaar het kanon kan afvuren, maar dat het laadmechanisme niet werkt. Het kanon moet met de hand worden geladen en raad eens wie dat mag gaan doen....?Goed je wijst 2 lotgenoten aan en jullie verdwijnen door de deur en het volgende level begint.

Primary Encounter:Volg de bochtige gang en er start weer een korte animatie waarin je ziet hoe de robots worden geactiveerd. Je wordt dus aangevallen door robots. Vernietig ze en loop door naar het einde van de gang. Deze loopt dood. Draai om en loop een stuk terug tot waar Chang staat. Er gaat hier nu links een deur open. Ga hier door. Het is een lift en de knop zit links. Gebruik deze en je gaat naar beneden. Beneden gaan de liftdeuren open. Loop naar buiten en je wordt door een automatisch geweer, rechts aan de muur, onder vuur genomen. Schakel deze uit. Links vooruit neemt een robot je onder vuur, zoom in en schakel deze ook uit. Volg het pad naar links en bij de kruising is er links onder het pad weer een automatisch geweer. Rechts af zie je een deur, maar deze zit achter een hek. Loop rechtdoor en schakel de robot uit. Volg het pad de bocht om en ga aan het einde op het witte platform. Dit is een liftje en je gaat naar beneden. Ga van het liftje en volg het rooster pad. (het liftje gaat trouwens weer omhoog). Bij de bocht naar rechts loop je gewoon de binnenbocht mee, dan hoef je niet te springen. Volg het pad verder, spring over het gat en je komt bij een kruising. Rechtsaf zit weer een automatisch geweer, dus een granaat ertegen aan. Recht voor je kun je een Ammo kristal pakken. Doe dat maar want je ammo zal nu wel bijna op zijn en zo meteen heb je granaten nodig. Dus spring over het gat en pak het kristal. Draai om, ga terug naar de kruising en ga rechtsaf naar het controle paneel en gebruik dit. Hiermee laat je boven je nu dat hek vallen voor die deur die je daar zag. Draai om en ga terug naar het liftje. Ga op de rode "tegel" staan en blijf erop tot het platform beneden is, ga dan op het liftje staan en je gaat weer naar boven. Volg het pad terug naar de kruising en ga linksaf naar en door de deur een grote driehoekige ruimte in. Geloof het of niet maar ook dit is een lift en de knop zit rechts naast de deur. Als de lift weer stopt gaan de deuren open en je hebt af te rekenen met 2 robots. Doe dat en loop dan vooruit naar de volgende deuren. Gebruik rechts het paneel om deze deur te openen en ga er dan door. "Entering New Area" verschijnt. Weer een lift. Gebruik de Switch en het volgende level begint.

The Skirmisch: Als de lift stopt en de deuren open gaan is er rechts een robot te vernietigen. Volg dan de gang en wees verdacht op robots achter iedere bocht. Deze gang bocht nogal, maar opeens gaat er links een deur open. Je kan hier nu door om de kamer een health- en een wapen terminal te vinden, maar om deze te bereiken moet je dan wel eerst 6 robots neerknallen, dus wat heeft dat voor zin. Blijf de gang volgen, door de volgende deur, kill robots en je komt uiteindelijk helemaal achterin bij een deur die niet vanzelf open gaat. Rechts is dan het Controle paneel voor deze deur, maar voordat je dat paneel indrukt  pak je eerst je Grenade Rifle. Gebruik dan het Controle paneel om de deur te openen en ga erdoor de volgende grote ruimte in. Je loopt een trap af en er start nu een korte animatie waarin een nieuwe robot uit het midden van deze ruimte omhoog komt en deze heeft het speciaal op jouw gemunt.

What a Big Mother Rukker, niet waar, maar hij ziet er sterker uit dan ie in werkelijkheid is. Ren de trap af en begin granaten op hem af te vuren. Zo af en toe hoor je Chang gillen maar daar moet je niet op letten, blijf Robotje met granaten bestoken en na ongeveer 10 granaten legt ie het loodje. Raken je granaten op dan zul je je andere wapens moeten gebruiken. Na de zwanenzang van Robotje doorzoek je deze ruimte even en je vindt verschillende health terminals op een rij en aan beide zijde van de kolom achterin een ammo kristal en aan de achterzijde van deze kolom een wapen terminal, dus tank alles weer even vol en voeg je dan bij je 2 maten op het midden rooster, Surprise, ook dit is een lift en jullie zakken gezellig weer naar beneden naar het volgende level.

Defensive Measures: Je komt aan op de bodem van de lift. (kijk even naar boven, want het kan zijn dat er een kleine "vliegende schotel" rondvliegt en die dingen zijn dodelijk) Loop rechtdoor en door de volgende deur. In de grote ruimte waarin je nu komt wordt je onmiddellijk door Robots, links en voor je onder vuur genomen en hier zijn zeker van die vliegende schotels. Vernietig ze allemaal en ga dan aan de zijkanten van de muurpilaren de ammo kristallen oppakken. Ga dan aan de linkerzijde door de deur. Je pakt een nieuw wapen op vlak voor deze deur. Het is het Dreadnought Weapon en deze is uiterst effectief tegen de robots. Volg de gang, deze gaat rechts af, 2 robots, dus gebruik je nieuwe wapen maar eens op ze, ga dan naar en door de volgende deur. 2 kleine en 2 grote robots komen op je af, dus.....ook is er rechts achter je een automatisch geweer op je aan het vuren en zo'n ding is er ook links voor je aan de tegenoverliggende muur. Schakel alles uit en ga dan pij alle pilaren ammo kristallen en health enzo tanken. Loop even door deze ruimte en Chang zal zeggen dat je naar het platform boven moet zien te komen. Kijk naar de linker zijde van deze ruimte (links van de ingang) en je ziet een kleine mobiele kraan staan. Loop daar naar toe en ga er achter staan en gebruik de Controles om de kraan in beweging te zetten. Deze rijdt naar voren en ramt de steunpilaar waardoor het platform naar beneden komt en zo een perfecte "oprit" is om naar boven te lopen. Dus ga nu via deze "oprit" naar boven en dan rechts door de deur. Kill onmiddellijk de 2 robots, 1 recht voor je en 1 rechts, draai links, pak ammo kristal en tank je andere wapens bij aan de wapen terminal en ga dan door de volgende deur (ook dus links). Kill meteen een robot en 2 vliegende schotels en ga dan verder naar de volgende deur. Weer 2 robots. Loop naar achteren en pak voor dat je de lift ingaat, rechts nog even het ammo kristal mee. Ga in de lift, gebruik de liftknop en je gaat naar boven. Boven ga je over de "brug"  (je bent nu in de LOOP van het kanon, ga recht door "Entering New Area" verschijnt weer over je scherm, loop nog even door en er start een animatie waarin jij en je 2 maten op een soort transport systeem stappen en verdwijnen. Het volgende level wordt geladen.

Attunement: Na het filmpje ga de gang volgen. Opeens zie je rechts een "waterval" van geel spul uit de muur komen. Chang verklaart dat het giftig gas is. Loop door en ga aan het einde op het platform en jij gaat omhoog (alleen). Stap van het platform en ga rechts door de grote buis. (of als je je had omgedraaid is het links).Aan het einde van de buis kom je in een grote ruimte met een aantal rechthoekige "vensters" in de vloer. Deze zijn beschermt met een Containment Field, dus je kunt er niet door naar beneden springen. Wel kun je zien dat daar beneden er in ieder geval 1 robot staat. Je kunt proberen door de gaten in de vloer, meteen links naast de buisingang, een paar granaten naar beneden te schieten, hopende dat deze zo ontploffen dat de robot er door wordt uitgeschakeld, maar ik denk niet dat dat lukt. Dus ga terug door de buis, liftje naar beneden en ga dan beneden weer met je gezicht naar het liftplatform staan en kijk dan naar rechts, achter het platform de uiterste hoek in. Je ziet daar een gat. Loop dus verder naar rechts achter het liftje, klim omhoog en spring naar het gat, buk en kruip door de tunnel, bijna aan het einde kill je 2 kakkerlakken, ga je rechtsaf en dan linksaf en, nog vanuit de tunnel, leg je de robot in de kamer neer. Ga dan uit de tunnel en nu moet je nog even links voor je het auto geweer in de muur uitschakelen. Pak dan alle kristallen en loop naar voren naar de 3 generatoren waarvan de meest linkse al stuk is. Pak je Compression Rifle en schiet er nu een keer of 5 mee op de meest rechtse generator. Deze ontploft en er volgt een korte animatie waarin je ziet dat in de grote gang nu dat gele gas ophoudt met er te zijn. Kruip terug door de tunnel en ga naar je maten en ga nu links door de korte tunnel (daar waar dus eerst dat gele gas was.) Draai daarna meteen naar rechts en je ziet zo'n grote jongen lopen. Hij heeft je nog niet bemerkt dus Pomp er meteen een paar granaten op af. Er komen gelijk een horde kleinere broertjes aan die je ook vernietigd waarna je helemaal naar achteren gaat en daar door de volgende deur. Ga meteen rechts achter een pilaar staan. Van achter deze pilaar kun je makkelijk de 2 robots omleggen en het auto geweer in de muur. Gebruik daar na de terminal links om bij te tanken en ga rechts verder door de gang. Bij de volgende bocht naar links zit er links achter de pilaren weer een auto gun, dus.....Door de volgende deur. 2 grote robots en links boven een vliegende schotel. Schakel ze uit. Je kan dan links naar boven klimmen (daar waar dat schoteltje was) om daar boven 2 kristallen te pakken. Spring dan weer naar beneden. Spring dan weer naar beneden, de gang in. In deze gang zie je rechts een doorgang en als je daardoor kijkt zie ie achteraan een Gele Plasma straal. Je kunt daar naartoe (en uiteindelijk moet je ook daar wezen, maar dan aan de andere zijde van die gele straal) maar je kunt er niks doen, en het is extreem gevaarlijk om in aanraking met die gele straal te komen. Dus doe dat niet en ga gewoon de gang volgen naar achteren en door de deur en door de volgende deur. Je bent dan in een grote en hoge ruimte. Chang deelt je mee dat hier weer verminderde zwaartekracht heerst. Loop onder de "boog" door (dus voorbij de dikke kolom. Pas op er vliegt hier een schoteltje rond. Nadat je deze vernietigt hebt kijk je een goed rond, en kijk ook de hoogte in. Je ziet, aan de rechter zijde in de vloer een groot vierkant vak. Voor je, aan de achtermuur zie je een platform in de hoogte. Het is het laagste van in totaal 5 platforms die steeds hoger op aan de muren vast zitten. Van af de grond kijk je dus rondom omhoog en je bemerkt dat je, via die platforms, naar hoog gelegen richels, boven aan de rechter en de linker muur kunt gaan. Je moet boven op de rechter muur zien te komen want daar zit de volgende deur. Dus spring op het laagste platform aan de achtermuur, draai hierop naar het volgende platform aan de linkermuur en spring dan daarop. (denk aan de zwaartekracht vermindering). Draai hierop naar links en spring naar het 3e platform aan de linkermuur. Op deze draai je naar de linkermuur en kill de robot. Je kunt nu op de richel springen om daar bij een health terminal even te gaan tanken, daarna moet je weer op dit platform springen. Zorg dan dat je de rechtermuur ziet en spring naar het 4e platform. Het zijn "lange" sprongen maar als je ze een beetje uitkient en dan Run/Jumps doet waarbij je niet te lang de Run toets ingedrukt houdt, dan land je steeds precies goed. Op de richel aan de rechtermuur geland draai je om/naar links, kill de robot en ga je achter hem bij de terminal even bijtanken. Draai dan weer om zodat je de volgende deur inzicht hebt, loop naar het controle paneel voor je en gebruik dit. Het blijkt een liftknop te zijn en in het vierkant beneden in de vloer komt nu een platform naar boven. Als het spel nu goed "doorloopt" dan zouden je 2 maten beneden nu op dat platformpje moeten gaan staan en daarmee naar boven moeten komen. (ik moest dit hele stuk een paar maal over doen omdat hier dus het programma vertikte om die 2 gasten op dat platformpje te zetten, gebeurd jou dat ook dan kun je het beste ervoor zorgen dat je, als je deze ruimte betreed dat je 2 maten vlak bij dat platform staan voordat je via de platforms naar boven gaat springen). Goed als je collega's boven zijn gaat Chang die deur open blazen. Ga daar dan door EN ZORG ERVOOR DAT ALLEBEI JE MATEN ACHTER JE AAN KOMEN. (Alweer kreeg ik hier een foutje in het spel want Chang bleef hier maar op het liftplatformpje staan en kwam niet mee. Het gevolg daarvan merk je dan straks als je met de lift aan het einde van dit level naar beneden moet naar het volgende level. Dat gebeurd dan dus niet. Blijkbaar "weet" het spel dat je met zijn drieën bent en verlangt het ook dat er dan 3 op die lift staan. Staan er maar 2 op dan gaat de lift niet naar beneden en kun je wachten tot je een ons weegt, gebeurd jou dat ook ga dan dit level terug om te kijken waar je achtergebleven maat is en "jaag"  hem naar voren zodat hij zich weer in beweging zet.)

Goed, je gaat dus door het gat in de deur, de gang door, deze draait naar links en je gaat door de volgende deur. Kill 2 robots en ga verder. Je ziet dan links in de gang een open deur met weer 2 robots die reikhalzend op je staan te wachten. Kill, deur gaat dicht. Loop naar deze deur, die weer open gaat en ga naar binnen. Het blijkt alweer een lift te zijn. Draai om gebruik links de liftknop en doe gelijk een paar stappen achteruit omdat je anders niet op het liftplatform staat als deze naar beneden gaat, en zorg ervoor dat je beide teamleden ook op dat platform staan. Beneden ga je de lift uit, gang in en kill de meute robots. Ga verder, pak 2 kristallen voordat je de hoek naar rechts omgaat, ga door de volgende deur, en kill het vliegende schoteltje. Je bent nu eindelijk waar je wezen wilde, nl bij de Gele Plasma Beam. Voor je zie je een grote Generator waaruit links en rechts een dikke gele straal uitkomt. Dit is de Plasma Beam en deze moet jij nu realignen . Kijk naar links en je ziet een terminal met een stoel ervoor en helemaal achterin een deur. Ga naar die terminal en druk op het controle paneel. Je krijgt een complimentje van Tuvok want je hebt de plasma Beam weer gealigned. Hierna is nu die deur achterin ook open gegaan dus ga daar naar toe en er door, "Entering New Area" verschijnt op je scherm. Loop naar achteren op het tegelplatform en zorg ervoor dat allebei je teamleden er ook op staan, gebruik dan de liftswitch rechts en, als de goden je goed gezind zijn, zak je naar beneden en start het volgende level.

Array:Beneden ga je links de lift uit en ga je rechts af. Je komt bij een kleine helling naar beneden en je ziet, onderaan in de rechter hoek, al weer een robotje staan. Gooi er een granaat op af en ga dan de helling af. Als je beneden bent gaat er voor je een grote nis open en stormen er een paar grotere robots op je af. Kill. In de nis voor je is een wapen terminal, dus even tanken, draai om en ga links van de helling waar je zojuist afkwam verder. Ga links en voor je weer een helling naar omlaag. Ga eerst bij de rechter muur 2 ammo kristallen pakken, draai dan naar de helling en schiet van boven af de robot links onder de helling aan diggelen. Ga dan, aan de linkerzijde, de helling af, want beneden stormen er rechts uit de gang weer wat robots op je af. Kill en ga dan die rechter kant op en achterin op en met de volgende lift naar beneden. Beneden kijk je vooruit en je ziet een Rode "brug" Helaas is deze halverwege verspert door hangende panelen. Onmiddellijk komen er van rechts een aantal Grote robots te voorschijn. Kill en ga dan nog maals rechts draaien zodat je de lift ziet en ga links ervan die helling op. Ga dan rechts en ga naar de volgende lift achterin (rechts is hier een Health terminal) Gebruik de liftknop en doe meteen een stap achteruit, want anders sta jij niet op het platform. Boven aan gekomen wordt je meteen aangevallen door een grote robot recht voor je en 2 kleinere links van je. Kill en ga verder links . Ga dan rechts bij de 2 terminals even bijtanken en loop dan verder de grote, hoge ruimte in. Het grote "vat" links is de Reactor Core. Rechts ervan zie je al de volgende lift, maar als je daar naar toe loopt gaat er helemaal achterin weer een nis open en komen er 3 grote jongens uit en van links ook nog wat kleinere. Kill ze en ga dan in die nis alle ammo kristallen pakken. Ga dan op en met het liftje naar boven. Boven wordt je onmiddellijk, van links, door 3 vliegende schoteltjes onder vuur genomen. Vernietig ze en volg dan het roosterpad rechtdoor en bij de Health Terminal, rechts omhoog en dan nogmaals rechts. Je komt bij een groot videoscherm Loop daar "tegenaan" en op het scherm zie je nu die rode "brug" waar je daarstraks voor stond (2 liften beneden). Gebruik het controle paneel, links onder het scherm, en je ziet dan op het scherm hoe de blokkade van de brug wordt opgeheven, maar ook dat er een hele bende robotjes vrij komen. Goed je moet dus dezelfde weg weer terug om bij die rode brug weer uit te komen, dus via twee liften naar beneden. Onderweg in de Reactor core ruimte krijg je nog te maken met grote en kleinere robots en ook op de helling naar de brug toe moet je nog een paar robotjes uitschakelen, dus zorg onderweg terug voor genoeg ammo. Uiteindelijk sta je weer voor die rode brug. Helaas aan de overzijde staat al weer de volgende robot. Pomp er meteen een paar granaten op af en loop dan over de brug. Als je bijna aan de overzijde bent, springt er in de muur voor je een nis open en daar uit wordt je door 2 auto-guns onder vuur genomen. Schakel ze uit. (ook hier zit een bug in het spel, want van af nu werd ik de rest van dit level constant door mijn 2 teamgenoten onder vuur genomen). Ga naar links en verder vooruit, kill nog meer robots, ga verder en dan linksaf en je beland in de Storage Chamber (zoals je van Tuvok meegedeeld krijgt). Gebruik het controle paneel, in het midden, om de explosieven naar beneden (op het rammetje)  te laten zakken. Hierdoor gaat er achter je (links)  een luik open en zie je de volgende lift (de laatste) Ga hierop en er mee naar beneden EN SAVE SAVE. Van af nu wordt het heftig. Voor je zie het "trammetje" hangen waarop het explosief ligt. Hij hangt in een gigantische buis en deze buis is verdeeld in een aantal compartimenten. Elk volgend compartiment is afgesloten door een force field. In elk compartiment zijn er links en rechts nissen waarin zich auto-guns bevinden. Je moet deze allemaal uitschakelen om het force field voor het volgende compartiment uit te schakelen zodat de tram steeds 1 compartiment verder gaat. Het is een heel gedoe want er zijn 4 of 5 van deze compartimenten in deze buis en in 1 ervan kom je ook nog robots tegen (ik ben hier tijdens mijn tocht door deze buis 1 teamlid verloren), dus werk je door deze buis, van compartiment naar compartiment helemaal naar achteren (onderweg wordt je gek van die klote Tuvok met zijn haast boodschappen) en eenmaal in het achterste (en grootste) compartiment ga je helemaal naar links achteraan en gebruik je het controle paneel. De lading wordt nu geladen en je ziet een animatie waarin Tuvok het kanon richt en afvuurt. Helaas, de Harvester is al bezig op Voyager te kruipen. Het kanon raakt de harvester goed, maar VERNIETIGT HET NIET. Na de animatie doe je een stap vooruit of naar links of naar rechts en je keert terug naar Voyager. Het volgende level begint

Missie 10: Invasion:

Je bent dus terug op Voyager en leert dat de Harvesters zich door een breuk in Voyagers romp, toegang hebben verschaft tot Voyager. Ga naar de wapen kamer (Pellertier wacht hier al op je) en bewapen je met alles wat je dragen kan. Ga naar buiten en volg Pelletier naar rechts. Opeen is er voor je, links aan het einde van de gang, een explosie en Pelletier legt het loodje. Uit het gat komen Harvesters. Ren er naar toe en geef hem van Jetje met je Tetryon Disrupter.. Ga dan door dat gat en door de kamer en door de kamer naar en door de deur. Je komt uit bij een kruising van gangen die allemaal door Containment Fields zijn afgesloten. Voor je leg je de 2 Harvesters om, draai dan naar de linker gang. Nog meer Harvesters. Kill en loop die gang in. Vlak voor het Containment Field draai je naar rechts en in de kamer kill je een bende Harvesters, ga dan in deze ruimte naar links door het gat in de muur en in de volgende kamer ga je rechts door het gat, steeds uiteraard Harvesters Killen. Ga dan door de deur en in de gang draai je eerst naar links, kil 2 Harvesters, draai om en kill nog wat van die beesten. Loop dan naar achter in de gang, ga nog niet rechtsaf maar ga door de deur rechtvoor je. STOP. Je staat in de deur en voor je is een platform. Onder je is vloer van deze ruimte letterlijk vergeven van de Harvesters. BLIJF STAAN GA NIET OP HET PLATFORM want dat stort dan in en je valt dan naar beneden. Als je naar rechts kijkt zie je Biesman ook in een deur opening staan. Begin van boven af naar beneden te vuren en roei zoveel mogelijk van de Harvesters uit. Draai je dan om en ga nu dan die andere gang in (nu links) en ga daarna weer links. De deur waarachter Biesman naar beneden staat te vuren, gaat open en je gaat hem nu een handje helpen. Als het kan neem je voor je het liftje naar beneden en zoek je beneden deze ruimte af naar allerlei soorten wapens = extra ammo, dan weer met het liftje naar boven en ga rechtdoor door de gang, door de deur en in deze gang is dan links het de ruimte waar het gat in de romp is waardoor de Harvesters Voyager binnen komen. Kill de laatste twee en er start een animatie. Tuvok en Neelix hadden zich achter een tafel verborgen en komen nu tevoorschijn. Je hoort dat het Moraal van de bemanning op het moment niet erg hoog is. MEN WIL TERUG VECHTEN!!!!! En uiteindelijk worden jij en Tuvok gesommeerd om naar de grote conferentiezaal te gaan. Het volgende level wordt geladen.

Decisions: Dit gehele level is een lange animatie waarin Munro er uiteindelijk in slaagt om Janeway ervan te overtuigen dat het de hoogster tijd is om "the Forge" te gaan aanpakken. Na de briefing in Hazards Ops vertrek jij en je team met het Harvesters Schip naar de "the Forge". Je komt daar aan en het volgende level begint.

 

 

Missie 11: External Stimuli:

 Je start in een rode gang (links in deze gang zijn wat "cellen" maar die zijn leeg). Volg de gang en na een rechtse bocht sta je buiten. Inderdaad Je staat buiten in de RUIMTE. Je staat op een platform. Kijk naar rechts en je ziet in de verte in de diepte de poort waar je naar toe en door moet. Maar hoe daar nu te komen. Terwijl je naar rechts keek zag je natuurlijk ook dat er een opeenvolging van platforms is, de een weer iets lager dan de andere. Wel je bereikt die poort door van platform naar platform te gaan. Chell zegt dat ie dat niet kan en dat er voor je team leden een andere weg moet worden gevonden. Jij moet die weg dus voor ze mogelijk maken. Loop draai weer links zodat je recht voor uit kijkt over het platform en loop nu de eerste helling af en naar Telsia die daar zit. Vlak achter haar zie je een blok aan de zijkant van het platform. Er gaat een soort "buis" vanaf dat blok naar het volgende platform rechts onder je. Vanaf nu raad ik je aan om veel te saven. Vooral na elke gelukte sprong en voor een nieuwe sprong!!!!! Wel spring op het blok en dan op de buis, maar denk eraan je bent hier in de RUIMTE en er is dus minimale zwaartekracht dus je springt gauw te hoog en te ver dus SAVE eerst. Goed, een maal op de "buis" loop je er voorzichtig over naar het platform beneden je, ondertussen met je I-MOD of je Compression Rifle de Harvesters op de platforms voor je en links en rechts (met hulp van je Zoom in knop) alvast uitschakelend. Zodra jij begint te vuren doen je collega's achter je dat ook. Aan het einde van de "buis" land je op de balustrade. Draai links en zoom in op rechts voor je en kill de Harvesters die je daar ziet alvast. Spring van af de balustrade op het platform (of spring...laat loop gewoon door en je valt naar beneden). Als je tot nu een wapen hebt gebruikt dat ammo kristallen nodig hebt kun je je voorraad kristallen nu achter je weer even aanvullen, zoniet loop dan helemaal rechtdoor naar het linker (smalle) uiteinde van dit platform. Spring op de "witte buis" en loop erover naar het volgende platform. Spring omhoog en druk tijdens de sprong heel even op je vooruit-toets (bij mij is dat pijltje omhoog) om ook werkelijk op het platform te landen. Draai naar rechts en loop helemaal naar achteren (volg de balustrade) draai aan het einde naar rechts en loop vooruit naar de rand en laat je naar beneden vallen op het platform onder je. Loop hier helemaal naar achteren en hier kun je dan via de donkere "buis" naar de Wapen terminal voor je aan de muur lopen. Daar even bukken en laad de I-MOD en/of de Compression Rifle weer bij. Draai om en loop , via de buis, terug en spring weer op het platform. Draai gelijk naar rechts en kijk voor je. Je ziet voor je een platform met een ROOD/GELE "BUIS". Wel daar moet je naar toe springen. Dus SAVE EERST en doe een stap achteruit. Vergewittig je ervan wat je RUN/JUMP toetsen zijn en neem een aanloop en op het juiste moment doe je een RUN/JUMP en je land op dat platform. Klim op de Rood/gele "buis" en loop erover naar het platform met de rode randen. Onmiddellijk beginnen je maten, ver achter je, te schieten op iets dat jij niet kan zien, maar je kunt wel zien in welke richting ze vuren. Als je op het roodomrande platform bent aangekomen, ga dan iets naar rechts en kijk naar beneden schuin naar voren. Je ziet nog net de poten van een Harvester daar beneden. Kill en je maten houden ook op met vuren. Probeer of je vanaf dit platform nog meer Harvesters op het platform onder je kan zien, en kill ze fan. Loop dan helemaal naar achteren van het rood omlijnde platform waar jij nog steeds op bent. Draai dan naar rechts en loop naar de rand en kijk naar beneden. Je ziet onder je een volgend platform en in de muur een Poort. Deze Poort bevat een soort RODE "VLOEISTOF" . Laat je naar beneden vallen en draai je meteen om (dus zo dat die RODE poort in je rug is) Loop vooruit en net als je op het rood omlijnde middenvlak wilt gaan staan begint er rechts voor je een auto-gun op je te vuren. Schakel deze uit. Voor je zie je links een wapen terminal en rechts onder waar die auto-gun was een health terminal. Draai eerst even naar rechts achter je en je ziet een controle paneel. Ga even bijtanken bij de terminals en ga dan naar het controle paneel en gebruik dit. Kijk naar de RODE POORT en zie.....Je maten komen naar beneden gerent en die RODE SCHERM is nu weg. Je kunt nu door die poort dus doe dat en , nas een korte gang, kom je in een ronde eindruimte met een gat erin. Je krijgt weer "Entering New Area" op je scherm. Uit dit gat stijgen gele bubbeltjes omhoog en Chell verklaard dat het volgens hem een Anti-Gravity Beam is. Biessman wacht niet op orders en springt in het gat, wel spring achter hem aan en het volgende level wordt geladen.

Matrix: Je staat dus nu onderaan die anti-gravity schacht. Je moet nu op zoek naar de Defense Controlls om daarmee het Security Grid van "the Forge" uit te schakelen opdat dan de Shuttles van Voyager versterkingen naar binnen kunnen brengen.Ga door de korte gang rechts en je komt in een ruimte met, bijna, geen vloer. Vlak voor je zie weer gele bubbels van een anti-grav beam omhoog komen. Je maten rennen alvast vooruit en gaan, via het midden platform staan voor de deur achterin. Je kunt ze nu meteen volgen of je kunt ook eerst hier wat ammo kristallen en wapen energie opdoen. Ikzelf vond dat niet nodig want omdat je pas aan het begin van een level bent was al mijn energie nog compleet intact. Is dat bij jou niet het geval doe dan het volgende:  HET VOLGENDE IS DUS OPTIONEEL:

Ga op het midden platform en kijk naar rechts en dan naar beneden de linker hoek in. Je ziet onder je, achter een dikke buis, een ammo kristallen tuintje en een wapen terminal. Spring van het platform op de dikke buis onder je en dan ervan naar de kristallen. Pak ze en laad bij de terminal je andere energie wapens bij. Goed, maar hoe nu weer naar boven. Wel, ga links van de waar de ammo kristalen waren helemaal naar de rand van het platformpje. Er is een kloof tussen dit platform en de wand. Kijk in die kloof naar beneden en je ziet onder je aan de muur een 2-tal kleine pijpen lopen. Wel spring daar op en volg deze dan naar links. Spring daar ervan af op het volgende platform, tank je health bij bij de terminal en spring dan in de anti-grav beam. Hierin "drijf" je naar boven en je zorgt dat je dan weer op de omloop land. Ga nu dus je weer voegen bij je maten, die geduldig bij de deur, nog op je staan te wachten. Loop tegen de deur aan en er start een korte animatie waarin je achter die deur in een grote ruimte terecht komt en je kennismaakt met wat grotere Harvesters. Na de animatie doe dan een paar stappen achteruit. Kijk omhoog en zoom in op de boven ring en kill de 2 grote jongens die zich daar op bevinden. Na deze kill kijk je even rustig rond. Je bemerkt dat er 3 poorten zijn in deze ruimte. Alle 3 voorzien van een rood kracht veld. Je bemerkt ook een soort 'middenplein' omringt door "zerken" . De ingang ervan is rechts. Ga dat midden plein op en gebruik hier het controle paneel. Hiermee heb je de rode force fields van de 2 achterste poorten opgeheven. Onmiddellijk springen er twee grote Harvesters te voorschijn en rennen het binnen plein op. Kill en ga dan door één van de 2 achterste poorten. Het maakt niet uit welke omdat ze deel zijn van een rondgang. Dus door één zo'n poort, hoek om, door weer een deur en je komt in een halletje. Draai hier naar links/rechts (legt er aan welke poort je nam) en je ziet een helling omhoog. Boven aan e helling rent steeds een Harvester heen en weer. Probeer hem van beneden af te killen. Dit vraagt een beetje geduld en een paar schoten. Er komt er nog een aan, dus leg die ook om en ga dan de helling op. Boven kun je weer links of rechts. Het maakt niet uit want je komt op dezelfde plek uit. Dus volg het pad verder naar boven naar achteren. Hier boven is er zowel in de linker als in de rechter hoek een Auto-gun. Uitschakelen. De deur in het midden gaat open en je stapt erdoor en komt op een soort Balkon. Chell rent vooruit de helling op en via de bovenste cirkel naar die Oranje "bol" Zet ook een paar stappen in die richting en er volgt nu een animatie waarin Chell aan het werk gaat. Helaas hij kan de Defenses niet uitschakelen, maar legt wel het één en ander uit. Je neemt contact op met Tuvok en Chell schakelt nog even het Rode Force field voor de 3e poort beneden uit. Na de animatie loop je over de cirkel terug naar het balkon en ga je verder dezelfde weg terug naar beneden alwaar je maten al voor de poort in de rechter achter hoek op je staan te wachten. Ga daar naar toe en er verschijnt "Entering New Area" in je scherm. Ga door de poort en het volgende level wordt geladen.

Onslaught: Volg de gang en deze komt uit in een ruimte. Ga meteen naar rechts de hoek in en draai dan zo dat je de overzijde kunt zien want daar komen uit de gang een horde grote Harvesters. Kill en ga dan verder naar die gang waar ze uitkwamen. Net ervoor kun je links een ammo kristal pakken. Ga dan die gang in welke overgaat in de volgende. Van rechts een paar Harvesters. Na de kill, draai om en ga achterin naar de wapen terminal om de I-MOD even bij te tanken en draai je dan weer om en loop naar voren naar dat rare Oranje HOK waar stukken van Voyager uit komen (dat krijg je van Chell te horen). Deze Stukken worden door een anti-grav beam naar rechts afgevoerd alwaar ze door een rood force field gaan. Je ziet, dat telkens als zo'n stuk van Voyager erdoor gaat er dus even geen rood field is. Links van het HOK is dus ook zo'n force field maar daar zijn geen intervallen. Ga dus naar het rechter Force field en als er een stukje Voyager doorgaat REN JE ER METEEN OOK DOOR. Het beste kun je dan met je rug tegen het force field gaan staan want dan kun je zien dat er een Voyager stuk aan komt en als die vlak boven je is REN JE ACHTERUIT. Je geraakt er door, en uitgaande dat je dus achteruit ging, ga je nu rechts het controle paneel gebruiken paneel gebruiken. Draai dan onmiddellijk om om de Harvesters om te leggen die van achteren komen aangerent. Het zijn grote en kleine jongens. Inmiddels zijn je collega's ook binnen, want je had zojuist het Rode Force Field uit geschakeld. Draai hierna naar links en ga dan door die korte tunnel naar de volgende ruimte (waar je die rode "gloed" uit de vloer ziet opstijgen. Het blijkt dat deze gloed komt uit een groot gat in de vloer. Achter dit gat zijn er twee doorgangen met ertussen een Wapen - en een Health terminal. Ga verder door één van deze doorgangen, maakt niet uit of je de linker of de rechter neemt en beneden. Pas op Harvesters. Kill (pak hier het ammo kristal) en na een bocht ga je nog verder naar beneden. Je komt in een ruimte met 3 "vensters" in de vloer. Ga rechts door de poort, kill meteen de Harvester en volg dan het rood omlijnde pad door de tunnel. Deze neemt een rechts bocht en gaat verder naar beneden alwaar er alleen Harvester staat te wachten. Kill  en volg de gang verder welke weer een rechtse bocht neemt en nog verder daalt. Nog meer Harvesters, ook achter je. Kill Pak de ammo kristallen en tank bij aan de terminals. Volg verder de tunnel naar rechts, naar beneden, nog een rechtse bocht en nog verder naar beneden en dan uitkomt in een grote ruimte waar je onmiddellijk 6 grote jongens op je nek krijgt. Kill. In de achtermuur, rechts vindt je een wapen terminal. Ga dan links door een volgende gang naar een andere grote ruimte met Witte "Containers" met daarin Harvesters. Hou je nu gereed voor een fikse schietpartij. Loop naar links richting de poort met daarachter een groot Rood Scherm. Er stormen nu een bende Harvesters binnen. Ze komen van alle kanten binnen gestormd. Van voor je, rechts, links achter je komen ze binnen. KIL KILL KILL. En daarna ga je weer rustig naar dat Rode scherm toe. Het is dus een Force field en erachter is dus een lift. Draai naar links en ga naar het controle paneel in de nis en gebruik dit. Draai om en loop naar de lift, welke nu naar beneden komt. Het Force field is weg, dus ga op de lift en druk op de lift knop en je gaat naar boven. Stap boven eraf en SAVE!!!!!! Zodra je door de volgende deur gaat breekt dan echt de HELL LOS. Echt waar het wordt echt heel extreem DUS SAVE eerst . Ga door de deur(en ik hoop dat al je wapens volledig geladen zijn en dat je health 100 procent is)

Je bent in weer een grote ruimte met gangen, links en rechts die afgesloten zijn door rode force field. Achterin de ruimte is een groot midden stuk met daarop weer van die witte containers met Harvesters er in en deze staan ook aan de zijwanden. Er zijn hier diverse terminals voor je wapens en je health en ook een aantal ammo kristallen. Loop als je door de deur bent gegaan dus naar achteren door en er start nu een INVASIE. Van alle kanten stromen de Harvesters binnen, van voor je, opzij door de rode force fields heen, van boven je, uit de containers komen ze. Het is een onophoudelijke stroom van grote en kleine Harvesters. Begin te SCHIETEN, SCHIETEN, SCHIETEN, SCHIETEN, Zorg dat je alleen Harvesters Raakt en niet je team leden. Na een tijdje schieten (als je een zekere hoeveelheid Harvesters hebt gedood) neemt een animatie het over. Je ziet hoe Biessman de held van de dag wordt, helaas overleefd hij het niet. Na de dood van Biessman, krijg je weer de controle over het spel en ga je verder met het zoveel mogelijk killen van Harvesters. Gebruik vooral de I-MOD want hiermee hen je minder kans om jezelf of je teamleden te raken. Vul eventueel bij de diverse terminals je wapens en je health bij (alhoewel ik hier toch de godcheat zou aanbevelen). Weer, na een zekere hoeveelheid Harvesters te hebben gekild, neemt een animatie het over waarin je gered wordt door de aangevoerde versterking van af Voyager.

Na je redding ga je eerst even alles bijtanken en dan stap je op het midden platform, waarschijnlijk staan hier nog 2 van die witte containers op. Je krijgt "Entering New Area" op je scherm en het platform zakt naar beneden, maar niet helemaal. Als die twee containers open gaan, kill je de Harvesters die eruit komen en dan spring je verder naar beneden en ga je onder het platform door naar achteren naar die grote donkere deur. "Entering New Area" verschijnt en het volgende level wordt geladen.

Visual Magnitude: Dit level begint met een radio oproep van Chakhotay, waarna die grote deur open gaat. Er zijn hier nieuwe tegenstanders en je weet niet wat het zijn maar ze zijn sterk. Je maakt er meteen kennis mee. Nadat je de eerste 5 of 6 van deze jongens hebt omgelegd start er een animatie waarin we kennis maken met BIG BROTHER. Hij schijnt de VOHRSOTH te heten en wil niks meer of minder dan het gehele universum te veroveren. Om dat te bereiken heeft ie een leger van genetisch gemanipuleerde ruimte wezens van diverse pluimage tot zijn beschikken en deze jongens zijn zeer moeilijk te killen. Hij legt, vriendelijk, het een en ander uit totdat Telsia, hem, door middel van haar telepathische gave, de mond snoert. Je neemt contact op met Tuvok en jullie besluiten dit hele station uit het helaal te blazen, maar daarvoor is het nodig dat jij met je team eerst de Dampening Field Generator opblaast. Goed we komen terug in live action. Ga, links of rechts, naar de andere zijde van de cirkel, onderweg Reavers, Harvesters dodend. Misschien even bijtanken bij de terminals en ga hier achter door de deur. Een hal, nog meer Harvesters. Kill en tap de terminals links en rechts leeg. Ga verder naar de volgende hal en ga naar achter de ronde pilaar. Kill een paar Harvesters, pak de kristallen en ga achter de pilaar op de lift en gebruik de lift knop en je gaat naar beneden. Stap uit de lift en ga voorbij de volgende ronde pilaar de volgende ruimte in. Deze heeft links en rechts een anti-grav beam en ook links en rechts een door een rood scherm afgesloten poort waardoor Harvesters komen. Ook boven je hoofd nemen Harvesters je onder vuur. Kill ze. Ga dan boven (achter de afrit) even een paar kristallen pakken en met de linker anti-grav beam kun je naar boven naar de health terminal om dan met de andere beam weer naar beneden te gaan. Ga dan door de deur onder aan de afrit. Kill de 2 Harvesters en pak links achter de deur weer wat energie. Ga door de volgende lift en deze brengt je verder naar beneden. De lift stopt, draai om en je ziet dat je op een "zwevend" platform staat boven in de gigantische schacht. Aan de overzijde is ook zo'n platform met de deur waar jij verder moet. Deze gaat open en er komen een aantal Harvesters uit. Schiet ze met granaten dood. Er volgt een discussie met Chell die iets roept over een verborgen Energie Field hier en dat er een bepaald patroon in ziet. Loop naar de rand van je platform, kijk naar beneden en vuur je Compression rifle af. Doe dat een paar maal op verschillende plekken en op sommige plekken verschijnt er dan een BLAUWE PLEK. Wel deze plekken, daar kun je op gaan staan. Want deze blauwe plekken zijn deel van een onzichtbaar pad door de schacht naar de overzijde. Uiteraard volgt dit pad niet een rechte lijn. Begin recht op je platform, vuur een schot naar beneden en stap op het errste blauwe platform. Vuur links, rechts, voor je, achter je weer een schot om het volgende platform te vinden en stap daar dan op en zo moet je dus de weg door deze schacht naar de oberzijde zien te vinden. Voor je hieraan begint is het handig om te saven en doe dat ook als je weer op een volgend blauw platform staat. De weg gaat grofweg van rechts af jou platform naar de rechter muur dan dwars door de schacht naar de tegenoverliggende muur en dan schuin naar links van het overliggende platform waar je er op klimt en als je veilig aan de overzijde bent SAVE. Ga dan door die deur. Volg de gang, bocht rechts, ietsje naar beneden en door de deur. Kill meteen alle vijanden achterin en rechts op het liftje en daarna kun je links, tussen de twee "bijenkorven" een terminal vinden om je energie wapens op te laden. Dan het liftje in en ga ermee verder naar beneden. Meteen Harvesters te killen en Reavers. Doe dit en pak dan links en rechts van de lift waar je afkwam de kristallen en vul je Health bij. Ga dan links door de poort en dan rechts door de volgende deur. "Entering New Area" verschijnt en je gaat dan nu links de gang in en het volgende level wordt geladen.

Dissolution: Als dit level start sta je dus weer voor die poort, ga er nu nogmaals door en dan rechtsaf door de volgende deur en je komt bij alweer de schacht, alleen dus nu een verdieping lager. Kill gelijk die Reavers op het platform links en van uit de poort aan de overkant en van uit de schacht zelf springen er een bende Reavers en Harvesters op je af. KIL KIL....ga dan naar dat platformpje links voor je en gebruik hier het controle paneel. Van af de overzijde rolt er nu een loopplank naar je toe, dus spring erop en ga verder de volgende ruimte in. Hier kun je links en rechts van het pad naar beneden kijken en kun je alvast een paar granaten naar beneden flikkeren in de hoop daar alvast wat Reavers uit te schakelen. Pak rechts de ammo kristallen. Jurot zal nu op een lift links springen en er mee naar beneden zakken. Als dat liftje weer boven is ga jij er ook mee naar beneden en dan door de deur links. Korte tunnel met daarachter weer een lift. Links en rechts wapen terminals. Dus op de lift, gebruik de knop en hup verder naar beneden naar een soort laboratorium Kill de Reavers hier en ga rechts door de deur het volgende lab in ondertussen een bende Reavers dodend. In deze volgende ruimte komer er meteen links uit een lift een paar Engerds. Kill en ga dan achter aan eventueel gebruik maken van de terminal en dan met het liftje verder naar beneden alwaar je bij aankomst een bende Engerds te killen hebt die je vanuit alle hoeken belagen. Dan rechtvooruit met de volgende lift omlaag. Kill links 2 Reavers, grijp de kristallen links bij de volgende lift en ga dan met deze lift verder naar beneden. Beneden komen er een paar Reavers op je af, uit de volgende gang, dus Kill en ga eventueel bij de terminal rechts voor je, bijtanken. Ga dan door die opening links en loop naar dat ding in die RODE GLOED. Reavers en Harvesters By the Plenty te killen. Hier ben je nu wel bedreven in, dus dat is geen probleem. Je gaat dus verder naar de ruimte waar je die Rode Gloed ziet. Dat ding dat hier boven in het vloergat zit, midden in die rode gloed, is de bovenkant van de DAMPING FIELD GENERATOR.  Ga naar links en daar met de volgende lift verder naar beneden. Loop de lift uit en er start een korte animatie. Hierna loop je naar het grote gat met de DAMPING FIELD GENERATOR erin. Kijk het gat in. In elke hoek zie je dan een soort "oog" waarvandaan een gele straal uitkomt naar de Generator. Er zijn 4 hoeken, dus 4 ogen. Vernietig deze 4 "ogen" en de Generator ontploft. Er volgt een animatie waarna jij dus als de bliksem naar de Airlock moet zien te komen. Maar eerst moet je hier nog even afrekenen met een aantal Reavers en Harvesters die uit de gang achter je komen stormen. Kill ze en ga dan die gang in, deze neemt een bocht naar links, kill harvesters en ga door de poort. Animatie. Je hebt de Airlock bereikt en voegt je bij de andere teamleden, maar...... VOHRSOTH is nu een beetje pissig geworden en is van plan zijn zaad te "planten" Het team beamt out maar Munro (dus JIJ)  besluit om voor held te gaan spelen. Na deze animatie sta je voor een controle paneel waar je niks mee kan. Ga links en naar achteren en ga in de "rode" lift. Omhoog waar je wordt verwelkomt door 2 Harvesters. Lift uit, rechtsaf, volg gang, bocht links, Harvesters, volg gang, bocht links en in de volgende ruimte zijn er 4 Harvesters/Reavers te killen. Doe dat en verzuim dan nu ABSOLUUT NIET om bij de terminal achterin, je wapens bij te vullen. Want dit is de één na laatste terminal en deze vult AL je wapens bij tot 999. Draai je dan om en doe een paar stappen vooruit naar het midden, draai rechtsom en ga dan in de linker hoek in die rode ronde alkoof staan. Het blijkt een lift te zijn en je krijgt "Entering New Area" op je scherm en tijdens de rit omhoog wordt dan HET LAATSTE LEVEL INGELADEN.

Command Decision: Dit level begint dus met het vervolg van je rit omhoog in de lift, terwijl Tuvok probeert in contact met je te komen. Je besluit hem maar niet te antwoorden. You're in BIG TROUBLE . Als je weer controle hebt, ga je linksaf. Vul je health aan indien nodig en ga door de deur. Weer volgt er een animatie. Je spreekt met de VOHRSOTH en probeert die te overreden om zijn plannen maar op te geven, maar helaas.....Terug naar Live action wordt je onmiddellijk aangevallen vanuit verschillende richtingen. Jou grote gevecht is begonnen. Er zijn verschillende fasen tijdens dit gevecht. Heb je een golf aanvallers vernietigd, dan duurt het even een paar seconde voor de volgende golf begint. Blijf gewoon door lopen en ondertussen de Terminals gebruikend voor Health  en blijf vuren, vuren, vuren...Er zijn 3 aanvals golven te doorstaan, elk is dan weer heviger dan de voorgaande en de laatste is ERG HEVIG. Maak je niet druk om de Space Motten, zij  doen je niks maar zijn hier om je te helpen..... Als je de allerlaatste Harvester/Reaver gedood hebt start er weer een animatie. De Space Moths zullen het ant-grav field, dat het ZAAD vasthoud, uitschakelen. VOHRSOTH, komt zeer boos, te voorschijn en maakt zich gereed om jou uit te schakelen. Je gaat met hem vechten en een paar seconden later komt ....hè die was toch al dood....FOSTER met een aantal Borgs binnen om je te helpen.

Vernietig het zaad in het midden van de ruimte. Richt op het achterste deel van VOHRSOTH en gebruik de 2e vuurmode met je Grenade Rifle. Een aantal van de Borgs gaan waarschijnlijk dood en voordat Foster eraan gaat vraagt hij jou om hem te doden. Kies zelf maar of je dat doet. Blijf op VOHRSOTH vuren en uiteindelijk legt ook die het loodje. Er start dan weer een animatie waarin jij, net op tijd, uit "the Forge" wordt gebeamd en waarin Voyager rondom "the Force" gaat cirkelen en het vernietigd. Je wordt gehuldigd als de HELD en het aller laatste level begint. Dit alles is heel makkelijk om op te schrijven, maar het is een stuk moeilijker om uit te voeren.

Epilogue

Je praat met Telsia over de voorbij gebeurtenissen. Blijkbaar was er een begrafenis voor Biessman en de andere gedode bemanningsleden. Chell, Jurot en nog een paar anderen komen bij je staan. Janeway dankt je voor je vele harde arbeid en je wordt gepromoveerd tot Luitenant en Voyager vervolgt zijn reis door de ruimte op weg terug naar de Aarde.....

Einde.

Louis Koot: E-mail: mfl.koot@hetnet.nl

http://home.hetnet.nl/~koo1

   

Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves


 

www.000webhost.com