DOORLOOP VAN SPACE QUEST 1

 

De snelheid van de computer als moeilijkheid bij het spelen van het spel.

Het is mogelijk dat je op Kerona in de moeilijkheden komt omdat je computer te snel is voor het spel (het spel is gemaakt voordat de pentium bestond). Er is een oplossing voor dit probleem. Je kunt Turbo voor windows (van Microsoft) gratis downloaden. (Als je Turbo voor dos nodig hebt kun je die downloaden vanaf b.v. de pagina van Jess. Klik op die pagina op de turbo die je nodig hebt). Download Turbo en  installeer het'. Waarschijnlijk komt het nu automatisch bij de programma's onder start. Klik op Turbo en vertraag je computer. Probeer een uit hoeveel procent van de snelheid je nodig hebt. Vergeet niet om 'Turbo' weer op 100 % te zetten als je stopt met het spelen van het spel. Als je het programma niet kunt vinden of je hebt nog vragen, stuur dan een e-mail. Het programma wordt dan gemaild.

Voorfilmpje.

We zien dat een reusachtig insectachtig ruimteschip een ander ruimteschip aanvalt.

BEGIN VAN HET SPEL (IN HET RUIMTESTATION.

 

Ga eerst naar de bibliohteek.

Roger komt uit de WC. Er komt een robot aan die in paniek is. Met wat geluk kun je er met de oogcursor op klikken, maar het is niet erg als je hem mist.

Ga naar links en ga door de deur van de bibliotheek. Ga naar links en verlaat de bibliotheek door de deur aan de linkerkant zodat je in de gang komt.

Let op de schietende Sariers in de gang!

Als je in de gang bent kunnen er ieder moment gewapende mannen aankomen die Roger doodschieten. Zo gauw als er een waarschuwingsschermpje komt met 'you hear footsteps' moet je teruggaan in de bibliotheek waarna de professor binnen komt (zie daar) of de lift inlopen. Je staat ook veilig als je nog een scherm naar links gaat en bij het lijk van Jerry komt.

Het lijk van Jerry.

Hoe dan ook, je moet naar Jerry. Jerry ligt een scherm naar links als je door de linker bibliotheekdeur in de gang komt.

Klik met de handcursor op Jerry. Je vindt een 'keycard'. Controleer in de inventaris of je hem hebt.

Ga terug naar de bibliotheek.

Als je voor de tweede keer in de bibliotheek komt gaat de andere deur open en er komt een zwaar gewonde man binnen. Klik met de handcursor op de man om hem te helpen. Hij is niet meer te helpen, maar hij mompelt een paar zeer belangrijke woorden. Eerst zegt hij dat Roger moet maken dat hij wegkomt. Vervolgens zegt hij één of twee woorden. Schrijf het woord of woorden op. Ze staan tussen aanhalingstekens. Kijk in het spellenboekje (bij de cd meegeleverd) op pagina 27: space quest 1 VGA copy protection. Zoek het woord dat de professor fluisterde en bekijk de bijbehorende code.

De cassette.

Klik met de handcursor op de computer in het midden tegen de achterwand van de bibliotheek staat. Roger gaat achter de computer zitten. Klik met de handcursor op de grote rode knop boven de rechterhand van Roger. Je krijgt nu het beeldscherm te zien en een codetoetsenbord. Klik de code in die bij het woord hoort die de man mompelde en klik daarna op 'enter'. De robot haalt een casette. Klik met de handcursor op de cassette die de robot in de hand heeft. Kijk in de inventaris. Je moet een lichtgroen ding hebben.

Star generator.

Ga door de linkerdeur van de bibliotheek naar de gang. Ga met de lift naar beneden (pas op, er kunnen nog steeds gewapende mannen komen). Ga als je beneden bent door de deur midden achter in het beeldscherm. Je komt bij de kapotte star generator. Klik met de handcursor op het kleine roze dingetje dat op het kapotte apparaat ligt dat in het midden van de ruimte op de grond ligt. Het is een 'widget', een magneet. Kijk in de inventaris of je de 'widget' hebt.

Naar de reddingssloep.

Ga terug naar de gang. Ga in de gang rechts, zodat je onder de vloer van de bibliotheek doorloopt. (Er kunnen nog steeds gewapende mannen komen). Ga verder naar rechts tot je een zwart-gele deur ziet. Ga door de deur en loop snel verder over de rode vloerbedekking (ga naar rechts als je tegen de blauwe achterwand aanloopt) zodat je in de volgende ruimte komt (want je zult nu wel een waarschuwing krijgen dat er mannen aankomen). Verstop je in de hoek achter in het beeldscherm (rechts naast de grote computermuis die tegen de linkerwand staat). Blijf staan tot de wachters weggaan.

Ga als de wachters weg zijn naar rechts tot je in het volgende beeldscherm komt. Klik met de handcursor op de oranje knoppen van de zwarte tafel, linksachter in het beeldscherm. Er verschijnt een schermpje met 'bay door open/close. Klik op 'open'. Klik op de inventaris (tas boven in het beelscherm). Klik met de pijl op de keycard. Klik op ok, zodat de inventaris weer verdwijnt. Klik met de keycard op het slot links van de ronde liftdeur. Roger gaat naar beneden en komt in een ruimte met een grote deur die naar buiten gaat.

Klik op de knop van de bruine kast tegen de achterwand. Er gaat een laatje open en Roger pakt automatisch de vertaler eruit (controleer in de inventaris). Klik met de handcursor op de grijze kast rechts van de bruine kast. Klik met de handcursor op het ruimtepak zodat Roger het aantrekt.

Klik met de handcursor op de knop rechts van de grote deur.

Je ziet een klein ruimtevaartuig. Klik met de handcursor op de deur van het ruimteschip (als je probeert te lopen valt Roger waarschijnlijk naar beneden).

In de reddingssloep.

Klik met de handcursor op de veiligheidsriem boven Roger. Klik met de handcursor op het kastje boven Roger. Je ziet drie knoppen. Klik op de rechtse knop en klik met de handcursor op de joystickachtige stuurknuppel voor Roger. Roger vliegt weg. Klik weer op het kastje boven Roger. Klik op de linkerknop. Roger gaat naar Kerona en komt nogal hard neer.

OP KERONA

 

Bij de neergestorte reddingssloep.

Klik met de handcursor op de veiligheidsriem en Roger stapt uit het schip. Klik met de handcursor op het stukje glas dat voor het ruimtevaartuig op de grond ligt.

Klik met de handcursor op de ingang van het ruimtevaartuig zodat Roger het reddingspakket pakt. Open de inventaris. Klik met de handcursor op de tas. Je hebt nu een fles water en een mes in de inventaris.

De spin en de uitdroging.

Nu wordt het moeilijk (Misschien moet je het programma 'turbo' gebruiken om hier doorheen te komen. Mij is het zonder gelukt, maar niet iedereen heeft dezelfde computer.) Er zijn drie gevaren. Een grote slang, een robot spin en uitdroging.

De slang is het eenvoudigst. Blijf in de buurt van het grote skelet en je bent veilig voor hem. De uitdroging is te voorkomen door iedere keer als er een waarschuwingsschermpje verschijnt met de fles water op Roger te klikken.

De spin is een groter probleem. Je moet hem ontlopen door zo snel mogelijk naar een ander beeldscherm te gaan als je hem ziet.

Zet speed helemaal bovenaan, dus zo snel mogelijk. Roger moet door de beeldschermen flitsen om de spin te ontlopen.

Ga een scherm naar rechts en snel zo ver mogelijk rechts in dat beeldscherm staan en wacht tot de spin verschijnt. Ga zo snel mogelijk naar rechts en nog een scherm naar rechts. Je staat nu bij de kop van het geraamte. Loop om de kop heen in hetzelfde beeldscherm (ga niet te ver naar rechts, want dan kom je in het volgende scherm en wordt je gepakt door de slang). Loop nu twee beeldschermen naar beneden. Je ziet nu een pad van wervels naar boven lopen. Ga op het pad staan, daar sta je veilig voor de spin.

De paarse bloem.

(Voor de punten moet je eigenlijk nog een stuk van de paarse plant plukken. Een scherm naar links staat zo'n plant. Sla je spel op voor je het probeert. Ga dus weer van de staart af en ga een scherm naar links. Kijk of de spin er is. Als dat niet zo is, klik dan met de handcursor op de paarse plant en ga zo snel mogelijk naar rechts en weer op de staart staan. Je kunt de plant ook eenvoudiger verkrijgen, dus het is niet noodzakelijk.)

De spin verslaan of niet?

Ga naar boven tot je bij het stuk komt waar het geraamte barsten vertoont. Je kunt nu kiezen om de spin te verslaan of niet. Het heeft voor en nadelen. De spin kan later nog een monster verslaan wat een groot voordeel is. Je kunt de spin verslaan door met de handcursor op het bot vooraan rechts van het gebarsten stuk te klikken als de spin onder het pad doorloopt. Sla je spel op voor je dat doet, want het is moeilijk om de spin te raken.

Ga verder over het wervelpad tot de kop van het geraamte en Roger in een gat valt.

Onder de grond.

Klik met de handcursor op de top van de stalagmiet in het midden van het beeldscherm waar Roger is geland. Je krijgt een stukje steen in de inventaris. Open de inventaris. Klik met de handcursor op de rots en je krijgt een kleverige plant in de inventaris (dezelfde als die je buiten kon plukken).

De slangen.

Ga een beeldscherm naar links. Ga richting rooster, maar ga er niet te dicht bij. Er komen slangen uit. Open de inventaris als de slangen verschenen zijn en pak de kleverige plant (van de rots bij de ingang van de ondergrondse geschraapt of buiten geplukt). Klik met de plant op de slang. Loop als de slang vastgeplakt is aan de grond langs de slang.

Dichte deur.

Klik in het volgende beeldscherm met het stukje rots uit de inventaris (van de stalagmiet bij de vallift) op de waterstraal dat uit de rots links van de deur komt. De deur gaat open. Kom niet aan het groene spul, maar loop door naar het volgende beeldscherm.

Stralen.

Klik met het stukje glas (dat je op de grond voor het ruimtevaartuig hebt gevonden) op de paarse stralen. De stralen verdwijnen.

Giftige druppels.

Volg het pad, maar stop voor de giftige druppels. Sla je spel op. Loop door de druppels terwijl je zo dicht mogelijk langs de rand loopt.

Zet de vertaler aan voordat je bij de grote slangengeest komt.

Stop in het volgende beeldscherm. Open de inventaris. Klik met de handcursor op de 'gadget' (vertaler: gevonden in de bruine kast bij de grote buitendeur op het ruimteschip). De 'gadget' met 'on' (aan) staan. Loop nu verder tot je de grote slangengeest ontmoet. Je kunt hem verstaan als je de vertaler aan hebt staan, anders wordt je uit het hol gegooid en moet je weer terug.

De grote slangengeest.

De geest wil dat je een monster verslaat en in ruil daarvoor krijg je een transport middel om naar de bewoonde wereld te komen. Je moet een bewijsstuk meebrengen dat je het monster hebt verslagen. Daarna word je uit het gat gegooid.

Het monster.

Ga een scherm naar onderen en daarna twee schermen naar rechts. Je staat bij de staart van het geraamte. Ga rechts naast het wervelpad een scherm naar boven. Rechts in het beeldscherm ligt een losse kop van een ander geraamte. Ga in de kop en daarna naar rechts tot je in de grot komt. Je ziet nu het monster.

Je kunt het monster op twee manieren verslaan.

1. Klik met de fles water op het monster. Het monster is verslagen. Klik met de handcursor op het stukje monster dat is overgebleven om het aan de grote slangengeest te laten zien. Als je de 'speed' van het spel helemaal bovenaan zet lukt het net om weer over het wervelpad in de ondergrondse gang te komen. Je moet geen ogenblik aarzelen als je van het ene beeldscherm naar het andere loopt en zo snel mogelijk via de staart terug naar het gat gaan.

2. Je kunt als je de spin nog niet verslagen hebt de spin lokken. Ga als de spin vlak bij is de kop in zodat je bij het monster komt. Klik met de voetcursor op de rots naast Roger (vlak bij ingang). De spin en het monster verslaan elkaar. Vergeet niet het stukje te pakken dat van het monster is overgebleven. Ga nu via de staart van het geraamte terug naar de grote groene geest.

Weer bij de grote slangengeest.

Klik als je terug bent bij de grote slangengeest met het stukje van het monster op de grond.

In de ruimte met het beloofde transportmiddel.

De computer.

Je komt nu een ruimte met machines. Klik als de leider is uitgesproken met de handcursor op de computer (naast vaartuigje). Klik in de inventaris op de groene 'cartridge' (bibliotheek ruimteschip). Klik met de 'cartridge' op de computer. Je kunt nu een brief van de professor lezen over de 'star generator'. De professor schrijft dat als de generator in verkeerde handen valt de hele mensheid in gevaar is. Als dat is gebeurd moet de generator vernietigd worden. Dat is dus onze volgende taak. De code om het zelfvernietigingsmechanisme in werking te stellen staat onderaan de tekst. Schrijf die code op. Hij is voor ieder spel anders. Klik als je de code hebt genoteerd met de handcursor op de computer, zodat Roger weer gaat staan. Klik nu met de handcursor op de 'cartidge' op de computer. Controleer in de inventaris of je de 'cartridge' hebt. (Je hebt hem verder niet meer nodig, maar als je hem niet hebt vinden ze dat aan het eind van het spel minder leuk.)

Het transportmiddel.

Sla je spel op. Klik met de handcursor op het vaartuigje naast de computer. Na een eventueel wat moeilijk start kun je kiezen uit 'play' of 'skip'. Als je op 'play' klikt moet je proberen de tegenliggers te vermijden. Je kunt dat eventueel herhalen tot je helemaal schadevrij bij het winkelcentrum aankomt. Als je dat soort spelletjes niet leuk vindt kies je 'skip'.

Het winkelcentrum.

Als je aankomt bij het winkelcentrum word je benaderd door een man die het vaartuigje wil kopen. Kies 'no way'. De man probeert het nogmaals. Kies weer 'no way'.

Klik met de handcursor op het vaartuigje zodat Roger de sleuteltjes pakt. Ga nu de 'Rocket bar' in.

'Rocket bar' (code).

Ga de kroeg meteen weer uit door op de trap links in het beeldscherm te klikken. De man die het vaartuig wil kopen biedt nu nog meer. Hij biedt je nu ook een ruimtepak (used jetpack). Kies nu 'It's a deal'.

Ga als Roger de sleutels heeft gegeven en geld, een ruimtepak en twee bonnen heeft ontvangen de bar weer in. Ga in de buurt van de barkeeper staan. Open de inventaris en klik met de pijpcursor op de blauwe coupon (5 buckazoids en free ale: 5 buckazoids en gratis bier). Sluit de inventaris door op OK te klikken en klik met de coupon op de barkeeper. Je krijgt nu een gratis bier. Klik als Roger het bier op heeft met de gesprekscursor op de barkeeper. Klik op 'yes' en je krijgt nog een biertje. Waarschijnlijk moet Roger daarna nog een biertje dringen, dus herhaal de vorige handeling. Roger moet drinken tot de andere gasten aan de bar gaan praten. Let goed op als het eerste schermpje verschijnt. Er staan twee letters achter het woord sector. Die moet je noteren. Je hebt ze nog nodig. Een van de gasten vertelt dat hij in die sector een vreemd ruimteschip heeft gezien.

De gokmachine.

Ga nu naar de gokmachine die tegen de linkerachterwand staat. Open de inventaris en klik met de 'widget' (magneet: gevonden bij de kapotte 'Star generator') op de gokmachine. Je wint nu altijd. Open de inventaris als je een close-up van de machine hebt klik op buckazoids. Klik als je de inventaris hebt gesloten met de buckazoids op de gleuf van de gokmachine (links onder). Je kunt maximaal met drie buckazoids tegelijk gokken. Speel tot de machine ontploft.

Verlaat de bar en ga een beeldscherm naar boven en daarna een beeldscherm naar rechts. Het weggetje is smal, maar het moet lukken. (Ga zeker niet in de richting van de aap die eventueel verschijnt, hij beroofd je van je buckazoids). Ga binnen bij 'Droids Bus'.

Droids bus.

Open de inventaris als de verkoper is uitgepraat. Klik met de bruine coupon op de verkoper. Open de inventaris en klik op de buckazoids. Wacht daarna tot je robot NAV 201 op het schermpje ziet en klik dan snel met de buckazoids op de verkoper. Roger loopt nu naar de achteringang en krijgt zijn robot.

Ruimtevaartuig.

Ga een scherm naar links. Je ziet midden achter in dat beeldscherm een ruimtevaartuig met een trap. Ga een scherm naar onderen. De verkoper begint te praten. Ga weer een scherm omhoog en ga als je de kans krijgt zo dicht mogelijk bij het schip met de trap staan, zodat er geen vergissing mogelijk is tussen de twee schepen. Klik als de verkoper is uitgepraat met de buckazoids uit de inventaris op de verkoper. Klik met de handcursor op de trap van het ruimtevaartuig. De robot gaat vanzelf mee en Roger stijgt op.

Naar de sector met het Sarier schip.

Als je in het schip zit krijg je een toetsenbord te zien met code toetsen. Kijk op blz 28 van het spellenboekje dat bij de CD hoort. Kij bij 'sector' en zoek de twee letters op die je hebt gehoord in de 'Rocket bar' van het winkelcentrum. Toets de code in die achter die twee letters staan. Klik daarna op 'enter'.

HET RUIMTESTATION VAN DE SARIENS.

 

Zeg nee!

Kies 'no' als de robot een vraag stelt. Roger gaat nu naar met het 'jetpack' aan naar het Sarien schip. Klik met de handcursor op de knop links van het luik en Roger gaat naar binnen.

In het schip.

Decompressieruimte.

Ga in de hoek rechts van de deur staan en wacht tot de vuilnisrobot binnen komt en ga als hij binnen is en de deur nog open is snel door de open deur.

Door de ventiltieschacht.

Klik op de rode kist die midden in de kamer staat als je uit de decompressieruimte bent. De kist schuift onder het ventilatie rooster. Klik met het 'Xenon Army knife' (zakmes: gevonden in het reddingspakket toen Roger neerstortte op Kerona) op het rooster. Roger komt in de schacht. Ga omhoog met de trap en ga in het volgende scherm links. Kruip dicht naar het rooster en klik er met de handcursor op.

De wasruimte.

Klik met de handcursor op de grote wasmachine zodat de deur open gaat. Klik nogmaals in de machine zodat Roger in de machine gaat zitten. Er komt een Sarien binnen die zich uitkleedt en de machine aanzet. Als de machine klaar is heeft Roger een Sarien pak aan. Klik met de handcursor op het identificatiebewijs dat vlak bij de voeten van Roger ligt. Verlaat de ruimte rechts onder in het beeldscherm. Je komt in een gang.

Wapens halen.

Ga in de gang met de linkerlift naar beneden. (Hier liet het spel het even afweten en liet me een paar keer op de verkeerde plek uitkomen. Je blijft dan in een kringetje rondlopen en je komt steeds in de wasruimte of bij de decompressie ruimte uit. Start je computer opnieuw en start het spel opnieuw als dit gebeurt.)

Ga nadat je met de lift beneden bent naar links. Aan het eind van de gang zie je een lift. Ga boven naar rechts. Sla je spel op als je de schoonmaak robot ziet. Loop langs hem heen terwijl je zo ver mogelijk bij hem vandaan blijft. Ga verder naar rechts tot je in de wapenkamer komt waar een robot naar je identificatie bewijs vraagt. Klik als de robot is uitgepraat met het identificatie bewijs op hem. Hij gaat een wapen halen. Wacht tot hij weg is.

Klik met de handcursor op het openklapbare deel van de balie (links), zodat het opengaat. Pak een van de granaten die op de plank voor Roger liggen. Ga terug door het opgeklapte deel van de balie. Klik met de handcursor op het opengeklapte deel zodat het weer sluit. De robot komt terug met een wapen.

Het zelfvernietigingsmechanisme in werking stellen.

Verlaat de ruimte aan de linkerkant. In dit beeldscherm zie je onder je de wachter van de stargenerator staan. Klik op hem met de granaat. Ga nu naar links en volg de gang tot het eind. Roger valt als hij vlak bij de lift is en de schoonmaakrobot pikt zijn helm in. Je moet van nu af aan met het 'puzeray laser pistol' (pistool: gekregen in de wapenkamer) op iedere Sarien klikken die je tegenkomt.

Ga met de lift naar benden. Loop als je beneden bent naar rechts (al schietend) tot je bij de stargenerator komt.

Klik met de handcursor op de dode wacht bij de 'star generator'. Je vindt een afstandbediening. Klik met dit apparaatje op de generator zodat het beschermende veld uitgaat. Klik met de handcursor op het toetsenbordje (het is klein, maar het knippert) onder de stargenerator. Klik de code in die je gelezen hebt toen je de 'cartridge' in de computer stopte in de machinekamer op de planeet Kerona. Klik als je de code hebt ingetoetst op 'enter'. Als de code goed is gaat het zelfvernietigingsmechanisme in werking.

Het redden van het vege lijf.

Verlaat de kamer aan de linkerkant van het beeldscherm. Ga met de lift die in het volgende beeldscherm is naar boven. Schiet op de wacht die bij de rechter lift staat. Ga in de rechter lift. Klik met de handcursor op het reddingsvaartuig in de ruimte waar je nu komt. Roger ontsnapt en het Sarien schip ontploft. Je hoeft verder niets meer te doen. Roger wordt beloond met de gouden bezem en de eeuwige dank van de mensen van Xenon.

Einde.


Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves


www.000webhost.com