18-07-2006

Sherlock Holmes: The Silver Earring

Sherlock Holmes: The Silver Earring

Sherlock Holmes: De Zilveren Oorring

In mei 1897 wordt Sherlock Holmes en Dr. Watson uitgenodigd voor een georganiseerd feestje in Sherringford Hal door bouwmagnaat Melvyn Bromsby. Alle gasten werden uitgenodigd om zijn dochter, Lavinia te verwelkomen die terugkeerde naar Engeland en haar verjaardag viert. 
Geruchten gingen dat de gastheer tijdens zijn toespraak iets heel belangrijke ging vertellen aangaande de toekomst van zijn bedrijf. 

11 P.M.  Oktober 1897. De gasten komen samen in de Ballroom. Heer Bromsby,  begeleid door zijn zakenpartner Hermann Grimble komen in de Ballroom en nemen plaats op het podium.  Hij verwelkomd zijn gasten, plotseling valt Melvyn Bromsby op de vloer, een  rode vlek is zichtbaar op zijn smoking recht op zijn hart De gasten raken in paniek. Lavinia Bromsby loopt naar haar stervende vaderHolmes beslist om vlug te handelen en niet op de politie te wachten.

Begin van het onderzoek Waarom maakte Heer Bromsby zich zorgen voordat hij met zijn toespraak begon? Is lavinia Bromsby de jonge dame wel zo onschuldig? Wie of wat heeft door deze moord iets te verbergen?

 

Praat meerdere malen met de personen en vraag altijd alles. Als je met iemand gepraat hebt zullen de vragen die je gesteld hebt donkerder worden, praat je later met dezelfde persoon en er zijn nieuwe vragen zijn die vragen lichter van kleur. Met de Escape toets (ESC) kom je in het menu.

Met een rechtermuis klik kom je in je inventaris. Links van de inventarisbalk is een boek, in dat boek kan je alle dialogen terug lezen met de personen waarmee je gepraat hebt (afbeelding van de 2 personen, klik onder of boven op de lijn om door te bladeren), in de afbeelding van de pen kan je alle tekst lezen wat Sherlock zegt in het spel als hij iets waarneemt (het boek begint dan te knipperen), in de afbeelding van de brieven daarin kan je alle documenten terug lezen die je pakt en als laatste zie je een map. Op de map zie je een plattegrond van het huis en rechts de plaatsen waar je naar toe kan gaan. Als je met de cursor over de plattegrond gaat veranderd de cursor in Watson of Sherlock en zo kan je overschakelen naar de personalia waarmee je verder gaat. Ga met de cursor over een voorwerp in je inventaris en je ziet de naam van het voorwerp. Klik op de zijkant van de inventarisbalk om door te schuiven en de voorwerpen te kunnen zien Als je iets oppakt en je kan het bekijken in je inventaris dan komt er een woord bij waar je dan op klikt. Om met iemand te praten klik je op die persoon, de cursor veranderd in een afbeelding van die persoon en klik daarmee op die persoon. De cursor veranderd in voetstappen dat aangeeft dat je die richting (en) in kan gaan. De cursor veranderd in een hand als je iets kan oppakken of een deur opent. Lange gesprekken of gesprekken die je al gehad hebt kan je overslaan met de Escape toets.

Hoofdstuk 1

 

 

Sherringford hall Binnen

Ballroom
Na het schot en de dood van Heer Bromsby, begint Sherlock met het onderzoek Watson staat buiten.

Praat met de Dokter, krijg de informatie over de dood van Heer Bromsby.

Praat met de zakenman Sweetney die bij het lichaam van Bromsby staat en verzamel meer informatie. 

Pak het Speech Briefje van Sir Bromsby dat op de grond ligt. Open je inventaris, klik op het briefje en lees het (read). Het Speech briefje komt nu in het boek waar je het terug kan lezen. Ook zit er al een brief in het boek van Lord Cavendish-Smith en een Program of miss Bromsby 18th birthday. Om het boek te sluiten klik je weer op het boek in de inventaris. In je inventaris heb je ook al een Vergrootglas (Magnifying Glass), een Meetlint (Tape Measure) en een Test Tube. Sluit de inventaris weer met een rechtermuis klik.
Ga naar de linkerzijde, praat met Majoor Lockhart die achter een kolom staat
Ga iets verder door naar achteren en pak een tegenover de deur een Vieze Doekje dat op de stoel ligt (Piece of dirty white clothes).
Praat met Brimms die de vloer aan het dweilen is
Praat met Kolonel Patterson die links aan de bar staat
Verlaat de Ballroom via de deur links van de voordeur (dubbele deur).

 

Gang naar de Keuken
Sherlock merkt op dat er een geur van pistoolkruid hangt.

Links op de deurpost van de deur waar je door kwam is een poedervlek. Als je er opklikt (handje) zal Sherlock zeggen dat hij iets nodig heeft. Ga in je inventaris, pak het meetlint en klik het handje met de meetlint op de poedervlek.  

Pak je vergrootglas uit de inventaris en onderzoek het voetstuk waar het harnas opstaat. Pak het Zwarte Kleedje (Black sheet) dat Sherlock achter het harnas ontdekt. Plaats het vergrootglas terug in je inventaris en klik rechtsboven in het scherm op de punt om uit het scherm te gaan.  
Ga onder in het scherm, gebruik het vergrootglas onderaan de spiegel en pak het Zwarte Haar (Black hair).

Ga naar de keuken tegenover de ballroom deur.

Keuken
Open links een deksel van een grote ronde vuilnisbak.
Bekijk met je vergrootglas de onderkant van de tafel dichtbij het krukje en pak de Valse Leger Uniform Knoop (Copy of uniform button)
Ga rechts en praat met kok Pannister rechtsachter in het scherm die op een ladder van de de kelder staat.
Ga keuken uit en ga door de linkerdeur,  je merkt op dat het handvat verdraaid is.

 

Gang Gastenkamer
Ga verder de gang op, onderzoek met het vergrootglas de onderkant van het tafeltje en pak het Poederdoosje waar witte poeder inzit (Small box with white powder).
Ga naar het einde van de gang, pak het rode tasje van Lavinia (Bag), open (unpack) het tasje in je inventaris en je vindt er een Pistool (Gun) in, het Paspoort van Lavinia (Passport of Lavinia) en Trein/Bootkaartjes van Geneva naar Londen (Tickets of train and boat from Geneva to London). Lees het treinkaartje. pak met de Test Tube wat Witte Poeder dat op de grond ligt (White powder).

Aan het eind van de gang ga linkerdeur in. 

Gastenkamer/Dameskamer
Ga naar het ronde tafeltje, klik op het groene boek (Frans leerboek), pak het Visitekaartje (Visit card) dat uit het boek steekt en lees het kaartje in je inventaris. 
Ga dichter naar de spiegel, gebruik je Test Tube op het Witte Poeder dat op het kabinet ligt om het te pakken (White powder)
Pak de Foto op de spiegel (Photo pretty young woman)
Ga de kamer uit, ga naar de andere kant van de gang en ga de rechtse deur in. 
 
Rookkamer
Onderzoek met je vergrootglas het asbakje dat op tafel staat en pak er wat As uit (Flaky ash).

Gebruik je meetlint op de vloer om het voetspoor op te meten.
Ga de badkamer in, onderzoek (met de vergrootglas maar dat vertel ik niet meer) de wasbak en pak het Rode Haar (Red hair) langs het (snor) schaartje. 
Ga terug de gang op, ga naar de andere kant en ga de middelste deur door, je merkt op dat het handvat verdraaid is.

Trap

Praat met het poets meisje Mary
Open een la rechts van het tafeltje (in de muur) en merk het blauwe tafelkleed op
Verlaat de gang door de deur tegenover Mary

Eetkamer

Pak de Gastenlijst die op de tafel ligt die je in je inventaris leest (Guest list).
Ga verder de kamer in (onder) en praat met boekhouder Grimble.
Praat dan met Lavinia Bromsby, Luitenant Herrington zal komen vertellen dat ze de waarheid spreekt, praat dan met hem verder en je gaat automatische terug naar de ballroom
 

Ballroom
Praat dan weer met Luitenant Herrington
Praat met Kolonel Patterson die nu wel wil praten.
Praat met Hunter de barman.

Praat weer met Brimms die de vloer aan het dweilen is over de Fransman.
Ga terug naar de Eetkamer (andere kant van de ballroom, linker of rechter deur bij het podium). 
 

Eetkamer
Praat met Lavinia over het pistool (klik op het pistool in je inventaris en klik het pistool op haar) en vraag daarna alle andere dialoge

Wanneer je alles hebt gedaan binnen in Sherringford Hall dan zal je automatisch buiten naar Watson gaan.

Sherringford Hall Buiten - Watson
Na het gesprek met Lamb ondervraag je iedereen.

Miss.Lambert voor de ingangdeur.

Heer Satterthwaite die op de bank zit.

Hurley, persoonlijke begeleider van Satterthwaite, de dronken Ogohan  en Spencer die bij de koets staan.

2 dames op de bank Miss.Roundtree en Sue het dienstmeisje

Vind een Sigarettenpeuk (Cigarette butt "chirr...") bij de zijdeur en gebruik het meetlint op de voetsporen dichtbij de zijdeur die door Lamb wordt bewaakt.
Scne.
Ga naar Baker Street via de map in je inventaris. 
 

Baker Street

 

Wadson

Na het gesprek onderzoek de boekenkast voor 3 boeken. Klik met de handcursor in de boekenkast en lees het boek in je inventaris. Nadat je die gelezen hebt schakel je automatisch over naar

 

Sherlock.

Klik op de werktafel.

Klik op het vieze doekje in je inventaris en plaats na Sherlock zegt wat je ermee moet doen het terug in je inventaris. 

Klik op het kommetje met water en zet het op de brander, klik op het flesje met zeep (soap) in het rekje en klik dat op het kommetje met water, klik op de brander om het aan te steken, klik het vieze doekje in het kommetje met water en zeep, het wordt gewassen en is nu wit.

Klik op het kommetje met water en zet het op de brander, klik op het flesje met het oplosmiddel (solvent) en klik dat op het kommetje met water (je ziet niets veranderen in het water), klik het witte doekje in het kommetje met water en het oplosmiddel. Klik het witte doekje onder de microscoop. 

Klik op de 2 witte poeder en leg het onder de microscoop, klik het vergrootglas op het doosje met witte poeder en leg die witte poeder ook onder de microscoop (er liggen dus nu 3 hoopjes witte poeder onder de microscoop) en je vergelijk ze met elkaar. Zet de brander uit en zet het kommetje met water terug op de tafel, pak het witte poeder dat onder de microscoop ligt, leg het in de schaal van de brander en steek de brander aan. Plaats het kommetje met water weer op de brander, leg het witte poeder in het kommetje met water.

Leg het zwarte poeder in de schaal van de brander en steek de brander aan.

Leg het zwarte haar onder de microscoop, leg het rode haar onder de microscoop.

 

Quizz:

Nu moet je een test doen van 7 vragen.

De vragen gaan over de gebeurtenissen die je mee gemaakt hebt. 

Het boek gaat open, Je moet de vragen eerst met ja of nee beantwoorden, dan moet je daaronder in de vakjes het bewijs of aanwijzingen toevoegen die erbij horen. De vakje zijn gekleurd in blauw, rood of groen. Op de linkse kant zijn de aanwijzingen ook gekleurd per pagina.

 

Eerste pagina zijn de gesprekken van Wadson en Sherlock die blauw zijn.

Tweede zijn de aanwijzingen van Wadson en Sherlock die rood zijn.

Derde zijn de aanwijzingen uit de documenten of boeken die groen zijn.

 

Klik onder op de pagina (de blauwe blader afbeelding) om de quiz te starten met de eerste vraag. Heb je alles ingevuld klik je weer onder op de pagina om naar vraag 2 te gaan, er zijn 7 vragen die je goed moet beantwoorden. Klik eerst links op het goede aanwijzing vakje en klik dan rechts in het goede vakje van dezelfde kleur. Als je links op een vakje klikt kan je de aanwijzingen lezen door rechts op Notes te klikken en klik weer op Quiz om terug in de quiz te komen.

 

 

Vraag

Antwoord

Gesprekken : Blauw

Aanwijzingen: Rood

Documenten: Groen

         
1. Do we have an idea of the weapon used for the crime?

Hebben wij een idee van het wapen dat voor de misdaad werd gebruikt?

Yes

Ja

Colonel Patterson (He identified the weapon by it's sound).

Hij identificeerde het wapen door het geluid.

   
2. Could the murderer escape through the stairs going to the second floor?

Kon de moordenaar via de trap die naar de eerste verdieping gaat ontsnappen?

No

Nee

Mary (Saying no one had passed her).

Niemand is haar gepasseerd.

   
3. The ashes found in the smoking room are from English cigarettes?

 

De as die in de rokende ruimte is gevonden, komt die van Engelse sigaretten?

No

 

 

 

 

  On garden: Cigarette butt found in front of the service door. (A Brazillian brand of cigarettes).

De peuk die  voor de dienstdeur in de tuin werd gevonden was een Braziliaanse sigaret.

Study of Tobacco (Link to the Cigarette to the ashes found in the smoking room).

Tabak boek Verbindingen met het as die in de rookkamer werd gevonden.

4. Was the side door going to kitchen open after the shot?

Was de zijdeur van de keuken open na het schot?

No Satterthwaite (Saying he couldn't get through the door after the shot was fired).

Hij kon niet door die deur nadat het schot was afgeschoten.

   
5. Did Miss Lambert choose table-cloths and arrange tables?

 

Koos Miss Lambert de tafelkleden en  schikte zij de tafels

 

No

 

 

 

Carl Pannister (Saying the frenchman made the arrangements).

De Fransman maakte de regelingen.

Miss Lambert (Saying the frenchman helped with his expertise).

De Fransman hielp met zijn deskundigheid.

   
6. Do we have an idea of the murderer's height?

Hebben wij een idee hoe groot de moordenaar is?

Yes   In the corridor to the kitchen: The height of the gun powder marks near the door. 1.65 cm.

 

In de gang naar de keuken:

De hoogte van het merk van het pistoolpoeder op de deur. 1,65 cm.

Ballistic Science (To determine the height by the gunpowder marks)

 

Ballistische Wetenschap boek

Om de hoogte te bepalen van pistoolpoeder merken

7. Among the interrogation people, did any others than Colonel Patterson have bad eyesight?

Was er bij de ondergevraagde mensen nog iemand anders dan Kolonel Patterson die slecht kon zien?

Yes Miss Lambert (Saying she had made these annotations on the guest list).

Deze waren vermeld op de gastenlijst.

  The Guest List

 

De gastenlijst


Sluit het boek

(hier eindigt de demo)

Hoofdstuk 2

Watson:

Inspecteur Lestrade komt mee ontbijten. Na het ontbijt lees je alle documenten die Sherlock aan je gegeven heb en ga daarna met zijn drien terug naar: 

 

Sherringford hall

 

Sherlock:

Praat met Miss.Lambert.

Praat binnen met boekhouder Grimble.
Verlaat de ballroom rechts door de smalle deur naar de gang.

De 3 andere beginnen een gesprek over polo.

 

Keuken

Praat met de kok over de verdwenen whiskyflessen. De kok verdenkt de barman.

 

Rookkamer

Pak de witte handschoenen die op de tafel liggen (white gloves).

 

Gastenkamer

Pak het handtasje van Lavinia dat op het ronde tafeltje staat. Onderzoek (unpack) het tasje in je inventaris, je vindt er een operaprogramma die je leest (Program of London opera) en een brief (letter) van Luitenant Herrington die je ook leest. 

 

Ballroom:

Praat met Miss.Lavinian over de roddels die worden verspreid om de zaak te gronden te brengen,  over haar relatie met haar vader en over de brief van Luitenant Herrington.

Scne.

 

Werkkamer Heer Bromsby:

Lestrade krijgt gelijk een zwarte neus wanneer hij een la van het bureau probeert te openen. De advocaat van Bromsby, Fowlett die dit gedaan zou hebben is een uitvinder van allerlei mechanische dingen en andere spielerei dingetjes. 

In de bovenste la van het bureau liggen verkoolde documenten die je pakt en leest, een stukje van een krant (piece of newspaper) en 2 stukjes van een boek (piece of book - burnt paper with a code)

Bekijk de foto van de jonge Miss.Lavinia Bromsby, de andere foto op het bureau met het beeld van Bromsby met Grimble en een derde man. Ga met je vergrootglas over de hand die op de schouder ligt om een ring te ontdekken (masonic ring) (bekijk dit dus ook in je notitieboek van je inventaris). Onderzoek het bruine boek over de Middeleeuwse kunst waar je een pagina uit pakt  (medieval French art) en pak de brief van Fowlett aan Bromsby die je in je notitieboek leest. Bekijk de foto achter het bureau tegen de muur (Sir Bromsby in front of Kalidassa Abyss)

Ga naar het scherm van de deur, Wadson en Lestrade komen je vertellen dat Fowlett een klein huisje heeft in Flatham maar ze weten niet waar in Flatham, het station van Flatham komt in je map. Bekijk het grote portret van Sir Bromsby en je ontdekt er een kluis achter waar je nog niets mee kan doen. Ga in je Map naar het station van Flatham

 

Flatham

 

Daar aan gekomen praat je met Constable Fletcher die je naar de woonplaats van Fowlett brengt. Het huis wordt dan automatisch in je map toegevoegd. Praat met de buurman Murray en je krijgt de sleutel van het huis (key of Fowlett;s house).

Ga naar de voordeur van het huis, ga links het huis om tot je bij een ton komt. Gebruik je meetlint op de voetafdruk die je de bovenkant van de ton ziet (maat 10)  Ga terug naar de voorkant, gebruik de huissleutel op de voordeur maar je hebt nog geen toestemming om het huis te betreden.  

Ga weet met Constable Fletcher praten om toestemming te krijgen het huis in te mogen en je stuurt Watson naar het Station om informatie te krijgen over Fowlett. 

 

Ga nu het huis in (gebruik de huissleutel), je zegt dat je niets kan zien. Klik op het beeldje dat vuur zal spuwen en je pakt een doosje lucifers (matchbox). Gebruik de lucifers op de lamp voor je en je hebt wat licht. Je merkt op dat je hier alles zorgvuldig moet onderzoeken, daar Fowlett nogal van technische spielerei dingentjes heeft en dat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Onderzoek links op de grond eerst zijn schoenen (maat 6), gebruik het meetlint op de voetstappen bij de voordeur (maat 7). Ga rechts verder de woonkamer in, pak onder uit de boekenkast een boek van ' The Villager and the Serpent' met gedichten (poetry), lees die in je notitieboek en je merkt op dat ' The Villager and the Serpent' ook op het toespraakbriefje is geschreven.

Ga op de linkerzijde van de boekenkast de deur van de keuken in. Onderzoek rechts op de kast het asbakje en pak het as uit de asbak (flaky ash). Onderzoek de keukentafel en je ontdekt een fles gin en een gebroken glas met bloed. Ga terug naar de woonkamer, ga onder verder de kamer in, pak links onder het tafeltje een houtenspeelgoed bootje (wood toy). Bekijk rechts het Funny Poker apparaat met de Joker. Je kan het nog niet gebruiken omdat je een munt nodig hebt. Bekijk de vier afbeelding op de muur. Je merkt op bij de linkse afbeelding dat die overeen komt met wat er op de pagina is geschreven van 'medieval French art - Hiding one picture inside another' -'een afbeelding verborgen in een andere'. Je ziet op de eerste afbeelding een hert in een boom getekend.  

 

Ga rechts van de boekenkast in de donkere passage de deur door. Gebruik de lucifers op de olielamp die in de gang op de grond staat. Onderzoek de dweil met bloed. De eerste deur is gesloten zo ga door de tweede deur naar de slaapkamer.

Ga verder de slaapkamer in, bekijk het automatische schoenpoets apparaat dat op de grond staat, pak rechts van het bed vettige balletjes die op de wastafel liggen (greasy balls). Bekijk het portret dat rechts van de klok aan de muur hangt (Horace Fowlett). Bekijk het raam links van het bed waar een schroevendraaier het raam een stukje openhoudt. Bekijk de 3 diploma's die aan de muur hangen. Met de brandkast kan je nog niets mee doen. Klik op het bed (linkse achterkant) en je zegt dat het bed een kussen mist. Bekijk het schaakbord dat onder een apparaat ligt. 

 

De damstenen zijn allemaal genummerd. Je moet van links naar rechts en van boven naar onder in dezelfde rij 55 zien te krijgen met de damstenen langs het bord. Maar de kleur van de stenen moeten om aan om komen te liggen. Dus geen 2 witte of zwarte stenen langs of onder/boven elkaar. Dat het 55 moet zijn staat in het verbrande papiertje dat je in het bureau van Bromsby hebt gevonden. Omdat deze puzzel altijd verschillend is per spel moet je het zelf oplossen. Begin met de rij (en) die EEN steen mist en dan met de rijen met 2 stenen en probeer dan de goede combinatie te maken naar 55. (foto mogelijke oplossing). 

Als je dat goed gedaan hebt komt een munt onder uit het bord (counter)

 

Ga terug naar de woonkamer. Gebruik de munt in het Funny Poker apparaat met de Joker. 

 Je moet een logische kaart uitkiezen die bij de kaarten hoort die de joker heeft gedraaid. 

Stop de munt in het slot, trek aan de rechterarm, kies (klik op een kaart) linksboven in het scherm de vierde kaart uit die bij de 3 hoort van de joker die je in zijn borst ziet.Leg de kaart op zijn linker hand en als het de goede is gaat hij verder. Is het niet de goede dan stopt hij en de munt komt terug in je inventaris. Begin dan opnieuw en je moet 3 keer de goede kaart op zijn hand leggen. Als het goed is dan is het bij de eerst draai altijd 3 azen, leg dan de (logische) andere aas op zijn linkerhand.  Hij draait dan automatische 3 andere kaarten en kom er achter welke kaart er bij hoort. Ik ben er zelf nog niet achter hoe het spel werkt. Hij draait altijd dezelfde volgorde van 3 kaarten, als je de verkeerde kaart hebt gekozen dan pak daarna een andere kaart tot je de goede hebt. Als je het 3 keer goed hebt komt er een papiertje uit een gleuf (piece of paper). Bij mij was het Schoppenaas, ruiten 4 en klaveren 4?

 

Lees het in je inventaris (text about Noah). Ga terug naar de slaapkamer. Nu kan je de brandkast bekijken. Om de brandkast te openen moet je de dieren in de goede volgorde in het schip van Noah plaatsen. 

De aanwijzing op het papiertje van Noah verwijzingen naar de soort dieren: 

 

1. Het eerste dier komt van de kust en is bang voor de hogen golven. 

In de derde afbeelding (woonkamer, tegen de muur bij de Joker) zien we een kust en als je goed kijkt zie je ook een krab. Dus het eerste dier is een krab (of kan ook een kreeft zijn?)

2.De tweede komt uit de vallei en is bang voor de snelle stroom van de rivier.

In afbeelding een zie je een vallei en een rivier. In de boom is een hert/antilope getekend. Het tweede dier is een hert.

3.Het derde dier komt uit de heuvels en schuilt voor de regen.

Afbeelding 2 , een heuvellandschap en als je goed kijkt zie je links op een berg een zwijn/varken verborgen (moeilijk te herkennen)

4. Het laatste dier dat Noah verwelkomde komt van de bergen. Het heeft geen vrees voor water maar het hoort het gebrul van een Lord

In de vierde afbeelding herkennen we een vogel. 4 dieren weten we nu. In de vierde aanwijzing hoort de vogel het gebrul van de Lord. Dit zou wel eens de koning van de dieren kunnen zijn, de leeuw. 3 dieren worden nergens genoemd dus dat moet je zelf  uitzoeken welke eerst het schip in gaan. 

De correcte volgorde zou kunnen zijn:

1) krab/kreeft

2) hert/antilope

3) varken/zwijn

4) olifant

5) dit dier (rechts van de olifant) is een mix van een kameel (onderste gedeelte), beer (hals) en een muizenkop.

6) giraf

7) leeuw

8) vogel

 

Klik op een dier en het loopt het schip in.

Nu opent de brandkast. Je merkt op dat waarschijnlijk iemand geprobeerd heeft om de brandkast open te breken. 

Pak en lees alle documenten die in de brandkast liggen. Het zijn 7 brieven: testament van Sir Bromsby, een brief uit Caracas over een deal van de neef van Sir Bromsby, Whyatt Collins, 2 brieven van de Britse ambassade uit Braziel, een audience en een papiertje met een cijfer code (serie of numbers, is it a code?). 

 

Als je uit het scherm van de brandkast gaat, roept Wadson dat Murray iets heeft gevonden. Ga naar buiten en Wadson geeft je een sleutel die Murray in de tuin heeft gevonden (key)

Ga terug het huis in (gebruik de huissleutel), ga naar de gang van de slaapkamer en open met de sleutel de eerste deur. Je komt in de kelder, je roept Wadson en je ontdekt het dode lichaam van Horace Fowlett onder de aardappelen. Pak het visitekaartje dat op de grond ligt en lees het (visit card). Gebruik je meetlint op de schoenen van het lichaam (maat 6). Verlaat de kelder, verlaat het huis, Wadson komt je rapport uit brengen wat hij te weten is gekomen en samen gaan jullie terug naar Baker Street.

 

Baker Street

 

Quiz Twee:

 

Vraag

Antwoord

Gesprekken

Aanwijzingen

Documenten

    Bewijs    
1: Did Horace Fowlett receive A more caller the evening he has supposes to leave?

Ontving Fowlett meer bezoekers die avond?

Yes Murray - Fowlett House 15th of October 1897    
2:Were all the guests into the ballroom?

Waren alle gasten in de ballroom?

Yes     The development of the crime
3: Did Sir Bromsby and his daugher have A good relationship?

Heeft Bromsby een goede verhouding met zijn dochter?

No Hermann Grimble to Sherringford  15th of October    
4: Was Horace Fowlett aware of the of problems between Grimble and Bromsby?

Was Horace Fowlett op de hoogte van de problemen tussen Grimble en Bromsby?

Yes     Letter from Bromsy to Fowlett 11/12/1896
5: Was there anything Missing from Fowlett's House?

Wordt er iets vermist uit het Huis van Fowlett?

Yes  

Fowlett's bedroom. The bed is not made, pillow is Missing 

Mist een hoofdkussen van het bed

 
6: Did somebody enter through the window?

 

Ging er iemand door het raam naar binnen?

Yes  

Garden: foot prints with traces of soil of 10 size on the barrel under the window (ton buiten)

Fowlett's bedroom. outside window has no bars and is kept closed with A screwdriver (schroevendraaier in raam)

 

 

Sluit het boek.

 

Hoofdstuk 3

 

Klik op de werktafel:

Onderzoek de witte handschoenen en het houten speelgoedbootje met je vergrootglas uit je inventaris en lees het resultaat in je notitieboekje. Onderzoek de vettige balletjes onder de microscoop (make-up om je haar te kleuren)

Verlaat de werktafel, je hebt een gesprek met Wadson en hij gaat terug naar het Station Flatham.

 

Flatham

 

Wadson:

Praat met de treinconducteur. Onderzoek de bank en pak een witte veer die op de bank ligt (white feather).  Stap de trein in, loop verder de trein in, onderzoek alle zitbanken en je vindt op de eerste rij banken nog een witte veer (white feather) en van de derde rij onder een bank een pet waar je rood haar in ontdekt (cap). Pak uit de afvalbak een sigarettenpeuk (cigarette butt 'Chirr..') en als je uit het scherm gaat ga je automatisch terug naar Baker Street.

 

Baker Street

 

Sherlock:

In een scne geeft Wadson de pet aan Wiggins (een van de 2 jongetjes) om hem te laten uitzoeken van wie die pet met rood haar is. Je neemt een mes (knife) mee (pak je automatisch) en ga naar:

 

Sherringford Hall

 

Ballroom:

Praat met de 2 dames: Miss.Lambert en Sue.

 

Hal:

Praat met Mary. Ga met de trap naar boven en daar is de werkkamer van Bromsby.

 

Werkkamer Bromsby:

Klik op de kluis (achter het grote portret).

De kluis bestaat uit 6 verticale rijen waarvan per rij 5 nummers heeft.

Met het cijfercode briefje in je notitieboekje zou je de kluis kunnen openen:

Je moet de code opschrijven zoals je het uitspreekt en ziet

 

1 = 1

11 = n 1 ( je zegt geen elf, omdat er ruimte tussen de cijfers is )

21 = tw enen

1211 = n twee, n 1

111221 = dri enen, tw tween, tw enen

 

Omdat je 6 cijfers nodig hebt schrijf je de laatste regel op zoals je het zegt

dri (3) enen (1), tw tween (2- 2), tw enen = 312211

Zet deze cijfers van links naar rechts op de kluis: 312211 en open de kluis met de hendel.

 

Pak uit de kluis een brief van Richard Dwight die iets over de Fairfax Theatre verteld, een klein sleuteltje (key) en een bankafschrift van de Sherman bank. Praat met Wadson en ga via de map naar de cementfabriek van Heer Bromsby (cementworks)

 

Cementfabriek:

Praat met portier Goblet en hij geeft je de sleutels van het kantoor van Grimble (set of keys for Grimble's office)

 

Ga op de binnenplaats rechts het gebouw in met de sleutels die de portier je net heeft gegeven (loop eerst rechtdoor en rechts). In het kantoor stuur je Wadson naar het raam om je te waarschuwen als er iemand komt.

ga met de trap boven naar de werkkamer. Bekijk de 3 schilderijen die links aan de muur hangen en die komen in je notieboek (foto's van Grimble). Bekijk het brugmodel achter tegen de muur. Ontdek dat er een gat tussen de poppetjes is en je zegt dat het iets mist. Tegen de linkse muur staat een ander model op tafel, onder bij de poot van de tafel ligt een sleutel op de grond die je pakt (office Grimble key). Ga boven in het kantoor door de zwarte deur  en open die met de kantoor sleutel.

Overal zie je Indische artefacten, de buste boven op de kast (klik erop). 

Bij het bureau een standbeeld van God Ganesh (ziet eruit als een olifant), trek aan zijn slurf en pak het poppetje uit zijn mond. Het is een minimodel van Sir Bromsby. Zal dit model in het gat passen van het brugmodel? (figurine of Sir Bromsby). Bekijk het schilderij achter het bureau en je ontdekt er een kluis achter. Gebruik het kleine sleuteltje op de kluis om het te openen.

Pak de account brieven uit de kluis die je leest en dan leest je het in je notitieboek (account March).

Draai naar het beeld van de tijger en als je goed kikt vindt je een papiertje op de grond (dirty paper)- ( bedreig (threat)  briefje van W,C). Probeer de linkerla van het bureau te openen maar het zal op slot zijn. 

  

Ga terug naar de werkkamer, plaats het minimodel van Bromsby in het gat van de brugmodel en onder valt er een sleutel uit (key). Ga terug naar het bureau, open de la met de zilveren sleutel, pak en lees de brief over Captain Lowrie. De sleutel die in de la ligt kan je niet pakken want anders komt Grimble er achter dat er iemand in zijn kantoor is geweest. Verlaat het scherm van het bureau en Wadson schreeuwt dat er iemand aan komt. Je zet alles op zijn plaats terug en na het gesprek met de portier gaan jullie terug naar Baker Street.

 

Baker Street

 

Heb een gesprek met Luitenant Herrington. Daarna komen de jongetjes rapport uitbrengen en zeggen dat Fowlett zich vermomde met de pet , de trein naar het Noorden nam en dat hij daar rechtstreeks naar de cementfabriek ging. Ga terug naar:

 

Cementfabriek:

Het is avond geworden. Pak de ladder, zet de ladder tegen de muur en klim over de muur. 

Nu moet je naar het kantoor/gebouw waar je net in geweest bent. De wachter loopt met zijn hond rond het middengebouw. De hond loopt bij het kantoorgebouw. Het kantoor is rechtsboven. 

Zorg dat de bewaker en de hond je niet opmerken. Loop de bewaker achterna die rechts van het middengebouw start (niet te dicht achter hem aan lopen). Wacht in het midden tot de bewaker om het gebouw naar de linkerkant gaat. Wacht tot de hond naar het kantoor loopt en ga achter hem aan (niet te dichtbij). Kom je in het scherm van de deur van het kantoor dan open snel de deur met de gouden sleutel. Nu moet je dezelfde handeling uitvoeren om de la van het bureau te openen met de zilveren sleutel (mini poppetje uit de mond van de olifant pakken, die in het gat van het model plaatsen, zilveren sleutel pakken en daar mee de la openen).

Pak de brief van Lloyd en de sleutel van het opslag gebouw uit de la (warehouse key)

Nu moet je naar het opslaggebouw rechts van het middengebouw en dat zal niet meevallen omdat de hond en de bewaker nog steeds buiten rond lopen.

 

Wanneer je kantoor verlaat ga je onder/rechts het scherm in, ga achter de huifkar staan zodat de bewaker die eraan komt je niet ziet (als je goed staat ziet de hond je ook niet), loopt hij verder, ga  dan snel achter hem langs naar de andere kant van het middengebouw en snel naar de deur van het gebouw. Gebruik de opslagsleutel op de deur en hopen dat je op tijd binnen bent.

 

Steek links de lamp aan met je lucifers, 

Ga verder het gebouw in tot je bij een deur komt. Open de deur met je mes, gebruik weer je lucifers om rechts de lamp aan te steken en je staat in het oude theater. Onderzoek op de mand een doek met bloed en je pakt een zwarte haar (black hair). Pak links van de deur een bossleutels (set of keys).

Ga verder naar achteren, open de volgende deur met je sleutelbos.

 

Onderzoek een witte vlek in de achter ruimte (snel drogende lijm). Ga rechts een door door. 

In het midden ligt een groot zeil, ga rechts van het zeil, gebruik je mes met een knoop (midden) en er komt een giftige damp uit de kuil zodat je terug loopt naar de andere ruimte. 

 

Ga terug naar de houtendeur waar je sleutelbos pakte. Pak daar links van de deur de schone stofdoeken (white dusters), gebruik je mes op de stofdoeken en je maakt er een masker van (mask)

 

Zet je masker op (use) en ga terug naar de kuil. Je ziet een hand uit de kuil steken, onderzoek de hand maar je hebt iets nodig. Pak de schop (shovel) die tegen de muur staat en gebruik de schop met de hand. Niet dus. Ga naar het oude theater ruimte, pak bij de deur de staaf die tegen de rode gordijn staat (pole). Probeer nu met de staaf het lichaam te onthullen. Nu het wel lukt pak je een paspoort (passport of Johanssen) en een fles likeur van het dode lichaam (Richmond's Abbey Liqor). Je roept Wadson en gaan samen terug naar Baker Street. Op de terugweg wordt je overvallen door een paar Chinezen maar Wadson weet er wel raad mee. 

 

Baker Street.

Quiz 3

 

Vraag

Antwoord

Gesprekken

Aanwijzingen

Documenten

         
1:Does Herman Grimble own the only set of keys to the fairfax theatre?

Bezit Herman Grimble alleen de sleutels van het Theater?

Yes Goblet - Bromsby Factory    
2:Does Captain Lowrie have anything in common with Bromsby enterprises?

Heeft Captain Lowrie iets Gemeenschappelijks met het bedrijf van Bromsby?

Yes     About Captain Lowrie

Picture: Sir Bromsby in front of Kalidassa Abyss

3:Can we say that Wyatt Collins, the nephew, is an honest person?

Kan je zeggen dat de neef, Wyatt Collins een eerlijk persoon is?

No Mary Sherringford - 16 th October   Audience text
4:Can Hermann Grimble be Bromsby's heir despite the missing of an official will?

Kan Hermann Grimble de erfgenaam van Bromsby zijn ondanks het missen van een officile testament?

Yes     Cabinet Lloyd, Lloyd & Masterson
5:Was the one found at the old fairfax theatre from abroad?

Was de dode man die gevonden is een buitenlander?

Yes   Cementwork 16th October 1897: have found the Passport  

 

Hoofdstuk 4

 

Wadson:

Lees de brieven in je notitieboek, Sherlock komt daarna binnen als je het boek sluit en ga naar het huis van Hunter. In je notitieboek komt een krantenknipsel van S.Hunter Murder (barman).

 

Huis Hunter:

 

Sherlock:

Open de deur en praat in de tuin met agent Appleby.

Daarna in het huis: onderzoek de Papierrollen in de kast, de bloed vlek op de grond, meet de voetafdruk op het venster (maat -8 /12).

Ga de tuin in, loop de glazen bloemenkas in, onderzoek 2 bloemenpotten rechts in het plantenkasje en je zegt dat sommige geen Engelse bloemen zijn. Onderzoek het andere kasje, onderzoek een bloemenpot en pak onder de bloemenpot een pandbriefje van de pandwinkel (pawn-shop receipt) die je leest. Ga na het gesprek met Wadson terug naar Baker Street.

 

Baker Street

Bekijk de fles van de Richmond Abbey  nog eens in je inventaris, pak uit de boekenkast een encyclopedie. Lees het boek. Het klooster komt op de map en je zegt dat je er beter vermomd naar toe kan gaan. 

Open de slaapkamerdeur links van de openhaard en je komt vermomd terug. Ga op de map naar de Richmond klooster (Richmond's Abbey).

 

Richmond klooster:

Klop op de deur en heb een gesprek met de Broeder. Na het gesprek ga je onder in het scherm terug naar de imposante boom. Ga naar de linkerzijde en volg het pad in het bos.

De volgende richtingen die ik nu aangeef is de richting van de speler/scherm en niet waar Sherlock komt te staan in sommige schermen. Probeer de route goed te onthouden want op de terugweg moet je snel terug naar de vijver. 

 

Volg het pad tot je bij een splitsing komt, ga rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor de vijver langs (bij de vijver is rechts een witte pijl op een steen).

Ga hier links, links op de T- splitsing, rechts op de volgende T- splitsing, op de kruising links onder (niet naar boven links), op dit pad ligt op de linkerzijde een roestige emmer (dan ben je op het goede pad als je die ziet en deze moet je dadelijk op de terugweg mee nemen). 

Op de volgende kruising ga je rechts (boven in het scherm dus), bekijk rechts op de grond een gebroken fles, ga veder het pad over, je zegt ik ruik rook, linksboven in het scherm zie je een brand, ga verder door een rune waar het het vuur is en je zegt dat je de brand zo snel mogelijk moet blussen om het bewijsmateriaal te beschermen. Een stopwatch loopt mee in het scherm.

 

Vindt snel de weg terug naar de vijver. Pad onder terug, kruising rechts, pak onder weg de emmer (bucket) die langs het pad ligt kruising rechtsonder, T- splitsing links, T- splitsing links (klein padje), T- splitsing links, gebruik de emmer in de vijver om het te vullen met water. Ga dan snel terug naar het vuur en gebruik de emmer met water op het vuur om het te blussen. 

Stap de rune in, steek de kaars aan met de lucifers, bekijk het bed, onderzoek op de grond de vlek (het is een inktvlek), bekijk op de grond de flessen en bekijk de boeken/papieren links op de grond. Ga stukje de grot in, gebruik je meetlint op de voetsporen (maat 10). Ga verder door naar achteren tot de achtermuur. Klik op de muur, gebruik je mes op de grote steen en pak een brief uit het gat (letter) die je leest (letter from a alcoholic). Je zegt dat het geen Engelse inkt is. Verlaat de grot, ga terug naar het klooster, van daar via de map terug naar Baker Street en dan naar Sherringford Hall. .

 

 

 

 

 

Sherringford Hall:

Je hebt een gesprek met Grimble en daarna met Wadson en Lestrade in het huis.

Lees de brief (5 vellen) van Mycroft in je notitieboek (Kalidassa abyss). 

Ga naar de rookkamer en praat met Lavinia en Herrington die achter in de kamer staan. 

Herrington verlaat de ruimte, toon Lavinia de foto uit de inventaris en vraag haar dan over alles. Na het gesprek ga je terug naar Baker Street. 

Wadson geeft je DE zilveren oorring (the silver earring)

 

Baker Street

Quiz 4:

 

Vraag Antwoord Gesprekken Aanwijzingen Documenten
         
1: Was the of leader, of the thugs who attacked Holmes, directly connected to the case? Yes     Wung Jei
2: Can we say that the who killed Simon Hunter is skilled with weapons? Yes Appleby - Hunter House    
3: Are the of ruins near the Richmond's Abbey a common haunt for wanderers? Yes Brother - Richmond Abbey    
4: Can the handwriting on the message found in the ruins be the same as that on Yes     Threat W.C.

Threat W

5: Is it easy for a retired English officer to find a work as prison warden abroad? Yes     Kalidassa Abyss

 

Hoofdstuk 5:Aston theater

Vr de ingang van het theater bekijk je links het affiche.

Ga het theater in en praat met Kirby die de vloer aan het schoonmaken is.

Loop naar het podium (rechtsom) en praat met Bruce Aston, zoon van de vroegere eigenaar van het theater, de acteur Raleigh Wilcox, en de 2 actrices, Miss.Sullivan en Miss.Carolyn Small die interessante details vertellen over de toer door Zuid-Amerika.

Ga rechts van het podium de deur in van de kleedkamer, praat met Doris.

Ze is zo dronken dat ze geen nuttige antwoorden zal geven. Ga achter je rechts de deur in en je komt achter het toneel (backstage). Praat met toneelmeester Adam Poole. Hij verteld dat de bezitting van actrice Veronika Davenport in een gesloten kamer wordt bewaard. Loop verder naar achteren en op het einde boven de trap is de gesloten kamer. Ga terug naar de kleedkamer en ga nu de linkse deur in. Ga achter op de gang de andere deur door. Bekijk het boek dat op tafel ligt, pak een papier van de tafel over Guacayamo en een inventaris lijst van de kostuums (costumes inventory) die je leest. Bekijk de klerenkast met de goedkope kleren en je mist het militair kostuum.  

Verlaat de kamer, ga onder in de gang en klop op de deur voor je. Praat met Mr.Richards  Toon dan de zilveren oorring aan hem en vraag verder. Ga terug naar de theaterzaal, praat met Bruce Aston die je dan alle sleutels van het theater geeft (all astons's key).  Ga backstage naar de gesloten deur. Gebruik de sleutels die je net gekregen hebt op de deur.

 

In de kleine kamer verplaats je voor de kist, die op de grond staat een vaas en een doos. Onderzoek de kist, op de voorkant van het kist is een schip. Gebruik je oorring op het schip (voorkant, zilveren gedeelte) en je zegt dat je nog 2 oorringen nodig hebt om de kist te openen.  Pak het dan weer terug, ga naar de zaal en toon de oorring aan Miss.Small die op het podium staat. Ze gaat de oorring van Doris halen en geeft haar oorring en die van Doris aan Sherlock (2 silver earring). Ga terug naar het kistje met de boot afbeelding in het kleine kamertje. Plaats de 3 oorringen in de boot en de kist opent. Pak er een foto en een brief uit. Wij ontmoeten nu automatisch inspecteur Lestrade en je gaat daarna terug naar Baker Street.

 

 

 

 

 

Baker Street

 

Voordat je met de quiz begint lees je eerst de brief over de maten van de voetafdrukken (size foot) en de brief met de hand geschreven berichten (hand written messsage).  Lees ze daarna in je notitieboek, (all suspects foot sizes en desesperate message).

 

Laatste Quiz:

 

Vraag Antwoord Gesprekken Aanwijzingen Documenten
         
1: Are there several sets of keys from the Aston theatre? Yes Bruce Aston    
2:Did one of the actresses loose a red haired wig? Yes Miss.Sullivan    
3: Could the discovery in the dressing room be connected to the case? Yes   Aston 18th October: Dressing Room

Sherringford Hall - 14th October: Kitchen: someone lost an button from a artillery uniform.

 
4: Could the writing on the message to Veronica Daveport be found elsewhere? Yes     Antiques dealer

French visit card

 

Sluit het boek

Nu krijg je nog een test over wie wie heeft vermoord.

Wie Vermoorde ? Antwoord
   
1:Who killed Sir Bromsby? Lt Herrington
2. Who killed Horace Fowlett? Wyatt Collins
3.Who killed Johanssen? Spencer
4.Who killed Veronica Davenport? Spencer
5. Who killed Jeffries? Nobody (niemand)
6. Who killed Hunter? Lt.Herrington

 

Hierna volgt een 20 minuten uitleg over de oplossing van de moorden met een verrassend einde :).

 

GameSolves

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd. De oplossingen gemaakt door Henk mogen ALLEEN gepubliceerd worden door GameSolves. "

GameSolves
Forum

 

www.000webhost.com