Salammbô Oplossing

Deel 1

Jij bent Spendius,een slaaf in het heilige gebied van Carthage. De game start dat je gevangen bent in een kerker. Pak de botten op (klik met je rechtermuisknop om het in je inventaris te stoppen) en stapel ze op in het midden (cursor veranderd in een tandwiel), een bot "tibia bone" bewaar  je in je inventaris. Stapel ze in deze volgorde onder het luik in het plafond: "very solid bones", "solid bones", "bones". Klim naar boven en verlaat de kerker. Je komt in de gevangenishal, sla de bewaker met de bot knockout, pak de sleutels "keys" die hij  bij zich heeft, pak uit de rechtercel een stuk touw "rope", open met je sleutels de middelstecel en pak het bankje "stool", open de linkercel met de sleutels en ga naar binnen. Plaats het bankje onder het raam, klik op het martelapparaat om een touw los te maken, gebruik het touw in je inventaris op het touw dat los is gemaakt (op de lier van de pijnbank), knoop het uiteinde van het touw aan het raam, draai aan de lier en verlaat de gevangenis via het raam.  Ga vooruit, je draait je om en praat met Salammbô, dochter van generaal Hamilcar en priesteres van Tanith. Je krijgt een beeldje "statuette"  die je naar Mâtho moet brengen. Na het gesprek klik je op de vuilniszakken en er volgt een tekenstrip verhaal.

 

Huurlingen kamp (en omgeving)

(1) Duers naar Carthage
(2) Hannon\'s tent
(3) Moloch\'s vinger (staande steen)
(4) Mâtho\'s tent
(5) Autharite\'s tent
(6) Potter\'s stal
(7) Wijn verkoper's stal
(8) Narr’Havas\' tent
(9) Pariahs\' stad
(10) Water werken
(11) Achterland weg

Inspecteer de omgeving goed waar ongeveer alles staat, ben je verloren kijk dan naar de lucht, de rode ster van  Moloch geeft de noordelijke richting aan.


(2a) Drinkbak (trog) van de dieren
(2b) Hannon\'s tent (achterdeur)
(2c) Moloch\'s vinger
(H) Hannon met zijn waterbak
(G) Carthaginian bewakers
(M) Huurlingen die nog geld krijgen

 

 

 

Je beland achter de tent van Hannon (2a), je beeldje is gebroken tijdens de reis, achter je is een trog met een drinkend dier (elephant). Ga  vooruit naar ( 2c) Moloch\'s vinger ( kijk goed uit dat de bewakers je niet zien), ga verder vooruit naar een verharde weg, ga rechts en je komt bij (4) Mâtho\'s tent. Praat met de bewaker en ga de tent in, geef de gebroken beeld aan Mâtho, hij wordt boos en zegt dat je het moet repareren. Je handen zijn nog geboeid, de kettingen om je handen moeten eerst verwijderen worden bij de smid. Verlaat de tent, draai iets naar rechts, ga vooruit langs de tent, ga vooruit (weg over) naar het kamp en ga rechts de Autharite\'s tent (5) in. Klik op de hamer die op een kist ligt, praat met hem en accepteer de uitdaging. Je moet nu met een helm op het midden van een schild gooien, verlies het spel en hij hakt de ketting van je handen af. Praat weer met hem. Verlaat de tent, ga rechts, ga weer rechts naar de potten stal (6). Praat met de verkoper, geef hem het gebroken beeldje, hij geeft je een potje met lijm "glue", gebruik de lijm op het beeldje en pak het gerepareerde beeld. Ga naar (4) Mâtho\'s tent. Geef hem het beeldje en praat met hem. ( je moet alles goed begrijpen wat ze zeggen en wat je moet doen, is te veel om dat te vertalen).

Verlaat de tent, draai links, ga vooruit (noord) tot het het kamp van Numidian . Ga naar de (7) wijn verkoper's stal. Praat met hem. Verlaat het kamp en ga terug, hij slaapt nu, (in de tent ligt een recept om elephant wine te maken?), ga naar de tafel met de gekleurde flesjes, je moet een sterke gekruide elephant wijn maken. Op tafel staat een kan met mijn, een schaal, een lege lerenfles en 5 flesjes, pak een flesje en klik die op de schaal, begin met het zwarte flesje (peper) en klik die op de schaal (rechtermuisknop om het flesje terug op tafel te zetten), dan het rode flesje (piment), het blauwe flesje (wierook) en klik 2X op de schaal met het blauwe flesje. Pak de kan met wijn en gooi de wijn in de schaal. Het mengels bruist en wordt paars. Pak de lerenfles en klik die op de schaal en je hebt de wijn "elephant wine". Draai rechts, vooruit, draai rechts, vooruit naar de tenten (8), praat met Narr’Havas, als je om een wapen vraagt geeft hij je een dolk "dagger". Ga naar Hannon\'s tent (2a) ( waar je dat dier zag drinken uit de trog). Gooi de wijn in de trog, het dier slaat op hol en de bewaker verlaat zijn post, je hebt nu weinig tijd om in de tent en het geld te pakken ( er loopt rechts in het scherm een tijdsbalk). Ga dus snel links om de tent ( draai naar de trog, vooruit), dan rechts naar de tent, gebruik je dolk op de silhouet (man) die je ziet in de tent, snij dan met de dolk te touwen door in de tent, ga de tent in, pak de zak met geld " bag of money"  uit de kist en ga snel de tent uit. Er volgt een tekenstrip verhaal. Autharite stopt je op de weg, praat met hem en geef hem de zak met geld. Hij brengt je naar de krijgsraad. Praat met de raad en geef het goede antwoord, de antwoorden die je moet geven zijn :

"Nothing strange for the men to have gotten carried away. They\'ve about run out of patience."

"Hannon\'s flight stopped the payments. When will they begin again?"

"We shouldn\'t have to hold an inquiry."

"It\'s not the mercenaries\' responsibility to investigate this. The treasure was under the guard of Carthage when it was stolen."

"That would be unfortunate, but everyone should be responsible for his actions."

 Tekensrtip verhaal en ga verder met praten.

"You\'re invincible! Remember your victories against Rome."
"Destroy the city and Salammbô will be yours. Harden your heart, Mâtho, for you have no other choice."

"Carthage takes advantages of its allies. They will revolt as soon as they see that the city is having difficulties."

"Let\'s put together an expedition to go get the Zaimph!"

"I\'ll go alone to Carthage and bring back the Zaimph."

 

Tekenstrip verhaal.


Deel 2
 

Ga naar Narr’Havas. Praat met hem en hij geeft je een boog "bow". Ga naar Autharite\'s tent. Praat met hem en hij geeft je een ijzerenstaaf "iron bar" en klimijzer "climbing crampons". Ga naar Pariahs\' stad (9), (zuiden van de huurlingenkamp). Zeg tegen de bewaker dat je varkens kan doden met je boog. Praat met de baas en zeg ook tegen hem dat je de varkens kan doden met je boog. Draai naar links en schiet op de varkens die je achter ziet lopen, raak niet een van de mannen die er achteraan lopen, lukt het niet of je hebt daar geen zin in klik op F8 en je hebt de taak volbracht. Praat weer met de baas. Ga terug naar de voorkant van de stad (naar de bewaker), draai rechts en vooruit naar een boom tegen de muur van de stad (10), gebruik de klimijzers om in de boom te klimmen. Dood de dichtsbijzijnde wachter met je boog (voor je), ga naar de plaats waar de wachter stond, pak de lerenriem "strap" van het schild (2x klikken) die op de grond ligt, gebruik de ijzerenstaaf op de deksel en daal af naar beneden de waterwerken in. Ga links naar een hek, knoop de lerenriem aan de hek, gebruik de ijzerenstaaf op de driem, ga vooruit, boven naar de reservoirs van Carthage.

Plattegrond van Carthage(1) Reservoirs\' dood einde
(2) Senator Bostar\'s huis
(3) Genie\'s plaats
(4) Ladder /dood einde
(5) grote deur
(6) scherpe bocht van de straat
(7) Starlight herberg
(8) oude man's balkon
(9) trap met doodskoppen
(10) doorgang naar de binnenplaats
(11) heilige gebied
(12) bolwerk
(13) Deur naar de stad
(14) stad onder
(G) bewakers
*  plattegrondstandaard

 

Je belandt in de reservoirs\ dood einde(1), voor je zie je een plattegrondstandaard  van de stad, de rode pijl geeft aan waar je bent, zo staan er meerdere in de stad.

Senator Bostar\'s huis (2)

Praat met de slaven.

Genie\'s plaats (3)

Een werkman is de plaats aan het vegen, praat met hem. Draai je om en ga naar het dood eind (4), pak de ladder, ga terug naar die man en hij is nu weg, plaats de ladder tegen het huis, klim op de ladder, pak de flesjes en de zak met graan "pepper, pimento,incense,  bag of grain". Daal de ladder af, gebruik de klopper op de deur, pak de vogelkooi "cage" die de vrouw achter de deur naar je toe gooide.

Ga naar de grote deur plaats (5), je ziet een varken, pak een doekje "cloth"  bij het varken.

Volg de straat naar een scherpe bocht in de straat (6), praat met de slaaf die op de hoek van de straat staat.

Ga naar (7) Starlight herberg met open terras. Praat met de vrouw (prostituee, Night Breeze,) die aan de bar zit te wachten tot de bar open gaat.

Ga links naar (8) oude man op balkon, praat met hem, geef de vogel die hij heeft wat graan, geef hem de vogelkooi, hij geeft de kooi terug met de vogel er in "little princess". Praat weer met hem Ga terug naar de herberg.

De bar is nu open, links van de bar zit een bewaker voor Hannon's hut, praat met hem, tegenover hem hangen worsten aan een bel, gebruik je doekje op de bellen en pak een worst "sausages". Praat met de man aan de bar en met de barkeeper.

Ga naar de wachters boven bij de doodskoppentrap (11) (ga via de oudeman op balcon, dan links en rechts de trap op). Praat met hun, geef de worst aan hun en je krijgt er geld "purse" voor. Ga terug naar de bar.

Geef het geld aan de barkeeper en je krijgt een fleswijn " wine". Je moet nu weer elephant wijn maken zoals in deel1. De schaal staat op de bar, zwarte flesje, rode flesje, het blauwe flesje (2X), wijn die je net gekocht hebt en pak het mengels uit de schaal met de lege wijnfles "elephant wine ". Ga naar de bewaker die voor Hannon's hut zit te drinken, gooi wat van je elephant wijn in zijn beker, ga naar de hut, gooi wat van je elephant wijn in de beker van Hannon's die in de hut ligt te drinken, ga de hut in, pak de staf met ordetekenen en zijn kroonsieraden "insignia" rechts tegen een pilaar, kijk naar Hannon die op bed ligt en bestudeer zijn tatoeage. Doe je sieraden om en plaats de staf in je hand. Die doe je door je inventaris te openen, rechts is een menu, klik op je karakter  "your character", pak de sieraden met staf "insignia" en klik die op de karakter. Ga naar de wachters die de ingang naar de binnenplaats bewaken (10) (tegenover de wachters die je een worst hebt gegeven). Ze denken dat je de Senator bent en laten je door.

Binnenplaats


(1) Voorportaal
(2) Afgod
(3) West deur
(4) Oost door
(5) Tempel of Moloch
(6) Tempel of Tanith
(G) Wachters
(D) Dragon

 

 

 

 

Op de binnenplaats (1) ga de grote trap op (2), praat met de wachter en geef het goede antwoord (praat als een senator want je bent gekleed als een senator). Zeg dat je te laat "to late" bent, ga achter de afgod om, ga de trap af, ga links/vooruit langs de dragon en rechts door de deur (3), tekenstrip verhaal. Ga vooruit en je loopt tegen een gesloten deur met medaillons. Om de deur te open kan je lezen in je logboek, bij de strip van de oude man met de vogels. Klik op een medaillon en klik op een tweede, zo moet je dus twee dezelfde symbolen vinden. De gelijken symbolen zitten onder:

1 2 1 3 4

5 4 6 2 7

8 9 0 5 9

8 7 0 3 6

Ga dan de schatkamer in.
 

 

(1) Deur van angst
(2) Sleutels - steen met symbolen
(3) Manuscript
(4) plank
(5) map van papyrus
(6) Beeld
(P) Priesteres met slang over haar lichaam
(V) Vaas

 

 

De deur van de angst (1) sluit achter je, pak rechts van "Priesteres met slang over haar lichaam"(P) die dood op de grond ligt de sleutels "keys" (2) en een soort aansteker "tinder box". Ga achter voor het beeld staan (niet dichtbij), draai je om en lees de 3 Manuscript (3), de onderste is de belangrijkste met de Romeinse cijfers en de symbolen die er bij horen.

XXXVII  -37
CCCXXXXV  -345
IIII - 4
XVIIII  -19
XXXII -32
II -2
VIIII -9
I -1
III -3
LVIIII -59

Ga rechts en pak de hamer "hammer" die op de plank ligt (4), ga na de steen met symbolen (2)( waar het lichaam ligt), herhinder je je nog de tatoeage van Hannon in de hut van de herberg.
 


 

Op de steen zijn 9 ronde cirkels met een symbool, nummer ze als:

9 8 7
6 5 4
3 2 1

 

    Je moet de symbolen van  Hannon's tatoeage ondersteboven lezen,

    Sla met de hamer op rondje 4, dan, 2, 1 en 3.

    Er gaan 6 vakjes open in de ronde muur. Pak de vaas uit de links achterste vakje (5), pak de map, bestudeer het en pak de rol  "papyrus", plaats de vaas terug in het vakje.
 

 

Ga naar de plank waar je de hamer pakte (4), gebruik je aansteker om de olielamp aan te steken, gebruik de rol op het vuur, ga met de brandende rol voor het beeld staan (6), ( zorg dat je er goed voor staat en niet bij de plaats van de 3 Manuscript), draai je om en gebruik de brandende rol op de kolen die in een schaal liggen, (zorg ook dat je geen vaas in je inventaris hebt want anders zak je door de grond omdat je te zwaar bent, dit is een val voor de dieven). Ga door de geheime opening vooruit, volg de pijlen die je op de grond ziet, (splitsing links dus), ga de trap op en je komt in de tuin van Tanith.

 


(1) Paviljoen
(2) Stokje
(3) Fontein
(4) Slaap bloemen
(5) Priesters\' hall
(6) Naar de Tempel of Tanith

 

 

 

 

 

 

Ga rechts in het paviljoen (1). Open de kist en pak er een masker "mask" en een stamper uit "pestle". Ga vooruit de paviljoen uit, plaats je vogel "princess bird" onder op het stokje (2), gebruik je lijm boven op een stokje, klik op de vogel en hij begint te zingen. Een vogel gaat op de lijm zitten, pak met je lege vogelkooi de vogel die vast op de lijm zit "bicephalous bird", ga rechts, trap op, links en pak links 3 bloemen (4) "dream, forgetting, en night flower". Ga het paviljoen weer in, leg de 3 bloemen in de schaal, stam ze fijn met je stamper en pak de schaal met slaap bloemenpoeder "flower powder". Ga bij de fontein links naar de hal van de priesteres die op een harp aan het spelen is. Kom niet dichtbij en praat niet met haar. Zet je masker op ( in je karakter profiel), gooi de bloemenpoeder links in de brander, de rook brengt haar in slaap. Ga vooruit de trap op (6), open de deur en je komt in de tempel van Tanith

1) Eerste deur
2) Gesloten deur
3) Trap
4) Trap
5) Beeld van Tanith
6) symbolen
7) Amfitheater

 

 

 

 

Je start in de tempel bij de eerste deur (1), ga links naar de trap (3), de trap gaat naar het beeld maar er ligt een slang voor, plaats je vogel links boven op een stokje, klik op de vogel, de vogel begint te zingen en de slang gaat dansend weg. Ga rechts voor de trap (ga nog niet de trap op), draai links en pak de symbolen plankjes (camee) uit een doos (6) die op de grond staat, "crescent, star, dragon, serpent, galley, sea, mountains, shepherd", links is een bord met vakjes, je moet nu de symbolen in het goede vakje plaatsen. Begin links in de bovenste rij met " star," dan verder "shepherd", " mountains" , "sea" , "galley", plaats de crescent of Tanith""  in het vakje onder, ze lichten blauw op als je het goed hebt gedaan en de bescherming bij het beeld is nu weg. Ga de trap op (waar de slang was) en boven naar het beeld (5). Pak de "Zaimph" (sluier) van het beeld. Er gaat een alarm af, doe de sluier "Zaimph" om je schouders die je beschermt tegen bewakers, ga de trap af en ga midden in de Amfitheater staan (7), praat met Salammbô (geef niet de sluier), pak een stukje fruit (blauw licht) uit een schaal, klik op de gesloten deur (2), bewakers houden je tegen, er komt een aap tevoorschijn,  geef de fruit aan de aap (tijdbalk loopt mee), verlaat de grot  door de deur (2). Tekenstrip verhaal.

 Deel 3

Je bent terug in het kamp, praat met  Mâtho en hij geeft je een nieuwe opdracht om de waterwerken te saboteren. Na het gesprek ga je naar pariahs\' stad (9), praat met de baas. Ga naar de de weg die naar het achterland gaat (11) (de weg waar de beesten staan), praat met de man en je krijgt een beest te leen, klik op het beest, je ziet nu een map, er zijn twee plaatsen waar je naar toe kan gaan "Solitude Mountains en de Hatchet Mountain", ga naar "Hatchet Mountain" (klik op de hand).

(1) Start
(2) Rand
(3) Wespennest
(4) rotsen pad
(5) Dragon
(6) Lost tempel

 

 

 

Ga vooruit richting (4) de tempel, bij de rotsen van de dragon (5) komt er een dragon naar je toe, draai je snel om, ga snel (tijdsbalk) via  pad (4) naar de plaats waar je het wespennest zag (3), ga daar via de rand (2) van de rots omhoog, draai rechts bij het skelet, loop naar het einde, pak links op de grond een steen en gooi die in het wespennest. Pak van het skelet de doodskop "skull", daal naar beneden en pak met het lege potje de groene slijm/speeksel die de dragon heeft achtergelaten bij de wespennest "saliva". Ga nu naar de Lost tempel (6) (links waar je de dragon zag, een spleet in de rotsen door).

 


(1) Hatchet Mountain
(2) Hall
(3) kamer van het oog
(4) versperring rotsen
(5) Waterwerken (kanaal)
(6) Grafkelder ? - (6a) Rode oog
(7) Solitude Mountains
(S) Geheime deur

 

 

 

 

 

 

Je komt in de hall (2), ga vooruit en je loopt tegen een pilaar midden in de kamer, ga naar de achterkant van de pilaar, hier liggen symbolen met gegraveerde tekst er onder, ga met je muis over de tekst en het wordt vertaald, plaats de symbolen: Bovenste zijn 2 vlakken naast elkaar

globe (met paars puntje op de plaat) - wassende maan (blauw puntje)

Ster

Stierenkop

Dragon

Slang

Ga achter de geopende gang door naar de kamer van het oog (3).

(3.a) Beeld van Tanith
(3.b) Beeld van Moloch
(3.c) Rol
(3.d) La

 

 

 

 

Ga rechts, draai links naar het altaar, plaats de rol "papyrus" op de rolvertaler (3c) en lees het. Ga naar de andere kant van het altaar (3d) plaats de doodskop op het symbool van Moloch (wassende maan), schenk de slijm/speeksel "saliva" in de doodskop, ga naar het beeld van Moloch (3b), gebruik je dolk op het rode oog "eye of Moloch ". Ga naar het andere beeld (3a), klik op de ogen van Tanith, je moet via de schuif onder in het beeld het rode oog met de halvemaan ineen zien te krijgen, heb je er moeite mee of geen zin in klik op F8. De andere deur is nu open, ga eerst naar de kant van het altaar (3d), klik op de 6de tand van rechts die aan het altaar vast zitten, er schuift een la open en pak de demonsleutel  "demon key". Verlaat nu de kamer via de geopende deur, vooruit,de doorgang wordt verspert door rotsen (4), ga rechts, je komt bij een ondergrondsekanaal met water (5), gooi het rode oog in het water en loop snel weg/terug richting (4), je ziet dat de explosie de rotsen heeft weg geblazen, ga verder/omhoog en je komt in de grafkelder (6), rechts zie je iets rood knipperen, ga links de gang door, je loopt tegen een gesloten deur (S), draai rechts, gebruik de demonsleutel in het slot die in de muur zit, ga de deur door en je staat in de Solitude Mountains (7).

Solitude Mountains(8) Afgod (Moloch)
(9) Waterpoel
(S) Deur terug naar de Lost tempel
(M) Huurlingen
(E) Etruscan
(A) Autharite
 

 

 

 

Ga vooruit, je draait op het einde naar Etruscan (E) die voor de afgod met een grote rode oog (8) staat, praat met hem. Ga rechts naar de waterpoel (9), vul de lege pot met water "pot full water". Ga terug de grot in (S) (slot rechts in de muur), ga naar de grafkelder (6), loop naar het rode oog (6a), gooi het water in de rode oog en loop snel weg van het oog. Ga terug naar Etruscan (E), praat met hem,  geeft als antwoord "It\'s a sign! The gods are with us! Gather the men and let\'s move forth!", daarna, voordat hij je volgt moet je een test afleggen of je wel een goede soldaat bent, antwoord dan: (de vragen zijn niet op volgorde)

Vraag "If your cavalry is greater than that of the enemy, will you seek a battle on the plains or in rugged terrain?"
Antwoord : "On the plains."

V: "If the enemy camp is to the west, and you\'ve camped out to the east, do you attack in the morning or wait until the afternoon?"
A: "The morning."

V: "If you\'re fighting with your back to the sea, are you better off attacking at day\'s end or in the morning?"
A: "At day\'s end."

V: "You surprise the enemy in his camp in the middle of the night. You can either entirely circle him or leave him a way out. Which would you choose    to do?"
A: "I\'d leave him a way out."

V: " While sacrificing prior to the battle, twelve birds of prey fly off to your right. What do you do?"
A: "I attack with confidence."

V: "Is a lunar eclipse a good or bad omen for an army that must flee?"
A: "A good omen."

Als je de examen goed afgelegd hebt begint het gevecht tegen Hannon, je ziet een map waar het gevecht wordt uitgevochten, je moet nu de goede strategie bepalen om het te winnen, selecteer een leger en plaats die op een vakje, zet je leger in deze positie:

                            Pigs
Numidian cavalry/ Heavy infantry/ Balearic slingers:

Start het gevecht door rechtsonder op de logo "engage in combat" te klikken, tijdens het gevecht klik je met je linkermuisknop om het verder uit te vechten.

Deel 4 

Na het gevecht praat je met de mannen in de tent en Mâtho geeft je een order om de Numidian strijders te helpen bij Helepole. Ga naar de plaats waar de strijders aan vechten zijn "Helepole" (deze plaats is richting de stal van de wijnverkoper (7), dan door naar het kamp van Narr’Havas (8), bij het kamp ga je links langs de tenten , draai dan op het einde links en vooruit kleine opening door). Je wordt ontvangen door een strijder en die zegt dat je de vaandel van de tegenstander moet vernietigen. Ga de ladder op van het wapenapparaat voor je, vooruit, draai aan het wiel, pak links uit het mandje de pijlen "arrows". Ga rechts naar het schietwapen, plaats de pijlen rechts in het rek, pak een pijl en houw die boven het vuur, leg de brandende pijl in de grote kruisboog apparaat. Je moet nu zorgen dat je de kruisboog in de goede positie zet om de pijl die hij afschiet (a) de vaandel van de tegenstander raakt, met de gebogen pijlen (die je ziet als je met je cursor over de kruisboog gaat) kan je de hoogte (d), richting  links/rechts (b/c) afstellen door de touwen losser/ vaster (e/f) te draaien. Als dat doet zie je een soort kompas (klok) (g/h/i) in het beeld om af te lezen hoe hoog/laag, strak/los de touwen staan, je kunt ook horen aan het geluid of de touwen strak/los staan door er op te klikken.

(a) Afvuren
(b) Rechtse touw
(c) Linkse touw
(d) hoogste afstellen
(e) Strak/los afstellen rechter touw
(f) Strak/los afstellen linker touw
(g) kompas hoogte
(h) kompas van richting rechts
(i) kompas van richting links

 

Vuur de eerste pijl af (a) om het te testen, je mist en de volgende pijl ligt er al op. Stel de kompas ongeveer af : linkse kompas (hoogte) zet de wijzer op 15 (kwartier van een klok), middelste kompas ook op ongeveer 12 , rechtse kompas op 22,  schiet de pijl en kijk of de pijl de vaandel raakt. Is het goed gegaan dan ga links weer naar het mandje met het wiel, als je links van het mandje kijkt en naar beneden zie je daar een soldaat staan,(als je met de ladder naar beneden gaat wordt je gedood), haal de hendel over (rechts in de grond van het wiel) en het mandje zakt, ga via het touw van het mandje naar beneden, gebruik je dolk op de soldaat en verlaat het kamp. Tijdens de route als je het kamp verlaat, loop je achter/langs langs (ga dus niet het kamp in) de tent van Narr’Havas, daar hoor je een gesprek, ga dan daarna naar Mâtho\'s tent (4). Praat met hem, geef dan als antwoord "Hamilcar promised Narr\'Havas Salammbô\'s hand in marriage in exchange for your head!". Ga dan naar Autharite\'s tent (5) en praat met hem. Ga naar (9) Pariahs\' stad, praat met de baas, geef dan als antwoord "We can no longer wage this entire battle on our own. You must help us!", beloof dan het eten van Hannon "phenicopterus tongues, found in Hannon\'s bags". en dan "fine". Ga terug naar Mâtho\'s tent (4). Praat met hem en hij geeft je de order om Narr’Havas aan te vallen. Volg de strijd die je nu op de map ziet.

Deel 5

Je hebt verloren en gevangen gezet tussen de rotsen van Hatchet Mountain van deel 3. Je moet nu proberen snel te ontsnappen want anders ga je dood van de honger. Praat met Autharite die voor de ingang van de Lost tempel (6) zit. Na het gesprek gaat er een tijdsbalk mee lopen, deze tijdsbalk gaat naar beneden omdat je honger hebt en je hebt geen eten. Kijk overal goed op de grond om wat eten te pakken en de tijdsbalk gaat dan wat omhoog als je eet, eten doe je in je karakter menu. Ga naar je karakter en onder in het beeld zie je het eten wat je gevonden hebt, klik het eten op je karakter. Dus nu moet je snel handelen.

Ga nu richting het wespennest (3) (kijk dus op de grond voor eten), iets voor het wespennest draai je je om, pak met je dolk een stukje van een cactus (kan je als eten gebruiken), je wordt aan gesproken door een soldaat, geef hem niet het eten dat je net gevonden hebt. Ga dan verder naar het wespennest, de rand van de rots weer op (2), pak een steen en gooi die naar de vogel bij het wespennest. Pak de vogel "dead bird" bij het wespennest. Ga terug naar Autharite (6), ga naar de pilaar en praat met de soldaat van Pariahs die achter de pilaar zit, geef heb de dode vogel en hij geeft je 2 platen met symbolen. Plaats die 2 platen in de pilaar in het goede vakje en de deur achter je gaat weer open. Ga snel door de gangen en kamers (de gesloten deur open je weer met de "demon key") en je komt bij het kamp van Hamilcar in Solitude Mountains. Ga links naar het hek, pak het touw dat links op een werkbank ligt, knoop het touw aan het hek en de uiteinde van het touw knoop je aan het beest dat staat te eten van het hooi. Klik op het beest en hij trekt het hek open. Ga door het hek en ga links een tent in. Pak eten uit een pot/kist, je hebt nu genoeg eten en de tijdsbalk gaat weg. Pak rechts van een plank een uniform. Trek het uniform aan. Verlaat de tent, ga links naar het kampvuur, een soldaat zegt dat je je post in moet nemen, ga vooruit en je ziet een tekenstripverhaal. Na het verhaal sta je voor het kampvuur, pak een brandend stukje hout "torch" uit het kampvuur, ga naar de hooiberg waar de beesten staan te eten bij het hek, gooi het brandend stukje hout in de hooiberg, de beesten slaan op hol en je begint aan de laatste veldslag.

Zet je leger in de volgende positie:

                       Pariahs

Elephants/ heavy infantry/Balearic slingers

 

Start de strijd, je wint de veldslag en einde game.

 

©Game-Solves

Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Forum
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

 

www.000webhost.com