RHEM 2 DEMO

04-08-2005

 

Druk op de rode knop en ga de ruimte binnen.

Zie 4 cilinderdeuren en merk op dat de cilinderdeur door een reeks gangen en ladders toegankelijk zijn. 

Elke cilinderdeur heeft een rode knop op de deur. De gouden kabel is gekoppeld aan de achterkant van de eerste voorste rechtse cilinderdeur.

Een blauwe straal gaat rond over het plafond. 

Er zijn 2 metalendeuren: een linksachter en een in de achtermuur. Langs de achterste rechtse cilinderdeur is een paneel.

In het midden van het pad waar je nu staat is een metalenpaneel die de doorgangen van elke cilinderdeur toont. De hefboom, rechts van dit paneel is niet geactiveerd.

Heb toegang tot de metaaldeur bij de achterste linkermuur 

Open het metalenpaneel van de cilinderdeur die de doorgangen toont naar de cilinderdeur.

Door de lay-out van de wegen en de ladders te bestuderen in de ruimte, draai de cilinderdeur om tot de metaaldeur op de linkermuur toegang te krijgen.

Draai linksboven het pad in horizontale positie om tot de deur toegang te hebben.

Draai rechtsboven de schuine streep in (\)  positie om tot de linker cilinderdeur toegang te hebben.

Draai  linksonder in verticaal positie en rechtsonder opwaartse schuine streep (/) om tot de ladder toegang te krijgen van de rechtse muur.

Om tijd te besparen, draai rechts en open achter het paneel in de muur. Klik op de hendel om een knop te activeren van de achterste linkse deur.

Nu de lay-out geschikt is open je de deur van de cilinderdeur rechtsvoor, ga cilinderdeur door, draai rechts, kijk naar beneden en ga met de ladder naar onderen. Rechts naar de ladder, ladder op, cilinderdeur door, draai rechts - ladder naar onderen, ladder op, cilinderdeur door, linkse kant ladder af, ladder op, cilinderdeur door naar de metalen deur. Draai je om en klik op de linkse rode knop om de metaaldeur te openen. 

(deze rode knop heb je geactiveerd door de hendel van het paneel in de muur)

Ga de ruimte in en zie plaque met rood 6, blauw 15, groene 10 en lijnen in de linkermuur.

Negeer de ladder en de verklaring van het einde van de demo.

Draai naar de rechtse muur en trek aan de hefboom om de metaaldeur in de achtermuur van de 4 cilinderdeur te activeren.

Ga terug naar het paneel van de cilinderdeur omwenteling.

 

Activeer de hefboom op het paneelkastje

Open het paneelkastje van de cilinderdeuren. 

Draai rechtsboven de schuine streep in positie voorwaartse schuine streep (/).

Linksonder: verticale positie en rechtsonder, voorwaartse schuine streep (/). Linksboven wordt niet gebruikt.

Loop de weg terug naar de achterkant van de eerste cilinderdeur. Druk op de linker rode knop die vastzit aan de gouden kabel.

Ga terug naar het paneel van de cilinderdeur. Trek rechts van het paneel aan de hefboom. Hoor een geluid.

Open het paneel en zie een kaart van de ruimte. Neem nota van de verschillende punten en de groene lijnen die je hebt geactiveerd.

Sluit de deur en druk opnieuw op de hefboom.

 

Heb toegang tot de metaaldeur van de achterste muur

Open het paneelkastje

Draai linksboven in verticale positie. De achterste rechtse cilinderdeur wordt niet gebruikt.

Linksonder in horizontaal positie en rechtsonder schuine streep (\).

Sluit de deur en trek weer aan de hefboom. Dit heft het paneel naar de bovenkant van de toren.

Loop door de cilinderdeur naar de achtermuurladder. Beklim die ladder en ga de tram in.

 

Heb toegang tot het paneel langs de rechtsachterste cilinderdeur.

Druk op de knop om de tram naar de bovenkant van het paneel in de toren te verplaatsen.

Draai rechts en schuif het luikje omhoog en zie de paneelkastje 

Draai linksboven in verticale positie. Rechtsboven (\). Linksonder in horizontale positie en rechtsonder voorwaartse schuine streep (/).

Druk op de tramknop om terug te gaan. Ga door de cilinderdeur naar het paneel bij de cilinderdeur rechtsachter.

Druk op de knop boven het paneel. Zie een blauw symbool.

Je hebt de eerste puzzel van Rhem 2 opgelost.

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd. ©GameSolves
 

GameSolves
http://www.gamesolves.tk
Forum
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

www.000webhost.com