PLANESCAPE  TORMENT

 

 

Algemene opmerkingen:   

 

 

Deze oplossing is voornamelijk geschreven voor diegenen die het spel als (lawfull) good spelen. Je kan Planescape Torment (PT) ook anders spelen door juist het tegenovergestelde te doen, vooral de opties die je neemt bij dialogen spelen hierbij een grote rol. Het basisverloop van het spel verandert hierdoor niet. Het spel als goed personage spelen levert wel de meeste ervaringspunten op, voor je begint moet je de statistieken van The Nameless One (TNO) - het hoofdpersonage uit het spel bepalen. let op : hiermee bepaal je al heel sterk hoe het spel zal verlopen. Elke eigenschap heeft invloed op wat je kunt (vechten, toveren) en op hoe de anderen (Non Player Characters, NPC'S) op je zullen reageren. Ais je erg sterk bent zullen NPC's 2 keer nadenken voor ze je aanvallen of proberen te  bestelen en kan je ze sneller tot iets dwingen. Hoge intelligentie geeft je meer opties bij gesprekken en helpt je om sneller herinneringen op te halen. Hoge wijsheid leidt tot meer dialoogopties en extra ervaringspunten. Hoge lenigheid (dexterity) geeft je soms  meer mogelijkheden bij gesprekken (je kan sneller reageren). Je reageert sneller als je een sterk uithoudingsvermogen (constitution) hebt. Met een hoog charisma krijg je kortingen in bepaalde winkels en ook dit levert extra dialoog op. In PT kan je niet onmiddellijk kiezen welke klasse de TNO is. Je begint als vechter en tijdens het spel zal je mensen ontmoeten die je kunnen trainen om magiër of dief te worden. Als je getraind bent in een klasse kan je later steeds vragen aan een andere trainer om van klasse te veranderen. (Je kan best vrij vroeg in het spel van klasse veranderen als je dat wil, want je verliest dan alle experience points van je vorige klasse.) Toch zal je bij het toekennen van de punten van je vaardigheden al rekening moeten houden met welke klasse je wil gaan spelen. Vechters hebben hoge sterkte en uithouding nodig, magiërs intelligentie en wijsheid en dieven vooral lenigheid. Tijdens het spel krijg je ook mogelijkheden om je statistieken te verbeteren, maar je kan best al bij het begin van het spel voor een bepaalde klasse kiezen. Denk erom : TNO is onstedelijk, je hoeft niet supersterk te zijn in het begin van het spel om verder te geraken. Ik wil er wel op wijzen dat je best vrij hoge intelligentie en wijsheid (minstens 13 elk) neemt in  van in het begin, ook al wil je geen magiër worden. Dit heeft zoals gezegd grote invloed op je keuzemogelijkheden bij dialogen. De grote sterkte van PT is volgens mij de plot, en die zal je van in het begin beter kunnen volgen als je hogere wijsheid en intelligentie hebt; hoog charisma helpt ook. Zorg er alleszins voor dat je naar het einde toe hoge wijsheid en intelligentie hebt, anders zal je het laatste deel van het spel moeilijk kunnen volgen. In deze oplossing zal de TNO een magiër worden, maar het grootste deel van het spel is hetzelfde voor, dief of vechter, je zal de situaties alleen op een andere manier moeten benaderen. Mijn voorstel van beginwaarden : Strength 10, Wisdom 16, Constitution 10, Charisma 13, Dexterity 10, lntelligence 16. Mogelijk alternatief als je een fighter wil zijn,  Str 16, Wis 13, Con 13, Cha 9, Dex 10, Int 14; voor een dief : Str 12, Wis 13, Con 10, Cha 10, Dex 16, Int 14. Als je tijdens het spel de mogelijkheid krijgt om extra punten te geven (telkens als TNO een level stijgt of via sommige items) zorg dan dat je eerst en vooral de scores verhoogt voor de vaardigheden die voor de klasse die je speelt het belangrijkst zijn. Kijk tijdens het spel ook regelmatig op de kaart als je een nieuw gebied verkend hebt, sommige uitgangen zijn niet goed zichtbaar, en via de kaart kan je ze beter zien. Save het spel voortdurend, TNO kan misschien  niet sterven (hoewel, je kan wel degelijk game over krijgen, daarover later meer) maar de anderen die je vergezellen zijn wel gewone stervelingen, en bovendien loop je het risico een heel stuk opnieuw te moeten spelen.

 

Oplossing

 

Moduarium

le verdieping 

 

Je wordt wakker in het mortuarium van Sigil. Morte, de schedel, begint tegen je te praten en geeft je instructies. Op je rug staat geschreven dat je een zekere Pharod moet zoeken en je dagboek moet vinden. Doorzoek alle bureaus en kasten, je zal er onder andere verband en naald en draad vinden (om je te genezen) en een scalpen die je voorlopig als wapen  kan gebruiken. Zoek dan de zombie die de sleutel van de andere delen van het mortuarium heeft (hij staat rechtsonder in de kamer waar je wakker geworden bent). Met hem praten blijkt niet te helpen om  de sleutel te krijgen, je zal moeten vechten. Met de hulp van Morte zou dat geen probleem mogen zijn. (NB : telkens je vecht, pauzeer dan het spel om te bepalen wat je alle personages laat doen. Neem de sleutel, open de poort links onder in de kamer en ga erdoor. Doorzoek in de volgende kamers alles. Je  kan proberen met de zombies te praten, maar de meeste kunnen je niet helpen. Er zijn er wel enkele waar je wat spullen kunt van krijgen. In de mond van een van hen (nummer 1201) zal je een papier vinden, je kan dat vouwen (eerste, eerste, tweede en eerste mogelijkheid) om de oorbel te vinden die er in zit. Deze kan je, net als andere magische items, later identificeren zodat je de magische eigenschappen kan gebruiken. Dit kan door de indentify - spreuk (door jezelf of een tovenaar in je groep of tegen betaling bij sommige mensen) of je doet het automatisch als het karakter dat het item vastheeft genoeg "lore' (kennis) heeft (dit laatste zal pas later in het spel mogelijk zijn, als je meer ervaring en intelligentie hebt). Praat met Dhall, de oude Dustman bij het grote boek, om meer over jezelf te leren. Ga verder naar de volgende kamers, je zal er een vrouw vinden (Ei-Vene) die je vraagt naald, draad en lijkenbalsem   te zoeken (naald en draad kan je vinden in een van   de vele rekken, de balsem staat in een kamer verderop, waar ook een trap naar de 2de verdieping is).   Geef ze aan Ei-Vene en laat haar dan je lichaam oplappen. Een van de zombies is een vermomde spion van de Anarchisten. Je kan van hem iets leren over hoe je uit het mortuarium kunt ontsnappen. Neem dan de trap naar de 2de verdieping.

 

2e verdieping  

 

Hier lopen dustmen rond, negeer ze, loop weg als ze achter je aankomen. Als ze je toch aanspreken, kan je proberen je eruit te praten als je intelligentie hoog   genoeg is (zeg dat je Dhall zoekt). Begin niet met ze te vechten, want dan wordt iedereen vijandig. Doorzoek opnieuw de rekken. In de kamer in het zuiden vind je een koevoet die later nuttig zal zijn, vergeet hem niet mee te nemen. Tegen de buitenmuur van de kamer in het westen staat een kast waarin je de sleutel van die kamer vindt. In de kamer is een trap die naar het gelijkvloers leidt. Neem eerst nog de hamer uit de kast naast de trap en ga naar beneden (Je kan ook teruggaan zoals je gekomen bent). Ga op de eerste verdieping terug naar de kamer waar je bent wakker geworden en neem daar de trap naar beneden.  

 

Gelijkvloers  

 

Op het gelijkvloers moet je naar het westen gaan. Daar zal je een tombe vinden. Als je ze nadert, zal de geest van Deionarra verschijnen (iemand die je blijkbaar kende in een vorig leven). Praat met haar. Ze zal je de "raise dead"-ability geven. let op : zeg niet tegen haar dat je het mortuarium wil verlaten, tenzij je hoge intelligentie hebt (dan zal je je vergissing zelf herstellen), anders vervloekt Deionarra je. Ga niet aan de grote skeletten in de centrale kamer prutsen tenzij je zeer hoge intelligentie hebt. Je kan het mortuarium op 2 manieren verlaten : via de portal die verschijnt rechtsboven de tombe van Deionarra of door met Soego (een Dustman die in het zuiden  van het level rondloopt) te praten. Hij zal je buitenlaten. Je kan later steeds terug binnen in het mortuarium door met de wachters buiten te praten (zeg dat je Deionarra's tombe gaat bezoeken).

 

The Hive

 

In de Hive (die verdeeld is in verschillende sectoren) zijn naast de gewone verhaallijn heel wat subquests te doen. Ik bespreek deze eerst, omdat je ze best doet voordat je Pharod gaat opzoeken. Je hebt immers meer ervaring en betere uitrusting nodig. Ik zal per sector aangeven welke quests er beginnen en dan telkens het verloop geven. Je zal heel wat heen  en weer moeten lopen tussen de verschillende sectoren. Voor je aan de quests begint kan je best eerst naar de Smoldering Corpse Bar gaan en Dak’kon bij je groep voegen (zie ZO sector hieronder).Wacht ook niet te lang met te veranderen van klasse als je dat wil, je gaat hier best onmiddellijk nadat Dak'kon erbij is naar Mebbeth of Ratbone (zie Ragpicker's Square hieronder). Er lopen in de Hive heel wat dieven rond die je af en toe zullen aanvallen (minder vaak als je er sterker uitziet). Normaal mogen ze niet te veel problemen geven, ze zijn een goede bron van ervaring en geld. Ik overloop hier alleen de quests, maar praat met iedereen : je zal meer leren over Sigil, Pharod, je dagboek ... Denk er ook aan dat je met je metgezellen kan praten.

 

Noordoostelijke sector

 

Hier kom je uit als je uit het mortuarium komt.

Open tomb : (hier kom je uit als je via de portal uit het mortuarium bent gekomen) pak het geld en het briefje dat hier ligt. Angyar's House (rechtsonder op de kaart) : Angyar heeft een contract met de dustmen getekend waarbij hij zijn lijk aan hen heeft verkocht. Hij heeft nu spijt van het contract. Praat met zijn vrouw, zij zal je vragen om hem te helpen. Ga naar de Dustman Bar en praat met Mortai. Praat over Angyar's contract, en met een beetje zachte dwang geeft hij het contract. Ga terug naar Angyar en toon zijn vrouw het contract. Praat dan met Angyar en verscheur het contract (maak hem niet kwaad). Je kan vanaf nu altijd in Angyar's huis blijven slapen. Dustman Bar : je kan voor Emoric een aantal quests uitvoeren. Hij vraagt je eerst met Norochj te praten. Deze vertelt dat er een dief is die zich als Dustman voordoet. Er zijn er 2 : ofwel praat je met Mochai in de Smoldering Corpse Bar (de barkeeper daar zal je dit ook vragen) ofwel met Ash-Mantle die rondloopt in de zuidwestelijke sector. Ga terug naar  Norochj en zeg dat je de dief hebt ontmaskerd, en ga dan naar Emoric. Die wil dat je met Awaiting Death praat. Overtuig hem geen zelfmoord te plegen door jezelf te doden (geen paniek, je bent onmiddellijk weer terug, dat doodgaan went). Praat opnieuw met Emoric die je nu vraagt met Sere te praten (alle mogelijkheden uitputten). Als je dat gedaan hebt, wil Emoric weten waar Soego zit. Dit zal je pas later in het spel te weten komen (zie verder). Als je weet waar bij zit, rapporteer dan bij Emoric. Je krijgt dan de mogelijkheid om lid te worden van de Dustmen. Emoric wil ook weten waar Pharod de vele lijken die bij tegenwoordig vindt vandaan haalt. Later in het spel kan je dit Pharod vragen, en dan Emoric inlichten. Norochj vraagt je ook nog te onderzoeken wat er in het mausoleum aan de hand is. De ingang daarvan is de portal die verschijnt als je rondloopt in het noorden van de noordoost sector. Pas op voor je hier binnengaat, je zal stevig moeten vechten en gaat er best pas binnen als je wat sterker bent. Als je binnengaat, verschijnt er een geest die je zal vragen de indringer uit het mausoleum te verwijderen. Hij zit in de kamer die je kan bereiken langs de uitgang links onder op de mausoleumkaard. Dood zo snel mogelijk de tovenaar, dan zijn de skeletten ook weg. Doorzoek de kamer en als je buitengaat bedankt de geest je. Ga terug naar Norochj en vertel hem wat er    gebeurd is. Annah Zij beweert dat ze weet waar Pharod is. Volg haar aanwijzingen niet meteen, het gebied waar ze je naar verwijst is vrij gevaarlijk als je nog maar weinig ervaring hebt (zie verder bij Alley of the Dangerous Angles). Wees niet te kwaad op haar omdat ze gelogen heeft, ze zal je later helpen. lngress : dit is de vrouw die in paniek rondloopt in deze sector. Praat met haar en zeg dat je haar zal helpen. Dat kan je doen door over haar te praten met Candrion, de planeswalker die in de Smoldering Corpse rondloopt (links onder naast de gepensioneerde Harmoniumofficier). Praat erna opnieuw met lngress en dan weer met Candrion. Je krijgt de tanden van lngress als beloning, gebruik ze om Morte's gebit wat bij te werken. Check ook regelmatig eens of je ze niet kan upgraden; als Morte in level stijgt krijgen de tanden speciale eigenschappen). Sev'Tai (bij het dodenmonument) : zij vraagt je 3 dieven (3 van de Starved dogs Barking in de ZO-sector) te doden.- Baen the Sender : hij zoekt een zekere Craddock. Zeg Baen dat je zal helpen zoeken. Craddock bevindt zich op de markt. Praat met hem (vergeet niet naar Baen terug te gaan). Craddock zoekt een van zijn arbeiders, Jhelai. Die loopt rond voor de ingang van de Smoldering Corpse. Praat met hem en geef zijn boodschap door aan Craddock. Je kunt nu wat verdienen door voor Craddock te werken.  

 

Zuidoostelijke sector

(waar de Smoldering Corpse Bar ligt)

 

"Damsel in distress" : er is een vrouw die beweert dat haar vriendin wordt aangevallen, zeg niet onmiddellijk dat je haar zal helpen maar ondervraag haar je te vergezellen (bij een fighterlmage die in de loop van het spel zal uitgroeien tot een vechtmachine met een superwapen en sterke magiër, zorg dat hij bij je blijft). Praat ook met hem tijdens het spel. Probeer ook de Circle of Zedhimon die Dak'kon bij zich heeft te gebruiken. Dit stad een conversatie. Zeg Dak'kon dat je de cirkel wilt leren begrijpen. Om de cirkel te openen moet je intelligentie hoog genoeg zijn. Dan  moet je het verhaal lezen dat in de cirkel staat en er met Dak'kon over praten. Als je wijsheid hoog genoeg is, heb je de mogelijkheid om het verhaal juist te interpreteren (niet letterlijk zeggen wat er gebeurd is, maar de filosofie van het verhaal weergeven). Per cirkel die je oplost (er zijn er 8) krijg je ervaring en spells (1 voor Dak'kon en 1 voor TNO). Hou er wel rekening mee dat de vereiste intelligentie en wijsheid per cirkel omhooggaat. Als je de achtste cirkel hebt opgelost dan verbeteren Dak'kons statistieken. Bovendien weet je dan normaal gezien ook waarom Dak'kon met je mee wil gaan (dit kan je ook te weten komen door met hem te praten wat later tijdens het spel). Dak'kon kan TNO niet trainen voor een klasse die bij nog nooit is geweest, maar kan je wel terug  omvormen tot magiër of vechter als je dat al eens geweest bent. Ignus (de brandende man) kan je pas later helpen.

 

Zuidwestelijke sector

(bij de markt)   

 

Office of vermin control : hier kan je staarten van cranium-raften inleveren. Je kan hier ook slapen : vraag de man naar zijn levensverhaal (blijkbaar niet erg spannend). Crier of Es-Annon (links op de kaart) : bied hem aan een grafsteen voor zijn stad te maken. Je kan dit door de naam Es-Annon door te geven aan de dustman (Death-of-Names) die bij het monument met de namen van de doden in de noordoost sector staat. Ga terug naar de crier. Beekwind (rechtsboven op de kaart) : luister naar zijn verhalen. Je kan hem later in het spel van zijn vervloeking afhelpen.

 

Noordwestelijke sector

 

Arlo/Nestor/One-ear: In het flophouse vraagt Arlo je Om te zorgen dat hij van Nestor afraakt. Nestor wil echter niet weg voordat hij zijn vork terug heeft. Praat hierover met One-ear: dwing hem de vork af te geven, vecht desnoods. Geef de vork aan Nestor en praat met Arlo (je kan nu gratis blijven slapen). Porphiron : Hij wil zijn halsketting terug die 3 dieven hebben gestolen. Zeg dat je hem zal helpen en ga naar de ZO-sector. Aan de linkerkant van deze sector staan 3 in het rood geklede dieven. Je kan ze geweldloos dwingen de ketting af te geven door te dreigen met wat Porphiron en zijn vrienden met ze zal doen. Geef de ketting terug aan Porphiron. Hij kan je nu trainen als vechter (als je dat al bent en je hebt weapon-proficiency slots vrij dan kan hij je beter laten vechten met een bepaald wapen. Voor de niet AD&D'ers die geen flauw benul hebben wat proficiencys zijn : vraag gewoon of hij je in een bepaald wapen kan trainen en hij zal zeggen of je er klaar voor bent, als je niet klaar bent heb je geen vrije slots. Mar (in het zuiden van de kaart): spreek met hem (tenzij je geen zin hebt om een wandeling door de Hive te maken) en neem zijn doos aan. Ga ermee naar Ku'atraa's warehouse (ZO-sector), dan naar Brasken (huis in ZW-sector), dan naar Shilandra (huis in NO-sector) en dan naar Aola (toegang tot zijn huis in de vervallen kathedraal in de Alley of Dangerous Angles). Breng de doos dan terug naarMar (die zich verstopt helemaal links boven in de ZW-sector). Fleece : zegt dat hij het huis van zijn tante zoekt, maar eigenlijk is het een dief die zakken probeert te rollen.  

 

Alley of Dangerous Ancles  

 

Dit is een vrij gevaarlijke sector, ga er pas naar toe als je wat sterker bent. Rauk : hij zit in het gebouw in het zuiden van de kaart en heeft 3 ringen nodig. Deze kan je vinden in 3 tenten in de alley. 2 staan vrij dicht bij Rauks huis, 1 staat in de buurt van Krystall. De ringen zitten soms in een verborgen compartiment van de meubels. Geef Rauk de ringen en aanschouw waartoe de lim-lim in staat is. Neem alle spullen van de tovenaars mee. Bendeoorlog : Praat met Krystall (de goede bendeleidster links boven op de kaart). Zij zal je vragen om Rotten William (de slechte bendeleider, rechtsonder op de kaart) te doden. Doe dit. Als zijn bende te groot is, zorg dan gewoon dat ze achter je aan komen en leid ze naar de bende van Krystall. Dood zelf zoveel mogelijk bendeleden, anders krijg je geen ervaring. Praat met Krystall, die je nu vraagt Blackrose (de neutrale, ongeveer in het midden van de kaart) te doden. Doe dit, maar zeg, voor je met Blackrose begint te vechten, tegen hem dat je Rotten William al gedood hebt. Ga terug naar Krystall.

 

Ragpicker's Square  

 

Rat Bone : hij traint dieven. Sharegrave (in het huis aan de rechterkant van het plein) : hij is een concurrent van Pharod en wil weten waar die plots zo'n grote hoeveelheid lijken haalt. Je kan het hem komen vertellen als Pharod het je heeft verteld. Jarym (huis aan de onderkant van de sector) : hij zoekt een robijn. Als je met Jarym gesproken hebt en de doos van Mar naar Aola hebt gebracht, kan je de robijn die erin zat van hem kopen en aan Jarym geven. Marrow-fiend : hij heeft een vinger met een magische ring. Vraag hem naar de ring, gun hem zijn snack en neem de ring. let wel op hij geeft Armor class +2 maar is wel vervloekt zodat je de ring niet meer kan afnemen. Nodd : hij is op zoek naar zijn zus Amarysse. Zij staat bij de ingang van de Smoldering Corpse Bar. Praat met haar en breng het geld dat ze je geeft naar Nodd. Mebbeth : zij is de trainer voor magiërs, dus ga zo snel mogelijk naar haar toe. Ze kan je genezen, heeft nuttige informatie en je kan er slapen. Vraag haar om je te leren een magiër te worden. Ze wil dat je eerst wat boodschappen voor haar doet. Haar eerste verzoek is dat je kruiden voor haar gaat kopen bij de fruithandelaar op de markt. Die heeft de zaden wel, maar zegt dat je eerst met een tuinman moet praten om ze te doen groeien. Ga naar Mouns-for-trees (ZO-sector) en vraag hem hulp met de zaden. Breng de kruiden naar Mebbeth. Dan moet je haar was gaan halen bij Giscori op de markt. Als je die hebt teruggebracht, stuurt ze je nog eens naar de markt om inkt te gaan halen bij  Kossah-Jai. De inkt is echter op, je moet nieuwe  gaan halen bij Meir'am, die wat meer naar rechts staat. Zij heeft dan weer geen fles om de inkt in te doen, die haal je bij een handelaar op de markt. Breng de inkt naar Mebbeth. Zij zal je nu trainen als tovenaar en je wat leuke items geven.

 

Trash Warrens

 

Vanaf hier gaan we verder met de plot van het spel. Zorg dat je wat ervaring hebt opgedaan en goed uit gerust bent. Ga het in Ragpicker's Square het huis rechtsboven binnen. Neem daar de hoop afval uit de  kist (dit is belangrijk, verlies het niet). Een man (Vlask) zal verschijnen. Betaal hem om uit het huis te geraken of vecht met hem om de sleutel voor de portal te krijgen. Neem in Ragpicker's Square de houten weg naar het noordwesten. Op het einde van de weg krijg je de mogelijkheid om de rommel die je uit het huis van Vlask hebt gehaald in de ingestorte poort te werpen. Er verschijnt een portal. Ga erdoor. Ga dan door de deur links. Je komt in de Trash Warrens. Je wordt aangesproken door een collector. Probeer je eruit te praten (als je charisma en intelligentie hoog genoeg zijn), bak desnoods je weg erdoor. Er lopen hier en daar nog dieven rond. In de uithoek links boven in de Warrens (achter een groep mensen die je aanvallen) is een portal die je activeert als je een rattenstaart bij je hebt. Ga erdoor en dood de ratten (pas op, dit zijn cranium-ratten, als ze met veel zijn kunnen ze spreuken op je afvuren, dood er zo snel mogelijk zoveel mogelijk). Verken de rest van de warrens en neem alle nuttige items mee, Ga dan naar de zuidoostelijke uithoek. Daar wachten Bish en zijn bende, zij bewaken de toegang tot het ondergrondse dorp. Met voldoende charisma en intelligentie kan je Bish ompraten en laat hij je door, lukt dat niet dan zal er geknokt moeten worden, Neem de trap naar beneden en je bent in het begraven dorp.  

 

Buried Village  

 

Praat met de man die zijn naam kwijt is (Ku'u Yin), Praat met Radine (ze staat iets meer naar onder) en vraag haar of ze Ku'u Yins nummer wil teruggeven   (vertel haar dat bij het dringend nodig heeft). Geef het nummer aan Ku'u Yin. Ga dan het huis van Madha binnen (in het midden links op de kaart) en praat  met haar. Vraag haar om je ingewanden te doorzoeken. Dit levert een ring op. Daarna kan je een aantal zaken van haar kopen, o.a. betere tanden voor Manie, Ga naar de winkel van Quint (in het midden rechts). Hij wil de halsketting van Gris hebben. Hiervoor moet je eerst in de catacomben met Gris praten (zie verder) en dan zal je de ketting vinden in de hoop met rommel links onder het huis van Madha. Ga dan naar Pharod (de toegang tot zijn hof uiterst rechts op de kaart). Praat met hem. Je kan hem ook vragen waar hij al zijn lijken vandaan haalt en het later aan Emoric en Sharegrave vertellen. Hij wil pas meer uitleg geven als je eerst een bronzen bol voor hem gaat zoeken in de catacomben. Ga terug naar buiten en praat met Uhir (een collector die in de buurt van de ingang bij de catacomben rond loopt. Hij vraagt of je zijn mes, dat hij is kwijtgeraakt in de catacomben, wil terugbrengen (zie verder). Rust nu eerst uit als dat nodig is en doe de nodige inkopen bij Quint of martha. Spreek met de wachters voor de poort van de catacomben en zeg dat Pharod je toestemming heeft gegeven om er binnen te gaan.

 

Catacombs    

 

Dit is een vrij gevaarlijk gebied, maar je kan er ook veel ervaring opdoen en heel wat goodies vinden. Hoewel je eigenlijk alleen de bronzen bol moet vinden, doorzoek je best alles. Als blijkt dat je daarvoor niet nog sterk genoeg bent (je wordt keer op keer afgemaakt door de monsters), ga dan alleen de bol halen en vermijd alle gevechten tenzij het echt noodzakelijk is (de quests waarvoor je niet moet vechten kan je natuurlijk al doen). Je kan later naar de catacomben terugkeren om de rest van het gebied schoon te vegen (je groep zal dan ook een nieuw lid hebben). Doorzoek alle kisten en dozen die je tegenkomt (als ze gesloten zijn probeer ze dan open te breken, of gebruik de knock-spreuk of thiefskills). Weeping Stones (waar je de catacomben binnen komt) Dit gebied heeft heel wat uitgangen : de in/uitgang naar het buried village (in het noorden van de kaart) naar de Crypt of the embraced (noordnoordoosten) de Shattered Crypt (noordoosten), de Warrens of Thought (oosten), de Dead Nations (zuiden), de Mosaic Crypt (westen) en de Dismembered Crypt (noordwesten). Glyve/Chad : Giyve is een van de "Weeping Stones' in de gang die naar de Mosaic Crypt leidt. Ze zal tegen je praten en je vragen een decanter of endless water te zoeken. Deze zal je later vinden in een gang in het oosten van de Drowned Nations, nadat je een vrij lange trap naar beneden bent afgedaald. Chad, het lijk dat voor de ingang van de Dead Nations ligt, zal je nog extra aanwijzingen geven, maar je kan de decanter ook zonder zijn hulp vinden. Om met Chad te praten moet je in de Dead Nations eerst Stories-bones-tell van Stale Mary Ieren (waardoor je met de doden kunt praten als ze nog niet te fel vergaan zijn). Chad zal je vragen wat vargouilles te doden. Zoek er in de weeping stones en dood ze. Dan zal Chad je vertellen over de decanter. Hij vertelt ook dat iemand het woord kent om de decanter te activeren, maar die persoon zal je pas heel wat later vinden. Laat Giyve van de decanter drinken als je hem gevonden hebt (hiervoor heb je het activeringswoord niet nodig).

 

Crypt of the Embraced. Dood de ghouls en open de middelste crypte. Daar vind je het lijk van Gris. Praat met hem wanneer je met de doden hebt leren spreken en hij zal je vertellen waar zijn halsketting ligt (die Guint wil hebben).         Shaftered Crypt. In het centrum van de cirkelvormige kamer liggen een hoop geld en nuttige items, maar ze worden bewaakt door een grote groep vargouilles. Om ze te ontwijken moet je langs de rand van de kamer lopen om zo de schat te bereiken. Je kan er ook gewoon recht op af lopen, maar dan verschijnen de vargouilles (die overigens ook niet zo sterk zijn, en ervaring opleveren). Mosaic Crypt. Pas hier op voor de vallen. Open de kist en neem de inhoud mee.

Crypt of Dismemberment. Loop hier naar het noorden (kijk uit voor de vallen) en neem de trap naar beneden. Daar zal je een lijk vinden waar je mee kan praten en een arm met tattoos op. Hou deze arm bij en laat de tattoos aan Fell zien (zie later).

 

Warrens of Thoucht. Let op voor je hier binnengaat : het stikt er van de weerratten (die alleen kunnen geraakt worden met magische wapens of spreuken) en cranium-ratten. Hier is niets te vinden dat essentieel is voor de plot, je kan er wel items en veel ervaring opdoen. Als je binnengaat, zal Mantuok met je praten en je in de gevangenis telepoderen. Doorzoek deze ruimte eerst naar nuttige spullen en ontsnap dan door de poort te forceren, het slot open te laten prutsen door een dief of door met de bewakers te praten. Vanaf dan kan je beginnen met de ratten uit te roeien. In het oosten van de Warrens is        de toegang naar Many-as-one, het collectieve brein van de ratten. Je kan hem afmaken (wat een goede daad is) of het met hem op een akkoordje gooien en de zwakte van de Silent King uit de Dead Nations uitzoeken (een slechte daad). Dead Nations. Wanneer je hier binnengaat, geef je dan over aan de ondoden en je wordt gevangengenomen (je mag nog wel vrij rondlopen maar de Dead Nations niet meer verlaten). Praat met Soego, verken de Dead Nations en praat met de bewoners. Stale Mary : praat met haar. Ais je haar niet begrijpt, praat dan over haar met Hargrimrn en dan opnieuw met haar. Zij zal je Stories-bones-tell leren je kan nu met de doden praten. Als je charisma hoog genoeg is zal ze je ook naar de Silent King leiden. Doe daar wat Hargrimm en Stale Mary vragen (tenminste, als je een goed karakter wil zijn). Een alternatieve (maar alleen voor een slecht personage) manier om de Silent King te bereiken is piekpocket op Hargrimm proberen en zo zijn sleutel te stelen of hem te doden, maar dan worden al je ondoden vijandig. Met de sleutel kan je in de kamer van de Silent King.

 

Puzzled/Riddle skeleton : als je intelligentie hoog genoeg is, kan je raadsels ruilen met het raadselskelet en het verwarde skelet helpen het raadsel op te lossen.  Nameless Zombie : Praat met haar als je geleerd hebt met doden te praten. Zeg dat je haar naam zal zoeken (ze verwijst naar een tombe in de Drowned Nations). Als je daar aankomt, zal je merken dat de inscriptie onleesbaar is geworden. Zeg haar dit en stel haar voor een nieuwe naam te zoeken. Uhirs mes : in het zuidoosten (in de buurt van de uitgang naar de Weeping Stones) staat een ghoul met een mes. Praat met hem, geef hem wat rattenstaarten om op te eten en je krijgt het mes. Geef dit later terug aan Uhir. Hargrimm : Praat met hem en vraag om vrijgelaten te worden. Vraag hem hoe je zijn vertrouwen kan winnen. Hij zal je vragen craniumratten te doden. Zij zitten in de tunnel in het westen. Dood ze en praat met Hargrimm. Praat dan met het twijfelende skelet dat eventueel de True death zou willen, wat Soego predikt. Ga dit aan Soego vertellen en hij zal de ka mer verlaten. Doorzoek als hij weg is de kist in de kamer en lees Soego's dagboek. Licht Hargrimm in en deze zal de nodige maatregelen nemen. Doorzoek Soego's lijk en neem zijn schedel mee (deze komt later nog van pas). Praat met Hargrimm en hij zal je vrijlaten. Je kan nu de uitgang naar de Drowned Nations nemen (links onder op de kaart) of terug gaan naar de weeping stones (rechts onder).

Drowned Nations (Nb: er is ook een toegang vanuit de Warrens of Thought hiernaartoe).

Decanter : Neem de decanter of endless water (in de gang in het oosten).

Bronze Sphere : de bronzen bol kan je vinden bij het lijk van een collector helemaal in het zuidoosten van de kaart (je zal wel eerst de monsters die er zitten moeten doden). Nog iets meer naar onder is de toegang tot een tombe waar alleen TNO naar binnen kan. Je kan hier nu al naar binnen, maar het komt beter uit in het verhaal om dat nu nog niet te doen de ongeduldige die nu al naar binnen willen, vinden de uitleg verderop).

Pharod: Breng de bol naar Pharod. Hij zal je niet veel wijzer maken, maar je krijgt wel een aantal dingen van hem, en Annah zal zich bij de groep voegen.

 

Tenement of Thugs

 

Zorg eerst dat de groep al het nodige heeft (rust en doe inkopen). Ga zeker ook naar Fell en toon hem de arm met tattoos die je gevonden hebt. Hij zal je er een en ander over vertellen en het levert nieuwe tattoos op (NS laat dit niet vertalen door Dak'kon, praat zelf met Fell of laat het doen door Fall-from-Grace als die later bij de groep is ) Laat dan Dak'kon vertalen en stel opnieuw de vraag i.v.b. de arm en je zal merken dat hij liegt. Wijs hem hierop en ga naar buiten. Praat daar opnieuw met Dak'kon en hoor hem uit over wat er gebeurd is. Ga dan naar het mortuarium (zeg dat je Deionarra komt bezoeken of laat je helpen door Pox), Je kan met een aantal zombies en skeletten in het gebouw praten via Stories-bones-tell om wat meer info over een en ander te krijgen. Echt nuttig is de conversatie met het skelet in het noordoosten van het gelijkvloers van het mortuarium (nummer 331) Hij is Xachiarah de boogschutter die je in een van je vroegere levens heeft vergezeld, Praat met hem, neem de spullen die hij in zich draagt en gun hem zijn verdiende eeuwige rust. Zorg ook dat je de hamer en de koevoet (pryhar) hebt. Als je alles hebt wat je denkt nodig te hebben, praat dan met Anfiah over waar ze je lichaam heeft gevonden. Praat ook over andere dingen met haar, het kan een leuke conversatie worden, Maar Annab is een beetje boos , pas dus op dat je haar niet zo kwaad maakt dat ze weggaat (de staart is en gevoelig onderwerp), Annab zal je verwijzen naar de geschilderde deur in het noorden van de ZO sector. Onderzoek die en kan binnengaan. Ga wat naar het zuiden en praat met Sybil. Zij vertelt je dat er een geheime deur is waarlangs je kan ontsnappen zonder met de dieven te moeten vechten. Je kan dit best doen (tenzij je heel erg sterk bent, en je je weg doorheen de dieven kan hakken). Ga naar het zuidoosten en neem de trap naar boven. Je zal hier moeten vechten om de trap naar de 2de verdieping te bereiken. Dood hier de magiër en neem zijn sleutel. De geheime deur zit in de kamer in het zuidwesten van het gelijkvloers. Open ze, loop naar het westen en ga door de deur.

 

Alley of lingering sighs

 

Volg de weg tot je bij het gebouw in het zuiden van de kaart komt. Ga er binnen en onderzoek het lijk van de dabus. Neem zijn hamer als je er nog geen hebt en ga naar buiten. Volg de weg dan naar het oosten en open de poort. Praat met de muur. Ga dan terug naar de Alley en praat met de dabus (vertel hem over de dode dabus). Praat dan nogmaals met de muur en ga opnieuw naar de Alley. In het oosten en het westen van de kaart zie je vraagtekens. Op het ene gebruik je de koevoet, op het andere de hamer. Praat nog eens met de muur en na wat verbouwingen, kan je naar de Lower Ward.

 

Lowerward

(NB:je kan vanuit de LowerWard via het zuidoosten onmiddellijk naar de Clerk's   ward).

 

Als je in de Lower Ward komt zal Mode worden onvoerd door 2 weerratten. Vergeet niet de spullen die hij bij zich had op te rapen (ze liggen op de plaats waar de ratten hem te pakken kregen). Je hoeft niet onmiddellijk achter de ratten aan te gaan, laat Mode eerst maar angsten uitstaan. Als je met de mensen spreekt dan zal je vernemen dat Lothar de master of bones Morte waarschijnlijk heeft vermoord. Lothar kan je vinden in het vervallen huis in het zuiden van de Lower Ward maar je kan best eerst naar de begrafenisondernemer in het zuidoosten van de kaart gaan. Praat met hem (Hamrys) en vertel over je dagboek en vraag hem naar hoe zijn vader is gestorven. Je kan Hamrys nu naar de plannen van de tombe van je vorige incarnatie vragen. Hij vraagt dat je ze gaat halen bij het warenhuis. Ga daar naar toe (in het noorden van de lower Ward) en vraag de plannen aan Vault of the Ninth World. Ga nu naar Lothars huis en daal binnen de trap af. Daar zal je Morte en Lothar vinden. Praat met lothar (maak hem in geen geval kwaad, hij is niet de eerste de beste). Hij wil Morte pas teruggeven als je hem een waardevolle schedel brengt. Hij denkt dat er in een tombe vol met vallen vlak bij de Drowned Nations een waardevolle schedel moet liggen, en daar heb je toevallig de plannen van. Gebruik de geheime gang in het midden van de vloer van de kamer waar Morte en de andere schedels zitten. Ga dan naar het zuiden en praat met Mantuok. Zeg hem dat je een schedel hebt voor lothar. Hij laat je door, ga naar de uitgang in het zuidoosten en je komt in de Weeping tones uit. Ga dan via de Dead Nations naar de drowned Nations en daar naar het zuidoosten van de kaart (iets onder de plaats waar je de bronzen bol ebt gevonden). TNO zal zeggen dat hij hier alleen moet binnengaan. Zorg dat je, voor je binnengaat, zoveel mogelijk slots in de inventory van TNO leegmaakt: er liggen in de tombe heel wat goodies en je moet ook 4 slots vrij hebben voor de sleutels. Ook healing charms zijn binnen niet nodig, het is zelfs de bedoeling dat je doodgaat. Ga naar binnen en bekijk naar de plannen van de tombe. (NB : in elke zijkamer liggen lijken met interessante spullen.) loop naar de centrale kamer (er zal een val met bliksem geactiveerd worden) en je wordt getransporteerd naar een je kamer. Neem daar de sleutel uit de kist. Ga dan op het tormentsymbool, dat op de vloer getekend is, staan en je wordt neergebliksemd. Je herleeft bij de ingang. Ga opnieuw de centrale kamer binnen en je wordt opnieuw naar een zijkamer geteleporteerd. Neem ook hier de sleutel uit de kist en activeer de bliksem. Herhaal deze procedure voor de 3e zijkamer. Als je nu in de centrale kamer binnengaat, word je niet geteleporteerd. Je hebt je eerste dagboek gevonden : lees alle panelen (8) tegen de muur. Dan kan je de sarcofaag openen. Ga dan naar het zuiden van de centrale kamer. Je wordt naar de naaste bijkamer geteleporteerd. Doorzoek de kist die daar staat: er zit van alles interessant in, maar geen schedel. Verlaat de kamer via de portal die verschijnt. Praat met iedereen om ze weer bij de groep te krijgen. Ga voordat je bij lothar gaat rapporteren via de catacomben terug naar het buried village (als de bewaker je niet binnen willen laten, klem zijn hand dan eens tussen het hek, je zal onmiddellijk door mogen). Je zal gemerkt hebben dat de schaduwen Pharod ondertussen te pakken hebben gekregen.                                Ga naar zijn paleis en doorzoek zijn lijk. Neem zeker de bronzen bol en zorg dat je die niet verliest! Hoewel hij niet absoluut noodzakelijk is, zal je een heel stuk van de plot missen als je hem niet hebt. Neem ook zijn kruk en ga naar de hoek van de kamer boven Pharods lijk. Er zal een portal verschijnen (je kon dit al afleiden als je met Annab over Pharod praatte). Ga erdoor en doorzoek Pharods schatkamer (pas op met het beeldje van de lady of pain, zie verder). De uitgang is de portal die zich helemaal op de grond in het zuidwesten bevindt (ongeveer midden onder de houten constructie). Ga dan terug naar lothar en vertel hem dat er geen schedel was (als je al in de tombe bent geweest voor dat Morte ontvoerd wordt, zeg je dit onmiddellijk tegen lothar). Hij wil  nu een andere schedel : geef hem die van Soego  (die van Mantuok, Stale Mary, the Silent King of Hargrimm zijn ook goed). Morte is nu terug. (leg hem eens op de rooster i.v.m. de tekst op je rug die ook in de tombe te lezen was maar waarvan Morte een stuk "per ongeluk" niet heeft gelezen.) Praat met lothar en hij zal je vertellen dat je op zoek moet gaan naar Ravel Puzzlewell. NB : Je zal in Pharods schatkamer o.a. een beeldje van de lady of Pain gevonden hebben Wees hier voorzichtig mee! Je kan er tegen praten, maar als je het een aantal keer (20 of zo) aanbidt in het openbaar waar veel mensen rondlopen en doet alsof de Lady een god is, zal ze je komen halen als je het gebied probeert te verlaten (bovendien verandert je alignment waarschijnlijk; je kan dit voor de lol eens  doen maar save ervoor, zodat je vanaf dat punt het spel kan verder zetten). Ze zal je dumpen in een doolhof. Daar zal je niet veel vinden, behalve een dagboek van een vorige incarnatie. Je kan het doolhof verlaten door via de poort "op 4 uur" te gaan, waardoor je bij de tegenovergestelde poort uitkomt. Ga dan terug naar de poort op 4 uur ZONDER door een andere poort te gaan. Je wordt dan geteleporteerd naar de poort 'op 7 uur". Daar is de uitgang. Herlaad nu je gesaved spel van voor het aanbidden, of voor de masochisten  maak de Lady opnieuw kwaad en dan is het (jawel) game over.

 

Lijst van de quests die beginnen in de Lower Ward

 

Korur : loopt rond in het westen van de ward, trainer voor vechters.

Sebastion : De tovenaar in het westen : praat met hem, hij kan je helpen met je littekens als je hem helpt. Hij wil dat je Grosuk (de abishai in het oosten) doodt. Ga akkoord, praat met Grosuk en dood hem. Sebastion zal je littekens wegnemen en zo je charisma verhogen.

Xanthia : praat met haar om te vernemen hoe ze de Thokola wil laten doden. Waarschuw Thorp, de leider van de Thokola, en praat dan opnieuw met Xanthia.

An'zal : de githzerai-vrouw voor de ingang van de foundry. Laat Dak'kon haar pijnloos uit haar lijden verlossen.

Yi'minn : een githyanki die in het westen rond loopt. Praat niet met hem als Dak'kon bij je is, githyanki en githzerai zijn erfvijanden en Yi'minn zal  Dak'kon provoceren tot ze beginnen te vechten.

Kii'na een githzerai en waar Dak'kon niet bepaald goed mee kan opschieten.

Trist Ze staat tussen Derans slaven in het noorden van de kaart. Praat met haar en beloof haar de verdwenen documenten te zoeken. Praat dan met Bryon Pikit. Ga dan naar Lenny (een beetje boven het huis van Lothar) en vertel hem dat Pikit je  gezonden heeft om de documenten te halen. Praat met hem tot hij vertelt waar de documenten zijn. Zeg hem dan dat je eigenlijk niet werkt voor Pikit. Ga dan  naar het warenhuis en ga de documenten halen. Toon deze aan Deran en hij zal Trist vrijlaten. Praat met haar. De documenten waarmee je Pikit kan beschuldigen kan je afgeven aan Corvus, de Harmoniumsoldaat in de Open Air market (bij de westelijke  uitgang van de markt) door met hem te praten over Pikit (mogelijk moet je hem eerst helpen met Karina).

Giltspur : (de handelaar die buiten voor de zuidelijke ingang van de markt staat) Bij hem kan je een en ander kopen, hij verhuurt kamers en hij heeft jobs voor je. Eerst zal hij je vragen een bericht naar de printshop van Penn te brengen. Dan zal hij je vragen een boodschap naar Keldor in de (great Foundry) te geven. Je kan hier nu binnen. Als laatste opdracht zal hij vragen een bericht aan Barki, (de barkeeper van de Smoldering Corpse) door te geven .

Open Air market. Er is een verkoper van wapens, een van spreuken en een van  magische items. Praat met lazlo (in de buurt van de wapenverkoper) en hij zal je vertellen hoe je in de belegeringstoren kan geraken. Praat met Karina en troost haar. Praat dan met Corvus over Karina.

Penn : zijn printshop is in het noordoosten van de kaart. Geef hem het bericht dat je in het begin van  het spel in de tombe hebt gevonden. Maak hem niet kwaad, anders kan je er later niet meer binnen! Hij is ook de leider van de anarchisten, je kan hem hier later over spreken.

Dimtree : deze zombie staat bij Hamrys, de begrafenisondernemer. Praat met hem via Stories-bones-tell en beloof hem te helpen. Praat met Sebastion, ga terug naar Dimtree en help hem.

Belegeringstoren : een beetje boven de plaats waar Grosuk stond zal een portal verschijnen waar je door kan als je Lazlo's instructies volgt. Praat met Coaxmetal en laat hem een wapen maken dat een onsterfelijk wezen kan doden (heb je mogelijk nodig op het einde van het spel). Hij verkoopt ook wapens, aan de hand van de wapens die je bij je hebt. Als je de modron-cube (zie verder) bij je hebt, zal hij je vragen die af te geven als je wil weggaan. Doe dat niet voordat je alles (Nordom en het gevecht met de tovenaar) uit de modron maze hebt en voordat je alles hebt wat je nodig hebt van Coaxmetal (wapens, blade of the immortal, de kooi voor Xander). In ruil voor de cube zal je het entropic blade krijgen, een van de beste wapens uit het spel dat je van vorm kan veranderen door ermee te praten.

 

Great Foundry 

 

Je kan hier pas binnen als Giltspur je daarvoor de opdacht heeft gegeven. Als je binnen bent, ga dan naar de deur in het oosten van de kamer met de smidse. Praat in de volgende kamer met Sarossa. Ga door de deur rechts en praat met Keldor.                             Geef hem de boodschap van Giltspur.

Godsman worden : Je kan Keldor vragen om lid te worden van de Godsmen. Je zal hiervoor een reeks taken moeten oplossen. Eerst moet je een wapen smeden. Praat met Alissa Tield (ze loopt net als Thildon rond in de smidse) over wat je hiervoor nodig hebt. Ga dan naar het kamertje ten zuiden van de smidse en koop van Nadilin in het materiaal. Vraag dan aan Thildon wat ijzeres en ga naar een ongebruikte ketel (onderaan). Klik erop om een wapen te maken. Laat dit zien aan Keldor. Dan moet je een moord oplossen. Praat met Alissa, dan met Thildon, en dan met Saros (in de hal waar Keldor staat). Er wordt telkens gezegd met wie je moet gaan praten (o.a. met Bedai-Lihn die je vindt door de trappen omhoog te gaan in de zaal waar Sarossa staat). Je zal heel wat heen en weer moeten lopen tussen Saros en Thildon, tot deze je aanbiedt een andere kant op te kijken zodat hij de benen kan nemen. Weiger dit te doen en praat met Keldor (beschuldig wie je wil, Saros, Thildon of allebei). De laatste taak is Sandoz overtuigen geen zelfmoord te plegen. Praat hiervoor eerst met Sarossa (zijn dochter) en ga dan naar Sandoz (ga door de hal rechts onder in de zaal waar Keldor staat en ga de trap op). Praat met Sandoz en overtuig hem uit de kamer te komen, door te vragen   wat hij gezien heeft en te zeggen dat het testen zijn. Sandoz komt uit de kamer en als je met Keldor praat kan je een godsman worden. Je kan dan in de kamer   met het geheime project binnen (vraag Keldor toestemming, en ga door de deur in het noordoosten van de smidse) en je kan bij Keldor spullen kopen. Praat opnieuw met Sarossa over de godsmen en je wisdom zal verhogen.

Droommachine : Praat met Nihl Xander (in de gang rechts van de zaal waar Keldor staat) en help hem met het maken van de droommachine. Eerst moet je een stuk van je huid en bloed hebben. Ga hiervoor naar Pestle, de apotheker in de Clerk's   wand. Je zal Pestle eerst van je scheiden met het elexir of horrific separation dat je in de Curiosity Shop (ook in de Clerk's Ward) kan kopen. Geef het bloed en de huid aan Xander en ga bij Coaxmetal in de belegeringstoren de kooi halen die Xander wil. Tenslofte moet je een kussen gaan halen bij Hamrys de begrafenisondernemer. Hij zal je daarvoor naar het warenhuis sturen. Ga terug naar Hamrys en dan naar Xander. De machine is nu af. Ga naar de smidse en ga door de deur in het zuidoosten om de machine te gebruiken. Stel na de dromen je groep weer samen.

Anarchist worden : dit is alleen voor heel slechte personages, het maakt het spel erg moeilijk speelbaar. Save eerst en probeer het voor de lol eens. Praat met Bedai-Lihn als je Godsman geworden bent en vertel haar dat je niet gelukkig bent als Godsman. Ze zal je aanbieden de machine die de Godsmen aan het maken zijn (het geheime project) te saboteren. Je kan dat doen door naar de machine te gaan en met de opzichter en de werklieden te praten over de zwakke plekken ervan. Rommel dan wat met de machine. Je kan in de plaats hiervan Bedai- lihn ook verklikken bij Keldor. Ze zal je dan vragen Sandoz te doden. Praat met Bedai-lihn en help haar ontsnappen door een vermomming voor haar te halen bij Nadilin. Vraag Bedai-Lihn dan hoe je bij de anarchisten kan komen en ze zal je verwijzen naar Penn. Hij zal je vragen Qui-sai (de trainer van de vechters in de Civic Festhall) te doden. Als je dit doet, wordt de hele Festhall vijandig, en je moet er veel dingen doen voor de plot, dus je herlaadt het oude spel best als je anarchist geworden bent.

 

Clerk’s ward  

Lijst van quests

 

Malmaner/kleermaker (NW van de kaart) : praat met Malmaner en hij zal je vragen een kostuum voor hem te gaan halen bij de kleermaker vlakbij. Ga bij de kleermaker binnen en vraag een dustman-kostuum aan Goncalves. Als je dit aan Malmaner geeft, vertel hem dan dat het kostuum al veel gekocht is. Haal hem dan een ander kostuum. Je kan nu bij de kleermaker uitrusting kopen voor Annab en Fall- From-Grace.

Sarhava Vjul (NO) : als je met haar praat zal ze Annab uitdagen voor een gevecht. Hou de dames uit elkaar door te dreigen de wacht te roepen.

Salabesh the Onyx (voor de ingang van de Civic Festhall) : praat met hem en je zal o.a. leren dat Jumble Murdersense diegene is die Reekwind heeft vervloekt. Able Ponder-Thought (aan café in het westen) praat met hem en je zal heel wat bijleren.

Nemelle/Aelwyn/ignus : praat met Nemelle (de aasimar bij het café in het westen). Zij is haar vriendin Aelwyn kwijt en vraagt je haar te vinden. Bovendien kan je haar het wachtwoord van de decanter of endless water vragen. Aelwyn kan je vinden bij het café in het oosten van de kaart. Praat met haar en ga terug naar Nemelle. Zij zal je belonen. Praat daarna nog eens met Aelwyn. Je kan nu ignus (de brandende man in de Smoldering Corpse Bar) bevrijden door de decanter op hem te gebruiken. Hij zal nu bij je groep komen. Praat met lgnus (let op, save voordat je dat doet, lgnus is niet meteen de meest stabiele persoon en zal zich bij het minste tegen je keren). Zeg hem dat je over de vlammen wil spreken en vraag hoe hij heeft leren toveren en je hebt er een herinnering bij. Je kan ook nog ervaring en spreuken bij krijgen door hem te zeggen dat je bereid bent om te lijden om dingen bij te leren. In ruil voor hitpoints en lichaamsonderdelen zal lgnus helpen. Persoonlijk vind ik dat je lgnus best onmiddellijk weer uit de groep gooit als je met hem gepraat hebt. Hij is volledig geschift en dus totaal niet betrouwbaar, en er zijn veel coolere personages dan hij (Nordom voorop). Je hebt bovendien geen extra tovenaar nodig : TNO als tovenaar en Dak'kon als tovenaar/vechter is meer dan genoeg, en zelfs als je met TNO als vechter of dief speelt, kan je Dak'kon uit het man tegen man gevecht houden en hem als tovenaar uitspelen.

Jolmis boodschapper (voor het bordeel) : hij vertelt je dat Jolmi je zoekt.

Curiosity Shop/Modron Cube. Praat met Vrishika. Hier kan je uitrusting kopen. Je kan ook de speciale items kopen in het midden, voor en achter in de winkel. De fiend's tongue en de deva's tears heb je voor Ecco nodig. Voor Queli moet je de snoep kopen, voor Pestle het elexir of horrific separation en in de kunstgalerij kan je de gorgon salve gebruiken. Koop ook zeker de Modron Cube. Als je hem hebt, praat er dan over met één van de Modrons in het bordeel. Sla het spel nu voor alle zekerheid eerst op. Gebruik de cube dan : left knee, left wing, right wing, right arm. Je wordt geteleporteerd naar Rubikon. Praat met de Modron en ga de doolhof binnen (momenteel staat het op easy). Loop door de doolhof en vecht met de constructs. Doorzoek ze om te zien of één van hen de portal lens heeft, hou deze zeker bij. Je kan hem gebruiken om vanuit Rubikon terug naar Sigil te gaan. Wandel rond tot je in een kamer terechtkomt waar een aantal Modrons staan. Praat met hen. De Modron die ongeveer in het midden van de kamer staat, zal je vertellen hoe de doolhof werkt. Zeg hem dat je de nieuwe director bent en je kan de instellingen wijzigen. Telkens je de doolhof reset, wordt de vorm anders. Je kan hem gebruiken om ervaring op te doen. Als je denkt sterk genoeg te zijn, zet hem dan op hard. Er zullen nu 2 extra kamers zijn. Loop rond (ontwijk de heavy threat constructs als die je te fel vertragen, loop gewoon langs ze heen) tot je de kamers hebt gevonden. Je maakt tijdens het rondlopen best een kaart van het gebied. In de eerste extra kamer zit de evil wizard die je kan verslaan, wat je heel wat spullen oplevert, o.a. een portal lens. In de andere kamer zit Nordom, een modron die wat te individualistisch is geworden. Praat met hem en je kan hem bij de groep voegen. Praat dan opnieuw met Nordom, en als je intelligentie hoog genoeg is kan je hem versterken (zeg dat je de nieuwe director bent, je kan ook wat leren over de oude director)

 

Finham de linguist : praat met hem nadat je de  dodecahedron hebt geopend en ondervraag hem  over de onbekende taal. Ga dan zijn dagboek halen, dat ligt in een lade in een kamer van het bordeel (de kamer van Luis de kast). Geef dit aan Finham en je  krijgt de notities waarmee je de taal kan leren.

Apotheker : (oosten van de Clerk's Ward) praat met Pestle/Kinn en gebruik het elexir van Vrishika om hen te scheiden.

Kunstgalerij (midden van de kaart) : bekijk alle  kunstwerken en vraag er uitleg over aan Yvana. Vertel Yvana ook over Yves (haar dochter). Vang een van de vogels zoals hieronder (bij Dolora) beschreven. Gebruik de gorgon salve op de versteende man. Hij zal zijn vloek uitspreken waardoor TNO voor de zoveelste keer het loodje legt, maar Morte leed er weer een paar vloeken mee bij.

Advocaat : je kan hier pas iets nuttigs doen als je/de dodecahedron hebt geopend enlof Deionarra's  sensory-stone (in de Civic Festhall) hebt gebruikt. Je kan je eigen erfenis opeisen met de gegevens uit de dodecahedron (breng het bewijs dat je krijgt naar de klerk in de great foundry) en je kan Deionarra's erfenis opvragen als je haar sensory-stone hebt gebruikt. Vertel de advocaat dat gevoelens van zijn dochter in de Civic Festhall opgeslagen zijn en zeg hem dat je zal proberen ervoor te zorgen dat hij er binnen mag. Praat hiervoor met Splinter in de Civic Festhall en zeg de advocaat dat het mag.

 

Brothel of slating intellectual lusts

 

Fall-From-Grace : Praat met Fall-From-Grace (FFG). Je kan haar op het einde van het gesprek vragen of ze met je mee wil gaan. Ze zegt dat je dan eerst met de 10 studenten in het bordeel moet praten. Praat met de 9 studentes (Yves, Kimaxi, Kesai, Serris, Marissa, Vivian, Nenny, Ecco, Dolora, Julietle) die rondlopen in het bordeel, en praat dan opnieuw met FFG en zeg haar dat je de tiende student niet kan vinden. Zeg dat je denkt dat jij het bent (of dat luis de kast het is ... ) en FFG komt bij de groep. FFG is zeer zwak in gevechten, zorg dat ze op veilige afstand blijft. Zet de party-Al af, anders zal FFG te pas en te onpas anderen beginnen te genezen, ook midden in een gevecht. Gebruik haar geneesspreuken en de lightningbolt spreuk. Praat ook met haar, ze weet erg veel. Vraag haar ook haar mening over je groepsgenoten. Over Mode zal ze ver- tellen dat hij een raar geurtje heeft. Ondervraag de schedel hierover en hij zal open kaart spelen, hij zal er sterker van worden en je zal ervaring bij krijgen.

Yves : ruil verhalen met haar.

Kimaxi : praat met haar en laat haar een beledigingduel uitvechten met Morte, hij zal er enkele nieuwe leren.

 

Kesai-serris : zie verder bij de uitleg over hoe je Ravel kan vinden.

Marissa/Vivian/Luis: Marissa is haar sluier kwijt, Vivian haar geur. Ondervraag Luis de kast hierover en ontfutsel hem de sluier met de geur. Geef de geur terug aan Vivian (charisma +l) en de sluier aan Marissa.

Juliette : zij zal je vragen haar liefdesleven wat spannender te maken. Dit kan je doen door Montague (in de Civic Festhall) te zeggen dat je Juliettes minnaar bent. Vertel hem dat dit niet waar is op het moment dat hij zegt dat hij zich niet meer met Juliette wil moeien. Ze zegt hem dan dat bij met Juliette dezelfde grap moet uithalen en vertel Juliette dan dat Montague niet geïnteresseerd leek.

Dolora : Zij wil de sleutels voor haar had hebben. Merriman, die rondloopt in de Civic Festhall wil ze pas geven als hij water van de Styx heeft. Om dit te vinden moet je eerst met Unfulfilled-Desire praten in de slaapkamers van de Civic Festhall. Laat haar een van je verlangens wegnemen en praat dan met de dronken tovenaar bij het café in het westen van de clerk's wand. Vertel hem over Unfulfilled-Desire en je krijgt zijn bierpul (je kan zo'n pul ook kopen in Vrishikas Curiosity Shop). Ga dan naar de kunstgalerij (in het centrum van de Clerk's Ward) en vang één van de vogels met de pul nadat je Yvana uitleg over de vogels hebt gevraagd. Geef het water aan Merriman en hij zal je de sleutels geven. Geef deze aan Dolora. Zij zal je nu vertellen wat er met Ecco gebeurd is. Je kan met Dolora ook denk spelletjes spelen. Als je statistieken hoog genoeg zijn, kan je winnen waardoor je ervaring en herinneringen krijgt.

Ecco : praat opnieuw met haar nadat je Dolora hebt geholpen en praat over hoe ze haar stem is kwijtgeraakt. Beloof haar te helpen. Koop dan in de Curiosoty Shop de fiend's tongue en de deva's tears. Geef Ecco de tong en dan de tranen. Vraag Ecco nu wat ze weet over Ravel en ze zal vertellen dat Kesai-Serris Ravels dochter is.

 

Civic Festhall

 

Splinter: Vraag hem uitleg over de Festhall. Hij verkoopt dingen en kan je toegang geven tot de sensoriums. Om toegang te krijgen tot de private sensoriums en de slaapkamers moet je via hem een sensate worden (zorg dan wel dat je alles van de Godsmen hebt wat je van ze wil voor je dit doet) of je kan hem vertellen dat je vroeger een sensate was (nadat je een tweede keer  met Aelwyn hebt gesproken). Hij zal je ook vertellen dat je i.v.m. Ravel, met Quell moet spreken.

Jolmi : laat je door haar doden om geld te verdienen.

Mertwyn : is zijn hoofd kwijt, haal het terug door de dieven die hij de ingang van Finhams huis staan te doden en zet het terug op Mertwyns schouders

Jumble Murdersense : praat met hem en vraag hem om Reekwinds vloek te verwijderen. Hij zal je vervloeken met de hik. Praat met Salabesh en vraag hem om een vloek om tegen Jumble te gebruiken (als hij niet wil, zeg dan dat je denkt dat hij er geen kent). Geef Jumble een koekje van eigen deeg en vraag hem Reekwind te bevrijden. Ga later eens terug naar de Hive om met Reekwind te praten.

Qui-sai : praat eerst met een van de vechterstudenten die niet aan het oefenen zijn en leer van hem waar de trainer is. Praat dan met Qui-sai (het "standbeeld" in een kamer linksboven in de Festhall), blijf doorvragen tot hij antwoordt. Als je wijsheid hoog genoeg is kan je dan de way of the stone leren waardoor je armor class beter wordt. Je kan Qui-sai vragen je te trainen. Hij wil dat eerst niet en zegt dat dieven en tovenaars sterker zijn. Als je slim genoeg bent kan je deze argumenten zelf counteren, anders moet je met de desbetreffende trainer gaan praten (Eli Havelock in de clerk's ward voor de dieven en Lady Thormcombe in de public sensoriums voor de tovenaars). Doe dit ook als je geen vechter wil worden, je krijgt er ervaring door.

Dodecahedron : ga naar de slaapkamers (ingang in het oosten van de Festhall) en praat met de klerk. Als je een sensate bent geworden zal je de sleutel van je kamer krijgen. Ga dan de kamer helemaal rechts binnen. Doorzoek de rekken en, je zal o.a. de dodecahedron vinden. Zorg dat je volledige gezondheid hebt voor je hem gebruikt. Als je niet handig/slim genoeg bent, kan het zijn dat je de vallen die op het ding zitten, activeert. Als je hem open hebt, zal je merken dat er een dagboek inzit, maar in een onbegrijpelijke taal. Praat hierover met Finham (zie hoger) en je kan je 2de dagboek lezen. Je kan je erfenis nu gaan opvragen bij de advocaat.

Lady Thorncombe/public sensoriums : praat met één van de magiestudenten en je verneemt dat Thorncombe verslaafd is aan de sensory stones. Ga naar de publieke sensoriums. Je kan met de klerk praten en alle sensaties opvragen, je krijgt telkens wat experience points. Praat met lady Thorncombe en je zal merken dat ze effectief verslaafd is aan de sensaties. Zeg dit tegen Salabesh en praat dan opnieuw met Thorncombe. Ze zal terug les gaan geven, je kan haar spreken in het leslokaal.

Quell/private sensoriums : praat met Quell, geef hem de snoep van de Curiosity Shop en vraag hem uitleg over Ravel. Gebruik ook de 3 Sensory Stones die van Ravel, Deionarra en een vorige incarnatie van jezelf (die een venijnige val bevat). Je kan Deionarra's erfenis bij haar vader de advocaat opvragen nadat je haar steen hebt gebruikt.

 

Undersigil .

 

Er zijn twee ingangen naar Undersigil, een in het noorden van de Clerk's Ward en één in het zuidwesten. Dit is de dungeon van Sigil : het zit vol monsters en schatten. Hier kan je naar hartelust vechten en ervaring opdoen. De monsters die hier ziften zijn taai, je zal telkens een stuk van de kerker kunnen doen en dan terug moeten gaan om te rusten bovengronds. Doorzoek alles, er zijn heel wat leuke dingen te vinden. Voordat je Ravel gaat opzoeken zou je moeten zorgen dat je in staat bent om helemaal door Undersigil te lopen zonder te moeten vluchten. Tip om de groepen wormen snel af te maken : gebruik de cloudkill spreuk (te kopen bij Vrishika) en de meeste wormen zullen ineens dood zijn. Je kan dit ook gebruiken op de trelons, maar dat lijkt me verspilling, ze zijn zwakker en kunnen met wapens of minder zware spreuken worden aangepakt. De monsters respawnen constant en zijn dus een blijvende bron van ervaring.

Ravel vinden.

Om Ravel te bereiken moet je een portal vinden en de sleutel ervan hebben. De portal kan je krijgen door je erfenis op te halen bij de advocaat nadat je de dodecahedron hebt geopend (zie uitleg hierboven), Incasseer het ticket bij de great foundry en je hebt de portal. Als je Quell de snoep hebt gegeven (zie hierboven) zal hij je vertellen dat de sleutel voor de portal een stukje van Ravel zelf is. Als je Ecco aan het praten hebt gekregen, dan zal ze je vertellen dat Kesai-Serris een dochter van Ravel is. Zeg dit aan Kesai, ze wil je niet geloven. Praat dan met Dolora  over Kesai, je wordt naar Juliette verwezen. Die zegt dat Kimaxi een halfzus van Kesai is, dus ga naar Kimaxi. Vertel Kesai wat Kimaxi heeft gezegd en ze zal toegeven. Zeg haar dan dat je een stukje van Ravel nodig hebt en Kesai wil je wel wat van haar bloed geven. Neem hiervoor eerst een zakdoek uit een lade in een van de kamers van het bordeel. Gebruik dit om Kesais bloed op te vangen. Je hebt portal en sleutel, maar gebruik ze pas als je alles in Sigil hebt gedaan wat je wil (best alles wat mogelijk is, je zal de ervaring kunnen gebruiken). Voor je gaat, zou je toch ongeveer in staat moeten zijn om zonder ongelukken Undersigil in één keer helemaal rond te wandelen. Zorg er alleszins voor dat je een hele voorraad genezingscharme hebt eventueel ook andere); dat je wapens, tattoos en uitrusting in orde zijn en dat je tovenaars alle goede spells die je kan betalen gememoriseerd hebben. Je groep zou nu ook uit 6 personen moeten bestaan (TNO, Mode, Dak'kon, Annah, FFG en Nordom, eventueel lgnus i.p.v. iemand anders). Gebruik dan de portal en begin aan je tocht door de planes.

 

Ravel’s Maze

 

Je komt uit in de doolhof die je al in de droommachine had gezien. Activeer Annahs 'Find traps' skill (de gebieden met vallen waar je niet mag overlopen zullen rood worden als je er in de buurt komt). Er lopen trigits rond in dit gebied, maar ze zijn vrij zwak, verspil er geen sterke spells aan, die kan je dadelijk beter gebruiken. Ravel bevindt zich in het midden van de kaart. Ga van de plaats waar je vertrekt een stuk naar boven, en ga naar rechts wanneer er een opening in de afsluiting is. Blijf dan een stuk naar rechts lopen tot je naar boven kan gaan, ga zo naar het midden. SAVE voor je met Ravel praat (er is geen autosave) en zorg dat iedereen klaar is voor een gevecht. Praat dan met Ravel (dit wordt een hele lange conversatie). Neem alle mogelijke dialoog opties (je zal zo heel wat dingen van Ravel krijgen, als TNO een magiër is zal hij ook dingen van Ravel kunnen leren. Neem geen opties die Ravel boos kunnen maken, geef haar complimentjes als je de kans krijgt. Uiteindelijk, als je geleerd hebt hoe het komt dat je onsterfelijk bent en wie je verder kan helpen, zal je Ravel toch moeten vertellen dat je weg moet gaan. Ze zal woest worden en je aanvallen. Dood haar en de wezens die ze oproept. Dan verschijnen er overal op de kaart schaduwen. Doorzoek Ravels lichaam en neem alles mee. Ergens in het midden waar Ravel rondliep is een portal : loop rond tot je ze vindt en ga erdoor. Je komt in Ravels geheime tuin. Onderzoek alle planten om goodies te krijgen en ga terug naar de doolhof. Ga dan naar het noordoosten van de kaart. Daar is een andere portal. Als je ervoor staat krijg je de mogelijkheid je armen in de vorm van een kooi te vormen. Doe dit en stap in de portal.

 

Curst

 

Na het gesprek met Ravel hebben de meeste van je vrienden iets nieuws te zeggen, praat eens met hen. Praat zeker met Annah en als je het een beetje juist aanpakt, zal je ontdekken dat ze letterlijk licht ontvlambaar is. Verken Curst als je wil en praat met de mensen om meer over deze stad in de Outlands te leren. Als je met de oude man bij de vuilnisbelt praat, zal je leren dat daar een geheime gang is, maar ga daar NIET in. Doorzoek ook alle kisten die over heel Curst verspreid staan. Ga dan naar de Traitor's Gate Tavern (in Outer Corst, vlak bij de plaats waar je in Curst verscheen). Doorzoek ook de kamers op de eerste verdieping van de Traitor's Gate. Praat dan met de barkeeper. Hij zal je vertellen dat de deva die je zoekt onder de grond gevangen zit en dat hij je kan helpen een sleutel samen te stellen om daar te geraken.

 

De sleutel

 

Stuk 1 : Praat in de Traitor's Gate met Marquez (bij de ingang), de ex-harmoniumsoldaat. Hij zal je vragen om de dochter van de barkeeper te redden van haar ontvoerders. Je zal haar vinden in het noordoosten van Inner Curst. De harmoniumsoldaten zijn niet geïnteresseerd in een vreedzame oplossing, je zal Jasilya met geweld moeten bevrijden. Praat met haar, ga terug naar Marquez en je krijgt het eerste stuk van de sleutel. Hij kan je nu ook als vechter trainen.     Stuk 2 : Praat met Kitla (rechtsboven in de grote kamer van de Traitor's Gate). Ze zal je vragen de ruzie tussen Crumplepunch de smid (Outer Curst) en zijn broer Kester (in de distillerie in lnner Curst) op te lossen. Praat met beiden en stel ze voor hun geschil op te lossen. Ze zullen je allebei hun stuk van het testament geven. Kies een oplossing (maakt niet uit welke, als je elk de helft geeft is Crumpiepunch tevreden zijn wapens zullen veel goedkoper worden en Kester niet). Vertel Kitla wat er gebeurd is en ze zal je de Abyssial Fury spreuk geven. Ze kan ook magiërs opleiden.

Stuk 3 : Praat met Nabal (rechts onder Kilta). Hij wil dat je Kyse (de man bij de vuilnisbelt) helpt. Praat met Kyse en ga dan naar inner Curst en praat met Wernet, de leider van de dievenbende (net onder de distillerie). Hij wil niet luisteren, ga dus terug naar Kyse en verdedig hem. Ga dan terug naar Nabat, die je nu kan helpen dief te worden.

Stuk 4: Hiervoor moet je bij Dallan zijn (in een kamer rechts van Nabat). Hij vraagt je de politieke vete tussen An'izius en Siahba op te lossen. Ga naar  lnner Curst en praat met An'izius (in het noordwesten, bij de poort naar Carceri). Hij wil je betalen om Siahba aan te geven. Praat echter eerst met Siahba (noorden van lnner Curst, voor de administratie) en laat haar een tegenbod doen. Vertel dit aan An'izius  en hij verhoogt zijn bod laat tenslotte Siahba weer opbieden en ga dan naar de kapitein van de wacht. Geef aan wie je wil, je kan ze ook allebei aangeven. Rapporteer bij Dallan.

Stuk 5 : Je laatste opdracht krijg je van Dona Quisho (vlak bij Kitia). Ze wil dat je een fiend oproept. Ga naar de silo in Outer Curst en klim naar boven. Gebruik het pentagram. Praat met Agril-Shanak : hij biedt je zijn magische bijl aan als je hem bevrijdt. Laat hem vrij als je dat wil, en praat met Dona Guisho. Je hebt nu de sleutel. Zorg ervoor dat je alles uit Curst hebt wat je nodig hebt en dat je uitgerust bent voordat je de sleutel gebruikt. Je kan de sleutel gebruiken door met de barkeeper te praten.

 

Curst Underground

 

Dit gebied zit vol monsters en hier en daar wat items, doorzoek alles. In het zuiden van het gangenstelsel kan je met Voorsha praten. Hij zal je vragen om Ghrist de Gebrelet te doden. Die staat wat meer naar het noordwesten. Verder loopt er een Cornugon rond (Tek'elach). Praat met hem, hij is (nog) niet vijandig. Als je alles hebt doorzocht, ga dan naar het noordwesten en praat met de hermit. Je kan bij hem rusten. Als je uitgerust bent, ga dan naar het zuidwesten naar de toegang naar de gevangenis.

 

Gevangenis

 

In dit gebied is het constant vechten geblazen. Ga desnoods terug naar de hermit om te herstellen als de tegenstand te zwaar is om in 1 keer aan te pakken. Volg de gang tot je aan een tweesprong komt. Ga daar naar links en neem dan de gang naar het zuiden die even verder begint. Volg die tot je in een kamer komt waar Trias gevangen zit. Praat met de deva en hij zal je zeggen dat je zijn zwaard moet vinden. Ga dan terug naar het noorden en ga naar links. Volg de gang naar de linkerkant van de kaart. Daar zal je de ingang van de eigenlijke gevangenis vinden (4 concentrische cirkels). Open de deur met de sleutel die Trias je gaf en begin het gevecht met de wachters in de eerste cirkel. Een van hen heeft de fingerbone key die je nodig hebt om in de 2de cirkel te raken. Hak ook hier je weg doorheen de wachters tot aan de poort naar de derde cirkel. Ruim ook daar de wachters op. let op : op de deur naar de laatste cirkel zit een val, lees de instructies erover die een van de wachters heeft, of laat hem ontmantelen door Annah. Ga door de poort en praat met Cassius. Hij zal je uitdagen voor een duel om het zwaard. Kies de duelvorm die het best past bij je eigenschappen (sterkte, intelligentie of lenigheid) en neem het zwaard als je Cassius heb verslagen. Breng het zwaard terug naar Trias en ondervraag hem over je stedelijkheid. Hij zal zeggen dat je Fhjull Forkedtongue moet opzoeken. Ga dan naar het noordoosten van de kaart en open de poort daar (dat kan je pas als je Trias hebt bevrijd). Save het spel hier. Ga niet onmiddellijk door de portal maar onderzoek het harnas dat wat meer naar rechts staat. Het zal tot leven komen : meet Vhailor. Praat met hem en je kan hem     vragen bij de groep te komen, maar als je al met 6 bent zal je iemand moeten achterlaten, en je zal niet meer de kans krijgen hem of haar er terug bij te krijgen. Je kiest best tussen Nordom en Vhailor, de rest vind ik te belangrijk voor de plot op het einde van het spel, maar je kiest zelf natuurlijk. Vhailor is een wandelende tank, en heeft een zeer sterke bijl. Maar er is bij hem ook een en ander fout in de bovenkamer: als je met hem praat en je te fel aandringt over hoe bij gestorven is, zal hij je aanvallen als je charisma lager is dan 21. Hij gaat later ook problemen geven bij Trias (bovendien hebben Annah en Morte het niet echt op hem begrepen). Je kan door met hem te praten ervaring en een herinnering krijgen over hoe je hem hier in een vorig leven hebt achtergelaten (vraag hem over justice, en vraag hem anderen te bekijken en laat hem naar jezelf kijken). Als je charisma 21 of hoger is kan je Vhailor laten verdwijnen, praat met hem over mercy en overtuig hem dat dit niet zinloos is, of je kan het er uitwringen over hoe hij gestorven is, maar dit levert minder experience points op. Persoonlijk vind ik Nordom leuker om mee te nemen (Morte, Nordom, Annah en FFG zorgen onderling voor hilarische conversaties, terwijl uit lgnus en Vhailor niet veel meer dan wat geraaskal komt). Je kan bovendien altijd het save game laden en iemand anders meenemen. Voor het basisverloop van het spel heeft het geen enkele invloed wie je meeneemt).    

Fhjull Forkedtongue

Ga naar het zuidwesten van de kaart, naar de schedel van het skelet (ontwijk de monsters als je te fel verzwakt bent) en ga de deur binnen. Praat met Fhjull over alles, neem alle uitrusting en spells die hij je (weliswaar met enige tegenzin) geeft. Vraag hem uitleg over Baator en vraag ZEKER hoe je uit Baator geraakt (deze mogelijkheid moet je normaal krijgen als je al de rest hebt gevraagd, tenminste als je intelligent genoeg bent. Als je die mogelijkheid niet krijgt, gebruik dan enkele van de cerebral parasites die je van Fjhull hebt gekregen, waardoor je intelligentie verhoogt. Gebruik er niet meer dan nodig zijn, mogelijk heb je ze later nog nodig). Je kan hier ook rusten. Als je uitgerust bent, ga dan terug naar buiten en ga door de portal onder de linkerarm van het skelet. Je zal naar Baator gaan, zoals Fjhull je gezegd heeft.

 

Baator

 

Indien je wilt vechten met de Abishal heb je mogelijkheden genoeg, maar je kan ook langs ze heen lopen en naar het zuidoosten van de kaart gaan, waar de toegang naar de Pillar of Skulls is.

Pillar of Skulls

Laat alleszins Morte achter aan de ingang (zet hem desnoods even uit de groep) voor je met de pillar praat. Eigenlijk kan je best iedereen uit de groep zetten. Praat dan met de pillar en ondervraag hem; vraag over het Fodress of Regrets. De schedels willen echter pas antwoorden als je een prijs betaalt; ze vragen ofwel de locatie van Fjhull, ofwel de modroncube, of FFG of Annah. Als je iedereen uit de groep zet, zal de pillar, als je de eerste 2 mogelijkheden weigert, vragen van je bloed te proeven (15 maximum hitpoints). Als je genoeg hitpoints hebt neem je best deze optie, want als je Fhjull verlinkt dan zal hij zich later tegen je keren (is niet echt een probleem), de modroncube kan je later bij Coax-metal inruilen tegen het entropic blade en Annah of FFG mag je zeker niet afgeven. Als je aan Fhjull niet hebt gevraagd hoe je uit Baator moet geraken, zal je ook dit aan de schedels moeten vragen en opnieuw een prijs moeten betalen. Ga terug weg nadat je de groep opnieuw hebt vervolledigd. Als je de plaats waar Fhjull zich verbergt, hebt verraden, zullen er Baatezu verschijnen bij de pillar nadat je vertrokken bent, en als je met de pillar hebt gepraat met FFG in de groep zullen de Baatezu haar geur herkennen Baatezu en Tanar'ri zijn aartsvijanden en vechten al eeuwen en eeuwen tegen elkaar in de Blood War).

Opnieuw Forkedtongue. Praat opnieuw met Forkedtongue (hij zal er niet mee kunnen lachen als je zijn woonplaats aan de andere Baatezu hebt onhuld) en hij zal je vertellen hoe je  terug in Curst raakt. Gebruik de portal onder de kont van het skelet, zoals Fjhull het poëtisch uitdrukt.

 

Curst Gone – Carceri

 

Curst weg.

Door al het wantrouwen, de corruptie en het onderling geruzie is Curst van de Outlands in Carceri gesukkeld. Ga naar het centrum van wat overblijft en praat met de poort. Rust hier. Normaal zit de fiend uit de doos van Mar links op de kaart . Het is een hele taaie, save voor je hem probeert aan te vallen! (Je kan hem ook gewoon met rust laten maar het levert geld, een super beschermingsring en veel ervaring op als je hem een kopje kleiner kan maken.) Ga door de portal als je klaar bent.

Carceri

Je hebt Curst teruggevonden, maar de hel is er losgebroken. Ga onmiddellijk naar het noordoosten en dood de Gehreiets die een groepje burgers aanvallen. Als je ze snel genoeg doodt, krijg je ervaring. Ga dan terug naar rechts en praat met Kyse. Hij zal je een spreuk geven en je vertellen dat Trias dit alles heeft veroorzaakt. Om hem te verzwakken moet je zoveel mogelijk chaos stoppen (je bent er al mee begonnen door de burgers te redden), praat dan met een van de 2 mannen die onder de kar vastzitten en help ze allebei. Als je niet intelligent bent krijg je deze mogelijkheid niet, help dan Berrog. Ga dan wat naar het noorden, waar Jasilya opnieuw wordt bedreigd, deze keer door dieven. Help haar. Ga dan de trap omhoog naar de ingang van het warenhuis en breng de plunderaars die daar staan op andere gedachten, zeg dat ze moeten helpen de stad te redden. Ga het warenhuis binnen en praat met Ebb, vraag ook hem om mee te helpen. Loop links langs de deur in, de hoop rommel zal je een wish toverspreuk vinden (!). Voor diegenen die te lui zijn om te zoeken, de coördinaten zijn : x=391 y=289 (druk op "L' toets om de coördinaten van je muisaanwijzer te krijgen. Je moet een hoge intelligentie hebben om de spreuk te kunnen gebruiken. Save voor je ze gebruikt en kijk welke wens je het beste vindt. Als je een spreuk wenst krijg je Power word 'kill', als je een magisch item wenst krijg je een sterke beschermingsring. Je kan ook je statistieken verbeteren, geld krijgen of je groep genezen. Loop dan naar het zuidwesten van de kaart en stop de mensen die iemand willen ophangen door met de rechter te praten. Ga de distillerie binnen en help Kester. Je kan de wachters in het centrum helpen in hun gevecht met de monsters, maar deze blijven door vechten. Ga de barracks binnen, en dood de sohmien en de wachters. Je kan hier nu rusten, net als in de distillerie. In het noordoosten staat Hezobol, bewaakt door een paar Thokola (loop gewoon voorbij de eerste 2), praat met hem en probeer te overtuigen te stoppen met het offer en de stad te helpen (als je charisma/intelligentie niet hoog genoeg is begint hij mogelijk met je te vechten). Vlak bij het administratiegebouw staat een meute die op het punt staat iemand te lynchen; verhinder dit door met een van de mensen te praten. Praat dan met de hermit (in het noorden) die je zal zeggen dat Trias zwak genoeg is; laat je door hem genezen en ga de deur in het noorden binnen.

Curst administration

Ruim de sohmien en andere monsters op en ga de trap op naar boven. Probeer zonder al te veel kleerscheuren voorbij de wachters te raken en ga naar de trap naar de tweede verdieping in het zuidoosten van de kaart. Save voordat je naar het zuidwesten van de kaart gaat. Praat daar met Trias (probeer het gevecht zo lang mogelijk uit te stellen, praat over alles, o.a. over hoe Trias is verbannen en waarom zijn vleugels zijn verbrand). Uiteindelijk zal je toch moeten vechten (als Vhailor bij je is zal hij flippen en Trias zonder meer aanvallen). Dood de wezens die de deva oproept met een cloudkill en val hem dan aan. Na hem wat schade te hebben toegebracht kan je opnieuw met hem praten. Spaar hem en vertel dat hij vergeving voor zijn misdaden moet vragen (ik denk dat je een vrij hoge wijsheid moet hebben om dit te kunnen zeggen). Trias zal je meer uitleg geven over het Fortress of Regrets en je een coole spreuk geven (celestial host). Ga dan door de portal en je bent terug in de Hive.

 

Fortress of Regrets

 

Sigil

Bezoek nu alle winkels (zeker Felis tattooshop) en koop en verkoop. Als je nog geld te kort komt voor bepaalde dingen die je wil kopen, wandel dan nog een paar keer door Undersigil. Doe eventueel nog de overschot van de sidequests als je dat nog niet gedaan had. Koop een hele voorraad healing charms en geef deze aan TNO. Geef ook alle ander nuttige items aan hem (o.a. ook de trouwring uit Deionarra's erfenis, het blade of the immortal en zeker de bronzen bol). Als je alles hebt wat je denkt nodig te hebben, ga dan het mortuarium binnen en ga naar de plaats waar je bent wakker geworden in het begin van het spel. Rechtsboven de tafel waarop je lag zal nu een portal verschijnen. Volg de instructies die je van Trias hebt gekregen, voer het gesprek met Morte en Dak'kon en ga door de portal.

Fortress

Je zal gescheiden worden van de anderen. Ga vanop de plaats waar je terecht komt naar rechts en dan naar onder. Daar zal je Deionarra vinden. Praat met haar en toon haar de trouwring, ze zal hem nog sterker maken. Als je uitgepraat bent, ga dan naar links en ga het fort binnen. In deze kamer zitten heel veel greater shadows, begin er niet mee te vechten, maar loop ze voorbij : het zijn er gewoon te veel en ze zijn te sterk. Je moet in de kamer 4 machines activeren (zoals je ook kan lezen in de instructies die een vorige incarnatie heeft geschreven op de klok in het zuidoosten van de kaart). De 4 machines staan in het zuidoosten, het centrum, het noordoosten (trappen op gaan) en het noordwesten (trappen opgaan) van de kaart. Telkens je de schakelaar van een machine omzet krijg je een scène te zien en word je geteleporteerd naar een andere plaats op de kaart. Als je alle machines hebt gehad verschijnt er in het noordwesten van de kaart een portal waar jij in gaat.

Trial of lmpulse

Hier zal je normaal gezien met lgnus moeten vechten (als je evil bent zal Vhailor hier op je wachten). Als je hem hebt verslagen, doorzoek dan het beeld rechts boven het kristal en gebruik de steen die je daar vindt. In het beeld links onder het kristal zit een voorraad charms. Als je alles hebt, gebruik dan het kristal.

Maze of reflections

Je zal in een vreemde ruimte terechtkomen met 3 andere incarnaties. Save voordat je met ze begint te praten. Praat eerst met de practical incarnation over alles (zeker over de bronzen sfeer), maar probeer hem nog niet te absorberen (en laat je zeker niet absorberen). Praat dan met de good incarnation. Spreek hem over de eerste incarnatie (je intelligentie moet hiervoor hoog genoeg zijn) en je zal leren wie hij is. Vraag hem uiteindelijk of je hem mag absorberen. Gebruik dan de bronzen sfeer (2.000.000 experience points!) en gebruik de karakterpunten die je nu krijgt om je wijsheid en intelligentie zo hoog mogelijk te maken. Praat dan met de paranoid incarnation in de taal van Uyo en vraag of je hem mag absorberen. Hij zal dit toelaten. Praat tenslotte opnieuw met de practical incarnation en absorbeer hem, de smeerlap verdient niet beter. (hiervoor heb je hoge intelligentie en wijsheid nodig, zou geen probleem mogen zijn met de ervaringsbonus van de sfeer). Rust dan in de kamer (memoriseer de hoge level spells die je nu kan gebruiken als je een tovenaar bent) en praat met Deionarra die zal verschijnen. Vertel haar wat er echt gebeurd is toen ze samen met de practical incarnation naar het fortress kwam en vraag dan om bij je vrienden te zijn omdat je bezorgd om hen bent.

Fortress Roof

Ga naar het noordwesten, save en praat met de Transcendent One (TO). Er zijn verschillende manieren om hem te verslaan (hoewel de allerlaatste scène altijd hetzelfde is), maar probeer eerst zo lang mogelijk met hem te praten om zoveel mogelijk te weten te komen. Probeer dit eerst zelf; als je verder leest, verraad ik te veel over wat er zal gebeuren, gebruik dit erna als een checklist om te zien of je alle eindes hebt gehad. Er zijn 3 basismanieren : ofwel dwing je TO om met je samen te gaan (dit is veruit de beste manier, want je zal je vrienden kunnen resurrecten en nog even afscheid kunnen nemen, en vooral FFG zegt dan iets interessants), ofwel dood je jezelf, ofwel dood je de TO.

Verenigen met de TO : dit kan door te dreigen het blade of the immortal op jezelf te gebruiken (je moet dit wel bij je hebben natuurlijk), door te dreigen jezelf of de TO te vernietigen met je wilskracht (vraag what can change the nature of a man, hiervoor heb je een wijsheid van 23 nodig) of door hem te vertellen dat je (door de bronzen sfeer te hebben gebruikt) je naam kent en hem zo kan dwingen samen te gaan. Voor je dit effectief doet, krijg je de kans de TO te vragen de anderen weer tot leven te wekken.

Jezelf doden : dit kan door je dreigement om het blade of the immortal op jezelf te gebruiken of jezelf via wilskracht te vernietigen, effectief uit te voeren.

TO doden : je kan alleen met de TO beginnen te vechten, trachten een van je vrienden te resurrecten om te helpen of ze allemaal resurrecten (door TO te zeggen dat de greater shadows zijn losgebroken waardoor hij even verdwijnt en je tijd krijgt; je moet intelligent genoeg zijn om deze mogelijkheid te krijgen). TO is vrij makkelijk te doden. Als TNO een vechter is, moet hij hem alleen aankunnen als hij voldoende healing charms heeft. Is TNO een tovenaar, dan kan je best een of meerdere van de anderen resurrecten om man tegen man met TO te vechten (best Dak'kon of Vhailor). Als je wijsheid groot genoeg is kan je de TO ook vernietigen door je wilskracht. Als je een tovenaar bent, moet je alleszins eens met de TO vechten om de mooie hoge level spells te kunnen zien, het is jammer dat je die pas helemaal op het einde van het spel kan gebruiken. De allerlaatste scène is altijd hetzelfde, er is geen happy end mogelijk (TNO heeft in zijn vorige levens te veel uitgevreten om zijn noodlot te kunnen ontlopen : hij zal moeten vechten in de blood war, maar als je gehoord hebt wat FFG zei, wie weet hoeft dat niet het einde te zijn).

 

 

 

 

Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

  

www.000webhost.com