30-09-2005
 
Myst V: End of Ages 
 

Je begint Myst V zoals elk Myst-game in een grote, cirkelvormige kamer in K'Veer.

Je merkt meteen dat er iets aan de hand is, want zodra je in de kamer verschijnt, springen er  vreemde wezens weg en lijken ze in het niets te verdwijnen.

Op een tafel in de kamer ligt het Myst Boek; zoals de Myst-veteranen weten, vormen deze boeken een soort van 'poort' naar andere werelden.

Je slaagt er echter niet in om het boek te openen doordat het dicht gegespt is met een lederen riem.

In plaats van je aandacht te vestigen op het boek, moet je vooral oog hebben voor de verschillende deuren in de kamer, want je kijkt zo over de hendel heen die je nodig hebt om die ene deur die naar je vrijheid brengt, te openen.

Zodra je erin geslaagd bent de kamer te verlaten, kom je terecht in een vreemd, desolaat en vervallen paleis waar je doorheen afbrokkelende gangen en lege kamers wandelt om tenslotte terecht te komen bij een tablet met een oplichtende energiebol eromheen.

Nog voor je de bol kan vastpakken, verschijnt er een mysterieus figuur voor je.

Het is niemand minder dan Yeesha, de dochter van Atrus (twee figuren uit vorige Myst-games), die je komt vertellen - op een erg cryptische manier natuurlijk -

dat haar vader is gevangen genomen op Myst Island.

Ze vertelt je ook dat de tablet op jou reageert en dat je een belangrijke keuze moet maken vooraleer ze opnieuw verdwijnt.

Als je doorheen de 'poort' gaat, kom je terecht in een buitenwereld waar je Escher tegen het lijf loopt.

Hij zal bij het begin van het spel regelmatig zijn opwachting maken en je bovendien een handje toesteken.

Escher is een erg belangrijke bron van informatie en hij zal je ook meer vertellen over een erg belangrijke nieuwe feature in het game: de zogenaamde slates.

Een slate is een stenen Lei dat je in de hand neemt.

Je kan er symbolen op tekenen, maar je kan ze ook gebruiken om te communiceren met de vreemde wezens die je doorheen het hele spel zal ontmoeten.

Wat al deze symbolen betekenen, moet je natuurlijk zelf zien uit te vissen, maar gelukkig is Escher steeds in de buurt om een hint te geven.

Bovendien liggen er heel wat dagboeken verspreid in het spel die je helpen bij het ontcijferen van de symbolen.

Ook de aartsmoeilijke puzzels zijn nog steeds van de partij; het duurt dan ook niet lang vooraleer we op de eerste puzzel botsen, waarbij we in een soort van gigantisch observatorium een aantal symbolen in de juiste volgorde moeten plaatsen op een machine met vier verschillende versnellingen.

Dit is dan ook erg typisch voor de puzzels in Myst. Bovendien kan je zoveel proberen als je zelf wil, want je kan niet sterven en er is ook geen tijdlimiet.
 

Boven in het scherm is de configuratie van het spel die je eerst kan controleren.
Evenals een dagboek dat alle toespraken registreert.
Myst 5, End of Ages gaat direct verder op het verhaal van het eerste deel van Myst, en de speler moet de verantwoordelijkheid dragen 
om het verloren rijk van de D'ni weer op te bouwen. 
Deze oude beschaving floreerde duizenden jaren, maar werd weggevaagd in een grote catastrofe. 
 

The Great Shaft
Tahgira 
Todelmer
Noloben
Laki'ahn
 
The Great Shaft
 

Je begint Myst 5 in K'Veer - een ruimte met 7 deuren.

 

 

Op een tafel in de kamer ligt het Myst Boek. 

Je slaagt er echter niet in om het boek te openen doordat het dicht gegespt is met een lederen riem.

Bekijk de verschillende deuren in de kamer waarvan er een een hendel heeft - eerste deur rechts van het Myst boek (als je voor het Myst boek staat).

Open die deur en stap de vrijheid in. Ga de gang door, pak op het einde, bij het blauwe licht, het Bruine D.ni Dagboek met kamera.

Boven in het scherm (sleep cursor boven in het scherm) is nu je Dagboek, de blauwe knop (kamera) erlangs is voor het spel op te slaan, sleutel voor de instellingen en X om het spel te verlaten. Het spel wordt ook automatisch opgeslagen als je het spel verlaat. 

Klik je op de blauwe knop komt er een foto in het dagboek. Klik je op de foto in het dagboek,wordt het spel geladen van de plaats waar je de foto hebt genomen. 

Ga het gangetje, achter het blauwe licht door, waar je dan bij een Link / Portal uitkomt - soort luchtbel.

 

 

Link staat voor verbinden en portal voor toegangspoort. De portal is een luchtbel. Ik blijf voor het gemak deze termen gebruiken.

Ga de portal in, klik op de blauwe oplichtende Lei boven op het voetstuk en verlaat de portal.

Je ontmoet  Yeesha. Luister goed wat hij verteld en na het gespekt heb je een ontmoeting met Esher. 

 

Onderzoek alle stenen en achter een grote steen is een gat in de grond. Klim op de ladder en daal de ondergrondse tunnelgrot in.

Ga verder door en op het einde stap je in een andere tunnel. 

Rechts zie je een blauwlicht. Pak het Eerste Reisboek en lees het boek. Als je het boek opbergt zie je dat je 12 reisboeken moet vinden. 

Ook is er een Blauw boek bijgekomen waar je alle informatie over de gesprekken die je gehad hebt met de karakters kan terug lezen in dit boek. 

Draai je om, ga achter rechts een grote ronde ruimte in. Esher heeft je weer wat te vertellen. Pak in de zijruimte het Vierde Reisboek.

Hier zijn 2 deuren. Een deur kan je openen met de hendel die rechts van de deur staat. Achter deze deur is de grote Schacht Ruimte.

Je kan er een kijkje in nemen maar we komen hier later veel terug. In deze ruimte liggen Linkboeken en Reisboeken.    

Ik ga met deze oplossing eerst naar Direbo.

 

Ga terug de tunnel in en loop naar het Einde. Pak onderweg het Tweede Reisboek die op de grond, achter bij de kist ligt.

Ga dan links een slaapkamer (uitrust kamer) in. Klik op de blauwe knop van het hologram apparaat voor een bericht van Yeesha.

Pak van een bed het Derde Reisboek.  Hier staat een voetstuk met een Linkboek. 
Klik op het boek, klik op de foto in het boek en verbind je naar Direbo. Direbo was de rustplaats in de tijd van D'ni
 
 
Daar komt Esher je weer informatie geven. Het linkboek hier brengt je terug naar de grote Schacht Ruimte. 
Open de poorten van de 2 bruggetjes - klik op de blauwe knop van het poortje. De poortjes aan de andere kant zijn nog gesloten. 
Ga de Portal in. Pak de stenen Lei (tablet) die je nu mee draagt. 
Klik op het kleine symbooltje, links op het voetstuk die je naar Tahgira verbind.  
Je kan ook eerst alle reisboeken gaan zoeken en dan naar Thagira gaan!
 

 

Terug in de Great Shaft
 
Terug uit Tahgira ga je naar de grote ronde ruimte. 
 
 
Open de linkse deur (als je binnen stapt) via de hendel rechts van de deur.
Dit is de Grote Schacht Ruimte - The Great Shaft
 
 
Links kan je met het trapje naar onderen maar dat loopt dood. 
Je kan rondom lopen. Ga rechts waar Esher je weer ontvangt. 
Links is een hendel. Trek aan de hendel en een lift komt omhoog (duurt even). Stap in de lift.
Trek aan het handvat dat links hangt en de lift zakt. 
 
Als de lift stopt ga je rechts. Links is een ruimte met een Link Boek. 
Klik op het boek, klik op de foto in het boek en verbind je naar Direbo.
Open de poorten van de 2 bruggetjes. 
Klik op het boek, klik op de foto in het boek om terug te gaan naar de grote schacht. 
Pak in de slaapkamer het Vijfde Reisboek.
 
 
Ga verder door op de ronde loopbrug naar de andere lift. 
Pak daar bij de hendel het Zesde Reisboek. 
Klik op de hendel om de lift te roepen en zak een verdieping 
 
Ga rondom en Esher wacht je weer op. Ga links met de trap naar beneden. 
Op de splitsing ga je rechts verder naar beneden 
In de kamer met de blauwe knop pak je het Zevende reisboek. 
 
 
Klik je op de blauwe knop dan wordt de boog geactiveerd, die langzaam terugtikt, in zijn beginpositie. 
In deze ruimte kan je via twee kanten verder naar beneden en met de trap terug naar boven.
Ga een van de kanten verder naar beneden en op het balkon links of rechts, naar de bodem van de schacht. 
In het midden is een voetstuk met een knop. Aan de overkant van het Blauwe symbool is een trap met een Geel symbool. 
Ga daar naar toe, balkonnetje op en trap omhoog. In deze ruimte is een gele knop. 
Klik op de gele knop, ga snel via het balkon naar de liftbodem en daar tegenover de trap op met het blauwe symbool.
Loop naar de ruimte met de blauwe knop en klik op de blauwe knop
Snel terug naar de bodem en druk in het midden van het platform op de rode knop. 
 
 
Je moet snel zijn voordat de bogen terug op hun positie zijn zodat je de rode knop kan activeren. 
De vloer gaat omhoog. Je kan nu 4 kanten op. Links zie je lichtstralen van de lift. 
Neem het tweede pad,  kijkend naar de lichtstraal en linksom.   
Ga rechtdoor en pak rechts, voor een machine het Achtste Reisboek. 
Draai de hendel op de ventilatiemachine naar Links. Ga de andere ruimte in.
In deze slaapruimte is een Linkboek naar Direbo. 
Verbind je daar naar toe en open de poortjes van de twee bruggen. Verbind je terug naar de Grote Schacht.  
Klik op de blauwe knop van de hologram. 
Terug naar platformlift. Druk weer op de rode knop om terug naar de bodem te gaan. 
Ben je beneden druk je weer op de rode knop en ga snel van het platform af, zodat het platform zonder jou omhoog gaat. 
In de liftgat is een metalenladder aan de zijkant. Ga naar onderen en pak het Negende Reisboek.  
Zie aan de zijkant een tunnel die je door gaat. Klik op de hendel om de ventilatie te activeren.
 
 
Zie in de tunnel een ladder uitschuiven. Klim op de ladder , draai boven links en pak achter het Tiende Reisboek. 
Trek aan de hendel om de deur te openen. Draai je om en ga de deur aan de andere kant door. 
Draai rechts en pak het Elfde Reisboek die op de grond ligt bij de kapotte hendel. 
Ga links de deur door. Pak in de slaapkamer van het bed het Twaalfde Reisboek. 
Klik op de hologram. Klik op het linkboek. Klik op de foto die je naar Direbo verbind. 
Open de poortjes van de bruggen. Deze Portal verbind je naar Laki'ahn
Nu zijn alle brugpoortjes geopend en kan je alle luchtbellen (portals) gebruiken. 
Ik ga eerst naar Todelmer.  
 

Todelmer.  

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
http://www.gamesolves.tk
Forum
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

 
www.000webhost.com