13-11-2004

Lifestream

 

 

De vader van John Holton is een priester genaamd Randolph. Hij verdween drie weken geleden.

In vrees om de reputatie van zijn vader aan te tasten bezoekt John het huis van zijn vader om te onderzoeken wat er zich in het huis afgespeeld heeft en naar hem te zoeken.

Door het verhaal, de spelers zullen de rol van zowel John Holton als zijn vader spelen. Randolph zal in twee tijden aanwezig zijn, het heden en het verleden.

Het verhaal vordert, de spelers zien door John's ogen de kwelling die Randolph in zijn onderzoek naar de geheimzinnige Lifestream (levensloop) maakte.

Wat hij vindt is iets die zo angstaanjagend is, maar toch zo verleidelijk, dat het zijn eigenlijke ziel omhuld.

 

Website remake April 2016

Ik weet niet of je deze oude oplossing ook kan gebruiken voor de remake ??

 

 

 

Proloog:

 

Zie een priester schrijvend over zijn onderzoek. John wordt wakker van een nachtmerrie.

Loop naar de deur en het is gesloten.

Draai om, vooruit, draai rechts naar het zwembad, kijk onder in het water en pak de huissleutel. 

Kijk omhoog, draai om en ga naar de gesloten loods. 

Klik op de huissleutel boven in je inventaris, sleep en klik de sleutel naar het slot van de deur..

Bekijk de foto in je inventaris (klik op het vergrootglas en sleep het vergrootglas over de foto en zo kan je alle voorwerpen bekijken in je inventaris).

Het is een foto van Priester Randolph Holton. 

Toets HOLTON in op het toetsenborden en druk op de steen onder op het paneel.

Klik op de deur, ga met de trap naar beneden, links, 2x vooruit, draai op het einde van de gang naar links, ga met de andere trap naar boven en ga de bibliotheek in het huis van John's vader in.

 

Draai naar de schaal die op tafel staat. Kijk in de schaal en klik in het midden. 

Hoor een klik die een geheime paneel in een boekenkast opent.

Draai links naar de boekenkasten. Controleer het groene Kruiden Mysticism boek op de tweede plank van onderen.

Lees over de voorbereidingen van verschillende drankjes.

 

Draai links naar de deuren en ga de linkse deur in.

Bekijk het portret bij de lamp. Zie dat daar een actieve plek is: rechtsboven buiten de lijst.

Bekijk de foto van vader en zoon. Klik op de rechtse pijl om de foto te draaien en zie een vierkant met 16 kleine vierkantjes in de vierkant.

Het vierkant heeft een groene frame. 

Lees de brief op het bureau. Open de heilige bijbel en lees de gemarkeerde tekst van vers 5:30. 

De bovenste rechtse la van het bureau is gesloten.

Bekijk de prullenbak recht van het bureau.

Klik in de prullenbak en zie een aanwijzingen op een verfrommelde document:

melodie = 12 uur, 3 klokslagen = 6 uur en één klokslag voor de rest.

 

Kijk omhoog en zie dat de klok de uurwijzer mist.

Gebaseerd op de aanwijzing in de bijbel en het verfrommelde document moet je de klok op 5:30 zetten..

Draai aan de minutenwijzer door de cursor aan de rechtse kant van klok de plaatsen.

Maak een volledig omwenteling van de minutenwijzer en stop op 12. 

Klik in het centrum om een bel te horen.

Doe dit verscheidene keren tot een melodie wordt gehoord. Nu is het 12 uur.

Maak 5 volledige omwentelingen en eind op 12. Het is nu 5 uur.

Verplaats de minutenwijzer naar 6 en het is nu 5:30.

Druk in het centrum van de klok. Hoor 5 klokslagen.

Kijk neer naar het bureau en klik op de gesloten lade. Pak de handschoenen en lees het dagboek in de open lade (3 bladzijden).

 

Chapter I: A place of worship

Een plaats voor een eredienst

 

Je bent in de kamer van Father Randolph

Draai om en open de kast. Pak de witte priester mantel. Sluit de kast en verlaat de kamer. 

Ga de gang door, open rechts de dubbele deuren en je gaat naar het altaar in de kerk. Hoor een preek. 

Je bent daarna terug in je kamer en plaats de priestermantel (is in je inventaris) terug in de kast. Verlaat de kamer.

Ga terug de kerk in (dubbele deuren op de gang), ga links of rechts en je loop naar het altaar, loop naar achteren en ga de deur door naar de voorhal van de kerk

Bekijk het document van het biechtprogramma dat op de balie ligt.

Draai links en praat met Anne. 

Ga de kerk in (draai naar de middendeur) en pak rechts de tas van de vloer. 

Geef de tas terug aan Anne die nog in de hal staat. 

Accepteer de uitnodiging voor een diner om 6 uur en ze geeft je een kaartje met haar adres. . 

Bekijk het kaartje in je inventaris.

 

Ga de kerk in en ga aan de linkerzijde de biechtstoel in. Lees de procedure voor de biechtlichten.

Stap 1: Klik op de groene knop: Je bent aanwezig om de biecht af te nemen.

Stap 2: Klik op de rode knop als er iemand in de biechtstoel zit: De biechtstoel is bezet.

Stap 3: Klik met de mond cursor op het luikje van de biechtstoel om de bekentenis te horen.

Stap 4: Lees na de bekentenis de oefening van berouw voor (act of contrition)

Stap 5: Geef de persoon de penitentie (penance).  

Stap 6: Als de persoon de biechtstoel heeft verlaten ga je terug naar stap 1 en herhaal deze procedure tot je er genoeg van hebt :)

(Je kan het berouw lezen dat op een papiertje is geschreven die in de biechtstoel hangt).

 

Klik op het paneel, volg de procedure en luister naar 3 bekentenissen: die van Anne, van een jonge man en van een vreemdeling.

Luister naar de vreemdeling, hij geeft je een sleutel van een kluis in het postkantooren je hebt een gesprek met Vader Grandl.

 

Chapter II: Meetings

Ontmoetingen

 

Verlaat de bureaukamer en heb een gesprek met Vader Grandl.

Verlaat de bibliotheek en zie een paar (geesten) die het huis willen kopen. Bekijk rechts onder het raam op een tafeltje een lijst. Zie de 16 vierkantjes en kleur. 

Draai rechts en ga naar de eetkamer. Hoor stemmen over de plaatsen van de eettafel. Draai naar links en ga de keuken in. Draai rechts en ga naar de wijnrek.

Pak de onderste wijnfles en zie een sleutelgat gevormd van een kruis. Draai rechts, open het keukenkastje en zie een papiertje over de bediening van de oven.

Bekijk de oven (linkerkant). De ovendeur is gesloten.

De bovenste linkerbalk herstelt de ovenpuzzel. De lange balk toont de oventemperatuur.

Gebaseerd op de aanwijzing in het keukenkastje zou de oven op 375 graden moeten worden voorverwarmd.

De eerste 3 ovenknoppen trekken de oventemperatuur af en de laatste 3 voegen het toe. Nummer de ovenknoppen van Links naar Rechts van 1 tot 6.

 

Klik op de ovenknoppen:

6 (15x), 5 (7x), 4 (1x), 1(1x) en draai 2 (1x).

De temperatuur zou nu 375 graden moeten zijn.

Open de ovendeur. Pak met de handschoenen een soort stang (pole).

 

Ga naar de kamer met het bureau (hal voordeur, deur rechts van de trap naar de bibliotheek, draai naar de 2 deuren en linkse deur) en zie een vrouw (geest).

Gebruik de stang aan de rechtse buitenkant van het portret en boven de lampenkap. Draai de stang 3x en zie een schuifpuzzel. De schuifpuzzel is willekeurig.

Wanneer je dit goed gedaan hebt pak je de dagboek pagina's uit de open brandkast.

 

Chapter III Dinner Guest

Eet gasten

 

Open de kerkdeur naar de voorhal. Klik op de vensterdeur en Vader Randolph zal zeggen dat hij eerst zijn autosleutels moet halen.

Ga naar de slaapkamer van Vader Dan: terug de kerk in, achter het altaar de opening door, dubbeldeuren door en links in de gang deur naar de slaapkamer van Vader Dan.

Bekijk/open de la (stap naar voren, draai links en onder het schilderij) en zie de pinpuzzel.

Je moet alle pinnen verwijderen door met een pin over een andere pin te springen zodat je er een overhoudt.

Tel de gaten (met of zonder pin) van boven naar beneden en van Links naar rechts: Klik - sleep en zet de pin neer: 

3 naar 11 - 5 naar 7 - 11 naar 3 - 1 naar 7 - 9 naar 1 - 1 naar 5 - 5 naar 13 - 12 naar 4 - 4 naar 10 en 13 naar 5. Pak de auto sleutels.

Verlaat de kerk via de voordeur in de voorhal. Ga op de map naar:

 

Post Office:

Postkantoor:

 

Sleep het vergrootglas van de inventaris over de sleutel van het postkantoor (post office key) in de inventaris. 

Verander de getallen op de sleutel in letters van het alfabet:

26 is letter Z, 5 is E, 18 is R, 15 is O enz... Zij vormen: Zero One Eight (Nul Één Acht).

Klik op de bel en praat met het meisje. Type 018 in. Je hebt nu een kistje in je inventaris.

Ga naar het huis van Anne via de map. Klik op een ruitje van de deur en zie een scène.

 

Chapter IV: The Well

De Put

 

Ga de bureaukamer uit, draai je om en ga door de dubbele glasdeuren achter, onder de trap. 

Kijk diep in de put voor de putpuzzel.

 

Je moet een zin vormen door op de cirkels te klikken.

Start op 12 uur met het woord open (onder elkaar - de The is van onder naar boven geschreven enz)

Een zin wordt gevormd: : Open the well and save your dads life. (Open de put en red het leven van je vader).

Klik op de puzzel en de deksel van de put wordt verwijderd.

 

Ga terug van de put, draai links (links zie je waterpijpen met een wiel in de muur), vooruit, bekijk het prieel en de standbeelden.

Pak het breekijzer aan de linkerzijde van het mannelijke standbeeld (moeilijk te zien). Ga het prieel in en klik een paar maal op de kristallenbol.

Zie alle planten en bloemen in het prieel.

 

Ga terug het huis in. Gebruik de stang (pole) of breekijzer in het sleutelgat van het luikje onder de trap. Pak de emmer en touw.

Zie een derde 16 vierkanten met verschillende in de schaduw geplaatste vierkanten en de omtrek is blauw.

Ga terug naar de put. In inventaris, sleep het touw op de emmer.

Open de deksel van de put. Gebruik de emmer met touw in de put en je zegt dat de stroom van het water te sterk is.

Ga links naar de waterpijpen in de muur van het huis.

De pijpen met de wiel controleren het water: 

Je moet de pijpen sluiten zodat er geen water meer door stroomt. 

De gouden vierkanten draaien grijs wanneer er geen water meer door stroomt.

 

Draai de onderste wielen 2x naar links met de pijlcursor. 

Draai de 2 rechtse wielen van boven naar rechts tot je ze niet meer kan draaien.

Draai de 2 linkse wielen naar links tot je ze niet meer kan draaien.

Ga uit het scherm van de pijpen en je leest dat het water uit is.

Klik op de put om de deksel te openen. Gebruik de emmer met touw in de put. Klik links van de put om aan de zwengel te draaien.

De emmer wordt naar beneden gedraaid en je krijgt meer dagboek documenten die toegevoegd worden bij de andere in je inventaris.

Zie een scène bij de waterput.

 

Chapter V: Conspiracy and Lies

Samenzwering en Leugens

 

Je bent in je slaapkamer: Bekijk de verzegelde omslag in je inventaris (sealed folder).

Je moet een juweel op alle punten van het pentagram plaatsen.

Klik op een punt en het juweel zal verschijnen, klik dan op een ander punt dat door een lijn wordt verbonden met het juweel en het wordt verplaatst naar dat punt.

Met de wijzers van de klok mee nummer 1-8 beginnend vanaf de bovenkant: 

Klik op punt 1 en verplaats het naar punt 4, 2-7, 8-2, 8-5, 3-8, 6-3, 1-6  en klik dan op 1. 

Klik in midden op het rode punt. Lees omslag in inventaris.

Bekijk het kistje op bed.

 

Hier moet je de witte lijn op elke gekleurde cirkel draaien zodat het gericht is naar de correcte gekleurde cirkel.

Volg de kleurenopeenvolging van het woord 'press'.

Draai blauw naar groen, groen naar rood, rood naar geel, geel naar bruin en bruin naar blauw. 

Dan klik op PERS. Bekijk jet geopende kistje en pak het juweel (gem) uit het kistje.

 

Ga naar de slaapkamer van Vader Dan en praat met Vader Dan. Toon hem het juweel als bewijs. 

Ga terug naar je slaapkamer.

 

Chapter VI:    Making Contact

Contact maken

 

Lees het dagboek. Ga naar het prieel.

Gebaseerd op het boek in de bibliotheek over 'De onthulling van drankjes'  (Potion of Revealing), moet je verscheidene planten/bloemen plukken die je nodig hebt om drankjes te maken. Ga het prieel in en pak de Nachtschade 'nightshade'  van het linkerplafond.

Draai 2x rechts, pak de braambessen (blackberries) van de paal, witte duizendblad (yarrow) linksonder en madeliefje (chamomile) van achter het vrouwenstandbeeld.

Ga het prieel uit, draai rechts en kijk naar beneden. Pak wat bloemblaadjes van de roos (rose petals) bij het vrouwenstandbeeld.

Ga terug van het beeld, draai links en kijk naar beneden onder de boomtakken.

Pak uiterst rechts dille en uiterst links witlof (chicory).

Ga naar de waterpijpen en draai aan de wielen zodat er weer water stroomt door de pijpen.  Zorg dus dat alle grijze vierkanten nu gouden worden.

Ga terug het huis in zie opnieuw het paar.

 

Ga met de trap naar boven, draai links en de deur door (deur tegenover je als je de trap op gaat is naar de badkamer). Zie Vader Grandl de kamer uit lopen.

Klik op het bed en kijk waar hij naar richtte (rechts van het bed) en pak de ballerina sleutel die op de grond langs het nachttafeltje lift

Ga naar de spiegel boven het kabinet. Open de 3 laden en pak een kaars, kop en lucifers.

Krijg alle laden uit getrokken. Met de rechtse la uit getrokken en de andere in geduwd klik dan 2x op de linker lade. Bekijk de muziekbox in de geopend kabinet.

Gebruik de ballerinasleutel in de muziekbox. Klik op het hoofd van de ballerina en pak de map van een labyrint. Klik op het hoofd van de ballerina.

 

Ga naar de badkamer, boven tegenover de trap.Ga rechts naar de wasbak. Draai de kraan open en vul kop met water.

In inventaris, klik de bloemen - nightshade - blackberries, chamomile, rose petals, chicory, dill en yarrow op de kop.

Ga naar de badkuip. Klik de kop gevuld met water en bloemen op de badkuip en de inhoud wordt in de badkuip gegoten.

Plaats de kaars op het zeep. Klik de lucifers op de kaars om het aan te steken. Klik de lippencursor op de kaars en zie een (geest) vrouw een bad nemen.

Ga naar de spiegel boven de wasbak en zie dat de spiegel aangeslagen is.

Klik op de spiegel en klik op te letters om een zin te vormen 'Can you see me'- ' kan u me zien'.

De C is al geselecteerd, begin klikkend op A, dan N, enz... en klik dan op GO.

 

Chapter VII:    The Search Begins 

Het Onderzoek begint

 

Ga na de scène naar de slaapkamer van Vader Dan. 

Zie voeten onder het bed en klik daarop. Klik op de brief die hij in zijn hand heeft.

Verlaat de kamer en ga naar de andere kant van de gang. Ga de deur van de slaapkamer van Vader Grandl aan de linkerzijde in.

Open de tweede lade van het nachtkastje en lees het muziekboek. Zie de melodie voor beginners FDECG.

Open de klerenkast en pak de tegel van de bovenste plank.

 

Ga naar de kerkdeuren en naar de voorhal. Beklim links de trap naar het balkon.

Kijk richting altaar en kijk beneden naar de toetsen van het orgel. 

De toetsen zijn van links naar rechts zoals dat in de muziekboek stond: CDEFGAB. 

Speel het melodietje voor beginners van het muziekboek - FDECG of van links naar rechts: 42315. Hoor een geluid.

Draai rechts en zie een vierkant in de muur. Kijk het vierkant van dichtbij en plaats de tegel uit de inventaris in het vierkant van de muur.

 

De bedoeling is om een som van 9 te maken met de cijfers in een cirkel die met elkaar verbonden worden door de kanten en middenlijnen.

Klik op een willekeurige cirkel en zie cijfers 1-6. Klik - sleep - plaats, de getallen van één cirkel naar een andere.

Één mogelijke oplossing is : Sleep de 3 naar de bovenste cirkel, plaats de 4 en 5 in de midden cirkels en plaats de 2 - 6 - 1 in de onderste cirkels. 

Wanneer correct gedaan, een gezoem wordt gehoord en de cijfers verdwijnen.

Draai naar de andere muur en zie een geheime passage.

Ga de geheime passage in. Bekijk rechts de tafel. Lees de brieven van Dimitri aan Vader Grandl. Open de Heilige Bijbel.

Bekijk de schedel, klik onder bij de kin op de kraag en zie een geheime symbool op de kraag.

Scène.

 

Chapter VIII    Requiem

 

Zie spiegelflitsen. Klik op de spiegel 'kijk onder het kleedje'. Draai naar de badkuip en kijk naar beneden.

Klik rechtsboven op de hoek van het badkleedje en pak de rozenkrans van Grandl.

Ga de badkamers uit, draai links en ga de andere slaapkamer in. Hoor Grandl iets zeggen over een document.

Kijk rond en merk op dat een lade van het kabinet gesloten is. Draai rechts naar het bed en bekijk de bal.

Beweeg de cursor links van de bal en klik. Zie een aap.

Klik op de aap en zie weer de vierde 16 kleine vierkanten ontworpen in geel. Klik opnieuw op de aap om het zien te spelen.

Ga naar de andere kant van het bed en klik op het schommelpaard. Klik op het oog van het schommelpaard en dit opent de la van het kabinet.

Open die la en zie de 16 vierkanten frames van de verschillende kleuren op een kistje 

 

Het Goudkleurige heb je gezien in het bureau, Rood op het rechtse tafeltje in de voorhal, Blauw onder de trap en Geel van het aapspeelgoed.

Klik op de vierkanten om het patroon te kopiëren van de donkere gebieden die je in de gekleurde frames hebt gezien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kist opent. Pak de dagboek documenten. Lees het dagboek om beter te begrijpen wat Vader Randolph allemaal heeft meegemaakt.

Verlaat de slaapkamer, ga met de trap naar beneden en hoor een geluid dat uit de eetkamer komt. Ga rechts de deur in naar de eetkamer en !

 

Chapter IX:    Trials and Truth

Proeven en Waarheid

 

Praat met de Bibliothecaris en vraag alles.

Proef 1: 

Draai naar rechts  en zie de boekenrekken. De Bibliothecaris zei - de boekenrekken moeten op orde worden geplaatst.

Merk op dat de 15 boeken op de bovenste plank citaten zijn uit het dagboek van Randolph.

Schik de boeken in dezelfde opeenvolging van de woorden zoals die zijn uit het dagboek van Randolph zijn.

Nummer de boeken van L-R 1-15: De correcte opeenvolging is klik op boek: 11..9..14..5..3..2..10..12..7..15..13, 1, 4..6 en 8.

 

Proef 2:  

Ga door de rode deur links van de Bibliothecaris. Ga 3x vooruit naar het juweel 'de kleur is de sleutel'.

Klik op het juweel en zie omcirkelde kleuren rechts en links van het juweel.

Klik 7x of 10x op een van de cirkels van de linkerzijde van het juweel en de correcte kleur zal op het juweel worden geplaatst.

 

Proef 3:  

Klik vooruit en je komt in de troonruimte.

Klik vooruit, blijf rechts draaien tot je de bibliothecaris ziet en praat met hem. 

Dit is de arme koning en doe de rijke koningsproef. Arm en rijk moeten worden samengevoegd.

Draai naar links naar het vuur en beklim één de de trappen aan de kant van het vuur en je komt in een andere troonruimte.

Bekijk de troon en pak het ijsblokje. Ga beneden terug naar het vuur.

Bekijk het vuur. Save het spel

Plaats het ijsblokje in het midden van het vuur.

Klik op het ijsblokje en navigeer de cursor met het ijsblokje door de weg naar het eind aan de rechtse kant in 30 seconden voordat het ijsblokje gesmolten is.

Bots niet tegen de kanten van de weg met het ijsblokje.

Als het niet gelukt is kan je het spel terug laden of boven een nieuw ijsblokje pakken.

Wanneer succesvol ga je terug naar boven waar je het ijsblokje hebt gepakt en ga links door de deur.

 

Proef 4:  

'Vind de uitweg van het labyrint'. Hoor gefluister. Ga naar de plaats van het luidste gefluister. 

De verkeerde weg veroorzaakt gelach.

Ga rechtdoor, rechts, rechts, rechtdoor, links en rechtdoor. De voorwaartse cursor is niet in het midden van het scherm maar in de linkerzijde van het midden.

 

Proef 5:  

Praat met de Bibliothecaris. Het doel is levend hier uit te komen. Volg uw hart, alleen die kan je begeleiden.

Ga rechtdoor, links, links rechtdoor en vooruit naar een stenenbakplaat. Bekijk onder het gat en klik op het gat. Een spin komt eruit. Pak de spinsleutelring.

Draai 2x naar links, vooruit, rechts, vooruit, kijk naar beneden en klik op de gleuf in de tegel. Gebruik de spinsleutel in de gleuf.

 

Dit is een soort memorie spel. Klik op een zwarte vierkant en je ziet een afbeelding. Klik op een andere zwarte vierkant om dezelfde afbeelding te vinden.

Daarna moet je een Tic Tac Toe spel tegen de Bibliothecaris spelen. Jij bent X en moet de eerste zet maken.

Begin in het midden en probeer dan de schedel te blokkeren om een rij te maken terwijl jij horizontaal of verticaal of diagonaal een lijn maakt. 

Zie een scène nadat je gewonnen hebt.

Heb een gesprek met Grandl. Klop op de deur van Anne's huis voor de volgende scène. 

 

Chapter X: Gateway to the Portal

Toegang van het Portaal

 

Grandl nam de rozenkrans. John zegt om uit te zoeken waar de map naar toe leidt.

 

Verlaat de kamer en zie dat Grandl de voordeur geblokkeerd heeft. Ga naar de bibliotheek, klik in het midden van de kom en hoor een klik.

Ga links door de geheime deur van de boekenkast.

Daal naar de donkere passage. Kijk en bestudeer de map.

Ga vooruit, rechts, vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, links, vooruit, links,vooruit naar de muur. Dan gebruik de back up cursor.

Bekijk de tegel. Je moet de pijltjes plaatsen in de richting van de route van het labyrint die op de map wordt aangegeven nar de steen (brick).

Begin linksboven en zo naar de tweede tegel van rechtsboven.

g

g

i

 

 

XF

F

 

 

i

 

 

 

h

i

F

F

 

 

 

h

i

 

 

 

 

 

h

i

 

 

 

 

 

h

g

g

g

g

g

g

h

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de laatste pijl tot het in een X verandert. Wanneer je dit correct gedaan hebt ga je automatisch weg van de tegels.

Klik op de bovenkant van de tegelpuzzel en pak de foto. Duw de plank dan terug.

 

Bekijk de foto in de inventaris. Plaats de foto in de goudenklem van de bovenste tegel aan de linkerzijde van de tegelpuzzel.

Gebruik het breekijzer op de onderkant van de tegelpuzzel. 

Pak het document, het Incantation boek en de rozenkrans. Lees het dagboekdocument. Lees het gebedboek, vooral het Gebed voor de Bescherming tegen Kwaad.

Ga het labyrint uit: ga vooruit en dan rechts. Zie een splitsing.

De linkerspleet gaat naar het maplabyrint en rechts gaat naar het huis. Ga dus rechts, rechts, vooruit, rechts, vooruit, links, vooruit, links en vooruit. De muziek stopt.

Draai rechts en ga met de trap terug boven naar de bibliotheek. 

 

Ga naar keuken en naar het wijnrek.

Pak de onderste wijnfles en gebruik de rozenkrans in het slot. Save

Daal en zie Grandl.

 

Klik op de uitdrukkingen van het Gebed van Bescherming tegen het Kwaad om het gebed volledig te vormen in de toegewezen tijd.

Als je het verkeerd doet kan je nog een  poging wagen.

2de rechts - Assist us mercifully, O Lord, in these

Rechtsboven -  supplications and prayers, and

2de rechts - dispose the way of our servants

Rechtsonder - the attainment of everlasting

Linksboven - salvation: that among all the changes and

3de rechts - chances of this mortal life, they

Rechtsonder - may ever be defended by your gracious and

Linksonder - ready help; Jesus Christ our Lord. Amen.

 

Gebruik de handschoen en pak het juweel. Werp het juweel in de draaikolk. Scène diner met Anne.

Epilogue: Zie en hoor de verklaring.

 

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

De oplossingen gemaakt door Henk mogen ALLEEN gepubliceerd worden door GameSolves.

 

GameSolves
Forum

www.000webhost.com