Doorloop van het spel

LIATH

Begin.

Na het beginfilmpje komt Criss in het laboratorium van Tiche (zijn boezemvriendin) terecht. Tiche heeft daar een boodschap voor hem achtergelaten. Ze verschijnt als een hologram en praat tegen hem.


In het laboratorium van Tiche in de stad van Azerthus.

Je kunt eventueel de voorwerpen in het laboratorium oprapen, maar dat kun je ook later doen. Verlaat het laboratorium (voor in het beeldscherm). Criss wordt gevangen genomen en voor de landvoogd geleid. De landvoogd gooit hem in de gevangenis voor de daden die Criss in de toekomst nog gaat doen.

In de gevangenis.

Klik met de rechter muisknop zodat de spelknoppen verschijnen. Klik op het het rondje (spelmenu).

li1menua.jpg (1952 bytes)

Klik in dit menu op de 'R' (magisch).

li1knopm.gif (24495 bytes)

Klik daarna op de spreuk 'ontsluiten' (slot) en daarna op 'gebruiken'. Criss is vrij en komt de dochter van de landvoogd (Tivilla) tegen die hem uit het kasteel leidt via de achteruitgang.

De uitgang van het kasteel.

Klik op de kist die rechts in het beeldscherm staat. Er verschijnt een submenu. Klik op de 'hand'. Je krijgt nu een kaart, een opmerking en een mes te zien. Klik op de kaart en daarna op de hand. Klik op 'opmerking en daarna op de hand. Klik op 'mes' en daarna op de hand.

Sluit het submenu. Open de inventaris (klik met de rechtermuisknop, daarna op het rondje en vervolgens op het teken 'inventaris'. Klik op 'opmerking' en daarna op gebruiken. Lees de boodschap van Ern de kluizenaar. Je kunt eventueel ook de andere voorwerpen bekijken. Verlaat het submenu.

Ga door de opening in de achterwand. Criss komt voor een kapotte brug te staan. Open het spelmenu (rondje) en klik op 'magisch'. Klik op de spreuk 'illusie' (oog) en daarna op 'gebruiken'. Criss tovert een brug en je kunt oversteken. Criss komt buiten. Klik onderin het beeldscherm en je krijgt de kaart te zien (gevonden in de kist).

li1kaart.jpg (46251 bytes)

Ga naar de stad van Azerthus door op die plek te klikken.

De stad van Azerthus.

Criss komt in de stad en staat voor de toverwinkel (deur in achterwand). Ga de toverwinkel in.

In de toverwinkel.

Pak de pook bij de haard. Klik vervolgens op de 'magische emulgator' die op de plank tegen de achterwand staat.

li1emulgator.jpg (3198 bytes)

Je krijgt nu het spelmenu voor je. Klik op 'inventaris', daarna op de pook en vervolgens op 'gebruiken'. Je krijgt de emulgator in de inventaris. Sluit de inventaris.

Klik op de eigenaar van de winkel (Tor). Klik op 'dialoog' (mond). Klik op alle vragen en lees de antwoorden. Als je de laatste vraag 'einde dialoog' hebt gesteld kom je weer in het spel. Klik opnieuw op de eigenaar van de winkel. Klik in het submenu op 'inventaris'. Klik op de munten en daarna op gebruiken. Klik op de pot en daarna op 'kopen'. Klik op de stok en daarna op kopen. Sluit het submenu zodat je weer in de winkel staat en verlaat de winkel.

De herberg.

(Ga rechts als je uit de toverwinkel komt zodat je in het centrum komt. Ga daar rechts zodat je vlak voor het standbeeld staat. Ga rechtdoor, rechts van de klok, en ga de herberg in. Klik op de herbergier (Greg) en daarna op 'dialoog'. Stel alle vragen. Er waart een spook rond in de herberg waardoor je geen kamer kunt huren. Dat spook moet verjaagd worden, maar daar hebben we nu nog te weinig informatie en spullen voor. Verlaat de herberg.

De bibliotheek.

(Ga voor de herberg rechts). Ga de bibliotheek binnen. Klik op de bibliothecaresse (Leena) en vervolgens op 'dialoog'. Stel alle vragen. Ze praat over Dorian, een profiteur op het kerkhof en de boeken in de bibliotheek. Verlaat de bibliotheek na het gesprek.

De watertoren.

(Ga buiten de bibliotheek links). Klik op de trap van de watertoren als de pijl naar boven wijst. Je komt boven in de watertoren terecht. Klik op de watertank. Klik op 'magisch' en vervolgens op de spreuk 'watergeest' en tenslotte op 'gebruiken'. De machine gaat aan. Je kunt het horen en als je de watertoren weer verlaat buiten ook zien. Verlaat de watertoren.

Het laboratorium van Tiche.

buiten

(Ga bij de watertoren naar beneden. Verlaat het volgende beeldscherm ook aan de onderkat. Ga bij het standbeeld links en neem in het volgende beeldscherm het middelste pad links en je komt bij het lab).

Klik op de machine rechts van de deur (hoofdschakelaar) en vervolgens op gebruiken. Klik op het koelsysteem die in de buurt van de schakelaar staat en klik weer op gebruiken. Je kunt zien dat het koelsysteem aan is aan de blauwe sliertjes.

binnen

Ga het laboratorium in.

- Raap de ring op van de grond.

LI1RING.jpg (4109 bytes)

- Klik op 'gereedschap van Tiche (links op de onderste plank) en pak het zuur, de naald, de kaars en de vertaling.

- Klik op de vlammenwerper. Open de inventaris, klik op de kaars en vervolgens op gebruiken. Criss smelt de kaars. Sluit de inventaris.

-Klik op 'Tiches magische kanon'. Open de inventaris. Klik op accum (emulgator: uit de toverwinkel), vervolgens op gebruiken. Het vierkantje op de accum wordt paars. Zoek met behulp van de pijlen in de inventaris naar de vertaler. Klik op de vertaler en vervolgens op gebruiken. De vertaler is nu opgeladen. Verlaat het lab.

Naar de stadpoort.

(Verlaat voor het lab het beeldscherm onderin en in het volgende beeldscherm nogmaals naar onder. Je komt bij de toverwinkel. Verlaat het beeldscherm links, zodat je onder de stadspoort komt. De Elf Ithene komt Criss vertellen dat ze Tiche gevonden heeft en wijst Criss de boom aan waar Tiche woont.

De woonboom van Tiche.

Ga het huis binnen. Klik op het bed en pak de 'ank'. Verlaat de boom en ga buiten rechts. De kaart verschijnt. Klik op 'de stad van Azerthus'.

Dorian.

(Ga bij de toverwinkel rechts. Ga in het volgende beeldscherm rechtdoor naar de klok. Ga voor de klok links zodat je bij Dorian komt). Klik op Dorian en vervolgens op 'dialoog'. Stel alle vragen. Hij vertelt over een geheime kelder in de bibliotheek en over een manuscript dat hij vertaald wil hebben. Bij 'einde dialoog' krijg je dat manuscript in de inventaris.

Open de inventaris. Klik op de vertaler (gevonden in het lab van Tiche en opgeladen met behulp van de accum), en klik op gebruiken zodat het vierkantje om de vertaler paars wordt. Klik op het manuscript en vervolgens weer op gebruiken. Je krijgt er de spreuk 'dark,vis' bij. Sluit de inventaris.

Klik op Dorian en geef hem het vertaalde manuscript. Je krijgt de bibliotheekkaart. Sluit de inventaris en verlaat het huis van Dorian (onder in het beeldscherm).

De bibliotheek met bibliotheekkaart.

Ga naar de bibliotheek. (Je kunt daar ook komen via de plattegrond. Klik met de rechtermuis zodat de spelopties verschijnen. Klik op het mannetje (persoonlijke interface) en vervolgens op plattegrond laden. Klik op de bibliotheek.

Klik op Leena. Open de inventaris en klik op de 'ank' en vervolgens op gebruiken. Leena vertelt over haar zus, Miranda.

Klik na het verhaal weer op Leena en geef haar de bibliotheekkaart uit de inventaris.

Ga voor Leena links en je komt bij de boeken. Het is donker in de bibliotheek. Gebruik de toverspreuk 'dark,vis'.

li1bib.jpg (3870 bytes)

Je ziet nu links in het beeldscherm bij de steunpilaar een geheime doorgang, waardoor je beneden in de geheime kelder komt. Klik in de kelder op het boek en vervolgens op de hand, zodat je het in de inventaris krijgt. Open de inventaris, klik op het boek en vervolgens op gebruiken. Lees het boek. Er staat een recept in om een talisman te maken om spoken te verdrijven. Er staan nog meer recepten in die je later nodig hebt en ook hoe je een toverstaf moet maken.

Ga terug naar de ruimte waar Leena zit. Pak de sjaal die bij haar op tafel ligt.

Het standbeeld van Miranda.

Ga naar het standbeeld van Miranda. Klik met de rechter muisknop. Klik op het mannetje (persoonlijk interface). Klik op dag/nacht. Het wordt donker. Klik op het standbeeld en gebruik de toverspreuk 'verdrijven'. Miranda komt tot leven en je krijgt een schelp. Klik weer op 'persoonlijk interface' en zorg dat het weer dag wordt door nogmaals op dag/nacht te klikken.

Het maken van de talisman.

De ingrediŽnten voor de talisman.

We hebben al

zuur (lab Tiche),

naald (lab Tiche),

was(kaars gevonden in lab Tiche en vervolgens gesmolten op de brander in het lab)

sjaal (Leena: bibliotheek).

We hebben nog een zilveren plaat nodig en water uit de bron van Eve.

De smidse.

Klik op de wereldkaart en ga naar de smidse. Aan de boom voor de hut is een spiraalvormige tak.

li1spitak.jpg (16468 bytes)

Klik op de tak en gebruik de spreuk 'mag hand'. Je krijgt de tak in de inventaris. Ga de smidse in. Praat met de smid (stel alle vragen).

Klik na het gesprek weer op hem en geef hem de munten uit de inventaris (had je vanaf het begin).

Verlaat de smidse en ga weer naar binnen. Praat met de smid. Hij vertelt over een heks en geeft je een zilveren plakkaat. Suit en de inventaris. Ga met behulp van de wereldkaar naar het huis van Tiche.

Huis van Tiche.

Tiche is thuis deze keer. Praat met haar. Stel alle vragen. Klik na 'einde dialoog' nogmaals op haar en stel de vraag 'reagens' opnieuw. Ze geeft je nu de spreuk 'lichte stap' waarmee je naar de bron van Eve kunt.

Het meer van Eve.

Ga met behulp van de wereldkaar naar 'het meer van Eve'. Klik op 'bron van Eve' en gebruik de spreuk 'lichte stap'. Klik als je op het eiland staat op de bron en gebruik de lege flacon (had je vanaf het begin in de inventaris).

Het maken van de talisman als je alle spullen hebt.

Open de inventaris. Gebruik de was op de zilveren plaat. Gebruik de naald op de plaat. Gebruik het zuur op de plaat. Gebruik de sjaal op de plaat. Gebruik de flacon (met het water uit de bron van Eve) op de plaat.

Het verdrijven van het spook uit de herberg.

Ga met behulp van de wereldkaart naar ' de stad van Azerthus'. Ga naar de herberg. Klik op de herbergier en geef hem de talisman.

Het huren van een kamer in de herberg.

Verlaat de herberg en ga weer naar binnen. Praat met de herbergier en klik op de vraag 'een kamer huren'. Klik na de vraag op 'einde dialoog' en ga door de deur achter de bar. Je komt in een kamer. Klik op de kist en pak het touw en de houweel.

De toverstok en gesrpek met Condor.

Ga met behulp van de wereldkaart naar de vuurtoren. Snij met behulp van het rituele mes (gevonden in het laboratorium van Tiche) de tak af van de boom de rechts voorin het beeldscherm staat.

Combineer in de inventaris de tak met het zilver (Dat zilver is overgebleven van het smelten van de munten. Je hebt het gekregen van de smid).

Ga de trap op naar de vuurtoren en ga de vuurtoren in. Praat met Condor. Stel de vraag 'initiatie' 2x. Hij zegt dat je naar Attana moet gaan en daarna terug kunt komen.

Ga de vuurtoren uit en klik op de hoofdschakelaar van de vuurtoren en klik daarna op gebruiken. Als je de trap van de vuurtoren afloopt zie je dat je hem aan hebt gezet.

 

Als je in de stad van Azethe het kerkhof hebt onderzocht weet je dat Atana dood is en in de kist op het kerkhof ligt. Als je dat niet hebt gedaan is dat niet erg. Het is alleen belangrijk om te weten dat je een spreuk nodig hebt om de doden op te roepen. Zo'n spreuk staat in het boek dat je in de bibliotheek hebt gevonden. Je hebt nodig: spinnenweb, moeraswortel, Dryade bloem en water uit de bron van Eve. Dat water hebben we al, de rest gaan we verzamelen.

Het huis van Coganna: spinnenweb en opladen ring.

Ga met behulp van de kaart naar het huis van Coganna. Klik op het spinnenweb naast de deur en pak het met behulp van de toverspreuk 'magische hand'.

 

Ga het huis van Coganna in. Praat met haar. Klik na het gesprek op einde dialoog en blijf staan tot Coganna je buiten zet met behulp van haar toverstaf (er komt paars licht uit en daarna sta je buiten).

Open als je buiten staat de inventaris en gebruik de ring (gevonden in het laboratorium van Tiche). De ring krijgt nu teleportatie kracht en die kracht hebben we nodig om door het moeras te komen.

De Dryade: de Dryadebloem en geschenk.

Ga met behulp van de wereldkaart naar Dryade. Pluk Dryades bloem met behulp van de toverspreuk 'mag.hand'.

Klik op de boom en gebruik de fluit uit de inventaris (had je vanaf het begin). Je krijgt een geschenk van de dryade.

Het moeras: moeraswortel, verjagen van het beest en de sleutel.

Ga met behulp van de wereldkaart naar het moeras. Klik op de achtergrond, open de inventaris en gebruik de ring (gevonden in het lab van Tiche en opgeladen bij Conganna). Je komt nu bij Erns schuilplaats.

Pluk de moeraswortel (rechts van de boom) met behulp van de toverspreuk 'mag.hand'.

Ga de boom in naar Erns schuilplaats. Er liggen 2 recepten op de grond. Pak allebei de recepten en lees het recept 'grapje van Ern.

 

 

 

 

Maak als volgt het recept klaar om het beest te verjagen.

Open de inventaris. Klik op de kookpot (gevonden in het laboratorium van Tiche)en daarna op gebruiken. De pot staat nu op een vuurtje voor je.

Open de inventaris en klik op de moeraswortel en daarna op gebruiken.

Open weer de inventaris en klik op het spinnenweb en vervolgens op gebruiken.

Doe dat nog een keer, zodat je 2x het spinnenweb in de pot hebt gedaan.

Open dan nog een keer de inventaris en gebruik de flacon (met het water van Eve).

Er komen nu groene sterretjes uit de pot als je alle ingrediŽnten er in hebt gedaan..

Open nog eens de inventaris en gebruik de stok (die had je hopelijk al gecombineerd met het overgebleven zilver, anders moet je dat eerst doen) en gebruik de stok.

Open weer de inventaris en gebruik de stok (er zitten groene sterretjes omheen) op de staf, zodat de spreuk in de staf wordt gekerfd.

(Pffff: wat moet die inventaris vaak open).

Het beest verjagen uit het hol.

Ga uit de boom en ga naar het beest dat rechts uit het hol komt. Klik op het beest.

Open de inventaris en klik op de staf en daarna op het oog. Je krijgt een close-up van de staf te zien.

Klik op het vlekje 'grapje van Ern'. Het beest wordt bang en gaat weg.

Je kunt nu de grafkelder in. Rechts van de deur is 'alles wat is overgebleven van Ern de kluizenaar'. Pak dat en je krijgt ťťn van de vijf sleutels in de inventaris.

Klik op het beest en gebruik de toverstaf (grapje van Ern) om het beest weer te verjagen.

Ga uit de grafkamer en verlaat het moeras (klik op het moeras voor in het beeldscherm) met behulp van de ring uit de inventaris.

(Je kunt ook uit het moeras komen door eerst de stafspreuk 'teleportatie' te maken. Gebruik de kookpot. Voeg 2x moeraswortel, 1x dryade en 1x spiraaltak toe. Gebruik de stok en gebruik daarna de stok op de staf. Open de inventaris, klik op de staf, vervolgens op het oog en daarna op de inkerving 'teleportatie'.)

Het oproepen van Attana.

Ga met behulp van de kaart naar de stad van Azerthus en ga naar het kerkhof. (Ga bij de bibliotheek links en bij de watertoren rechts). Ga op het kerkhof rechts, zodat je bij een doodskist komt.

Klik nog niet op de kist, maar maak eerst de stafspreuk: 'oproepen van geesten'.

Gebruik de pot uit de inventaris. Voeg 1x spinnenweb, 1x moerasworte, 1x Dryade bloem en 1x water van Eve (uit de flacon) toe. Roer met de stok (met zilver). Gebruik de stok op de staf en de spreuk is klaar.

Klik op de doodskist, klik op de staf en daarna op het oog. Klik op het vlekje 'oproepen van geesten'. Attana komt uit haar kist. Praat met haar.

Klik na 'einde dialoog' op de plek op de kist waar staat: 'er staat een chaosbezwering op de kist'. Gebruik de toverspreuk 'klonen' om de spreuk te kopiŽren.

Initiatie.

Nog een gesprek met Kondor.

Ga met behulp van wereldkaart naar de vuurtoren. Praat met Kondor. Stel de vraag 'initiatie' nog een keer.

De vuurtempel.

Ga met behulp van de wereldkaart naar de vuurtempel. Klik op de wachter en gebruik de sleutel (graftombe Ern: moeras).

Ga 2x rechtdoor zodat je in een zaal met kamers komt. Klik op het altaar en gebruik de rituele kaart (gekregen van Attana).

De deuren van 3 kamers gaan open. Onderzoek de 3 open kamers en vindt een symbool in kamer 2 (rechts).

Klik op kamer 4 en gebruik de pook (toverwinkel). Ga kamer 4 in en pak symbool 2 en 3.

 

 

 

 

Links in de kamer.                                                                                                                                 Midden in de kamer.

 

Open de inventaris en gebruik symbool 1 bij symbool 2 bij symbool 3, zodat je symbool 4 in de inventaris krijgt. (Dus: open inventaris. Klik op symbool 1 en daarna op gebruiken. Klik op symbool 2 en daarna op gebruiken. Klik op symbool 3 en daarna op gebruiken. Symbool 1 en 2 geven geen tussenvorm. Ze combineren pas als je ze alle 3 met elkaar hebt gebruikt.)

Ga terug naar de zaal en klik op het altaar. Leg symbool 4 op het altaar. Pak de rituele kaart van het altaar. Je krijgt er een toverspreuk bij (vernietigen).

Ga de zaal uit en je komt in de gang. Er zit een put in de grond.

Gebruik het touw op de put en je komt in een grot. Gebruik de toverspreuk vernietigen op het beest dat zijn kop uit het hol steekt en ga rechts uit het beeldscherm.

Gebruik de toverspreuk 'lichte stap' op de bewegende vloer en ga rechts uit het beeldscherm.

Gebruik de houweel op de middelste diamant en verlaat de grot.

>Hemels portaal.

Ga met behulp van de wereldkaart naar 'het hemelse portaal'. Ga door de poort van stenen en ga de 'tempel van chaos' binnen. Gebruik de toverspreuk 'afdwingen' op het altaar.

Leg de rituele kaart op het altaar (gekregen van Attana en hopelijk heb je hem weer meegenomen van het vuuraltaar, anders moet je hem halen). Gebruik de 'chaos-bezwering' (tovermiddel): die je met behulp van de toverspreuk klonen op het graf van Attana hebt gehaald.

Klik daarna op het altaar en klik op de hand. Je krijgt sleutel 2 in de inventaris.

Het redden van Tilvilla: de elfenkolonie.

Ga naar het huis van Congana en laat haar verdwijnen met de toverspreuk 'Energie'. Voer daarna de toverspreuk 'verdrijven' uit op het beeld. Tilvilla en Criss komen bij de boom van de Dryade.

Ga met behulp van de wereldkaart naar de vuurtoren. Praat met Kondor. Stel de vraag 'Hoe Tilvilla terug te krijgen'. Kondor vergroot de kracht van de toverspreuk 'verdrijven'. Ga terug naar de Dryade. Klik op Trilvilla en gebruik de spreuk 'verdrijven'. Je komt nu automatisch in het kasteel.

Ga na het gesprek met de koning naar de elfenkolonie met behulp van de wereldkaart.

De elfenkolonie.

Klik op het luikje op de deur en klik daarna op gebruiken (je hoeft dus geen inventaris of toverspreuken te openen). Je mag naar binnen. Ga de boom in die midden in het beeldscherm staat.

Praat met Tinoss de elfenkoning. Stel de vraag over Tilvilla 2x. Praat ook met Tia de genezeres. Verlaat de boomhut.

Ga de boomhut in die links in het beeldscherm staat.

Tilvilla is daar en nadat ze is uitgepraat verdwijnt ze. Naamloos verschijnt. Ga de hut uit en ga meteen weer naar binnen. De genezeres Tia verschijnt en zegt dat Ithene, de metgezelf van Criss, ziek is en behandeld moet worden. Criss heeft een boot nodig om het geneesmiddel te halen.

Elfenkolonie: met het geneesmiddel

Ga met behulp van de wereldkaart naar het kasteel van Khekath. Ga naar de troonzaal en praat met hem. Vraag om een schip. Je krijgt een schip als je Tilvilla vindt.

Verlaat de troonzaal. Ga in de hal links en ga de kamer van Tilvilla binnen. Pak de spiegel van de bank die links in de kamer staat.

Maak het recept voor het opsporen van een persoon klaar (in boek uit bibliohteek). Open de inventaris. Gebruik de pot. Gebruik de flacon (water van Eve), de moeraswortel, het zilver, de spiraaltak en de spiegel uit de inventaris. Er verschijnen groene sterretjes als je de vijf ingrediŽnten in de pot hebt gegooid. Gebruik de stok. Open de inventaris weer en gebruik de staf op de stok. Klik op de spreuk 'opsporen van een persoon' als de spreuk in de staf is gekerfd.

Je komt in de tempel van Adella. Tilvilla is de slaaf van Adella en naamloos verschijnt.

Ga terug naar het kasteel. Ga naar binnen en ga naar de troonzaal. Het kasteel wordt vernietigd door een tijdbreuk. Naamloos redt Criss en beloofd hem verder te helpen als hij zijn ziel aan hem verkoopt.

Het verkopen je ziel aan naamloos.

Ga met behulp van de wereldkaart naar 'het hemels portaal'. Klik als Naamloos is uitgepraat op hem en gebruik de rituele kaart (Attana). Je bent nu Liath en je hebt twee nieuwe toverspreuken.

Naar het eiland van Eve.

Ga met behulp van de wereldkaart naar de vuurtoren. Ga de vuurtoren in en pak het instrument dat rechts naast de deur staat. (Zorg dat je buiten de hoofdschakelaar van de vuurtoren aan hebt staan. Je kunt zien of je hem aan hebt staan door voor de vuurtoren te gaan staan. Je ziet hem branden.)

Ga met behulp van de wereldkaart naar de haven. Praat met de matroos. Klik na het gesprek nogmaals op hem. Gebruik de toverspreuk 'chock'.

Ga naar het schip. Klik op het schip en gebruik de navigator. Klik op de wereldkaart op het eiland van Eve.

Eiland van Eve.

Ga links uit het beeldscherm en praat met Eve. Ze wil niet meewerken. Geef haar het geschenk (gekregen van de Dryade nadat je bij de boom op de fluit heb geblazen). Je krijgt het geneesmiddel.

Terug naar de wal.

Verlaat het beeldscherm rechts. Het schip is gezonken. Klik op het water voor het eiland en gebruik de schelp (gekregen van Miranda: standbeeld in het midden van de stad van Azerthus). Praat met haar. Stel alle vragen. Klik na het gesprek weer op het water en gebruik de toverspreuk 'hermafrodie' die je van haar hebt gekregen. Je krijgt de wereldkaart voor je. Klik op de elfenkolonie.

Elfenkolonie: met het geneesmiddel.

Klik op de deur. Klik op gebruiken. Ga de poort door en ga de hut links in het beeldscherm in. Tia geneest Ithene.

Naar het land van de middernachtzon.

Het land van de middernachtzon

Ga naar de haven. Loop naar het schip. Klik naast de loopplank (voor in het beeldscherm) op het water en gebruik de schelp. Miranda verschijnt weer. Praat met Miranda. Stel de vraag over de sleutel. Ze vertelt over Sill. Klik daarna op 'einde dialoog'. Open de wereldkaart en ga naar 'het land van de middernachtzon'.

Het land van de middernachtzon.

Er is een gevaarlijke lichtstraal bij de ingang. Klik er op en gebruik de diamant (uit de grot onder de vuurtempel). Ga naar binnen.

Praat met Sill. Stel alle vragen. Klik na het gesprek nogmaals op haar.

Gebruik de 'ank' (gevonden in de boomwoning van Tiche op het bed).

Klik nadat Sill is uitgepraat nogmaals op Sill en praat met haar. Stel alle vragen opnieuw.

Je komt op het kerkhof van de stad van Azethus terecht en je krijgt de derde sleutel. Als je het tussenschermpje sluit zegt de sleutelheer dat je naar de stadpoort moet gaan.

Eindspel.

De boodschapper bij de stadpoort.

Voor de toverwinkel ligt een bewusteloze boodschapper. Klik op hem en gebruik de toverspreuk 'zombie'. Je wordt naar de grot van Kron gebracht.

De grot van Kron.

In de grot krijg je de vierde sleutel. De vijfde sleutel ben je zelf. Klik als iedereen is uitgepraat op het kristal achter de sprekers (ga naar de wortels der aarde).

Het spel is afgelopen en de wereld is vrij van alle machten.

16 - 3 - 1999


Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves