Jazz and Faust

 

Je begint dit spel met Jazz of Faust. Na de intro zitten ze aan tafel en klik op een van hun, links is Jazz. Met je rechtermuisknop kom je in je inventaris. Met de rode pijl blader je door de items. Klik op een item die je wilt gebruiken en het komt rechtsonder in je scherm. Klik op de persoon of op een item in het spel en je cursor veranderd in een hamer met aambeeld. Bekijk alles (je cursor veranderd in een verrekijker). Praat met iedereen (je cursor veranderd in een mond). Soms moet je eerst met een persoon gepraat hebben om verder te kunnen gaan. Als je iets oppakt of iets wil doen veranderd je cursor in een hand. Om je te verplaatsen klik je in het scherm waar de cursor de naam geeft van de plaats. Dubbel klik dan loopt de persoon harder. In deze oplossing begin ik met Faust.

Oplossing Faust.

Port of Er Elp

Na het filmpje met de vrouw pak je de "gem" a half of the crystal (eerste gedeelte van een edelsteen) van de grond die ze heeft laten vallen. Ga rechtsboven naar to the port (havenplaats), dan to the tavern (herberg) square (plein) . Ga into the tarvern , ga op de stoel bij de tafel zitten, je roept de serveerster en je vraagt wat het nieuws is. Als ze je het nieuws vertelt heeft komt er een inspecteur naar je toe. De man wordt neergeslagen, je pakt een bottle of wine (fles) links op de bar en je slaat met die fles de bandieten neer. In je inventaris heb je nu a bottle fragment (gebroken fles) Na het gesprek met de inspecteur praat je rechts met de man. Hij verkoopt pistolen. Verlaat de herberg, ga links to the police station square, onder to the trade (handel) square. Selecteer de edelsteen in je inventaris, praat dan met de Chinese verkoper en je verpand je edelsteen voor a small bag of gold (geldbuidel) . Ga terug naar de herberg, geef wat geld uit de geldbuidel aan de man rechts en je koopt a pistol (pistool) en je krijgt a coin (geldmuntje) van hem. Ga terug naar de trade square en praat met het jongetje. Praat dan met de Chinese verkoper. Daarna praat je weer met het jongetje en geef hem het geldmuntje. Hij gaat de Chinese verkoper afleiden, selecteer de gebroken fles in je inventaris. Ga naar de kraam en klik op de edelsteen die in de kraam ligt. Selecteer de gebroken fles opnieuw en kijk (cursor als verrekijker) nu naar de edelsteen en nu heb je de gebroken fles met de edelsteen geruild. Ga links terug naar de police station square, ga de trap op to the porch (portiek) of the police station en into the police station. Maak boven de man wakker, geef hem de geldbuidel en je krijgt een perkament met een permission (vergunning). Ga naar de tarvern square, to the port, to the berth (ligplaats). Geef de vergunning aan de man die voor het schip staat en je vaart naar het zwarte eiland. 

Black Isles

Praat met de visser die voor de herberg staat. Ga rechts to a garbage dump (vuilnisbelt) en praat met het jongetje die zijn kat terug wilt. Ga terug naar de herberg en links to the warehouse (pakhuis). Pak a cork (kurk) die voor de houtstapel ligt. Klik op de ton die voor de houtstapel staat en je zet de ton over de hond. Klik op de ton en je klimt op de ton om de cat (kat) te pakken. Ga terug naar de jongen bij de vuilnisbelt en geef hem zijn kat. Ga de herberg in en praat met de kapitein van de Stork schip. Na het filmpje verlaat je de herberg, praat weer met de visser die een visnet nodig heeft. Ga naar het pakhuis, pak het visnet dat boven de man hangt en praat met de man. Ga into the warehouse, Pak het visnet dat boven het vuur hangt. Je kunt het visnet pakken als de verkoper die binnen in het pakhuis is naar achteren gaat. Het visnet vliegt in brand, je vlucht het pakhuis uit en als de mannen de brand gaan blussen pak je a old net (oude visnet) die boven de ingang hangt. Geef die visnet aan de visser. Ga de herberg in en praat met de barvrouw. Ze vraagt of je het monster wil doden dat in de bamboo woods leeft. Verlaat de herberg en pak a rope (touw) dat aan de herberg hangt. Ga naar de vuilnisbelt en pak an axe (bijl). Pak ook a bone (bot) die in een kist ligt. Ga naar het pakhuis en nu kan je achter to the bamboo woods (bamboe bos). Gebruik de bijl op een boom die tussen de boog staat. Je hebt een valkooi gemaakt en gebruik je touw op de houten valkooi. Ga naar de ton bij het pakhuis waar de hond nog onder staat. Gebruik je bot op de ton met de hond en hij volgt je naar de valkooi. Ga naar de vuilnisbelt en rechts to the prison (gevangenis) square. Gebruik je bijl op de vis die daar hangt en je hebt a fish head (vishoofd). Ga naar de valkooi en gebruik de vishoofd op de valkooi. Het monster komt en wordt gevangen gezet. Pak het monster (je ziet het niet in je inventaris) en ga terug naar de barvrouw. De barvrouw zegt dat je schip gerepareerd is, ze geeft je een amulet en zegt dat je het monster mee moet nemen (het is al op je schip). Verlaat de herberg, klik op het schip en je vaart naar de plaats Khaen.

Khaen

Op de havenplaats waar je aangekomen bent ga je naar to the lane (steeg). Je ziet dat een man in elkaar geslagen wordt door 2 bandieten. Klik op de bandieten. Ze zijn niet onder de indruk van je aanwezigheid. selecteer je pistool en klik nogmaals op de bandieten. Je belandt in de Opium Den (opiumkamer). Praat met de man die op bed ligt. Praat daarna met de dikke man die staat en je krijgt a Hookah (Turkse waterpijp). Praat nogmaals met die man. Geef dan de waterpijp aan de man die op bed ligt en hij geeft je a small bag of gold (geldbuidel). Verlaat de kamer, ga naar to the berth (ligplaats), to the port (haven) en to the Money-Changer's shop (geldwisselaar). Praat met de verkoper, hij vraagt of je de one-eyed scoundrel (een oog schurk) kan vinden die zijn geld gestolen heeft. Er is geen een oog schurk dus geeft je jouw geldbuidel aan de verkoper. Ga terug naar de opiumkamer en praat met de man die eerst op bed lag maar nu staat. Hij wil wat wijn. Ga naar de Money-Changer's shop plaats en via daar naar to the channel (kanaal), to harem gates (harem poort) en rechts in het scherm over de brug to the slave market (slaven markt). Praat met de marktkoopman. Ga terug naar de verkoper in de Money-Changer's shop en praat met hem. Ruil je pistool voor de wijn, maar je moet een fles hebben om de wijn mee te nemen. Ga naar de slangenbezweerder die voor de harem poort zit en praat met hem. Geef hem de waterpijp. Gebruik je kurk op de fles met de slang. Pak a jug with snake in it (kruik met slang). Ga naar de opiumkamer, plaats je kruik met slang in het vuur, de slang kruipt er uit en je hebt een empty (lege) kruik. Ga terug naar de Money-Changer's shop, geef de lege kruik aan de verkoper en je krijgt a jug of wine (kruik met wijn). Ga naar de opiumkamer, geef de kruik met wijn aan de man, je krijgt geld om eten en 2 kamelen te kopen. Ga naar de slavenmarkt, praat met de slavenkoopman, praat met Jazz die daar in de verkoop zit. Praat met de marktkoopman, koop eten en 2 kamelen. Praat weer met de slavenkoopman en je ruilt een jonge kameel voor Jazz zijn vrijheid. Terug naar de opiumkamer en praat weer met de man. Ga naar de harem poort en links to the wasp canyon (wespen bergkloof). Pak a ragged cloak (gescheurde mantel) van het boompje met de doodskop. Plaats de mantel op de doodskop. Pak a quiver of arrows (pijlenkoker) en een old sword (oude zwaard) van de grond voor de tent. Ga terug naar de slavenmarkt, praat met de marktkoopman en ruil je pijlenkoker voor honey (honing). Ga terug naar het boompje, gebruik de honing op de mantel, de wespen gaan naar de mantel en jij kan over de brug to the desert (woestijn). Na het filmpje wordt je door een knecht van de sultan naar Caravansary gebracht

Caravansary

Ga to the forge (smederij) in en praat met de smid. Ga naar inner (binnenplaats) Caravansary, pak a bandage (verband) en a soporiphic (fles met slaapmedicijn) uit de kist. Ga to the Merchants Canopy (koopman gewelf), praat met de koopmannen en zijn willen hoefijzers in ruil voor een map van de Red Sands. Ga naar de smid, praat met hem en geef je oude zwaard aan hem. Verlaat de smederij en ga terug naar binnen. Praat weer met de smid en je krijgt de horseshoes (hoefijzers). Ga naar de koopmannen, geef de hoefijzers aan de koopmannen en je krijgt a map. Ga naar de woestijn en noord naar the gates to the palace (poorten van het paleis). Je hebt nu ook a hooked rope (touw met haak) in je inventaris. Ga to the square (plein). Praat met de man Visiar. Je praat met de sultan, je krijgt een whistle (fluit), note (bericht) en fruits (fruitschaal). Na het gesprek sta je op het plein en lees je het bericht. Gebruik je touw met haak op het raam links achter bij de boom. Je klimt naar boven, blaas op je fluit en praat met Lousa. Ga to the square en links to the desolate temple (verlaten tempel). Plaats het amulet in de stenenwiel voor je. Geef het fruit aan de bandiet met de knuppel (je moet er voor gaan staan) in ruil voor een mirror (spiegel). Klik op de sultan die op de grond ligt, je pakt zijn kleren en je trekt ze aan. Lousa gaat met je mee als je haar dienstmeisje bevrijdt en je krijgt haar ring. Ga terug het paleis in "inner palace". Gebruik je fles met de slaapmedicijn op het monster die in de kooi ligt en pak de andere helft van de edelsteen uit de kooi. Praat met het dienstmeisje en laat haar de ring zien. Ga naar het plein en praat met Lousa. Je bent terug op het plein in Caravansary. Ga naar to the Merchants Canopy en praat met Jazz. Na het filmpje pak je een lijk op die voor de groene lava kuil ligt. Weer na een filmpje ga je to the temple in. Gebruik de spiegel op de grijze kruipende wormen. Pak de Hydras Claw (kreeft schaar) van het beest. Je gaat naar boven en praat met Jazz. Praat met prinses Lousa en ze geeft je haar helft van de edelsteen. Praat weer met Jazz. Gebruik de Hydras Claw op de draak. Bekijk de eind film van Faust en je kunt nu met het verhaal van Jazz beginnen.                    

Oplossing Jazz

Port of Er Elp

Jazz begint in de gevangenis van Port Er Elp. De deur is open en Jazz pakt een fles Whaler gin (walviszwaarder gin) boven op de verhoging. Gebruik de fles met gin op de slapende politieagent. Verlaat het politiebureau, pak a big axe (bijl) links op de waterput. De plaatsen zijn hetzelfde als bij Faust. Ga naar de Chinese verkoper op de handels markt en praat met hem. Ga naar het plein van de herberg en pak een empty mug (lege beker) van de tafel. Praat met de man Hank die voor de deur van de herberg ligt. Ga de herberg in, praat met Hugo. Hij koopt je schip en je hebt 2 zakken met geld a small bag of gold. Ga aan een tafeltje zitten en bestel een fles wijn bottle of wine. Ga naar de haven, pak a cannon ball (canons kogel) en een lamp rechts voor de kar. Ga naar de Chinese verkoper en praat met hem. Geef hem de fles met wijn. Gebruik de lege beker op de waterfontein a mug of water. Ga rechts to the widow's house (weduwe huis), ga into the house en praat met haar. Ze wacht op de kleermaker. Ga terug naar de Chinees en klik op de goederen in de kraam. Koop een cloth (lap stof). Ga terug naar de weduwe en geef haar de lap stof. Verlaat het huis en ga rechts to the widow's country house (landhuis). Pak de hat (hoed) en de empty bottle (lege fles). Ga naar de herberg, lees het bericht dat aan de deur hangt en ga de herberg in. Er zitten nu 2 mannen die bezig zijn met handje drukken. Laat de lege fles aan de barman zien en hij geeft je wat info over de fles. Probeer wat sigaren te pakken die op de bar liggen. Praat met de mannen die aan het handje drukken zijn. Klik met je hand cursor op de tafel en je stoot een beker met wijn over de tafel. Als ze gaan vechten en de barman loopt weg pak je cigars (sigaren) uit de sigarendoos. Ga naar Hank die voor de deur ligt, laat hem de hoed zien, hij wil eerst een sigaar voor hij je wat info geeft over de hoed. Geef hem een sigaar en laat nogmaals de hoed zien. Ga naar de weduwe huis en links naar under the bridge (onder de brug). Gebruik de bijl op het touw dat vast aan de paal hangt en pak het rope (touw) op. Pak een dirty rag (vieze doek) uit de kist. Gooi wat water uit de beker over de man die ligt te slapen. Laat hem de hoed en de lege fles zien. Ga naar de herberg, geef een sigaar aan Hank en hij heeft de man met het zwarte kleed gezien. Ga de herberg in, praat met de mannen, praat met de serveerster en koop een bottle of wine.  Geef de fles aan de 2 mannen. Ga de trap op to the magician (tovenaar). Praat met de tovenaarsleerling. Hij wil een duur cadeau om je binnen te laten. Verlaat de herberg en het is nacht geworden. Ga naar de weduwe landhuis, rechts to the cementery (kerkhof). Praat met Martyr en je krijgt a gold decoration (gouden sieraad). Pak a harpoon (harpoen) rechts achter het hek waar Martyr een graf aan het graven was. Gebruik je canons kogel op de linker graf vooraan en je hebt een gravestone fragments (grafsteen stukjes). Ga terug naar de tovenaarsleerling en geef hem de gouden sieraad. Praat met de tovenaar. Ga naar de herberg en praat met Hugo, hij huurt je als navigator. Praat weer met de tovenaar boven. Ga naar de aanlegplaats waar het schip ligt en praat met de man voor het schip. Ga terug naar de herberg en praat weer met de 2 mannen en ze zeggen dat je met de tovenaar moet gaan praten.  Praat met de tovenaar boven, hij moet een grafsteen en een doodskop hebben. Ga naar het landhuis, ga into the yard (erf) of the widow's house. Klik op de deur, gebruik daarna je vieze doek op de lantaarn en klik nogmaals op de deur om ze af te luisteren. Klik op de put, pak a lantern (lantaarn) die je net met de doek uitmaakte. Gebruik de lantaarn in de put, gebruik je harpoen in de put. Ga naar het huis van de weduwe, klik op de deur en snel pak je de ladder die tegen het huis aan ligt. Je zet het tegen het huis aan en klim naar boven (is de weduwe al naar binnen, klop je nogmaals op de deur en klim dan snel naar boven). Boven pak je a basket (mand) en klim naar beneden. Ga terug naar de put, gebruik de harpoen weer in de put en je stopt de (doodskop) in de mand, a basket with a head. Ga naar de tovenaar, geef de grafsteen en de doodskop aan hem. Omdat de grafsteen in stukjes is moet je ze in elkaar zetten. Met de rechtermuisknop draai je de stukjes en met de linkermuisknop verplaats je de stukjes door eerst een stukje aan te tikken dat dan groen wordt en dan op het stukje dat je wil verplaatsen. Als je de stukjes op de goede plaats zet en draait zal het een geheel worden.

 

 

 

 

Van de tovenaar krijg je 2 stones (stenen),  magical potion (drankje) en een amulet. Ga naar de aanlegplaats. Gebruik het drankje op de man en hij verdwijnt. Klik op het schip, je gaat naar binnen en je praat met Hank. Hij zegt dat het schip vol ratten zit en dat het licht van de vuurtoren aan moet. Je staat buiten het schip en ga to the pier. Ga via de trap naar beneden en pak een empty cage (lege kooi). Ga naar het politie station plein. Pak een empty jug (lege kruik) uit de plantenbak. Ga boven naar to the  Porch (portiek) of Police Station en rechts to the cell. Praat met de dieren trainer die in de cel zit. Je vraagt of je zijn rat Lucy mag lenen. Hij wil de rat aan je lenen als je voor hem wat eten zorgt omdat hij honger heeft. Ga naar de weduwe, klik op de deur en je krijgt het food (eten) van de weduwe. Ga terug naar de cel en geef het eten aan de jongen in de cel, geef de kooi en je hebt een a cage with rat (rat in de kooi). Ga naar de pier en gebruik je lege kruik op het vat met olie dat onder de trap staat en je hebt a jug of oil (kruik met olie). Ga to the lighthouse (vuurtoren). Zet de lantaarn voor de ingang van de vuurtoren op de grond (klik boven op de vuurtoren met je lantaarn in het inventaris schermpje), giet de olie uit de kruik in de lantaarn, gebruik de 2 stenen op de lantaarn om het aan te steken, pak de burning lamp (verlichte lantaarn) en plaats het boven in de vuurtoren. Ga naar het schip en ga naar binnen. Je vaart weg met Hank naar het zwarte eiland (black isle). Tijdens de reis drink je een drankje met Hank op het goede geluk. Hank heeft iets in je drank gedaan, je valt bewusteloos en wordt wakker in een cel.          

 

Black Isle

Hank komt je opzoeken in de cel en geeft je a bowl of bread (schaal met brood). Als Hank weg gaat loop je over de bruine steen midden voor in de cel. Pak de steen en je schuift het opzij. Pak het perkament conjuration (bezwering) die onder die steen ligt en je leest het. Als je het perkament pakt zie je een rat voorbij lopen. Geef de schaal met brood aan de rat, Hank komt binnen en bedreigd je. Klik op het skelet links van je en je slaat Hank bewusteloos. Gebruik het perkament op de rat en je wordt zelf een rat. De bewaker komt binnen en ziet Hank op de grond liggen. Je loopt uit de cel en je sluit ze op. Bekijk de pot en de hete spijkerbed rechts van de gevangenis deur. Pak a poker (pook) die tegen de tafel staat en de keys (sleutels) die op de tafel liggen. Pak de jug of water (kruik met water) onder de trap bij de fakkel. Probeer de fakkel te pakken maar die is te heet om aan te raken. Gebruik het water uit de kruik op de fakkel, pak a torch (fakkel) en de torch handle (steel). Praat met de gevangene boven in de cel. Je ontdekt dat hij de kapitein van het schip Stork is. Geef de steel aan de kapitein, gebruik de pook op de tralies, open de voordeur naar the prison square (binnenplaats) met de sleutels. Ga links naar de vuilnisbelt (bekijk alles) en links naar de herberg. Ga de herberg in, loop naar de bar, ga bij de kapitein zitten en je praat met hem. Je mag met hem mee varen naar Khaen en hij gaat de man in elkaar slaan die hem gevangen heeft gezet. Na het gesprek verlaat je de bar en je ontmoet Faust. Verlaat de herberg en klik op het schip en je vaart naar Khaen.

Khaen

Ga rechts naar de steeg. Na het filmpje ben je gevangen en zit je op de slavenmarkt. Faust komt op de markt en , koopt een kruik met wijn bij de marktkoopman. Praat met je medegevangen en je ruilt eten voor een plate (bord). Gooi het bord naar de kruik met wijn die Faust net gekocht heeft (staat op de kraam). Jazz vraagt Faust om hulp. Faust pakt de keys van de bewaker en gooit ze naar Jazz, hij gaat weg en zegt dat hij je wel weer bij de Caravansary ziet. Bevrijdt je medegevangen met de sleutel. hij loopt weg en de bewaker gaat er achteraan. Je hebt nu een chains (ketting) in je inventaris waar je mee vast zat. Ga naar de opiumkamer, probeer met de man te praten die links zit en een waterpijp rookt, pak een hot poker (hete pook) uit de hete kolen midden in de kamer. Praat met de man die er staat en hij wil een speciale waterpijp. Verlaat de kamer en gebruik de hete pook op de ton met water die voor de deur staat. Ga terug naar binnen, gebruik de pook op de man die er zit en je ruilt de pook tegen een hookah (waterpijp). Geef de waterpijp aan de man die er staat en hij wil een jong meisje voor zijn harem hebben voordat hij Jazz naar de caravansary wil brengen. Ga naar de harempoort en praat met de bewaker. Ga naar de steeg en probeer het rode kleed te pakken dat links tegen het huis staat. Ga de opiumkamer binnen en pak de pook terug van de zittende man (klik met de mondcursor op hem). Gebruik de pook op het rode kleed en je pakt a carpet. Ga naar de Money changer shop. Praat met de man, je vraagt voor een veil (sluier) en hij wil er iets voor terug. Ga naar de opiumlamer en pak een sand-glass (zandloper) die op de tafel bij de zittende man staat. Ruil de zandloper voor de veil met de man in de Money changer shop. Ga naar de opiumkamer, verlaat de kamer, het is nacht en je hebt de sluier omgedaan. Ga naar de harempoort (je loopt nu niet hard met dubbelklik), praat met de bewaker en je mag naar binnen. Praat met de man. Loop naar de voorkant waar je binnen kwam en ga rechts de kamer met de open gordijn in. Verlaat de harem en je wordt naar  Caravansary gebracht.

Caravansary   

Ga de smederij in en pak rechts van het vuur tegen de muur een pincers tang). Ga naar de binnenplaats, pak een apple (appel) rechts uit de fruitschaal en praat met Faust. Je hoort een schreeuw om help, ga naar het plein. Faust staat voor de leeuw, Jazz gebruikt de amulet op de leeuw en dan de ketting. Na het gesprek met de prinses pak je een helft van de crystal (edelsteen) uit de kist. Ga naar de Merchant's canopy. Klik op de 2 mannen en je luistert ze af. Verlaat de 2 mannen, kom weer terug en ze zijn verdwenen. Bekijk het raam boven de afkap en de houtenpin bij de paal waar het touw aan vast zit. Gebruik de tang op de hete kolen en gebruik het dan op de houtenpin. Ga naar het plein en geeft de appel aan de kameel. Ga na het afluisteren naar de woestijn. Ga to the caves (grotten), gebruik de 2 stenen in de schaal die voor de ingang van de grot staat, gebruik je fakkel op het vuur en ga into the grotto (grotten).

City of The Dead

Pak a pick (houweel) rechts op de grond, praat met de man, gebruik je houweel op de stenenpilaar waar de Yehu onder ligt. Ga to the underground city, praat met de man, ga terug en samen red je de Yehu die onder de pilaar ligt. Ga to the entrance to the temple, ga terug en praat met de man die je zojuist gered hebt, gebruik je edelsteen op hem en je krijgt een luminous mushroom (lichtgevende paddestoel) van hem. Ga to the entrance to the temple en je wordt omhoog getrokken. Boven ontmoet je de prinses Lousa, haar dienstmeisje en Faust. Geef de rode halve edelsteen aan Lousa. Ga to the temple en Lousa zegt dat ze bang is. Geeft de lichtgevende paddestoel aan haar en ga opnieuw de tempel binnen. Lousa wordt gepakt door een kreeft. Ga upstairs (de trap op). De kreeft beschermt het nest. Je hebt niets meer in je inventaris dus praat met Faust (klik op Faust die je onder ziet staan). Als je samen boven staat klik je op de muur en Jazz klimt op de balk. Klik op het spinnenweb rechts tegen de muur en er vallen wat items op de grond. Klik op de muur waar je naar boven klom en je springt van de balk. Klik met het handje op de items die op de grond zijn gevallen en je pakt gloves (handschoenen), a saber (sabel) en een bone (bot). Klik op de muur zodat Jazz weer omhoog klimt. Gebruik je sabel op de cocon die aan de balk voor je hangt. Probeer dan met de sabel de webdraad van de andere cocon waar de prinses inzit door te snijden. Spring van de balk en praat met Faust. Klim weer op de balk en gebruik je sabel opnieuw op de webdraad. Gebruik je handschoenen op de webdraad en de cocon wordt beneden opgevangen. Praat met Lousa en Faust en je krijgt van ieder hun halve edelsteen. Gebruik de edelsteen op de draak. Praat met Faust. Gooi de bot in de mond van de draak en bekijk het einde van het verhaal over Jazz.

Henk

©GameSolves

GameSolves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
 

Forum (helpdesk)
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

www.000webhost.com