Grim Fandango Oplossing

Grim Fandango is een schitterend adventure, maar de moeilijkheidsgraad ligt tamelijk hoog. Bovendien is het een enorm uitgebreid spel. Met deze oplossing zal het moeten lukken waar je vast komt te zitten.

Jaar 1:El Marrow

Je bent nog maar net in je kantoor terug wanneer er nieuwe post aankomt. Neem ze uit de buis. Vergeet de cards die op het bureau (in de boek) liggen niet mee te nemen vooraleer je het kantoor verlaat. Praat in de lobby met Eva, de secretaresse. Neem nu de linkse lift naar de garage. Ga naar de werkhut aan de andere kant en klop op de deur. Praat met Glottis en vraag of bij je chauffeur wil zijn. Zeg hem dat hij hiervoor helemaal niet te groot is, het zijn de auto's die te klein zijn. Nu moet je enkel nog een work order bekomen om weg te geraken. Ga terug naar Eva en vraag of Don Copal de work order kan signeren. Don antwoordt echter dat hij het te druk heeft. Neem de andere lift en ga naar buiten. Ga het steegje in. In de hoek hangt een koord. Klim naar boven en kruip door het open raam naar binnen. Bekijk het automatisch antwoordapparaat en selecteer de vijfde mogelijkheid. Ga nu terug naar Eva en laat haar het work order signeren. Er volgt nu een animatie. Na een helse rit kom je uit in het Land van de Levenden. Neem je scythe en gebruik deze op de zak. Manny krijgt even later goed onder zijn voeten van de baas. Tijd om vals te spelen. Ga naar de tenten op het festival. Neem een stokbrood en praat vervolgens met de clown. Vraag hem om twee "dode wormen" ballonnen, plus nog een andere ballon (gelijk welk figuur). Ga terug naar binnen en ga de rechterkamer in. Vul de twee "dode wormen" ballonnen met elk een vloeistof. Ga naar Manny's kamer en steek die twee ballonnen in het postsysteem. Tijd om een kijkje te nemen in de sorteerkamer (beneden, de linkerkamer als je binnenkomt). Neem de brandblusser van de muur. Draai aan de deurknop van de sorteermachine. Verlaat de kamer en even later gaat de janitor weg, maar gelukkig valt de deur van de sorteermachine niet dicht. We gaan nu eerst terug naar Eva. Gebruik de hole punch op haar bureau met je cards. Ga nu de sorteermachine binnen. Gebruik de punched card (zorg ervoor dat die gaten in de kaart zitten, anders werkt het niet!) op de rode buis. Er volgt een animatie waarbij je kennis maakt met Mercedes Colomar. Praat nu met haar, het blijkt dat ze een doodbraaf mens was. Hier klopt dus iets niet. Verlaat je kantoor en ga naar Eva toe. Je krijgt onder je voeten van de baas. Mercedes is er intussen vandoor, je wordt opgesloten in de werkhut van de garage. Klop op de deur. Vertel aan Salvador dat je eruit wil om wraak te nemen. Je wilt bewijzen dat er iets niet pluis is aan het DOD.

Salvador neemt je nu mee naar een geheim hoofdkwartier. Praat met hem over de uit te voeren missie. Je moet dus pigeon eggs zien te vinden. Ga naar buiten. Klim langs het touw naar boven. Loop de boek van de richel om en kruip door het laatste raam. Open de schuif van het bureau en neem de coral. Ga naar de punching ball en klop er drie keer tegen. Neem nu de mouth piece van de grond. Ga terug naar buiten en ga naar de koord. Neem de coral vast en bind deze aan het stuk touw dat op de richel ligt. Neem nu dat stuk koord en gooi het naar de ladder. Klim hierlangs naar de ladder en klim verder tot je op het dak bent. Ga naar de duiven toe. Leg de ballon in de voederschaal en leg daar vervolgens wat brood op. De duiven zijn nu weggevlogen. Neem de eieren uit de buis. Klim helemaal terug naar beneden. Kijk in het oog van de muurgravering om de lift te nemen. Geef de eieren aan Salvador. Hij laat je echter nog steeds niet gaan omdat ze je tanden nodig hebben om de computer te raadplegen. Ga naar de werkhut en gebruik de mouth piece met de machine die op tafel staat. Steek de mouth piece nu in je inond. Ga naar het hoofdkwartier en geef dit aan Eva. Salvador toontje de weg naar the petrified forest.

The petrified forest

Ga naar beneden waar je ziet hoe Glottis zijn hart wegsmijt omdat hij ontslagen is. Ga naar boven, het hart hangt in een spinnenweb. Neem een bone van de grond en smijt deze in 1het web. Gebruik nu je seythe op het web. Ga naar Glottis en stop het hart terug. Stap uit de auto en neem de wegwijzer. Volg de weg linksboven. Het komt er nu op neer de weg wijzer op de juiste plaats te zetten in het midden (het is een donkerbruine vlek). Een geheime doorgang gaat open. Rij naar binnen. Stap uit en neem de sleutel die hangt aan het waarschuwingsbord. Keer terug en neem nu de weg naar rechts. Je moet nu aan de 4 pompen, die aan de hoorn hangen, zien te geraken. Trek de knop naar beneden, Glottis zal nu de balans van de boom veranderen. Herhaal dit nog 2 keer. De vierde keer moet je de knop weer aanleggen terwijl Glottis nog aan het werken is. Hij hangt nu aan de boom te zwieren, maar voorlopig nog zonder resultaat. Neem de kruiwagen en rij over de linkse leiding. De boom is nu omgevallen en je hebt meteen je schokdempers voor de auto. Volg nu de weg rechtsboven. Ga de deur binnen en neem vlug minimum 3 bones. Volg het pad dat tussen de rotsen naar links gaat. Hier sta je veilig. Neem een bone en smijt deze in de rivier. Juist voor de bever springt, moet je de brandblusser gebruiken (dit gebeurt vlug na elkaar). Herhaal dit nu nog 2 keer. Keer terug en open de poort niet de sleutel die je eerder genomen hebt.

Rubacaya

Ga het gebouw binnen en praat met Celso tot hij je een foto geeft van zijn vrouw. Wandel tot aan de patio en ga naar rechts, de mist in. Ga terug naar de wagen en toon de foto van Celso's vrouw aan de schipper. Ga nu naar Celso en toon hem het logboek van de schipper.

Jaar 2:Rubacava

Ga de toren binnen. Neem de brieven van Salvador die op de tafel liggen. Ga naar beneden en praat met Lupe, die aan de vestiaire werkt. Ga naar buiten en neem de trappen naar beneden. Mercedes vertrekt juist per boot. Manny is natuurlijk weer te laat. Je zal haar moeten achterna gaan. Praat met de schipper. Er is dus weer werk aan de winkel. Verlaat de dokken en ga de Blue Casket binnen. Praat met de bezoekers aan de verste (rechtse) tafel. Ze vertrouwen je echter niet. Toon ben de brieven van Salvador. Neem het rode boek van de tafel. Ga nu naar de dokken waar de SeaBees (viersplitsing naar links) werken. Praat met Terry. Geef hem vervolgens het boek. Nu moet je natuurlijk voor Terry een advocaat zien te vinden. Ga naar het casino gedeelte van je optrekje (neem de lift links van de Blue Casket en ga verder de trappen op) en praat er met Charlie die aan een tafel zit. Je krijgt een ticket printer en een VIP pass. Verlaat het casino en neem de fles met drank mee die achter de bar staat. Toon de VIP pass aan Glottis. Ga naar het mortuarium en praat er met de lijkschouwer. Tijd om een bezoekje te brengen aan High Rollers Lounge (grote brug over, gebouw binnen, gang links van tieketbalie). Ga de keuken in en neem de turkey baster. De ober komt binnen en vraag je om onmiddellijk de keuken te verlaten. Hij gaat een bergruimte binnen. Sluit de deuren en steek je scythe tussen de hendels. Die zal je niet langer lastig vallen. Ga het kantoor van Max binnen en praat met hem. Je komt te weten dat bij en Olivia een koppel vormen. Ga naar de Blue Casket. Praat met Loia. Je ziet nu Nick flikflooien met Olivia. Praat met Olivia en ga vervolgens terug naar de lounge. Nick zit er aan een tafeltje. Praat met hem en zeg dat je een advocaat nodig hebt voor Terry. Natuurlijk niet zomaar de eerste de beste, maar hem. Hij weigert eerst, maar zeg hem dat je wel eens zijn avontuurtje van daarstraks zou kunnen vertellen aan Max. Nick gaat weg, neem zijn sigarettendoos. Er zit iets in verborgen, maar je kan het geheime compartiment niet vinden. Verlaat de lounge en ga naar boven naar de security check. Toon het doosje aan Caria en zeg haar dat je het gevonden hebt onder haar bureau. Ze denkt dat het een bom is en laat het ontploffen. Je vindt een sleutel terug. Ga terug en loop door de metaaldetector. Neem nu een slok van de fles met drank en loop er opnieuw door. Een gezellig onderonsje niet Carla volgt. Ze blijft maar doorbabbelen. Begin over de metaaldetector. Carla wordt boos en smijt het apparaat door het raam. Ga weg en neem de trappen naar beneden aan de balie. Ga naar rechts en ga de rechtse deur binnen. Neem de can opener. Hier moet de metaaldetector dus ergens gevallen zijn. Ga naar de keuken in de lounge. Klim de ladder op en gebruik de can opener op het lege vat. Kruip in het vat. Je bent nu eindelijk in de kelder geraakt, maar er is niet meteen een koffer te zien. Kruip op de heftruck en rij ermee in de lift. Stap af en druk op de knop. Je zal zien dat er een geheime verdieping is. Zorg ervoor dat de hefvork naar de deur gericht is, juist voor één van de twee openingen onderaan. Wanneer je voorbij de verdieping passeert, moet je ermee vooruit rijden. De lift is nu geblokkeerd. Haal de hefvork naar boven (hendel aan zijkant). De deuren gaan open. Loop door de gang en neem de koffer. Je krijgt van Charlie een union card. Ga terug naar de plaats waar je de can opener vond. Wandel de loopbrug op en gebruik je seythe op de cat litter aan je rechterzijde. Ga naar de keuken van de Blue Casket en gebruik de turkey baster op het water. Ga naar de vuurtoren (voorbij de SeaBees). Open de deur met het sleuteltje uit de sigarettendoos. Ga naar binnen. Je ziet Lola haar laatste adem uitblazen.

Ga naar de vestiaire in je casino en praat met Lupe. Geef haar het kaartje datje bij Loia gevonden hebt. In de vest zit een kaartje waarop "rusty anchor" staat. Ga aan de viersprong naar beneden, ga dan naar rechts en loop rechtdoor. Ga het gebouw binnen en ga naar achteren. Open de frigodeur en trek vervolgens het compartiment onderaan open. Ga nu naar de fles die naast Naranja staat en gebruik de gevulde turkey baster erop. Naranja valt in slaap. Neem zijn identificatieketting. Toon nu Toto het briefje met "rusty anchor" erop. Je krijgt een foto. Ga naar het mortuariurn en geef Membrillo de metaaldetector. Wanneer hij een lijk onderzoekt, moet je de ketting van Naranja op het ander lijk leggen. Naranja is nu officieel dood. Ga naar de balies van de cat race. Gebruik de ticket printer die je van Charlie gekregen hebt. De foto toont dat het om de zesde race ging. Het plakkaat dat onder de opgezette kat hangt vertelt dat het de tweede week was. De man aan de tieketbalie zegt je de dag: dinsdag. Geef dus de volgende gegevens in (vlnr): 02, Tue, 06. Print het ticket uit en geef het aan de photo finish balie. Dit is recht tegenover de ticket balie (waar je vals ticket altijd geweigerd wordt). Je krijgt een foto die zeer bezwarend is voor Niek. Ga naar de lounge en praat niet hem. Manny toont de foto. Terry heeft nu eindelijk zijn advocaat en wordt vrijgelaten. Ziezo, nog een probleem opgelost. Nu moet je enkel nog Glottis wegkrijgen uit de lounge. Ga naar je bureau in het casino en kom aan de pen. Een geheim paneel verschijnt waarmee je de roulette kan manipuleren. Druk op het magneetsymbool wanneer het spel bezig is zodat de politiechef verliest. Het casino wordt gesloten en Glottis mag niet meer gokken in de lounge. Een jaar later is Manny reeds kapitein.

Jaar 3

Ga naar binnen. Je hele crew is omgebracht. Klim naar beneden en wandel de gang binnen. De indringers ontdekken je, gelukkig komt Glottis je ter hulp. Gebruik de rechtermotor (pijl naar rechts indrukken als je de hendels vast hebt). Druk op de rode knop aan de rechterzijde. Het anker komt omhoog. Laat het nu terug zakken. Laat vervolgens het anker aan de linkerzijde omhoog komen. Beide ankers hangen aan elkaar vast. Kijk naar buiten en gebruik je Scythe. Laat het rechter anker opnieuw naar beneden. Neem de hendels vast en zet de motor in achteruit (pijl naar beneden). Je gaat er vandoor met de helft van de boot. Uiteindelijk beland je op de bodem van de oceaan. Ga naar links, Glottis zal je waarschuwen. Praat met Chepito die juist komt aanwandelen. Volg hem. Je komt terug uit aan je schip. Wanneer het gesprek afgelopen is, moet je hem vastnemen en aan Glottis geven. Je wandelt in de richting van het lichtje en ontdekt een duikboot waar een octopus in schuilt. Vraag aan Glottis om de octopus af te leiden. Hij durft niet. Loop rond hem, Chepito volgt je. Ga nu naar de verste uithoek van de klif en loop rond de barnacles. Chepito is niet zo slim en geraakt erin verstrikt. De octopus zwemt naar hem toe. Ondertussen kunnen Glottis en Manny zich vastklampen aan de duikboot. Enkele ogenblikken later ben je reeds op weg naar The End of the World.

The End of the World

Neem de lift recht voor je en ga daarna naar rechts. Ga de kamer door, naar het bureau. Je ontmoet er Meche. Even later komt Domino eraan. Hij neemt je gevangen. Praat met de angelitos in de kooi. Zeg dat je hen wil helpen ontsnappen en dat je handen helemaal niet te groot zijn om lampen mee te maken. Je beschikt enkel niet over kleine werktuigen. Hierop smijt één van de angelitos een hamertje naar je. Raap het op. Ga opnieuw met Meche praten. Je hebt dus een geweer nodig om haar te overtuigen. Verplaats de asbak zodat Meche hete as laat vallen op haar kousenbroek. Neem de stockings uit de papiermand. Neem de lift en ga naar links onder aan het scherm. Praat met Chepito en vraag hem uit over zijn boor. Zeg hem nu dat je wilt ruilen voor een geweer. Geef het hamertje aan Chepito. Je krijgt zijn boor. Geef hem vervolgens Meches stockings. Hij geeft je een geweer. Overhandig dit nu aan Meche. Dom steekt haar in de cooler. Verlaat de kamer. Je hoort Meche om hulp roepen. Gebruik de drill op de kluisdeur. Bekijk nu de tumblers die zichtbaar geworden zijn. Je moet nu aan het wiel draaien tot de vlakke gedeelten van alle tumblers verticaal staan op de deur, zodanig dat de opening zichtbaar blijft. Begin met de bovenste turnbier goed te zetten en ga zo verder naar beneden. Het komt erop neer het wiel in één richting te draaien tot er een tumbler in positie staat. Daarna draai je het wiel in de andere richting om de volgende tumbler goed te zetten. Herhaal dit voor de volgende twee tumblers. Steek nu je scythe tussen de tumblers. Draai de hendel naar rechts. Ga naar binnen. Sluit de deur en steek je scythe in de contacts boven de deur. Er gaat een geheime doorgang op en daar is Meche. Ga de doorgang in. Gebruik je scythe op het sprinklersysteem boven je. Veel haalt het nog niet uit. Draai de kraan open die aan de buis hangt. Neem de bijl die aan het armor ligt en sleep het naar de kamer met het sprinklersysteem. Sla de vloer stuk. Je komt uit op een strand. Ga naar beneden en loop het hellend vlak op. Klim nu de ladder (links) op. Je bevindt je nu in een kraan. Rij ermee naar de andere kant van de halve cirkel. Verlaat de kraan en loop de band op totdat je aan een hendel komt. Verander de stand zodat de band de andere richting uitgaat. Volg de band. Manny kan zich vasthouden aan de zijkant. Ga verder naar beneden. Je ontdekt een schip waar Glottis reeds druk in de weer is. Ga terug naar de kraan en rij deze terug naar het strand. Laat de grijper zakken. Ga het strand op en gebruik de drill op de grijper. Opnieuw moet je naar de kraan gaan. Laat de ketting zakken en haal hem vervolgens weer op zodat de grinders meegesleurd worden. Rij nu de kraan naar de andere kant (waar de boot ligt) en laat de ketting vallen. Ga naar de hendel aan de band en verander de stand. De ketting komt nu naar beneden. Verander de stand 2 keer opnieuw om de ketting aan het anker vast te haken. Ga de kraan op en haal de ketting op. Je hebt opnieuw een schip. Domino is daar echter niet zo gelukkig mee en komt je achterna met een duikboot. Manny springt op het dek. Haal je scythe uit en gebruik deze op het oog achter je. De duikboot wordt stuurloos. Enkele ogenblikken later is Domino in fijne stukjes gemalen. Manny wordt op het nippertje gered door de angelitos.

Jaar 4: The Edge of the World

Ga verder naar beneden. Open de kist en je ziet een oude bekende terug. Erg vriendelijk is hij niet, maar je hebt toch tenminste je mug teruggekregen. Ga naar boven, Meche roept je. Iedereen is verdwenen, ze bevinden zich in de wachtkamer. Ga de trap af, je krijgt een bericht van Hector dat hij je achterna komt. Ga het gebouw binnen en praat met Chepito. Hij heeft nu eindelijk de weg gevonden naar de volgende wereld. Ga het kleine gebouwtje halverwege de trap binnen. Glottis ziet er niet goed uit. Hij moet zo vlug mogelijk racen om te overleven. Ga de keuken binnen. Open de lade onder het rekje. Neem er een rag uit. Hang je mug aan het rekje. Gebruik de rag op de olievaten die in de garage staan. In de keuken moet je de oil rag in de toaster steken. Er breekt een brandje uit. Je mug vliegt alle richtingen uit. De mecaniciens zijn wel geïnteresseerd in het goedje. Ze bezorgen je een vervoermiddel naar Rubacava.

Rubacava

Je ontdekt dat er een booby-trap aan je oude wagen hangt. Ga naar de schipper en praat met hem. Zeg hem dat je zijn schip geruild hebt in Puerto Lapato voor een slee. Hij gaat weg. Neem zijn miniatuurschip mee. Ga de keuken van de Blue Casket binnen. Vul de fles waarin het schip zit met de vloeistof uit het vat. Wanneer je de keuken verlaat, kom je Olivia tegen. Ze gaat met je mee naar El Marrow. Ga het optrekje van Toto binnen (rechts van waar je wagen staat). Toto ligt te slapen. Open het muurkastje en neem de liquid nitrogen. Ga naar Glottis en geef hem de gevulde fles. Hij gaat om een extra portie naar de Blue Casket. Hij heeft echter iets te veel gedronken zodat zijn maag nu overhoop ligt. Praat met hem en hij spuugt zijn maaginhoud in de opslagplaats. Ga de opslagplaats binnen en gebruik de liquid nitrogen op de vloer. De domino's kunnen nu niet meer vallen. Ga naar de bom en trek de lont eruit.

Nuevo Marrow

Je wordt meteen naar het LSA hoofdkwartier gebracht. Neem de foto van de agent uit de papiermand. Geef de brief van Hector aan de postduif. Toon vervolgens de foto. Neem de arm die aan de overblijfselen van de soldaat ligt. Ga naar buiten. Je moet de florist zoeken. Neem de remote control van Glottis af. Klim de ladder op, loop de gang door en klim verder naar boven. Probeer de deur binnen te gaan. Je krijgt een interessant gesprek te horen. Neem de koffiekan en klim de ladder op. Giet wat koffie op de acteurs. Zet de kan terug en ga de deur binnen. Manny krijgt een make-up laagje. Ga weer de ladder op. Steek de arm in de grinder. Neem de grinder mee. Ga naar je wagen. Gebruik de grinder op de gemorste sproutella (groene vlekken rechts van auto). Je zal zien dat er bloemen verschijnen. Zo kan je gemakkelijk het spoor volgen van Bowlsley. Ga naar rechts en gebruik de grinder op de vloer totdat je gevonden hebt welke tunnel hij inging. Een groot uitgevallen krokodil bewaakt de winkel. Gebruik de afstandsbediening om de wagen te doen stijgen. Spring nu op de richel en ren naar de andere kant. De krokodil houdt je in het oog. Zijn staart ligt nu onder de wagen. Laat de wagen zakken met de afstandsbediening. Ga de flower shop binnen. Er hangt tape boven de deur. Gebruik je scythe om deze te verwijderen. De bel werkt nu opnieuw. Ga terug naar binnen. Je krijgt zijn geweer. Tijd om een bezoekje te brengen aan het casino. Ga naar de jackpots en praat met de kerel op de fiets. Hij kan de machines veranderen zodanig dat je altijd wint. Praat met Meche. Ze zal je eerst niet herkennen omwille van je make-up. Leg de deken over Charlie en zeg aan de LSA agent dat hij de jackpot moet aanpassen. Charlie gaat zich omkleden in het toilet. Wanneer hij weg is moet je ook het toilet binnengaan zodat je van kleding kan wisselen. Praat met de kerel aan de lift. Je moet bewijzen dat je Hector goed kent door een vraag correct te beantwoorden. Het antwoord is altijd het laatste nummer dat verschenen is op het grote bord dat aan het plafond hangt. Hij brengt je naar boven. Klop op de deur. Hector is boos omdat Celso en zijn vrouw geen tickets willen kopen. Overtuig hem van het tegendeel door hem te vertellen watje zoal de laatste jaren hebt meegemaakt. Hector neemt je even later mee naar je oude kantoor. Hij heeft echte tickets verstopt in je kast. Je wil hem neerschieten maar hij kan nog juist ontsnappen. De aktetas met tickets ligt op een dak aan de overkant. Ga het dak op (de duiven zijn gelukkig verdwenen) en ga naar de neonverlichting toe. Je zal zien dat de betonnen steun waar de verlichting aan hangt een scheur vertoont. Gebruik de grinder op de crack (totdat de arm op is) en giet er vervolgens wat sproutelia op. De verlichting valt om. Ga naar het andere dak om de tickets op te halen. Olivia blijkt te werken voor Hector. Loop de heuvel op en ga de serre binnen. Hector schiet je neer. Gebruik de liquid nitrogen op jezelf om te verhinderen dat je vol met bloemetjes komt te staan. Ga met Salvador praten (in de auto). Er ligt een geweer in de koffer van de auto. Jammer genoeg is de koffer gesloten. Neem de aktentas. Er vliegt een ticket uit. Neem het terug en zoek ermee het lichaam van Salvador op het veld achter de serre (de kaart begint te wapperen wanneer je in de buurt komt). Neem de sleutel en open de koffer van de auto. Manny heeft opnieuw een geweer. Schiet sproutella in de watertank. Je hoort enkele kreten. Ga de serre binnen. Er volgt een emotioneel afscheid van Glottis. Manny vertrekt met Meche naar de volgende wereld. Einde


Game-Solves

www.000webhost.com