Forever Worlds  09-05-2004

Je bent Jack Lanser, en jouw enige ware liefde Nancy zal met je trouwen als je haar vader Doc.Maitland vindt en hem veilig terugkeert. Met de rechtermuis knop kom je in het menu.  Met de Z toets kan je inzoomen, X - uitzoemen, R - beeldscherm herstellen, A muis sneller bewegen, S muis langzamer. Bewaar (Save) niet als je ergens ingezoomd hebt en dan het spel bewaart want dit kan problemen geven met het laden van die save game. Linkermuis knop ingedrukt houden (<>) dan kan je het beeld naar alle kanten bewegen. De pijlcursor geeft aan welke richtingen je kunt gaan. Als je een ? ziet dan klik je en krijg je informatie. Rechtsonder in het scherm zie je een geel puntje als je daar op klikt kom je in je inventaris. Wanneer je cursor een raadseldriehoek vindt, wijst het erop dat je een raadsel moet oplossen. Je moet altijd eerst op de driehoek klikken om het raadsel te activeren.

DEEL 1: De Peruviaanse Wildernis

Klik op de boot (?) die jou bij de voet van deze wildernis deponeerde. Zie de naam van het schip "Despatch Num.9". Draai je om en volg het pad de wildernis in tot je in het dorp komt. Het is festival tijd, je wordt door drie kleurrijke geklede sportieve decoratieve maskers mannen begroet. Klik op het trio om met hen spreken. Na de dans wijst hij naar het pad van de linkerzijde achter hun en hij zegt dat je een boek moet vinden die bij een boom ligt.

Ga eerst links de hut in. Klik rechts op de koffer om nieuwe informatie te lezen. Pak de foto van je geliefde Nancy die op het tafeltje staat. Verlaat de hut, ga links/achter het pad op de jungle in. Ga diep en dieper de wildernis in tot je niet meer verder kan (12x). Kijk dan rechts op de grond en klik op het boek bij de boom. Klik na je de informatie hebt gelezen op de magische boom boven het boek en je zal in een ondergrondse grot worden gedeponeerd.

Je staat dan voor een vreemde machine met tandwielen, onder groene lichtjes en boven blauwe lichten. Klik op het zwarte scherm waar je cursor veranderd in een raadseldriehoek. Je wordt toegesproken door een reusachtig, vurig tovenaarsmasker. Het tovenaarsmasker controleert de verplaatscabine die toegang tot de portalen verleent die tot de andere werelden leiden. De verplaatscabine kan slechts worden geactiveerd door op de sleutels bij de bodem van de cabine te klikken om de opeenvolging van symbolen bij de bovenkant van de cabine aan te passen. Nummer de sleutels op de verplaatscabine van links naar rechts 1-2-3-4-5-6. Deze opeenvolging activeert de verplaatscabine: 3-2-3-2-1-2 en klik nogmaals op 2.

DEEL 2: Het Land van Mu

Je bent bij een hemelse plaats aangekomen. Je bent omringd door liftdeuren die toegangsportalen zijn naar de andere werelden. Voor nu is er slechts één die te benaderen is. Als je probeert om de deur te activeren begint een masker links van de ingang tegen je te praten. Klik op het masker en er ziet een hagedis achter die je op de rest van uw reis zal begeleiden. Klik nu op de deur om naar het land van Mu te gaan.

Je bent 70.000 jaar terug in de tijd. Draai rechts,1x vooruit, je ziet een standbeeld in de verte en je hoort een melodie. Het melodietje bestaat uit 6 noten waarvan er 3 verschillend zijn die je moet onthouden. Wil je het melodietje nog een keer horen ga dan een stap terug en terug naar het standbeeld. 

Terug naar de openplek en volg links het pad tot een vreemde stenen trap. Onderweg zie je rechts een rivier met aan de overkant een kano. Klik op de overkant en je zwemt naar de overkant. Hmm, toch maar niet naar de overkant zwemmen met die krokodillen. Vervolg verder het pad en ga de stenentrap op. Je komt op een houten platform met vier lange houten kolommen die met een vogel wordt verfraaid.Aan elke kolom hangt een gebogen pijp die kan worden bespeeld om de melodie aan te passen die je bij het standbeeld gehoord hebt.

Klik op de raadseldriehoek om het raadsel te activeren, klik op elke pijp en luister naar de individuele toon. Zij klinken gelijkaardig, maar er zijn er een paar die octaven lager klinken dan die je gehoord hebt bij het standbeeld. Uw eerste poging zal het verkeerd zijn en een kleine vogel zal zoekend naar een duizendpootsandwich fladderen. Zodra hij weggaat, speel opnieuw de pijpen in de correcte orde.

Nummer de pijpen van links naar rechts: 1-2-3-4

Klik op de pijpen om de melodie te spelen: 3-2-1-2-3-1

De correcte melodie roept een condor die je naar de volgende wereld vliegt. De condor zet je op een landingsplaats. Ga voor je eerste ontmoeting met de Fillers rechtdoor (draai rechts). Aangezien je in het lichaam van de hoge priester woont, zijn de twee Fillers zich niet van bewust van je ware identiteit zodat zij meer dan bereid zijn om je de recentste roddels te vertellen.

Ga het huis achter de Fillers in. Kijk rond en pak dan de chocoladegebakjes van de tafel. Neem nota van het vlindermotief. Ga het huis uit. Draai rechts, ga de kabelbrug over naar het dorp van de hemelmensen. Ga vooruit van de brug en beklim de heuvel tot je een huis op de linkerzijde ziet met een bijl bij de deur. Ga dit huis in en pak het Zwitserse Mes van het tafeltje. Ga naar het tegenoverliggende huis gebouw met twee schilden aan beide kanten van de deur. Pak de genie lamp van de tafel. In een eiken kabinet hangen 2 vleugels met handvatten. Klik op de raadseldriehoek om het raadsel te activeren. Herinner je nog wat de condor je vertelde?  Plaats je chocoladegebakjes uit je inventaris op de plank onder de vleugels (open de inventaris rechtsonder door op het gele puntje te klikken. Dubbelklik op de gebakjes (als je met je muis over een voorwerp gaat zie je het vergroot), de gebakjes blijven op je cursor plakken, sluit de inventaris en klik de gebakjes op de plank).

Je bent beland aan de overzijde van de rivier bij de kano. Pak het gebakje die langs de vleugels op de grond liggen. Deze gebakjes zijn verfraaid met een hagedispictogram. Loop naar de kano en draai je om. Er is een deur. Klik de  ? op de deur en lees de aanwijzingen, (Telkens als je er op klikt krijgt je deze wegwijzer zodat je weet wat je eerst moet).

Spring in de kano en je vaart naar de volgende plaats. Dit strand is vertrouwd maar dit keer is er een hamer ter plaatse links van de deur. Pak de hamer en klik op de deur. Je bent nu in de achtergrond van het Onderhoudsgebied, een uitgebreide inrichting die in elk van spelwerelden het werk in orde houdt.

Klik op de machine voor je. Dit is de Rivier Mu kiosk. Je kunt proberen om het in werking te stellen, maar het schijnt dat het vast zit. Neem de hamer van uw inventaris en gebruik het op de bovenkant van de kiosk. Klik nu op het wiel. Het schijnt nog vast te zitten maar een werkman hoort het en verschijnt om de machine te herstellen. Je zal terug door de deur bij de kano worden vervoerd.

Spring in de kano om terug naar de overkant te gaan. Aangezien de Rivier Mu kiosk nu is hersteld, is de valse deur verdwenen en de weg is nu open. Kijk op de grond om het chocoladegebakje te pakken die met een schoenpictogram wordt verfraaid. Ga op het pad verder, links van waar je de chocolade opnam en pak een rol rode plakband tussen de bomen. Achter je is een reusachtige kei die onder iets verborgen heeft. Pak de kleine, grijze rotsen die bij de voet van de kei liggen.

Ga terug naar het strand. Pak de rotsen aan je linkerzijde (deze zijn paars in je inventaris) en volg dan de weg aan de linkerzijde. Er is een kleine hut die op palen wordt opgeheven, maar geen ladder aan de hut op naar de hut te klimmen. Ga terug naar het strand en ga vooruit het pad op (raadseldriehoek). Het is een ander dorp van de Mensen van de Hemel. Pak de bananen die rechts langs de hut hangen. Draai je om het pad naast de grote rots te volgen, dieper in de jungle.

Vooruit is een tempel, maar alvorens door te gaan pak je rechts een jutezak achter de boom. Ga 1x vooruit richting tempel, draai links en pak een grijze rol plakband tussen de plant. Ga nu de tempel in.

Rechts is een Altaar met Water dat met een exotisch serpent wordt versierd. Recht vooruit is een liftdeur die naar de bovenkant van de tempel leidt. Aan het verre rechts van het water altaar pak je achter de pijler chocolade die met een aappictogram wordt versierd. Draai als je om als je voor het altaar staat en pak in het verre links een kompas die op de grond ligt. Ga naar het Altaar met het Water en klik op de raadseldriehoek om het raadsel te activeren.

Neem de jutezak van de inventaris en plaats het vóór de serpent op de grond. Plaats de grijze rotsen bovenop de jutezak. Pak de zak met de rotsen terug in je inventaris. Draai je om en zie een schaal. Klik op de raadseldriehoek en plaats dan de zak met de rotsen in de schaal. De liftdeur aan de linkerzijde zal nu open glijden.

Binnen deze ruimte is  een glazenkast met een paar magische sandalen. Klik de raadseldriehoek op de glazenkast, klik onder op het la deurtje om de lade te openen. Zet de chocolade met het schoenpictogram in de lade en pak de sandalen uit de glazenkast.

Verlaat de tempel en ga terug naar het strand. Ga rechts van de rivier om terug te gaan naar de grote kei die de weg blokkeert. Klik op de raadseldriehoek, pak de sandalen uit je inventaris en klik die op de kei. De kei zal weg springen. Pak de gebroken ladder. 

Ga terug naar het strand, ga links van de rivier terug naar de hut op palen. Klik op de raadseldriehoek om het raadsel ter plaatse te activeren, dan plaats de gebroken ladder voor de hut. Klik nu het grijze plakband op de ladder en het zal worden hersteld. Zet de ladder tegen de hut en klim tot de bovenkant.

Aan de andere kant van de hut is een brug die door een aap wordt bewaakt. Ga tweemaal vooruit over de brug. Klik op de raadseldriehoek. Plaats de bananen aan de linkerzijde voor de aap op de brug. Hij zal je nog niet door laten gaan. Klik (dubbelklik dus) op de chocolade in inventaris met het aappictogram en plaats het naast de bananen. Ontmoet Doc. van 70.000 jaar geleden. Raak hem aan om de betovering te breken en hij zal terug naar de boom worden vervoerd.

Klik op de Cabine/groene knoppen om naar de toegangsportalen terug te keren. Het masker zal opnieuw verschijnen. Klik na de scène op het enige beschikbare portaal dat je naar een hal met Vlinders zal vervoeren.

DEEL 3- Vlinders

Je bent nu in een hal van een hotel. De architectuur van het gebouw en het décorthema zijn overwegend vlinders. Klik op de Filler achter de ontvangstdesk om je in zijn lichaam te plaatsen. De uitgangsdeuren achter de ontvangstdesk zijn gesloten, maar je kunt hen gemakkelijk openen met de toegangsknop van het veiligheidspaneel op de ontvangstdesk te drukken. Om dit te doen, klik op de gouden brievenbus die rechts aan de muur hangt, klik dan op de knop rechts op het paneel. Dit werkte niet! De linkse knop op het paneel moet ingedrukt blijven. Kijk rechts bij de plant voor de desk (rug naar de desk). Pak het zware vogelstandbeeld die langs de plant staat, draai dan naar rechts en pak de kandelaar die op een kast staat. Activeer opnieuw het raadsel (gouden brievenbus), plaats het vogelstandbeeld op de linker knop van het paneel en klik dan op de rechtse knop. Je kunt nu door de dubbele deuren gaan.

Je bent in een hexagonale gevormde ruimte die door zes deuren wordt omringd, elk met een veiligheidswachter die je zal controleren. Aangezien je momenteel in het lichaam van de hotelreceptionist bent is je toegang beperkt. De deuren (behalve 4) kan worden geopend.

De deur achter je leidt terug in de hotelhal. We zullen met de wijzers van de klok mee met de deur van de hotelhal beginnen:

Deur 1 - de hal van het Hotel (achter je)

Deur 2 - productie

Deur 3 - administratie

Deur 4 - lees de informatie (?) 

Deur 5 - Pakhuis

Deur 6 - Lading loods.

Ga door deur 6 van de loods. Linksachter is de Voorman van het Dok. Je kunt hem achter vinden waar je een schip door een opening kan zien. Klik op hem om zijn identiteit te nemen die je toestaat om andere ruimten in te gaan.

Verspreid over de ruimte staan drie lege nectarkruiken, een gele, blauwe en een groene. Voeg hen aan je inventaris toe. Ga terug naar de deur waar je door kwam, neem nota van de grafische figuren op de muur rechts van de deur. Het is een combinatie die je later nodig hebt om een pas voor het pakhuis te krijgen. Ga deur door terug naar de 6 deuren ruimte.

Ga door deur 2 van de productie. Het is volledig van ingewikkelde machines en transportbanden. Onderzoek de machine links achter. Dit is de noodsituatie schakelaar. Je hebt een hulpmiddel nodig om de machine in werking te stellen. Ga links van deze machine en vindt een rode nectarkruik op een van de buizen. Ga de metalentrap op en praat met de Filller Manager van de Productie. Draai links en pak een stukje amber van het bureau aan uw linkerzijde. Neem nota van de deur rechts, met de gele/zwarte strepen bij de bodem van de trap, deze kan je op dit ogenblik nog niet openen.

Terug in de hexagoon ruimte; ga door deur #5 naar het pakhuis. Ga recht vooruit naar het bureau en pak de telraam. Klik op de raadselplek op het bureau om een lade te openen die een opeenvolging van vlinders openbaart. Dit is de combinatie dat later het vlinderdak in de administratie bureau zult moeten openen. Herinner deze: Blauw, Rood, Rood, Blauw, Purper, Geel

Links van het bureau zijn vier grote vaten voeding vlindernectar. Deze nectar is wat de vlinders voedt en werkend houdt. Elk vat levert een verschillend type van energieduur, Uitbarsting, Intensiteit, en Zuiverheid. Klik op de maat boven de kraan van elk vat om het raadsel te activeren. Vul elke gekleurde nectarkruik uit je inventaris met zijn respectieve gekleurde nectar. Ga rond de ruimte verder aan de linkerzijde tot je een machine in de hoek van de ruimte onder ogen ziet. Klik de raadseldriehoek onder op de machine om het raadsel te activeren. Klik dan op de vlinderknop om de machine te starten. Drie patronen zullen in het venster verschijnen. Er zijn gele cirkels met groen vierkantje, groene cirkels met een geel rondje en rode cirkels met geel kruis. De combinatie zag je op de deur in de loods. Je moet de drie patronen in het scherm aanpassen aan het patroon in de loods.

  1. Roteer het eerste patroon tot de twee gele cirkels parallel van links naar rechts staan.
  2. Roteer het tweede patroon tot de groene cirkel in het midden is en de gele cirkel verticaal er onder.
  3. Roteer het derde patroon tot de twee rode cirkels parallel van rechts naar links staan.

Zodra alle drie in de correcte opeenvolging staan zal de machine een pas voor de administratie deur uitprinten. Pak de pas en keer terug naar de hexagoon ruimte.

Klik de raadselcursor op de administratiedeur ( 3), klik de pas op de deur en je mag naar binnen. Direct vooruit is de deur naar de Uitvoerende Bureaus, je kunt de kamer niet in tot je een manier verzint om de Fillers te overtuigen om de ruimte te verlaten. Praat met de Fillers die achter hun bureau zitten om te leren dat de grafiek op de muur een beschrijving is van diverse rangen van nectar en hun eigenschappen. Bestudeer de grafiek om te leren dat je rode nectar nodig zult hebben. Pak de machinemoersleutel links van de nectargrafiek. Rechts van de nectar is een deur die gedeeltelijk kan worden geopend, maar snel weer dicht gaat. Deze deur leidt naar de Productie ruimte, herinner de deur met de gele/zwarte strepen om de deur. Misschien kunnen wij een defect in de machines veroorzaken in de Productie ruimte zodat de Fillers hun bureaus verlaten en jij dan in de Uitvoerende Bureaus kan gaan rond kijken. Gebruik het telraam uit je inventaris op deze deur om hem vast te klemmen. Keer terug naar de Productie ruimte. Ga naar de Noodsituatieschakelaar en gebruik de moersleutel. Een alarm zal het ontruimen van de Administratieve Bureau bewerkstellen. Ga naar de bureaus door de vastgeklemde open deur en stap snel in de Uitvoerende Bureaus alvorens je wordt opgemerkt.

Dit is waar duizenden en duizenden vlinders in diverse wind uitrustend faciliteiten opgesloten zijn. Pak de aansteker van het bureau dat je onder ogen ziet en draai naar links. Dit is het bureau met de Vlinders. Het heeft vier gekleurde vlinderknoppen die je in een correcte volgorde moet indrukken. Herinner de combinatie? Blauw, Rood, Rood, Blauw, Purper, Geel (vergeet niet om altijd eerst de raadseldriehoek te activeren). Zodra zij in de correcte orde zijn gedrukt, klik op de rode knop om de zijdak te openen. Kruis naar de deur aan de tegenovergestelde kant van de ruimte. Links van de deur is een trechter waar je de rode nectar moet ingieten. Draai je om, activeer de trechter door de raadseldriehoek cursor op de eerste vlinderkolom te klikken aan de overkant en giet dan de rode nectar in de trechter. De vlinders vliegen door het geopende dak en nemen je mee.

Je landt bij een hut. Ga de hut in, praat met de Doc. over het vangen van de grote, witte vlinder. Je raakt hem aan. De formule is gebroken en je wordt vervoerd naar de Eeuwige Boom. Nogmaals kan je niet uit de boom weggaan dus klik op de verplaatscabine om naar een andere wereld te reizen. Klik op het enige beschikbare portaal.

DEEL 4- Vulkaan

Dit keer zal je naar een onvruchtbare, vulkanische wereld worden vervoerd. Ga vooruit en zie links een Filler zitten die aan het vliegeren is. Ga links vooruit van de Filler, draai rechts, vooruit, rechts naar de vulkaan. Zie een verloren rode vlieger in de krater aan een takje die je oppakt. Wanneer je de vulkaan onder ogen ziet ga je rechts, 2x rechtdoor. Zie de vulkaan onder ogen en neem de weg aan de linkerzijde. Klik 1x vooruit en je komt bij een vulkaanklip (het is moeilijk de richtingen aan te geven dus zoek goed). Draai rechts en pak de chocoladegebakjes die met bijenpictogrammen wordt verfraaid. Keer terug naar de Filler die aan het vliegeren is. Van dit punt ga je naar het noorden (boven en beetje naar rechts) naar een klein dorp.

Er zijn twee Fillers diep in bespreking, vraagt hen over de vulkaan en zij zullen je vragen of je mee wil vergaderen in de hut. Ga links de grote hut in, pak de fles van de tafel naast de waterkoeler. Praat met de papagaai en de gesloten kooi. Hij is bezorgd en adviseert je om naar de Boom van het Meningsverschil in het zuidoosten te gaan. In werkelijkheid is de papegaai in het geheim een kaart aan het voorbereiden om de Werelden te overvallen en een plan aan het maken om genoeg magische bladeren te creëren om iedereen ter wereld Te vangen. Jack speelt een rol in het plan van de papegaai. Ga de hut uit door de achterdeur die rechts van de waterkoeler is. Ga 1x vooruit naar de rotsen. Er zijn drie passages. Neem het linker pad tussen de rotsen. Draai rechts, vooruit, draai rechts, vooruit, draai links, vooruit, draai beetje naar links, vooruit, ga vooruit naar de deur en ga de deur door. De deur is de ingang van deze Wereld naar de Onderhoud ruimte waar de waterkoeler is.

Ga 1x vooruit de gang door, draai rechts, 2x vooruit, draai links en vooruit. Ga door de eerste deur op de linkerzijde binnen en je komt in de Reanimatie kamer. Klik de raadseldriehoek op het middelste apparaat, klik dan onder op de rechtse schakelaar van de middenmachine en op de linkse machine zal een klep openen. Pak de amberhagedis uit je inventaris en plaats hem in het gat van de geopende klep. Klik op de schuifschakelaars in de correcte opeenvolging op de middenmachine om het te activeren.

Laat de bovenste schuif links staan.

Schuif de tweede schuif naar rechts.

Schuif de derde schuif naar rechts.

Laat de onderste schuif links staan.

Klik opnieuw op de rechtse schakelaar en pak de amber hagedis uit de rechtse machine. Hij zal zich verontschuldigen en is je wat verschuldigd. Ga de ruimte uit, draal links, vooruit, draai links, ga de deur door en je komt in een ruimte met geluiden.

Draai rechts en activeer het raadsel op het controlepaneel. Plaats de hagedis in het rechtse venster, klik 2x op de hefboom en het robotachtige wapen zal de hagedis vergroten zodat de hagedis je kan vervoeren. Je komt aan de steile kant van de vulkaan. 

Bij de bovenkant van de vulkaan, klik de raadseldriehoek in de hemel over het centrum van de vulkaan, plaats de vlieger uit je inventaris in de lucht, maak de fles aan de vlieger vast. De fles en de vlieger zullen langzaam in het centrum van de vulkaan dalen en zullen gevuld terug komen met brandbare gassen. Pak de fles met de vlieger. Daal dan naar de onderaan van de klip (draai rechts en onder rechts naar beneden). Keer terug naar het dorp? Je komt in het dorp door 1x vooruit te gaan van waar de Filler is. Ga opnieuw door de achterdeur van de hut terug naar het rotsenlabyrint. Neem weer het linker pad en ga naar de deur waar je weer uit komt in de Onderhoud ruimte (Draai rechts, vooruit, draai rechts, vooruit, draai links, vooruit, draai beetje naar links, vooruit, ga vooruit naar de deur en ga de deur door).

Ga 1x vooruit, draai rechts, vooruit, draai rechts naar de gesloten deur. Klik de raadseldriehoek op de deur. Plaats je kaars op de bodem van de deur. Gebruik nu de aansteker op de kaars. Tot slot plaats de fles met het gas op de kaars. De vluchtige stof vergast en blaast de zware deur uit zijn scharnieren. Deze ruimte is een directe verbinding terug naar de papegaaikooi in de Vulkanische vergadering ruimte. In het midden van de ruimte is een lange transparante buis. Het lijkt dat de beheerder in de buis zit opsloten. Klik links op de schakelaar om de Beheerder vrij te laten, het grote
Masker zal verschijnen en zal je tegenhouden. Je verneemt dat je door de papegaai bent bedrogen.

Binnen de ruimte staan 2 lange kasten die gesloten zijn door een hangslot die je niet kan openen. Ga terug de gang op, vraag de onderhoudsarbeider die aan het schoonmaken is of hij de kast kan openen. Verplaats je cursor naar de kast en klik op de raadselcursor. Binnen is Doc. Na het gesprek zal je weer in de boom terugkeren. Gebruik opnieuw de verplaatscabine om naar de portalen terug te keren en dan de enige beschikbare deur in te gaan.
 

DEEL 5 - Bijen

Je komt bij een enorme productiefaciliteit die door de beheerder (de papegaai) wordt gebruikt om de synthetische bladeren van de Boom van Eeuwigheid te produceren.  Niets kan met de consoles in deze ruimte worden gedaan, open de eerste deur van de linkerkant tegenover het controlepaneel. Volg de gang naar de volgende deur en je komt in de Centrale Controlekamer waar de meters de hoeveelheid productieactiviteit, vochtigheid en temperatuur meten. Klik de driehoekcursor op de bijposter tegen de muur langs de deur om de monitors van het Bureau van de Veiligheid aan je linkerkant te activeren.

Klik op de monitorschakelaars, de monitors tonen verscheidene plaatsen, maar je hoeft slechts naar de monitor te kijken van de plaats waar je nog niet geweest bent - een beeld van een bij en de serre hebt je nog niet bezocht. Wanneer de drie schermen slechts beelden van een combinatie van bijen en de serre tonen zal je het geluid van de speciale toegangsdeur horen in de zoomruimte (dus klik op de knoppen van de monitor tot je 2 schermen van de serre/kast hebt en een met een bij). Onderzoek de Console van de Synthese aan de tegenovergestelde kant van de ruimte, dit is de machine die de reproductie van de synthetische bladeren controleert.

Ga terug naar de Console ruimte (de ruimte die je eerder door de zilveren deur bent binnengegaan) en ga door de rechtse deur rechts van de console naar het gebied van het Onderhoud. Je zult de deur onder ogen zien waar je door kwam. Draai links en ga de kamer met het zoomgeluid in. Klik op de binnenkamer rechtsachter zodat je op de rug van een bij mag mee vliegen.

Draai iets naar de linkerzijde en ga onder naar de steel van de grote plant. Beklim zorgvuldig tot de bovenkant van de plant. Volg de wijnstok omhoog en rond de steel van de plant, je moet je muis bewegen tot je de plek vindt waarmee je spiraalsgewijs omhoog kan. Bij de bovenkant is rood zaad dat in sommige bladeren is verborgen. Klik de driehoekcursor op het rode bloemetje dat op het blad ligt, draai rechts en pak het zaad. Ga naar beneden. Draai links en je ziet een zwarte bij op de rand van de plantenbak links van een witte plant. Klik op de raadseldriehoek. Pak de bijenchocolade uit je inventaris en plaats het voor de bij. De bij zal tot leven komen en zal je voor een rit nemen.

Je wordt naar de zoemruimte gevlogen. Verlaat de ruimte, ga links de deur door, draai rechts en ga de consolekamer opnieuw in. Ga terug naar de Centrale Controlekamer (deur tegenover de console) en activeer de Console van de Synthese (linkse machine). Leg het rode zaad in de lade. Het Masker verschijnt en zie de eind scène. 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

Henk

©GameSolves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Forum
http://gamesolves.proboards23.com/

 

 

www.000webhost.com