Dungeon Keeper oplossing


Algemene Tips

Maak er een gewoonte van zo nu en dan je creatures te slaan. Maak je kamers groot genoeg, zeker in de latere levels. Wees niet zuinig op je imps en maak er steeds genoeg. Ontgin zo snel mogelijk al het goud, ook het geen veraf ligt. Gooi steeds je IDLE creatures in de kamer waar ze thuishoren. Lees steeds alle tips die je gegeven worden, ze zijn zeer belangrijk. Als je op pause duwt (P) kan je nog steeds heel je dungeon bekijken. Gebruik veelvuldig je spells, zeker de Heal en de Protect monster spell.

Level 1: Eversmile

Nieuwe creatures: Beetle, Fly, Imp.
Nieuwe rooms: Treasure room, Lair, Hatchery.

Level 2: Cosyton

Nieuwe creatures: Demon spawn.
Nieuwe rooms: Training room.
Hidden areas: Onder het kleine goudadertje zuid zit een schatkamer.

Level 3: Waterdream Warm

Nieuwe creatures  Warlock, Skeleton.
Nieuwe rooms: Library.
Bidden arcas: Graaf door naar de kamer die zich bevindt in de westelijke muur, daar bevindt zich een training room met 2 skeletons.

Level 4: flowerbat

Nieuwe creaturen: Troll, Archer, Spider.
Nieuwe rooms: Bridge, Workshop.
Bidden arcas: Er zit een kamer verborgen helemaal noord, ze bevat 3 spinnen en een transfer creature spell.

Level 5: Lushmeadow on down

Nieuwe creatures: Bile demon.
Nieuwe rooms: Guard post.
Tips:
Eens je een bridge kan bouwen, graaf je noord tot aan de lava. Bouw nu een bridge tot aan de prison. Wanneer je rijk genoeg bent, komt de Bile demon aan jouw zijde vechten. Als de imps van de tegenstander steeds je dungeon inpalmen, plaats dan Traps waar jouw en zijn dungeon samenkomen. Zet nooit je spider en je fly in dezelfde Lair, training room of hatchery want wanneer ze elkaar zien, vechten ze. Bouw je schatkamer zuid onder je Dungeon heart en laat steeds enkele imps de gems ontginnen. Nadat je warlocks al je spells hebben gevonden, gooi je ze in de training room. Bouw een brug oost over de lava en neem de increase level spell. Nadat je de Lord verslagen hebt, zoek je verder naar de hidden area en neem je de transfer creature spell.

Level 6: Snuggledell

Nieuwe creatures: Mistress.
Nieuwe rooms: Torture chamber.
Tips:
Eens je enkele creatures hebt, graaf je naar het midden van de map en dood je de 3 vijanden. Loop nu met een imp (possess creature) naar het midden van de map en ga door de opening in de cirkel, dan komt de Mistress bij je. Verken nu links en rechts het water en je vindt de Make safe, Increase level, en transfer creature spell. Nadat je laat zien wie er de slechtste is, gebruik je de transfer creature spell op de Mistress.

Level 7: Wishvale

Nieuwe creatures: Orc, Thief, Ghost.
Nieuwe rooms: geen
Tips:
Graaf zo snel mogelijk het goud uit, maar blijf in de cirkel die het goud vormt. Eens je creatures iets van training hebben gehad, ga je noord over de lava en graaf je een tunnel noord tot helemaal tegen de rand. Graaf dan west tot boven het goud aan de westerzijde. Maak hier een schatkamer en ontgin het goud. Na het goud kom je aan water en een opening in de dungeon van je vijand. Val hier binnen en gooi al je creatures in de strijd (vergeet je spells niet). Maak zo snel mogelijk het dungeon heart kapot. Dood nu ook de vijanden oost op de map. Gebruik de transfer creature spell op een troll voor je het level eindigt.

Level 8: Tickle

Nieuwe creatures: Hound.
Nieuwe rooms: Temple.
In de tempel kan je creatures offeren. Voor de Fly, Troll, Bile Demon, en Mistress word je beloond. Voor de Demon Spawn, Warlock, Orc, Hound, Dragon, en Wizard gebeurt er niets. Voor de Vampire en Homed Reaper word je gestraft.
Tips:
Dit is een vrij makkelijk level, dus neem van de gelegenheid gebruik om enkele strategieen uit te proberen, zoals het insluiten van de vijand door versterkte muren te bouwen. Links beneden, achter het goud zitten enkele extra creatures en een transfer creature spell. Rechts van je plan is er een open ruimte met een increase level spell. Linksboven op je map is er een kamer met 3 deuren, de middelste bevat een locate hidden world spell. Gebruik voor je het level eindigt, je transfer creature spell op de Hound.

Level 9: Moonbrush Wood

Nieuwe creatures: Vampire, Horned Reaper.
Nieuwe rooms: Graveyard.
Tips:
Bouw je dungeon uit maar blijf onder het noordelijke goud. Eens je creatures sterk genoeg zijn graaf je een weg naar boven en dood je de eerste van de 4 groepen vijanden. Laat hierna je creatures op adem komen. Doe
nu hetzelfde voor de andere gebieden, maar laat de deuren, op de hoek van elk gebied met rust. Nadat alle vijanden dood zijn begin je een voor een met de 4 deuren. Laat ook enkele van je imps het doolhof aan de rechterzijde claimen, hier vind je een transfer creature spell. Helemaal noord, boven de rechter library zit een geheime kamer, met een locate hidden world spell. Offer genoeg goede creatures aan de goden en je krijgt een Horned Reaper. Doe dit zo snel je kan, laat hem trainen (min. level 6) en neem hem dan mee
Naar je volgende level.

Level 10: Nevergrim

Nieuwe creatures: geen
Nieuwe rooms: Scavenger Room,
Tips:
Graaf naar buiten, ontgin zo snel mogelijk al het goud en plaats je treasure rooms steeds naast het goud. Laat je Homed Reaper op verkenning gaan, hij zal de vijan den noord wel uitmoorden. Zoek ook de twee increase level spells en gebruik ze. Gebruik voor je het level eindigt de transfer creature
spell op je Homed Reaper.

Level 11: Hearth

Geen nieuwe rooms of creatures.
Tips:
Graaf langs het dunne gangetje tot je aan water komt. Bouw nu een brug cirkelvormig rond je map, je zal 2 resurrect spells, een increase level spell en een transfer creature spell vinden. In het kleine kamertje rechts onder op je map zitten nog 2 increase level spells
(wacht tot de boulder trap uitgerold is).
Maak de 4 cirkels waar de heroes in gedropt worden jouw terrein. Gebruik veelvuldig je traps, zeker de boulder trap. Ontgin zo veel, mogelijk het goud uit de 4 kamers. Maak in een van de kamers met het goud een kamer voor je Reaper en plaats hem erin wanneer hij angry wordt. Gebruik je transfer creature spell
op je Reaper voor je het level eindigt.

Level 12: Elf's Dance

Geen nieuwe creatues of spells.
Tips:
Bouw je dungeon uit en probeer zoveel mogelijk creatures te trainen. Eens je een aantal creaturen hebt graaf je een gat achter de deur zuid. Breek nu door de linkse of rechtse deur en val de dungeon binnen. Laat je Reaper het dungeon heart aanpakken. Eens het heart vernietigd is, doe je hetzelfde voor de dungeon achter de andere deur en laat je ondertussen je imps de eerste dungeon inpalmen. Eens de tweede dungeon ook is vernield, sla je je Horned Reaper dood. Verken nu nog de zuiderkant van de dungeon en neem rechts de resurrect creature spell. Ga daarna het dunne wegje rechtsonder naar boven en neem ook de transfer creature spell. Voor je het level eindigt, gebruik je de transfer creature spell op je sterkste creature.

Level 13: Buffy Oak
Geen nieuwe creatures of rooms.

Rond je dungeon lopen enkele creatures die wachten op jouw leiderschap. Laat een deel van je imps de gems in je dungeon ontginnen en zet je treasure room er omheen. Bouw zo snel je kan een brug naar het middelste, lege gedeelte en plaats hier en daar guardposts, met enkele creatures op. Links van het middel ste deel, achter het goud, zit een increase level spell, gebruik die best juist voor je aan je eerste grote gevecht begint. Eens je het middelste deel tot je eigendom hebt gemaakt, versterk je het met muren. Val nu door de lange gang een van de twee dungeons binnen. Eens je een dungeon veroverd hebt, plaats je deuren en laat je je creatures even op adem komen. Dood daarna ook de tweede keeper. Er bevindt zich een transfer creature spell in het midden van de zuidelijke goudvlek. Gebruik die op je sterkste dragon voor je het level eindigt.

Level 14: Sleepiburgh

Nieuwe creatures: Wizard
Nieuwe rooms: geen.
Tips:
Bouw zo snel mogelijk een library en zet er je dragon in. Graaf zo snel je kan noord naar het goud, maar stop een rij rotsen ervoor. Graaf nu een horizontale gang en laat je imps die versterken (muur). In de zuidwestelijke hoek zitten gems. Graaf er naartoe, bouw een treasure room tegen de gems en ontgin ze. In de zuidoostelijke hoek, achter de deur, zit een workshop. De deur in de workshop laat je dicht, ze bevat een Horned Reaper. Eens er Warlocks in je dungeon komen, plaats je deze in je training room en niet in je library. Eens je sterk genoeg staat, graaf je links of rechts langs de smalle doorgang naar een van de twee keepers. Laat je creatures even uitrusten en dood daarna ook de andere keeper. Daarna graaf je midden van je map noordwaards, tot aan de lava en bouw je een brug tot je aan de deur komt. Verniel ze. Maak nu de gang tot jouw eigendom, plaats er enkele sterke deuren in en doe ze op slot. Verniel nu de tweede deur en neem dan je creatures weg. Eens de hero's je eerste deur aanvallen, pleeg je de chicken spell op ze en daarna de lightning strike spell. Al wie toch nog door jouw deuren geraakt maak je af met je creatures. Dood nu even later ook nog de Lord en ga naar het volgende level.

Level 15: Woodly Rhyme

Geen nieuwe creatures of rooms.
Tips:
Ontgin het goud links en rechts en ontgin daarna de gems in het kamertje rechtsboven in je map. Zet steeds je Warlocks in je library en je Dragons in je training room. Graaf niet tot aan het water tot je level 5 Dragons hebt. Eens je sterke Dragons hebt, graaf je zuid tot aan het water en dood je de hero's die je aanvallen. Ontgin nu ook het goud oost en neem de prison erachter in. Op je map zie je hoe je vijandige keepers in afgesloten gebieden zitten. Bouw er bruggen naartoe en versterk de plaatsen waar ze door kunnen met muren, zo zitten ze opgesloten. Het gebouw in het midden wordt bewaakt door enkele hero's en af en toe worden er enkele nieuwe gedropt. Eens je de situatie een beetje onder controle hebt kan je proberen een van de twee keepers af te sluiten van hun goud. Nadat je het middelste gebouw helemaal gedaan hebt, kan je een voor een de keepers aanpakken. In de schatkamer van het centrale gebouw zit een find hidden world spell. Als je het water zuid volgt en de westelijke kant opgaat, vind je een transfer creature spell. Gebruik de transfer creature spell op je sterkste dragon voor je het level beeindigt.

Level 16: Tulip Scent

Geen nieuwe creatures of rooms.
Tips:
Laat de twee Homed Reapers zitten in hun kamer, ze geven je meer werk dan gemak. Graaf een gang van de bovenste goudader tot die eronder en verstevig hem met muren. Graaf nu het middelste goud uit maar laat een muur van goud staan, zodat de heroes die erachter komen je dungeon niet kunnen binnendringen. Graaf niet direct tot achter de bovenste goudader, want er zitten enkele sterke heroes achter. Iets boven de portal links zitten enkele kamers met heroes en een resurrect creature spell. Graaf nu naar de portal, maar let op want in de kamer eronder worden er vijanden gedropt. Graaf nu tot achter de goudader noord in de hoek en dood de heroes die er zich achter bevinden. Helemaal in de hoek is een gebouw met er achter een multiply creatures spell. Ga nu via de deuren zuid naar de dungeon van de tegenstander, met al die creatures zal je die zonder veel moeite verslaan. Onder het blokje gems zuidwest van je plan ligt een transfer creature spell, gebruik die op je draak.

Level 17: Mirthshire

Nieuwe creatures: Tentacle.
Nieuwe rooms: Geen.
Tips:
Maak de vier kamers rond je heart iets groter en verstevig ze weer met muren. Graaf nu van je onderste kamer een horizontale gang naar de gems west op je map. Voor je aan de gems komt, kom je in een grot die zuidwaarts loopt. Versterk de grot en de gang met muren. Ontgin nu de gems en zet je schatkamer er helemaal tegen. Breek nu door de deuren zuid, verover ook deze kamers en verstevig de muren. Nu je dungeon afgesloten is van de rest van de map kan je rustig trainen. Als je sterk genoeg bent maak je een opening in je muur en dood je de heroes (vergeet je bouldertraps niet te gebruiken). Zuidwest op je map zit een locate hidden world spell. Noordwest op je map zit een kamer met een makesafe spell. Zuid zit een kamer met een multiply creaturen spell.

Level 18: Blaize End

Geen nieuwe creatures of roooms
Tips:
Graaf een gang naar boven en sluit de delen tussen de ondoordringbare rots af met muren. Plaats je warlocks in je library en laat je dragons trainen. Train tot bijna al je goud op is en graaf dan door naar het westelijke goud. Verover nu stap voor stap de dungeon, naar het noorden toe, tot je aan een muur komt. Noordwest in het hoekje zit een show map spell, gebruik deze. Nu kan je de kortste weg naar het dungeon heart nemen en weet je ook welke vijanden er achter de deur zitten. Laat tussen de gevechten je creatures uitrustend, dood geen vijanden indien niet nodig.

Level 19: Mistle

Geen nieuwe creatures of rooms.
Tips:
Maak het hele vierkant van jou. Alle kamers zijn reeds gebouwd, behalve de training room, die kan je niet bouwen, dus wees voorzichtig met je creatures. Verover eerst het gebied oost van je dungeon, zodat je bij de gems kan en goud kan beginnen sparen. Graaf nu naar de opening noord en graaf dan diagonaal naar het goud in de noordoostelijke hoek. Onder het goud bevindt zich een dungeon, deze moet je veroveren om het level te winnen, maar als je geen toegang vindt, moet je eerst de andere dungeon veroveren en daar de spell nemen waarmee je vijandelijke muren kan slopen. Maak in ieder geval veelvuldig gebruik van de boulder trap, alsook de heal en de protect monster spell. Eens je de kans krijgt verniel je het dungeon heart, dan trekken de overige creatures weg.

Level 20: Skybird Trill

Geen nieuwe creatures of rooms.
Tips:
Bouw je dungeon uit maar let er op dat er geen kamers aan het water grenzen. Ontgin het goud oost van je dungeon, bouw je schatkamer rond de gems en ontgin ze. Gebruik de 2 increase level spells pas als je creatures level 7 of 8 zijn. Verover nu het middelste deel van je map, maar probeer weinig of geen creatures te verliezen. Graaf nu de gang uit die eerst oost en dan noord naar de kamer loopt (map), maar ga nog niet binnen. Zet nu over heel je dungeon, vooral in de buurt van je dungeon heart deuren en traps (liefst van al boulder traps). Dood nu de Avatar die zich in de kamer op het einde van de gang bevindt. Nu heb je enkele momenten tijd om je creatures te laten uitrusten, daarna zullen u over de gehele map heroes gedropt worden. Dood ze allemaal om het level te winnen. Wil je een echte slechterik zijn en de gehele map veroveren, dan doe je dit op de volgende wijze:
Nadat je de Avatar voor de eerste maal gedood hebt breek je door de deur recht van de prison (nu kan je ook bruggen bouwen). Hier kom je aan het dungeon heart van de andere keeper. Verniel het maar wees snel, want je hebt slechts enkele minuten tijd voor de heroes je dungeon aanvallen.
Geniet nu van de korte maar grappige einddemo.

Algemene tips.

Indien men wezens offert krijgt men meestal iets anders in de plaats. Probeer een de volgende combinaties uit:

1 Fly + 1 Spider > 1 Warlock
2 Beetles > voltooiing van je werkzaamheden in de workshop
2 Flies > voltooiing van je opzoekingen
1 Beetle + 1 Spider > Dark Mistress
3 Spiders > Bile Demon
1 Dark Mistress en 2 Bile Demons > alle monsters veranderen in kippen
1 Dark Mistress, 1 Bile Demon en 1 Troll > Horned Reaper (als je geluk hebt)
Kalmeer je Horned Reaper door hem goud te geven

Einde


Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

www.000webhost.com