19-02-2015

 

Dreamfall Chapters

 

 

Twee parallelle werelden in de greep van angst. Angst voor het onbekende. Vrees voor de vreemdeling. Gevoed door xenofobie, maar allebei anders van aard. De fantasiewereld Arcadia moet vooral niks weten van magie en iedereen die zich daar toe laat verleiden. Op de futurische en dystopische (denkbeeldige) aarde Stark maken fascistische partijen zich hard tegen het immigratieprobleem. Het is de rode draad die door Dreamfall Chapters heen loopt. Dreamfall Chapters is het directe vervolg van Dreamfall: The Longest Journey uit 2006 en gaat verder met het verhaal van de 20-jarige ZoŽ Castillo, die sinds de laatste gebeurtenissen in een diepe coma ligt. In Arcadia wacht de ex-soldaat Kian Alvane eenzaam in een cel zijn executie af. Hoewel je met twee personages uit compleet verschillende werelden te maken hebt, lijken ze allebei naar hetzelfde doel toe te werken. Dit komt door de interessante spiegeling van de problemen waar ze allebei tegenaan lopen. Zowel ZoŽ als Kian zijn namelijk tegen wil en dank recht tegenover de plaatselijke politiek geplaatst. Hoewel ieder zo zijn eigen unieke gebeurtenissen beleeft, ontstaat het beeld dat een groter geheel zich vormt en dat de twee verhaallijnen langzaamaan naar elkaar toetrekken.

Ook hier ligt de nadruk op het verhaal en de dialoog met de verschillende personages die je in de twee werelden tegenkomt. Je kunt daarbij je eigen pad kiezen. Dit doe je door op bepaalde momenten verschillende keuzes te maken. Er wordt dan gewaarschuwd dat dit ernstige gevolgen heeft op hoe het verhaal verder verloopt. Het is alleen op dit moment nog lastig te bepalen in hoeverre dit ook daadwerkelijk invloed gaat hebben. Aangezien het de eerste aflevering is en er nog vier moeten volgen, is het nog niet duidelijk hoe je keuzes zich gaat ontplooien. Of het een illusie van de keuze is of een keuze met daadwerkelijk grote gevolgen, blijft nu nog de vraag. De laatste minuten in het verhaal van Kian wijzen echter eerder op een illusie. Je komt voor de keuze te staan of je iemand moet opofferen om te ontsnappen of ervoor kiest om samen heelhuids uit je benaderde situatie weg te komen. Mocht je voor de laatste optie gaan, dan blijkt hij zich toch aan het zwaard te rijgen. Het biedt weinig hoop op hoe je keuzes uiteindelijk echt van invloed gaan zijn. Het ziet er in dat moment toch naar uit dat de game zelf bepaalt in welke richting het verhaal op gaat. Je krijgt met verschillende puzzels te maken. Dit loopt uiteen van een verkoper overhalen om tegen een lage prijs een fles drank aan je te verkopen of met verschillende objecten vijandelijke boogschutters af te leiden. De eerste aflevering van Dreamfall Chapters is een langzaam opgebouwde introductie in de werelden van ZoŽ en Kian.

Website

Website

 

Dreamfall Chapters: Book One: Reborn - Video Oplossing

Dreamfall Chapters: Book Two: Rebels - Video Oplossing

Dreamfall Chapters: Book Three: Realms - Video Oplossing

Dreamfall Chapters: Book Four: Revelations - Video Oplossing

Dreamfall Chapters: Book Five : Redux - Video Oplossing (einde)

 

Book One: Reborn

Hoofdstuk 1: Adrift

The Storytime

Als ZoŽ Castillo. Draai je om en loop naar het bed. Kijk naar de grafiek (chart) aan de voet van het bed.
Kijk naar de foto van je vader op het linker nachtkastje en naar het medische apparatuur (life support).
Kijk naar de foto met Reza op het rechter nachtkastje, bloemen en naar Wonkers. Kijk naar de comateuze ZoŽ.
Het is belangrijk om actieve objecten meermaals te onderzoeken, omdat ze vaak nieuwe informatie geven.
Loop naar de rand van de afgrond. Klik de tandwielicoon op de opgesloten dromer "trapped dreamer", om een menuvenstertje te openen.
Klik dan op de oogicoon en dan op de handicoon. Je bent in een nachtmerrie van een meisje. ZoŽ staat op een brug.

Probeer het vallende meisje op te vangen door op de F-toets te drukken en in te houden. Het meisje valt te snel.

Na een aantal pogingen zal ZoŽ dat zeggen. Klik op het vallende meisje en gebruik dan je vertragingkracht

(time - zandlopericoon) om de val te vertragen en vang dan het meisje met de handicoon.
Praat met het meisje. Klik na het gesprek op de duisternis droom "darkness".

 

Loop naar de bange dromer (frightened) die op een stoel zit en praat met hem.

Je moet dicht bij personen of dingen staan,om de interacties icoontjes te zien of te activeren.
Hij is bang voor de duisternis. Zoe vraagt hem om haar te volgen. Loop dicht naar de donkere lantaarnpaal.

Klik op de lamp en gebruik je lichtkracht op de lamp (light - cirkelicoon met puntjes eromheen).
De man loopt naar de brandende lantaarnpaal. Doe hetzelfde met de volgende lantaarnpaal, maar deze lamp brandt niet lang.

Gebruik je lichtkracht op de lamp en dan de vertragingkracht en ren (linker Shift-toets) naar de derde lantaarnpaal.
Gebruik dan snel je lichtkracht op de derde lantaarnpaal, voordat het licht uit is van de tweede lantaarnpaal.
Als de man bij de derde lantaarnpaal staat, doven alle lampen. Loop naar de man en lees zijn gedachten (mind - hoofdicoon).
Praat met de man en gebruik de lichtkracht op hem. Klik op de man en selecteer een bestemming (pijlicoon).

Klik de pijl in het licht op het einde van de weg. Ga naar de rand en klik op de onbekende droom (unknow).

Je bent in de slaapkamer van een meisje. Ze is bang van het monster in de kast. Praat met haar.

Je moet beslissen om haar gerust te stellen (reassure her) of af te schrikken (scare her) - (ze zal het onthouden/herinneren).
Lees dan de gedachte van het meisje. Kijk onder haar bed (linkerkant ) en gebruik je lichtkracht op de lamp boven het bed.

De lamp is te zwak. Gebruik daarom je lichtkracht onder het bed. Kijk nog eens onder het bed en neem de zaklamp.

Open je inventaris onder in het scherm (Tab of I toets).

Rechtermuis klik op de zaklamp (torch), klik dan op de handicoon en ZoŽ neemt de brandende zaklamp in haar hand.
Verlicht het schilderij tegen de muur, rechts van het bed. Neem de sleutel "key" op het schilderij. Kijk naar de garderobekast (wardrobe).

De tentakels zijn te snel, dus een stapje terug of ga in de hoek staan (je kunt de tentakels niet verlichten).

Gebruik de vertragingkracht op de tentakels (wardrobe) en verlicht dan de tentakels met de zaklamp.

Open de garderobekast met de sleutel en de handicoon. ZoŽ zal dan met het meisje praten.

Je bent weer terug in het hedenverhaal (storytime). Loop naar de landloper (Vagabond) en praat met hem.
Selecteer thuis of verloren (home of lost), bang of machteloos (afraid of powerless), keuze of gevolg (choice of consequence);

aanvaarding of terughoudendheid (acceptance of reluctance.). Hij zal onthouden wat je kiest. Ga naar de comateuze ZoŽ.

Kijk naar haar en probeer haar gedachten te lezen. Kijk naar het medische apparatuur (life support) en gebruik de handicoon erop.
Gebruik dan de vertragingkracht op mijn vitale functies (my vitals) van het medische apparatuur en dan op de comateuze ZoŽ.

Lees ZoŽ's gedachte, om een gesprek te starten. Als je een gesprekdialoog kiest dat het gesprek stopt, lees je weer ZoŽ's gedachte.

Om de comateuze ZoŽ te overtuigen selecteer dan: 'home', 'find out' of 'so whatt'.

Vervolgens kies je dat je misschien met het pad mee wil gaan "the path that might be" of het pad dat er ooit was "the path that once was".

Deze keuze is belangrijk voor de toekomst. Je kan controleren wat andere spelers hebben gedaan.

Klik op de balanssymbool in het midden tussen de keuzes en zie de % - doe dit bij alle keuzes die je maakt.


Hoofdstuk 2: Awakenings
 

Arcadia - In Friar's Keep

Als Kian. Selecteer in het gesprek met Warden Murron wat je wilt. Hij zal het onthouden:

een bezoek of stilte (visit or silence) (Kian zwijgt), hang (ophangen), onthoofden of stilte (behead or silence), stilte of begrijpen (silence or understand).

Als de kapitein komt volg je hem naar de poort. Ga naar links en kijk naar de stervende gevangene. Duw de dode bewaker van de stervende gevangene.

Praat met de stervende gevangene. Je kan hem bedanken of vragen hem te helpen (hij zal hij onthouden).
Als je hem helpt, vraagt hij of je het tegen zijn familie wil vertellen. Je kan het beloven of niet (hij zal dat onthouden).
Doorzoek de dode bewaker. Neem de sleutel en steekwapen (Een shank of shiv is een geÔmproviseerd zelfvervaardigde steekwapen).
Klik op de stervende gevangene. Hij vraagt je om hem te doden. Je kan hem doden of laat hem leven. Je keuze zal gevolgen hebben.
Loop terug naar de kapitein. Open de poort met de sleutel. Volg de kapitein. Je moet een andere poort openen. Ga naar rechts en neem de bezem (broom).

Ga verder tot je een open cel ziet. Kijk in deze cel door het kleine celraampje. Er wordt op je geschoten met pijlen. Neem de kussen op het bed (pillow).

Combineer in de inventaris de bezem met het kussen. Gebruik deze combinatie in het celraampje en krijg een pijl.
Ga terug naar de kapitein en open de poort met de pijl. Volg de kapitein.

Probeer de volgende poort in de lifttoren te openen met de pijl, maar de pijl breekt. Gebruik dan de handicoon op de poort.

Praat met Murron. Kies 'reason', 'practical' en 'family. Als je hem bedreigd (threaten), zal hij het onthouden.
Als Warden de poort opent, moet je kiezen om hem te doden of niet (het is belangrijk voor de toekomstige acties) .
Volg de kapitein en verlaat de lifttoren. Hij loopt naar een poort op de bovenste verdieping. Praat met hem. Ga na het gesprek terug naar de lifttoren.
Neem het servet (napkin) op het tafeltje. Trek de hendel van de lift naar beneden. Gebruik het servet op de vette liftketting in de liftschacht.
Combineer het geoliede servet met de gebroken pijl en krijg een geoliede fakkel. Probeer de fakkel (torch) aan te steken aan de kaars op het tafeltje.

De vlam is te zwak. Ga naar een brandende fakkel op de gang en steek de geoliede fakkel aan in de fakkel. Ga naar de lifttoren.
Gooi de brandende fakkel in de liftschacht (klik in de lift (schacht) en klik dan op de handicoon om de brandende fakkel erin te gooien.
Als de liftketting afgekoeld is, klim dan via de liftketting naar beneden. Loop op de binnenplaats naar de poort en gebruik de hendel.

Neem links van de poort het een zwaard (sword). Praat met de kapitein en kies om hem te doden of niet (een belangrijke beslissing voor de toekomst).

Europolis - Dr Zelenka's Office
Als ZoŽ. Kies tijdens het gesprek met Doctor Zelenka wat je wilt. Voor hun relatie is belangrijk dat Zoe zich er niet goed bij voelt dat ze niet alles herinnert.
Andere belangrijke opties zijn: 'nothing' of 'a little'. Na dit gesprek lees je Zoe's dagboek (J toets). Praat opnieuw met Dr Roman Zelenka 'busy'. Herinner: 'confused en 'Reza'.
Kijk op het scherm (screen) op het bureau en lees ZoŽ's dossier (handicoon). Verlaat het kantoor.

Propast

Praat na het filmpje met Nela, achter haar snackkarretje - druk op de G toets om te kijken wat je moet doen (goals). Je kunt er bij betrokken worden (involved) of niet.

Koop een lunch. Kies varkensvlees worstjes? (pork sausages) - Reza eet geen vlees, maar Zoe probeert hem het lekker te laten vinden.
Of kies kaas soep? (cheese soup) - Reza's favoriete voedsel. Dat zal van belang zijn voor ZoŽ's relatie met haar vriend. Praat verder met Nela
Ga naar links. Zie de stadskaart van Propast met daar bovenop Crowboy. Vraag hem over Reza's werkplaats "The Hand that Feeds".

De locatie wordt op de kaart getoond. Vraag ook voor de andere locaties, "home" en "pandemonium". Ga vooruit, ga rechts en volg het pad tot het einde naar de trap.

Ga naar beneden, ga links en rechts de tweede trap naar beneden. Ga onder aan de trap naar rechts. Zie hier een herdenkingsmonument, 'The collapse memorail".

Ga links naar de rivier en de hoek om. In dit gebouw "The Hand that Feeds" werkt Reza. Ga in het gebouw.

 


Loop naar Reza en praat met hem. Je kan erover praten of van onderwerp veranderen (Reza onthoudt dit). Je geeft hem de lunch.
Praat weer met hem, en nu herinnert hij Sofia. Praat ook met Sully. Belangrijke herinnering is over "clampdown".

Praat weer met hem en hij herinnert eenzaamheid "loneliness".Verlaat de werkplaats.

Ga naar het herdenkingsmonument, ga rechts en rechtdoor verder. Volg de straat tot je aan de rechterkant de stadskaart ziet.

Tegenover deze stadskaart is de Pandemonium. Ga naar de deur aan de rechterzijde, gebruik de zoemer (buzzer) en je gaat naar binnen.

Loop naar Mira. Activeer (klik) de robot (Shitbot). Na het korte gesprek ga je naar buiten.

Kies ťťn van de robot modules om het te testen (bijvoorbeeld - human interaction). Volg Shitbot.

Hij stopt bij een vrouwelijke robotwegwijzer (tourist). Ze zegt de naam en richting van het metrostation.

Kies de richting voor Shitbot (rechterkant van de 'tourist' - richting 2). Shitbot vliegt omhoog.
Ga rechts door de straat en dan links de trap naar boven en tweede trap onhoog. Ga naar rechts.

Praat met de Shitbot. Kies de "bot-to-bot interface". Volg Shitbot naar de Sonneschein Plaza.

Draai je om en loop naar het galeriegebouw aan de andere kant. Kijk naar de lassende robot.

Praat met Shitbot, selecteer de pijlicoon en geef opdracht de lassende robot te helpen (groene pijl op de lassende robot richten).
Praat daarna met Shitbot. Kies reparatie programma "repair program". Volg dan Shitbot naar het doel.
Hij brengt je naar een steegje met een doorgebrande zekering "burnt-out fuse".

Kijk naar de onderhoud instructie aan de rechterkant (maintenance instruction ) en links naar de zekeringen (fuse).
Praat met Shitbot en selecteer een opdracht (pijlicoon en richt op de doorgebrande zekering linksonder). Praat weer met Shitbot.
Kies beveiligingsprogramma "security program". Praat na het filmpje weer met Shitbot en volg hem naar de Pandemonium.

 

Druk op de zoemer. Praat met Mira en met Wit.Verlaat de Pandemonium. Ga naar het campagne hoofdkwartier om Baruti te ontmoeten.

Kijk in je opdracht (G toets) of je Baruti moet ontmoeten. Het kan ook zijn dat je naar je werk moet (laboratorium).
Ga als je met je rug voor de Pandemonium staat links naar de Abyss bar. Ga voor de bar naar links. Ga vooruit naar het einde van Kaprova Street.

Hier is een grote hovercraft. Ga linksaf door de smalle doorgang, en dan weer links. Ga dan twee keer rechtsaf.
Praat met Baruti Maphane. Hij vraagt ZoŽ of ze het laatste nieuws van de peilingen weet. Je kan zeggen dat je het niet weet (check it) of lieg (fake it).

Baruti zal zich dat herinneren en ook het antwoord voor een uitnodiging (ja of nee). Hij geeft ZoŽ een 'cryptocoin' met 2000 MiYuan.

Praat weer met hem en nu herinnert hij iets over Kaiser Konstantin. Ga naar de Chinese markt - ga terug door de straat en achter naar het herdenkingsmonument.

Ga links, rechtdoor, Pandemonium voorbij, Abysse bar voorbij en zie rechts de Queenie boot.

Praat met het meisje bij het kraampje voor de boot. Vraag over Queenie. Om haar te spreken moet je uit respect Madame Queenie een cadeau geven.
Het kraampje links van de boot heeft een wijnfles (baijiu). Vraag aan de verkoper (vendor) over de wijn, maar de wijn is veel te duur.

Ga 3 kraampjes verder en zie hier ook een wijnfles. De verkoopsters is druk bezig met een klant.
Gebruik de 'cryptocoin' op de klant (customer). Praat met de verkoopster over de baijiu wijn. Het is ook te duur.

Ga terug naar het eerste kraampje met de wijnfles. Praat met de verkoper en onderhandel met hem, maar het blijft te duur.

Ga terug naar de verkoopster van het andere kraampje. Praat met haar en koop de baiju wijn voor 2 duizend cryptomunten (geef de cryptocoin aan de vrouw).
Ga naar het meisje voor de boot. Geef haar de wijnfles als cadeau voor madame. Ga naar de boot en praat met Queenie.
Ze herinnert: 'contributing' of 'free time' of 'unsure', dan: 'alternatives', 'believe' of 'uncertain', dan: 'hard sell', 'soft sell', 'no sell'of  'change subject',

dan: 'meaning', 'belonging', 'reconciling' of 'remembering (of forgetting)', en de naam 'Hanna' of 'leave'.
Queenie wil dat ZoŽ een meisje genaamd Hanna Roth vindt. Nela kan je helpen.

Verlaat de boot en ga naar links. Loop rechtdoor naar de leeuwstandbeeld (aan de linkerkant), ga daar rechtsaf, volg het pad en ga 2x naar boven.
Draai rechts, helling op en links naar de toren (seshadai tower). Nela is niet achter haar snackkarretje (Karl).
Kijk naar de groene kratten. Open de bovenste en neem een ontvangstbewijs (receipt).
Kijk naar het ontvangstbewijs in je inventaris, draai het om en krijg een adres. Vraag Crowboy (stadskaart) over Kaprova.
Ga naar de Sonneschein Plaza. Ga door de straat met de paarse 'Candy hall' logo. Ga einde straat links en trap omlaag (rechterkant).

Stukje rechtdoor en rechts trapje beneden naar een zijstraatje. Achter in het zijstraatje zie je de groene logo van 'The Collective'.
Nela is hier. Ze praat met een meisje. Ga dichtbij en je kan het gesprek afluisteren of van afstand afluisteren (ooricoon).

ZoŽ's gedrag zal beÔnvloeden op de relatie met Nela). Wacht tot de meisjes klaar zijn en vraag Nela dan over Hanna. Ga terug naar het campagne hoofdkwartier.
Ga naar de straat aan de linkerkant van de grote hovercraft. Ga de smalle doorgang door, en dan links. Ga dan twee keer rechtsaf.

Ga dicht bij de knokploeg (goons) staan of kijk van afstand naar hun (het is een keuze voor gevolgen in de toekomst. Als ze weggaan, praat dan met Baruti.
Ga naar je woning (home). Draai om en loop naar het herdenkingsmonument. Passeer het monument en volg de straat achter naar de Chinese markt.

Op het einde van de straat ga je links de trap omhoog en naar de Sonneschein Plaza. Loop naar het gebouw met de zon neon. Klik op de scanner/zoemer.

Home
Praat in je woning met Reza. Kies tussen: moe 'tired' of stemming "tone" (de beslissing zal gevolgen hebben in de toekomst).

Als je de tweede kiest, moet je ook kiezen tussen teleurstelling 'disappointment ' of laat het gaan 'let it go'.
Als je toch teleurstelling kiest kan je proberen met Reza te praten 'chat' om een ruzie te vermijden.

Maar als je weggaat 'leave' of te lang stil bent 'silent', Reza verlaat dan de woning.
Als hij vertrekt en je niet snel de pan van het fornuis neemt, zal je eten aanbranden.

The House of all worlds
Als Saga (klein kind) probeer uit het kinderbedje (crib) te klimmen. Het is te hoog. Gebruik de kussen en klim dan uit het kinderbedje. Volg de lichtjes naar de keuken.
Pappa ziet je en zet je terug in het kinderbedje. Klim er uit en ga weer naar de keuken (ren niet want dan lacht ze).

Loop in de keuken achter het serveerwagentje en loop onder de keukentafel door naar de kamer met de lichtjes, waar je moeder werkt.
Ga naar de deur aan de linkerkant. Loop naar mamma en probeer haar aandacht te krijgen. Doe dat een paar keer.

Als mamma vraagt wat Saga wil, loop je naar de deur en probeer het te openen. Ga naar binnen en loop naar de lichtjes. Neem de rammelaar "rattle".

Einde Boek 1

 

Omdat je veel verschillende beslissingen kan nemen ga ik niet verder met de NL oplossing.

Ik link de andere Dreamfall Chapters hoofdstukken naar video oplossingen. :)

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
NL Forum

Henk

www.000webhost.com