Dungeon Keeper 2

Level 1 : Smilesville

Graaf je een weg naar het portal. Graaf wat goud weg en de Lair en de Hatchery. Plaats de kamers. Tijdens het graven naar het goud zal je op twee Dwarfs van de tegenstander stuiten. Deze kan je makkelijk de baas met je Goblins die reeds je Dungeon zijn binnen gekomen. In het westen vind je goud en kan je graven langs de verharde rots. Daar ligt een Increase Level bones. Wacht met het spelen van deze bonus tot vlak voor de aanval. Graaf je een weg naar lord Antonius en sla hem neer.

Level 2 : Sing-Song

Graaf naar je portal en graaf vier 5x5 kamers uit. Plaats daarin je lair, je hatchery, je library en je training room. Zorg ervoor dat je Warlocks van in het begin continu rondlopen. De andere wezens zullen gaan trainen in de training room. Begin naar boven te graven richting vijand. Er zullen nu een groepje dwergen je aanvallen. Gooi je getrainde Goblins erop en hou wat Imps achter de hand. Wanneer een Goblin halfdood is gooi er dan snel een Imp op. Eens je Warlocks hun research hebben beëindigd, kunje ze eveneens trainen in de training room. Lord Darius bevindt zich in een groep aanvallers. Gooi je Goblins op een tegel of vijf van de vijand neer en gooi de Warlocks erachter. Maak veel gebruik van je Thunderbolt spell.

Level 3 : Ramshackle

Graaf je een weg naar je portal. Graaf vier 5x5 kamers uit en plaats een Liar, een Hatchery, een Library, een Training Room. Graaf daarna ruimte uit voor een Workshop en een Treasury. Train je wezens alvorens je naar boven graaft en sla dan een bres. De heroes die je aanvallen, kan je best met gedropte wezens en veel thunderbolt spells afhouden. De thunderbolt spell kan je upgraden in dit level. Aan het water kan je sentry traps gebruiken. Deze traps verbruiken zeer veel mana en zijn zeker af te raden in de latere levels. Om de Lord aan te vallen heb je de keuze om wat canons voor de schuilplaats te zetten en je lokt hem uit zijn plaats of door je wezens te droppen en met je thunderbolt spell aan te vallen ?

Level 4 : Shadygrove

Bouw een lair en een hatchery een library en een training room in de buurt van je portaal. Palm de twee guard rooms in en begin je wezens te trainen. Hou de eerste aanvallers af met je getrainde wezens en de thunderbolt. Zet een workshop en begin je trollen alvast te trainen. Graaf met je Imps zoveel mogelijk terrein weg zonder je defensie te verwaarlozen. Elk ingenomen vakje levert immers mana op. Graaf naar boven tot aan het water en graaf verder langs beide zijden waar je twee keer een increase level zal vinden. Plaats sentry kannonen aan het water om de heroes die langs de twee hero gates binnen stromen te beschieten. Maak de gewonde heroes af met enkele getrainde Goblins en thunderbolts. Wanneer je verder naar boven graaft zal je twee kanonnen en een Dwarf van de vijand tegenkomen. Vijandige traps zijn altijd een probleem. Het beste wat je kan doen is deze traps stukslaan met een wezen of deuren die je manueel op slot doet. Kannonnen vernietigen is trouwens heel eenvoudig. Eens je de herlaadtijd van de kanonnen ddorhebt, kan je de kanonballen makkelijk ontwijken. Hier in dit geval moet je de Dwarf eerst neerleggen in sniper mode met een dark elf. Drop daarna je sterkste wezens en ruim de deuren en de traps op. De traps kan je ook nu weer best aanpakken in first person. Hergroepeer je , train je wezens wat extra, gebruik je level increase en mol dan Lord Ludwig. Aangezien je al een aantal level 6 wezens hebt, mag dit geen probleem zijn?

Level 5 : Elmshadow

Maak weer de standaard op bouw. Claim het portal en zet een lair, een library, een hatchery en een training room. Train je wezens snel graaf naar onderen. Kill de Wizard met je getrainde wezens en pik de gevangenis in. Een klein leger level 2 soldaten komt eraan. Mol ze met je leger getrainde wezens en gebruik je thunderbolt vooral op de guards. Er komen steeds heroes je dungeon binnen, als je ze doodt worden ze skeletten in de gevangenis. Hou steeds imps achter de hand om je halfdode soldaten naar de lair te sleuren en om halfdode vijandige soldaten naar de gevangenis te sleuren. De skeletten zijn wel zwak maar kunnen hard uithalen met hun zwaard, zeker wanneer ze goed getraind zijn. Bovendien kennen ze geen angst waardoor ze de fear trap makkelijk kunnen uitschakelen. Heel belangrijk is dat je tijdig je skeletten uit je gevangenis haalt. Anders kunnen er geen nieuwe tegenstanders bij. Een goed skelet beleid levert je in geen tijd een 8-tal 4 skeletten op. Gebruik de houten bruggen om zoveel mogelijk te claimen zodat de mana voor je thunderbolt binnenstroomt. Graaf zoveel mogelijk grond weg. Je zal een Make Happy, een Create Imps en een Heal All vinden. Op een duur kom je nog een deur tegen met daarachter een increase mana en een hidden realm vindt. Wanneer je op de hidden realm klikt dan krijg je een extra level op de kaart. Vernietig met je skeletten de feartraps, de knights en de sentry's die de toegang tot het fort van de held bewaken. Vernietig daarna Lord Constantine en zijn gevolg. Gebruik je heal all spell.

Level 6.1 : Sweetwater

De standaard opbouw maken maar er is nu geen portaal en zitten grote gaten in je dungeon die je kunt opvullen met combinaties van sentry traps, fear traps en blokkades. Je hebt nu de keuze tussen skeletten of het martelen, zodat vijanden voor jou beginnen te werken. Het beste is dat je enkel de Guards en de Wizards bekeert en dat je de rest laat sterven in de gevangenis zodat ze skeletten worden. Om spanningen tussen de bekeerden en de anderen te vermijden, kan je het beste een aparte lair voorzien voor de bekeerden en llaten trainen. Eenmaal je je sterk genoeg voelt kan je het water over. Ook hier geldt eenvoudige regels, graaf zoveel mogelijk weg om de specials te vinden. Je zal merken dat ze dikwijls te vinden zijn in boekjes tussen de verharde rots. Vernietig de fear traps met je skeletten en ook de andere traps die de doorgang naar de Lord beschermen. Wacht met binnenvallen tot je de Workshop hebt ontdekt. Hier vind je ook nog eens een increase level. Ga op zoek naar de extra gevangenissen. Daar zitten Dark mistresses in. Train je leger tot level 4. Speel je dubbele increase level uit en dood Lord Ironhelm.

Level 6.2: Sweetwater

De standaard opbouw. Ontgin het goud in de onmiddellijke omgeving en begin je wezens te trainen. Met deze wezens en thunderbolt sla je de eerste golven van Heroes tegen de vlakte. Martel ze om informatie te bekomen. Zet een Workshop en maak wat deuren die komen hier goed van pas. Graaf richting vijand en je zal een gevangenis en een level 3 skelet tegenkomen. Nu kan je de heroes transformeren tot skeletten in de gevangenis. Ga verder op volgens de skelet-thunderbolt strategie tot je aan de 3x3 eilanden bent. Zet er wat traps neer. Bouw bij de goudader een treasury room om snel het goud te ontginnen. Train snel je eenheden en ga naar boven. Schakel de traps uit, bouw een brug over het water en claim de Guard room. Graaf met je imps zoveel mogelijk van de beschikbare grond weg en claim de tegels. Mana is belangrijk om je thunderbolts te voeden en misschien vind je er nog wat speciaals. Er zijn er 11 in dit level maar heb er maar 2 gevonden nl de twee increase level spells. Je kunt nu 2 dingen doen. Je maakt hem af met je wezens in combinatie met de thunderblot, of bariccadeer je heel de hero gate zodat de Lord niet kan ontsnappen. Wanneer hij vast zit achter je barricade kan je op zoek gaan naar de andere speciaals. De Lord zal de barricade immers niet doorbreken. Hij wacht tot zijn onderdanen dit doen maar die had jij inmiddels opgeruimd.

Level 7: Emberglow

Graaf met je imps goud uit. Plaats een lair en merk op dat er een Giant is die op je af komt. Kill hem met je Goblins nadat je hem bestookt met thunderbolt. Laat de Giants rechts van je nog even met rust. Graaf al het nabijgelegen goud uit. Train je Goblins en val daarna de Giants aan. Gebruik ook hier je thunderbolt. Neem hierna hun dungeon over. Claim de kamers en verkoop alle kamers die je reeds hebt gebouwd. Verleg je basis niet, je kan beter zo dicht mogelijk bij je dungeon heart blijven. Gebruik de workshop om sentry kanonnen te maken en plaats deze dicht bij de barriecades om de andere giants op te vangen. Maak ook een paar deuren om ervoor te zorgen dat je imps zich niet doodlopen op de sterkere tegenstanders. Claim de library en kill de level 4 wizard. Rechts boven is er ook een Giant room met enkele guards erin. Lok ze naar je geclaimde grong zodat je kan thunderbolten en val dan massaal aan met je wezens. Claim de guard room, verkoop ze en bouw een gevangenis in de plaats. Aangezien je ook een torture chamber kan bouwen, heb je de keuze. Je kan skeletten maken in de gevangenis of je kan je tegenstanders bekeren in de torture room. Je kunt een extra lair voorzien met de bekeerden. Begin stelselmatig alle traps op te nemen. Dit kan je het best doen door een sterk wezen te gebruiken. Pak ook met zo'n sterk wezen ook de level 7 wizard aan. Je kan zijn afstandswapen nog redelijk goed ontwijken. Je kan nu verder uitbreiden door te werken met de houten bruggen. Deze verbranden wel wanneer je ze over lava plaats maar je hebt wel tijd genoeg om met je imps terrein aan de overzijde van de brug te claimen. Vandaar kan je weer verder werken. Het kost wel een hoop houten bruggen maar het is toch goed voor de ruimte. Werk je daarna op naar de tweede hero portals. Vernietig de kanonnen door een sterke salamander te gebruiken. Claim de grond rond de hero. Hier kun je nu wezens droppen om de heroes af te maken. Claim de portals niet, want dan stopt de toevoer van verse heroes. Gebruik de sight of evil spell om je resterende tegenstanders op te sporen. Er is nog een grote kamer met level 4 giants en een level 4 knight. Bekeer ze. Daarna kan je de level 6 wizard en de level 8 wizard afmaken. Breid je nu voor op de laatste aanval. Zorg ervoor dat je goede krijgers alle minstens level 4 hebben en speel daarna de level increase uit. Claim de grond rond de kamer waar de level en zijn gevolg zit en gooi je leger daarna in de strijd. De lord zal snel dood zijn.

Level 8: Snapdragon

Je begint zonder geld en met een weinig mana. Laat de imps het goud uitgraven en laat de Salamanders de tegenstanders aanvallen. Als je goud hebt bouw je een stenen brug richting lair. Claim de lair. Nu kunnen je gewonde wezens uitrusten. Claim daarna de hatchery en vang de dwafves op met je salamanders. Ga verder naar de deur tegenover de hatchery. Wacht met binnen vallen tot je genoeg mana hebt voor 2 thunderbolts. Val binnen en thunderbolt de guard, maak het af met je salamanders. Bouw een houten brug over het water en claim de treasury. Ga dan naar de deur tegenover de treasury en kill de dwarf in de guard room en claim de room. Nu kan je een brug slaan naar de andere brug die verbonden is met de portal. Claim de brug en drop je wezens zodat ze de paar bewakers doden. Bij de portal staat een alarm, dus laat je salamanders gereed want het alarm zal enkele heroes lokken waaronder de guards. Thunderbolt ze voordat je ze aanvalt. In de kamer naast de portal vind je drie specials die worden afgeschermd door fear traps. Vernietig de traps en vang de aanvallers die zullen verschijnen op met je salamanders en je mistresses. Train de dark elves, zij doen veel schade vanop afstand en zijn dan ook ideaal om je leger steun te geven. Eens ze getraind zijn kan je een aanval doen op de ijzeren deur. Thunderbolt de guards de wezens en de dwarves. Claim de hero gate en ga naar de volgende deur daarboven waar weer een aantal guards zijn. Bouw een brug richting casino en claim het. Kill de guard en claim zoveel je kan. Vernietig de gas traps en ga verder. Thunderbolt steeds de guards die je ziet. Claim de hero gate en de work shop nadat je de bewakers hebt gedood. Ga verder en claim de prison en de torture kamers. Claim daarna de hatchery bij de casin en de portal. Graaf zoveel mogelijk weg want hier zitten vele specials. Claim de library en hier vind je drie specials. Laat je wezens uitrusten, train de wezens tot level 4 en speel dan je dubbele increase level spell uit. Nu kan je makkelijk de lord aan die je kunt thundebolten en doden met je andere wezens zoals je level 6 dark mistresses.

Level 9: Silverstream

In deze level heb je niet veel tijd alvorens de lord zijn ontsnappingspoging maakt. Maak zoveel mogelijk imps en begin grond weg te graven en goud te delven. Maak snel imps bij en graaf zoveel mogelijk grond weg boven je,. Je zal er een paar specials vinden. Research met je warlocks en train je andere wezens. Graaf verder met je imps naar beneden tot aan de eerste outpost. Val nog niet binnen maar blijf grond weggraven en claimen. Eenmaal je wat wezens hebt op een aardig niveau, kan je de outpost binnenvallen. Claim de outpost , graaf de grond onderaan weg en plaats er enkele traps combinaties.Bouw tevens een houten brug over de ganse rivier zodat je kan thunderbolten. Normaal gezien kan je een achttal traps bouwen alvorens de lord je outpost bereikt. Gooi desnoods handmatig enkele imps in je workshop om de traps op te halen. Wanneer de lord eraan komt, concentreer je je volledig op hem. Drop je wezens voor je traps en thunderbolts de lord wanneer bij op de brug komt. Maak hem dan af met je wezens en blijf hem thunderbolten. Trek je van de rest niets aan. Hij zal snel neer gaan.

Level 10: Woodsong

Claim zo snel mogelijk de portal. Bouw een lair en een hatchery en dan zo snel mogelijk een prison en een torture kamer. Hierna kan je de heroes doden. Er zijn twee hero gates die je moet uitschakelen maar doe dit niet te snel, anders leveren je prison en je torture kamer niets op. Zorg ervoor dat je een goed legertje skeletten en bekeerde guards hebt alvorens je de hero gates afsluit. Je vindt snel edelstenen om te ontginnen, daarom zal je een traag inkomen hebben. Bouw een training kamer en een workshop en train de belangrijkste wezens zoals je dark mistresses. Ga naar boven en claim de andere portal. Werk je daarna op naar de zwaarbewaakte bruggen en kamers bovenaan. Sluit je toegang af met deuren en traps. Zij moeten de zware aanval van de tegenstanders afhouden of vertragen. Je kan bruggen leggen naar de bruggen van de vijand. Claim de bruggen en laat de wezens de bewakers doden. Claim de kamers, bruggen en de grond en ga daarna verder naar boven. Daarna kan je de kerker van de vijand binnenvallen. Claim zoveel mogelijk van zijn grond en drop wezens wanneer hij je aanvalt. Dood zoveel mogelijk imps, anders blijft hij terug claimen. Ga verder naar het dungeon heart van de tegenstander. Die zal nu massaal aanvallen, maar die kun je wel aan?. (gebruik een goede tactiek).

Level 11A: Sparklydell

Dit is de eenvoudigste van de drie keuzemogelijkheden omdat je twee portals kan claimen en een leger kan maken alvorens je aangevallen wordt. Je moet er wel voor zorgen dat je niet graaft tot in een vijandige kerker. Bouw kalm je basis uit. Maak een lair ,een library, hatchery, workshop, prison en een training kamer.  Graaf verder tot je vijandige muren tegenkomt. Graaf ze nog niet weg. Tijdens het graven zal je een increase level en een make happy vinden. Graaf het goud weg en zet wat traps op belangrijke plaatsen. Train je belangrijkste soldaten tot level 4, gebruik een sight of evil om het dungeon heart van de keeper rechtsboven je te lokaliseren en val binnen. Vernietig het heart en claim de vijandige kerker. Verkoop alles wat je niet nodig hebt en ga verder naar de volgende dungeon. Doe hier hetzelfde maar speel eerst je increase level spell want de volgende keeper is wat sterker. Vernietig ook zijn dungeon heart nadat je een sight of evil hebt gespeeld.

Level 11B: Sparklydell

Graaf voorzichtig je kerker uit en plaats een lair, hatchery, library, training kamer, workshop en gevangenis. Train je belangrijkste wezens en blijf ondertussen grond en goud graven. Kijk uit dat je geen bres slaat in de goudaders naar de vijand. Bouw een sten brug over de lava en claim het eiland. Een level 3 mistress zal je rangen vervoegen. Langs de lavapoel is er de mogelijkheid om de dungeon rechts binnen te vallen. Thunderbolt alle voorname tegenstanders. ga verder op, claim grond en kamers, verkoop ze en dood de vijandige imps. Werk je snel op naar het dungeon heart en vernietig het. Claim daarna heel de vijandige kerker, graaf alles uit voor meer mana en verkoop al wat je niet kan gebruiken. Train verder, je kunt hetzelfde met de tweede keeper doen. Lokaliseer zijn dungeon heart met een sight of evil en zie dat het zwaar bewaakt is. Sla een grote bres (drie a vier tegels) en lok hierlangs de tegenstanders naar buiten. Je kan nu thunderbolten, vechten vanop afstand met dark mistress en close combat plegen met je andere wezens. Nadat je de belangrijkste tegenstanders zoals de guards hebt gedood, kan je naar binnen gaan, de traps vernietigen waarna de weg naar het dungeon heart open ligt.

Level 11C: Sparklydell

De moeilijkste keuze van de drie omdat je heel voorzichtig moet zijn en precies moet grond graven. Een bres slaan naar boven is niet mogelijk, graaf dus voorzichtig uit naar links, naar rechts en naar onder. Groepeer je beste wezens en val onmiddellijk bij de keeper rechts binnen (als je hem niet aan kan dan heb je te lang gewacht). Claim de kerker en bouw een lair en een hatchety. Bouw daarna een workshop en zorg ervoor dat je trollen sentrys beginnen maken. Deze sentrys moeten vijandige krijgers en vooral imps afhouden. Maak zelf niet te veel imps want dan kan je de kanonnen niet meer voeden met mana. Versterk eerst je kerker zodat de keeper links van je zich te pletter loopt op je vallen. Nadat hij verzwakt is val je binnen en vernietig je zijn imps, wezens en dungeon heart. Claim heel de kerker, verkoop alles wat je niet gebruiken kan en graaf zoveel mogelijk weg. De keeper boven je kan je het best verslaan met de beproefde bouldertrap- bridge formule? en dat doen we zo! Bouw een brug over de lava naar de vijand en zet een bouldertrap vlak voor de brug (dus op het land zodat ze niet kan geclaimd worden samen met de brug). Sla nu een bres in de vijandige muur. De vijand komt kijken. Pik je imp en drop hem op de brug. De vijand komt hem achterna en activeert de bouldertrap die veel schade doet. Onderbreek zelf je brug zodat de vijand niet naar je toe kan komen omwille van de lavastroom. Ze zullen staan wachten op je brug. Maak een nieuwe bouldertrap(of 3) en telkens wanneer een imp net een bouldertrap plaatst bouw je de brug dicht zodat de bouldertrap weer over de vijand rolt, zo kan de vijand zodanig verzwakken dat hij op het einde alleen maar nieuwe level 1 wezens overhoudt. Je kan makkelijk zijn kerker veroveren.

Level 12: Goldenglade

Begin met het goud uit te graven. Graaf naar links en je zal drie skeletten vinden. Graaf naar rechts en je zal eveneens drie skeletten vinden. Deze skeletten kan je trainen zodat je snel een goede leger hebt. Ga op zoek naar het kerkhof en claim ze. Nu kan je rottende kadavers omvormen tot vampieren. Indien je een gevangenis hebt, moet je er voor zorgen dat je ze sluit, anders dragen je imps gewonde tegenstanders naar de gevangenis in plaats van de lijken naar het kerkhof te dragen. Vergroot het kerkhof en vang met je getrainde skeletten de heroes op. Zorg ervoor dat je imps alle lijken oppikken en naar het kerkhof sleuren alvorens de lijken verdwijnen. De vampieren die verschijnen kan je het best aan het werk zetten in de library. Zij kunnen immers veel sneller research verrichten dan een warlock. Eenmaal alle gewenste spells zijn onderzocht, kan je ze trainen. Zorg er steeds voor dat je alleen getrainde vampieren in de strijd gooit. Zet een lair en een hatchery voor je vampieren. Evolueer naar links, bouw een brug en graaf het goud weg. Je kan oprukken naar de hero gate maar claim de gate nog niet voor je voldoende vampieren hebt. Graaf zoveel mogelijk uit en je vindt velen specials, en blijf je vampieren trainen. Vernietig de vijandige sentrys met je getrainde skeletten. Dit kan je best door een possession te spelen. Graaf je stilaan een weg naar boven en merk op dat je de vijandige kerker kan binnendringen via de workshop. Ga hier later met je vampieren en skeletten naar binnen. Nadat je al het goud naar binnen hebt gehaald en het leger goed sterk is kun je de here gate claimen. Zorg dat je vampieren tot level 4 zijn getraind en speel daarna je increase level. Claim grond in de buurt van de workshop en sla een bres van twee of drie tegels. Op deze manier vermijd je de confrontatie met de vele traps aan de hoofdingang. Val binnen en bereid je voor op een zware strijd. Genees met je heal all al je troepen op het goede moment en ga verder naar het dungeon heart. Speel hier nog een possession spell op een level 6 om de imps en het dungeon heart te vernietigen.

Level 13: Cherish

Je start met zes goblins en een portal. De portal bevindt zich boven je en wordt bewaakt door level 3 monks. En er zijn twee hero gates waar elke keer nieuwe monks tevoorschijn uit komen. Langs links is er echter een aarden gangetje doorheen de verharde rots. Daar vind je je eerste increase level. Bouw een lair, hatchery, gevangenis en een torture kamer. Bouw daarna een training kamer. Anders bestaat het risico dat je al je goud optraint. Bouw je kerker voorzichtig uit en onderschep heroes met getrainde goblins en dark mistresses. De guards en de monks kan je bekeren in de torture kamer, al de rest kan je in de gevangenis omvormen tot skeletten. Ga verder naar rechts en je zal edelstenen vinden waardoor je continu goud kan verkrijgen. Bouw een treasury vlak bij de edelstenen en ontgin snel. Nu kan je ook serieus beginnen te trainen. Aangezien de kans groot is dat je bekeerden beginnen te vechten met je andere wezens, kan je het best gescheiden lairs en traing kamers maken (goud heb je nu genoeg?). Train je beste wezens tot level 4 en speel daarna je eerste increase level. Graaf lange gangen richting vijand en probeer de freeze trap eens uit. Handig wanneer je wezens hebt zoals de dark elf en de dark mistresses die vanop afstand schade kunnen doen. Stoot door naar rechts en vernietig de barricades en de sentrys met daarachter de elven archers. Je zal een nieuwe increase level vinden. Train je bile demons tot level 4 en speel je tweede level increase. Nu heb je al serieus wat power. Possess een bilde demon en begin stelselmatig traps te vernietigen. Begin hierna alles weg te graven zodat je de twee overige increase level spells vindt. Speel ze allebei uit. Normaal gezien hen je nu een paar level 8 monks. Die zijn ideaal om de level 8 vampieren van de vijand aan te pakken. Ga verder naar de vijand en verpletter hem.

Level 14: Peachtree

Graaf met je imps plaats voor een lair, een hatchery, een training kamer en een library uit. Graaf ook goud uit en plaats de kamers. Graaf het goud links uit en train je wezens goed. Graaf naar rechts en je zal een dwarf tegenkomen en een hero gate. Claim de grond rond de hero gate zodat je snel wezens kan droppen wanneer de heroes je kerker binnenvallen. Plaats houten bruggetjes naar die plaatsen waar je goud kan uit graven en claim de grond. Graaf in laatste instantie naar boven want eens je daar het goud weg graaft, zal je een bres slaan naar een lavapoel waar ook de vijand vertegenwoordigd is. Wacht hier wel mee tot je reeds een legertje level 4 krijgers hebt. Lok de zware krijgers zoals de giants mee naar jouw kerker, speel er een thunderbolt op en maak ze af met je krijgers. Begin langzaam met je imps het vijandige gebied te claimen. Je zal wel dikwijls je imps manueel moeten oppikken om ze voor de dood te behoeden. De imps zijn ideaal om heroes mee te lokken naar een plaatsje waar je makkelijk thunderbolt kan spelen en waar je makkelijk je goede wezens kan droppen. Ga naar omhoog en palm de kamer met de mana vault’s in. Deze mana zijn zeer waardevol omdat ze honderd eenheden mana leveren per tel en per tegel in plaats van de standaard een mana per tel en per regel. Dood de sterke guards. Ga verder op naar de hero gate alwaar dra een nieuwe lading heroes zal verschijnen. Vecht met ze en rust daarna goed uit. Graaf verder en je zal een gangenstelsel met lavarivieren ontdekken. Possess een salamander en verken alle zijtakken. Links bovenaan zal je een eiland vinden met vier specials erop n.l., twee increase levels en twee heal alls. Deze zijn van belang voor het eindgevecht. Om deze te bemachtigen zal je wel eerst een lange weg moeten afleggen va bruggen bouwen en tegels claimen. Nabij de hero gate vind je nog een lavarivier die uitgeeft op een heal all en een increase level. Train je belangrijkste wezens tot level 4 en speel je drie increase level spells. Posses een level 7 salamander en val de sentries aan. Plaats je rond de vurrballen en haal scherp uit met je klauwen. Sla daarna een bres met je imps naar de lord en zijn heroes. Roep horny op. Hij zal het pad effenen en wat tegenstanders dood maken en jij dood de rest met je level 7 leger.

Level 15A: Fluttershine

Ga eerst alles verkennen. Rechts is er een mana vault die staat te wachten om geclaimd te worden en onderaan vind je een workshop met een troll erin die je kan claimen. Begin met je imps goud en grond weg te graven. Met je troll kan je deuren en traps maken want in het begin heb je nog niet zoveel wezens. Dicht bij de mana vind je de eerste gevangenis, claim deze en ook de black knight die erin zit. Train hem en begin langzaam ook de andere gevangenissen te claimen. Dit kan zonder opgemerkt te worden en als je imps toch opgemerkt worden door de guards, pak ze dan manueel op en gooi ze ergens weg zodat de guards hun ronde verder zetten. Op deze manier kan je vier gevangenissen en hun bewoners claimen. De guards dood je met je black knights en thunderbolts. Verkoop 3 gevangenissen en bouw een lair en een hatchery. Maak wat deuren in je workshop voor je imps zodat ze  niet op de lightning traps te pletter gaan. Eenmaal je black knights wat zijn getraind, kan je een aanval beginnen op de commat pit onder je. Sla de guards neer en claim de combat pit. Wanneer je alle black knights kan redden, krijg je een reveal map die edelstenen aanduidt links van je kerker. Bouw een ontginningsfabriek uit bij deze edelstenen en plaats een treasury zodat het goud binnen komt en je kan snel trainen. Train je wezens tot level 4 en verder trainen tot level 8 in de combat pit. Laat ze maar op elkaar slaan want je kan ze toch genezen. Als je voldoende black knights level 8 hebt kan je langzaam deuren, kamers en traps beginnen weg te slaan. Possess een knight en sla de lightning traps stuk. Ga verder en dood de guards bij de deur. Sla de deur en de freeze traps stuk. Kom echter niet te kort, anders bevries je voor korte tijd. Sla een bres naar de lord en dood alles met je level 8 leger, of stuur horny erop af.

Level 15B: Fluttershine

Dezelfde map maar nu start je aan de rechterkant waardoor je veel sneller bij de edelstenen kan komen. Neem de portal boven je. Laat de andere nog even met rust vanwege de bewakende fairies. Maak een lair, hatchery, training kamer en een combat pit. Je zit nu aan de kant van de twee increase level 3 spells. Naarmate je grond en goud uitgraaft, zal je ze makkelijk vinden waardoor je eindelijk eens een level 10 leger (de beste) kan maken (trainen tot 4, combat pit tot 8 en dan twee increase level). Train de eerste troepen die door je portal binnenkomen. Als deze op redelijk niveau zijn kan je claimen richting tweede portal en de fairies verslaan. Richt je nu op de edelstenen en bouw een ontginningsfabriek uit en een grote treasury. Train tot level 4 en de combat pit tot level 8. begin langzaam je kerker uit te breiden en vernietig alle traps door een level 8 black knight te possessen. Breek door de stalen deur en dood de level 8 fairies. Bouw verder je kerker uit met een casino en een torture kamer. Je kan nu als je wilt vijanden bekeren. Begin volop je dark mistresses te trainen. Zij zijn bondgenoten van je black knights zij doen het met de laser stralen en de knights hakken er op in. Ga verder op naar de kamers die in de buurt van de hoofdingang van de lord staan. Possess een level 8 knight en mep de sentrys en de lightning traps kapot. Ga verder naar de vijanden. Je hebt hier de keuze om twee increase levels spelen en de tegenstander en de lord met je level 10 leger aan te vallen of je kan eerst de tegenstander verzwakken door horny op te roepen )maar denk dan aan je mana).

Level 16: Stonekeep

Begin  met het maken van een lair en een hatchery. Graaf naar de workshop en claim het. Maak een training kamer en train je wezens. Bouw rustig uit en lokaliseer met je sight of evil de gevangenissen en claim ze, overtollige kun je verkopen. Zorg er wel voor dat de guards je imps niet kunnen pakken. Rechts onder kan je met houten brugjes terrein claimen en enkele salamanders ontmoeten. Kak ze op, gooi ze in de lair en begin ze te trainen. Ga naar boven naar het stukje graveyard. Claim zoveel grond je kan zonder imps te verliezen en drop daarna je beste wezens om de traps rond de graveyard te vernietigen. Claim daarna de yard en de vampier erin. Graaf en claim verder en dood de monks. Deze monks zijn een goede voeding voor andere vampiers.

Tip:

Zet geen gevangenis maar sla iedereen dood en sleur ze naar de yard. Je hebt immers meer aan vampiers dan aan skeletten. Laat je vampiers researchen en train ze daarna goed. Claim met enkele imps naar boven, bouw een stenen brug over de lava en graaf de aarde weg. Hier vindt je een onmisbare increase level. Hou deze nof even achter de hand tot je een aardig legertje level 4 vampiers hebt.ga dan naar de guardskamer en claim een ‘battle zone’ waar je je vampiers kan droppen. Speel je increase level en drop je level 5 vampiers. Thundrbolt de guards en maak af met vampiers. Claim ook de tweede guardroom en dood alles. Begin nu stelselmatig alle losse grond weg te graven en zoveel mogelijk tegels, kamers en bruggen claimen.  Hierdoor wordt je mana beter zodat je gebruik kan maken van horny of je kan meer thunderbolt en heal spells spelen. Verover de twee portals. De invasie kan je het best opvangen met horny. Train de vampiers en gooi ze daarna in de combat pit.  Ga verder naar rechts. Schakel de boulder trap uit door ze te triggeren met een imp en dan de imp op te pakken. Dood de fairies en palm de increase level in. Nu kan je tot level 9 en 10 vampiers komen die met hun life drain verschrikkelijk kunnen uithalen. Omsingel de lord door het terrein rond de lord te claimen. Sla een dubbele bres (boven en onder) en roep onderaan horny op. De lord zal vluchten langs boven waar je level 9 en 10 vampiers hem op wachten.

Level 17: Moonshine

Dit is een moeilijke missie. De moeilijkheid bestaat erin om tijdig de tempels te claimen, anders verkrijgen je tegenstanders level 10 dark angels en dan kan je het wel vergeten. Er zijn 2 rivaliserende keepers in dit level, gelegen links bovenaan (blauw) en rechts bovenaan (groen). Blauw is het gevaarlijkst omdat ze een sterk leger black knights hebben en omdat ze zeer snel de grote tempel in het midden trachten te claimen en dat moet jij voor zijn. Begin je kerker uit te graven, graaf het goud uit en begin een standaard kerker met workshop, combat pit en torture kamer te bouwen. Graaf zoveel mogelijk grond weg zonder je kerker uit het oog te verliezen. Mana hebben we nodig. Train je knights en je dark mistresses want zij worden de belangrijkst pionnen in dit spel. Claim de beide portals en graaf je een weg naar rechts onder en via stenen brugjes over de lava. Hier zal je de increase level vinden. Rechts boven vind je een aarden ader doorheen verharde rots. Hier vind je mana vaults en een kamer met vriendelijke skeletten en een reveal map. Gebruik de reveal map en merk de speelwijze van je vijanden op. Naar links boven vind je een aarden ader waar je edelstenen kan vinden. Nu kan je je inkomen verzekeren door deze te ontginnen en een zo groot mogelijke treasury in de buurt te plaatsen. Je heb nu veel goud, kan veel trainen en je hebt increase level, dus je kan een level 9 leger maken. Dit is niet genoeg om het blauwe leger te stoppen dus snel naar de tempel. De grote moeite is om je imps in leven te houden. Want in het midden zitten de heroes die voorzien zijn van lightning traps en magic doors die vuurballen schieten, en links begint blauw op te rukken en lopen je imps te pletter op de vijand. Bouw om te beginnen een paar deuren, dood de bewakers in het sub-heroes gedeelte vlak boven je eigen basis en claim de weg. Sluit de toegang naar rechts af met een deur en doe ze op slot. Posses daarna een level 7 of 8 knight en vernietig de barricades in de traps. Heal wanneer4 nodig en possess opnieuw. Ga daarna in een boogje om de heroes naar de grote tempel. Claim de tempel (als je blauw voor bent). Om de imps van blauw en groen af te houden plaats je best lightning traps. Zet er een tweetal uiterst links om de oprukkende imps af te houden, zet er een tweetal links van de tempel en zet er een tweetal uiterst rechts om groen tegen te houden. Plaats ook een fear trap op elk van deze plaatsen. Het beste wat je nu kunt doen is je level increase spelen op je getrainde wezens en dan onmiddellijk en onder begeleiding van horny de blauwe basis binnendringen. Blauw is moeilijk te verslaan maar met je level 9 knights en level 9 dark moet dit lukken. Als je hem verslagen hebt is het zo goed als over. Je krijgt de dark angels omdat je je moed hebt bewezen. Eenmaal de dark angels kan je de groene heroes in het midden verslaan. Je kan zelfs de extra increase levels gebruiken en een dertigtal level 10 wezens maken.

Level 18 : Cheery Blossom

Zo het zal nu wat makkelijker gaan ?. Begin  met het uitbouwen van je kerker. Claim de twee nabijgelegen portals. Graaf grond en goud uit en zet een lair, hatchery, library, training kamer, werkkamer en torture kamer. Als je geld en plaats genoeg hebt, kan je uitbreken naar een graveyard, compat pit, casino en een tempel en dan liefst in die volgorde. Begin je leger te trainen en gooi level 4 wezens in de pit om de training te vervolmaken. Als je sterk genoeg bent, kan je de dichts bijgelegen kerker binnenvallen, en dat zijn de groene tegenstanders en de baas is nemesis, en dat kan je het beste zo doen. Speel een sight of evil. Merk op dat het dungeon heart redelijk kwetsbaar gelegen is en claim met je imps de grond voor de versterkte muur. Dit wordt dan je battle ground. Sla een bres van een drietal tegels groot en storm met je leger binnen. Lok de sterke vijand op je battle ground en thunderbolt ze waarna je ze kan doden met je leger. Vernietig daarna het dungeon heart. Claim heel de vijandige dungeon, graaf zoveel mogelijk weg en verkoop wat je niet kan gebruiken. Begin hierna ook uit te breiden richting tweede keeper en claim zoveel mogelijk grond. Mana zal stilaan binnenstromen en mits een geconcentreerd combat pit beleid zal je in geen tijd een aardig legertje verzameld hebben. Heel wat traps versperren je de weg naar de tweede keeper. Possess daarom een level 6 of 7 knight en sla ze alle neer. Heal desnoods wanneer nodig en possess dan opnieuw. Creëer een battle ground vlak voor de dungeon van de vijandige keeper, sla een bres en roep horny op. Drop daarna al je strafste wezens voor een killer strike. Je zal merken dat horny als een gek slachtoffers maakt en een groot deel van de andere angstig doet weglopen. Het is nu niet moeilijk om door te stoten naar het dungeon heart om alles te vernietigen.

Level 19: Butterscotch

Begin met het goud boven je uit te graven maar let wel dat je niet graaft tot aan de lava  start anders  opnieuw als je dat wel gedaan hebt. Graaf daarna het goud links en rechts van je uit, graaf grond weg en begin met de standaard kerker opbouw. Zet een lair, hatchery, training kamer, werkkamer en een library. Je kan heel veel grond weggraven rond je eigen dungeon heart waardoor je heel veel mana kan verkrijgen. Graaf grond weg langs de zijkanten en ga naar boven. Graaf ook daar het goud weg en gebruik indien nodig je create gold spell om mana om te zetten in goud. Met dit goud kan je dan een graveyard en een combat pit bouwen. Werk wat getrainde wezens in de pit en begeleid hun evolutie terwijl je imps naarstig verder graven. Je imps zullen op een gegeven moment patrouilles fairies tegenkomen. Thunderbolts ze en dood ze met je wezens. Sleur de lijken naar de graveyard. Het probleem hier is dat de fairies boven lava zweven terwijl jouw wezens er niet aan kunnen. Hou daarom een paar sterke salamanders achter de hand om de fairies te bestoken. Draag zoveel mogelijk tegenstanders naar je yard. Possess een salamander en verken de lavastromen zodat alles beter in kaart komt. Kijk eerst hoe de mana staat als hij op 200.000 staat gebruik dan de create gold spell. Links achter de deur zal je een level 10 knights vinden. Deze kan op zijn eentje haast alle geďsoleerde tegenstanders of groepjes tegenstanders aan zeker als je hem begeleidt met thunderbolt. Let wel op dat je deze knights reeds van in het begin bevrijden maar zijn loon is zo hoog dat je moeite zal hebben om hem te houden. Ga verder naar de eilandjes en claim de tegels zodat je de specials kan bemachtigen. Ga verder naar boven, bouw een brug en val de giants aan met een aantal sterke wezens en thunderbolts. Je kan ook je level 10 knights erop af sturen maar dat heeft niet zoveel zin omdat je andere wezens ervaring laat opdoen. Sleur de giants naar je graveyard. Speel je remove fog spell (die je tijdens het graven kan vinden) en je zal de bewegingen van de drie prinsen kunnen volgen. Merk op dat de prins rechts onderaan op een gegeven moment een onbreekbare brug over moet. Hem kan je het beste eerst pakken. Bouw een brug met je imps, wacht tot de prins en zijn gevolg zich verwijderen van de gate en de brug oversteken. Claim snel de brug en verkoop een stuk ervan. Deze prins kan nu niet meer tot bij de gate geraken. De andere twee zijn moeilijkere. De truc om te winnen ligt in een goede claim beleid. Je moet claimen tot zover je kan en dan steeds je imp oppakken alvorens hij wordt gedood. De vijand kan toch niet terug claimen. Elke tegel geclaimde grond is een mogelijkheid meer om een prins te onderscheppen. Begin nu stelselmatig het gevolg van de prinsen te doden. Dat kan makkelijk omdat ze dikwijls achterop geraken of voorop lopen. Speel je increase levels, lok ze mee en maak ze snel af. Zorg er voor dat de prinsen het niet zien. Wanneer je het grootste deel van het gevolg hebt gedood, is het makkelijk om de tegels rond de twee gates te claimen waardoor je wezens kan droppen voor de gate en zo de prinsen kan opvangen in het geval het nodig zou zijn. Je kan ze onderweg ook neerslaan of thunderbolten en dark mistress en dan afmaken. Hierdoor kan je makkelijker de derde afgezonderde prins doden.

Level 20: Heartland

De finale van dungeon keeper 2. Begin probleemloos goud en grond weg te hakken, kamers zetten, portals claimen en wezens trainen. Je krijgt wel vaak een invasie van heroes maar dat levert ervaring op en maken zich nuttig op de graveyard. Blijf zo lang je kunt veilig in je dungeon zitten en blijf de heroes opvangen met creatieve traps combinaties zoals de freeze met daarachter een dubble lightning trap. Als je een sterk leger hebt opgebouwd kan je uitbreiden naar buiten. Vecht daar ook en zorg ervoor dat je alle mana vauls claimt. Als je het teveel wordt kun je ook de hero gates claimen waarna je kan concentreren op het trainen van je wezens in de combat pit. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk black knights, dark mistresses en vampiers level 8 halen. Graag heel de omgeving rond het kasteel van koning reginald weg en pak alle specials in. Speel je increase levels en je hebt plots een level 10 leger. Val aan. Soms is de koning  redelijk geďsoleerd en een makkelijke prooi. De dood van de koning heeft als gevolg dat er een hele leger level 10 wezens en twee secret stone guards verschijnen. Stuur horny erop af en hij maakt ze allemaal dood. En dat is het einde van dungeon keeper 2.

 

Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

 

www.000webhost.com