19-02-2015

 

Decay: The Mare

 

Een nieuwe psychologische horror adventure-game van de makers van de succesvolle Decay-serie:
Sam is drugsverslaafd en belandt in een kliniek met de naam "Reaching Dreams", om zijn drugsverslaving de baas te worden en de puinhoop die hij van zijn leven heeft gemaakt, op orde te krijgen.

Maar tijdens de eerste nacht gaat er iets afschuwelijk mis en komt hij vast te zitten in een eindeloze nachtmerrie…
Decay – The Mare is een psychologische horror adventure-game in 3D en een hommage aan zowel de Resident Evil- en Silent Hill-games als horror adventure-games als Phantasmagoria, The 11th Hour en Gabriel Knight.
De meeslepende, superspannende adventure-game is nu voor het eerst beschikbaar in één pakket, inclusief een exclusief derde hoofdstuk waarin de zoektocht van Sam ten einde komt.

 

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Je kan prestaties (achievements) verdienen door in het spel bepaalde acties uit te voeren.

Deze prestaties hebben geen invloed op het spel als je ze niet krijgt.

Vind alle munten (coins) in het spel.
Klik op de kleine pijltje aan de zijkanten van het scherm om je te bewegen/draaien.
Inventaris - "i" linksboven in het scherm of "I" toets.
Pijlcursor/vergrootglas - verplaatsen en onderzoeken.
Spelmenu - ESC toets of "=" rechtsboven in het scherm
"?" rechtsonder - hints.

Er is maar 1 save slot.

Episode 1: What is a Friend?

 

Je speelt Sam. Zoom in op het bord op de tafel en neem de pillen: "droomscène".
Draai om (pijltje onderkant scherm), open de deur en ga naar de gang. Ga rechtsaf.
Zoom in op de deur aan de linkerkant en open de deur.
Zoom in op het gat achter in de gang.

Pak (pick up) de munt (1/5) op de vloer aan de linkerzijde.

Kruip door het gat. Loop de trap af en zoom in op de deur aan de onderkant.

Open de deur. Ga vooruit en rechts de trap af.
Open de deur aan de onderkant.
Pak de tekening met doodskop "afbeelding 1" (Drawing) tegen de muur.

Draai naar rechts en open de deur.
Ga vooruit en pak het papiertje (note) met namen tegen de muur.
Draai naar links en open de deur.

Zoom in op de schilderijen aan de rechterkant.
Noteer hoe de ogen knipperen (links, rechts, links, links, rechts).
Klik terug (pijltje onderkant scherm). Draai om en open de deur.
Ga de trap af en open de deur aan de onderkant.
Zoom in op de stoel en pak het houten handvat (wooden handle).
Klik terug en open de deur aan de rechterkant.
Zoom in op het standbeeld hoofd. Onderzoek (examine) het hoofd.
Duw op de ogen in dezelfde volgorde als de knipperde ogen van de schilderijen: links, rechts, links, links, rechts.
Zoom in op de opening in de muur en neem de sleutel (puppy key).
Klik terug. Open de deur. Draai om en open de deur.
 

Draai naar rechts en vooruit. Zoom in op de deur aan de linkerzijde.
Open de inventaris, selecteer de sleutel en gebruik (use) de puppy sleutel op de deur.

Open de deur. Zoom in op de lade aan de rechterkant, open de lade en pak de munt (2).
Draai naar rechts. Pak de foto tegen de muur (linkerbovenhoek).
Open de inventaris en onderzoek de foto.
Draai de foto en verwijder het papiertje aan de achterkant (detach paper).
Noteer de cijfers in de tekst van het document (9, 6, 1, 5).
Sluit de inventaris. Draai naar rechts en open de deur.
 

Draai om. Ga vooruit en open de deur. Draai naar links en open de deur.
Draai naar links en open de deur. Zoom in op het paneel aan de rechterkant.
Draai de knoppen naar de cijfers in het document: 9, 6, 1, 5.
Gebruik de hendel - klik linksonder in het scherm op "use handle".
Filmpje ventilator. Zoom in op de envelop op de vloer en pak de envelop.
Onderzoek de envelop in je inventaris en open de envelop.
Krijg een sleutel met bloedvlekken "bloodstained key". Klik terug.

Draai om en open de deur. Vooruit. Zoom in op de deur aan de linkerzijde.

Open de inventaris en gebruik de sleutel met bloedvlekken op de deur. Open de deur.
 

Een plank valt op de grond.  Zoom in op de stoel. Pak het metalen blok (metal block).

Pak de munt (3) op de vloer, aan de linkerkant van de stoel. Klik terug.

Draai om. Pak het papiertje met richtingpijlen (navigatie 2) van de muur aan de linkerkant.
Combineer (combine) in de inventaris het houten handvat met de metalen blok en krijg een voorhamer (sledgehammer).
Open de deur. Vooruit. Draai naar rechts en ga de trap af. Open de deur. Tussenscène. Draai naar rechts. Open de deur.

Ga vooruit en open de deur aan de linkerkant. Draai naar links. Zoom in op de bakstenen muur.
Gebruik de voorhamer op de muur. Pak een tweede papiertje met richtingpijlen uit het gat (navigatie 1).

Klik terug. Draai naar links. Zie een teddybeer op de tafel. Open de deur. Zie iets bewegen achter het lattenraam.
Ga de trap af en open de deur. Open de deur voor je. Tussenscène. Draai naar links en zoom in op de deur.
Praat met de tas (bag) en selecteer een antwoord (is niet van belang, maar zeg maar NO, ....)
Draai naar rechts. Zoom in op de deur en open de deur.

Deurendoolhof:
Open de volgende deuren in dezelfde volgorde als de richtingpijlen op de twee papiertjes:
Navigatie 1: Links, rechtdoor, rechts, rechts, rechts.
Navigatie 2: Rechtdoor, links, links, rechtdoor.

Zoom in op de opening aan de rechterzijde.

Zoom in op de tralies en noteer waarop de 3 wijzers van de klokafbeelding staan: 3, 7, 9.
Klik 2x terug. Draai om. Zoom in op de tafel aan de linkerzijde.
Pak de 4 bloemen tekeningen. Klik terug. Draai om.
Zoom in op de tafel. Pak de munt (4) in de linkerbovenhoek.
Zie een bloem afbeelding in een ring op de tafel.
Kijk voor aanwijzing op de tekening "afbeelding 1" met de doodskop.
Zie daarop een bloem aan de onderkant en 4 spreuken.
Je moet dan uitpuzzelen welke bloemtekening in de ring geplaatst moet worden.
Open de inventaris en gebruik de bloemtekening met een pijl in de ring.
(Spreuk "love is penetrated").


 

Sluit de inventaris. Klik terug. Draai om. Open de deur. Zoom 2x in op de tafel.
Open de inventaris en gebruik de bloemtekening met een oog op de ring.
(Spreuk "the men are watching").


 

Klik terug. Draai om. Open de deur. Tussenscène.
Draai om. Open de deur. Draai naar links. Open de deur.
Zoom in op de rechterkant van de tafel.
Open inventaris en gebruik de bloemtekening met een vlam in de ring.
(Spreuk "the moon is burning").


Klik terug. Draai om. Open de deur.
Ga 2x vooruit en open de deur voor je.
Draai naar links. Open de deur. Draai naar links.
Zoom in op de ring op de vloer.
Open de inventaris en gebruik de bloemtekening met de tranen.
(Spreuk "the youth is crying").

 

Tussenscène. Klik terug. Draai naar rechts.
Loop de trap af en open de deur aan de onderkant.
Zoom in het gat in de muur. Kruip door het gat.

Klik op de klok en draai de wijzers naar de stand die je gezien hebt op de klokafbeelding: 3 uur, 7 minuut, 9 seconden.
Klik linksonder in het scherm op "select clock hand" om de uurwijzer, minuutwijzer en secondewijzer te selecteren.
Klik op de pijltjes aan de zijkant van de klok om de wijzer te draaien. Tussenscène.


Draai om. Pak de munt (5/5) in de hoek. Kruip door het gat. Draai naar links.
Open de deur. Draai naar rechts. Ga 2x vooruit. Open de deur voor je.
Ga vooruit en loop de trap op. Ga op het einde van de trap door de gatopening.
Open de deur. Draai om. Zoom in op de deur aan de rechterkant.
Zoom in op de deurklep. Eind filmpje.

Episode 2

 

Draai om. Open de deur. Tussenscène. Draai om. Pak links de munt (1/10) op de plank.
Zoom in op de traliedeur en open de deur. Draai naar rechts. Open de deur.
Zoom in op de ladder. Pak de munt (2/10) op de vloer. Pak het krantenknipsel tegen de muur.

Lees het in je inventaris (krantenknipsel hebben een invloed op het spel).

Klim ladder naar beneden. Zoom in op de vloer. Pak rechts de camera.

De camera kan bijna overal worden gebruikt en toont verborgen teksten.
Pak links de munt (10/03). Klik terug. Draai om. Klim ladder omhoog.

Draai om. Gebruik de camera om verborgen tekst op de muren te zien.
Open de deur. Zoom in op de schilderijen aan de muur aan de rechterkant.
Gebruik de camera om verborgen getallen te zien (6044).
Klik terug. Zoom in op het toetsenbordje naast de deur.
Tik de cijfers in die je zag op de schilderijen: 6044.

Open de deur. Pak de munt (4/10) rechts op de tafel.
Zoom in op de laboratoriumtafel achter tegen de muur.
Pak de sleutel (label nummer 2) van de haak aan de linkerkant.

Klik terug. Draai om. Gebruik de camera en lees de verborgen tekst op de muur.
Open de deur. Draai naar links. Open de traliedeur. Zoom in op de ladder en klim naar beneden.
Zoom in op de deur. Pak de krantenknipsel tegen de muur. Gebruik sleutel 2 op de deur. Open de deur.

Zoom in op de tafel. Pak de 4 tekeningen (note) op het prikbord tegen de muur.
(elke tekening markeert de plek voor een spijker). Open de lade en pak de munt (5/10).
Klik 2x terug. Zoom in op de deur. Open de deur. Pak de munt (6/10) op de pallet tegen de linkermuur.
Zoom in op het paneel. Dit is een "trial and error" puzzel. Druk op de knoppen in volgorde tot alle lampjes branden.

Mijn volgorde in dit spel was (van links naar rechts):  1 3 2 5 4 6 en tweede spel  1 3 2 4 5 6 !!!!

 

Draai om. Open de deur. Draai om. Open de deur. Zoom in op de deur.

Pak de spijker (nail - 1/4) in de rechterbovenhoek (weergegeven in de blauwe tekening).
Klik terug. Draai om. Zoom in op de ladder. Klim omhoog.
Zoom in op de deur. Open de deur. Draai naar rechts. Open de deur.
Zie het schilderij bewegen. Zoom in op de ladder. Klim naar beneden.

Zoom in op de vloer. Pak sleutel 3. Klik terug. Draai om.

Pak rechts de spijker (2/4) op de pallet (paarse tekening).
 

Klim ladder omhoog.  Draai om. Open de deur. Draai naar links. Open de deur.
Zoom in op de ladder. Klim naar beneden. Draai om. Zoom in op het vloerluik.
Pak links de munt (7/10) en het puzzelbordje (plate - 1/2).

Gebruik sleutel 3 op het vloerluik, om het te openen.
Klim ladder naar beneden.  Zoom in op de deur.

Pak de spijker (3/4) op de kastplank, links van de deur (gele tekening).
Pak de munt (8/10) rechts op de vloer. Zoom in op het toetsenbordje naast de deur.
Gebruik de camera om de verborgen volgorde van de cijfers op het toetsenbordje te zien.
Tik deze cijfers in: 8212 (1636 volgens de verborgen nummers). Open de deur.


Zoom in op de tafel. Pak de telescoop op de tafel (monocular).
Neem rechts van de tafel de spijker (4/4) (groene tekening).
Draai om. Zoom in op de gele deur. Open de deur.
Zoom in op de witte deur aan de linkerzijde.
Open de deur. Zoom in op het schilderij aan de muur.
Verwijder het schilderij van de muur. Gebruik de telescoop in de muurgat.

Zie een getal 1686 en rode vlinder (dit zie je in spiegelbeeld en is niet juist).
Klik 2x terug. Zoom weer in op het schilderij (muurgat).
Gebruik weer de telescoop. Noteer het juiste getal: 9891.
Klik terug. Zoom in op de tafel aan de rechterzijde.
Tik de code in 9891 om het kistje te openen.
Pak de "Home" sleutel. Pak de munt (9/10).
Klik terug. Draai om. Open de deur.

Zoom in op de deur aan de rechterzijde.
Open de deur. Zoom in op de rode deur aan de andere kant.
Gebruik de "Home" sleutel op de deur (Jack Roth). Open de deur.

Het is pikdonker. Gebruik de camera om te navigeren (klik linksonder in het scherm op de camera afbeelding).
Loop vooruit en open de deur op het einde. Zoom in op de koelkast rechtsachter in de kamer.
Klik op de handgreep om de koelkast te openen. Open de doos en praat met het hoofd (head) in de doos.
Klik terug. Zoom in op de tafel aan de linkerkant. Zoom in op de teddybeer en praat met de tas.
Gebruik de 4 spijkers op de teddybeer. Pak het puzzelbordje (2/2) op de tafel. Draai om.

Pak de munt (10/10) op de linker muur. Pak het krantenknipsel tegen de muur. Open de deur.
Gebruik de camera om te navigeren. Vooruit en open de deur op het einde.
Zoom in op de gele deur aan de andere kant. Open de deur.

Draai om. Gebruik de camera om verborgen tekst op de muren te lezen.
Klim ladder omhoog. Draai om. Zoom in op de ladder. Klim omhoog.
Zoom in op de deur. Open de deur. Open de deur. Zoom in op de laboratoriumtafel.
Plaats de twee puzzelbordjes (plate) op de laboratoriumtafel.
Draai het linkse puzzelbordje 3 keer, middelste 1 keer en het rechtse puzzelbordje 3 keer.


Druk op de rode knop om de muren te openen. Klik terug. Draai om. Open de deur.
Draai naar links. Open de deur. Draai om. Open de deur.
Tussenscène = je wordt wakker in je kamer. Draai om. Open de deur.

Einde episode 2.

Episode 3

 

Draai om. Open de deur. Draai naar links. Zoom in op de TV.
Klik terug. Zoom in op de vaas. Klik terug. Zoom in op de WC deur (links).

Open de WC deur. Zoom in op de wastafel en lees de tekst op de muur.
Draai om. Zoom in op de deur. Open de deur.
Zoom in op de koelkastdeur en lees het papiertje.
Klik terug. Draai om. Zoom in op de rechtse deur "Yerazig Roth".
Deur is gesloten. Klik terug. Draai om. Vooruit achter naar de gang.

Zoom op de eerste deur (2) aan de rechterzijde.
Klik op het deurklepje en praat met de man "Rafael".
Vraag alles en sluit af met "I need to go". Klik terug.

Ga vooruit. Zoom in op de rechtse deur (1). Open de deur.
Zie (examine) 4 potjes op de tafel. Zie een luik in het plafond.

Neem de munt (1/10) links op de radiator. Draai om.

Zoom in op de zakhorloge en pak de zakhorloge (pocket watch).
Klik terug. Gebruik de zakhorloge. De kast achter tegen de muur schuift opzij.
Open de deur achter de kast. Ga 2x vooruit naar de grote deur.
Pak de munt (2/10) op de grond. Pak het mes handvat op de stoel (knife handle)
Open de deur. Vooruit. Draai om. Open deur.

Zoom in op de deur van het muurkastje in de linkermuur.
Open het deurtje en neem de munt (3/10).
Klik 2x terug. Zoom in op de deur aan de rechterzijde. Open de deur.

Neem de munt (4/10) op de vloer aan de linkerzijde.
Open de deur aan de rechterzijde. Draai om.
Pak de munt (5/10) aan de bovenkant van de deur.
Open de deur. Draai om. Open de deur.
Neem de schop (shovel). Draai naar rechts.
Open de deur onder de rode lamp.
Zoom in op het kistje achter op de tafel.
Draai de ringen om een gezicht te vormen
Klik linksonder in het scherm op "select cirkel" en selecteer een ring.
Draai de ringen dan met de pijltjes aan de zijkant.

Zie hier een videofilmpje van de ringenpuzzel

 

Het kistje opent en neem de sleutel met varkenskop.
Klik terug. Draai om. Neem de munt (6/10) op de doos.
Open de deur. Zoom in op de deur aan de linkerzijde. Open de deur.

Zoom in op de "pig" kast aan de linkerzijde.
Gebruik de varken sleutel op de kast, om het te openen.
Neem de zaklamp en wandelstok. Klik 2x terug. Draai om.
Open deur. Draai rechts. Open deur.

Zoom in op de donkere opening rechtsachter.
Gebruik de zaklamp (flashlight).
Neem de videocassette (VHS tape).
Klik terug. Draai om. Open deur.
Zoom in op de deur achter in de gang. Open deur.

Een ladder schuift uit tegen de linkse muur.
Zoom in op de ladder. Klim ladder omhoog.
Pak de munt (7/10) op de vloer.
Ga vooruit. Zoom in op de stoel.
Je wordt teruggeflitst naar je eigen kamer.
Draai om. Open deur. Draai links.
Ga vooruit naar de vaas. Zoom in op de vaas.
Open de lade. Pak de munt (8/10) uit de lade.
Klik 2x terug. Draai om. Vooruit.
Zoom in op de rechtse deur (2).
Klik op het deurklepje en praat met Rafael
Klik terug. Loop rond in de kamers en WC.
Onderzoek alles. De meeste deuren zijn gesloten.
Kijk in de WC of klik op de gesloten deur met het groene licht.

Je wordt op een moment teruggeflitst naar de kamer met het luik in het plafond.
Loop dus rond tot dit gebeurt (kan even duren).
 

Zoom in op het luik in het plafond.

Gebruik de wandelstok (cane) op het luik op het te openen.
Er wordt iets door het geopende luik naar beneden gegooid.
Klik terug. Neem het gele balletje op de vloer.
Open deur. Loop 2x vooruit. Open grote deur.
Klim ladder omhoog. Zoom in op de stoel en opgehangen man, Nene.
Rafael praat met je. Neem na het gesprek het vergrootglas (magnifier) op de vloer.
 

Klik terug. Draai om. Klim ladder naar beneden.
Draai om. Open deur. Zoom in op de deur aan de rechterkant.

Open deur. Open deur aan de rechterkant.

Het schilderij achter in de gang wordt geblokkeerd door planken en tafel.
Gebruik de zakhorloge in je inventaris. De tafel en planken verdwijnen.
Zoom in op het portretschilderij tegen de muur.
Gebruik en beweeg het vergrootglas over het schilderij.
Lees de kleine tekst op het schilderij met je vergrootglas,
Klik op de escape toets om de close-up te verlaten.
Klik terug. Draai om. Open deur. Draai om. Open deur.

Draai links. Vooruit. Open deur. Kijk naar de ladder.

Er wordt een bal naar beneden gegooid.
Klik terug en neem het rode balletje op de vloer. Draai om.

Open deur. Neem in de gang het grijze balletje op de vloer.
Zoom in op de traliedeur aan de rechterkant. Open deur.
Zoom in op het zwarte schoolbord tegen de muur.
Het bord barst en neem het groene balletje.
Klik terug. Draai om. Open deur.

Draai links. Zoom in op de deur en open deur.
Vooruit. Open grote deur.  Vooruit. Open deur.

Kijk naar de 4 potjes op de tafel.
Leg het juiste gekleurde balletje in het juiste potje.
Hints zijn de stickers op de zijkant. Van links naar rechts:


1: Grijs; 2: Groen; 3: Rood; 4: Geel

Een lade opent. Neem de TV sleutel uit de lade.
Klik terug. Open deur. Zoom in op de deur aan de rechterkant.
Gebruik de TV sleutel en open de deur. Zoom in op de TV.

Gebruik de videocassette in de videorecorder.
Kijk naar de film. Noteer de 4 figuren, getoond in de film.


Klik terug. Draai om. Pak links het breekijzer (crowbar).
Pak rechts de munt (9/10). Open deur.

Twee keer vooruit. Open grote deur. Zoom in op het vloerluik.
Praat met de tas. Zoom in op het vloerluik.
Gebruik het breekijzer op het vloerluik, om het te openen.
Ga ladder naar beneden. Zoom in op het puzzelbordje tegen de rechtse muur.
Klik op de figuren en selecteer de figuurtjes die je in de film zag.


Kijk in het geopende gat in de muur. Neem de sleutel en lemmet (knife blade).
Klik terug. Combineer de lemmet met het meshandvat en krijg een mes.
Zoom in op de houtenpoort achter in de kamer.
Gebruik de sleutel op het hangslot om de poort te openen.
Gebruik de schop in het zand achter de paarse bloemen, om een gat te graven.
Kijk in het gat en zie het hoofd van Tory. Praat met Tory.

Kijk na het gesprek weer in het gat en zie nu een schedel.
Neem de munt (10/10) uit het linkeroog van de schedel.
Klik terug. Draai om. Zoom op het luik in het plafond.
Open het luik en kruip erdoor.

Ga vooruit. Ga door de deuropening.
Je bent terug in je kamer. Open deur.

Praat in de woonkamer met Yerazig.
Save voor 2 eindes:

  1. Pak de sleutels van hem "Take keys". Zie het slechte einde.

  2. Gebruik het mes en pak de sleutels, "Use knife and take keys". Zie het goede einde.

Einde

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.
GameSolves
NL Forum 

Henk

www.000webhost.com