10-06-2006

Da Vinci Code

Zelden zal een "treinboek" zoveel stof hebben doen opwaaien als Dan Brown's "The Da Vinci Code", een thriller met motieven uit de vroege christelijke geschiedenis, de Bijbel, de kunstgeschiedenis en de "alternatieve" geschiedenis. Een ongekende bestseller, en natuurlijk komt er, een grote Hollywood film, geregisseerd door Ron Howard. In de thriller draait het om een lang verborgen gehouden geheim omtrent Jezus Christus, Maria Magdalena, hun nakomelingen, de heilige Graal en de Tempeliers, een geheim dat, wat betreft de Christelijke kerk, koste wat kost bewaard moet worden. Zelfs moord is daarbij geen ongeoorloofd middel.
Kunsthistoricus Robert Langdon en agentcryptologe Sophie Neveu raken tot over hun oren betrokken bij de moorden op diverse hooggeplaatste personen. Uiteindelijk wordt, mede met behulp van symbolische aanwijzingen in het werk van Leonardo Da Vinci, het mysterie opgelost en blijkt wie aldoor de kwade genius was achter de wrede daden van de door de organisatie Opus Dei gestuurde albino moordenaarsmonnik Silas.

Er bestaat verwarring rond deze actie game, omdat er ook een avonturen game in ontwikkeling is: The Last Secrets of Leonardo Da Vinci - The Forbidden Manuscript.

Al tijdens de voorpublicatie barstte een stroom van reacties los over de theologische en kunsthistorische speculaties in het boek, vooral, zoals te verwachten, vanuit orthodox-christelijke kringen. Niet slechts artikelen en internetsites, maar hele boeken verschenen er die de betrouwbaarheid van Brown's research in twijfel trokken, zijn bronnen, zijn vooronderstellingen, en uiteraard ook de, in veler ogen blasfemische, consequenties van hetgeen hij aanroerde.
Men kan het boek op zijn weergave van feiten en theorieën napluizen, maar misschien wordt daarmee voorbijgegaan aan een wezenlijke eigenschap van fictie: namelijk dat het fictie is, Spielerei, een handig dooreen geklutst geheel van feiten en speculaties, suggestief geserveerd met een mengsel van overbekende, en gloednieuwe ideeën, sommige volledig uit de lucht gegrepen. Een even zinvolle kritiek zou kunnen gaan over het boek als thriller, en ook op dat punt zijn bij nader inzien genoeg punten van kritiek aan te dragen (er zijn critici die het simpelweg een slechte thriller noemen).

Hoe dan ook, de indruk wordt gewekt alsof Dan Brown de hele levensgeschiedenis van Jezus Christus eigenhandig overhoop heeft geschopt, maar in feite vindt men in de "Da Vinci Code" weinig of niets terug dat niet al eerder in de afgelopen 25 jaar door alternatieve historici in de een of andere vorm wereldkundig gemaakt is. Nog niet eerder in de vorm van een thriller, evenwel, en dus nog niet eerder direct gericht op een breed (en vaak uitermate conservatief) Amerikaans publiek. De thematiek betreffende de "bloedlijn" van Christus, de rol die daarin gespeeld werd door de Merovingische koningen, de Tempeliers, het geheimzinnige genootschap "Prieuré de Sion" en de priester Bérenger Saunière van het Zuid-Franse plaatsje Rennes-le-Chateau, is sinds de publicatie in 1982 van "The Holy Blood and the Holy Grail" door Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln, al bijna gemeengoed geworden onder belangstellenden voor alternatieve geschiedenis.
In 1999 verscheen bij de computergames-uitgeverij Sierra zelfs een zeer uitgebreid (en heel goed gedocumenteerd) adventure-spel "Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned", dat in zijn geheel speelt in Rennes-le-Chateau, en dat, vermoedelijk als concessie aan het computergame-genre, zijn ontknoping vindt in een epische strijd met een demon in een onderaardse offertempel…

In dit spel help je Robert en Sophie een moordzaak op te lossen en de 'schat' die door een geheim genootschap bewaakt wordt te ontdekken. Dit gaat uiteraard gepaard met een flinke dosis gevechten en met spannende achtervolgingen. Tevens zal je ingewikkelde raadsels en puzzels op moeten lossen. Het spel zal nieuwe locaties en gebeurtenissen bevatten die niet in de film of het boek voorkomen. Robert Langdon die betrokken raakt in een web van moord, intriges en prachtige schilderijen. Het begint met een moord in het Louvre. Langdon en Neveu moeten er met behulp van symbolische aanwijzingen in het werk van Leonardo Da Vinci achter zien te komen wie de kwade genius is achter de wrede daden. Het spoor leidt naar de albino moordenaar -monnik Silas en katholieke organisatie Opus Dei

Oplossing: PC versie (Denk dat je het ook voor de PS2 kan gebruiken?).

De besturing wordt in het spel uitgelegd. Met de TAB toets krijg je informatie over rubrieken: Kunst,Historie,Personen, Plaatsen, Hints en Geheimen.

Als je een logo boven in het scherm, in het spel ziet knipperen dan wordt het in een rubriek opgeslagen.

Puzzels worden in hints uitgelegd, hints vindt je ook in het spel zelf  (Y toets) en door het lezen in Kunst,Historie,Personen, Plaatsen,en Geheimen.

Blader vaak door deze informatie. Het spel wordt automatisch opgeslagen bij een 'Controlepunt bereikt'.

Er zijn vele vecht situaties. Schakel de tegenstanders uit met vechttechnieken die in beeld komen. 

Zijn ze neergeslagen dan kan je ze weg slepen. Sleep ze naar een donkere plaatsen of naar plaatsen waar je ze kan verbergen uit het zicht. Dit kan je doen om als er nog andere tegenstanders rondlopen, de neergeslagen mannen weer kunnen genezen, waarmee je dan weer moet vechten. 

Let wel goed op de intro. Zie welke eerste 5 karakters je in de intro ziet opkomen.

Speel je de Engelse versie kijk dan hier voor de Engelse crypt tekst:  http://www.northsearesearch.com/dvcgallery/index.php

 

CHEAT CODES:

Codes die je kan intikken in het spelmenu - opties - Codes

Vitruvian man – God mode

Sacred feminine – Double health

Phillips Exeter – One hit fist kill

Royal Holloway – One hit weapon kill

Apocrypha – All visual database unlocked

Et in arcadia ego – All bonuses unlocked

 

 

Het Louvre

Robert Langdon: Grande Galerie

3 geheimen.

Na de intro met Hoofdinspecteur Fache, onderzoek je het lijk van Saunière - Pentagram, Voeten (3), Kleren (9),Linkerhand (7).

 

 

Saunière heeft op de grond het woord 'Oh Lame Saint' geschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open je inventaris (Q). In je inventaris heb je nu een Mobiele telefoon, Kaartje en Lucifers

Selecteer het kaartje (E) en bekijk het visitekaartje van agent Sophie: +33 (01)55512120. Draai het kaartje om - 555.121.0195, toegangscode, 454.

Bekijk het lucifersdoosje, Hotal Paris: Telefoonnummer van Saunière, +33(01)552121.

Gebruik de Mobiele telefoon, bel de toegangscode nummer van Sophie - 454.(cijfertoetsen op je toetsenbord)

 

Toilet. Sophie geeft je het Zendertje dat je bij je draagt. Pak het stukje Zeep van de wastafel.

Help Sophie met het raam. Open het raam (E). Klik snel achterelkaar op de E toets tot je de W en muis  in het scherm langs de E ziet.

Klik dan snel op de W toets, schuif de muis omhoog tot hij het raam omhoog schuift. 

Combineer het zeep met het zendertje in je inventaris. Gebruik het Zeep en zendertje die je dan automatische naar buiten gooit.  Scène.

 

Anagram puzzel

 

Een anagram is een woordpuzzel. Het doel van een anagram is het opnieuw rangschikken van de letters van een woord of zin tot nieuwe woorden, waarbij je alle originele letters precies één keer gebruikt

 

Maak een woord met de bovenste letters - Oh Lame Saint:. Selecteer een letter uit de bovenbalk en klik op een leeg vakje van de middenbalk waar je de letter wilt plaatsen, of dubbele klik op een letter om de letter rechtstreeks in een verlichte vakje te plaatsen. Controlepunt bereikt.

 

 The Mona Lisa.

 

Sophie Neveu

Bekijk het lijk. Praat met de agenten. Agent bij de deur laat je er niet door - vindt een UV lamp.

Bekijk rechts het schilderij. Open de poort met de poortbediening kastje langs de poort. Sluip (Linker shift) in de donkere gedeeltes achterlangs de agenten naar de andere zaal..Sluip naar de agent achter in de zaal, pak het paaltje en sla hem met het paaltje neer. Of vecht met de agent en volg de vecht en verdediging  instructies die in het scherm verschijnen op, om van de agent te winnen. Klik op E om het paaltje te laten vallen als je die nog in je hand hebt. Is de agent knock-out, sleep hem dan naar een donkere plaats in de zaal. Bekijk de kar voor bewijsmateriaal DCPJ. Bekijk alles in de kar, schuif op de bovenste plank de fles met chemicaliën opzij en pak de Pak UV lamp. Scène. Controlepunt bereikt.

 

Zaal van de Mona Lisa

 

 

Bekijk het standbeeld. Pak de Bol van Saturnus -

Zie het symbool van Saturnus, komt in Geheimen - Geheim 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de Mona Lisa met de UV lamp.

Zie een code van symbolen. Ga met de cursor over alle symbolen zodat ze oplichten. 

 

Cryptologie Puzzel: Ontcijfer het Gecodeerde bericht

 

Een substitutiecode is een manier om een boodschap te coderen, om een bericht in een vorm te gieten die niet makkelijk te ontcijferen is. Het oorspronkelijke bericht heet de 'klare tekst' en het gecodeerde bericht een 'cryptogram' of 'geheimschrift'.   Een substitutiecode is een code waarin elke letter van de klare tekst is vervangen door een symbool. Meestal zijn de vervangende symbolen zelf letters van het alfabet, maar dat is niet altijd het geval.   Een alfabet is een geordende set symbolen. Het gewone Engelse alfabet is een voorbeeld van een geordende set van 26 symbolen van A, B, C tot X, Y, Z.   Een eenvoudige substitutie krijg je als je elke letter van de klare tekst in het geheimschrift vervangt door hetzelfde tekstsymbool. Dit betekent dat er een 1:1-verhouding is tussen de letters van het klare tekst-alfabet en de symbolen in het geheimschrift.

 

 

De meest gebruikte letter is de 'E'. Het is dus waarschijnlijk dat met het symbool dat het vaakst voorkomt, de 'E' wordt bedoeld.
Veel voorkomende drieletterwoorden zijn 'een' en 'zijn'.
Een tweeletterwoord kan ook een onderdeel van een achternaam zijn.
De meest voorkomende tweeletterwoorden zijn 'en', 'in' en 'op'.
Een 'Q' wordt vrijwel altijd gevolgd door een 'U'.
Ik moet woordpatronen zoeken, zoals MOET en DAAR. Je herkent ze door een herhaling van symbolen. In het woord DAAR staan er bijvoorbeeld twee dezelfde symbolen in het midden.
De meest voorkomende letters in het Nederlands zijn E, N, A en T.
De meest voorkomende woorden in het Nederlands zijn DE, VAN, EN en EEN.
 
Alfabet index voor de Cryptogram Symbolen
Klik op de foto om het te vergroten

 

 

Klik op een symbool en alle gelijke symbolen verlichten. Kies een letter van het toetsenbord en de gelijke symbolen veranderen in die letter die je hebt gekozen. Met de rechtermuis verwijder je de gekozen letter. Daarna volgt een gevecht met een agent. 

 

Da Vinci

vereeuwigde

ingewijden op

zijn doeken

tussen Bacchus

en Uriel moet

men zoeken.

 

Robert

Ga naar de Grande Galerie. Je loopt naar 3 schilderijen die je bekijkt: Johannes de Doper, Bacchus en Madonna in de grot. Bekijk het schilderij van Johannes de Doper en bekijk het schilderij dat er boven hangt. Bekijk het object dat op dat schilderij ligt. Je tilt Sophie op om het object te pakken (E snel achter elkaar indrukken). Het is de ring van Opa - Priorij-ring. Loop rechtsachter naar een zij zaal en luister 2 agenten af - ga tegen de muur staan.

Sla de 2 agenten neer. Ga het kantoor in. 

Kantoor

Bekijk Saunière's bureau - je luister naar een bericht op het antwoordapparaat van Sandrine en Silas.

Bekijk de voorkant van het bureau. Bekijk de brief en het ridderbeeldje. Open de bovenste la, bekijk de romanboek en pak het Klein verband.  Met verband kan je je energie versterken. 

Bekijk de kaart aan de muur met de UV lamp. Zoek een plaats op de map die omringt wordt als je met de UV lamp over de kaart gaat - Restauratiekamer. Bekijk linksboven in de muur de ventilatieschacht. 

Til Sophie op, ze klimt door de schacht en opent de deur van de restauratiekamer 

 

Sophie: Restauratiekamer

Onderzoek alles. Pak een Doekje van een kist. Pak, linksachter in de hoek, achter het grote staande schilderij een Verband doos

Bekijk het bureau, rechts in de hoek. Bekijk het oude boek, lege doos en velletje papier met aanwijzingen over Enzym - Chitisase;Dismutase;Lactase;Catalase en Urease. Bekijk nog een papiertje over Enzym,  in de onderste linkse lade. Bekijk de tafel en pak Da Vinvi's vliegende schroef - Geheim 2.

Bekijk de Enzymentafel.

 

Chitinase: enzym dat wordt gebruikt als afweermiddel tegen ziekteverwekkende schimmels en insecten Dismutase: een veel gebruikt anti-enzym dat superoxide radicalen (overladen zuurstofmoleculen) neutraliseert. Catalase: katalyseert het uiteenvallen van waterstofperoxide in water en zuurstof

 

Saunière, begin met een enzym om de schimmel af te breken.

Je hebt ook een anti-enzym nodig voor het giftige superoxide dat daarbij vrijkomt.
Dit resulteert in een overschot aan waterstofperoxide, dus je hebt ook een enzym nodig dat deze stof verder afbreekt tot zuurstof en water.
Gebruik de enzymen in de volgorde die ik heb opgeschreven.

Als je ze op de juiste manier gebruikt, zie je dat de oplossing helderrood wordt.

Met vriendelijke groeten, -D. J. Louise, Directeur du Conservator Musée du Louvre

 

 

Selecteer met het bekertje, Chitisase, giet het in het bekertje (E).

Giet erbij, Dismutase en Catalase - Rode mix, Enzymen beker.

 

Bekijk het Vervuild schilderij. Combineer het Enzymen bekertje met het doekje.

Gebruik het Doekje met enzymen op het vervuilde schilderij - De Gevleugelde Victorie van Samothraki of de Nike van Samothraki.

Controlepunt bereikt.

 

Robert

Ga naar de Mona Lisa Zaal. De poort van de zij zaal is nu toegankelijk  Ontwijk, sluip of vecht met de 2 agenten - pak een paaltje van de grond als je hem van achteren neerslaat in sluip positie. Ga aan de achterkant een andere zaal in. Loop verder naar beneden en aan de andere kant omhoog naar het Nike beeld. Sla de agent neer.

Bekijk Het Gevleugelde Victorie beeld. Ga links en naar het vitrinekastje en bekijk de Hand van Nike.

Gebruik de Priorij-ring op de Gravering in koper en je pakt een Schijf met Franse lelie

 

Ga verder naar beneden. Sla de 2 agenten neer of verberg en sluip naar beneden.

Ga voor de geopende deur rechts en zie een symbool in de muur als je er dicht langs loopt.

Bekijk in de rechtse muur de tegels. Pak de Loden munt - Geheim 3.

Ga de open deur door, naar een zaal met standbeelden. Sla de agenten neer. Pak het pistool van de grond als je de agenten verslagen hebt - weet niet of het pistool in elk andere spel er ook ligt ?. Open de deur en je verlaat het Louvre. 

Controlepunt bereikt

 

St.Sulpice

 

2 geheimen

Woonvertrekken van kerk - St.Sulpice

Doelstellingen: Ga terug naar zuster Margarite. Ontdek de geheimen van Saint-Sulpice

Na de scène met Zuster Margatite bekijk je de neergeslagen monnik. Pak van het nachtkastje  Klein verband. Onderzoek in de tegenoverliggende kamer het lijk van zuster Sandrine. Bekijk haar rechterhand. Bekijk het bureau. Pak het briefje - Mattheüs 7:14. Bekijk het sleutelgat en de Kleerkastsymbool van de klerenkast

Ga naar de grote hal en open de deur naar het Balkon. Ga door de andere deur van de voorraadkamer. Bekijk de voorraadplank, pak de Oliecilinder en de Betonschaar. Ga in de grote hal een klein zij halletje in. Klop op de rechtse bruine deur  - Kamer van zuster Margarite.

Doe dit 2x. Open de andere deur en zie een monnik. Sla de monnik neer. Bekijk achter tegen de muur het Monument van Chappe. 

Ga terug naar de slaapkamer met de neergeslagen monnik. Kijk onder het linkse bed (Linkerkant, E -Interactie).

Klik met snelle bewegingen op de E toets, dan op de S toets en tegelijk schuif je met de muis naar beneden om zo het bed weg te schuiven.

Bekijk de vloerkluis. Onder de tegels zijn Chappe symbolen. Schuif de letter tegels op hun symbool en vorm het woord SION.

Bekijk het gat en pak het Bronzenplaatje - JRU. Controlepunt bereikt. 

 

 

Ga bij de ingang opening door en naar de begane grond. 

Doelstellingen: Ontdek de betekenis van de veertien kruiswegstaties.Open het luik naar de Crypte.

Onderzoek alles in de kerk en kijkuit voor de monniken. 

De blikken die er liggen zijn op de monniken af te leiden. In het eerste pad, achter de heilig water ketel 'eau Benite' ligt een Groot verband

Bekijk alle kruiswegstatie afbeelding rondom in de kerk - I t/m XIV (1 t/m 14). 7 en 14 zijn belangrijke hints. 

VII - Jezus valt voor de tweede keer. XIV - Jezus wordt in het graf gelegd.

Zie in de vloer een afgesloten rooster - Dit leidt naar de crypte. Zie ook een inham met een kapotte tegel. 

Zie in de inham tussen 9 en 10 een symbool in de muur. Bekijk het raam en pak de Tinnen munt - Geheim 4.  

Zoek in de kerk de hoofdingang deur. Bekijk daar vlakbij de schelpfontein en pak er de Siersleutel uit.

Zie in een inham (tussen 3  en 4) boek over zonsverduisteringen en 2 tegels - Tekst rozenlijn.

Lees het boek over de 2 zonsverduisteringen. Draai in de Linker tegel - April (gebruik de WASD toetsen).

Draai in de Rechter tegel XI. (11).Tegenover komt een tegel omhoog. Pak het beeldje - Kruisweg statie, het beeld van Jezus die het kruis draagt.

 

 

Open met de siersleutel de klerenkast (sleutelgat), boven in de slaapkamer met het lijk van zuster Sandrine. Pak het beeldje - Kruisweg statie, een beeld van Jezus in liggende positie. Klop weer aan de deur van zuster Margarite en kijk of ze iets te zeggen heeft?. 

Terug beneden in de kerk zoek je de deur met een ketting. Gebruik de betonschaar op de ketting (E; D - Muis naar links).

 

 

Ga boven naar het orgel. Bekijk, aan de zijkant van het orgel de Bediening van de orgelklok.

Zet de klok op 7 uur 14 ((Mattheüs 7:14). Pak het Koperen plaatje - AEM.

 

 

 

 

 

 

 

Controlepunt bereikt.

Terug beneden in de kerk, gebruik je het beeldje 'Kruisweg statie, Jezus die het kruis draagt', onder op de plank van kruisweg VII (7). Het andere beeldje 'Kruisweg statie, Jezus in liggende positie', gebruik je op de plank van kruisweg XIV (14). Trek het vloerrooster open en daal naar de crypte. 

 

7

14

 

 

Crypte

Doelstelling. Ontdek wat er in de crypte is verborgen. 

Je vindt hier een Groot verband. Pak achter een stapel dozen Da Vinci's zweeftoestel - Geheim 5.

Zie 3 lantaarns op een tombe. Giet olie in de oliedop. Gebruik het koperen plaatje in de linker koperen lantaarn - open de lantaarn en plaats het plaatje in de geopende deur. Plaats het bronzen plaatje in de  rechtse bronzen lantaarn. Gebruik de lucifers op de geoliede lont, in de 3 lantaarns. Zie op de muur 'Jeruzalem'. 

 

 

Kijk achter een tombe. Duw de tombe opzij en zietegels met Chappe tekens. 

Tombepuzzel

Vorm het woord Jerusalem door op de tegels te klikken in de goede volgorde. De eerste E waarop je moet klikken heeft 1 puntje, de tweede E, 2 puntjes.

 

 

Je vindt een bijgewerkte lijst van grootmeester Priorij. Nieuwe Doelstelling. Controlepunt bereikt.

Sla de 2 monniken neer, die de crypte binnenkomen. Klim met de ladder naar boven. Sla de 3 monniken neer. Ga boven naar de kamer van zuster Margarite. 

 

Sophie: Landhuis Normandië

 

2 geheimen

Nieuwe Doelstelling: Probeer in het landhuis (van saunière) te komen.

Binnenplaats

Onderzoek de hondenkooi. Ga rechts naar de schuur. Deur is gesloten. Ga naar de achterkant.

Klim naar het raam. Sla de monnik neer, die ook door het raam klimt. 

Bekijk het rek - De Fibonacci - reeks.

 

De Fibonacci-getallen vormen een reeks die begint met 0 en 1. Het volgende Fibonacci-getal krijg je door de twee vorige Fibonacci-getallen bij elkaar op te tellen: 0+1 = 1, 1+1 = 2, 2+1 = 3, 3+2 = 5, 5+3 = 8, of 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. De eerste verwijzing naar deze reeks stamt uit 500 voor Christus en is te vinden in de Chhandah-shastra, het boek van Pingala in het Sanskriet over versmaten. Leonardo Pisano, ook bekend als Fibonacci, gebruikte de reeks in zijn 13e-eeuwse boek Liber Abaci of het Boek van de Abacus, die de theoretische groei van de konijnenpopulatie beschreef. Het was de 19e-eeuwse Franse wiskundige Edouard Lucas die de reeks de naam Fibonacci-getallen gaf.

 

Draai het getal - 1-3-2-1-3-4. Bekijk dan het kistje en pak de Sleutel van het Landhuis.

 

1-3-2-1-3-4

 

Ga naar de deur, links van de hondenkooi. Breek de deur open. Open een kist met hondenvoer en pak het Hondenvoer. Leg het hondenvoer in de voederbakken in de hondenkooi. Trek rechts van de kooi aan de ketting en het etenstijd voor de honden. Ga dan naar de brug - je moet de brug draaien. 

Achter de brug is een Lier van de Da Vinci-brug. Gebruik de lier en draai de brug in de goede positie. Ga brug over. Ga links met de trap omhoog - rechts staan 2 honden maar doen niets. Open de deur van de  Zijingang van het landhuis met de sleutel  en ga landhuis in.

 

In het Landhuis.

Nieuwe Doelstelling: Probeer in de ondergronds grot te komen.

Ga links, open links de kast, bekijk de kast en pak het Beeldje van Aeneas.  

Rechts is de woonkamer. Bekijk de openhaard - Er ontbreekt iets bij de schoorsteenmantel. 

Gebruik, uit je inventaris, de schijf met Franse lelie,op de schoorsteenmantel. De schijven moeten gedraaid worden - zoek hints. 

Pak van een tafeltje het Beeldje van Cupido. Ga naar boven. Bekijk het glas in lood: Godinnen - Nidaba;Tiamat;Belet-ili;Isis.

Zie de positie van de Franse lelie in de schijf boven elke Godin. 

 

 

Verder omhoog open je de deur met de Priorij-ring. Bekijk het bed en pak Da Vinci's tank - Geheim 6

Bekijk het kabinetskastje. Bekijk de foto. Pak uit de bovenste midden la een briefje - lees een gedicht. 

'Hemel en aarde zijn haar wreed ontnomen. Het volk der mensen is uit haar voortgekomen. Door haar werd hun naam geschreven in steen.

Door haar is het dat een helende liefde verscheen'.

 

Pak uit de rechtse midden la een Groot VerbandDe onderste linker lade is gesloten. Gebruik op die la de Priorij-ring en pak het Beeldje van Vulcanus

Rechts is een bibliotheek. Bekijk alle boekenkasten - Visuele database bijgewerkt.

Open het kistje, op de tafel, en pak het Beeldje van Jupiter.

Bekijk ook het gedicht briefje, op de tafel - Briefje over Venus. 

 

'In haar handen ligt de sleutel der geslachten. Wie Hathor gunstig wil stemmen staat een zware taak te wachten.

Vind eerst iedereen die door Venus te min werd bevonden. Iedere beantwoorde liefdevolle blik wordt naar haar hart gezonden'.

 

Cryptologie Puzzel: Ontcijfer het Gecodeerde bericht
Jupiter staat boven Vulcanus. Aeneas staat onder Mars. Mars staat rechts van Vulcanus.

 

Ga met de wenteltrap beneden, naar de studeerkamer. Sla de monnik neer (Heilige schaduw).. 

Bekijk de boekenplanken. Bekijk de werktafel. Klik op het rietenhuisje en pak onder de werktafel het Beeldje van Mars

Ga de deur door van de woonkamer.Draai de lelie schijven boven de openhaard in de positie die je zag in het glas in lood: Godinnen. 

Lees in Historie over de godinnen. Het gedicht is de hint in welke positie de lelies gedraaid moeten worden.

 

Hemel en aarde zijn haar wreed ontnomen. Het volk der mensen is uit haar voortgekomen. Door haar werd hun naam geschreven in steen.

Door haar is het dat een helende liefde verscheen'.

 

Van links naar rechts draai je de punt van de lelie - Omlaag;Rechts;Omhoog en naar Links.

 

Pak uit de mond van de leeuw het Beeldje van Venus. Neem de trap naar boven, in de ingangshal (hal waar je het huis binnen kwam). Ga op het eerste gedeelte van de trap rechts. Zie, linksachter een symbool in de muur. Bekijk het grote schilderij en pak bovenop het schilderij de Bol van Jupiter -  Geheim 7. 

Ga verder omhoog en ga de kamer in. Bekijk het voetstuk. Plaats de beeldjes op het voetstuk. Pak een beeldje en plaats het in een gat van de pentagram. 

Venus in het midden. Jupiter - Boven; Vulcanus -Links; Aeneas - Rechtsonder; Mars - Rechts en Cupido - Linksonder. 

Draai de beeldjes met het gezicht naar Venus. Draai Venus naar Aeneas. Scène. 

 

Jupiter staat boven Vulcanus. Aeneas staat onder Mars. Mars staat rechts van Vulcanus

 

 

Achtertuin

In de Doolhof ontmoet je vele agenten. Ga rechts en houw rechts aan tot je bij een standbeeld van komt. Draai het beeld tot je het richting Venus hebt gedraaid. Venus staat in het midden van de doolhof. Zoek nu door het doolhof naar de andere standbeelden en draai ze allemaal richting Venus. Ze staan in een vorm als op het pentagram.Heb je ze allemaal goede gericht dan gaat het standbeeld van Venus omhoog.

Loop naar het standbeeld van Venus en ga de opening in, beneden naar de ondergrondse grot. 

 

 

Ondergrondse grot.

Nieuwe Doelstelling: Los de puzzel op om Hathors sleutel te krijgen

Controlepunt Bereikt. 

 

Bekijk het standbeeld van Hathor. Pak van het standbeeld Horus de fakkel. Gebruik de fakkel in het vuur van een vogelstandbeeld. Gebruik de brandende fakkel op alle vuurschalen. Je moet ze involgorde aansteken. Brand een schaal gaat een andere schaal uit als je ze niet in de goede volgorde aansteekt. 

Gebruik je de brandende fakkel op vuurschaal 1 dan brandt vuurschaal 3 en 4 ook. Dus 1 ,3 en 4 branden dan.

Nummer de vuurschalen tegen de wijzers van de klok in (linksom draaiend - maakt niet uit met welke je begint, maar onthouw wel welke 1 is).

Zie de vuurschalen staan als in een pentagram vorm (5 sterren). Gebruik de brandende fakkel op de vuurschalen in deze volgorde:

 

1. Vuurschaal 1 steekt 3 en 4 aan.
2. Vuurschaal 2 steekt 5 aan en dooft 4.
3. Vuurschaal 4 dooft 1 en 2.
4. Vuurschaal 1 dooft 3 en 4.
5. Vuurschaal 3 dooft 1 en 5. (alleen 3 brandt nu)
6. Vuurschaal 1 steekt 4 aan en dooft 3.
7. Vuurschaal 5 steekt 2 en 3 aan.

 

Zijn ze allemaal aan zie je een scène. Je pakt een Lasersleutel onder de hand van Hathor en je verlaat de crypte. 

 

Bank van Zürich.

 

3 geheimen

Sophie

Doelstelling: Zoek de privé-kamer van Saunière.

Praat met de bewaker. Open rechts de deur en de volgende deur. Ga op de gang, linksom en open de middelste deur van de privé-kamer. Gebruik de lasersleutel in het sleutelpaneel. Ga dan de geopende kluizen privé-kamer in. Gebruik de lasersleutel in het sleutelpaneel - kluis wordt gebracht. Interactie het sleutelpaneel - paswoord?. Bekijk het sleutelpaneel , klik op de kluis, zie en klik op het symbool - PHI. 21+500=521; 500+521=1021. Interactie weer met het sleutelpaneel.

 

Tik in 1021 en enter van je het toetsenbord.

Uit de kluis lees je een brief van je grootvader en uit de doos pak je de Cryptex

Bekijk de Doos van Rozenhout. Bekijk het bureau, open de bureaula en pak een Paperclip. Gebruik de paperclip op de doos, in de kluis. Het raadsel van de eerste cryptex luidt

'Niet de beker, toen Jezus brak het brood. Niet de schaal waarin hij zijn bloed goot.

Maar meer dan dit, een geheim gewijd, waarvan de bergplaats heeft doorstaan de test der tijd.'

 

Gebruik de cryptex in je inventaris.

Draai met de muis het woord GRAAL

 

Scène. Bankdirecteur, Andre Vernet, geeft je een Beveiligingspasje niveau 1 en een Autosleutel

Nieuwe Doelstelling: Ga naar de lift en praat met Vernet bij de laadplatforms. Controlepunt bereikt.

Politieagenten lopen door het gebouw, opzoek naar jullie. 

Verlaat de privé-kamers en ga op de gang links naar de liften. Gebruik het niveau 1 pasje op het pasjespaneel.

Stap in de lift en klim (E) bovenop de lift.

Nieuwe Doelstelling: Zoek het kantoor van de systeembeheerder om je beveiligingspas te upgraden. 

 

Robert

Draai aan het rode wiel tot de liftdeur open is. Ga rechtsom - sla de agenten neer. 

Ga in de eerste set deuren als je uit de lift stapt en rechtsom gaat. Bekijk

het rek en pak op de bovenste rij kisten de Bol van Mars - Geheim 8.

Ga naar de deur van de kantoren en stap naar binnen. Kijkuit voor de agenten. Gebruik het kantoorplattegrond aan de muur. Zie waar alles is. Rondom in de gang is een pasjespaneel, kantoor van Caroline Chatal,  Archievenruimte, en in het andere gedeelte (zij doorgang) van het kantoor is de systeembeheerder.  Ga eerst naar de rechterkant van de bureaus cellen - waar de deur van Caroline Chatal is. 

Ga Zuid verder en de laatste linker cel in.  Bekijk, boven de plank en pak de Da Vinci's ballista - Geheim 9.. 

 

 

Ga naar het kantoor van de systeembeheerder - zij doorgang door (administrator). Interactie op zijn bureau.

Gebruik je pasje in de computer en tik het nummer in dat Andre je gaf - 867530 - paswoord werkt niet. Ga naar het kantoor van Caroline.

Bekijk het schilderij met de UV lamp. Vindt, linksonder op het schilderij, vingerafdrukken.

Bekijk de vingerafdrukken en schuif het schilderij omhoog (E- W met muis omhoog). Zie een muurkluis. 

Bekijk het bureau van de Office-manager.  Pak uit de onderste linkse la een Groot Verband.

Open de rechtse middelste lade - wachtwoorden briefje, kluis - 728559.  Interactie op  de muurkluis. 

Tik het kluisnummer in 728559 en pak de Dossierkast sleutel uit de kluis. 

Ga naar de Archievenruimte. Ga achterin bij de security kasten. Open met de Dossierkast sleutel, het bovenste rechtse kastje met de systeemwachtwoorden - Beheerderwachtwoord is, 260924. Ga terug naar het kantoor van de systeembeheerder. Interactie met pasje niveau 1, op zijn bureau. Tik het nummer in van de beheerder - 260924 en het pasje wordt opgewaardeerd naar niveau 2.

Controlepunt bereikt.  Nieuwe Doelstelling: Upgrade je beveiligingspas in de serverruimte. 

Ga op de gang, naar het pasjespaneel en gebruik het niveau 2 pasje. Ga de geopende deur door. Ga met de trap naar beneden, open de deur en neem de laatste deur aan de linkerkant naar het Atrium - het centrale open deel van een Oud-Romeinse woning

Sla de agenten neer of sluip naar de deur van de Kluisjes en serverruimte - aan de overkant. Ga de volgende deur in. 

Loop linksom , eerste links, bocht om en open de eerste Salle Priveé deur.

Bekijk het symbool en pak de IJzeren munt - Geheim 10

Zie een pasjespaneel voor niveau 3. Ga daar rechts van de deur en zie op het einde van de gang boven in de muur een rooster van een ventilatieschacht. Interactie en Sophie klim door het rooster. 

 

Sophie

Controlepunt bereikt.

Ga naar de bewakingsruimte. Sla de 2 agenten neer. Interactie met niveau pasje 2 in het paneel om je pasje te upgraden naar niveau 3. 

Nieuwe Doelstelling: Ontsnap uit de bank via platform 3. Open de deur rechts van de bewakingsruimte. Gebruik je pasje in het pasjespaneel 3. Ga terug naar het Atrium.  Ga naar de deur van de Laadplatforms - rechtsachter. Controlepunt bereikt.

Gebruik je pasje in het pasjespaneel 3. Hier zijn 3 agenten. Pak uit de opslagruimte (rechtsachter, bewaakt door een agent) een Groot verband. Ga achter in de ruimte de middelste deur door. Open de deur van de gepantserde vrachtwagen met de autosleutel. 

 

Château Villette

 

3 geheimen

Doelstelling: Ontdek meer over de heilige graal door Teabings puzzels op te lossen.

Praat met de butler, Rémy. Praat met Teabing in de Arthur kamer.

Bekijk alle schilden (6) en luister wat Teabing erover verteld.  

 

Pak het Parsifal schild en plaats het op de harnas Pak het Galahad schild en plaats het op de harnas

 

De deuren bij de harnassen openen. Ga recht de eetkamer in. Bekijk rechts een briefje, in de kast: 

Hooglied van Salomon - Vers 14 - Regel 4 - Woord 3

 

Zie links van de kast een paneel tegen de muur. Bekijk het schilderij boven de kandelaars.

Zie achter in de kamer 6 kelken.

Kelk met zwart everzwijn

Kelk met rood kruis 
Kelk met zwaard

Kelk met drie leeuwen

Kelk met rode draak
Kelk met rood hart

 

Ga de andere geopende kamer in. Lees de bijbel in de kast: 

 

14: Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk

 

Zie links van de kast het voetstuk van Arthur, waarop je een kelk kan plaatsen. Plaats hierop de Kelk met rode draak - pak deze kelk uit de eetkamer. De boekenkast schuit opzij. 

Ga de geheime kamer in. Zie links een goederenliftje. Bekijk rechts de schuifpuzzel. 

Ga in de eetkamer, naar het paneel en tik het woord in

 

Vers 14  van de bijbel

Regel 4 - laat mij luisteren naar je stem

Woord 3 - LUISTEREN

 

De deur bij het paneel opent. Ga in de muziekkamer de eerste deur in. Zie een symbool in de muur.

Pak onder het tafeltje de Bol van Venus - Geheim 11.

Bekijk de schilderijen in de muziekkamer - tegenover de openhaard. 

Ga terug naar de schuifpuzzel. Schuif de tegels en vorm een schilderij die je in de muziekkamer zag -schilderij, tegenover de openhaard.  

 

 

 

Ga links de bibliotheekkamer in. Bekijk rechts, het tafeltje en pak het Muziekblad.  

Pak links in de hoek bovenop de glazenvoetstuk Da Vinci's oorlogswagen - Geheim 12.

Ga in de ontvangsthal met de trap naar beneden. Deur door en verder beneden de wijnkelder in. 

Zie achter tegen de muur een symbool. Bekijk links daarvan de tafels en stoelen en pak de Koperen munt - Geheim 13.

Ga terug naar de muziekkamer. Gebruik het muziekblad op de piano. 

Zie boven de muzieknoten,  pijlen, muisknop links en rechts en de E toets die je moet gebruiken om de noot af te spelen.

Doe dit tot alle noten groen zijn. 

 

Start de puzzel (E). 

Gebruik de pijlen van je toetsenbord.

Druk op een toets als de noot geel wordt. 

 

 

Ga na de scène naar de eetkamer. Bekijk het laatste avondmaal schilderij boven de kandelaars. 

Bekijk de V-vorm. Zie daarna een graal - links/midden, Johannes, links van Jezus, M-vorm, graal  Petrus,Jezus en Maria. 

 

Bekijk de V-vorm. Zie daarna een graal,

Johannes,

M-vorm,

graal 

Petrus,

Jezus en Maria. 

 

Nieuwe Doelstelling:  Los de Tweede Cryptex op.

Gebruik de cryptex uit je inventaris en draai het woord

MAGDALENA

 

Kelder

Nieuwe Doelstelling: Verzamel alle drie de stukken van de ballista. Controlepunt bereikt.

Ga naar de muziekkamer (in de ingangshal ligt bij een standbeeld een Verband) en pak het onderdeel van de ballista - Rechts van de openhaard , voor een kastje. Silas komt binnen. Vecht tegen hem, die daarna vlucht en je legt het onderdeel van de ballista in het goederenliftje. In de eetkamer ligt een Groot verband op de grond. Ga naar de kamer waar Robert in staat (bij de geheime kamer). Bij de goederenlift in de geheime kamer ligt ook een Verband. Loop naar de hoek, waar Robert staat, loop langs het raam en Silas valt je weer aan. Gebruik een goede techniek om het vol te houden en je duwt hem via Robert achter de boekenkast. Ga via de ingangshal naar de bibliotheekkamer. Loop naar achteren en weer een gevecht met Silas. Robert duwt de boekenkast over Silas , terwijl Sophie met Silas vecht.

 

Biggin Hill Airfield

 

3 geheimen

Robert

Doelstelling: Ontmoet Teabing bij de verkeerstoren.

Loop naar de deur die bewaakt wordt door een agent. Sla de agent neer. Gebruik de container en duw de container voor de deur. Trek aan de hendel van de Wagonstroom. Activeer bij de wagon de handrem en loop met de wagon mee tot hij stopt - agenten schieten op je maar de wagon beschermd je. Ga als de wagon stopt, achter de deur in.Nieuwe Doelstelling: Zoek de ingang naar de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Controlepunt bereikt.

 

Hangar

Ga meteen rechts als je binnen stapt en pak van een kist de Da Vinci's Brug - Geheim 14

Zie rechts van de ingangdeur een kaart aan de muur - bunkerkaart. Pak rechts uit een la van de gereedschapskist een Betonschaar

Ga aan de linkerzijde van het vliegtuig naar een poort met een hangslot. Gebruik de betonschaar op de hangslot en knip het slot door. 

Ga de poort door en klim op de ladder naar boven. Pak van de tafel het Groot Verband. 

Interactie met de Bediening takel en je verplaats een container, die voor de ingang van de voorraadruimte staat. Ga terug naar onderen en sla de 2 agenten neer, die binnenkomen. Ga de voorraadruimte in en pak van de plank een Lichtfakkel uit de doos met lichtfakkels. 

Open de valdeur en klim de Bunker uit WO II in. 

 

Bunker

Ga vooruit en volg de donkere trap naar beneden tot er een scène volgt. Ga dan de donkere kamer in, open het vloerrooster en klim naar beneden. Draai je om bij de grote metalendeur. Volg de gang, rechtsom, links en ga rechts met de trap omhoog. Knip het hangslot door met de betonschaar en ga naar binnen. Ga de andere deur in. Bekijk op het einde de hulpstoppenkast.  Pak de 3 stoppen (50 amp.).

Ga links naar de andere ruimte. Ga op de loopbrug naar rechts en weer rechts. Pak uit de hulpstoppenkast de 2 stoppen (300 amp.).

Loop dan naar de overkant via de loopbrug. Klim op de ladder naar de bedieningskamer. Bekijk het rek tegen de muur en pak een Verband doos achter de flessen.  Neem de lift naar de verkeerstoren. Bekijk de hulpstoppenkast, in de verkeerstoren en pak de 3 stoppen (300 amp.). Ga terug met de lift naar de bedieningskamer en sla de agent neer, die daar nu is. Klim met de ladder naar beneden en sla daar de 2 agenten neer  Ga met de ladder naar de onder ruimte - ladder tegenover de ingang. 

Zie, achter tegen de muur de hoofdstoppenkast, een schakelaar en daarlangs, in de muur een Schema van de hoofdstoppenkast. Gebruik de UV lamp op het schema (niet in het bekijken scherm). 

 

Zie het schema van de Linker generatoren - 1200, Rechter generatoren - 1200, de Deur naar de oppervlakte en het Doorvoersysteem - 100 en het Doorvoersysteem.  Bekijk de Hoofdstoppenkast. Pak de 4 stoppen - 3 van 300 amp en een van 50 amp. Plaats 4 stoppen van 300 amp in de stoppenhouder van de linker bovenhoek (Linker generatoren - 1200)  in een set van 4. Doe dit ook rechtsboven (Rechter generatoren - 1200).  Plaats de 4 stoppen van 50 amp, linksonder (Deur naar de oppervlakte en het Doorvoersysteem - 100).  Gebruik de hoofstoppenschakelaar. Controlepunt bereikt.

 

 

Loop terug naar de ladder en ga achter de ladder links en rechts een inham in. Zie achter in de muur een symbool.

Bekijk de machine en pak de Kwikzilveren munt - Geheim 15

Klim terug naar boven met de ladder. Ga terug richting hangar - 2 deuren door, trap naar beneden en zie een agent daar lopen.

Ga onder aan de trap links de gang in en rechts een inham in.

Zie een symbool in de muur, bekijk de grote bout en pak de Bol van Mercurius - Geheim 16.

Ga dan verder naar de grote metalen gesloten deur die nu bewaakt wordt door een agent. 

Sla de agent neer - besluip hem van achteren. Gebruik de Schakelaar doorgang naar de oppervlakte en ga de metalen deur door.

Volg de gang tot je een ladder bereikt. Klim omhoog en klim met de andere ladder verder omhoog naar de verkeerstoren.

Nieuwe Doelstelling: Bedenk een afleidingsmanoeuvre om de politie weg te lokken bij Teabings limo. Controlepunt bereikt.

Je staat weer buiten in de regen. Hier zijn 2 agenten die je kan besluipen en zo neerslaan. 

Ga daarna naar de traliedeur, achter op de gastank en knip het slot door met de betonschaar.

Gebruik het rode wiel en er stroom brandstof uit de slang. Ga naar de ladder aan het gebouw en klim op het dak. 

Sla de agent neer. Gebruik de lichtfakkel, achter op het einde van het dak. 

 

De Tempelkerk

 

3 geheimen

Binnenplaats van de tempelkerk

Sophie

Doelstelling:Ontcijfer het gecodeerde bericht.

Praat met Teabing. Gebruik het gecodeerd bericht in je inventaris. 

 

Je zoektocht

leidt naar de

sierlijke bron

De sleutel vind

je onder de zon.
 

 

Nieuwe Doelstelling: Probeer in de achtertuin te komen. Robert en Teabing gaan de kerk in.

Ga rechts naar het mededelingsbord aan de kerk. Lees de 4 mededingen:

Open het deurtje van het bord met het handvat en pak de Gouden sleutel aan de binnenkant van het deurtje
Ga op de binnenplaats, rechtsachter in de hoek door een nauwe steeg , of linksvoor met trap naar beneden -  richtingspunt als je met je rug naar de kerk staat. 

Ga verder en zie een symbool in de muur - bij de vuilniszak. Bekijk het raam en pak de Zilveren munt - Geheim 17.

Ga op de binnenplaats, rechtsachter (links van de kerk) naar de poort van de  ingang van de achterkerk en open de poort met de gouden sleutel.  Scène. Rémy arriveert met zijn huurlingen

 

Achtertuin

Ingang voorste binnen plaats

Nieuwe Doelstelling: Zoek in de achtertuin naar aanwijzingen. Controlepunt bereikt.

Sla de huurling voor je neer (links ligt een schop). Loop verder door (rechtsom), zie rechts een gesloten luikdeur naar de kelder.

Ga verder door, zie linksachter onder een afdak een stapel dozen met daar achter een symbool op de muur. Bekijk de dozen en pak de Bol van de maan - Geheim 18

Ga terug en ga rechts, onder de boog door, waar je de huurling neer hebt geslagen. Volg  het looppad en ga boven naar het plein met de fontein - hier zijn 2 huurlingen.  Wacht tot ze uitgepraat zijn. Een loopt weg en sla ze dan een voor een neer. Ga op het plein rechts naar achteren. Bekijk de kruiwagen en pak de Snoei schaar. Ga naar het fontein. Bekijk de plantenbakken en in een plantenbak zie je iets liggen - je moet die eerst besnoeien. Gebruik de snoei schaar in die plantenbak en zie een tegel. Lees de inscriptie.  Bekijk de tegel in de plantenbal, gebruik de Priorij-ring op de gravering in koper en pak het Ruw stuk Metaal

 

Robert

Nieuwe Doelstelling: Ontsnap. Controlepunt bereikt

Je wordt wakker in een cel. Een bewaker praat tegen je en gaat TV kijken. Bekijk de doos op de achter tafel, verplaats de doos en pak het karton. Verplaats de doos onder de tafel opzij en bekijk het boek - bijbel.  Rechts van de tafel is een pallet. Schuif de doos opzij en pak het  Metalenstaafje. Draai rechts, bekijk de tafel en verplaats de stoel onder de tafel vandaan en pak een Klein Tandwiel. Gebruik de celdeur. Bekijk de spleet onder de deur, schuif het stukje karton onder de deur, gebruik het metalenstaafje in het sleutelgat en je pakt de Keldersleutel. Gebruik de keldersleutel op de celdeur en je bent vrij. Sluip naar de bewaker die TV zit te kijken en sla hem neer. Achter de bank staat een gereedschapskist waaruit je een tang kan pakken om hem daarmee neer te slaan. Ga de kamer in, tegenover je cel. Pak van de kast de  Da Vinci's radarboot - Geheim 19.  Open de deur, rechts van de TV. 

 

In de kerk

Links staan 2 huurlingen te praten. Wacht tot ze zich verspreiden en sla ze dan neer. Er loop nog een derde huurling in de kerk rond, die je ook  neerslaat. Bekijk een gesloten kast tegen de muur en pak er een Klein Tandwiel uit. Pak uit een andere open kast nog een Klein tandwiel en een Groot verband

Ga naar het crypte gedeelte van de kerk. Pak van een kastje een Groot Tandwiel. Zie de crypte beelden, in de vloer. Je kan hier nog niets doen

Ga terug beneden, naar de TV ruimte.  Hier zijn 2 zij doorgangen. Met je rug naar de TV is Links de deur van de catacomben en rechtsom is een Tandwielkast. 

Bekijk de tandwielkast en plaats de tandwielen. Pak eerst de kleine en grote tandwiel uit de kast. 

Plaats 2 kleine tandwielen op de 2 bouten in het boven middengedeelte en daar rechtsboven een groottandwiel.  

Plaats onder de grote tandwiel een klei tandwiel - is nu verbonden met de grote vaste tandwiel. 

Plaats aan de andere kant, bij het kleine vaste tandwiel een grote tandwiel en daarlangs een kleine tandwiel. Gebruik de hendel, links van de kast. 

 

 

Sophie

Nieuwe Doelstelling: Ga via de kelderdeur de kerk binnen. Controlepunt bereikt.

Er staan 2 huurlingen voor je. Sluip, links naar de trap en ga beneden naar de Kelderdeur.

Stap de nu geopende kelderdeur in en je ontmoet Robert. Ga naar de catacombe deur en samen openen je de deur. Ga naar binnen.

 

Robert

Catacombe.

Nieuwe Doelstelling: Zoek in de tunnels naar aanwijzingen. Controlepunt bereikt.

Pak achter van de ton een Klein verband. Sla de 2 huurlingen neer. Ga de lange tunnel door. Sla de volgende 2 huurlingen neer. Wacht tot ze zich verspreiden en sla ze dan een voor een neer. Pak uit een Crypte in de linkermuur de Zegel van de tempeliers. Ga verder de tunnel door en zie in  een crypte van de rechtermuur een doos. Verplaats de doos en pak een andere Zegel van de tempeliers. Verder in de tunnel kom je nog een huurling tegen. Heb je die neer geslagen ga je naar het einde van de tunnel naar een poort. Bekijk in de rechtermuur de stroomkast. Er zijn 4 groene knoppen in de kast. Je moet de knoppen in een goede volgorde indrukken om ze alle 4 te laten branden. Druk op de knoppen in deze volgorde.

 

Onthouw deze combinatie want die heb je later nodig als je in paniek bent. 

 

Trek aan de hendel, links van het kastje en ga de poort door. Pak van de tafel de Zegel van de tempeliers en een Klein verband.

Als het goed is heb je nu 3 Tempelier zegels. Ga terug de lange tunnel door tot je bij een huurling komt, die bij een hendel staat. Sla hem neer en trek aan de hendel. Bekijk de Pilaarmonument. Plaats de 3 Tempelier zegels in de legen gaten. Je moet ze goed uitlijnen. Draai de zegels in de goede positie. Zie aan beide kanten, in de muur 2 symbolen. De symbolen, tonen de positie van de zegels. Het hoofd op de zegels is de top positie (12 uur).

Draai de zegels door de linkermuis knop ingedrukt te houden en dan de muis te bewegen. Draai de zegels van Links naar rechts naar positie:

 

 

10 uur                                      4 uur                             12 uur                    2 uur

 

 

Je ziet een scène als je dit goed gedaan hebt. 

Nieuwe Doelstelling: Vind de tweede metalen scherf. Controlepunt bereikt.

Ga nu terug naar de kerk. Onderweg in de tunnel kom je 2 huurlingen tegen. Boven in de TV ruimte is de huurling opgestaan die je maar weer neerslaat.

Neem daar de deur rechts van de TV en je komt boven in de kerk. Ga de deur rechts binnen.Ga op de binnenplaats naar het monument, bekijk onder de opening in steen en pak het Scherp Stuk Metaal. Je wordt aangevallen door 2 huurlingen. Ga dan terug de kerk in via de kerkdeur (bij het mededelingsbord) en ga links naar de ruimte met de crypten in de vloer. Bekijk, rechtsachter het schild. Plaats de 2 stukken metaal in het schild op de goede plaats -  Ruwe boven en .onder het scherp stuk metaal. Nieuwe Doelstelling:Los de roosterpuzzel op de graven van de ridders op. Controlepunt Bereikt.

 

Bekijk  de beelden op de vloer en vindt het Donker beeld. Je ziet dan een schild en een letterbord met daarom symbolen. Zie de symbolen op het schild. Vergelijk de schildsymbolen met de symbolen rondom het bord en klik op de letter die hetzelfde symbool als op het schild heeft. De letter komt onder in de balk. 

Selecteer de letter met de pijlen van je toetsenbord en gebruik de E toets om de letter te plaatsen onder in de balk.Vorm de naam RICHARD. 

Nieuwe Doelstelling: Los de cryptex op. Gebruik dan de Derde Cryptex (in je inventaris) en draai de naam RICHARD. 

 

 

Hier rust W. Marshall

RICHARD

RICHARD

 

 

Na de scène sta je voor een monnik die op je schiet. Sophie is door de poort kunnen gaan, dus je staat er weer alleen voor.

Ren snel weg van de schietende monnik. Nieuwe Doelstelling: Schud Silas af. Controlepunt bereikt.

Je moet nu in totaal 7 deuren openen om verder te rennen. Ren met de S toets en gebruik de ADW voor de richting. 

De camera posities zijn klein om alles snel te overzien. Jij rent en Silas loopt dus je hebt wat tijd voordat hij je raakt :)

 

Ren tot je bij een deur komt die je moet openbreken. Doe dat snel en ren verder tot je bij een deur komt met een stroomkast. Druk snel op de knoppen in de goede volgorde zoals je dat eerder hebt gedaan. Trek snel aan de hendel en ren door tot je weer bij een deur komt die je moet openbreken. 

2

4

3

1

Volgende deur is weer met een stroomkast. Alleen nu gaat de deur maar half open. Ga snel naar de deur en open de deur verder met je hand.

Volgende deur is ook half open. Duw de deur verder omhoog , ren naar de volgende deur en doe hetzelfde met deze deur.

De volgende en laatste deur is weer een deur met een stroomkast. Druk de knoppen weer snel in, trek aan de hendel, deur in en Sophie gered je. Scène. 

 

Westminster Abbey

 

3 Geheimen

Robert

Doelstelling: Zoek de graftombe van Newton en onthul zijn geheimen. Controlepunt bereikt.

Bekijk achter je de plattegrond van de Westminister zodat je weet waar ongeveer alles is.Loop eerst naar de voordeur van de Westminister. Bekijk het tweede standbeeld, links van de voordeur en zie een symbool op het standbeeld opgloeien als je erlangs loopt. Bekijk dat beeld en pak de Gouden Munt - Geheim 20. Zoek nu de ingang naar de Graftombe van Newton - Middenrechts in de grote zaal. Zodra je binnen stapt geeft Robert een hint om de bewaker uit te schakelen met een elektrische schok. Duw tegen de kar als de bewaker bij de waterplas staat. Ben je te laat of te vroeg schakel je de bewaker uit, met een gevecht. Loop naar de muur aan de overkant en zie weer een symbool oplichten. Bekijk het beeld en pak de Bol van de Zon - Geheim 21

Zoek en bekijk de Graftombe van Newton - rechts. Zoek de zonnebol afbeelding - kleine zon tussen de kinderbeeldjes. Rechts van de zon is een klein gaatje.

 

Gebruik de Priorij-ring in het gat en pak de Zonnebol

Je pakt uit de zonnebol een Perkament met 5 raadsel gedichten. 

 

 

Nieuwe Doelstelling: Los het raadsel op van het eerste gedicht in het geschrift.

Ga terug naar de grote zaal en zoek de Graftombe van Chaucer - Linksachter in de grote zaal. Bekijk de tombe en bekijk de 4 tegels van Personage uit de Canterbury Tales. 

 

De vader van de Engelse dichters, allemaal,Zijn Canterbury Tales bevatten een moraal,Met de klok mee om een schild en de naam verschijnt,Van hem die zorgt dat je zonde verdwijnt.

 

Bekijk aan de onderkant van de Tombe een lettertegels bord met in het midden een schild. Dit is een schuif puzzel. Je moet een leesbare naam schuiven van een van de personages.Plaatst de Zonnebol in de schild om de puzzel te activeren. 

Een 'pardoner' is een predikant die tegen vergoeding zonden vergeeft.

Schuif de D naar het midden, schuif de tegels, R,P,A en R door en schuif dan de D naar rechts.Pak uit het geopende vakje de Grote Ring

 

PARDONER

 

Nieuwe Doelstelling: Ontdek de betekenis van het tweede gedicht in het geschrift

Lees, rechts van de tombe het bord van het standbeeld van Shakespeare - het beeld wordt gerestaureerd. Rechts, van het beeld (blauwe zeil) staat een gereedschapskist. Open de kast, schuif de oude jas naar rechts, bekijk de zak van oude jas en pak de Borstel uit de jaszak. Pak ui de onderste la een Groot Verband. Ga naar de deur van het Klooster - Links van de ingang naar de graftombe van Newton ingang. Ga naar binnen. Hier lopen weer je vrienden rond. Ga links naar een kist. Gebruik het touw waar een lantaarn aanhangt als de huurling onder de lamp staat. Pak uit de inham een Groot verband. Loop verder naar achteren en ga links de Restauratiezaal binnen. Hier zijn 3 huurlingen. Schakel ze met je vechttechnieken uit. In de hal zijn lichtschakelaars die je kan gebruiken om de huurlingen af te leiden. Zorg dat je ze een voor een neerslaat. Dus als ze bij elkaar staan gebruik je de lichtschakelaar, een komt erop af zodat je die kan besluipen en van achteren neerslaat zonder dat de andere erbij is. De derde loopt in de andere zaal. Heb je deze 2 uitgeschakeld ga je de deur binnen op het einde van de gang. Pak het Grote verband van het tapijt. Bekijk, links van de open deur de stoppenkast. Activeer de schakelaar om het licht aan te doen in de restauratiezaal en zie de derde huurling uit de restauratiezaal komen. Sla hem neer voordat hij zijn vrienden geneest die je net neergeslagen hebt. 

 

Ga dan de geopende deur door van de restauratiezaal. Bekijk meteen rechts, achter de deur de pallet en pak uit de achterste doos de Betonschaar. Bekijk, rechts van de deur de 2 kisten met een blauw zeil erover. Pak van de bovenste kist het boek van Da Vinci's Codex Arundel - Geheim 22

Bekijk het standbeeld van Shakespeare maar je kan er nog niets mee doen - het is te vies. Ga terug naar de eerste kloosterdeur - deur die vanuit het klooster naar de Grote zaal leidt, (deur waarmee je in het klooster komt).Ga daar dan nu links. Hier loopt een huurling die je uitschakelt. Gebruik daarna de betonschaar op de slot van de deur. Bekijk in de kamer de pallet, verplaats de doos en activeer de lichtschakelaar. Bekijk de werkbank, verplaats de kleine doos, onder de werktafel en pak de Marmerreiniger fles, uit de doos. Ga terug naar het standbeeld van Shakespeare, in de restauratiezaal. Eén huurling is weer opgestaan. Nadat je die bewerkt hebt bekijk je weer het standbeeld van Shakespeare. Combineer de Marmerreiniger met de borstel. Poets het geschrift schoon met de  borstel/Marmerreiniger. 

 

Hij beschrijft de roos, zoals niemand dat doet, In jambes schrijft de man, over liefde en rampspoed, Zoek in de proza en vind een woord,Hier aangewezen, dat is waar de ring hoort.

 

Lees het schoon geschrift. Noteer het woord die Shakespeare met zijn vinger aanwijst - Temples. Bekijk de vinger van Shakespeare.

Gebruik de grote ring op de vinger en pak de Slinger

 

Nieuwe Doelstelling:Ontsluier het derde raadsel van het gedicht in het geschrift. Controlepunt bereikt.

 

Dit bouwde de eerste kindkoning van Engeland. Hier rust hij nu, bij de belijder beland. Zoek het aangewezen woord van de bard, en vind de koning die wacht vol smart.

Een Bard is een zanger en dichter bij de oude Kelten en Galliërs

 

Ga terug naar de grote zaal. Onderweg kom je een huurling tegen.Ga nu naar de graftombe van Koning Hendrik III. - rechts van het plattegrondbord.

In deze gang staat, links een steiger. Bekijk de graftombe van Koning Hendrik III.Gebruik de slinger in het gat.

Draai nu met de slinger aan elke letter en vorm het woord:

 

TEMPLES

 

Pak dan het Konings-symbool. Nieuwe Doelstelling:Ontcijfer het mysterie van het vierde gedicht in het geschrift

Bekijk de steiger. Interactie met het linker achterwiel - haal het wiel van de klem. 

Schuif de cursor naar het rechter voorwiel in Interactie met het rechter voorwiel. 

Nu kan je de steiger voor de poort weg duwen. gebruik de betonschaar op het slot van de poort en ga de Saint John;s Chapel binnen. 

Bekijk de doos die op de grond staat. Verplaats de boeken, open de doos, verplaats de boeken en pak de Verband doos. Bekijk de Graftombe van Baron Hunsdon. Plaats de Konings-symbool tegel, in de lege ruimte. Druk op de tegels in de volgorde die je kan krijgen uit het vierde gedicht. 

 

De neef van koningin Elizabeth,In liet als baron het leven in Somerset,Zijn moeder vertrok samen met een soldaat,Na een dag met een ridder in leeg ornaat.

 

 

De volgorde is:  

Koningin

Baron

Ridder

Soldaat

 

Pak de Vreemde cilinder. Je wordt aangevallen door een huurling. Nieuwe Doelstelling:Ontrafel de geheimen van het vijfde gedicht in het geschrift

 

Denk aan alles wat u vond deze dag, en vind de ridder die u als eerste zag, Zoek nu de bol die aan zijn graf ontbreekt,van rozig vlees, gevuld met zaden, spreekt.

 

Ga terug naar de Graftombe van Newton. Hier is weer een huurling. Bekijk de Graftombe van Newton. Combineer de vreemde cilinder met de zonnebol en gebruik de cilinder met zonnebol in de holte voor de zonnebol. Een la opent met een verscheurd geschrift. Gebruik de andere verscheurd geschrift, die je in je inventaris hebt op het geschrift in de lade. Schuifpuzzel. Verplaats de stukjes foto's tot het een foto is.  

 

PAYENS

 

Er volgt een scène met Teabings en Rèmy. Controlepunt Bereikt. 

Als Teabings begint te vertellen, antwoord je terug met: 'Je zei toch dat alleen zij die het waard zijn de graal kunnen vinden'.

Nu zie je de Cryptex. Draai snel PAYENS. Het zal de eerst keer niet lukken maar draai bij de volgende 3 pogingen verder.

Bij de volgende vraag antwoord je: 'Jij bent verantwoordelijk voor de moord op mijn opa'.

Draai het woord verder. Doe dit tot je het woord helemaal gedraaid hebt. Heb je het hele woord goed dan vervolgd de scène, anders gaat het door met vraag en antwoord tot je het hele woord goed gedraaid hebt. Heb je het woord nog niet in 4 beurten kunnen draaien moet je opnieuw beginnen.

Heb je het woord gedraaid is dat het einde van de Westminster Abbey missie.

 

 PAYENS

Vraag

Antwoord

Teabing vindt het vast vreselijk als zijn eigen woorden tegen hem worden gebruikt. Je zei toch dat alleen zij die het waard zijn de graal kunnen vinden?
Teabing heeft dit allemaal gepland, hij is verantwoordelijk voor de dood... Jij bent verantwoordelijk voor de moord op mijn opa.
Is hij echt zo hypocriet? Hij heeft alles gedaan waar hij de Kerk zo om verfoeide. Je bent niets beter dan de kerk.
Zelfs als de Kerk mijn ouders heeft vermoord, dan is hij geen haar beter. En nu neem jij het over van de Kerk?

 

 

Kapel van Rosslyn

 

1 geheim

Sophie

Geen gevechten meer. In deze missie hoef je alleen maar puzzels op te lossen. Ga eerst naar de hal bij de voordeur. Bekijk het doopvont en pak de Stenen Deksel. Bekijk de houtenkist. Bekijk de Beschadigingen op de vloer en trek de kist van de muur. Bekijk achter de kist de vloer. Verplaats de losse tegel en pak de Schijf met Madeliefje. Ga terug de kapel in en loop rechts naar het rode gordijn. Trek aan het koord om het gordijn open te schuiven. Bekijk het stenen beeld. Gebruik de stenen deksel in de lege ruimte en pak de Schijf met Lelie, onder uit de la.

Bekijk de 4 engelen beeldje tegen de achtermuur - 2 links en 2 rechts van de ingangopening.

 

Deze engel draagt de tekst 'hoop'.
Deze engel draagt de tekst 'waarheid'.

Deze engel draagt de tekst 'geloof'.
Deze engel draagt de tekst 'moed'.

Pak het Luciferdoosje onder de Engel van het Geloof. Ga dan naar het andere rode gordijn. Trek het gordijn open.

Bekijk het voorwerp, gebruik de lucifers op de kaars en lees de Latijnse inscriptie:

 

Wijn is sterk. De koning is sterker. Vrouwen zijn nog sterker. Niets is sterker dan de waarheid.

 

Ga terug naar de Engel van de Waarheid. Bekijk de Engel, Robert tilt je op en je pakt de Schuif met Roos.  Bekijk de 3 kleine altaren tegen de muur, achter het grote altaar. In de rechtse altaar, van de onderste lade ligt een Boekje over het plafond die je leest. 

 

Vijfvoudig booggewelf

Madeliefjes staan voor onschuld.

Lelies staan voor puurheid.

Zonnebloemen staan voor aanbidding.

Rozen staan voor liefde.

Dit is wat ingewikkelder. In dit stuk staan verschillende sterren aan de hemel, een maansikkel, een opmerkelijk kleine ster, een eenzame duif en een geopende hand.

 

Bekijk 3 pilaren en luister/lees wat Robert erover verteld - 3 pilaren voor de kleine altaren.Bekijk dan de Poort met Davidster. 

Nieuwe Doelstelling: Ontdek de manier om het hek te openen

Zie verschillende bordjes. Gebruik de schijven, onder de volgende bordjes:

 

Schijf met Madeliefje Onschuld
Schijf met Lelie Zuiverheid
Schijf met Roos Liefde

 

De poort gaat open en je gaat de Sacristie, binnen.

Nieuwe Doelstelling: Zoek een uitweg uit de sacristie

Bekijk, rechts de Stenen gedenkteken. Bekijk de Latijnse inscriptie:

Bezoek het middelpunt der aarde, zet het recht en vind de verborgen steen.


Loop naar achteren en bekijk de Aardbol. Draai de Aardbol rond tot je een Ontbrekend stuk Aardbol ontdekt en bekijkt. Loop iets terug en ga rechts het gangetje in. Bekijk de Bloedende Engel. Pak de Vreemde Steen uit de hand van de Bloedende Engel. Gebruik de vreemde steen in het Ontbrekend stuk Aardbol en pak de Schijf met Ster uit de geopende Aardbol. Ga terug naar het gangetje en naar de volgende kamer. Zie een Stenen plaat in de vloer met daarachter een stapel dozen. Duw de stapel dozen opzij en je ontdekt een valluik.Bekijk dan de Stenen plaat en gebruik de Schijf met Ster in het Stersymbool van de plaat.  

Schuifpuzzel. Om de stukje zijn randjes zodat je ze makkelijk naar hun positie kan schuiven. 

 

 

Open het valluik als je de schuifpuzzel in elkaar hebt geschoven. Ga de Geheime bibliotheek binnen. 

Nieuwe Doelstelling: Zoek om je heen naar belangrijke informatie.

Ga, voordat je iets in de bibliotheek doet, naar de rechter achterhoek. Bekijk de stoelen en pak Da Vinci 's Codex Atlanticus - Geheim 23 - Het Laatste geheim. 

Bekijk dan nog de 2 Muurschilderingen (langs elkaar) en de sarcofaag. Als laatste, bekijk je in de linker achterhoek de krantenknipsels in het Fotoalbum. 

Als je dat allemaal gedaan hebt, volgt de Eind Scène


Nu kan je 2 bonus missies selecteren Terug naar het Louvre en Terug naar Rosslyn.

In deze missies zijn geen gevechten of naar geheimen zoeken. Deze bonus missies zijn alleen om puzzels op te lossen. Je hebt de puzzels geactiveerd door het vinden van de Geheimen. Heb je sommige geheimen niet gevonden dan zijn die puzzels niet geactiveerd en kan je ze niet spelen.

In de Louvre Zaal zijn 8 cryptogram puzzels en 1 in de Mona Lisa Zaal (Schilderij van de Rosslynkapel).

De cryptogrammen zijn in de schilderijen die je met de UV lamp kan ontdekken.

De 9 schilderijen representeren de 9 missies die je doorlopen hebt.  

Met de Hints en dialogen die in iedere start van een nieuwe missie te horen en te lezen waren, kan je deze cryptogrammen oplossen.

Het nadeel is dat je vaak de scènes overslaat en deze niet ziet. Dus is het moeilijker om de cryptogrammen op te lossen. 

Zoek met de UV lamp de Cryptogram van het schilderij en klik dan op  - Puzzel proberen. 

 

 

Terug in het Louvre

Robert

 

Schilderij van het Louvre

Schilderij van Saint-Sulpice

Schilderij van het Normandische landhuis

U had niet moeten wegrennen,

meneer Saunière. Vertel me waar het is

De zuster belde waarschijnlijk met leden

van de Priorij toen ze werd aangevallen.

Het is de sleutel van prinses Sophie

die opa me beloofde

     

Schilderij van de bank van Zürich

Schilderij van Château de Villette

Schilderij van Biggin Hill Airfield

Het is de Cryptex, gebaseerd op een

ontwerp van Da Vinci

Het verhaal van de heilige graal is een

verhaal over koninklijk bloed.

Saunière wil niet voor niets dat we deze

aanwijzingen volgen

     

Schilderij van de Tempelkerk

Schilderij van Westminster Abbey

Schilderij van de Rosslynkapel

Silas, pak de sleutelsteen van meneer Langdon.Teabing is nu onze gevangene

Plotseling drong de waarheid tot Teabing door.

De Graal was hem ontglipt.

De zoektocht naar de heilige graal is de zoektocht naar het heilige in onszelf.
     

 

 

Terug naar Rosslyn.

Inde sacristie kan je het planetarium bekijken en met de munten spelen. Iedere munt is een muziek track van het spel. 

In de kamer met de trapdeur naar de Geheimen bibliotheek liggen de gevonden geheimen. 

In de geheimen bibliotheek kan je de Concept schilderijen van het spel bekijken.

Boven in de doopkapel zijn een 8 anagrammen op voetstukken - 4 tegen de muur, 2 bij de kleien altaren en 2 bij het grote altaar.

Op de grote altaar ligt een gedicht briefje

 

Iedereen heeft zijn eigen verhaal, Zo staan ze daar nu allemaal, 

Gooi ze maar eens door elkaar, En hun verleden wordt helder en klaar.

 

Op het altaar zijn 9 Koninklijke knoppen - Bard;Smid;Soldaat;Baron;Koningin;Ridder;Koopman;Priester;Koning

Deze moeten door middel van de anagrammen hints opvolgorde worden ingedrukt.

Ik begin bij het voetstuk bij de David Poort en rondom langs de muur voor de andere 3 voetstukken. Dan de rechtse en linkse bij de kleine altaar. Dan de rechtse en linkse voetstuk bij het grote altaar. Als je een anagram hebt opgelost zie je de titel van het persoon.

 

Zuster Sandrine Bieil: de bard

Silas: de priester

Bezu Fache: de soldaat

     

Sophie Neveu

Saint Clair: dekoningin

Jacques Saunière Saint-Clair: de koning

Remy Legaludec: de koopman

     

Leigh Teabing: de baron

Robert Langdon: de ridder

 

Volgorde van de Koninklijke knoppen:

Priester

Ridder

Soldaat

Koning

Koningin

Bard

Koopman

Baron

 

De Smid doet niet mee. 

Alle onderdelen van de visuele database zijn vrijgespeeld. Je kan nu alle informatie lezen in: Kunst,Historie,Personen, Plaatsen, Hints en Geheimen.

Wie nog meer Codes heeft die je kan intikken in het spelmenu - opties - Codes. gaarne e-mailen of in de NL forum doorgeven :)

 

EINDE

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

 

GameSolves
http://www.gamesolves.tk
Forum
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

Henk

 

www.000webhost.com