Commandos Oplossing


Alvorens van start te gaan eerst een aantal algemene tips. Voor je een missie aanvat kan je best minutenlang het decor bestuderen. Waar zijn de sterke punten, waar zijn de zwakke punten in de verdediging? Merk op waar de zware patrouilles van drie en vijf soldaten passeren. Probeer reeds van in het begin uit waar je kan klimmen met je Green Beret welke wapens je kan bedienen met je chauffeur, of er boten zijn die je kan bedienen met je marinier, of er gebouwen of voertuigen zijn waar je je in kan verbergen etc. Dit doe je door een personage te selecteren en gewoon met de cursor over alle objecten in het decor te gaan. Je zal merken dat de cursor soms verandert. Dit zijn meestal interessante strategische opties. Wanneer je het decor aandachtig hebt bestudeerd, deel het dan op in autonome zones. Dit zijn zones die op zich een geïsoleerd geheel vormen en weinig tot geen invloeden van buitenaf zoals patrouilles van soldaten, boten of voertuigen ondervinden. Wanneer je deze zones hebt gezuiverd van vijandig gespuis, dan worden het veilige zones waar je geen gevaar van hoeft te verwachten. Eenmaal je het decor hebt opgedeeld in deze zones kan je zone per zone aan de slag. Dit is veel hoopgevender dan steeds naar het geheel te kijken. Concentreer je steeds maximaal op de opdracht. De missie primeert, en niet het feit of je nu al dan niet iedereen hebt koud gemaakt. Wanneer een bepaalde strategie niet lukt, blijf dan niet koppig doorspelen tot het wel lukt, maar probeer eens iets anders uit. De makers van dit spel hebben dikwijls achterpoortjes voorzien en trachten je op het verkeerde been te zetten door in het begin de voor de hand liggende strategie te presenteren. Nadenken en het overzicht bewaren zijn hier erg belangrijk. Tracht zoveel mogelijk op te lossen met het mes en verberg zo vaak je kan de lijken. Lukt het niet meer met het mes, neem dan het pistool. Zeer belangrijk in dit spel is dat je leert het bereik van je pistool te kennen. Niets is zo frustrerend om met een getrokken pistool van achter een rots uit te komen om dan te merken dat je net niet kan schieten. Maak veel gebruik van het oog rechts bovenaan om het gezichtsveld van de bewakers zichtbaar te maken. Op die manier kan je beter je bewegingen plannen. Met de spion in Duits uniform kan je niet alleen vijandige soldaten afleiden, je kan ze ook wegduwen. Enkel de strategisch belangrijkste pionnen van de vijand lopen terug naar hun oorspronkelijke plaats. Wanneer een tegenstander met zijn rug tegen de muur staat en je wilt hem benaderen met het mes, wacht dan tot hij een sigaret rookt. Dan verslapt zijn aandacht aanzienlijk en is de kans miniem dat hij nog een laatste kreet slaakt. Spring zeer zuinig om met de speciale kogels van de scherpschutter. Schakel hem pas in wanneer het niet anders kan want het gevaar bestaat dat je zonder kogels komt te zitten wanneer je hem echt nodig hebt. Bewaar heel dikwijls je spel en bewaar niet steeds op dezelfde plaats. Anders wordt het risico groot dat je opnieuw zal moeten beginnen. Als laatste puntje nog dit. Het al dan niet succesvol spelen van een missie hangt heel fel af van de hardware waarop je speelt. Het geeft enorm veel voordelen wanneer je kan spelen in 1024x768 op een PII 350 met 21 inch monitor (doe maar duur) omdat je dan een veel groter overzicht hebt en het detail heel scherp wordt. Het standaard gezichtspunt(*) in 640x480 is bv ontoereikend omdat je tijdens het bewegen de bewakers niet tijdig kan zien. Uitzoomen helpt dan wel, maar het detail wordt een beetje pover. Uitzoomen betekent trouwens op de meeste pc's dat het spel haast onspeelbaar traag scrollt en als er iets is in dit spel dat belangrijk is dan is het dat je snel van je éne soldaat naar je andere kan scrollen. Belangrijk is ook dat je tijdens het overschakelen van de éne soldaat naar de andere niet vergeet om de soldaat veilig op de grond, in een gebouw of achter een natuurlijke beschutting te zetten. Anders krijg je dikwijls voor dat er één van je soldaten wordt gemold door een patrouille terwijl je net niet een andere soldaat aan het huishouden bent. Over naar de missies.

Missie 1: Baptism of fire

Het opblazen van een zender. Deze missie is een opwarmertje. In het begin vonden we dit niet eens makkelijk, nu lachen we ermee. Deze missie is een goede kennismaking niet een aantal aspecten van het spel. Zo zal je bv merken dat als je éénmaal uit het rubberbootje bent gestapt, je maar best het bootje kan opvouwen en meenemen aangezien de Duitse patrouilles nogal allergisch zijn aan plots opduikend rubberen materiaal. Begin de missie met je Green Beret. Leg de anderen plat op de grond en uit het zicht. Loop met je Green Beret tot aan de kleine stukjes ruïne. Wanneer de wachter zich omdraait, selecteer je het mes en dubbelklik je op de wachter. De Green Beret zal nu naar de wachter lopen en hem de keel oversnijden. Hier is het nog niet echt nodig maar je kan het lijk oppikken en achter de kleine stukjes ruïne leggen om te oefenen. Klim over het muurtje. Wanneer de patrouille uit het midden gevaarlijk dicht komt, leg je dan even achter het wachthuisje. Keel daarna de wachter en leg hem achter het huis. Lok de patrouille het boekje om met je akoestische valstrik. Schiet ze neer. Het, neerschieten van tegenstanders vanachter een hoekje of een natuurlijke hindernis is je belangrijkste troef in dit spel. Wanneer je er erg goed in bent, dan stapel je de vijanden één na één op mekaar. De kust is nu veilig in de zone onderaan. Sluip met je chauffeur en je Green Beret naar de aanlegsteiger. Schakel nu over naar je marinier. Keel de eerste bewaker die je tegenkomt wanneer hij aan het teruglopen is. Laat hem liggen. De anderen zullen hem zien en komen een kijkje nemen. Sluip naar de lage rotsformatie boven het lijk. Wacht daar de anderen op met je pistool en leg ze neer. Ga naar de rubberen boot en kruip erin. De cursor die verschijnt, betekent niet dat je de boot stuk steekt met je mes, zoals iedereen ongetwijfeld dacht in het begin, maar betekent dat je de boot bedient. Roei naar de aanlegsteiger en laad de twee andere commando's op. Merk op dat je steeds de marinier moet selecteren om het bootje te kunnen bedienen. Roei naar het grote gebouw links onderaan. Stap uit en neem het bootje mee. Achter dit gebouw sta je veilig. Zet je Green Beret en je chauffeur zo dicht mogelijk bij de Duitser met het zware machinegeweer. Wanneer de patrouille zich net wegdraait van deze soldaat keel je hem met de Green Beret en neem je onmiddellijk het zware machinegeweer over met e chauffeur. Schiet snel en de patrouilleleden vallen als vliegen. Schiet te traag en ze staan net buiten bereik waardoor ze je neerschieten. Ga met je chauffeur terug veilig achter het grote gebouw staan waar je marinier nog staat. Met je Green Beret kan je eventuele overijverige bewakers die komen kijken neerschieten. Neem een vat benzine en zet het naast de zender. Schiet erop en alles gaat in de lucht. Einde eerste missie.

Missie 2: A Quiet Blow - Up (paswoord YJJXB)

Het opblazen van een brandstoftank in een klein kamp. Je eerste zorg zijn de drie bewakers in je nabije omgeving. Let op de timing en merk op dat je de middelste net tussen de twee gebouwen in kan kelen en meenemen achter het hek alvorens de anderen het kunnen zien. De soldaat rechts onder die patrouilleert langs het water keel je door snel achter hem te lopen. Let erop dat de overgebleven soldaat je niet kan zien. Neem hem mee want de patrouilleboot komt eraan. Laat de boot passeren en keel de derde soldaat, die langs het muurtje aan het water patrouilleert. Leg hem achter het muurtje. Aan deze kant van het water is het nu veilig. Aan de overkant is het andere koek. Belangrijk zijn de hoge rotsen aan de overkant die natuurlijke bescherming bieden tegen patrouilles te water. Schiet met je scherpschutter de bewaker op de muur neer wanneer hij ter hoogte is van het gebouw links boven. Neem je team mee in de boot, stap uit en leg ze allen achter de hoge rotsen. Met je Green Beret kan je over de muur klimmen. Rond deze tijd zal er een Duitse officier met een vrachtwagen aankomen. In het kamp loopt slechts één bewaker. Hem kan je makkelijk kelen door eerst achter zijn rug naar boven te lopen en hem op te wachten van achter het brandstofdepot. Nu deze bewaker uitgeschakeld is, komt de hoofdbrok. Je moet immers met je andere teamleden, die niet over het muurtje kunnen klimmen, langs de voordeur naar binnen. Zwem met je marinier onder water naar rechts onder. Daar schakel je de bewaker uit maar op zo'n manier dat zijn lijk niet zichtbaar is voor de patrouille van vier van boven. Mol met je Green Beret de bewaker aan het wachthuisje maar doe het wanneer hij een sigaret rookt. Je moet hem immers zijwaarts benaderen. Leg zijn lijk in de rechterbovenhoek van het kamp. Ga met je marinier de andere teamleden ophalen. Wacht tot de patrouilleboot gepasseerd is, laadt ze in het bootje en breng ze aan land achter de grote rotsen en buiten het gezichtsveld van de patrouille van vier. Mol twee van de vier bewakers met je scherpschutter, de andere twee met je marinier. Ga het kamp binnen. Je kan, indien gewenst, de twee soldaten in de machinegeweernesten mollen met je laatste twee kogels uit het scherpschuttergeweer. Plaats met je explosievenexpert de ladingen. Zet met je chauffeur de vrachtwagen klaar en plaats met je Green Beret een benzineton voor de ingang van het soldatenkwartier. Loop met je scherpschutter en je marinier de vrachtwagen in. Blaas met je explosievenexpert het depot op. Door het alarm komen er vele soldaten naar buiten. Schiet met je Green Beret op de benzinetank. De soldaten gaan eraan. Loop met je Green Beret en je explosievenexpert de vrachtwagen in. Rij naar buiten en maak snelheid, anders geraak je niet door de bareel heen. Je kan natuurlijk ook de bareel gewoon openen, doch dit is spectaculairder. Rij met je team weg, de zonsondergang tegemoet. Einde missie 2.

Missie 3: Reverse engineering (paswoord 4FQBF)

Het opblazen van de dam. De opwarming is voorbij. De patrouille van drie soldaten is je eerste probleem. Neem je Green Beret, loop rond het stukje besneeuwde grond kort bij de lage rotsen en loop dan door de sneeuw richting rotsen. De drie soldaten zien je voetstappen en komen naar je toe. Schiet ze alle drie neer. Wanneer je goed geplaatst staat achter de rotsen zou dit geen probleem mogen zijn. Ga met je team naar beneden. De bewaker aan de rand van de rotsen kan je het hoekje om lokken met de akoestische valstrik van de Green Beret. Schiet hem neer. Ga met je Green Beret verder naar beneden tot aan het water. Keel daar de bewaker en leg zijn lijk in de schaduw van de rotswand. Ga met je marinier tot aan het water en duik rechts naar beneden. Mol de bewaker rechts onder aan de buitenmuur van het kamp en neem het bootje. Begin met je marinier stelselmatig het kamp uit te moorden en vergeet vooral de bewakers aan de ingang niet. In het kamp zitten vele rokers, dus dat valt mee. Mol de twee bewakers aan de wasdraad en maak je zo snel mogelijk uit de voeten. De versterking komt eraan. Het feit dat het kamp aan het water is gelegen, betekent dat je heel goed gebruik kan maken om onder water te vluchten. Zwem terug naar je makkers. Wanneer de patrouilleboot passeert, vouw je het bootje open achter de strategisch geplaatste rots in het water. Doe je Green Beret en je spion instappen en zet hen af aan de ingang van het kamp. Vouw met je marinier het bootje op en ga onder water liggen. Hier lig je onzichtbaar voor patrouilles van op het water. Dring met je spion en je Green Beret het kamp binnen. De timing van de patrouilles is van dien aard datje net met je spion het uniform kan nemen. Hou je Green Beret echter achter de hand voor noodgevallen. Neem het uniform en loop naar buiten. Kom terug boven met je marinier, ontvouw het bootje, neem de spion en de Green Beret aan boord en breng ze in veiligheid achter de rots. Noot : aangezien je nog een paar keer met je bootje het water over moet naar de krachtcentrale van de stuwdam, kan je trachten met je Green Beret alle patrouilles in het kleine kamp te mollen, gewoon omdat ze je dan niet zouden kunnen zien op het water. Je kan echter ook rekening houden met hun timing en niet teveel risico nemen. Zoals reeds gezegd, de missie primeert. Loop met je spion in uniform naar de stuwdam en spuit gif in de bewaker die staat aan de voet van de dam. Neem zijn lijk mee en drop het ergens veilig. Loop nu over de dam en dring het vijandige kamp binnen. Haal de schakelaar over op het kleine gebouw in het midden waardoor de elektrische lading op het hek verdwijnt. Loop met je spion naar het water en kill de twee bewakers die langs het water patrouilleren. Neem positie in met je spion naast de hoogspanningskabel. Steek met je marinier, je Green Beret en je explosievenexpert de rivier over en leg aan rechts onderaan. Wanneer je gezien wordt en er lopen soldaten naar je toe, onderschept ze dan met je spion en zorg dat je tijdig opnieuw je uniform aantrekt. Vouw de boot op en ga onder water liggen met je marinier. Knip met je explosievenexpert de draad door en dring het terrein binnen. Volg met je Green Beret. De soldaat onderaan kan je makkelijk mollen en droppen op een veilige plaats. Daarna wordt het moeilijker. Stuur je spion opnieuw het kamp in en leid keer op keer de lastige pion af. Noot : de lastige pion is de soldaat die ervoor zorgt dat de timing van de patrouilles volledig sluit en dus geen gaten laat voor actie. Cruciaal in het stelen van de explosieve zijn de twee gebouwen waar je je soldaten in kan verbergen. Dit geeft je een snelheidsvoordeel. Er staan telkens twee soldaten naast de zware explosieve. Leid de ene soldaat af terwijl je de andere keelt met je Green Beret. Neem met je explosievenexpert de explosieve en haast je het gebouw in. Doe dit ook voor de andere explosieve. Ondertussen is het 'vollen bak ambiance' geworden in het hoofdkamp. Haast je met je Green Beret en je explosievenexpert naar je marinier. Ontvouw de boot, kruip er met je marinier, Green Beret en explosievenexpert in en vaar opnieuw naar de overkant. Let wel op de patrouilles van de boot. Zet je Green Beret en je explosievenexpert af aan de rots in het midden. Duik met je marinier opnieuw naar de overkant en laat hem onder water wachten aan de hoogspanningspilaar. Spuit met je spion gif in de soldaat aan het zware machinegeweer aan de brug over de dam. Trek snel terug je uniform aan. Trek je niets aan van het alarm. Sluip met je explosievenexpert over de dambrug naar beneden. Je kan net langs de patrouille sluipen tot aan de bunker met het machinegeweer op voorwaarde dat je de lastige pion aan de ingang afleidt met je spion. Plaats de explosieven aan de linkerkant van de bunker en haast je naar de hoogspanningspilaar. Vouw met je marinier je bootje open en stap erin. Je zal merken dat de bunker en de dam gelijktijdig ontploffen. Stap in het bootje met je explosievenexpert en vaar naar de overkant. Loop met je spion over de dam en stap met zijn allen in de vrachtwagen. Einde derde missie.

Missie 4: Restore Pride (paswoord 5DNCQ)

Het opblazen van het Duitse hoofdkwartier. Deze missie los je het snelst op door uitzonderlijk brutaal en gewelddadig te werk te gaan. De soldaten lijken zeer lastig opgesteld te staan waar je moet starten. De oplossing is echter eenvoudig. Sluip met je Green Beret naar het kleine stukje ruïne (het hoogste van de drie) en schiet van daar de bewaker voor je simpelweg neer. Buk je. De andere soldaten komen ofwel naar jou ofwel naar hun gewonde makker. Aangezien ze allen op verschillende afstanden staan, komen ze mooi in rij staan om afgemaakt te worden. Een korte salvo uit je pistool en je stapelt tot vijf bewakers op mekaar. Dat is een meevaller. Ruk op naar linksboven en maak de twee alleenstaande bewakers af. De patrouille van drie kan je makkelijk neerleggen van achter de rotsen in het midden van het gedeelte links onderaan. Ruk op naar rechts en keel de bewakers bij het gepantserde voertuig. Kruip met je chauffeur in het voertuig en rij een stukje naar voren. Grappig hier is dat bijna alle overgebleven bewakers als gekken op dat ding beginnen te schieten waardoor je met je Green Beret rond het bos kan lopen en alle wild schietende bewakers één voor één in de rug kan neerknallen zonder dat er ook maar één kereltje zich omdraait. Aan de overkant van de spoorweg rechts onderaan staan nu nog twee alleenstaande soldaten, één soldaat aan het machinegeweer en een patrouille van vijf. Mol de twee alleenstaande soldaten met de scherpschutter. De patrouille slaat even alarm doch hervat snel zijn ronde. Loop van achter de rotsen met je Green Beret naar de man achter het machinegeweer en keel hem. Loop terug achter de rotsen. Wanneer de patrouille zijn ronde hervat, loop je er met je explosievenexpert naartoe wanneer ze met de rug naar je gekeerd staan en gooi je een granaat in het pak. Vlam, alle vijf morsdood. Verzamelen aan de spoorwegbrug. Schiet met je scherpschutter de bewaker aan de overzijde neer. Het bosje is een goede plek om je team achter te verbergen. Schiet met je scherpschutter de man achter het machinegeweer voor je neer. Ruk met je Green Beret op naar rechts. Wacht tot de patrouille van drie voorbij is en keel de bewaker naast de rots. Leg hem achter de rots neer. Ga naar rechts naar de stukjes ruïne en keel daar de twee eenzame zielen. Leg ze achter de ruïne. Wacht tot de patrouille van drie terug voorbijkomt. Volg ze in de rug rond het bosje en wanneer ze net draaien, mol je de laatste van de drie. De anderen, die net niet op je kunnen schieten, komen naar je toe waardoor je ze eveneens kan mollen met het pistool. Ga naar rechts en omhoog. Keel de bewaker die tussen de twee stukken ruïne staat. Ga nu naar links en keel daar de twee overgebleven bewakers in de rug met het mes. Ga met je team naar rechts boven naar de gedropte parachute en neem de kogels voor de scherpschutter, de explosieve en het machinegeweer. Ruk verder op naar de ingang. Nu wordt het gevaarlijker omdat elke fout afgestraft wordt met een alarm waardoor er een heus legertje troepen uit de barakken tevoorschijn komen. Ruk verder op naar links. Ga met je Green Beret achter het bosje staan en lok de drie bewakers met je akoestische valstrik achter het bosje. Schiet ze alle drie neer. Loop met je Green Beret naar de muur. Schiet de andere drie bewakers (één patrouilleert, andere twee aan ingang) neer met je scherpschutter. Zorg ervoor dat de patrouille binnen het kamp net weg is, en datje eerst de achterste molt aan de poort en dan de voorste. Wanneer de achterste de voorste ziet vallen dan slaat hij alarm. Draag onmiddellijk hun lijken achter het bosje. Ga met je chauffeur de brommer halen en hou hem klaar aan de muur. Loop met je Green Beret achter de patrouille door voorbij de eerste en de tweede muur en onmiddellijk naar het gebouw rechts. Doe dit ook met de marinier, de explosievenexpert en de scherpschutter. Rij nu met je chauffeur voorbij de eerste muur, stop onder de boog van de tweede muur, stap af en schiet op de brommer. Hij vliegt in brand en sluit de toegang volledig af. Loop met je chauffeur naar je andere teamleden rechts boven. Sluip met je Green Beret tot aan de trap van het hoofdkwartier. Van daar kan je de soldaat mollen die bij het standbeeld staat. Wanneer de patrouillerende soldaat je niet gezien heeft, blijf dan even staan en laatje vallen wanneer bij je gezien heeft. Wanneer hij het hoekje om komt, mol je hem met het pistool. Plaats met je explosievenexpert de lading en haast je dat je wegkomt. Vergeet de Green Beret niet. Explosie. Iedereen staat perplex. De andere soldaat die je kan zien blijft als bevroren staan. Prima. Loop met je chauffeur rond het gebouw tot vlak achter de soldaat die met zijn rug naar je toe staat. Mol met je chauffeur met het machinegeweer de soldaat vlak voor je neus en mol ook de soldaat die nog steeds in de richting van de Green Beret kijkt. Loop met je Green Beret via een wijde boog naar het kleine gebouw en de bootjes links onder. Vandaar kan je de man achter het machinegeweer mollen. Loop met je explosievenexpert naar de houten trap en gooi een granaat van boven naar beneden naar de laatste soldaat. Stap met zijn allen de boot in en vaar weg. Einde missie 4.

Missie 5: Blind justice (paswoord 6S5TL)

Het opblazen van een radarinstallatie. Dit is opnieuw een wat makkelijkere missie. De soldaten staan zeer kwetsbaar opgesteld, en dit zonder al teveel lastige pionnen. Begin tussen het huisje en de tonnen op te rukken. Keel de vier dichtstbijzijnde soldaten met je Green Beret en leg hun lijken achter de rotsen. Pas op voor je voetstappen in de sneeuw. Ruk langzaam op langs links en naar beneden. De zes soldaten links beneden kan je opvallend makkelijk uitschakelen. Nu is de weg naar de cabine vrij. Loop met je spion naar linksonder en halverwege loop je naar het midden. Je staat nu voor het gebouw gelegen net voor de telefoonpaal en de wasdraad. Loop achter de patrouille van drie door naar de bewaker van de wasdraad en geef hem een dodelijke spuit. Draag onmiddellijk zijn lijk weg (dus niet eerst het uniform pakken) naar boven achter de rotsen.. Je zal zien dat je net op tijd weg bent met het lijk. Je moet kost wat kost vermijden dat er alarm wordt geslagen, anders loopt er teveel volk rond beneden en kan je met je Green Beret nog heel moeilijk naar boven met de lift. Loop opnieuw een blokje om langs links en door het midden en ga nu wel het uniform halen. Neem met je spion in uniform de lift en geef de bewaker boven een dodelijke injectie. Mol eveneens de kwetsbare solitaire bewakers met een injectie. Let wel op je timing en zorg dat je steeds tijdig je uniform terug aanhebt.. Trek je niets aan van het alarm en de extra troepen. Ga terug naar beneden. Nu moet je Green Beret naar boven want hij moet de benzinetank plaatsen naast de radarinstallatie. Zet je Green Beret beneden klaar en zet je spion in het midden van de draaicirkel van de patrouille bij de bunker. Stap in met je Beret wanneer de patrouille net voor de neus van je spion staat. Zij zullen je Green Beret zien en zullen beginnen schieten. Schiet onmiddellijk met je spion de drie soldaten in de rug. Je Green Beret mag hooguit één keer getroffen worden. Eenmaal boven met je Green Beret heb je net de tijd om een vat te nemen en het naast het gebouw te zetten waar de zware patrouille (bij mij zeven soldaten) langskomt. Schiet op het vat wanneer ze passeren. Diegenen die niet dood zijn, mol je met het pistool. Iedereen ligt nu neer boven. Plaats een vat naast de radarinstallatie en ga naar beneden. Zelfde verhaal. Wanneer de patrouille begint te schieten op de Green Beret schiet je onmiddellijk met je spion. Ga daarna met je spion naar de cabine en ga samen naar boven. Schiet op het vat en boem. Kruip in het levensgevaarlijke vliegtuigje en vlieg de wijde horizon tegemoet. Einde missie 5.

Missie 6: Menace of the Leopold (paswoord AT1WN)

Het opblazen van de Leopold. Keel met je Green Beret de soldaat voor de ruïne. Sluip naar onderen naar de plaats waar je langs de muur de ruïne kan beklimmen. Je kan klimmen en de bewaker op de eerste verdieping kelen. Laat hem liggen en verberg je achter de klok. Tumult. Men komt op je af, van achter de klok schiet je met je Green Beret alles neer wat beweegt. De bewakers in de ruïne die niet op je toekomen zijn een makkelijke prooi. Schiet ze gewoon neer en laat ze liggen. Vanuit de barakken in het midden van het decor komen nu hordes zware patrouilles op je afgestormd. Vanop één plaats op de eerste verdieping kan je de twee trappen die toegang geven tot de eerste verdieping beschieten. Wacht daar iedereen rustig op. Van zodra ze de trap opkomen, knal je ze allen één voor één neer. Diegenen die toch een poging doen tot schieten, schieten immers in de muur. Op deze manier kan je makkelijk een dertiental soldaten opstapelen op de trappen. Loop nu naar de trap rechts en ga naast de ronde toren staan. Van hier kan je nog eens een volledige patrouille neerleggen. Dit heeft als gevolg dat er opnieuw een patrouille van vijf wordt gestuurd die je opnieuw kan opwachten op de trappen. Wanneer het eindelijk wat rustiger wordt (er liggen ondertussen zo'n 20 lijken op de trappen) kan je eindelijk je twee collega's via de ladder naar je toehalen. Schiet met je sluipschutter alles neer wat je kan raken doch hou één kogel over. Dit heeft tot gevolg dat er opnieuw soldaten naar je toekomen. Leg ze neer op de trap. Verlaat de ruïne. Sluip met zijn drieën tot achter de rotsen en keel met je Green Beret de bewaker die patrouilleert. Leg hem achter de rots. Wacht tot het patrouillevoertuig gepasseerd is en keel daarna de bewaker aan de tent. Loop met je mannen naar de ruïne onderaan. Schiet met je scherpschutter de bewaker op het dak neer. Loop met je Green Beret het kamp binnen langs de rechterkant. Leg je neer naast een tent. Let op de timing en keel de soldaat voor je. Laat hem liggen en leg je naast de tent. Schiet de drie naderende bewakers neer. Ze zullen je hooguit één keer raken. Ga met je Green Beret verder naar rechts en schakel de eenzame pionnen uit. Loop het kanon voorbij en klim op de ruïne. Keel de drie bewakers op de eerste verdieping van de ruïne en leg hun lijken achter het muurtje. De patrouille van vijf bovenaan kan ben immers zien liggen. Ga terug naar beneden en ga naar links boven. Omzeil de patrouille en keel de twee bewakers aan het gebouw. Leg hen achter de kleine rots. Besluip de soldaat achter het machinegeweer en keel hem ook. Leg hem achter de twee kleine rotsen rechts. Breng je scherpschutter naar je Green Beret. Dit is immers het afspraakpunt met de vrachtwagen. Plaats met je explosievenexpert de ladingen op het kanon en loop naar je twee collega's. Breng de ladingen tot ontploffing, stap in met zijn drieën en rij weg. Einde missie 6.

Missie 7: Chase of tbc wolves (paswoord 0gvj8)

Het opblazen van de twee Duitse onderzeeërs. Je team is opgesplitst in twee groepen. Groep 1 bestaat uit spion, explosievenexpert en chauffeur en bevindt zich links in het midden. Groep 2 bestaat uit de Green Beret en de marinier en bevindt zich rechts bovenaan. We beginnen met groep 1. Ga met je explosievenexpert naar boven en neem de vier explosieve die per parachute gedropt zijn. Verberg je achter de boom waar de parachute overhangt. Wanneer de patrouille van drie zich net van je wegdraait, kom je tevoorschijn en schiet je ze alle drie neer. Ga dan terug naar je teamgenoten onderaan. Neem de spion en breng hem naar de ingang van het kamp links onderaan. Let op de timing. Je kan de kleding van de wasdraad nemen zonder opgemerkt te worden. Spuit gif in de bewaker aan de wasdraad, draag hem uit het kamp en leg hem achter het veilige gebouw. Dit kan zonder gezien te worden. Ga met je spion opnieuw het kamp in en laat hem daar staan. Ga over naar groep 2. Met je Green Beret kan je de losse bewakers bij de huizen makkelijk kelen en wegdragen. Lastiger wordt het rechts onderaan. Let op de timing en merk op dat je mits creatief gebruik van de ingraafoptie ongehinderd bij de vaten kan komen. Graaf jezelf uit wanneer de eenzame bewaker die het kortst bij de vaten staat zich van je wegdraait. Keel hem en leg hem achter het gebouw links. Let op dat je niet teveel voetstappen maakt in de sneeuw. Op dit moment kan je best nog geen aandacht trekken. Neem een vat en draag het achter de rug van de patrouille van twee door naar de barak met de vlag. Zet het vat neer voor de deur en ga een stukje naar onder. Schiet op het vat wanneer de twee bewakers voorbij komen. Vlam! Patrouille en gebouw gemold. Ga nu verder naar links en keel de twee eenzame kettingrokende bewakers en schiet de patrouille van twee neer. Blijft nog over: de patrouille van drie bij de wachttoren. De voor de hand liggende oplossing is ze alle drie neer te schieten wanneer ze zich net omdraaien. Hier is het veilig. Loop met je marinier naar het bootje en vaar tot aan de wachttoren. Terug over naar groep 1. Let op de timing en stuur op het juiste moment de explosievenexpert het kamp in het midden binnen. Leg explosieven bij de barak met de Duitse vlag en time het zo dat de drie patrouillerende bewakers mee omkomen in de klap. Dit is niet zo moeilijk eenmaal je de klok op de explosieve getimed hebt (bij mij 20 seconden). De bewakers die komen kijken knal je makkelijk neer. Ga daarna met je explosievenexpert naar de barak niet vlag links onderaan en blaas ook dit gebouw op. Indien je moeilijk met je explosievenexpert naar binnen kan, leid dan de lastige pionnen af met je spion. Het opblazen van dit gebouw verhindert het verschijnen van extra troepen. Je kan nu eenvoudiger de bewakers bij de rail gif inspuiten. Laat ze gerust liggen. Bij alarm verschijnen er toch geen extra troepen meer. Ruim op met gif tot alleen de patrouille van vijf en de twee kanonnen overblijven. Loop met je chauffeur op het juiste moment naar de tank, schiet de patrouille van vijf neer en mol de twee kanonnen. Vaar met je marinier naar de plaats waar de rail in het water verdwijnt en pik er de explosievenexpert op. Vaar hem naar de aanlegsteiger van de duikboten, plaats de explosieve en boem, de missie is weer eens volbracht.

Missie 8: Pyrotechnics (paswoord WQ9XB)

Het opblazen van een opslagplaats van olie en benzine. Dit is een typische missie waar timing en studie van het decor een cruciale rol speelt. De ongeduldige Rambo-types gaan hier dan ook finaal ten onder. Studie van het decor leert dat er enkele zeer lastige klanten zijn zoals de soldaat op het dak die onbereikbaar is voor de Green Beret. Hiervoor moet je dus al een sniper kogel reserveren. Op de grote blauwe olievaten staan twee bewakers op een afstand groter dan het bereik van je pistool. Zij overzien bovendien een heel groot deel van het terrein en zijn daardoor bijzonder vervelend. Hen kan je ook best neerleggen met een sniper kogel. Bovendien is er rechts bovenaan op het ontsnappingspunt een lastig geplaatste bewaker langs de weg en een kanon die eveneens kunnen worden uitgeschakeld met een sniper kogel. Voorzichtig starten dan maar, want bij het minste word je afgestraft met een mooie rode sirene en bijpassend geluidje en verschijnt er een nooit eerder geziene troepenmacht. Actie. Een hoofdrol is bier weggelegd voor de akoestische valstrik maar in plaats van bewakers naar je toe te lokken moet je ze van je weglokken. Op die manier kan je de dichtst bijzijnde soldaten kelen zonder probleem. Lok de statische figuren van hun plaats weg en keel ze. Draag de lijken steeds naar veilige oorden. Ruim zo langzaam de hele bovenkant op met je Green Beret en mol de man achter het kanon met een sniper kogel. Keer terug naar het begin. Keel de twee bewakers bovenaan de landweg en draag ze weg. De afdaling van de landweg is een lastige klus omdat de drie patrouillerende bewakers mekaar goed aanvullen. Wanneer je echter de bewaker uiterst links onderaan met de scherpschutter neerlegt wanneer hij zich net uiterst links onderaan de vaten bevindt, dan kan je ongezien naar beneden en het kamp binnen. Je kan echter ook langs de rotswand afdalen met je Green Beret wanneer je de enige bewaker die hem kan zien, neerlegt met een Sniper kogel. Eenmaal in het kamp ruim je de twee andere patrouillerende bewakers op en keel je de twee soldaten bij de tent. Je kan de vrachtwagen gebruiken om sneller te handelen. Mol de bewaker op het dak met een Sniper kogel. Ga met je Green Beret naar onder naar de kleine gebouwen en keel de bewakers bij de rij van drie gebouwen. De bewaker die de wasdraad passeert kan je tijdig kelen door je op zijn route in te graven en op te duiken wanneer hij je net passeert. Keel daarna de derde bewaker die de gebouwen passeert. Van aan de twee kleine gebouwen schiet je de twee bewakers op de blauwe vaten neer wanneer ze zo ver mogelijk verwijderd staan van de rode vaten voor hen die moeten worden opgeblazen. Blijven nog over in deze zone: de drie bewakers bij de rode vaten. Ga met je Green Beret terug rond langs links en ga via een wijde boog terug naar het witte gebouw. Ga van daar naar de rode vaten en sluip tot achter de rug van de soldaat die stilstaat tussen twee rode vaten. Keel hem en draag hem weg. Keel daarna de twee andere bewakers. Begin de olievaten te verdelen tussen de doelwitten met je Green Beret en zet ook een olievat voor de ingang van de barak. Schiet met je scherpschutter op een vat en wanneer de bewakers naar buiten stormen, schiet je met je Green Beret op het vat voor de ingang. Overlevenden schiet je neer. Schiet op de andere vaten en loop weg langs de landweg. Indien je de bewaker langs de weg nog niet hebt neergeschoten, doe je het nu. Anders loop je door. Keel de man achter het machinegeweer en schiet de laatste bewaker neer. Bij dit alles moet je wel haast maken want de kans is zeer groot dat je nog soldaten achter je aan krijgt op de landweg. Stap in het voertuig en laat je wegrijden. Einde van een lastige opdracht.

Missie 9: A courtesy call (paswoord Q2AXT)

Deze missie is echt een makkie vergeleken met de vorige. Je team is verdeeld in twee groepen. Groep 1 (spion en chauffeur) is bovenaan terechtgekomen. Groep 2 (Green Beret, explosievenexpert en scherpschutter) is onderaan terechtgekomen. We beginnen met de spion die gelukkig zijn uniform al aan heeft. Met de spion kan je vele eenzame bewakers een gifinjectie geven. Neem wel telkens hun lichamen mee want eenmaal het alarm afgaat gaan de poppen aan het dansen. Ruim de drie bewakers bij de ingang op. Ga dan naar beneden naar de ingang links onderaan en ruim eerst de bewaker bij de muur op. Doe daarna hetzelfde met de patrouillerende bewaker en de bewaker bij het hek. Loop met je explosievenexpert de basis binnen. Leid met je spion de patrouille van drie af en plaats explosieve met je expert tussen de radarinstallatie en het bijgebouw en voor de ingang van de met zandzakken versterkte bunker (onder de tankwagen). Ga met je Green Beret het kamp binnen en plaats de benzinevaten bij de commandopost en de wapenopslagplaats (de twee gebouwen in het midden). Ga met je chauffeur achter het stuur zitten van de tankwagen en rij een stukje vooruit zodanig dat je twee van de drie tanks blokkeert. Ga nu met je team naar rechts bovenaan. Het is tijd voor wat vuurwerk. Schiet met je scherpschut- ter op de vaten die zijn klaargezet bij de gebouwen in het midden en blaas onmiddellijk daarna met je explosievenexpert de radarinstallatie en de bunker op. Het alarm zal afgaan. De tanks rijden op de tankwagen en exploderen. Ruim overijverige bewakers op met Green Beret en scherpschutter, kruip in de vrachtwagen en rij naar de volgende missie.

Missie 10: Operation Iearus (paswoord TUGPD)

Nog zo'n makkie. Mol met je Green Beret de vier bewakers rechts van het startpunt. Laat de patrouille van drie met rust en stuur je team naar onderen. Keel de bewaker bij de ingang links onderaan en klim met je Green Beret over de muur. Dit kan je best doen links bovenaan omdat er twee houten kisten staan die het zicht belemmeren bij het neerkomen. Eenmaal binnen is het relatief eenvoudig om heel het kamp op te ruimen met je Green Beret. Er zijn immers weinig lastige pionnen. De twee statische bewakers tussen de tanks aan beide zijden kan je neerleggen met de scherpschutter of je kan ze meelokken met de akoestische valstrik en ze zo kelen. Pik met je chauffeur de tank in en zaai dood en vernieling. Bevrijdt de piloot en volg met je team de tank naar boven. Schiet met de tank de drie machinegeweernesten aan flarden. Rij verder naar boven en stop bij de Spaanse ruiters. Plaats met je Green Beret de vaten naast de Stuka's en schiet erop. Nadat je je wat verwarmd hebt aan de brandende vleugels van de Stuka's mag je het vliegtuig in.

Missie 11: In the soup (paswoord 9WODW)

Het platleggen van de boortorens. Het begin van deze missie is alvast een dikke grijze erwtensoep met veel blauwe bonen geworden. Gelukkig heb je de spion mee en heeft bij zijn uniform al aan. Ga met je spion naar beneden en leid wat bewakers af terwijl je de andere meelokt met je akoestische valstrik en ze geruisloos de keel oversnijdt met je Green Beret. Het gebouw en de tenten bieden voldoende bescherming. Let wel op de patrouille van drie. De lichamen achter het gebouw droppen is zeker geen overbodige luxe. Ga met je spion verder naar beneden naar de tenten en injecteer de statische bewakers met gif. Draag ze weg. Leg de patrouille van drie neer met je Green Beret. Evolueer met je spion naar rechts en injecteer ook de bewakers bij de gebouwen met gif. Deze zone is opgeruimd. Ga naar rechts met je spion en loop onder de eerste stenen boog. Mol de bewaker van deze kant. Wacht tot de patrouillerende bewaker door de poort komt en mol hem ook. Ga naar rechts en loop onder de tweede stenen boog. Ga verder naar rechts en naar onder. Klim op de ladder tot bij de twee eenzame bewakers. Kill ze. Nu kan je met je Green Beret langs de rotsen naar omhoog klimmen. Ga met de spion en de Green Beret opnieuw langs de ladder naar beneden. Leid de ene bewaker af terwijl je met de Green Beret de andere molt. Merk het pantservoertuig op. Zou het niet fantastisch zijn om daar je chauffeur in te krijgen? Zo gezegd, zo gedaan. Ga met je spion en je Green Beret naar stenen boog 2. Breng je scherpschutter naar stenen boog 1 en leg de twee bewakers op het dak van de bunker neer. Zorg ervoor dat de patrouillerende soldaten je niet kunnen zien. Nu kan je met je chauffeur onder de stenen boog door en achter de rug van de patrouillerende soldaten naar de tent rechts en onder de tweede stenen boog door. Klim in het pantservoertuig en mol alles wat nog beweegt. Breng je explosievenexpert naar de party en plaats een lading bij de boortoren. Boem. Blaas ook de toren rechts op. Ga met het pantservoertuig naar links en volg het pad. Mol de patrouille van drie. Ruk verder op naar boven en mol de twee bewakers en de extra's bij het gebouw. De twee overgebleven hoortorens kan je doen exploderen door de olietanker op te blazen wanneer hij net tussen de twee torens rijdt. Gauw het voertuig in en opdracht volbracht.

Missie 12: Up on the roof (paswoord UVHDC)

De opdracht lijkt eenvoudig: de gevangene bevrijden en het team naar het punt van afspraak brengen. De uitwerking is echter andere koek. Bij de minste misstap gaat immers het alarm af. Gelukkig heb je de spion mee in uniform. Hiermee de bewakers afleiden of doden is dan ook de belangrijkste troef in deze missie waar alles nogal kort op mekaar is gepropt. Ga met je spion naar je Green Beret en mol de patrouillerende soldaat links en leg hem achter het hoekje. Doe dit wel wanneer de patrouille van drie zich van je weg begeeft. Loop met je Green Beret ook het boekje om en klim op de ladder. Keel de soldaat die het dichtst bij de trap komt wanneer de twee andere soldaten net weglopen. Draag zijn lichaam naar beneden. Keel nu ook de soldaat die op de eerste verdieping patrouilleert en het boekje omkomt van links. Ga daarna rond (blijf op de eerste verdieping!) en keel de andere bewaker wanneer hij de trap af komt en de soldaat onder de bogen net terugloopt. De statische soldaat rechts is geen probleem. Laat de twee andere bewakers voorlopig met rust. Zij staan teveel in het gezichtsveld van de bewakers boven de gevangenis. Ga links de ladder op. Let op de timing van de soldaten op de tweede verdieping. Je kan net naar boven, de eerste soldaat kelen en hem achter de kussens leggen. Keel daarna ook de twee andere soldaten. Kom nu naar buiten met je scherpschutter en ga samen met je Green Beret de ladder naar beneden. Lok de twee bewakers die je daarnet met rust gelaten hebt mee met de akoestische valstrik en keel ze. Lukt het je niet om ze te kelen, schiet ze dan snel neer met je scherpschutter. Schiet daarna met je scherpschutter de twee bewakers boven de gevangenis neer. Je kan nu de gevangene bevrijden met de spion. Doe dit wanneer de patrouille net van je wegloopt. Loop met je gevangene naar de deur schuin tegenover de tonnen. Kruip naar binnen. Wanneer de patrouille van drie opnieuw passeert, kruip je weer naar buiten en loop je links onder het hoekje om. Ga met de gevangene en de spion naar de Green Beret en de scherpschutter. Ga met je team naar rechts. De timing van de vier bewakers daar is redelijk solide. Je zal dan ook de statische bewaker rechts onderaan moeten afleiden met je spion. Daarna kan je de andere drie opruimen met je Green Beret en ook de vierde ombrengen. Daarna volgt het laatste moeilijke punt van de missie. Lok de twee statische bewakers met de akoestische valstrik naar je toe en leg ze uit het zicht neer met je scherpschutter. Vanaf nu kan je al de andere bewakers kelen met je Green Beret of gewoon brutaal neerleggen met het pistool zoals de patrouille van drie helemaal op het einde. Gewoon de vrachtwagen inspringen en wegwezen.

Missie 13: David and Goliath (paswoord FBK48)

Kruip onmiddellijk met je Marinier, scherpschutter, explosievenexpert en chauffeur in het bootje. Klim met je Green Beret op de sluismuur en mol de vier bewakers. Vaar met het bootje naar de sluis en schiet vanop het water met je scherpschutter de bewaker van de sluis neer wanneer hij de sluis opent voor de boot. Volg de boot en pik je Green Beret op aan de schuine aanlegsteiger. Vaar verder door wanneer de bewaker zich net omdraait en wegloopt. Zet je team af op de schuine aanlegsteiger. Ga met je Green Beret naar boven en keel de bewakers. Keel eveneens de bewaker uiterst links met je Green Beret en schiet met je scherpschutter zijn collega voor hem neer. Evolueer naar boven. Keel de patrouillerende bewaker en de drie bewakers bij de aanlegsteiger van de miniduikboot. Sluip met je explosievenexpert naar rechts bovenaan en plaats explosieve bij de benzinetanks. Sluip terug naar beneden. Loop met je Green Beret terug naar beneden, kruip in het bootje en vaar met de marinier naar de schuine aanlegsteiger tegenover de tweede sluis. Zet de Green Beret af op de schuine aanlegsteiger en leg hem plat. Vouw het bootje op en zwem met je marinier naar de miniduikboot. Net voor je in de duikboot stapt, doe je met je explosievenexpert de lading ontploffen bij de benzinetanks. Tumult alom, men gaat kijken. Kruip met je marinier in de duikboot en vaar naar de sluis. Schiet de bediener van de sluis door het glas neer met je scherpschutter. Loop met je Green Beret naar boven en open de sluis. Loop daarna terug naar beneden en leg je plat. Vaar met de duikboot naar het slagschip en schiet het stuk. Vaar terug naar de aanlegsteiger van de miniduikboot en stap uit. Ontvouw je bootje en ga de Green Beret en de rest van je team oppikken. Vaar naar de eerste sluis en zet je chauffeur af. Loop met je chauffeur naar het kanon en schiet de patrouilleboten stuk. Kruip terug naar het bootje en vaar weg.

Missie 14. D-Day Kick-Off (paswoord WA8DW)

Het opblazen van de vier kanonnen. Hier krioelt het van de vijanden. Opvallend is dat je acht kogels hebt voor je scherpschuttersgeweer. Je zal ze nodig hebben want op de bunkers van de kanonnen staan dikwijls één, twee of drie bewakers. Je start met je ploeg van vijf links onderaan. Zet je Green Beret af links onderaan onder de prikkeldraad en schiet de patrouille van drie neer. Het alarm zal niet afgaan. Loop naar links en schiet van achter de rotsen de andere patrouille neer. Ga naar links boven en klim langs de rotsen naar omhoog. Keel de bewaker die op de rotsen staat. Ga terug naar beneden. De bewaker aan de stenen muur is een lastige klant. Je kan hem neerschieten niet je scherpschutter wanneer de andere bewakers hem niet in het gezichtspunt hebben, hem snel oppikken met de Green Beret en hem dan achter het muurtje leggen. Of je kan hem meelokken met de akoestische valstrik maar let op je tinfing en zorg ervoor dat niemand kan zien dat je hem voorbij het muurtje neerschiet. Dit spaart je wel een kogel voor de scherpschutter uit. De zone links onderaan is nu vrij. Je kan je team uitladen en je marinier laten duiken naar de andere stukken strand. Dit is een extra troef die je zeker moet uitspelen. Ga naar rechts boven. Bestudeer de patrouillerende soldaten en merk op dat je net de tijd hebt om de bewaker die parallel aan de muur patrouilleert, te kelen en mee te nemen. Dit kan omdat de bewakers op de bunker op een gegeven ogenblik alle drie de andere richtingen uitkijken. Hetzelfde kan je doen met de bewaker rechts onder aan de muur en de twee bewakers boven de houten kisten naast het gebouw. Leg deze twee bewakers achter het gebouw. Eenmaal deze drie bewakers zijn uitgeschakeld, kan je makkelijk met je scherpschutter de drie bewakers op de bunker neerleggen. Ruim daarna rustig met je Green Beret de twee rokende (stationaire) bewakers en de twee patrouillerende bewakers op. Je zal wel steeds de patrouille van drie moeten omzeilen. De ingraafoptie leent zich hiervoor uitstekend. Je wint innners kostbare meters door dit te gebruiken. Schiet daarna de patrouille van drie neer uiterst links onderaan. Het alarm zal niet afgaan. Keel de soldaat aan het machinegeweer op het strand en de patrouillerende soldaat in de doorgang naar het volgende kanon. Deze zone is veilig. Plaats de explosieven bij het kanon en ruk op met je team. Je kan natuurlijk ook trachten om het strand op te ruimen met je marinier die nog steeds ligt te broebelen onder water. Persoonlijk geef ik echter de voorkeur aan de Green Beret omwille van de ingraafoptie die dankzij het vele zand bier zeer goed te gebruiken is. Alvorens over te gaan naar het volgende kanon, moet je met je Green Beret opnieuw aan de rotsen omhoog klimmen om de bewaker op de rotsen uit te schakelen. Ga waar de bewaker stond naar beneden en keel de soldaat achter het machinegeweer. Let op dat de bewaker van de volgende zone je niet kan zien. Het volgende kanon is wat makkelijker. Je hebt net tijd genoeg om de bewaker rechts onderaan te kelen en mee te nemen tot achter de rots. Blijf even achter de rots liggen. Wanneer de drie soldaten op de bunker de andere richting uitkijken, loop je naar de bunker. Aangezien er twee fanatieke rokers op de bunker staan, kan je de drie soldaten op de bunker kelen. De soldaten op het strand maken het echter risicovol. Schiet de drie mannen op de bunker neer met je scherpschutter. Daarna kan je met je Green Beret de twee bewakers links onderaan kelen en met je marinier kan je de bewaker rechts onderaan kelen. Deze lokatie is opgeruimd. Plaats explosieven en ruk op met je team. Volgende kanon. Schiet de bewaker op het kanon neer met je scherpschutter wanneer hij links op de bunker staat. Keel met je Green Beret de twee patrouillerende soldaten voor de bunker en de soldaat rechts onderaan. Loop rond de prikkeldraad en keel de man achter het machinegeweer. Ga verder en keel de eenzame soldaat die naar het kanon kijkt. Je kan je nu ingraven en in hinderlaag gaan liggen voor de patrouille van drie die je neerschiet op het strand. Het alarm zal niet afgaan. Keel de soldaat links van het kanon en lok de soldaat die tussen de rotsen zit mee met de akoestische valstrik. Keel ook de soldaat achter het machinegeweer daarboven. Deze lokatie is opgeruimd. Plaats de explosieven. Al je explosieven zijn nu geplaatst. Het vierde kanon zal je moeten opblazen met de vaten benzine. Run verder op met je team. Nu volgt een moeilijker gedeelte. Keel eerst de bewaker het dichtst bij de Duitse vlag en leg hem achter het gebouw. Keel daarna de bewaker tegenover het gebouw. Schiet de bewaker op de bunker neer met je scherpschutter (laatste kogel!). Loop met je Green Beret en je chauffeur langs de rotsen naar het gebouw links. Schiet met je Green Beret de bewakers neer. Het alarm zal afgaan. Loop met je Green Beret en je chauf feur naar de tank. Schiet de bewaker bij de tank neer en kruip in de tank met je chauffeur. Schiet eerst met de tank de extra soldaten neer die op het alarm zijn afgekomen. Schiet daarna al de rest neer. Schiet op het benzinevat om het vierde kanon op te blazen. Blaas daarna de drie andere kanonnen op met de explosieven. Kruip met zijn allen in de boot en vaar naar de volgende missie.

Missie 15: The End of the Butcher (paswoord KEWD3)

Het liquideren van Helmut 'The Butchet of Paris' Schleper. Eindelijk eens iets anders dan het opblazen van kanonnen en oliereservoirs. Aan de slag. Je zal merken dat het stadsgedeelte uitzonderlijk goed bewaakt is. Bij het minste alarm wordt Schleper geëvacueerd en is de missie verloren. Subtiel handelen is de boodschap. Je moet trachten bij het grote gebouw (met o.a. Café de la Paix) te geraken. Hier vind je immers het uniform voor de spion en vanop het platte dak van dit gebouw kan je met je scherpschutter de Schieper de verrassing van zijn leven bezorgen. Het grootste probleem in het begin is de patrouille van vijf die voor je neus voorbij komt. Aangezien je deze niet kan ombrengen zonder het alarm te doen afgaan, moet je ze omzeilen. Gelukkig is hun ronde nogal groot. Begin met het bestuderen van de vijf patrouillerende bewakers tussen je startpositie en de fontein. Let op de timing en je zal merken dat je ze alle vijf redelijk vlot om zeep kan helpen. Je kan daarbij o.a. gebruik maken van de stenen bermen langs de wegen. Deze zijn hoog genoeg om een sluipende soldaat te verbergen. Nadat je de vijf bewakers hebt omgebracht en veilig weggelegd, kan je niet je team langzaam oprukken langs links en naar omhoog. Daar moet je ook weer opletten voor de tweede patrouille van vijf die net achter het grote gebouw passeert. Hou je marinier klaar achter het omgevallen hekken. Wanneer de patrouille van vijf passeert, sluip je erachter door en keel je de bewaker die patrouilleert voor het gebouw. Pik hem onmiddellijk op en leg hem achter het omgevallen hekken. Breng nu de rest van het team achter het hekken. Wanneer de patrouille van vijf opnieuw passeert richting fontein, loop dan met je team naar links rond het gebouw. Schiet met de scherpschutter van links achter het ijzeren hekken de bewaker neer op het platte dak. Wacht tot de tram passeert en loop dan met je team het gebouw bovenaan binnen (de deur voor de brandkraan). Eenmaal in dit gebouw zit je goed. Je kan immers steeds teamleden naar buiten brengen wanneer de tram stopt omdat dan het gezichtsveld van de bewakers wordt afgedekt. Wanneer de volgende tram stopt, keel je de bewaker die voor de deur patrouilleert. Pik hem op en leg hem achter de benzinewagen. Wanneer de volgende tram aankomt, kan je de bewaker op de hoek van de straat rechts onder je kelen wanneer hij staat te roken. Rookt hij niet, wacht dan nog even. Draag hem eveneens achter de vrachtwagen. Ga met je marinier naar het kerkhof, sluip langs de patrouille van drie en keel de eenzame soldaat. Schiet daarna snel de patrouille van drie neer. Het alarm zal niet afgaan. Nu komt het moeilijkste gedeelte: het binnendringen van het gebouw. Let op de timing en loop naar de twee bewakers voor de poort van het huis en keel ze alle twee. Leg ze achter de blauwe tank. Ga binnen met je marinier wanneer de soldaat bij de deur aan het roken is en de andere soldaat net wegdraait. Keel de roker en keel onmiddellijk de bewaker die van je wegstapt. Je moet hem grijpen alvorens hij zich omdraait. Neem het uniform met je spion en zet je scherpschutter op het dak Hou je marinier klaar bij het ontsnappingspunt en zet je chauffeur klaar in de benzinewagen. Eenmaal je de Schleper neerlegt, wordt het immers behoorlijk hectisch. Rij met de benzinewagen tot vlak voor de poort van het Duitse hoofdkwartier en zet je spion klaar achter de zwarte wagen op straat. Hou je marinier klaar op het kruispunt daarboven. De Schleper maakt zijn ochtendwandeling. Je schiet hem neer met de scherpschutter. Tumult alom. Rij met de benzinetruck voor de poort van het Duitse hoofdkwar tier, stap uit en schiet erop. Die zijn onschadelijk ge maakt. Schiet met je spion de aanstormende troepen uit de tuin neer. Omdat je ach ter de wagen staat, is dit geen probleem. Je kan er makkelijk een zestal opsta pelen. Haal je scherpschut ter naar beneden en loop samen met je spion naar boven. Eventuele achtervol gers leg je neer met je marinier. Stap met zijn allen in de vrachtwagen op het kerkhof en rij naar de volgende nüssie.

Missie 16: Stop Wildfire (paswoord R71P3)

In deze missie moet je verhinderen dat de Duitsers de brug over de Maas in Luik opblazen. De vijand heeft de explosieven al aangebracht en de Duitse explosievenexperts staan klaar om bij het minste onraad de brug op te blazen. Subtiel en snel handelen is dus de boodschap. Het eerste deel van de missie is redelijk eenvoudig. De meeste bewakers in het gedeelte rechts onderaan staan zeer kwetsbaar opgesteld. Je kan de meesten van hen dan ook makkelijk met je marinier kelen en hun lijken achter de huizen verbergen. De eerste twee bewakers bij het station kan je het best ombrengen wanneer de trein net stopt. Hierdoor wordt het gezichtsveld van de andere bewakers afgesneden. Ruim daarna de twee bewakers aan de andere kant van de spoorlijn op en evolueer naar het eerste gebouw onder het station. Keel daar de twee bewakers die patrouilleren. Evolueer naar onderen, keel de alleenstaande bewakers en ga niet je spion naar het uniform. De patrouille van drie is hier de grootste moeilijkheid. Je kan ze neerschieten wanneer ze zich net op het binnenplein van het gebouwencomplex begeven. Het alann zal niet afgaan. Ruim met je spion in uniform de andere bewakers in het gedeelte rechts onderaan op. Deze zone is nu veilig. Nu komt het moeilijkste gedeelte. Ga met je marinier terug naar boven, duik in de rivier en zwem naar het eiland onder de brug. Ga met je spion in uniform over de brug naar de explosievenexpert aan de overkant van de brug. Ga met je scherpschutter naar de vrachtwagen onderaan en kruip erin. De juiste timing bestaat er nu in dat je de Duitse explosievenexperts één na één ombrengt zonder zelf in gevaar te komen. Keel eerst de twee explosievenexperts op het eiland in het midden met je marinier. Spuit daarna met je spion gif in de explosievenexpert aan de overkant van de brug en schiet met je scherpschutter de laatste explosievenexpert neer. Je zal heel deze actie zo moeten timen zodat de ierpschutter ongehinderd uit de vrachtwagen kan stappen en aanleggen. De patrouille moet m.a.w. net voorbij zijn. In het tumult zullen de resterende troepen naar hun dode collega's lopen. Kom met je spion terug over brug en kruip in de vrachtwagen. Zwem met je marinier naar beneden, kruip eveneens de vrachtwagen en rij naar je volgende missie. Je kan natuurlijk ook, indien gewenst, eerst heel de linkerbovenboek van het decor opruimen met je marinier en je spion. Dit is echter niet noodzakelijk om de missie te ëindigen.

Missie 17: Before Dawn (paswoord FXIMV)

Het bevrijden van de vijf Franse verzetsstrijers waaronder hun leider Claude Gilbert. De makkelijkste manier om deze missie tot en goed einde te brengen, is de opereren via de achterdeur van het gevangenenkarnp, bovenaan gelegen. Ga met je spion in uniform door het kamp, open de achterdeur en loop rond tot je aan de kleine gesloten brug komt links onderaan. Haal de hendel over en ruim de vier eenzame bewakers op met je spion. Let wel op de patrouille van drie die via de grote brug tevoorschijn komt. Open opnieuw de kleine brug zodat je afgesloten zit en bewakers van onderaan niet meer naar je toe kunnen komen. Alvorens keet te schoppen in het gevangenenkamp, kan je beter eerst je veilige aftocht garanderen. Dit doe je het best door je marinier al zwemmend naar de overkant te brengen. Het makkelijkst is om links te beginnen. Je zal merken dat je net achter de rug van een bewaker naar de ontsnappingstruck kan lopen. Daar zit je veilig. Ga met je spion over de brug. Keel met je mari nier zoveel mogelijk eenzame bewakers. Lastige pionnen kan je afleiden met je spion. Het opruimen van de tien solitaire bewakers mag geen probleem zijn. De patrouille van drie kan je daarna neerschieten zonder dat het alarm zal afgaan. Dan is het tijd voor het gevangenen kamp. Je zal merken datje 'iets' kan doen met de grote olietanks voor de gevangenen. Met je spion kan je de olie uit deze tanks laten ontsnappen. De acht bewakers in het bovenste deel van het kamp kan je makkelijk kelen via dezelfde Marinier/Spion strategie ombrengen (de ene keelt, de andere leidt af). Bevrijd de gevangenen en schiet (niet te vroeg!) met één van je commando's op de olie. Ze zal in brand vliegen en daardoor de bewakers van het onderste gedeelte afblokken. De talrijke bewakers uit het onderste deel van het kamp kunnen ook niet rondlopen omdat je de kleine brug gesloten hebt, weet je nog? Loop met de gevangenen en je commando's naar de ontsnappingstruck en rij naar de volgende missie.

Missie 18. The Force of Circumstance (paswoord ZZMJV)

Het opblazen van de brug over de Maas in Luik. In missie 16 heb je deze brug nog gered, nu mag je ze zelf opblazen. Gelukkig weten de heren aan de top waar ze mee bezig zijn. Voordeel is hier natuurlijk dat je het terrein al kent, al zijn er wel extra versterkingen aangebracht. Het begin van deze missie is er weer één van het type 'gooi alle subtiliteit overboord'. Lok met de akoestische valstrik zoveel bewakers als mogelijk naar je toe en schiet ze gewoon neer. De extra troepen die verschijnen ten gevolge van het alarm zijn te verwaarlozen. Met een beetje geluk stapel je moeiteloos een vijftiental soldaten op. Het belangrijkste in deze missie is dat je de tank links bovenaan in beeld te pakken krijgt. Daartoe moet je wel eerst de chauffeur over de rivier varen met je marinier (langs de brug is echt onmogelijk). Maar je hebt nog geen boot. Het stelen van de boot in het midden bovenaan is dan ook je eerste opdracht. Ruk met je team op naar boven. Keel de vier bewakers aan deze kant van de sporen met de Green Beret en leg ze veilig weg. Doe dit wel wanneer de trein stopt zodat het zicht van de bewakers aan de overkant van de sporen wordt belemmerd. Ga daarna met je Green Beret over de sporen en keel de vier bewakers aan de zijde van het spoorwegstation. Je zal wel moeten letten op de timing want twee bewakers patrouilleren naar jou toe. Keel ook de twee eenzame soldaten in de bosjes boven het station en ruk verder op met je team naar boven. Je kan nu je marinier bovenaan in de rivier laten duiken. Zwem met je marinier naar het eiland bovenaan waar de boot ligt. Tot vijf bewakers patrouilleren er op dit eiland. Je zal moeten wachten tot ze van rechts boven naar links onder stappen (één blijft staan). Keel ze één voor één. Wanneer het tumult wordt, schiet je de rest neer. Neem de boot en duik terug naar de overkant. Breng je team langs boven naar de overkant niet de boot. Ruk op naar links. Nu komt het moeilijke gedeelte. Je zal met je Green Beret de solitaire bewakers bij de tenten moeten kelen en wegleggen zonder gezien te worden. De enige plaats waar je de lijken kan leggen, is achter de bovenste tent omdat daar de patrouille van vijf niet komt. Sluip nietje Green Beret en je chauffeur langs de tenten en langs de patrouille en begin te lopen wanneer de bewaker om de boek van het rode huis wegdraait. Loop er met beide commando's naar toe. Keel de soldaat met je Green Beret en loop het huis binnen. Loop niet je chauffeur verder door naar de tank, schiet de soldaat bij de tank neer en kruip in de tank. Schiet hiermee alle bewakers die in je weg staan neer. Duik met je marinier naar het eiland onder de brug. Je kan de bewakers één voor één kelen op voorwaarde dat je steeds opnieuw van een andere richting aanvalt. Wanneer deze bewakers zijn uitgeschakeld, kan je de explosievenexpert gaan oppikken. Vaar hem naar het eiland zodat hij de explosieven in de groene koffer kan pakken. Vaar terug. Rij met je tank voorop op de brug en schiet alles wat beweegt neer. Plaats de explosieven. Rij met je tank de brug af en schiet je een weg naar de ontsnappingstruck. Kruip met je team in de truck en rij een volgende missie tegemoet.

Missie 19: Frustrate Retaliation (paswoord 8HCWN)

Het vernietigen van de V2 lanceerinstallaties. Gezien de vervelende positie van de bunker kan je best in een wijde boog rond de bunker werken. Ga met je Green Beret naar links en keel de twee bewakers die boven het afdak voor de tank patrouilleren. Leg hun lichamen achter de rotsen waar je start. Schiet met je scherpschutter de bewaker op het verhoog neer en keel met je Green Beret de rokende bewaker voor het Duitse hoofdkwartier. Hierna kan je de twee bewakers voor het afdak kelen. Berg steeds de lichamen weg. Evolueer naar de kolenkarretjes en keel de twee bewakers (één staat stil, één patrouilleert) bij de rail. Ruim de vier volgende bewakers op en begin van links. Let wel op dat de patrouille van vier je niet kan zien. Ga nu met je hele team naar de rails. Keel de eenzame bewaker en de man achter het machinegeweer. Berg de lichamen. Evolueer naar boven en begin met de eenzame bewakers uit te schakelen. De patrouille van drie pak je best hardhandig aan met het pistool. Ruk verder op naar boven doch pas op voor de hond. Schiet de hond neer met je scherpschutter en ruim de andere bewakers verder op. Ga met je team naar de rails en steek over. Schiet wel eerst de bewaker aan de overkant achter het machinegeweer neer. Keel de bewaker voor de transportband en ruim ook de twee bewakers voor het traliewerk op. Schiet met de scherpschutter de hond in het hok neer. Klim met de Green Beret over de muur en ruim de twee bewakers het kortst bij het rode knipperlicht (schakelaar) op. Verzet de schakelaar zodat de transportband van buiten naar binnen voortbeweegt. Nu kan je de rest van het team naar binnen brengen. Werk je op langs links naar de raketten. De weinige bewakers in de basis mogen nu geen probleem meer vormen. Let wel op de patrouille met hond die rechts langs de tralies patrouilleren. Plaats de twee explosieven bij twee van de raketten en plaats benzinevaten bij de derde raket. Je kan indien gewenst ook benzinevaten plaatsen voor het hoofdkwartier en langs de weg waar de patrouille met bond voorbij komt. Op die manier kan je in één klap heel wat slachtoffers maken. Indien de hond echt lastig wordt, dan kan je hem neerleggen met je scherpschutter. Blaas de raketten op, schiet op de vaten en ga naar het eindpunt. Op naar de volgende missie.

Missie 20. Operation Valballa (paswoord C7KWW)

En dan zijn we uiteindelijk toegekomen aan de machtige laatste missie. Eemnaal je bekomen bent van het onwaarschijnlijk mooie decor, kan je op verkenning uit. Merk op dat je de muur links bovenaan kan beklimmen met je Green Beret. Klim naar boven en keel de bewaker die het kortst bij de ladder staat. Leg hem achter het muurtje. Klim nu langs de ladder naar boven en klim via de kleine ladder naar de bewaker op het dak van het Duitse hoofdkwartier. Keel hem en klim terug naar beneden. Ruim nu systematisch alle bewakers binnen handbereik op. Dit mag geen probleem zijn aangezien ze nogal makkelijk staan opgesteld. De lastigste pion is de bewaker die boven het luchtafweergeschut staat. Gelukkig patrouilleert hij af en toe. Dat is het moment om hem te verschalken. Ruim daarna ook de andere bewakers op en ga naar beneden (de trap voor het afweergeschut). Ga naar onder en keel de drie bewakers voor de muur. Nu kan je naar rechts sluipen. Keel de bewakers onderweg. Soms zal je het juiste moment moeten afwachten aangezien ze bewegen. Keel de bewaker aan de ingang via het water. Ga naar beneden en haal de hendel over. Nu kan je met je marinier langs het water naar binnen. Schiet met je scherpschutter wel eerst de twee bewakers op de muur neer, anders zien ze de marinier naar het water lopen. Ruim met je Green Beret en je marinier de soldaten op de schietstand op. Ruim hierna de soldaten bij de woonbarakken midden onderaan op. Daarna kan je de bewakers bij de ingang rechts opruimen. Nu kan je met de rest van je team naar binnen. Evolueer met je team naar links en ruim de soldaten bij de woonbarakken links op. Dit mag geen probleem zijn. Neem het unifonn met je spion. Nu kan je gif spuiten en afleiden a volonté. Evolueer met je team naar boven en elimineer met je Green Beret en je spion de bewakers bij de tank. De soldaat achter het zware kanon kan niet worden gekeeld. Schiet hem neer met je scherpschutter. Nu kan je met je chauffeur in de tank. Schiet naar believen alles kapot. Schiet alle bewakers binnen bereik neer, schiet de barak- ken stuk, schiet de raketten kapot en schiet, schiet, schiet en blijf schieten tot er bijna niets meer overblijft. Ga met je Green Beret en je explosievenexpert terug naar boven naar het hoofdkwartier. Keel met de Green Beret wat nog in de weg staat en plaats de explosieven aan het hoofdkwartier. Wat een vuurwerk zeg. Kruip in de tank en rij het einde tegemoet. Einde


Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/
Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum

http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

www.000webhost.com