18-10-2008

Oplossing gestart: 29-08-07

Cleopatra - A Queen's Destiny

 

RIDDLE OF THE TOMB

 

V1.7

 

Cleopatra: Het lot van een koningin is een avonturen game waarin de speler terecht komt in het oude Egypte. Hier moet je de jonge nieuwe koningin Cleopatra helpen bij het maken van de juiste beslissingen voor haar imperium en de koningin van de koningen zien te worden. Begeleid een nog jonge Cleopatra naar de troon. Deze queeste neemt je mee door Alexandrie en al zijn mythische monumenten, waaronder de vuurtoren en bijbehorende bibliotheek van Alexandrië. Historisch avonturen over koningin Cleopatra.

 

In het startmenu, selecteer je een profielbeeld en een sterrenbeeld.

Het sterrenbeeld bepaalt het moeilijkheidsniveau van het spel.

Stier (Taurus) is het makkelijkste; Leeuw er tussen in.

Tweeling is het ingewikkeldste?

 

Ook kunnen de puzzels per spel verschillen. Deze zijn verbonden met de dagelijkse horoscoop. Het kan een goede of slechte dag zijn van de Goden. Het verschil van de puzzels worden door het spel heen dan aangegeven door regen in het scherm.

 

In deze oplossing heb ik voor Leeuw gekozen. Onder in het kastje komen perkamentrollen van de opgeslagen games. Verschuif de tor om de opgeslagen games te selecteren.

Op de muziekstandaard save je het spel.

 

 

 

                                                          

Twee papyrusstroken vinden en lezen

Bekijk de bloedvlekken op de grond. Pak rechts uit de vaas een papyrusstrook.

Papyrus is een vroege vorm van papier. Het wordt gemaakt van de stengels van de papyrusplant, en werd in de oudheid gebruikt om op te schrijven. De tekst werd bewaard als boekrol. Later werd het gebruikelijk om vellen van de rollen te snijden en samen te voegen

Ga een stap vooruit en zie meer bloedsporen. Pak rechts een Bamboe Stengel - Als de goden deze dag een slechte horscoop hebben dan liggen er geen stengels. Ga naar de rechterkant van de piramide. Pak van de grond het Iris schrijfplankje en het gebroken stokje. Klik op de piramide om op te merken dat de Ram, Tweeling en Stier sterrenbeeld tekens heet zijn. Ga aan de rechterkant de brug over en je komt voor het Akkad mausoleum - In de deur zijn symbolen. Ga links, draai naar links en zie in het water bij het nijlpaardbeeld een papyrusstrook liggen. Je kan het nu niet pakken. Ga de brug over en naar de fresco's (muurschildering) aan de linkerkant van de deur van het waarnemingsgebouw. Draai links en pak de halve kroon van Akkad. Onderzoek de opgedroogde plantengroei. Draai verder naar links en pak een halve theatermasker. De deur van het waarnemingsgebouw is gesloten. Ga links verder om de piramide en zie het standbeeld van Eros - hij mist een pijl. Ga links en pak links van de brug een ander Bamboe Stengel. Ga terug naar het Akkad mausoleum. Ga nu rechts en pak voor de brug het andere gebroken stokje. Ga brug over en zie 2 waterspuwende beelden voor een gebouw. Draai je om en pak een kostbaar armband. Steek de andere stenenbrug over. Zie het boogschutter standbeeld. De muur achter het beeld staat in de steigers. Draai links, pak de riem ?, pot met bitumen (teer) en een metalen haak. Ga rechts van het standbeeld en je komt terug op de plaats waar het avontuur is begonnen.

Bitumen is de zwaarste fractie uit aardolie van de minerale koolwaterstoffen, gasvormig (aardgassen), vloeibaar (aardoliën) of vast (aardwas, aardhars en asfalt). Teer en bitumen vertonen grote overeenkomsten maar hebben een verschillende herkomst.

Ga aan de rechterkant van de piramide voorbij en tegenover het mausoleum terug naar het stukje papyrus in het water bij het nijlpaardbeeld. Gebruik de haak op de papyrus maar de papyrus drijft weg. Steek de brug over. Zie in het meertje aan de rechterkant dat het stukje papyrus klem komt tussen wat bomen. Combineer in je inventaris de 2 stengels met de riem en pak met de verlengde stengel het natte stukje  papyrusstrook uit het water - Of pak de natte papyrusstrook aan de waterkant. Ga naar de hete sterrenbeeld tekens op de piramide. Gebruik de natte papyrusstrook op de Ram om het te drogen en pak het terug. Combineer in je inventaris de beide helften stokjes met de pot bitumen en krijg een stok met bitumen. Combineer de stok met bitumen één voor één met de papyrusstrook en een papyrusstrook heeft een onleesbare tekst. Combineer deze onleesbare papyrusstrook met het Iris schrijfplankje en combineer het dan met het bitumenstokje om het leesbaar te maken. Deze kan je terug lezen in de documenten. 

 stok + stok+bitumen=bitumenstok

papyrusstrook + Iris schrijfplankje=tekst papyrusstrook

 

De sterrenbeelden op de aardbol instellen

 

Draai de aardbolconstellaties (configuratie, onderlinge stand van hemellichamen) door de pijlcursor ingedrukt te houden. Draai zo ook de evenaar met het Griekse alfabet. Zie rechtsboven in het beeld de namen als je de cursor over het alfabet of de constellatie plaats. Draai de aardbol zodat je het pijlsterrenbeeld voor je ziet. Selecteer dan de volgende letters in deze volgorde en druk deze in:

bêta, epsilon, lambda, omicron, sigma.

 

       
  

 

Het vervolg van het raadsel is niet zo duidelijk. De brief van Iris beschrijft twee sterrenbeelden die naar het standbeeld van Eros zijn gericht, dat zich bij de steiger bevindt: Pegasus en Vissen

 

Pegasus is een sterrenbeeld aan de noorderhemel - Vissen is een sterrenbeeld liggende aan de hemelevenaar. Pijl is een klein sterrenbeeld aan de noordelijke hemelkoepel

 

Druk de volgende letters in zonder de gebruikte letters te hernemen - dus als je de eerste naam gespeld hebt dan meteen door naar de tweede naam en niet de reeds ingedrukte letters herstellen. Draai de aardbol ook eerst naar het betreffende sterrenbeeld. De letters van de pijlsterrenstelsel zijn dus al ingedrukt, druk nu verder op de volgende letters voor Pegasus:

 

Pi, êta, gamma, alfa

 

 

Vissen

iota geaccentueerd, khi, thêta, upsilon.

 

De pijl voor het standbeeld van Eros vinden

 

Als het vervolg juist is zal Thomas een positief commentaar geven. Ga terug naar de steigers en pak de 2 stukjes pijl van de grond, die over de muur worden geschoten. Of pak de hele pijl. Demonteer de 2 stukjes pijl en krijg het staartstuk en punt gedeelte van de pijl. Combineer:

 

punt + staart +bitumenstok+ bitumenpot= Pijl.

 

Ga naar het standbeeld van Eros zonder pijl. Klik op het touw van de boog om de boog te spannen. Plaats de pijl op het touw van de boog. Klik (eenmaal?) op de elleboog om de pijl te richten. Draai naar rechts en klik op het boogschutters teken op de piramide om de pijl af te schieten. Een geheime deur opent. Is de pijl niet goed gericht richt de pijl dan anders tot er een geheime deur in het waarnemingsgebouw opent.

 

Een geheimzinnige opdracht 

 

Je komt in de werkplaats van Akkad. Zie rechts stenentabletten. Lees en pak het document op de plank boven de stenentabletten. Zie een tang en houtskool in de openhaard en rechts bladvarens op de grond. Open rechts van de openhaard het deurtje in de muuralkoof en lees het document over Enuma Anu Enlil. Pak uit het rollen rek aan de rechterkant de brief van Aristion, eerste bibliothecaris van de bibliotheek van Alexandrie, aan Akkad. Pak op de stoel de papyruskalender. Pak op de werktafel het zwarte bordje en klein tangetje. Pak het korte plaatje(tassette) uit de mand, Of de mand met de korte plaatjes is al gevuld, dan hoef je er geen te pakken en is er geen zwart bordje.

 

Tassette is een stukje gesmeed wapenrusting die aan het einde van de 14e eeuw gebruikt werd. De gesmede ijzeren plaatjes werden samengebonden (soort rok) en om de dij gedaan om de dij te beschermen en te bedekken en werden door middel van een lerenband meteen aan de plastron (gesteven front ) bevestigd.

 

Pak de brief aan Iris. Zie boven de tafel het tijdschema apparaat (universele kalender van Akkad)

 

Van links naar rechts betekent dit:
 • Nieuwe maan - Maemactérion (maimakterion 2de Griekse maand)
 • Khoiak (Choiakh - 4de Egyptische maand)
 • De eerste dag van de maand van Arasammu - 8e maand van de chaldéen; Chaldeeën waren een Semitisch volk in de oudheid

 • 208e dag van het jaar
 • schorpioen
 • equinox van de herfst (equinox - gelijke duur van dag en nacht)

Pak rechts, van de muurplank een stang met 9 gleufjes. Leg de stang met de 9 gleufjes op de tafel in de ingekerfde vorm. Op de kruk voor het gordijn pak je een aansteker. Rechts van het gordijn pak je de mal (vorm kistje) en wat klei (pak zoveel klei als Thomas kan pakken). Pak het document van Akkad op de stenen muurwand. Schuif het gordijn open en je komt in de ingangshal van het waarnemingsgebouw. De deur van de ontvangsalon is gesloten. Neem de trap naar boven. Je komt op het dak. Pak de stang met plaatjes van het muziekapparaat. Pak uit de kist de papyruscodes en bij de zonnewijzer/astrologische instrument een vaasachtige waterklok (Clepsydre). Ga terug naar de werkplaats van Akkad. 

 

Clepsydre is een soort waterklok,

die op hetzelfde principe werkt, als een  zandloper

 

Ga naar de werktafel. Combineer: zwart bordje+klein tangetje+blokje= korte plaatjes. Plaats de korte plaatjes in de lege mand. In de andere mand liggen lange plaatjes. Volgens de code, zijn de klinkers in zwart gemarkeerd: arasammu begint met een klinker en komt dus overeen met de 8ste maand van het papyrus codes document. Pak een kort of lang plaatje uit het mandje en plaats deze in de gleuf van de stang in de tafel. Plaats de plaatjes in deze volgorde in de stang: K. L. K. L. K. L. L. K. (K = kort plaatje; L = lang plaatje). Pak de stangl. Ga terug op het dak naar het héliolabe muziekapparaat en plaats de net in elkaar gezette stang in het muziekapparaat. Draai aan de hefboom om het strak te spannen. Klik op het plaatje dat omhoog uit het apparaat steekt en zie een scène - : Thomas ontmoet Chaldéen Cléopâtre die hem de Enuma Anu Enlil tabletten vraagt en hem mededeelt dat Iris en zijn vader door Ptolémée vastgenomen zijn.

 

 

Draai je om, open de deur en ga naar de tuin - Krokodillen liggen voor de grote bibliotheek. Bekijk de krokodillen en de bloedige doeken. Pak de hals medaillonketting van Aristion. Ga rechts en pak de steen. Combineer: steen+halsketting=open medaillon. Of demonteer de medaillon. In het medaillon is een document. Lees het document met aantekening van Aristion betreffende de locatie van een geheime kamer met een lijst van planten (oplosmiddel of verdunningsmiddel die door de schilders worden gebruikt) met de formule

 

"vaas met water, voeg toe een handvol Lullibi bloemen, twee handvolle Makkan zaden, twee handvolle Uruku wortels  en een handvol Amath bladen -  de 4 eerste  priem getallen (2,.3,.5, 7) zal de deur voor je openen".

 

Sobek krokodillen

 

Sobek of Sebek is een god uit de Egyptische mythologie. Hij had de kop van een krokodil en symboliseerde de vruchtbaarheid van de Nijl en de kracht van de farao's.

Een Oesjabti (oushebtis)  is een beeldje dat de overledene in het Oude Egypte meenam in zijn graf om voor hem in het dodenrijk het werk te verrichten.

 

Ga verder naar achteren en klik op het Sobek standbeeld om een scène te activeren van de Sobek wachter. Vraag aan de Sobek wachter om de grote bibliotheek in te mogen gaan maar hij wil daarvoor 2 (of 4) ushabti beeldjes. Pak het klei beeldje op de stoel naast hem. Zie een kist met een weegschaalafbeelding aan de andere kant. Ga via de map terug naar de werkplaats van Akkad - open de map in de inventaris door op het piramidepictogram te klikken en klik op de werkplaats van Akkad. 

 

Combineer: mal+ klei + ushabti beeld = mal gedeelte. Deze handelingen 2x verrichten om de voorkantgedeelte (gezicht) en achterkantgedeelte (rug) van de mal te krijgen. Steek de openhaard aan. Pak rechts van de openhaard een varenblad en leg het blad in de openhaard. Gebruik de aansteker in de openhaard om het blad aan te steken. Pak wat houtskool en leg het houtskool in het vuur. Leg een mal gedeelte in het vuur en wacht tot Thomas zegt dat het goed gebakken is en pak de mal uit het vuur met de tang die aan de openhaard hangt. Doe dit ook met het andere malgedeelte om 2 gebakken malgedeeltes de krijgen.

 

Combineer: voorkantmal+achterkantmal+klei=ushabti mal beeld. Maak 2 ushabti mal standbeeldjes (of 4?). Leg dan de malbeeldjes een voor een in het vuur om ze te bakken en pak ze uit het vuur met de tang als ze klaar zijn. Gebruik regelmatig wat houtskool om het vuur brandende te houden. Ga terug naar de tuin van de bibliotheek. Plaats de ushabti beeldjes op de stoel. Praat met de Sobek wachter die nu beeldjes van 4 goden vereist.

 

Ga naar de deur van het Akkad mausoleum. Onderzoek de deur. Thomas zegt iets over de deur. De deur heeft 4 pijpgaten en 3 groene bronzenmoeren om het water af te sluiten. Ga rechts naar de nijlpaardhoofden waaruit water valt. Demonteer de deksel van de clepsydre pot. Gebruik de pot onder het vallend water om de pot te vullen (niet het water uit de bak). Ga terug naar de deur. Gebruik een brokje klei of bitumen (teer) in het gat van de missende groene bronzenmoer. Giet een hoeveelheid water in elke gat. Elke klik met de pot op het gat is een maat. Je zal iedere keer terug moeten om de pot met water te vullen. De inhoud van de pot hangt af van welk moeilijkheidsniveau sterrenbeeld je gekozen hebt. Je kan de pot vullen met 12 maten water? (12 keer pot onder het water klikken)

Vul de pijpgaten met water van links naar rechts: 

 

Eerste gat - 1x

Tweede gat - 3x

Derde gat - 5x

Vierde gat 9x. 

 

 

Door de druk kan de bronzenstop onder het eerste gat eruit springen. Dicht het gat met klei of teer en vul het eerste gat weer met water. De mausoleumdeur opent. Ga de donkere mausoleum binnen. Gebruik de aansteker op het kleine schaaltje, linksonder op de grond voor het altaar om licht te krijgen. Bekijk de fresco van de muur aan de linkerkant: Isis, Thot, Anubis, Horus. Open de 3 urnen aan de rechterkant en pak de beeldjes van Isis, Thot en van Anubis. Draai de deksels om en vind het vierde beeldje van Horus. Je kan de 4 beeldjes op de kist plaatsen aan de andere kant en als het beeldje op een goed vakje geplaatst wordt zal Thomas commentaar geven. Pak ze weer terug en ga terug naar de Sobek wachter. Plaats de beeldjes op het juiste vakje van de kist met de weegschaal. De Sobek wachter verjaagt de krokodil voor de ingang van de bibliotheek.  

 

 

Bibliotheek - Zie de krokodilleneieren aan de linkerkant. Ga aan de linkerkant verder naar binnen. Onderzoek het puin. Pak de staaf van de grond. Bekijk de Ptolemaics fresco, achter tegen de muur. Ga links en pak het touw bij de krokodil. Ga terug naar de fresco en bekijk de voet van de marmerzuil. Een zuil is onder beschilderd. De andere 3 zuilen ook. Ga naar de krokodil in het centrum van de zaal -  de krokodil heeft een collier om zijn nek. Ga naar de andere hoek om met de oude slaaf Kordax te praten - Thomas belooft hem te helpen van de Sobek wachter en voor zijn hulp geeft de slaaf hem informatie over Caesar en Cleopatra. Bekijk de tas en mand voor de slaaf. Praat met de Sobek wachter om genade voor de slaaf te vragen, maar hij wil daar niets van weten. Pak buiten bij de ingangsdeur de haak van de grond. Praat weer met Kordax. Ga de kamer met de zeldzame planten in - aan de linkerkant van Kordax. De kamer is geplunderd. Op het rek aan de rechterkant pak je de ingrediënteninventarislijst en 16 kommen (4x4). Lees de aantekening van Aristion over de kommen in de documenten inventaris. Pak met de 16 kommen, een kom poeder soort,  in de rekken en op de grond. Misschien kan je een soort niet pakken. Ga achter naar het laboratorium. Zie een koperen schaal met daar achter omheen lege ronde houders, daarboven 4 potten gevuld met een poeder en een waterbak. Pak van de muur het Diomedes document, daaronder het Prusias document en links het Zoilos document. Pak rechts van het rek een blauwe lege karaf

 

Het document van Prusias beschrijft': 'Bepaalde plantaardige bestanddelen bezitten dezelfde eigendommen: de bladen van de Amath en de doornen van de Canaan...".  De 4 poeders die al geplaatst zijn hebben een naam. Dit zijn reactiefpoeders (chemisch reagerend). Deze poeders reageren op de naamloze poeders om de naam van het poeder te bepalen. Plaats de 16 kommen met poeder in de ronde houders. De poeders worden per moeilijkheidsniveau altijd in dezelfde houder geplaatst. Het kan zijn dat schaal 14 leeg is en er geen poeder van is. Nummer de bovenste rij schalen 1 t/m 8 en onderste rij 9 t/m 16. Meng en doseer de poederingrediënten in de schaal met water om een oplosmiddel te krijgen:

 

Oplosmiddel:

 • Pak met de koperen schaal, zuiverwater uit de waterbak en voeg toe:

 • Een maat Lullibi bloem (1)

 • Twee maten Makkan zaad (2)

 • Twee maten Uruku wortel (4)

 • Een maat Canaan doorn (5)

Thomas zegt als je een goed oplosmiddel gemixt hebt. Pak het oplosmiddel met het blauwe karaf. Ga naar de 4 zuilen. De Sobek wachter zal de krokodil in het midden toe spreken. Gebruik het oplosmiddel op de 4 marmerzuilen. Elke zuil heeft onder aan de voet Romeinse cijfers en een gat in het midden. Onder een cijfer is een driehoekje. Het driehoekje van de linkerzuil is onder de I. Plaats de staaf in het gat of later. Combineer: touw+haak=haak aan touw. Gebruik de haak op de collier/halsketting van de krokodil. Knoop het touwuitende aan de staaf aan de achterkant van de zuil. Probeer de Souchous krokodil vooruit te laten gaan (klik op de bek) - de Sobek wachter zegt dat de souchous (Souchous is krokodil in het Grieks) alleen op zijn staf reageert en geeft Thomas toestemming om het in de tuin te pakken. Pak dus de staf, bij de groene krokodilbeeld in de tuin. Praat met de Sobek wachter. Gebruik de Sobek staf op de snuit van de krokodil om de eerste zuil naar II te draaien, vervolgens de tweede zuil naar III, derde zuil op V en de vierde zuil op VII (2;3;5;7) - Verwijder dus eerst het touw van de stang, pak de stang uit de zuil, plaats de stang in de andere zuil,knoop het touw dat nu op de grond blijft liggen aan de goede kant van de stang, gebruik de staf op de krokodil tot de zuil op het goede cijfer is gedraaid. Achter de fresco opent een geheime kamer. Ga naar binnen en pak de tabletten. Scène.  

 

De ontsnapping 

 

Praat met Kordax - hij heeft in zijn mand een recept voor een kalmeermiddel. Als je de dosering verdubbelt kan je een slaapmiddel maken voor de krokodillen. Pak uit de mand het recept en gedroogde vergiftigde visfilets. Ga naar het laboratorium. Ledig de koperen schaal in de vaas aan de linkerzijde. De poeders die je nodig hebt om het slaapmiddel te maken moet je eerst achterkomen welke kleur en naam dat poeder is. Met de reactie poeders kan je de naam van het poeder te weten komen. In de laatste 3 documenten wordt beschreven hoe je dat moet doen en welke poeder soorten je nodig hebt voor een slaapmiddel -  Melukhkha beenderen poeder - sève Ashod poeder, canaan doorn poeder en Tjekker bloem poeder. In plaats van de Ashod sap poeder kan je ook de Ataniya wortel poeder gebruiken. De Melukhkha en Canaan poeder weten we al. 

 

Ledig altijd eerst de schaal. Vul de schaal met zuiver water. Om achter het poeder van het ashod sap (14) te komen pak je een maat grijze goudpoeder uit kom 14 en leg deze in de schaal met water. Vervolgens voeg je 1 Mitanni gum toe (eerste pot van de reactieven), 2 Arsawa (3derde pot van de reactieven) en 1 Pitassa gum (vierde pot van de reactieven). Wanneer je het goed gedaan hebt, zegt Thomas de naam van de plant en het poeder heeft nu ook een naam als je met de muiscursor over de poederkom gaat. Als je geen poeder hebt in kom 14 dan gebruik je de Ataniya wortel poeder voor het slaapmiddel. Dit poeder bevindt zich in kom 16 en krijgt de naam door: Een maat grijze poeder uit kom 16 in het water gebruiken en van de reactieven bijvoegen - 1 Kerma poeder, 2 Arsawa en 2 Pitassa gum poeder. Vergeet niet om de schaal te ledigen en zuiver water pakken. Tjekker bloem poeder is wit poeder in kom 12 en de vereiste reactieven zijn 1 Mitanni en 2 Arsawa. Nu weet je alle poedersoorten voor het slaapmiddel. Je kan ook de namen van de andere poeders gaan uitzoeken. Meng en doseer de poeders in de schaal met water om een slaapmiddel te krijgen.

 

Slaapmiddel: Vul de schaal met zuiver water. 

 • Twee maten Melukhkha beenderen poeder (3).

 • Twee maten Ashod poeder (14) of Twee maten Ataniya wortel poeder (16).

 • Twee maten Canaan doorn poeder (5).

 • Twee maten Tjekker bloem poeder (12)

Thomas zegt als je het goed hebt. Gebruik de gedroogde vissen in de koperen schaal met het slaapmiddel. Geef de vissen aan de krokodil

Scène : Thomas is opnieuw in aanwezigheid van Cleopatra: Iris en Akkad zijn gevangenen op het Eiland Pharos. Ze zijn door de soldaten achtergelaten en er heerst pest.

 

Totale poeder Overzicht

 

Kom Kleur Mitanni Kerma Arsawa Pitassa Naam
             
Kom 1 Blauw x x x x Lullibi bloem
Kom 2 Geel x x x x Makkan zaad
Kom 3 Donker Grijs x x x x Melukhkha beenderen
Kom 4 Zwart x x x x Uruku wortel
Kom 5 Donker Groen x x x x Canaan doorn
Kom 6 Wit 1 x 2 1 Arrapha sap (sève)
Kom 7 Geel 1 x x x Nuzi blad
Kom 8 Oranje 1 x x 2 Ashur zaad
Kom 9 Bruingeel x 1 x x Kassite schors
Kom 10 Groen x 1 1 x Masa doorn
Kom 11 Zwart x 1 1 1 Teresh wortel
Kom 12 Wit 1 x 2 x Tjekker bloem
Kom 13 Rood 1 1 x 2 Askelon zaad
Kom 14/leeg? Licht Grijs 1 x 2 2 Ashod
Kom 15 Wit x 1 2 1 Ekron blad
Kom 16 Donker Grijs x 1 2 2 Ataniya wortel

 

 

De Cycloop van het eiland Pharos

 

Cycloop - reus met één rond oog in het midden van het voorhoofd

 

Kust - Vuurtoren van Alexandria

Onderzoek het hoopje zand en de hoorn aan het paaltje. Loop naar de galei, open de linkerkrat en pak de hamer en beitel. Gebruik de beitel op de houtenbalk, die langs de kist ligt, en je hakt er een blokhout vanaf. Open de rechterkrat, pak naald en draad en een soort snijdgereedschap. Pak het linnendoek. Of gebruik het snijdgereedschap op de linnendoek, om er een stukje doek uit te snijden. In de inventaris snij je het linnendoek in drie delen. Gebruik naald en draad op de 3 doekjes om er 3 zakjes van te maken.

 

 

Ga naar de vuurtoren. Bekijk de gebroken stenentegel op de grond en het kanonsgat in de muur van de vuurtoren. Pak de stukjes van de gebroken tegel en plaats deze op de gebroken tegel. Lees de halve tegel. Vul de 3 zakjes met zand. Ga naar de defecte houtenkatapult. Leg de 3 zakjes zand in de bak aan het linkergedeelte van de katapult. Rechts van de bak liggen 3 zandzakken die je ook in de bak legt. Links van de katapult pak je het houtenframe en een stenenkogel. Ga naar de voorkant van de katapult. Pak de gebroken pin.  Maak een hele pin in je inventaris. Combineer kapotte pin+beitel+hamer+blokhout=Pin

 

 

Pak links de ladder en plaats deze tegen de katapult. Pak het touwkatrol en klim op de ladder met de touwkatrol in je hand. Plaats het touwkatrol in het houtenmechanisme en gebruik de hele pin in het houtenmechanisme - Mocht de pin breken maak je weer een nieuwe. Ga naar beneden en leg de ladder terug op zijn plaats. 

 

Onder het houtenwiel klik je op de houtensteel, om de katapult van de rem te zetten. 

Draai aan het houtenwiel om de werparm naar beneden te draaien.

Pak rechts het rode doek, leg de rode doek in de katapult en leg er de stenenkogel in. Pak de haak van de grond en haak deze aan de achterkant van de werparm. Sla met de hamer op de pin in het touwkatrol.

 

 

Ga naar de vuurtoren. Pak een bloksteen uit het gat en pak de stenenkogel terug.  Laad opnieuw de katapult - Pak de pin, klik op het touwkatrol en je laadt automatisch de katapult. Sla weer met de hamer op de pin, het gat in de muur wordt nu groter en groot genoeg om de vuurtoren te betreden. 

 

- Is het gat nog niet groot genoeg, moet je een stenenkogel maken omdat de andere nu niet meer te gebruiken is. Maak een stenenkogel. Combineer in het inventarisbalkje: houtenframe + beitel + hamer + bloksteen = Stenenkogel. Zet de katapult weer in elkaar. Laad de katapult met de stenenkogel en gebruik de hamer op de pin. Is het gat nu wel groter geworden ga je door het gat naar de vuurtoren.

Pak de gaasachtige werkbroek in de deuropening. Ga verder naar binnen - de deur aan de rechterkant is gesloten. In het midden van de ruimte, liggen kapotte gewichten? op de grond en op de verhoging liggen hele gewichten. Ga aan de linkerkant naar het beschadigde rad en zie boven aan het plafond het Appolo liftwagentje hangen. Zie in de muur de beschadigde schijven. Gebruik de hamer op de beschadigde gedeeltes van de schijven om het te repareren?. Draai aan de schijven om Sostratos te spellen (sigma, omega, sigma - kan je in het document aan Thomas, lezen). Klik dan op de middelste schijf en pak de brief van de ontvoerders die aan Thomas gericht is. Klik op de hefboom om het tegengewicht van Appolo's strijdwagentje te laten zakken.

Pak alle gewichten uit het tegengewicht om het wagentje te laten zakken. Leg 9 gewichten in het wagentje. Trek rechts aan het touw van het tegengewicht - Thomas bindt het touw aan de ring om het tegengewicht vast te houden. Leg 9 gewichten in het tegengewicht. Maak het touw los. Stap in het wagentje en leg alle gewichten uit het wagentje zodat het wagentje met Thomas erin stijgt. 

Ander sterrenbeeld: Pak alle gewichten uit het tegengewicht om het wagentje te laten zakken. Leg 6 gewichten in het wagentje. Ga terug naar de katapult. Pak 3 zandzakken uit de katapultbak. Leg de 3 zandzakken bij de 6 gewichten in het liftwagentje. Trek rechts aan het touw van het tegengewicht - Thomas bindt het touw aan de ring. Leg de 10 gewichten in het tegengewicht. Maak het touw los. Stap in het wagentje. Leg de gewichten en zandzakken uit het wagentje tot het wagentje met Thomas erin stijgt.

Loop naar de opening. Je komt in de Hydra kamer. Ga in het midden staan om met Iris te praten, die boven achter de glasplaten gevangen gehouden wordt. Onderzoek alles in de ronde kamer - lichtprisma in het plafond, aan de linkerkant de lier die door Gorgons geblokkeerd wordt en lees de inschrijving. Zie een kleine gat in de grond en aan de rechterkant de gesloten deur. In het midden is een schijf met de letters van het Griekse alfabet. De andere deur gaat terug naar beneden - tegenover het wagentje en rechts met de trap naar een deur.  

Met de Gorgonen worden in de Griekse mythologie doorgaans Medusa, Stheno en Euryale bedoeld, dochters van de zeegoden Phorcys en Ceto. Zij vormen een drietal monsterlijke chtonische wezens die worden voorgesteld als vrouwen met slagtanden, handen van brons, gouden vleugels en slangen in plaats van haren. Hun blik is verstenend.

 

Chtonische goden (Grieks "met betrekking tot de aarde") zijn godheden en hogere wezens met betrekking tot de aarde en in het bijzonder de onderwereld.

Combineer: draad+houtenframe+gaasbroek= Zeef. Ga terug buiten naar de gebroken stenentegel. Zeef het zand door de geïmproviseerde zeef te gebruiken. Pak de stukjes tegels die je uit het zand gezeefd hebt en plaats deze in de stenentegel. Je kan nu meer van de tegel lezen maar er ontbreken nog wat stukjes. Pak 3 witte zandzakken uit de katapult (of als je ze gebruikt hebt voor het liftwagentje pak je die daar). Ledig de witte zandzakken in het hoopje zand bij de tegel. Zeef het zand weer voor de ontbrekende stukjes en leg die in de tegel. Thomas kan nu de namen van de gorgons lezen: Médusa, Euryale en Sthéno. Ga terug naar de Hydra kamer. Ga in het midden van de schijf met de Griekse letters staan. Klik in één keer de letters in zonder te onderberken, in onderstaande volgorde:

   MU         Epsilon      Delta        Omicron   Upsilon   Sigma       êta          Ēpsilon     Rhô          Alfa         Lambda    Thêta       NU

De Gorgons zijn verslagen. Draai aan de lierhendel. Ga terug naar het midden, kijk omhoog en bekijk de 3 losse prisma glasplaten (je moet opmerken dat het touw van 3 glasplaten geen boobytraps zijn). Zie de touwen van de koppen in de hoeken die uit de steen komen, boven de Griekse letterschijf. Trek aan 3 touwen van de koppen om Iris te bevrijden. Praat met Iris. Scène - Iris keert terug met Thomas naar het waarnemingsgebouw.  

Praat 2x met Iris. Ga naar beneden - Kordax roept Thomas. Draai naar de trap en pak het andere gedeelte van het theater masker. Combineer de 2 helften masker aan elkaar om te zien dat ze in elkaar passen. Ga naar de salonkamer en praat met slaaf Kordax, - Automatische dialoog. Praat met hem. Pak achter je van het lage tafeltje de formule voor aromatische bestandsdelen. Ga terug naar boven en praat weer met Iris. Ga dan weer beneden met Kordax praten - hij bijt op zijn nagels en maakt zijn hand schoon in de schaal met water. Ga dan weer met Iris praten - Akkad heeft een geheime waarnemingspost in zijn mausoleum laten bouwen maar men moet eerst Kordax uitschakelen. Ga met Kordax praten en pak de lava schaal met het bevuilde water  - als je de schaal niet kan pakken, open dan zijn tas en pak de stang voor de ijzeren plaatjes en de andere helft van de Akkad kroon. Pak de hoorn die je meteen gebruikt. Ga via de map naar de tuin van eer voor de grote bibliotheek. Als je wel de schaal kan pakken ga je ook naar de tuin. Pak van het krokodillenbeeld de Sobek staf. Gebruik de staf op de krokodil en ga naar het laboratorium. Pak met de koperen schaal, zuiverwater.

 

Maak weer het slaapmiddel:

 • 2x Melukhkha;2x Ashod of 2x Ataniya;2x Canaan en 2x Tjekker

Vervolgens voeg je de aromatische bestanddelen erbij:

 • 2x Nuzi;1x Ashur;2x Kassite;2x Masa en 1x Teresh.

Thomas zegt: "Deze geparfumeerde vloeistof zou iets groots in slaap kunnen doen vallen". Ledig de lava schaal met het bevuilde water en pak met de lava schaal het geparfumeerde vloeistof uit de koperen schaal. Heb je de schaal niet, pak je het mengsel met de karaf. Ga terug naar Kordax en plaats de lava schaal met de geparfumeerde vloeistof op het krukje langs hem, of gebruik het karaf op de schaal -  

Helaas hij is er immuun voor. Of hij valt meteen in slaap. Praat met Iris als hij niet in slaap valt. Pak de lava schaal van Kordax terug. Ga naar het laboratorium. 

 

Ledig de schaal, vul het met water en voeg er een handje Melukhha bones aan toe. Gebruik Iris armband in het mengsel. Ledig de schaal in de inventaris met het slaapmiddel. Gebruik de schaal om het giftige mengsel te krijgen. Ga terug naar Kordax en plaats de schaal op het krukje -  de slaaf valt in slaap.

 

Open zijn tas en pak de stang voor de ijzeren plaatjes en de andere helft van de Akkad kroon. Pak de hoorn die je meteen gebruikt. Combineer de kroon helften met elkaar en krijg de Akkad kroon en een Ram en Stier medaillon. Gebruik het kleine tangetje op de kroon en krijg de andere medaillons. Ga op het dak met Iris praten.

 

Ga naar het Mausoleum. Lees de zes verzen op de graftombe en bekijk de tekens: Waterman, Steenbok, Tweelingen, Stier, Ram, Boogschutter, Kreeft en Schorpioen zijn lichter en Vissen en Weegschaal. Bekijk het schip op de achterkant. Plaats de Rammedaillon aan de rechterkant en de Stier aan de linkerkant van het schip. De graftombe opent aan de voorkant. Zie een astrale deur met een zonnewijzerplaat met tekens waarin je de medaillons met de tekens kan plaatsen. Links en rechtsonder liggen stengels. Ga met Iris praten. Ga terug naar de astrale deur. Plaats (draai) de zonnewijzer op Vissen en de maanwijzer op Weegschaal. Plaats zes medailles die met de tekens overeenstemmen in de zonnewijzerplaat. Elke medaillon heeft 4 kleine gaatjes. Plaats de stengels in de gaatjes zoals ze getoond worden in de duivels fresco's: 

 

 
 • Waterman - 4

 • Steenbok  - 1 linksboven en 2 in de onderkant

 • Boogschutter  - 2 in de bovenkant en 1 rechtsonder

 • Schorpioen - 1 linksonder

 • Kreeft - 4

 • Tweelingen - 2 in de onderkant.

 

 

Het geheim van de Piramide
 

Onder het schip schuift een paneel open. Ga naar de andere kant van de tombe. Gebruik de aansteker op het schaaltje voor de trap en ga naar beneden. Draai je om en zie een kistje in de nis - in het kistje bevindt zich het testament van Akkad. Zie een kist met een weegschaal afbeelding. Ga via de map naar het dak van het waarnemingsgebouw om alles tegen Iris te vertellen. Ga terug naar de geheime waarnemingspost van Akkad.  Plaats de Weegschaalmedaillon op de kist aan de rechterkant. Open de kist en pak het pijpstukje en de brief van Héron of Alexandria aan Akkad, die de werking van zijn Titanmachine uitlegt - dat vuur, lucht en water vereist. Bekijk de linkerkant  - de waterbakken zijn leeg. Ga een stap naar voren. Zie links een kolenschepje, rechts 2 ovens, zuil met tekens en hangende houtenwaterbak. Plaats de vissenmedaillon op de zuil, tussen de zon en maan. Klik op de maan om de bak te laten zakken. Ga verder naar achteren en pak rechts de houtenloopplank. Gebruik de Leeuwmedaillon op de kist - de kist is leeg of pak er 3 schijven uit - Het zijn de vuur,water, lucht schijven. Liggen de schijven er niet in dan krijg je ze laten tussen de kolen. Zie rechts op het paneel van de Titanmachine een grote schijf met de 3 schijfsymbolen. Zie achter op het houtenplatform 3 astronomische instrumenten. Draai om. Iris is gearriveerd. Pak rechts een balk (als er een balk ligt). Ga met Iris praten.

 

Ga naar de voorkant van het mausoleum. Ga naar het standbeeld van Eros met de boog. Zie in het meertje een soort waterreservoir met 4 nijlpaardkoppen. Gebruik de loopplank op het waterreservoir en loop er naar toe. Gebruik de balk op de houtenplaat tot het open is. Of er ligt geen plaat. Open dan de klep om het water er door te laten stromen. De waterbakken onder in de geheime post stromen nu vol. Ga terug naar de geheime post. Gebruik de Sobek staf om de krokodil te verjagen, als hij niet zelf verdwijnt. Druk op het zonsymbool (op de zuil) om de volle bak met water omhoog te halen. Plaats het pijpstukje op de pijp van de oven om het met de waterbak te verbinden. Schuif het klepje boven het pijpstukje omhoog om de machine met water te vullen. Plaats de laatste medaillon in de ronde schijf van de Titanmachine. Plaats de waterschijf in de grote schijf van de machine. Trek boven de ovens aan de ketting en ook aan de ketting boven de steenkolen voorraadbak. Ga naar de standbeelden van Anubis en Horus voor het mausoleum. Trek de platen achter de standbeelden eruit. Ga terug en plaats nu de luchtschijf in de grote schijf.  Open de deuren van de 2 ovens en de 2 roosterdeuren aan de onderkant. Steek beide haarden aan. Gebruik het kolenschepje in de steenkolenbak en vul de haarden van de ovens met steenkool tot Thomas zegt dat het genoeg is. Als de 3 schijven niet in de kist lagen, liggen ze tussen de kolen. Sluit alle deurtjes en plaats de vuurschijf in de grote schijf. Als je met het kolenschepje de haarden vult dan worden de schijven zichtbaar tussen de kolen. Plaats dan de schijven in de Titanmachine.

 

De Titanmachine werkt en zie het einde

 

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.
 

GameSolves
NL Forum

Forum
Henk

 

 

www.000webhost.com