06-05-2004

Beneath a Steel Sky

Onder een Hemel van Staal

Deze gratis avonturen game kan je hier downloaden. Je kunt de CD versie (67 mb) of de floppy versie downloaden (7,3 mb).

Het is een spel dat in een "scummvm" programma gespeeld moet worden. Dit programma kan je ook daar downloaden Windows Installer.

Installeer scummvm, open daarna het programma, zoek de map waar je Beneath a Steel Sky hebt geïnstalleerd (of andere games) in het venster (add game), klik op "choose" als je in de map bent en je ziet de naam van het spel en klik op "ok".

Klik op de naam van het spel dat je wil spelen en dan op "start". In options kan je kiezen op je het spel in het hele scherm (full screenmode) wilt spelen.

 

Augustus 2019

Beneath a Steel Sky gratis op GOG

 


Met F5 kom je in het menu waar je alles kan instellen, saven, laden en het spel verlaten. Ga met de cursor boven in het scherm en je komt in je inventaris.

Klik met op een voorwerp in je inventaris, houw de linkermuisknop ingedrukt en je leest wat info over het voorwerp.

Klik met je rechtermuisknop op een voorwerp in je inventaris, het voorwerp plakt aan de cursor en gebruik het voorwerp op een spot waar het voor nodig is. Met de rechtermuisknop doe je de acties die je in het spel kan uitvoeren.

Pak een links een stukje van de leuning van de trap "rung" voor een metalenstang " metal bar". In je inventaris heb je al een moederbord "circuit board". Gebruik de metalenstang rechts op de nooddeur " fire door".

Open de deur (rechtermuisknop) en ga terug de persruimte in. Ga naar beneden en ga rechts door de deuropening

Bekijk het afval onder in het scherm "trash", gebruik het moederbord in je inventaris op de robot in het afval en de robot Joey zal herleven.

Stap op het gestreepte liftplatform (klik met de rechtermuisknop op de lift). Mr. Hobbins de reparateur komt en ga dan onmiddellijk rechts de werkplaats in. Open het kabinet "cupboard" bij het linkerachtergedeelte en pak een moersleutel "wrench".

Ga terug naar de liftruimte en bekijk de vervoerderrobot "transport". Stap opnieuw op het liftplatform. Nadat Hobbins weer verschijnt en het liftalarm afzet, praat dan met hem: (vraag waar deze woorden in voor komen, het is te veel om ze allemaal op te schrijven).

AM
OUT
DO
YOUR
TRANSPORT ( zorg zeker dat je dit vraagt, is deze dialoog er nog niet bij dan vraag het later).
inspection

Praat met je vriend Joey (je robot):

TRANSPORT

Ga links van de lift staan  en wacht op de vervoerrobot die met een cilinder terug keert. Zodra het liftplatform daalt, klik op het liftgat met de rechtermuisknop om naar beneden te klimmen naar de ruimte met de oven.

Wacht op Joey, bekijk bekijk het slot "lock" naast de deur, praat met Joey over het openen van de deur.

Nadat de Duitse soldaat verschijnt en door het elektrische oog wordt gedood klik je op zijn lichaam met de rechtermuisknop om zijn zonnebril "dark glasses" en identiteitskaart "ID card" te krijgen.

Ga door de deuropening naar de gang van het hoge niveau, beweeg je dan één scherm naar rechts (niet achter de opening door) naar de fabrieksingang. Ga rechts de fabriek (rechts van de liftdeur) in en praat met de vrouw:

DOING

GROUND

SECURITY
 

Wacht op supervisor Gilbert Lamb om de vrouw Anita weg te laten gaan: (als hij niet komt probeer dan naar recht te gaan en praat opnieuw met de vrouw). Antwoord aan Gilbert:

FUGUTIVE

Ga één scherm rechts en gebruik de moersleutel op de tandwielen "cogs".:

TECHNICIAN
ROBOT PAL

Verwijder de moersleutel die de tandwielen blokkeren en ga één scherm naar links. Gebruik de moersleutel op de grote lassenrobot en praat dan met Joey:

SHELL

Ga terug naar het rechtse scherm en probeer om de provisiekamer achter de sensoren in te gaan. Praat met Joey:

CHECK OUT

Wacht tot Joey terug komt en praat weer met hem:

USEFUL

Praat met  Joey:

FUSE BOX

Wacht op Joey en ga dan de provisiekamer in. Verplaats het rooster "gangway"dat op de grond ligt en pak dan wat stopverf dat op de grond ligt "putty". Ga de provisiekamer uit: ( hij pakt de zonnebril of geef de zonnebril).

CRIMINAL

Verlaat de fabriek (2x links). Bekijk rechts de rode kabel "cable". Ga voor de terminal LINC staan en praat met Joey:

WELDING

Ja 2x links en ga links de krachtcentrale in. Gebruik de moersleutel op de linkerknop van de stoommachine, dan gebruik de moersleutel op de rechtse knop. Ga voor de linkse knop staan en praat met Joey:

button on the right

Druk gelijktijdig op de knoppen "button", dan wacht tot de man weg gaat.

Gebruik de rechtse schakelaar "switch" van het controlepaneel om de gloeilamp uit te doen, dan pak de gloeilamp "light bulb".

Gebruik het stopverf in de contactdoos "socket" en stel opnieuw de schakelaar in werking om het linkerpaneel te openen. Gebruik de linkerschakelaar en dan de rechtse schakelaar.

Verlaat de ruimte, ga 2x rechts, gebruik de  identiteitskaart in het slot van de lift (je moet dit altijd herhalen wanneer je een lift gebruikt).

Ga de lift in en daal naar het niveau van Belle Vue. Pak de rode kabel "cable", ga links, ga rechtsboven de binnenplaats op en gebruik de identiteitskaart op de linkerdeur van de woning van de Duitse soldaat om het te openen.

Ga de woning in en pak een tijdschrift onder het hoofdkussen "magazine". Ga de woning en de binnenplaats uit en ga dan 2x rechts naar het beeldhouwwerk van een Mens. Ga Travelco in en geef het tijdschrift aan de bediende:

DIFFERENCE
MYSTERY
RIP-OFF
ECONOMY
matter

Pak het reiskaartje "ticket" van het bureau. Verlaat het reisbureau en ga links terug naar de lift. Wacht tot Lamb verschijnt en geef hem het reiskaartje.

 Ga terug naar het hogere niveau via de lift en ga de fabriek in. Wacht op Lamb en praat met hem:

TOUR

Nadat Lamb de gebroken machine beschrijft en je alleen laat ga dan rechts en praat met Anita:

doing
D-LINC
GROUND LEVEL
JAMMER

Geef je identiteitskaart aan Anita, en praat dan opnieuw met haar:

D-LINC
LINC-SPACE
JAMMER
SCHRIEBMANN PORT
later

Ga de fabriek uit (3x naar links). Gebruik de identiteitskaart met de terminal LINC buiten de fabriek: Klik op

4 SECURITY SERVICES
2 SPECIAL OPERATIONS
1 FILE ADJUSTMENT
1 AUTHORIZE D-LINC
2 FREEZE ASSETS
EXIT

Wacht op Lamb en zie dat hij zijn kaart in de liftscanner probeert te gebruiken. Praat met Lamb:

PROBLEM
ANOTHER

Gebruik je identiteitskaart in het slot van de lift en ga naar de woning van Lamb naast de woning van de Duitse soldaat.Gebruik de identiteitskaart op de rechtse deurslot en ga de woning in.

Neem de "videocassette" van het boekenkastje en stop het in de videorecorder "VCR" bij de TV. Stel de machine rechts van de TV in werking om de kat te voeden.

Ga de woning en de binnenplaats uit en ga links. Ga de wachtruimte van de Burke's Bio-Surgery in. Praat met de projector/de receptionist:

SCHRIEBMANN

Praat met de projector/de receptionist:

ELSE

Praat met de projector/de receptionist:

LOOKING

Praat met  Joey:

TALKING
CHARM

Ga links en praat met Burke. Praat dan opnieuw met hem:

KIDNEY

Praat met Burke:

LUNG

Praat met Burke en krijg een Schriebmann behandeling. Praat dan opnieuw met hem:

GROUND LEVEL
PORT

Ga 6x rechts het Verzekering gebouw in "Anchor Insurance". Praat met de man:

NEVER
MORE

Praat dan opnieuw met hem:

SPECIAL
Burke

Wanneer de man weg gaat praat dan met Joey:

STATUE

Pak het het anker "anchor" en gebruik het met de kabel in je inventaris om een haak te creëren "hook" (klik op de kabel met de rechtermuisknop en klik dan de kabel met de rechtermuisknop op het anker).

Ga 2 x links en ga de lift in naar het hogere niveau. Ga 2x links en ga rechts het Recyclerende/pers ruimte in. Ga de trap op en ga via de nooddeur naar buiten.

Gebruik de haak op het teken "sign" tegenover je op de muur. Ga rechts en stop je identiteitskaart in het slot van de stoel "interface". Gebruik dan snel de stoel/interface.

Pak de gouden bal (SAMENGEPERSTE GEGEVENS) en ga rechts door de witte straal. Kijk in je inventaris,  je moet nu de handelingen uitvoeren via de opdrachten afbeeldingen uit je inventaris.

OPEN (klik dus op "open" in je inventaris en klik die op de tas)  de reistas "bag" en pak de verjaardagsverrassing  (DECOMPRESS) "birthday surprise" en vergrootglas (DECRYPT) "glass".

Gebruik DECRYPT op elk DOCUMENT in je inventaris (de vraagtekens verdwijnen).

Gebruik DECOMPRESS op de COMPRESSED DATA om twee PASSWORDs/wachtwoorden te verkrijgen. Ga rechts (als je boven door gaat wordt je disconnect). 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

volg deze stappen:

Gebruik één wachtwoord op  G
Gebruik een wachtwoord op H
Pak het wachtwoord op G
Gebruik een wachtwoord op D
Ga naar E en pak het wachtwoord op H
Gebruik een wachtwoord op E
Pak het wachtwoord op D
Ga naar  A, B, E en F, gebruikt dan een wachtwoord op I
Ga naar F en C en neem het uitgangsnoorden

Pak de buste (PHOENIX) en het boek (DOCUMENT). Gebruik DECRYPT op het DOCUMENT om zijn vraagteken te verwijderen. Exit links en volgt deze stappen:

Ga naar F en pak het wachtwoord op I
Gebruik een wachtwoord op H
Ga naar I, F, E, B, A, D , G en uitgang.

Klik op DISCONNECT in je inventaris.

Gebruik rechts de identiteitskaart op de terminal LINC :

4 SECURITY SERVICES
1 VIEW DOCUMENTS
1 BRIEFING.DOC
9 NEXT PAGE
0 VIEW DOCUMENTS
0 SECURITY SERVICES
2 SPECIAL OPERATIONS
2 SPECIAL STATUS REQUEST
EXIT

Je weet nu je echte naam. Gebruik de identiteitskaart in het slot van de lift en je komt  bij de politiepost.

Ga links, rechts, gebruik de lift en daal naar Belle Vue. Ga links en gebruik de lift om naar de grondniveau te dalen.

Ga links en praat met de portier van de St. James Club:

JOIN
SPONSOR
later

Wandel rond de vijver tot je een dame in roze vindt (Mevr. Danielle Piermont) die haar hond uitlaat. Praat met haar:

OVERMANN
SPONSOR

Ga wat rechts staan en wacht op de hond Spunky. Als Mevr. Piermont  de lift ingaat druk dan op de liftknop/intercom.

ME
WORKING
LINC
ESCAPE
SPONSOR

Gebruik de videocassette uit je inventaris met de VCR. Bekijk de kom "bowl"  van de hond en pak wat hondenkoekjes "dog biscuits".

Ga de flat uit en ga links. Leg de hondenkoekjes op de plank met de stapel bakstenen Wacht ongeveer 90 seconden tot de hond komt en bij de koekjes gaat blaffen.

Gebruik de kabel "rope" die de plank vasthoudt, ga dan de kathedraal in wanneer de wachter Blunt "guard" de hond uit de vijver probeert te pakken.

Ga de noorden doorgang door en open de middelste kast waar je het lichaam van Anita zult ontdekken.

Ga terug naar het gebied van Anita in de fabriek, ga dus 2x links, gebruik de lift, rechts, gebruik de andere lift, de fabriek in en 2x rechts.

Open de middelste kast en trek de overall aan (koele sweater!). Ga rechts de opening door en gebruik het controlepaneel:

2 OPEN REACTOR DOOR
EXIT

Ga de geopende reactordeur dor en pak de LINC kaart van de vloer "". Ga 2x links en trek je gewonen kleren weer aan.

Ga 4x links en ga rechtsboven de politiepost in. Gebruik de lift en gebruik de LINC kaart van Anita in de interface slot en gebruik dan de interface.

Het beste is om nu de snelheid van het spel zo laag mogelijk te zetten (in je menu met F5).

Gebruik BLIND (in je inventaris) op het oog "eyeball" en ga rechts naar de houtenvloer ruimte.

Gebruik BLIND  op het oog  en ga dan onmiddellijk Noord naar het schaakbord. Exit noord naar de ruimte met de put "well".

 Ga rechts naar de begin ruimte en pak onmiddellijk de stemvork "oscillator".

Als je het niet haalt en het oog is open en straalt je terug, begin dan van voor af aan en probeer de handelingen snel uit te voeren.

Exit links terug naar de ruimte met de put. Gebruik PLAYBACK op de put. Luister naar het bericht van Anita, klik daarna op DISCONNECT in je inventaris.

Herstel de snelheid gebruikend de F5. Gebruik de lift en ga de politiepost uit.

Ga rechts, gebruik de lift, links, gebruik de lift naar de grondniveaubinnenplaats, ga links en dan  rechtsonder naar een deur van een schuur.

Bekijk de deur van de schuur om zijn slot te onthullen. Gebruik de identiteitskaart in het slot en ga de schuur in.

Pak de rode snoeischaar (en) "secateurs" en verlaat de schuur. Ga rechts (achter de schuur) en praat met de jongen "boy" Vincent.

Vraag alles aan hem. Ga dan met de tuinman praten "gardener", Eduardo en vraag alles. Praat dan opnieuw met de jongen.

Praat dan opnieuw met de tuinman tot je iets weet over een computervirus voor LINC (je moet nog ongeveer 3x met hem praten). Ga 3x links de rechtszaal in:

officer (vraag alles)

Daarna: defendant
ASSAULT
QUESTIONS

Praat met de portier van de St. James Club:

Never mind

Ga de club in en gebruik de jukebox achter bij de tafeltjes :

search

Wacht op de muziek en Colston die aan het kaarten is gaat van de tafel. Als hij weg loopt pak dan zijn glas "glass".

Ga terug naar de bio-Chirurgie naar Burke , ga dus links, rechtsboven, lift naar boven en 3x links. Geef het glas aan Burke om een nieuwe reeks vingerafdrukken.

Terug naar St. James Club, 3x rechts, lift naar beneden, links en trap af bij de portier. Gebruik de metalenplaat "metal plate" bij het rechtse achtergedeelte van de club.

Open de grote kist "packing cass"met de koevoet uit je inventaris. Open de de houten deksel "lid" en leg het op de kist "box"bij de achtermuur.

Beklim de kist en gebruik de koevoet om een gat in het rooster "grill" te maken. Gebruik de snoeischaar op het rooster om een smalle passage naar de metro te krijgen. Ga door de opening.

Ga rechts en ga achter op de splitsing de tunnel in. Ga rechts, (ga niet voorbij het gat") gebruik de gloeilamp in de muurcontactdoos "socket" , het licht verjaagd het monster dat in het gat leeft. Ga rechts en save je spel.

Vertraag de spelsnelheid en ga rechts door de uitgang. Klik onmiddellijk op de rechtse tunneluitgang.

Herstel normale spelsnelheid en gebruik de koevoet op het muurpleister "plaster" en dan op het blootgestelde metselwerk "brickwork".

Pak de gevallen baksteen "brick" en gebruik de koevoet op de zwelling "swelling" in de ader "vein". Gebruik de baksteen op de koevoet die in de ader vast zit.

Pak de koevoet en ga dan onmiddellijk rechts de deur door terwijl de reparatierobot de schade aan de ader repareert. Ga boven door de uitgang naar een kamer met een brandkuil. Gebruik de controle-eenheid:

2 REDUCE TEMPERATURE

Terwijl de brand wordt verminderd trek dan snel aan de metalenstaaf  "metal bar" boven de brandkuil om het rooster los te maken.

Ga links en gebruikt het rooster om de tankruimte waar te nemen. Klik op het rooster om uit te zoemen, ga dan 2x rechts naar het robotgebied.

Gebruik voorzichtig het moederbord "circuit board" op het slot van de rood-witte robot:

TANK Room

Wacht tot Joey terugkomt en praat dan met hem:

REPORT

Praat opnieuw met Joey:

NUTRIENT TANK
TAP

Wacht tot je een druppelend geluid hoort en ga dan de tankruimte in door de deuropening op de achterlinkerzijde.

Neem rechtsboven de exit (bij de tanks) en ga dan rechtsboven de controlekamer in. Gebruik de identiteitskaart met de terminal:

2 ACCESS TO RESTRICTED AREA
1 OPEN DOOR
EXIT

Ga de controlekamer uit en ontmoet Gallagher. Nadat hij gedood is pak dan de "rode LINC kaart" van zijn lichaam "".

Pak het moederboard van Joey uit de beschadigde robot en ga rechts de controlekamer weer in. Gebruik de rode LINC kaart in het interfaceslot en gebruik snel de interface.

Ga rechts naar de houten ruimte. Gebruik BLIND op het oog en ga dan onmiddellijk door de noorden exit naar de schaakbordruimte.

Gebruik "DIVINE WRATH" op de kruisvaarder die rechts de doorgang blokkeert. DISCONNECT.

Gebruik de LINC kaart  van Anita in het interfaceslot en gebruik snel de interface.

Ga rechts naar de houten ruimte. Gebruik BLIND op het oog en ga dan onmiddellijk door de noorden exit naar de schaakbordruimte. Neem de rechtse exit naar de sterrenruimte.

Gebruik de stemvork "OSCILLATOR" op het kristal en pak de "helix"(VIRUS). DISCONNECT.

Ga de controlekamer uit en ga dan rechtsonder de deur door. Gebruik de LINC kaart van Anita met de console om LINC met het virus te besmetten.

Pak de tang "tong" van de rechtse muur (bij de tank met de vissen)  en gebruik het met de rechtse (rechthoekige - vissen) tank.

Terwijl het vlees nog rood is gebruik dan snel de tang met de linker (cirkel) tank om het weefsel te bevriezen.

Ga rechts en open het kabinet van de middelste console. Plaats het moederbord in het kabinet en gebruik dan de console die er boven staat.:

2 DOWNLOAD CHARACTER DATA
0 MAIN MENU
3 RUN STARTUP PROGRAM
Never mind

Pak het moederbord terug en ga rechts. Ga rechts dichtbij het paneel aan de linkerkant van de deur staan en wacht tot Joey langs komt. Praat met Joey:

HAND

Gebruik onmiddellijk het linkerpaneel. Ga rechts de uitgang door, ga naar rechts over de pijpen, bind je kabel aan de pijpsteun "pipe support" en gebruik rechts de ladder naar beneden "rungs".

Gebruik de tang op de "orifice" om een deur aan de linkerzijde te openen. Gebruik de kabel om naar de deur te swingen. Zodra je cursor weer verschijnt praat dan met Joey:

CHAIR

en dit is het einde van het spel.

 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

Henk

©GameSolves
Forum
 

www.000webhost.com