Baldur’s Gate 2: Throne of Bhaal

 

 

Watcher’s Keep

 

Deze dungeon is een volledig side-quest: je moet hier niet komen om verder te geraken in de eigenlijke verhaallijn. Maar er zijn wel heel wat schatten te rapen, o.a. heel wat magische wapens die Cespenar (zie later) kan upgraden. Bovendien kan je hier heel wat experience opdoen, krijg je één van de sterkste tegenstanders uit het spel voorgeschoteld en is het gewoon een heel goed in elkaar gestoken dungeon. Bij de keep aangekomen, zullen de leden van de orde die de keep bewaakt (de Knights of the Vigil) je vertellen wat het probleem is. De god Helm heeft lang geleden een groot kwaad opgesloten in de keep, en de orde gesticht die de keep moest bewaken. Maar nu dreigt het kwaad langzaam maar zeker los te breken, en de leden van de orde zijn te zwak om daar iets aan te doen. Jij mag dus het vuile werk gaan opknappen en de gevangenis herstellen, waarvoor je een spreuk meekrijgt. Je kunt ook bij een van de leden inkopen doen, onder meer 2 wapens die Cespenar kan upgraden: Short Sword of the Mask en de Firetooth. Je wordt naar binnen gelaten als je klaar bent. Zoals het hoort in een dungeon, is hij volgestopt met traps, dus zorg dat je constant je detect traps-kunde gebruikt.

 

Level 1

 

Ga naar links. Het spook van de archivaris zegt alleen dat bij het koud heeft. Verwijder de vallen en doorzoek de kasten en kisten (o.a. Paladin's Bracers, kunnen voor 10.000 goud door Cespenar worden gesmeed tot Blessed Bracers). Ga naar de volgende kamer en dood de Golem (gebruik de Crom Faeyr hamer om snel met Golems af te rekenen). Ga dan de bibliotheek binnen, dood de mephits en doorzoek de kasten. Je zult o.a. een exemplaar van Elminster's Ecologies vinden, waarin enkele nieuwe monsters beschreven worden, en een Golem Manual. Voor deze Golem manual vind je in het spel een aantal pagina's (Clay Golem, Stone Golem, Juggernaut Golem). Deze kan je tegen betaling door Cespenar in het boek laten smeden zodat je steeds sterkere Golems kan oproepen. Je zult ook net als op veel andere plaatsen briefjes vinden met aanwijzingen voor één van de puzzels in de dungeon. Doorzoek ook de volgende kamer en je vindt o.a. een Case of Plenty +1 (kan door Cespenar worden gesmeed tot Case of Plenty +2 tegen betaling van 10.000 goud en een King's Tear) en een bel. Ga dan naar rechts de grote zaal met standbeelden in. Ga door de deur linksboven naar de keuken en doorzoek de kisten. Neem zeker de kaars mee. Ga dan aan de andere kant van de grote zaal door de middelste deur. Ontmantel de vallen en doorzoek alles. Je vindt o.a. een paar pantoffels, Ouiver of Plenty +1 (kan door Cespenar worden gesmeed tot Quiver of Plenty +2 tegen betaling van 10.000 goud en een Rogue Stone ), een ammo-belt en een tondeldoos. Ga dan naar de kamer eronder en reken af met de random monsters (mogelijk spinnen of shades). Doorzoek de boekenrekken en neem de wardstone mee. Ga naar de volgende kamer, waar je een 2de wardstone zal vinden. In de laatste kamer zal je o.a. een sleutel vinden. Ga nu terug naar de keuken en steek de open haard aan met de tondeldoos. De archivaris zal op de warmte afkomen. Praat met hem over de oude priester. Ga dan door de grote deur rechtsboven in de grote zaal. In een van de nissen zal je een papier vinden. Open dan de sarcofaag. De priester zal verschijnen en zijn pantoffels vragen, geef hem die en doorzoek dan de sarcofaag. Ga dan naar het altaar in de grote zaal. Save eerst en bereid je voor op een gevecht. Stop dan de bel en de kaars in het altaar. Een 4-tal standbeelden zullen nu tot leven komen en je aanvallen. Elimineer ze en begin het ritueel, luid de bel, luid nogmaals de bel, steek de kaars aan, lees voor uit het boek en luid de bel een 3de keer. Hierdoor is de portal naar het 2de level open, maar komen ook de overige standbeelden tot leven. Vernietig ze, doorzoek hun bezittingen (o.a. Foebane +3 en Usuno's Blade +4, het eerste kan je door Cespenar laten upgraden) en ga door de portal naar het 2de level.

 

Level 2

 

Een demon die gevangen zit, zal met je beginnen te onderhandelen. Hij zal de poort naar het volgende level openen (dit is de rechtse portal, de linkse leidt naar buiten, ga hierdoor als je wil rusten) als je hem bevrijdt. Ga akkoord. Dit      level is volgestrooid met vallen, constant blijven zoeken dus. Ga eerst door de deur linksboven. Je komt in de vuurbibliotheek. Versla de 2 Fire Giants en ontmantel de vallen. Doorzoek dan de kamer. Je zult o.a. net als in de 3 andere bibliotheken een stuk papier vinden met hints om de Chromatic demon te verslaan, en een manier om een van de laboratoria van monsters te zuiveren. In de gang in het noordoosten zit een imp die je uitleg geeft over dit level. Open de deur op het einde van de gang waarin de imp zit om in het luchtlabo te komen. Activeer daar de ventilator en dood de air-elementals (je lokt ze best de gang in, dan word je niet meer geraakt door de rondvliegende bliksems). Een van de elementals laat de luchtscepter vallen, raap die op. Ga dan terug naar de centrale kamer met de demon en open de deur linksonder. Je komt in de ijsbib. Versla de monsters, verwijder de vallen en doorzoek de kamer. Doe hetzelfde in de gifbib de kamer rechtsonder de centrale kamer met enkele mutated spiders (erg giftig). Hier zal je o.a. een sleutel vinden. Doorzoek tenslotte de luchtbib, waarin enkele golems zitten. Open nu de deur tussen de luchtbib en het giflabo (de kamer helemaal rechts) en die tussen het giflabo en de gitbib. Zet dan de ventilator in het luchtlabo op de hoogste stand. De gifwolken uit de giflabo worden nu in de gifbib geblazen. Dood nu de monsters in het giflabo en neem de gifscepter die de slang laat vallen. Doorzoek de gifpoel in het midden (met een stuk voor de Flail of Ages voor Cespenar). Open nu de deur tussen de gifbib en het ijslabo (kamer helemaal onder), de gifwolken zullen daar naar binnen worden geblazen. Nu kan je de monsters in het ijslabo verslaan en de ijsscepter nemen. Zet daarna de ventilator weer op de normale stand. Open dan de deur tussen de ijsbib en het vuurlabo (kamer helemaal links). Lok de 4 vuurelementals (desnoods 1 voor 1) naar het ijslabo, waar ze onmiddellijk zullen bevriezen. Wanneer de 4 elementals gedood zijn, wordt de Fire Giant in het vuurlabo kwetsbaar en kan je hem afmaken. Hij laat de vuurscepter vallen. Nu je alle scepters hebt, kan je de demon bevrijden. Save voor je dit doet, want natuurlijk valt hij je aan. Met welke wapens je hem moet bestrijden, hangt af van zijn gedaante. Als air-elemental moet je hem met gif en zuur bestoken (bv acid arrows), als ijsgolem met vuur (fire arrows, fireball..), als groen slijmwezen met elektriciteit (crossbow bolts of lightning, lightning holt, ...) en als gevleugeld vuurwezen met ijs (ice arrows, cone of cold enz.). Wanneer hij dood is, kan je de sleutel van het portal naar de volgende level van hem afnemen, net als 2 zaken die Cespenar kan upgraden (Circlet of Netheril, lxil's spike). Ga door het rechtse portal naar level 3.

 

Level 3

 

Je stuit op de Elf Yakman, die duidelijk stevig in de war is. Hij denkt dat hij demonen voor zich ziet en vlucht weg. Ga hem achterna, door de zuidelijke uitgang, maar doorzoek eerst de stapel spullen in het midden (o.a. Bard's Gloves, die door Cespenar kunnen worden gesmeed tot Wonderous Gloves +1AC, +1 Thaco, bonus level 2, 3 en 4 spell. Dit zijn de beste handschoenen voor een bard maar kosten wel 10.000 goud, een diamond, een emerald, een rogue stone, een ruby en een sapphire). Praat dan opnieuw met Yakman. Je hebt hoog charisma nodig of moet een Elf zijn om hem te overtuigen dat je geen demon bent. Ondervraag hem en je zult meer over deze level te weten komen. Vraag hem dan of hij niet wil gaan slapen. Als je een priester met hem laat praten, kom je tot de conclusie dat een Heal spreuk hem kan genezen. Cast die spreuk op hem en hij zal zijn verstand terug krijgen. Doorzoek dan zijn tent (verwijder eerst de val!) en neem zeker de scepter mee. In zijn dagboek zal je aanwijzingen vinden over hoe je uit deze level kan raken. Het portal in het zuiden van de kamer leidt naar buiten. Ga terug door het noordelijke portal om terug uit te komen waar je begonnen bent. Ga dan naar het oosten. Je komt in een kamer waar Tana'ri en Baatezu aan het vechten zijn (wegens de Blood War zoals AD&D-kenners of mensen die Planescape: Torment hebben gespeeld wel zullen weten). Je kunt ze elkaar laten afmaken of mee gaan vechten voor de XP-punten. Laat iemand die lawful good van alignment is, de pilaar in het midden onderzoeken om er de Purifier +4 uit te halen (Cespenar). Ga dan naar de oostelijke uitgang. In de volgende kamer zitten een groepje Tana'ri . Als je evil bent, kun je met hen samenwerken tegen de Baatezu, anders zal je moeten vechten. Neem zeker de scepter-gem die de leider bij zich heeft. Cast een Resist Fear spreuk en ga door het zuidelijke portal. In de volgende kamer zitten weer een aantal demonen. Bovendien is in deze kamer geen magic mogelijk en is de vloer bezaaid met vallen, goed uitkijken dus (vandaar de Resist Fear, groepsleden die bang worden van de demonen gaan anders in alle vallen lopen). Ruim de demonen op en ga door de zuidelijke uitgang. In de volgende kamer zit een groepje succubi. Negeer hun aanbod, en dood ze. Neem opnieuw de zuidelijke uitgang. Je komt nu in een kamer met Baatezu. Opnieuw kan je als je evil bent met hen samenwerken, anders moet je het uitvechten. Ook hier heeft de leider een scepter-gem. Neem de zuidelijke portal. Doodde Glabrezu in de volgende kamer en neem de westelijke uitgang. Deze kamer is een wild-magic zone. Ruim de ze op en ga terug door de noordelijke ingang (die waarlangs je bent binnengekomen). In de volgende kamer zitten cambions, maar die hoef je niet te bevechten als je niet wil, je moet namelijk opnieuw door de noordelijke uitgang, waar je net bent uitgekomen. Hier word je geconfronteerd met een demon-wraith en een aantal van zijn slaven. Concentreer je op de wraith zelf; als hij dood is, zullen zijn slaven verdwijnen. Let wel op, er liggen verschillende vallen in de kamer. Doorzoek de kamer, er liggen o.a. white dragon scales, waarvan Cespenar een 2 armor kan maken met +50% resistance to cold. Neem nogmaals de noordelijke uitgang, Je komt nu in de laatste kamer. Daar zit opnieuw een demon, Aesgareth, maar hij is niet vijandig. Ook hij zit gevangen, en hij heeft de laatste scepter-gem. Hij wil via een Deck of many things een spel spelen met als mogelijke inzet de scepter. Save voor je het spel begint. Speel eerst 2 keer een spel met als inzet jouw ervaring of vitaliteit tegen de Spectral brand en de Wish-spreuk. Save telkens als je een spel wint, herlaad als je een spel verkiest. In het derde spel zet je de scepter in. Normaal zal je dit spel altijd verliezen, maar Aesgareth zal de scepter teruggeven als hij hem gebruikt heeft. Indien je door het verlies op een of andere manier verzwakt bent, zal een Remove Curse spreuk meestal helpen. Ga door de portal helemaal rechts als je klaar bent.

 

Level 4

 

Je ziet hoe Carston, de tovenaar die opgesloten zit in de machine, zich amuseert door Githyanki en Illithids met elkaar te laten vechten. Je zult even met hem kunnen praten, daarna laat hij enkele mindflayers op je los. Wanneer je met hen klaar bent, laat je Carston verder best met rust. Doorzoek de kasten voor de poort rechtsboven in de zaal. In een ervan zitten een aantal niet-magische wapens. Als je zelf geen dergelijke wapens meer hebt, neem dan enkele uit de kast, je zal ze dadelijk nodig hebben. Open dan de poort en ga erdoor. In de kamer zitten mutated spiders en trollen. Let op de combinatie van de kleuren van de 3 grote tegels in de vloer. Als je ze gedood hebt, kan je de kisten onderzoeken (let op voor vallen). Open dan de volgende poort en rust je groep uit met de niet-magische wapens. Ga de kamer in en vernietig de 2 magische golems, die immuun zijn voor magische wapens. Doorzoek het water en neem de blauwe olie mee. Verder staan er nog enkele kisten in de kamer. Ga nu terug naar de zaal met de machine en ga door de open doorgang linksboven. Je komt nu in het kamp van de Illithids, dus neem eventueel de nodige voorzorgen (greenstone amulet, Chaotic commands-spreuk enz. of laat Mordenkainen's sword het vuile werk doen). In de eerste kamer zitten een mindflayer en een 4-tal umber hulks. Gebruik een Cloudkill-spreuk op de umber hulks en dood de Illithid. Ga dan door de linkse deur. Dood ook in de volgende kamer de monsters en doorzoek de cirkel in het midden. Neem zeker de Illithid-rod mee. Ga dan terug naar rechts, en dan naar onder. Dood de monsters en doorzoek de tafels (let op voor vallen). Ondervraag in de rechtercel de stervende man, een leerling van Carston. Ga dan naar onder en verwijder de val in de gang. Dood de monsters in de kamer, een van hen laat een 2de stuk van de Illithid-rod vallen. Op de cirkel in het midden zit een val. Ga terug naar de kamer met tafels en ga dan naar links. Verwijder de val in de gang en open de deur. Wanneer je de rode olie uit het water wilt nemen, komt uit elke kast een vampier-Illithid. Reken met hen af en neem de olie mee. Ga dan terug naar de kamer met de machine. Ga daar door de doorgang rechtsonder. Je komt in Githyanki-gebied. Elimineer de Githyanki en doorzoek de kisten, maar let op voor vallen. In een van de kisten zitten vuurstenen, zorg dat je die meeneemt. In de kamer rechts zitten nog enkele giths, net als in de kamer links. In de kamer rechtsonder zit de kapitein van de Githyanki. Hij wil niet naar je voorstellen luisteren, dood hem dus samen met zijn soldaten. Hij heeft o.a. een dagboek van een andere leerling van Carston bij zich, en het zwaard Angurvadal (Cespenar). Doorzoek ook het water en neem de paarse olie, en de 'mond' van het schip (Montolio's clasp, zie Cespenar). Je hebt nu alles wat je hier nodig hebt. Als je wilt, kan je nog enkele sterke monsters gaan bevechten. De deur linksonder leidt naar de tombe van een demi-lich. Zorg dat je tovenaars genoeg Freedom-spreuken bij zich hebben, want hij begint meteen met lmprisonment-spreuken. In zijn tombe zit o.a. een Star dagger (Cespenar). De deur rechtsonder leidt naar een rode draak. Je hoeft niet met hem te vechten, als je beleeft blijft bij het praten. Vecht je toch, dan levert je dat o.a. een Staff of the ram op (Cespenar). Zijn de draak en of de demi-lich momenteel nog te sterk voor je, dan kan je altijd later terugkomen om hen een kopje kleiner te maken. Wanneer je klaar bent, moet je teruggaan naar de kamer met de machine. Open de poort linksonder in de kamer. De kisten bovenaan zijn mimics, dood ze en dan kan je bij de inhoud. Bestudeer ook hier de combinatie van de tegelkleuren. Ga dan door de volgende poort en hak de yuan-ti in de pan. Daarna moet je de 6 fakkels aansteken met de olie die je gevonden hebt. De kleurencombinatie is natuurlijk dezelfde als die van de 6 tegels die je hebt gezien, dus

 

Rood   Blauw

Rood   Paars

Paars  Rood

 

Als alles correct is, zal de poort opengaan. Ga door de poort en dood in de volgende kamer de minotaurussen en de salamanders. Een minotaurus heeft een Axe of the Unyielding (Cespenar). Doorzoek de 2 brandkasten, waarvan één met een val is uitgerust. In één van ze zal je de kristallen hamer vinden die je nodig hebt. Verder zit er nog een Clay Golem page (Cespenar). Gebruik dan de kristallen hamer 6 keer op de machine om Carston te bevrijden. Laat de man gaan en lees zijn dagboek. Daarin staat de combinatie die je op de machine moet invoeren om de uitgang te openen. Maar aan de hand van de briefjes die je hebt gevonden, ken je ook nog andere nuttige combinaties. Voor de mensen die te lui zijn om ze zelf te zoeken, volgen hier de combinaties:

 

Uitgang:   driehoek rood medium

+1 Str :   vierkant kon medium

+1 Dex :   vierkant blauw kort

+1 Con :   cirkel rood lang

+1 Int :   cirkel blauw lang

+1 Wis :   cirkel vierkant driehoek

+1 Cha :   rood groen kort

Magic resist : blauw groen lang

Storm star :   driehoek groen medium

 

Wanneer je uitgespeeld bent met de machine, kan je het level verlaten via de rechtse portal.

 

Level 5

 

In het midden van de grote zaal zie je een groot embleem van Helm. Rond erom heen staan 3 blokken met een sleutelgat. Je zult in deze level dus 3 sleutels moeten vinden. Ga eerst door de poort helemaal links. Dood de monsters. Je komt bij een machine die bollen van 4 verschillende kleuren maakt, 4 van elke kleur. Telkens je een bol maakt, zal je aangevallen worden door een groep monsters die per kleur steeds sterker worden. Wanneer je een bol hebt, stop hem dan in de pilaar met dezelfde kleur. De monsters zijn als volgt. Rood: hobgoblins, kuo-toa's, trollen, greater wolfweres. Blauw : telkens 1 magiër; Groen : mutated spiders. Umber hulks, each elementals, beholders; Paars: skeletten, shadows, vampieren en 2 lichen. Nadat je de 16 hollen hebt gebruikt. krijg je de mind-key, Gá dan terug naar de centrale kamer en ga door de onderste poort. Er zal een geest verschijnen die je vertelt dat je 3 proeven zal moeten afleggen om de head-key te krijgen. Ga eerst door de linkerdeur. Daar zal je tegen een horde orcs moeten vechten, die blijven respawnen tot een bepaalde tijd voorbij is. De orcs zijn niet erg sterk. Hiermee zou je geen problemen mogen hebben. Wanneer je lang genoeg gevochten hebt, verschijnt de geest om te zeggen dat de test voorbij is. Vergeet ook de poel met water niet te onderzoeken (o.a. lxil's nail voor cespenar). Ga dan terug naar buiten en ga door de middelste deur. Zoals je wel kon verwachten gezien de grootte van de zaal, zit hier een draak. Hij is niet speciaal sterk, en je zou ondertussen wel moeten weten hoe je draken moet aanpakken. Gebruik eventuele speciale wapens tegen draken, zorg dat je door hun verdedigingsspreuken breekt, summon eventueel helpers en maak ze af. In zijn schat zit o.a. Hindo's doem (Cespenar) en de Warrior’s skull. Ga terug en ga door de laatste deur. Hier zal je niet moeten vechten, maar moeten nadenken. Het antwoord op het raadsel van de imp is 'zeven' en de manier om bij het spel met de munten te winnen is: 2 munten nemen, 3 munten nemen, 1 munt nemen. Buiten zal je van de geest de heart-key krijen. Nu de spirit-key nog. Hiervoor moet je naar de rechtse poort gaan. Je wordt aangevallen door een groep golems. Als je ze vernietigd hebt. save je best eerst, om dan de machine te gebruiken. Je moet nu de spirit-warrior veilig naar de uitgang loodsen. Een mogelijke manier om dit te doen is de volgende. Ga naar het noorden, ga nogmaals naar het noorden. Dood het spook, open de kist en neem de helm. Ga naar het zuiden. Ga nogmaals naar het zuiden. Ga naar het oosten en vecht met de goblin. Ga naar het oosten, open de kist, vecht met het skelet en neem de wand. Ga naar het noorden, vecht met de hond en onderzoek, zodat je een sleutel en een drankje vindt. Ga naar het westen. Zoek zodat je de scroll vindt. Ga naar het noorden. Ga naar het oosten. Ik zou de kist hier openen. Er is een kans dat er gif uit spuit, maar de bracers die erin zitten, maken je sterker. Ga naar het noorden. Gebruik de scroll op de gibberling. Ga naar het westen en open de kist. Ga naar het westen, gebruik de wand op de mummy en vecht, daarmee heb je de laatste sleutel. Ga nu terug naar de blokken met de sleutelgaten. Save nu! Telkens je een sleutel gebruikt, zullen er monsters verschijnen. Bij het rechterblok krijg je een magiër en een aantal priesters. De tovenaar heeft een Club of detonation (Cespenar). Het onderste blok roept een lich en brandende schedels op. Concentreer je eerst op de lich, want als je hem te veel tijd geeft, gebruikt hij een imprisonment spreuk. De lich heeft de Erinne sling en de Serpent shaft bij zich (beide voor Cespenar). Het moeilijkste gevecht komt er als je de linkse blok opent. Dit is het eerste echt moeilijke gevecht in ToB, dus wees op je hoede en tref alle mogelijke voorbereidingen (Haste, Remove/Resist Fear, Protection from Evil en andere beschermingsspreuken, eventueel vallen zetten). Concentreer je in het begin van het gevecht vooral op de marilith (Y'tossi), de beholder (hive mother) en de Tana'ri (Nalmissra). Bij de maritlith en de hive mother (gebruik tegen haar net als tegen andere beholders het shield of Balduran of de cloak of reflection) zal je regelmatig de verdedigingsspreuken moeten wegnemen (Breach, Warding whip, Pierce magic, Spellstrike). Het zou kunnen dat je vechters ondertussen al whirlwindattacks of andere speciale aanvallen hebben, gebruik die zeker. Ik zou de Tana'ri bij voorkeur met gesummonde wezens aanpakken (planetars of golems), aangezien zij bij elke rake slag levels draint en makkelijk een groepslid kan charmen.   Vergeet ook niet al de hoge levelspreuken van je priesters en tovenaars te gebruiken, je zult ze nodig hebben. Niet wanhopen als het niet meteen lukt, dit is een van de moeilijkste gevechten. Wanneer je de 3 sloten hebt geopend, kan je het wiel naast het zegel gebruiken en opent de poort naar het laatste level.  

 

Laatste level - The lmprisoned One

 

Wandel naar de cirkel tot je een stem hoort. Hij zal je proberen te overtuigen de verzegelingsspreuk niet te gebruiken. Natuurlijk geloven we hem niet en gebruiken je de spreuk toch. Misschien toch beter geluisterd? Praat opnieuw met de imprisoned One en hij zal je naar buiten laten als je Odren belooft te doden. Beloof dit en ga naar buiten. Praat met Odren en vertel hem dat je de lmprisoned One hebt gedood. Hij zal je niet geloven en zelf gaan kijken. Daarop verschijnt er een geest van een oude knight of the Vigil. Zij zal je vertellen dat de lmprisoned One niemand minder dan Demogorgon is, een van de demonprinsen (en geen onbekende voor D&D-anciens). Je hebt nu drie mogelijkheden: gaan lopen, de spreuk gebruiken die je krijgt om zo Demogorgon opnieuw op te sluiten, of Odren proberen te redden en Demogorgon bevechten. De wussies die geen zin hebben in een gevecht met Demogorgon gebruiken gewoon de nieuwe spreuk. De anderen gaan natuurlijk Demogorgon zijn vet geven. Als je dit kiest, krijg je overigens ook de spreuk mee, voor alle zekerheid. Save het spel. Ga naar binnen en gebruik alle mogelijke beschermingsspreuken. Zorg dat iedereen ook wat antidote heeft. Summon enkele sterke wezens en ga de trap af. Stuur de gesummonde wezens als bliksemafleider vooruit. Daarna je vechters, met speciale aanvallen ingeschakeld als dat mogelijk is. Verwijder onmiddellijk de beschermingsspreuken van Demogorgon en blijf dit tijdens het gevecht doen. Concentreer je alleen op Demogorgon zelf, laat de mariliths voorlopig voor wat ze zijn. Hou een priester of iemand met een rod of resurrection klaar om de gesneuvelde vechters weer tot leven wekken. Wanneer je Demogorgon hebt afgemaakt, kan je de mariliths aanpakken. Lukt het niet, dan kan je later als je sterker bent, altijd terugkomen om het opnieuw te proberen. Praat na het gevecht met de halfdode Odren, daarmee zit Watcher's Keep erop.

 

De eigenlijke verhaallijn van ToB

 

Sacred elven grove - Pocket Plane

 

Praat met een van de beelden. Na de cryptische voorspelling zal je even tijd krijgen voor je wordt aangevallen door lllasera. Nadat je de bezittingen van je vijanden hebt opgeraapt, zal je geteleporteerd worden naar je nieuwe buitenverblijf in de Abyss. Daar zal een Solar je vertellen dat je de voorspellingen van Alaundo zal moeten vervullen. Wanneer ze verdwijnt, verschijnt Sarevok. Hij heeft kostbare informatie voor je en wil die geven in ruil voor een stukje van je ziel. Er zit niks anders op dan hem dit te geven. Je kan dit zelf doen, of lmoen vragen een stukje van haar ziel te geven. Het afgeven van een deel van je ziel heeft nadelige effecten, en wekt Sarevok weer tot leven. Hij vertelt dat in elk van de kamers van je tod een uitdaging wacht die je zal moeten aangaan. Hij opent de eerste poort. Verder vertelt hij dat je naar Saradush, een stad in Tethyr, zal moeten gaan. Hij zal dan voorstellen om met je mee te gaan. Sarevok is ongetwijfeld de beste vechter die je bij je kan hebben, maar hij is wel chaotic evil (alhoewel dat tijdens het spelen niet echt stoort). Tijdens ToB kan je hem wel van alignment doen veranderen tot Chaotic good, door hem eerst en vooral niet te vragen een eed van trouw af te leggen. Hij zal in de loop van het spel 4 keer met je praten. Zeg hem dan telkens dat hij een tweede kans krijgt, dat hij vrij is om zijn eigen lot te bepalen als alles voorbij is, dat je niet geïnteresseerd bent in de macht die je goddelijke afkomst je kan geven. Na de derde of de vierde conversatie zal zijn alignment veranderen. Je moet natuurlijk zelf ook goede daden verrichten tijdens het spelen. Wil je liever met je huidige party verder spelen, dan verdwijnt Sarevok. In je fort zal je ook Cespenar de imp, je butler/wapensmid/clown vinden. Hij kan wapens of andere uitrusting die je bij je hebt, beter maken als je daarvoor de juiste bestanddelen hebt. Net als Cromwell in SoA dus, maar Cespenar kan veel meer wapens maken. Indien je nog niet alle bestanddelen hebt voor een bepaald wapen, en ze niet gebruikt, dump je ze best voorlopig in een van de kisten in je fort. Als je ze bij je houdt, begint Cespenar er telkens je hem aanspreekt, opnieuw over. Als je met de beelden in het noorden praat, kan je iedere NPC uit SoA - behalve Yoshimo - oproepen om hem/haar bij je groep te voegen. Als je klaar bent, ga dan de kamer linksboven binnen voor de eerste challenge. Een gestorven Bhaalspawn zal je daar opwachten en wat over zichzelf vertellen, waarna je wordt aangevallen door een golf van steeds sterkere monsters (kobolds, doppelgangers, gnosls.. tot enkele drow). Als je alle monsters hebt gedood, verschijnt David nog even, en daarna krijg je de Pocket Plane ability: je kan vanaf nu wanneer je wil naar je fort in de Abyss terugkeren, bijvoorbeeld om uit te rusten of om Cespenar aan het werk te zetten. Ga nu door de portal in het noorden van je fort om naar Saradush te reizen.

 

Saradush

 

Daar aangekomen kan je een gesprek volgen tussen soldaten van Gromnir il-Kahn, het bhaalkind dat de controle over Saradush heeft, en enkele inwoners van de stad. Zodra ze je opmerken, zullen de soldaten je aanvallen. Nadat je ze hebt opgeruimd, zal Melissan met je komen praten. Zij heeft de bhaalkinderen bestudeerd en wil ben begeleiden. Ze vertelt dat een ander bhaalspawn, de Fire Giant Yaga-Shura, de stad belegert om alle bhaalkinderen die er gevangen zitten, uit te moorden. Ze vraagt dat je probeert met Gromnir te onderhandelen, of hem desnoods uitschakelt. Ondervraag haar en ga akkoord om Gromnir op te zoeken. Voor je probeert tot bij Gromnir te raken, kan je een aantal side-quests doen in Saradush. Vlak bij waar je bent verschenen, staat een jongetje van wie de vader gedood is door een treffer van de katapulten (die blijven overigens af en toe vuurballen over de muren schieten). Praat met de jongen en wek zijn vader weer tot leven met een rod of Resurrection of laat een van je priesters een Resurrection-spreuk uitspreken. In de buurt van de taverne staat een meisje dat zich voordoet als prostituee. Eigenlijk wil ze je aandacht trekken om te vragen dat je wraak neemt op Gromnir, die verantwoordelijk is voor de dood van haar ouders. Zeg dat je dit zal doen en praat nog eens met haar als je met Gromnir hebt afgerekend. Ga dan naar de taverne. Wanneer je binnenkomt, zijn 2 soldaten een dienster aan het lastig vallen. Praat met een van hen. Geef hem geld, of dreig tot ze beginnen te vechten. Bij de bar staat Viekang, een ander bhaalkind dat je heel even in Trademeet hebt gezien voor hij getelepodeerd werd. Melissan heeft hem van zijn teleportatie-ziekte genezen, maar daardoor zit hij nu wel vast in deze belegerde stad. Wanneer je intelligentie 18 of hoger hebt en opnieuw met hem praat, kan je hem vertellen dat je denkt dat door een Horrorspreuk hij weer kan teleporteren. Cast dan een Horrorspreuk op hem en hij is weg. Bij de barman kan je naast een kamer huren ook kopen en verkopen. Verder zal je ook Volo in de herberg terugvinden. Hij is bezig aan een boek over jouw avonturen. Buiten zal je een groep dwergen en mensen met elkaar zien discussiëren. Hen vriendelijk vragen ermee op te houden helpt niet, eis dat ze weggaan en vermeld dat je een bhaalkind bent en ze maken dat ze weg zijn. Pas dezelfde tactiek toe bij de soldaten die een groep elfen lastig vallen rechts van de herberg. Praat dan met de elfen en beloof ze te helpen. Praat met de priesteres in de tempel van Waukeen en vertel de elfen dan dat ze daar welkom zijn. Ga dan naar de magic winkel. Het spellbook van lazarus, de eigenaar, is gestolen. Praat hierover met Squip, de jongen die je vindt buiten de winkel, en vertel hem dat je hem verdenkt. Hij zal toegeven dat Hectan nu het boek heeft. Hem zal je vinden in de herberg. Hij vertelt dat hij het boek zal teruggeven in ruil voor een spreuk om uit Saradush weg te raken. Vertel dit aan Lazarus en hij zal je de spreuk geven, maar zeggen dat ze niet werkt, en dat wie ze gebruikt, zal sterven. Geef Hectan de spreuk en waarschuwen hem al of niet over de dodelijke afloop van de spreuk. Breng Lazarus het boek. Wanneer je het hoofdkwartier van de militia in het noordoosten van de stad binnengaat, zie je hoe een man die Mateo heet, wordt opgesloten wegens verraad. Als je naderhand met de kapitein praat hoor je dat hij niet zeker weet of Mateo de schuldige is. Stel voor om de zaak te onderzoeken, en ga in de cel met Mateo praten. Hij zal zeggen dat je je tot de gravin moet wenden. Ga naar haar huis en vertel haar dat je met Mateo hebt gepraat. Ze vertelt dat Kiser haar zoon gegijzeld houdt, en dat ze gedwongen was om tegen Mateo te getuigen. Ga dan naar Kisers huis en confronteer hem met de beschuldigingen. Kiser beweert dat Ertard de echte schuldige is en vraagt om hem te doden. Errard zal je vinden op de vestingmuur boven de poort van het kasteel. Vertel hem wat er gaande is (als je evil bent kan je hem doden), en zo zal je te weten komen dat Ardic in Kisers huis wordt vastgehouden. Ga daar dus terug naartoe en ga de kelder in. Kiser zal je opwachten en valt je aan. Wanneer je korte metten met hem hebt gemaakt, zal je Ardic vinden in het rechterdeel van de gang die rond de kelder loopt. Kiser heeft Starfall ore bij zich (Cespenar). Ga dan terug naar de gravin voor je beloning.

 

Gromnir

 

Wanneer je de side-quests hebt opgelost, kan je Gromnir gaan opzoeken. Praat met Pyrgam Aleson in de taverne. Hij kent een manier om in het kasteel te raken. Als je charisma 14 of meer hebt, vertelt hij het zo, anders zal je 1000 goudstukken moeten dokken. Hij vertelt dat via de oude gevangenis er een toegang tot het kasteel is, en dat je met de priesteres van de tempel van Waukeen moet gaan praten. Praat in de tempel met Farielle en zij zal je de sleutel geven (je moet hiervoor niet noodzakelijk met Pyrgram hebben gesproken; als je Farielle naar een toegang tot het kasteel vraagt en zegt dat je de stad wil helpen, zal ze je de sleutel ook geven). Koop ook nog een fles Elven holy water. Nu kan je de gevangenis binnengaan. De cellen worden nu bewoond door een groep vampieren, dus neem de nodige voorzorgen (Restoration-spreuken, Mace of disruption). Houten staken zijn niet nodig. Open de deur en je komt in de eigenlijke gevangenis. Onderzoek de cellen en ga naar rechts. Je komt voor 3 deuren, waarvan je 1 nog niet kan openen. In de rechtse cel zit een vampier. Ga in de middelste cel door de geheime deur om in de gang te komen. Daar zal een geest verschijnen. Onderzoek de tonnen in de hoek, waar je een schedel zal vinden. Neem die mee. Volg de gang en dood de vampieren tot je uitkomt in een gang met 3 cellen links van de ingang van de gevangenis. Het spook zal opnieuw verschijnen. Dood de vampieren in de middelste cel en neem het verroest amulet. Ga naar de bovenste cel. Daar zal je een graf vinden. Stop de schedel en het amulet in het graf. Gebruik daarna het heilige water, en de geest zal de celdeur die je niet kon openen, open maken. Dood de vampier en doorzoek de cel. Ga dan terug naar links. Daar zal je de hoofdvampier tegenkomen. Dood haar en haar gevolg en ga door de deur linksonder. Je komt nu in de kerkers onder het kasteel. Daar zal je eerst een bhaalkind tegenkomen dat vlucht voor Gromnirs paranoia. Loop verder en reken af met de wachters. Kijk uit voor de vallen in de gang. linksonder zijn 2 cellen, bevrijd de 2 gevangenen en ga dan naar boven door de deur. Elimineer de orog-wachters en doorzoek de kisten in de kamer (in een ervan zit Fliars scabbard, gebruikt door Cespenar). De deur linksboven leidt naar de riolen (zie verder). De deur rechtsboven in een volgende kamer met orogs. Doe hetzelfde in de volgende kamer en neem de trap in de hoek rechtsboven. Je komt nu in het kasteel zelf. Je zult nu moeten vechten tegen een groepje elitesoldaten van Gromnir. Na het gevecht kan je verder naar boven (best eerst saven en gevechtsvoorbereidingen treffen). In deze zaal zal je Gromnir zelf vinden. Hij heeft ondertussen Melissan laten gevangennemen en beschuldigt haar ervan tegen hem samen te zweren. Wanneer Melissan is weggebracht, zal hij je aanvallen. Concentreer je eerst op de 2 tovenaars, daarna zou de rest niet al te veel problemen mogen opleveren. Wanneer je Gromnir hebt verslagen, zal Melissan opnieuw verschijnen en vertellen dat Yaga-Sbura momenteel onkwetsbaar is. Je moet iets vinden om die  onkwetsbaarbeid weg te nemen. Ze raadt je aan te gaan zoeken in een oude tempel in het bos van Mir, waar Yaga- Shura een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht, of in de tempel die zijn volgelingen voor hem hebben gebouwd. Ga akkoord om Melissan te helpen en doorzoek de lijken van Gromnir en zijn volgelingen. Neem dan de trap naar boven om op de vestingmuur uit te komen. N.B. : er is een alternatieve route om in het kasteel te komen. Ga naar de barracks van de soldaten van Gromnir in het westen van de stad. Open de deur en vecht met de soldaten. In een van de kisten zal je een sleutel vinden om de rioolroosters te openen. Ga door een van de roosters in de stad om in het riool uit te komen. In de riolen lopen verschillende vrij gevaarlijke monsters rond (o.a. shadows en devil-shades), en binnengedrongen troepen van Yaga-Shura. Ga naar het noorden van het riolenstelsel. Daar zal je een geheime deur vinden die naar een kamer leidt waar een toegang tot de kerkers van het kasteel is. Wanneer je klaar bent in Sara-dush, teleporteer je dan terug naar je pocket plane, laat Cespenar zijn werk doen, en ga dan door de portal en kies ervoor om buiten Saradush terecht te komen, in de buurt van Yaga-Sbura's geboortestreek.

 

 

Yaga-Shura

 

Je zult in een bos terechtkomen waar je wordt aangevallen door soldaten van Yaga-Shura die net een karavaan aan het overvallen waren. Ruim ze op en praat met de handelaar. Nu kan je dit gebied verlaten en naar Watcher's Keep reizen als je de dungeon nog niet gespeeld hebt. Wil je verder doen met de eigenlijke verhaallijn, ga dan naar het oosten van het bos. Je moet over een paar bruggen dat bewaakt worden door enkele soldaten. Verder naar het oosten is het kamp van de soldaten. Alleen een 4-tal fire-giants zouden wat meer weerstand mogen bieden, de rest zou je zonder problemen aan kunnen. Verder is hier niets meer te halen, verlaat het gebied en ga naar de tempel in het Forest of Mir. Ga richting tempelingang waar Gorion je opwacht. Hij zal jou, lmoen en Sarevok alles verwijten en als je een romance hebt, moet ook je geliefde het ontgelden. Natuurlijk is dit de echte Gorion niet, zeg hem dat ook (hangt af van je wisdom hoe snel je dit kan zeggen) en de wraith zal zijn ware gezicht tonen. Je zult hem en enkele vampiersmysts moeten bekampen. Ga dan de tempel binnen, waar een skeletpriester je eerst voor Bhaal zelf neemt, maar je daarna aanvalt. Dood de skeletten, ga naar rechts en doorzoek de kampplaats, waar je o.a. een Nymph's tear (Cespenar) vindt. Ga naar links de trappen op, ruim de undead daar op en praat met Nyalee de heks. Zij zal vertellen dat zij als ex-Bbaalpriesteres Yaga-Shura heeft opgevoed en hem heeft geleerd hoe hij zichzelf onkwetsbaar kon maken, namelijk door zijn hart altijd in vlammen te baden. Blijkbaar heeft ze hem te goed opgeleefd, want hij heeft letterlijk haar hart gestolen en bewaart het nu samen met het zijne in zijn tempel. Als je haar beide harten brengt, zal zij je helpen hem weer kwetsbaar te maken. Op naar de Marching Mountains dus. Volg daar eerst het pad naar rechtsboven. Enkele fire-giants zullen je aanvallen. Ga dan naar links, waar je enkele hele vreemde bhaalkinderen tegenkomt. Ga na het gevecht via het pad terug naar onder en dan naar rechts. Dood de fire-giants en de burning man (let op, hij veroorzaakt angst, dus neem je voorzorgen: Remove/resist fear). Volg de weg naar de ingang van de tempel. Binnenword je aangevallen door een 5-tal elite fire-giants, evenopletten dus, desnoods het zwaarder geschut (sterke spreuken en summons) bovenhalen. Zorg dat je in de hele tempel constant naar vallen zoekt, want er liggen er heel wat. Ga naar boven, maar loop niet door de lava. Je zult langs 2 doorgangen met een magisch scherm ervoor komen. Dat moeten we dus zien op te heffen. Ga opnieuw een verdieping naar boven. Ga dan naar links de trap op. Verwijder de vallen en neem de spullen (waaronder de hammer-wardstone) uit de container in de lavapool. Je zult worden aangevallen door salamanders en vuurtrollen. Denk eraan dat je de tronen moet doden met zuur of ijs. Als je hem bij je hebt, gebruik dan de wave-halberd tegen de salamanders (hij is ook erg nuttig tegen fire elementals). Ga dan terug en naar rechts. Dood de fire-giants die hier zitten en doorzoek ook hier de container in de lavapoel, waar je de skull-wardstone vindt. Hier zal je worden aangevallen door golems, waaronder een magische, dus gewone wapens gebruiken. Ga nu terug naar de ingang en ga naar de beide zijkamers. Verwijder telkens de val voor de ingang en gebruik telkens een wardstone op het schild tegen de muur. Nu zijn de beide doorgangen waar je daarnet niet door kon, open. Ga de linkse binnen, dood de monsters en doorzoek de container. Je hebt nu de flame- wardstone en wordt aangevallen door fire-elementals. Ga tenslotte door de rechterdoorgang, dood de monsters en neem de blood-wardstone uit de container. Reken af met de vuurmonsters en gebruik de machine in het midden van de tempel. Ga dan helemaal boven de trap op. Let bovenaan de trap op voor de val die daar ligt en voor de fire- giants. Ga naar rechts en ga door de opening waar de lava door stroomt. Kijk ook hier uit voor vallen en fire-giants, waaronder een priester die de Baalor's claw (Cespenar) bij zich heeft. In het midden tegen de muur zal je Yaga-Shuras hart vinden. Verwijder de vallen die erom liggen en neem het. Ga dan naar de grote poort rechtsboven. Om deze te openen, moet je minstens Fire Giant strength (22) hebben. Er liggen potions of fire-giant strength op de grond. Open de poort, praat met de slavin en bevrijd haar. Links van haar hangt een schild met een val op en o.a. een Stone golem page erin (Cespenar). Ga dan naar het bed van Yaga-Shura, verwijder de val op de cirkel in het midden en neem Nyalees hart, de Bag of plenty (Cespenar) en het dagboek van Yaga-Sbura. Zorg dat je groepsleden tegen angst zijn beschermd en ga verder naar links. Daar zitten enkele fire-elementals en hun prins. Laat ze naar je toekomen, ga niet te ver naar rechts want daar stikt het van de vallen. De prins heeft o.a. de Ravager (Cespenar) bij zich. Als je alles hebt onderzocht, ga dan weer naar buiten, en ga terug naar het Forest of Mir. Geef de harten aan Nyalee, en zij zal Yaga-Shura weer kwetsbaar maken. Nu ze haar eigen hart weer terug heeft, krijgt ze echter spijt van wat ze heeft gedaan, en ze valt je aan, samen met enkele monsters die ze oproept. Ruim ze op en ga dan naar het siege camp. Daar aangekomen, blijkt dat je te laat bent om Saradush te redden, de verdediging is gebroken en de stad is geplunderd. Bereid je voor op een stevig gevecht en ga

naar de brug. Enkele burgers die konden ontsnappen, worden daar achternagezeten door soldaten, help ze. Ga dan verder naar links en negeer eventuele aanvallers tot je bij Yaga-Shura zelf komt. Hij denkt nog steeds onkwetsbaar te zijn. Bewijs het tegendeel door hem aan te vallen. Hij zal dan vluchten om versterkingen te zoeken. Weer de aanvallen van de soldaten af tot Yaga-Sbura terug is. Concentreer je aanvallen dan op hem; zodra bij dood is, ben je ook van de rest van zijn troepen verlost. Wanneer je Yaga-Shura hebt gedood, zal je naar je pocket plane geteleporteerd worden. Daar staat de solar klaar. Zij zal je nu enkele vragen stellen en je meer over jezelf vertellen. Zij zal dit later in het spel nog een aantal keer doen. Je kunt hier 'good' of ‘evil' op antwoorden, de keuzes die je bij deze conversaties maakt, zijn bepalend voor het einde van het spel, dus kies van in het begin of je goed of slecht wil zijn. Nu zal de solar je tonen wie je moeder was en hoe je bij Gorion bent terechtgekomen. Goede antwoorden zijn hier medelijden hebben met je moeder en zeggen dat je Sarevok iets schuldig bent omdat jij en niet hij gered is door Gorion. Daarna word je terug naar het kamp gebracht. Melissan zal verschijnen en je vertellen over hoe de bhaalspawn in de stad zijn afgeslacht en hoe zij met enkele burgers is kunnen ontsnappen. Ze vertelt ook dat Yaga-Shora samenwerkte met enkele andere sterke bhaalspawn, waarvan ze alleen de namen kent: lllasera (daarmee hebben we al afgerekend), Abazigal en Sendai. Zij weet ongeveer waar deze 2 zich schuilhouden en stelt voor dat je hen een bezoekje gaat brengen. Ga akkoord, je hebt geen andere keus. Melissan zal je verwijzen naar een kennis van haar, Balthazar, in de stad Amketbran. Hij kent de exacte locatie van de 2 bhaalspawn. Doorzoek, voor je vertrekt, de spullen van Yaga-Shura (o.a. Runehammer voor Cespenar) en keer terug naar je pocket plane. Daar kan je nu links de tweede uitdaging beginnen. Het is een gevecht tegen een alternatieve versie van jezelf en enkele anderen. Wanneer het voorbij is, keer je terug naar Faerun en ga je naar de oase die nu op je kaart is verschenen. Daar zal je worden aangevallen door soldaten van de koningin van Tethyr. Er zit niets ander op dan met ben te vechten. Doorzoek het kamp, verlaat rechts het gebied en ga naar Amkethran.

 

Amkethran

 

Wanneer je de stad binnengaat en naar het klooster in het noorden gaat, zal Balthazar bij je komen en je de informatie geven die je nodig hebt. Hij waarschuwt je wel met je neus uit zijn zaken te blijven. In Amkethran zijn een aantal side quests. Rechts van het klooster willen enkele huurlingen de dochter van de burgemeester executeren omdat ze gestolen heeft. Kom tussenbeide door ofwel de huurlingen te betalen, ofwel door ze te doden. Van de burgemeester zal je een beloning krijgen, waaronder Montolio’s cloak (Cespenar). Ga dan naar onder, waar een zekere Esamon ook problemen heeft met huurlingen. Gezien het eigenlijk gaat om oude bekende Saemon Havarian, zal jij uiteindelijk met de huurlingen moeten afrekenen. Nog verder naar onder is er een discussie tussen een priester van Waukeen en een monnik. Wanneer ze beginnen te vechten, moet je de priester ter hulp schieten door de monnik aan te vallen. Als dank krijg je een oaken ring (Cespenar). Wanneer je hem ook nog wat geld voor de armen geeft, gaat je reputatie met 1 omhoog. Ga dan terug omhoog naar de herberg. Een man, Marlowe, zal op je af komen en zeggen dat hij hulp nodig heeft maar hier niet kan praten. Zeg dat je hem in zijn huis zal komen opzoeken. Praat met de herbergier en koop of verkoop eventueel zaken. Ga dan naar buiten. Om in het hoger gelegen deel van de stad (helemaal rechts) te komen, moet je het huis rechts van de herberg binnengaan en daar de trap opgaan. Dan kan je via de daken naar het hoger gelegen deel. Op een van de daken kan je naar beneden. Je komt dan in de magicwinkel, van dezelfde vent als in Saradush. Verder zit hier nog een smid die 3 wel hele speciale onderdelen nodig heeft. Een gouden broek die je hebt gevonden in de Friendly Arm lnn in het begin van Baldur’s Gate 1, een zilveren broek uit SoA (die je hebt gekregen indien je de ontvoerde vrouw niet hebt bevrijd tijdens de side-quest over mensen die levend begraven worden in Athkatla) en een bronzen broek, die je in ToB kan vinden, in de schuilplaats van Abazigal (zie verder). De gouden broek zou je in het begin van SoA gevonden moeten hebben als je een karakter dat BG1 heeft uitgespeeld importeerde. Zij die tot nu met die broeken hebben rondgeneusd, worden nu beloond, want Kerrick de smid kan er wel heel speciale wapens van maken. Ga weer naar buiten en ga naar Marlowe's huis helemaal rechts op de kaart. Hij zal je vertellen dat er een Vongoethe, een lich, achter zijn dochter aanzit, en haar nu dodelijk ziek heeft gemaakt. De lich houdt zich schuil in een verzegelde grot naast het klooster. Marlowe heeft de bewaker omgekocht, dus je kan naar binnen. Beloof hem te helpen en ga naar de grotingang rechts naast het klooster. Praat met de bewaker en ga naar binnen. Binnen zal de lich verschijnen en met je praten. Blijkbaar heeft Marlowe niet alles verteld. Hij heeft de lich zijn ziel beloofd in ruil voor rijkdom. Toen puntje bij paaltje kwam, wilde Marlowe echter zijn ziel niet afgeven, en hij vluchtte toen de lich zijn vrouw dan maar van haar ziel beroofde. Nu heeft de lich zijn zinnen gezet op de ziel van Marlowes dochter. Hij is echter bereid haar te laten gaan als je Marlowe naar hem toe brengt. Ga akkoord. Val hem niet aan, want dan zal het meisje sterven. Ga terug naar Marlowes huis en tref gevechtsvoorbereidingen. Vertel Marlowe dat je weet hoe de vork in de steel zit en hij zal bereid zijn met je mee te gaan om zo zijn dochter te redden. Je gaat dan automatisch terug naar de lich, die je de ziel van Marlowes dochter geeft. Ofwel laat je hem nu begaan, ofwel kom je Marlowe ter hulp. Lat wel op, want de lich krijgt in een gevecht de steun van een groep skelet boogschutters en enkele banshees (kijk uit voor hun dodelijk wall of the banshee). Je km de ladders gebruiken om bij de boogschutters te ram. Praat met Marlowe wanneer je de lich hebt verslagen en geef hem de ziel van zijn dochter. De 4 ronde tafels kan je draaien om monsters op te roepen en vallen te verwijderen voor de deuren die in de kamer uitkomen. Let op voor de monsters die verschijnen na het draaien van de rechtse tafel. Zorg dat je hen met vuur (toverspreuken, arrows of fire, wapens die fire-damage doen) doodt, anders zullen ze zich splitsen in nog meer exemplaren. De deur in het midden kan je nog niet openen, daarvoor heb je de sleutel nodig. Ga dan naar de grote grot rechts, het hoofdkwartier van 'Esamons" smokkelaars. Ook zij hebben last van de monniken, kom opnieuw tussenbeide, en je zult goedkoop bij de smokkelaars inkopen kunnen doen. Doe dat wel nu, want de volgende keer als je de grot binnengaat, hebben ze de benen genomen. Een laatste zaak die je in Amkethran kan doen, is in het midden van de kaart (in het kamp van de huurlingen), praten met de kapitein van de boogschutters die op monsters aan het oefenen zijn. Blijf praten tot hij kwaad wordt en aanvalt. Hak de huurlingen in de pan en neem de kapitein zijn Darkfire bow (Cespenar) af. Wanneer je klaar bent in Amkethran, kan je naar de schuilplaats van Abazigal of Sendal gaan. Ik ga eerst naar Abazigal,  maar je kan net zo goed eerst met Sendai afrekenen.

 

Abazigal

 

Bij zijn schuilplaats aangekomen, moet je je klaarmaken voor een moeilijk gevecht. Ga verder wanneer je klaar bent en praat met Draconis. Hij zal je aanvallen. Hij roept enkele invisible stalkers op, maar concentreer je vooral op Draconis zelf. Hij zal zichzelf regelmatig onzichtbaar maken, een True Sight-spreuk kan daar helpen. In zijn Draakvorm past hij dezelfde tactiek toe. Zorg er ook voor dat je hem regelmatig met Breach of gelijkaardige spreuken bestookt om zijn beschermingsspreuken te verwijderen. Wanneer je hem gedood hebt, kan je zijn hoofd gebruiken om de ingang te openen. Binnen zal de wyvern alarm slaan en alle toegangen blokkeren. Dood hem en de Earth Elementals en neem de lege fles die de wyvern bij zich heeft. De deuren zijn allemaal hermetisch gesloten (voor de bovenste deur ligt een val), dus je zult een andere manier moeten vinden om tot bij Abazigal te raken. Je zult 4 poelen zien. Ga naar de linkse en klik erop om er in te duiken. Reken af met de frost salamanders en ga de grot uit langs onder. Vernietig de bone fiends en klik op het water. Hierdoor vul je de lege fles met een drankje dat je toelaat langer te ademen. Ga terug zoals je gekomen bent via de poel en duik dan in de rechterpoel (de andere 2 kan je nog niet in, want daarvoor heb je een touw nodig). Dood de Kuo-toa's, ga naar links, dood ook daar de Water Elementals en Kuo-toa's, ga omhoog en naar links, dood daar de Water Elementals en ga helemaal naar rechts. Daar vind je een stervende monnik van Balthazar. Van hem krijg je een touw. Hij vertelt ook dat Abizagal een draak heeft betoverd en gedwongen heeft de ingang van zijn kamer te bewaken. Er is echter een manier om de draak te bevrijden, door een omkeerspreuk. Neem ook nog Hindo's hand (Cespenar) als hij dood is en ga terug naar de grot Met de 4 poelen. Zwem nu door de bovenste poel. Je komt in een grot met ogen. Dood de vijandige en praat linksboven met de tovenaar. Die heeft de spreuk die we nodig hebben, maar wil daar natuurlijk iets voor, namelijk het oog van een gauth. Je kunt dat oog zelf gaan halen (ga naar rechts en duik in een van de poelen), maar het is leuker als je de drie versteende avonturiers voor je laat werken. Bevrijd ze met een stone to flesh spreuk (je bent er normaal gezien al een paar tegengekomen; er ligt er ook een in het labo van de tovenaar, dat je kan bereiken via de dichtstbijzijnde poel) en vertel ze wat ze moeten doen. Na een intermezzo brengen ze het oog plus de bronzen broek die je aan Kerriek kan geven. Duik in de poel vlak bij de gebarricadeerde deur om in het labo te komen, geef het oog aan de tovenaar en je krijgt de spreuk. Neem ook nog de Juggernaut golem page (Cespenar) op zijn bureau. Ga nu terug naar de hoofdgrot en duik in de onderste poel. Ga naar links, praat met de draak en gebruik de omkeerspreuk (of vecht als je dat liever wil). Bereid je voor op een gevecht en verlaat langs links het gebied. Hier wacht Abazigal je op. Na het uitwisselen van beledigingen, kan het gevecht beginnen. Concentreer je ook nu weer op het bhaalkind zelf, niet op zijn handlangers (frost-salamanders). Zijn menselijke vorm is snel uitgeschakeld, met zijn draakvorm zal je wat meer moeite hebben. Zorg dat hij niet de kans krijgt om zichzelf te healen, gebruik de speciale aanvallen van je vechters en summon desnoods extra hulp. Hou een tovenaar klaar met Breach-spreuken. Wanneer Abazigal het loodje legt, volgt een nieuwe sessie bij de solar. Je wordt nu met jezelf geconfronteerd, en de vraag welke rol je speelt in de voorspelling van Alaundo. 'Goede' antwoorden zijn hier dat je je lot het liefst zou vermijden en dat je niet wil dat de verwoesting die voorspeld wordt, effectief plaats heeft, dat je het land wil redden. Daarna kom je weer bij het lijk van Abazigal, waar je Gram the sword of grief, schubben van een blauwe draak en een stuk van de flail of ages vindt. Ga via de portal naar buiten. Ga nu terug naar je pocket plane en ga naar onder voor de derde uitdaging. Je onschuld probeert je te overtuigen terug te worden zoals je in Candlekeep was, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. Daarop verandert je onschuld in de slayer en valt je aan. Dood hem en ga naar Sendai's Enclave.

 

Sendai

 

Je komt aan in een bos. Praat met de boswachter. Hij weet niets over Sendai, maar heeft enkele Dark Elfen gezien verderop in het bos. Ga naar boven en je zult rechts in een hoek enkele grafstenen zien. Bekijk ze, er is iets vreemd mee aan de hand. Ga dan naar links en naar onder. Daar vind je de resten van aan afgeslachte karavaan, en je wordt aangevallen door enkele Drow, Umber Hulks en een Hive mother Beholder. Je zou ondertussen zo sterk moeten zijn dat de Drow absoluut geen probleem mogen vormen. Ga dan terug naar de boswachter, vertel hem wat er gebeurd is, en blijf hem vragen stellen over het graf tot hij je samen met enkele Drow aanvalt. Schakel ze uit en ga het huis binnen. Daar vindt je in een van de kisten o.a. de Hune of Clangeddin (Cespenar). De toegang tot Sendai's Enclave in het noorden van het gebied zou nu vrij moeten zijn. Dood de Drowbewakers en ga naar binnen. Volg gewoon het pad. Je zult worden aangevallen door typische wezens voor het  Underdark (myconids, umber hulks, spinnen, drow), maar die zouden maar nietige obstakels op je weg mogen zijn. Ga de brug over en ga de drow barracks binnen. Hier zitten heel wat drow, maar opnieuw zou je de kamer in no time in een slachthuis moeten kunnen veranderen. De drow kensai heeft de sleutel die je nodig hebt. Verlaat de kamer. Er zal nu een intermezzo volgen (dat zal nog een paar keer gebeuren), waarin Sondai een van haar handlangers op je afstuurt. Je hebt nu de keuze tussen de deur linksboven, bewaakt door derro-slaven, of de deur rechtsboven, bewaakt door spinnen. Het maakt niet uit welke je kiest. Kies je voor de gang met slaven, zorg dan dat je zo snel mogelijk de slavenmeester doodt; zolang hij leeft, blijven er derro verschijnen. Wanneer je je door de gang gevochten hebt, moet je naar het platform linksboven in het gebied gaan. Dood de Drow en ga het gebouw binnen (daar zit een Lich, dus tref eventueel de nodige gevechtsvoorbereidingen). Op de trappen tussen de deur en het lich zitten vallen, dus neem een andere trap. Hem doden levert een Drow Wardstone (nodig om de volgende deur te openen), het Eye of Tyr en het Head of the damned (beide Cespenar) op. Doorzoek ook de 3 buizen. In een ervan (diegene met een val op, vlak bij de ingang) zit een Skull of the lich (Cespenar). Ga dan naar buiten en naar de deur rechtsboven, bewaakt door enkele umber hulks. Met de wardstone in je bezit kan je de deur openen. Binnen zal de Drowpriesteres je opwachten. Ga eerst naar rechts en dood de Earth Elementalprins. Bereid je dan voor op een stevig gevecht en ga naar links. Naast de priesteres zit daar een Hive mother, een Vampier, een Cambion en een Cornugon. Dood ze en doorzoek hun bezittingen, rust eventueel uit in je pocket plane en ga dan de trap op door de deur. Zorg er wel voor dat je hoofdpersonage eventueel de nodige gevechtsvoorbereidingen treft. Binnen stelt de Drowkapitein een duel voor. Indien je hoofdpersonage hier sterk genoeg voor is (normaal wel, de kapitein is niet verschrikkelijk sterk) kan je het duel aangaan, anders zal je met iedereen in de kamer moeten afrekenen. Praat na het gevecht nog even met de beholder (een oude bekende uit de sahuagin-stad), neem de bowstring of Gond (Cespenar) van het lichaam van de kapitein en ga door de deur. Dood daar de Mindflayer en de Umber Hulk (gebruik het Psion's blade dat je in de tempel van Yaga-Shura gevonden hebt om je tegen de psionic-aanvallen van de Mindflayers te beschermen). Onderzoek het water (verwijder eerst de val) en neem de liquid mercury (Cespenar). Uit de deur rechts komt een vampiric Mindfiayer te voorschijn. Ga door de bovenste deur en dood de hoofd-Mindflayer en zijn trawanten. Tref dan de nodige voorbereidingen voor het gevecht met Sendai en ga door de deur. De Sendai heeft iets speciaal voor je in petto. Je zult elk van de beelden een voor een moeten verslaan voor je met Sendai zelf kan vechten. Uit de deur zullen Drow verschijnen, gebruik 1 of 2 van je groepsleden, of gesummonde wezens, om hen af te houden. Laat de rest zich concentreren op de beelden. Enkele beelden zijn tovenaars, dus hou Breach en True Sight-spreuken klaar. Een van de tovenaars zal er waarschijnlijk in slagen een Gate-spreuk te casten, gebruik hoogstens 1 persoon om de pitfiend bezig te houden, laat de rest verder de beelden aanvallen. Wanneer alle beelden vernietigd zijn, zal Sendai zelf verschijnen, val haar onmiddellijk aan. Waarschijnlijk roept ze nog enkele spinnen of invisible stalkers op, maar trek je daar niet te veel van aan. Ze zal teleporteren over heel de kamer, verdeel desnoods je vechters. Wanneer ze dood is, en je ook Abazigal hebt geëlimineerd, zie je een scène waarin Balthazar Melissan laat oppakken en beveelt haar te doden. Daarna kom je weer bij de solar terecht. Ze zal je nu meer uitleg geven over je tegenstanders en roept daarvoor de geest van YagaShura op. Die zal vertellen dat hij samen met 4 andere sterke bhaalspawn - met 3 van hen heb je al afgerekend - het plan had om alle andere bhaalkinderen te doden en zogenoeg bhaalessentie vrij te laten om Bhaal weer tot leven te wekken. Dan zouden de 5 worden beloond met een status als half-god. De laatste van de vijf, Balthazar, leeft nog steeds dus je zal ook hem moeten tegenhouden. 'Goede' antwoorden zijn hier dat je het goede wil doen, dat Bhaal niet tot leven zal komen omdat je de plannen van de vijf hebt gedwarsboomd, en dat je Balthazar zal tegenhouden en hoopt dat je niet met Bhaal zelf zal moeten afrekenen. Terug in Sendai's enclave moet je haar bezittingen doorzoeken (o.a. Studded leather armor of thorns) en kan je terug naar buiten via de portal in het midden. Buiten zal Elminster verschijnen, en deze keer zonder cryptische voorspellingen, maar met concrete raad: om bij Balthazar te raken, praat je best met Saemon Havarian, die momenteel in Amkethran is. Keer dan terug naar je pocket plane voor de vierde uitdaging. Daar zal de god Cyric met je willen praten. Hij heeft na de dood van Bhaal, Bane en Myrkul in de Time of Troubles (waarin de goden gedwongen waren als stedelijke wezens op Faerun rond te zwerven) de 'bevoegdheden' van de 3 gestorven goden overgenomen. Hij vindt het dus niet zo leuk dat er mogelijk een nieuwe kandidaat voor de post van God van de moord opduikt, of misschien zelfs Bhaal zelf weer terugkeert. Daarom wil hij polsen wat je plannen zijn. Hij kan niet zelf ingrijpen omdat hij dan zijn vijanden binnen het pantheon op zijn nek krijgt, en de oppergod de goden bovendien uitdrukkelijk verboden heeft om zich rechtstreeks te moeien met de bhaalkinderen. Als test laat hij je wel vechten tegen enkele van zijn moordenaars.

 

Balthazar

 

Wanneer je terug in Amkethran komt, en door de stad wandelt, zal je worden aangevallen door huurlingen of monniken. Ga naar de smokkelaargrot en praat met Saemon Havarian. Hij heeft een manier om je te vermommen en het klooster in te krijgen. Ga akkoord om dit te doen. N.B. : mocht je Saernon gedood hebben of wil je niet meer met hem samenwerken, praat dan met de lnnkeeper in de herberg. Hij kent iemand die de sleutel heeft voor de geheime doorgang in de grot waar je met de lich uit de side-quest van Marlowe hebt gevochten. Havarian zal je binnen het klooster brengen, maar je dan overleveren aan de monniken. Hij heeft je echter niet gedrogeerd zoals hij hen beloofd had, hij heeft met Balthazar immers een rekening te vereffenen. Maak korte metten met de monniken en ga het klooster binnen. Bereid je daar voor op het gevecht. Balthazar zal je vertellen dat Melissan de vijf heeft samen gebracht en hun gedrag georkestreerd. Hij wil zelf Bhaal niet tot leven wekken, maar alle bhaalspawn - waaronder zichzelf - doden en de vrijgekomen bhaalessentie vernietigen. Hoewel Balthazar de laatste van de vijf is, is hij veel makkelijker te verslaan dan Abazigal of Sendai (deels omdat er geen tovenaar bij zijn lijfwachten zit). Timestop heeft op Balthazar wel geen effect. Gewoon je vechters op hen afsturen en hij legt al snel het loodje, waardoor je voor de laatste keer door de solar wordt opgeroepen. Nu zal je het verhaal van Melissan - Amelysan zoals ze werkelijk heet - te horen krijgen, en merken dat Gromnir er niet zo ver naast zat met zijn beschuldigingen. Bhaal had tijdens de Time of Troubles zijn opperpriesteres Amelysan ingelicht over zijn plannen om via de essentie, die vrij zou komen bij de dood van de bhaalspawn, opnieuw tot leven te komen. Amelysan zou voor de verzameling van de essentie moeten zorgen. Dat heeft ze gedaan, en ze heeft de bhaalspawn elkaar laten afmaken, maar ze heeft de energie niet gebruikt om Bhaal weer tot leven te wekken. Ze wil zelf Bhaals plaats in het pantheon innemen. "Goede" antwoorden zijn hier telkens zeggen dat je Amelysans snode plannen zal stoppen. Weer in Balthazars klooster kan je enkele edelstenen van zijn lijk plukken en je dan naar je pocket plane teleporteren. Daar moet je nu de laatste uitdaging tot een goed einde brengen. Tref de nodige gevechtsvoorbereidingen, want je zult het moeten opnemen tegen the ravager, een heel sterke demon. Concentreer je op het monster zelf, niet op de zwaarden die hij doet verschijnen. Gebruik de speciale aanvallen van je vechters.

 

Throne of Bhaal

 

Rust na het gevecht uit, koop In Amkethran wat je nog nodig hebt, zorg dat Cespenar alles gemaakt heeft wat je van hem wil hebben en memoriseer je spreuken voor het eindgevecht. Het wordt een lang, gevecht waarin je niet kan uitrusten.  Zorg dat je zeker veel Breach spreuken gemomeriseerd hebt (en wands of spellstriking bij de hand hebt) en genoeg hoge level summon spreuken (planetars, Juggernaut golem book, Mordenkainen's sword, Elemental summoning). Zorg ook dat je voldoende Healing en Raise dead mogelijkheden hebt, en enkele Restoration-spreuken. Cast dan de beschermingsspreuken waar je het gevecht mee wil beginnen en stap door de portal met als bestemming de Throne of Bhaal. Amelysan verwelkomt je en valt je aan. Je zult in 4 fases met haar moeten vechten. De eerste 3 keer trekt ze zich terug als je haar voldoende verwond hebt om te herstellen, terwijl jij telkens met enkele monsters zal moeten vechten en haar energietoevoer moet afsnijden. Zorg dat je spreuken, andere abilities die je tijdens het gevecht nodig hebt en drankjes, verdeelt over de 4 gevechten. Zorg er zeker voor dat je 2 of 3 Breach- spreuken overhoudt voor het laatste gevecht. De eerste keer zou je haar zonder summons moeten aankunnen. Concentreer alles op Amelysan zelf, tenzij de monsters die ze oproept je te fel storen. Zorg dat ze constant wordt aangevallen, anders healt ze zichzelf als ze de kans krijgt. Hou iemand apart die eventuele gesneuvelden weer tot leven kan wekken en Breach-spreuken kan casten als blijkt dat Amelysan zichzelf met spreuken heeft beschermd. Na de eerste fase zal je linksonder op het platform met enkele air elementals en hun prins moeten vechten. Genees jezelf voor je hen aanvalt en save. Wanneer je ze verslagen hebt doe je hetzelfde. Zorg dat eventuele gesummonde wezens terug op het hoofdplatform staan voor je de verbinding verbreekt, anders blijven ze op het kleine platform vastzitten. Wanneer je de verbinding verbreekt zal je automatisch weer naar Amelysan gaan. Na het tweede gevecht (genees en save) wachten op het platform linksonder ijssalamanders, ijstrollen en een ijs-elementalprins. Versla ze, genees, save, en verbreek de verbinding. In het volgende gevecht zal Amelysan zich even wegteleporteren, maak daar gebruik van om de wezens die ze heeft opgeroepen, af te maken. Ze zal linksboven weer verschijnen met enkele demonen. Concentreer zoals gezegd al je aanvallen op haar (vergeet de speciale aanvallen van je vechters niet). Wanneer ze zich weer terugtrekt, volgt het moeilijkste tussengevecht, je summont hiervoor best hulp als je dat nog kan. Je moet het rechtsboven opnemen tegen 2 mariliths, een succubus, een fallen solar en 2 alu-fiends. Denk eraan dat je Breach moet gebruiken op de mariliths. Herstel en save na het gevecht, gebruik de summonspreuken en andere gevechts voorbereidingsspreuken die je nog hebt en verbreek de verbinding. Laat nu alles wat je hebt, Amelysan aanvallen. Wanneer je haar bijna gedood hebt komt de solar tussenbeide. Ze verklaart dat jij gewonnen hebt, en nu zal moeten kiezen wat je met de bhaalessentie zal doen. Laat je ze voor goed verdwijnen, waardoor je een gewone sterveling wordt, maar ook iemand die zijn eigen lot kan bepalen, of gebruik je de energie om zelf een god te worden? Je metgezellen zullen je hun mening geven, maar de uiteindelijke keuze is aan jou. Kies je ervoor een god te worden, dan zullen de “goede" of "slechte' keuzes die je in de gesprekken met de   solar hebt gemaakt, bepalen of je een 'goede' of 'slechte' god zult worden. Wanneer je een romance hebt, is het natuurlijk beter om geen god te worden. Er zijn dus 3 mogelijke eindes: goede god, slechte god of geen god worden. En daarmee zit de Baldur's Gate reeks erop en geniet van het einde. Je kan natuurlijk blijven spelen tot je alle eindes gezien hebt, tot je het spel met alle mogelijke metgezellen Solar verklaart datje gewonnen hebt. 

 

 

 

 

Game-Solves
http://members.brabant.chello.nl/~h.vangompel/


Cheats
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/
NL Oplossingen
http://members.tripodnet.nl/gamesolves/ned/

Forum
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves


 

www.000webhost.com